29.4.2011

Miten hyvinvointivaltio pelastetaan säästämällä ja leikkaamalla?

Muistatko tämän? Hyvä. Annetaanpas seuraavien linkkien puhua omaa kieltään.

Valtiontalouden kuukausitiedote, maaliskuu 2011
Valtiontalouden kuukausitiedote, helmikuu 2011
Valtiontalouden kuukausitiedote, tammikuu 2011

Katsotaanpas viimeisintä:

Edelleenkin ~10 miljardia pakkasella eli Suomen valtion (yhteisön, jonka jäsen olet) budjetti on noin ~20% alijäämäinen.

Säästö- ja leikkauslistoista tulee legendaariset.

Tässäpä hyvä kysymys: "miten hyvinvointivaltio pelastetaan säästämällä ja leikkaamalla?"

¿Cuánto es el reloj

UPDATE: Spain Unemployment Soars To 21.3%, Highest Since '97
Spain's first-quarter unemployment rate soared to 21.3%, as the economy lost more jobs in the three-month period than in the whole of 2010, data released Friday by the country's statistics institute INE shows.
...
Huono Suomennos:
Espanjassa työttömyysaste nousi ensimmäisellä neljänneksellä 21,3%, kun talous menetti enemmän työpaikkoja kolmen kuukauden aikana kuin koko 2010, tiedot julkaisi Perjantaina maan tilastokeskus INE.
...
Miten menetettyjen työpaikkojen tilalle syntyy uusia samaa tahtia?

Samaa Herra Kani kysyi Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Markku Lahtiselta.

Vieläkään ei ole vastausta kuulunut.

28.4.2011

Suomi Oy Ab

Tässä ovat Kataisen 7 kysymystä
Talouspoliittinen linja:

a) Valtiovarainministeriö on arvioinut julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi tarvittavan ylijäämän olevan vuonna 2015 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Onko eduskuntaryhmänne valmis kirjaamaan hallitusohjelmaan päätöksen alkavan hallituskauden aikana toteutettavasta toimintasuunnitelmasta, jolla turvataan julkisen talouden kestävyys ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja tulevaisuudessa?


b) Mikäli olette tähän valmiita, missä määrin kullakin seuraavista vaihtoehdoista ja millä uusilla konkreettisilla keinoilla vaikutetaan kestävän rahoitusaseman saavuttamiseen (% / bkt tai mrd.)?

– työurien pidentämiseen vaikuttavat uudet toimet
– kuntarakenteen ja palvelurakenteen uudistaminen
– talouskasvua ja työllisyyttä lisäävät uudet toimet esimerkiksi verotusta uudistamalla
– valtion budjettitaloutta kiristävät toimet (verotuksen kiristäminen ja menojen leikkaaminen)

c) Millaiseksi valtion menotaso tulisi asettaa ja mihin aikatauluun hallituksen tulee sitoutua valtiontalouden velkaantumisen pysäyttämiseksi?
...
Suomennettuna Herra Kataisen talouspoliittisen linjan kysymykset näyttävät tältä:
- Sitoutuuko Suomi Oy Ab ottamaan velkaa seuraavan neljän vuoden aikana?
Mikäli sitoutuu, niin

- minkälaisia toimenpiteitä Suomi Oy Ab on valmis toteuttamaan verotulojen ohjaamisessa velanhoitoon?
- minkälaisilla toimenpiteillä Suomi Oy Ab turvaa ja varmistaa "sijoittajien" korkotuoton?
- kuinka paljon omaisuutta sekä palveluita Suomi Oy Ab on valmis yksityistämään, supistamaan tai myymään?

Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti.

Työttömyys kääntyi taas kasvuun
Työttömyys kääntyi nousuun maaliskuussa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa työttömiä 245 000, mikä on 5000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
...
Aha. Katsotaanpas.

Työllisyyskatsaus, Maaliskuu 2011
Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kaikkiaan 486 600 työnhakijaa,
Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2010/03 - 2011/03
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 -> 2 603 000
Työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan 2010/03 - 2011/03
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 ->  73,3%
Lasketaanpas.
Ensin täytyy laskea kuinka monta tyyppiä on oikeasti työmarkkinoiden käytettävissä:
73,3 / 100 * 2 603 000 = 1 907 999
Sitten lasketaan Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti:
486 600  / 1 907 999 * 100 =  ~25,5%

Eli Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti Maaliskuussa 2011 oli ~26%. Laskua Helmikuusta 2011 0.3%.

Woot ja tnoot! Suomi nousuun... tai sitten ei. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleenkin kasvamassa. Tilastokeskus, Findikaattori sekä työ- ja elinkeinotoimiston työllisyyskatsaus ovat tästä asiasta samaa mieltä.

Työttömien armeijaan tulee seuraavan muutaman vuoden aikana liittymään lukemattomia Suomalaisia. Tässä syitä:
- Suomen julkisen sektorin säästö- ja leikkaustoimenpiteet (näistä tulee legendaariset).
- Eläkerahastot jäivät tuottotavoitteistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ne (eläkeyhtiöt) omistajaohjaavat yritysjohtajat synnyttämään tuottoa sisäisistä resursseista (offshoring, ulkoistaminen jne.).
- Muiden maiden säästö- ja leikkaustoimenpiteet (vientitulot supistuvat).
- Julkisen ja yksityisen sektorin velanhoito, eli lainanlyhennykset, joka supistaa kierrossa olevan rahamäärää huomattavasti.
- Raaka-aineiden hintojen kasvu ("inflaatio"), joka supistaa ihmisten ostovoimaa.
- Korkojen nousu, joka supistaa ihmisten ostovoimaa (entisestään).

27.4.2011

[Lisää euvostoliiton maa]

Rehn tyrmää Kreikan velkajärjestelyn
...
- Se ei käy, jos maiden halutaan pääsevän kestävän taloudenpidon uralle. Velkajärjestely olisi kuin krapularyyppy, joka helpottaisi hetkeksi, mutta sallisi vanhan menon jatkuvan. Se olisi riski myös koko euroalueen rahoitusvakaudelle, Rehn toteaa.
...
Tämä kommentti aukeaa vasta kun ymmärtää sen, että jos Kreikka tai [lisää euvostoliiton maa] uudelleenjärjestelee velkansa, ei harhaanjohtajilla ole minkäänlaista vipua vääntää euvostoliiton liittovaltiota loppuun asti.

[NO COMMENT]

UK has third biggest budget deficit in Europe
The UK has the third biggest budget deficit in Europe, the EU’s official league table showed, placing it alongside the struggling nations engulfed in the eurozone’s debt crisis.
...
Huono Suomennos:
Britannialla on euvostoliiton kolmanneksi suurin budjetin alijäämä, euvostoliiton virallinen "liikataulukko" osoitti, asettaen sen samaan linjaan muiden euroalueen velkakriisiin nielaistujen valtioiden kanssa.
...
EU states with the biggest deficits and debts - in graphs

Mikä tässä on niin %#?&* epäselvää?

Mitä raha on? << Raha ja talous
...
Nettomääräisesti arvioituna rahan ja velan määrä taloudessa on kuitenkin aina nolla. Jokaisella positiivisella pankkitalletuksella on jossain taloudessa vastineena negatiivinen velka. Velka ja rahatalletukset ovat saman asian kaksi eri puolta. Tämä on nykymuotoisen rahatalousjärjestelmän toiminnan ymmärtämisen kannalta keskeinen seikka.

Rahan luonti nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä

Kuten edellinen tarkastelu osoitti, luovat pankit rahaa tyhjästä taloudellisten toimijoiden tarvetta vastaan. Tässä mielessä raha on taloudessa endogeeninen ilmiö, jonka määrä riippuu rahan kysynnästä, jota puolestaan määrittää taloudellisen toimeliaisuuden taso. Rahan määrä taloudessa ei siis ole riippuvainen keskuspankin kultavarannosta tai keskuspankin liikkeelle laskeman keskuspankkirahan määrästä, kuten ortodoksiseen talousteoriaan nojautuvat taloustieteilijät usein väittävät. Itse asiassa keskuspankkirahan määrä riippuu nykymuotoisessa rahajärjestelmässä juuri liikepankkien luomien velkojen ja pankkitalletusten määrästä.
...
Ja siellä se on taas! Ponzi!

Herra Kani haluaa ostaa talon. Talon "arvoksi" päätellään 100.000 euroa. Herra Kani päättää ostaa talon, mutta hänellä ei ole rahaa. Herra Kani kävelee pankkiin. Pankki on sitä mieltä, että rahat taloa varten voidaan lainata. Ja niinpä pankki luo Herra Kanin nimiin uuden tilin, jonne kirjoitetaan numeroita 100.000 edestä. Tämä tosin tehdään kahdella ehdolla, joihin molempiin on Herra Kanin suostuttava tai muuten hän ei saa lainaa.
1. Pankilta lainattu raha on palautettava sille 100% takaisin.
2. Pankista lainatusta rahasta on maksettava 2% korko.

Pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Joten mistä korot maksetaan?

Vastaus tähän kertoo suoraan sen, että pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanottuna velkapyramidiponzihuijausta.

Minkälaisia sieniä yliopistoissa ihmisille oikein syötetään? Mikä tässä on niin %#?&* epäselvää? Tämä on niin selvää "pässinlihaa" kuin vain olla ja voi.

Kun joku voi luoda tyhjästä jotain ja lainata sen mitä tahansa vakuudeksi annettavaa "hyödyllistä asiaa" vastaan, on tämä huijaus.
Jos tämä joku vielä vaatii korkoa tämän jonkin lainaamisesta, jonka se löi tyhjästä vakuutta vastaan, on tämä ponzi. Sillä ainoa tapa, mistä-ja-miten korot voidaan maksaa, on jonkun muun vakuutta vastaan lainaamasta ja kiertoon kuluttamasta jostain.

26.4.2011

Saa ehdottaa hyvää otsikkoa.

Valtion verotulot ovat selvässä kasvussa
Valtion verotulot ovat kasvaneet selvästi alkuvuonna. Viime talvea enemmän verotuloja on kertynyt arvonlisäverosta ja energiaverosta, joita on kiristetty. Myös kuntien nostamat veroprosentit ovat lisänneet ansiotuloveron tuottoja kunnissa. Verohallinnossa odotetaan vielä yhteisöverosta tuntuvaa tuottoa ensi kuussa.
...
Onpas mukavaa lainata itseään:
Tällainen verotuksen painottaminen on oire. Se on oire siitä, että harhaanjohtajat ovat "omistajien" taskussa ja tekevät mitä vain ylläpitääkseen heidän tuotto-osuuttaan (jos nyt näin voi sanoa).
...

(Juu-ja-joo. Se ylittää euvostoliiton vakaus- ja kasvusopimuksen.)

Velkojen takaisinmaksu aiheuttaa pankkikriisin.

EKP:n Stark: Velkasaneeraus voi johtaa pankkikriisiin
...
Pääekonomisti sanoi, että velkaisille maille ei ole "kivutonta tietä". Häneen mukaansa velkajärjestely voi sulkea kyseessä olevan maan pois rahamarkkinoilta ennustamattomaksi ajaksi. Starkin mielestä ainoa mahdollinen keino velkamaille on vain toteuttaa uudistusohjelmia ja maksaa velka kokonaan.
...
Herra Bell, ole hyvä.

(Huono Suomennos: Kun jokin on noinkin vtun vähä-älyistä, täysi ja asianmukainen facepalm ei ole edes tarpeen.)

Kerrataan!
- Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).
- Rahajärjestelmä on nollasummapeli.
- Korot maksetaan omasta tai toisen lainamaasta ja kiertoon kuluttamasta rahasta.
Jos yksikin maa, kunta, yritys, kotitalous jne. kykeneekin velkansa kokonaisuudessaan takaisin maksamaan, joku muu ei tätä voi tehdä.

Toisin sanoen: Velkojen takaisinmaksu aiheuttaa pankkikriisin.

Bump.

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)

Erkki Liikanen
Liikanen: Velkajärjestely ei ratkaise Kreikan ongelmia
"Voimakkaasti velkaantuneen valtion on tuotettava ylijäämää - velkojen järjestely ei sitä muuta. Toinen seikka on kasvun vahvistuminen. Myöskään tätä ei tueta velkajärjestelyillä"

JEAN-LUC!

Hyvää matkaa pääkonttorin siirtämiseen.

Sweden Doesn’t Need Bank Rule Nordic Harmony, Ingves Says
...
Nordea Chairman Bjoern Wahlroos’ suggestion this month that he may shift the bank’s headquarters to escape tougher capital rules is the latest threat from Sweden’s financial sector it will fight policy maker efforts to enforce some of the world’s strictest regulatory standards. 
...
“We of course must take into consideration should another Nordic country offer much better or much worse rules,” Wahlroos said ...
...
Aivan hirvittävä Suomennos:
...
Nordean puheenjohtaja Björn Wahlroos ehdotti tässä kuussa, että hän saattaa siirtää pankin pääkonttorin paetakseen tiukempia pääomasääntöjä, on viimeisin uhkaus Ruotsalaiselta rahoitusalalta, joka taistelee päättäjien pyrkimyksiä vastaan toimeenpanna joitakin maailman tiukimmista lakisääteisistä vaatimuksista.

...
"Tottakait otamme huomioon voiko jokin toinen pohjoismaa tarjota paremmat tai huonommat säännöt, " Wahlroos sanoi ...
Ensin keskuspankkiirit pähkylöivät keskenään BASEL III -säännöstön, jonka he sitten antoivat ratifioitavaksi mm. G20 -ryhmälle. Ja nyt kun näitä sääntöjä pitäisi alkaa ilmplementoimaan Herra Wahlroos on sitä mieltä, ettei käy.

Kaksi asiaa tekee tästä jutusta varsin... oudon.
- Nordean Tier 1 pääoma (vakavaraisuus) on jo nyt yli BASEL III vaatiman rajan yli.
- BASEL III -säännöstö koskee yli 150 maata. Että hyvää matkaa pääkonttorin siirtämiseen.

Minkälaisen aivovaurion täytyy ihmisen omata, että edes kehtaa puolustaa nykyistä rahajärjestelmää?

Korosta << Raha ja talous
Rahatalousjärjestelmän paljastuttua velkajärjestelmäksi, jossa jokaista varallisuuserää vastaa samansuuruinen velkaerä, on hämmennystä alkanut monien ajatuksissa herättää velasta perittävä korko. Jos kotitalouden tai yrityksen on maksettava ottamastaan lainasta korkoa pankille, eikö ole väistämätöntä, että velkojen maksu pankin luomasta rahavarallisuudesta tulee mahdottomaksi ja maksaakseen velkansa korkoineen taloudellisten toimijoiden on otettava lisää velkaa? Asiaa on syytä tarkastella kaksinkertaisen kirjanpidon ja yksinkertaisen esimerkin avulla (taulukko 1).
...
Herra Ahokas todistaa (melkein) kiistattomasti kuinka nykyinen rahajärjestelmä ajaa yritykset, kotitaloudet, valtiot ja niin edelleen konkurssiin, työttömäksi sekä lamaan. Samalla hän todistaa (melkein) yhtä kiistattomasti ameriikan ihmemaan 20. Presidentin Herra Garfield:n sanat täysin oikeaksi.
Whoever controls the volume of money in any country is absolute master of all industry and commerce. ...
Huono Suomennos:
Kuka tahansa hallitseekaan rahan määrää missä tahansa maassa, on kaiken elinkeinoelämän absoluuttinen isäntä. ...
Bump!

Yhtä asiaa Herra Kani jaksaa vain ihmetellä: Minkälaisen aivovaurion täytyy ihmisen omata, että edes kehtaa puolustaa nykyistä rahajärjestelmää?

Se joka hallitsee rahaa, hallitsee valtiota.

Jean-Claude Trichet'n haastattelu kokonaisuudessaan
....
Me laskemme keskuspankkina rahaa liikkeeseen ehdottomasti kaikille poliittisille suuntauksille. Me turvaamme yhteistä etua eli uskottavaa ja vakaata rahaa, ja tämä yhteinen etu on kaikkien kansalaisten käytössä. Olemme rakenteellisesti toimielin, joka on monikansallinen ja kaikkien poliittisten suuntausten palveluksessa. En kommentoi demokratioidemme toimintaa. Kunnioitamme toimivaa demokratiaa, jossa meillä on Euroopassa onni elää.
...
Herra Trichet kertoi juuri, että on täysin merkityksetöntä minkälainen sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen järjestelmä valtiossa on käytössä. Se joka hallitsee rahaa, hallitsee valtiota.

25.4.2011

Tou!

Iskeekö hyperinflaatio?
Kiinan pankin (PBoC) johtaja Zhou Xiaochuan on ilmoittanut, että Kiina aikoo hankkiutua kiireesti eroon US dollarista reservivaluuttana. Kiinan päätöksellä olla ostamatta lisää Yhdysvaltain velkakirjoja on globaalit seuraukset.

Kiina aikoo vähentää reservivaluuttavarannostaan noin 2 triljoonaa dollaria. Summa on suunnilleen sama, jolla Yhdysvaltain yksityisesti omistettu keskuspankki FED on yrittänyt rahaa painamalla taloutta elvyttää.
...
(Kuvassa Ben Bernanke. Ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankin, Federal Reserve Systemin, eli FED:n puheenjohtaja.)

Käytännöllisesti katsoen koko euvostoliiton pankkijärjestelmä kaatuu kuin dominopalikat

With Greek Debt Yielding 20%+ and Trading at Half Par Value, European Banks Are Trapped!

Huono Suomennos:
Vahinko, jonka Kreikan velkojen uudelleenjärjestely aiheuttaa euvostoliiton pankkien Tier 1 pääomalle, jos yritetään noudattaa Maastricht:n sopimusta. Muista, että  sopimus vaatii 60% velkakattoa (BKT:sta). Kreikka tuhoutuu, koska se omistaa paljon omaa velkaansa, Portugali, Kypros, Luxembourg & Belgia työnnetään reunan yli & Saksa ja Espanja vaurioituvat huomattavasti. Tämä on esiaste tartunnasta, eikä tässä oteta huomioon yhdistettyä sekondaarista tartuntaa, joka kaikuu ulospäin.
Joten mitä tapahtuu jos-ja-kun Portugali sekä Irlanti uudelleenjärjestelevät velkansa.

Eli käytännöllisesti katsoen koko euvostoliiton pankkijärjestelmä kaatuu kuin dominopalikat.

Miten tällainen on mahdollista?

Vastaus on äärimmäisen yksinkertainen. Pankkien ydinliiketoiminta perustuu ponzille. Pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanottuna velkapyramidiponzihuijausta.

Onpas mukavaa lainata itseään.

Näin EU vedättää Suomea velkatalkoissa
...
Neljän velkaisimman euromaan luotoissa eniten oli vaakalaudalla Saksan pankeilla (406 miljardia euroa), Britannian pankeilla (327 miljardia euroa) ja Ranskan pankeilla (315 miljardia euroa).
...
Kommenteista löytyi pari helmeä.
Kirjanpitäjä
...Credit Agricolen oma pääoma 31.12.10 pankin oman tilinpäätöksen mukaan 77 miljardia euroa. Jos se saa vaikkapa 20 miljardia näpeilleen etelästä, -> oma pääoma 77 - 20 = 57 miljardia. Jos omistajat eivät löydä muualta uutta omaa pääomaa niin Ranskan valtio sijoittaa sen ja ottaa samalla haltuunsa 20 /(20+57) = 26 % pankin osakepääomasta. Jos siis tarve - pitäisi pankeilla sen verran olla noilla tuloksilla jotain reservejäkin tappioiden kantamiseen. ...
Sähköasentaja
Parahin Kirjanpitäjä,
...
...77 miljardia osakepääomaa jaettuna lainataseella tekee pyöreesti omavaraisuusasteen 4,3%. Kun taas 20 miljardin luottotappiot heivaavat vakavaraisuuden 57 / 1800 = 3,2%. Tästä kirjoittelin jo aiemmassa kommentissani, että nämä pankit ovat vivuttaneet itsensä natisemispisteeseen. Jos tällaisen vuoksi kaatuu pankki, vaikka joku muu pankki - niin Credit Agricolen johdannaiskaupoista kukaan kun ei tiedä, paitsi asianomaiset niin siinä voi pelon ilmapiirissä sulaa osakepääomasta paljonkin pois, sanotaanko vaikkapa 40%? Silloin romahduksen jälkeen ja perään parinkymmenen miljardin alaskirjaukset antavatkin jo melko hälyttävän vakavaraisuusasteen: 23 miljardia / 1800 miljardia ja ollaan noin 1,6% vakavaraisuusasteella liikenteessä.

Se on morjens tuollaisilla luvuilla. Tämän vuoksi joku muu pankki huutaa hoosiannaa, oletettavasti useampi. Ja se meinaa sitten sitä, että kun dominonappulat ovat kopisseet kohti Euroopan mannerta niin enpä usko täällä paljonkaan pankkitoimintaa olevan jäljellä.

Kyllähän tämä visio on kertakaikkiaan kaamea, mutta mielestäni tämä on kohtuullisen väistämätöntä. Tämän vuoksi Rehn & kumppanit tuntuvat tekevän aivan käsittämättömän "typeriä" ratkaisuja. Ne yrittävät vain epätoivoisesti estää tämän tapahtumaketjun.
...
Onpas mukavaa lainata itseään.
Koko taloutemme kulkee tällä hetkellä "höyryillä". Pankit, eläkeyhtiöt ja sen sellaiset tulevat kaatumaan kuin dominopalikat. Ainoa syy siihen on tämä: Ennen kuin Euro voidaan kuluttaa, se pitää lainata (korolla tietenkin).
Pankit, eläkeyhtiöt ja sen sellaiset tulevat "itkemään" valtiota, eli sinua apuun kuin pienet vauvat. Ja taas kerran valtio (yhteisö, jonka jäsen olet) tulee ottamaan hirmuiset määrät velkaa, että voi pelastaa yksityiset osakeyhtiöt.
(Ja ne kaikki tulevat "itkemään" valtiota, eli sinua apuun kuin pienet vauvat.)

24.4.2011

Sattuipa hassusti matkalla Kauppalehden foorumilla.

Maksetaan valtion velka samalla tavalla kuin millä se tehtiinkin
ID8115
"SUOMEN EUROVELAN POIS MAKSAMINEN JA KUINKA SE TULEE TEHDÄ:

§ 1. Suomen valtio perustaa pankin (yksi konttori riittää aluksi hyvin)

Nimi voi olla vaikkapa [aseta mieleisesi nimi tähän] Pankki.

Ja koska pankki toimii euroalueella, senkin varantovaatimus on 2%. (Ymmärtääksesi mitä varantovaatimus tarkoittaa, ole hyvä ja lue Federal Reserven julkaisema Modern Money Mechanics -linkki tuonnempana.)

§ 2. Suomen valtio tekee 2 miljardin tilisiirron [aseta mieleisesi nimi tähän] Pankkiin. (2 miljardia on esimerkiksi 8 kuukauden polttoaineverotuotto.) Tuo summa on monistettavissa laillisesti 100 miljardiksi.

§ 3. Euroalueen käytettävissä olevaa rahoitusinstrumenttia (deposit multiplication) hyväksi käyttäen, valtion pankki luo valtion ulkomaanvelkaa vastaavan summan 'luottona' ulkomaanvelan maksusta vastaavalle osastolle valtiokonttorissa ja siirtää rahan kyseisen osaston nimiin avatulle tilille uudessa [aseta mieleisesi nimi tähän] Pankissa.

§ 4. Kyseinen osasto tekee tilisiirron Suomen valtiota rahoittaneiden, pääasiassa ulkomaalaisten liikepankkien tileille.

Suomen valtionvelka on tällä toimenpiteellä täysin laillisessa järjestyksessä maksettu!
...

Yksi pieni muutos.

Tehdään pankista osakeyhtiö, josta jokainen Suomen kansalainen omistaa yhden osakkeen. Tällä tavoin [aseta mieleisesi nimi tähän] pankki on yksityisessä omistuksessa ja näin ollen suomen (keskus)pankki ja/tai euvostoliiton keskuspankki voi rahoittaa sitä... jos sitä enää valtion velan maksun jälkeen mihinkään tarvitaan.

Kaljuksi vain.

Greeks 'planning debt restructuring'
Greece is considering ways to restructure its debt – such as by extending the life of its loans – two national newspapers claimed on Friday, joining a flurry of recent reports on the prospect that Athens might be forced to default.
...
Huono Suomennos:
Kreikka harkitsee tapoja velkojen uudelleenjärjestelyyn - kuten pidentämällä laina-aikaa - kaksi valtakunnallista päivälehteä väitti Perjantaina, littyen mukaan raporttien kuuroon joiden mukaan on mahdollista, että Ateena on pakotettu laiminlyömään maksunsa.
...
Greek 30 Year Bond Cash Price: 50 Cents
For a stunning reminder of just how much of a haircut the market is expecting on Greek debt in actual cash terms, look no further than the country's 30 Year bonds. These are now trading just above 50 cents on the euro.
...
Huono Suomennos:
Mahtava muistutus siitä, miten paljon (tukan)leikkuuta markkinat odottavat Kreikan velasta rahallisesti, katso vain maan 30 vuoden velkakirjoja. Ne ovat nyt kaupan vain hieman yli 50 senttiä eurosta.
...
Greece "Velvet Restructuring" Imminent, Blames Upcoming Second Bankruptcy On Citigroup Trader
...
Greek social security fund which holds about €28 billion in Greek debt. In other words, pension haircut of up to 50% are coming.
...
Huono Suomennos:
...
Kreikan sosiaaliturvajärjestelmän rahasto omistaa noin 28 miljardin euron edestä Kreikan velkaa. Toisin sanoen eläkkeisiin on tulossa jopa 50% (tukan)leikkaus.
...

Citi Expects A 76% Haircut On Greek Debt (And 95% If Country Waits 4 Years) For Debt/GDP Ratio Back Down To 60%
...
Cut 76% of the debt now (to get Debt/GDP to a healthy 60%), or wait until 2014... and impose a 95% haircut.
...
Huono Suomennos:
...
Leikataan velkataakkaa 76% nyt (saadaan velka / BKT terveelle 60% tasolle), tai odotetaan vuoteen 2014... ja määrätään 95% (tukan)leikkaus.

...
Ei ole olemassa mitään "terveellistä" velkatasoa. Tai on ja se on tasan 0%. Ainiin. Suomi muuten lainasi Kreikalle rahaa. Paljonko?
Suomen osuudet Islannin, Latvian ja Kreikan lainoista sekä takausvastuusta Irlannin tukilainalle

Suomen osuudet lainapaketeista ja maksamat lainat, milj. euroa (tilanne 5.4.2011)
Islanti
Latvia
Kreikka
YHTEENSÄ
Suomen osuus
320
324
1 480
2 124
Maksettu
160
-
788
948
Eli Suomen valtio (yhteisö, jonka jäsen olet) on epäsuorasti tukenut eri eläkeyhtiöiden "sijoituksia" noin 1.5 miljardilla eurolla (maksettu ~800 miljoonaa). Ja jatkuu: 95% Suomen kreikkatakauksista veronmaksajien maksettavaksi
jukkatx
Kreikan yhteenlaskettu tukipaketti oli muistaakseni 115 miljardia euroa. Paljonkas tasta olikaan Suomen? Oliko se vain 1.5 mrd? Jos se oli nain pieni, niin silloin Heinaluoman veikkaus siita etta miljardi meni, osuisi oikeaan.
...
Mietitaanpas siis hetkinen. Jos menetetaan 76% 1.5 mrdsta, se on 1.14 mrd euroa.

Mita saa 1.14 mrdilla eurolla?

...julkinen sektori voisi Kreikkatakuiden sijaan tarjota minka tahansa sellaisen tyopaikan joka ei TUOTA MITAAN -- eli ei tuota lainkaan voittoa -- 63000lle tyottomalle. Jos Suomen virallinen tyottomyys oli 250000 (en muista oliko), talla kuitattaisiin neljannes tyottomyydesta.
...
Pointtini on se etta tuollainen 'pikkumenetys' kuin miljardi on iso raha. Juuri siksi poliitikot haluavat verrata sita mieluummin koko budjettiin. Tai jotkut meidan nykyiseen velanottoon. Mutta mitas jos kerrankin verrattaisiin siihen mita silla rahalla saa!
...
Eli Kreikka tulee uudelleenjärjestelemään velkansa. Tämä oli itsestään selvää ennen kuin edes koko "tukipakettia" alettiin Kreikalle väsäämään. Velkaantumista johtuvaa ongelmaa ei voida ratkaista velalla (mutta tämä ei ollutkaan "tukipaketin" tarkoitus). Enää jää yksi kysymys: kuinka paljon? Minkälaisen (tukan)leikkuun Kreikka tekee? Sitä ei vielä moni tiedä.

Herra Kani on sitä mieltä, että kaljuksi vain. Täydet 100% on hyvä.

21.4.2011

Pääsiäistä.

Ha-ha-hauskaa pääsiäistä.

Niin Kapteeni?
Ymmärrän. Jotkut laittavat pääsiäisenä tukan silmille. Sinä laitat hatun.

Ketunhännät molemmissa kainaloissa.

Talouskomissaari Rehn varoittelee Suomea tukipaketin kaatamisesta
...
Rehnin mukaan Suomen kielteinen kanta estäisi Portugalin tuen ja maa ajautuisi maksukyvyttömyyden tilaan. 
...
Herra Rehn on oikeassa. Mikäli Portugali ei saa lisää lainaa, jolla se voi maksaa vanhaa velkaa, se ajautuu konkurssiin.

Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen kun uusi laina tulee maksettavaksi? Tai vielä parempi kysymys: Voiko velkaantumisesta johtuvaa ongelmaa korjata lainaamalla?

Jopa viisi vuotias lapsi kykenee vastaamaan tähän.

Herra Rehn:llä on ketunhännät molemmissa kainaloissa.
Ensinnäkin, uudella lainalla maksetaan vanhoja velkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan velkojan riski siirtyy uudelle velkojalle.
Toiseksi, uusi velkoja on euvostoliitto. Tämä tarkoittaa sitä, että se (euvostoliitto) voi ja kykenee asettamaan lainaehtoina mm. säästötoimenpiteitä, mutta ennen kaikkea se voi pakottaa maan mukaan uuteen uljaaseen euvostoliiton liittovaltioon.

Mikäli Portugali tai [lisää euvostoliiton maa] ei saa lainaa, jonka avulla uudeksi velkojaksi tulee euvostoliitto, menee koko suunnitelma myttyyn. Vuosikymmeniä rakennettu suunnitelma livahtaa läpi sormien. Tämän ainutkertaisen mahdollisuuden menettämistä Herra Rehn ja monet muut euvostoliiton komissaarit, pankkiirit ja harhaanjohtajat pelkäävät. Tästä syystä M.A.D uhkauksia (jos emme tee niin tai näin tuhoudumme varmasti kaikki) lentelee joka toisesta hihasta.

Kun raaka-aineiden hinnat kasvavat niin kasvaa myös "inflaatio"

Raaka-aineissa ennätysmäärä sijoitusvarallisuutta
Raaka-aineissa oli maaliskuun lopussa kiinni ennätyksellinen määrä eli 412 miljardia dollaria hallinnoitua sijoitusvarallisuutta, kertoo investointitalo Barclays uutistoimisto Bloombergille.
Vielä kerran!

Euvostoliitossa inflaatiovauhti on useiden hintojen muutosvauhtien keskiarvo. Ja kun raaka-aineiden hinnat kasvavat niin kasvaa myös "inflaatio".

Tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin FED jatkaa rapakon toisella puolella omistajiensa "sijoituksien" pelastusoperaatiota, ei euvostoliiton keskuspankin kykene korkoaseellaan hallitsemaan ja/tai hillitsemään "inflaatiota".

Näin ollen euvostoliiton keskuspankin ohjauskoron nostamisen oikea peruste on joku muu kuin "inflaatiota" vastaan taisteleminen. Se (peruste) on koko euvostoliiton taloudellisen ahdingon syventäminen liittovaltion viimeistelyä varten.

Herra Keiserin dokumentti Irlannin taloushelvetistä.

Valitettavasti lontoon murteella.

Max Keiser Documentary On Irish Eco Hell
Hotspots with Max Keiser - Ireland (1/2)
Hotspots with Max Keiser - Ireland (2/2)

20.4.2011

"No shit, sherlock."

Professori Holmström kyseenalaistaa EU:n keinot velkakriisissä
...
"Kyse ei ole maksuvalmiusongelmasta vaan maksukyvyttömyydestä. Kreikan rahoitustilanne on kestämätön. Se ei voi järkevillä veroprosenteilla hankkia tuloja, joilla se selviäisi veloistaan. Kyse on taas siitä, kirjataanko luottotappioita lainaa antaneille euromaille vai pankeille. Nykyisillä koroilla Irlanti ja Portugali ovat ajautumassa samaan tilanteeseen."

...
Eihän tähän nyt voi muuta kommentoida. Tämä on niin itsestään selvää.

Mikä on sellainen kuukausitiedote, jota ei ole julkaistu sitten Joulukuun 2010 jälkeen?

Mikä on sellainen kuukausitiedote, jota ei ole julkaistu sitten Joulukuun 2010 jälkeen?

No tietenkin valtionkonttorin valtiontalouden kuukausitiedote

19.4.2011

Juu-ja-joo. Se ylittää euvostoliiton vakaus- ja kasvusopimuksen.

Herra Tyrväinen teki jotain mihin moni talouspappi ei kykene. Ja siksipä Herra Kanin huomioi hänet toistamiseen: Ekonomisti: Huonon tulevaisuuden riski kasvoi
- Voi puhua pysähtyneisyyden maista. Saksa on tässä suhteessa poikkeus. Se on luonut itselleen kadehdittavan kilpailukyvyn.
Lainataanpas itseä.
Strong Export Industry

...In 2009, Germany exported goods worth a total of 826.4 billion euros (18.5% less than in 2008), and its surplus of exports over imports tallied 155.4 billion euros.
...
Huono Suomennos:
...Vuonna 2009 Saksa vei tavaroita yhteensä 826,4 miljardin euron arvosta (18,5% vähemmän kuin vuonna 2008), ja sen viennin ylijäämä tuontiin nähden täsmäsi 155,4 miljardiin euroon.
...
Tämä luku ei todellakaan kerro vielä mistään mitään.
Eteen päin!
Finance, taxes and public service
... In 2009, a financial deficit of EUR 105,5 billion was recorded for all public budgets.
...
The debt (Credit market debt and loans for strengthening cash resources) recorded in the overall public budget ran up to EUR 1,694.4 billion at the end of 2009.
...
Huono Suomennos:
...Vuonna 2009, 105,5 miljardin euron taloudellinen vaje kirjattiin kaikista julkista talousarvioista.
...
Velka (luottomarkkinoiden velka ja kassavaroja vahvistavat lainat) kirjattiin kasvaneeksi koko julkisen sektorin budjetissa 1,694 miljardiin euroon vuoden 2009 loppuun mennessä.
...
 European parliament - Household Indebtedness in the EU (PDF)

Kuvan otsikko (niin kuin noin): Yhteenlaskettu kotitalouksien velka EU27 vuosina 2004, 2007 sekä 2009 (miljoonaa euroa)

CIA:n faktakirjan mukaan vuonna 2010 Saksan julkinen velka oli 78.8% bruttokansantuotteesta (Juu-ja-joo. Se ylittää euvostoliiton vakaus- ja kasvusopimuksen).

Suomeksi: Saksalla on varsin mukava vaihtotaseen ylijäämä, mutta vastineeksi heillä on (ehkä) euvostoliiton syvimmälle velkaantunein julkinen sektori. Kotitalouksista puhumattakaan. Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, ettei vientivoitoista pääse "nauttimaan" kuin hyvin pieni osa Saksalaisia. Pankit etunenässä. Ja tämä tarkoittaa sitä, ettei Saksan talouden tarvitse ottaa kuin pienehkö tönäisy ja se on lamassa.

Tilanteeseen on päästy hyvin yksinkertaisilla lääkkeillä: Translated abstract of the Federal Ministry of Finance`s Monthly Report August 2009 (PDF)
Verottamalla työtä (wages = palkka), kulutusta (turnover taxes) ja energiaa (energy taxes).

Tällainen verotuksen painottaminen on oire. Se on oire siitä, että harhaanjohtajat ovat "omistajien" taskussa ja tekevät mitä vain ylläpitääkseen heidän tuotto-osuuttaan (jos nyt näin voi sanoa). Samalla harhaanjohtajat kuitenkin haluavat miellyttää yhä vain kasvavaa velkaorjien armeijaa. Ja koska verotulot "tunneloituvat" "omistajien" tileille (joita ei juurikaan veroteta), on valtio ajautunut rahoittamaan sosiaalietuuksia, projekteja ja sun muita julkisia toimintoja velkaantumalla yksityisille osakeyhtiöille, joita pankeiksi kutsutaan.

Herra Tyrväisen ihailema Saksan kilpailukyky on vain uusliberalismia, jolla on pyritty palauttamaan pääoman kasautumiseen otolliset olosuhteet ja taloudellisen eliitin valta-aseman.

Valitettavasti rahajärjestelmämme on nollasummapeli. Näin ollen jokainen euro, joka tunneloidaan 1% kansasta on pois lopulta 99%. Tällainen aiheuttaa aina laman. Tällainen degeneroi yhteiskuntajärjestelmän neofeodaaliseksi.

18.4.2011

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
Timo Tyrväinen 
 Ekonomisti: Huonon tulevaisuuden riski kasvoi
"Suomen kannalta huonon tulevaisuuden todennäköisyys on silti selvästi noussut. Onko riski nyt yli 50 prosenttia vai ei, en tiedä. Aika näyttää"

Eii! Seis! Kapteeni. Herra Tyrväinen veti hihastaan M.A.D uhkauksen, eli jos emme tee niin tai näin tuhoudumme varmasti kaikki. Valitettavasti hän jauhaa 100% hevonpaskaa, eikä se voi mitenkään olla Facepalm palkinnon arvoista.

Kapteeni. Olisitko ystävällinen.
Kiitoksia.

"No shit, sherlock."

"Kriisi vie euromaita kohti valintaa – liittovaltio tai ero"
– Vakausrahastoihin liittyvät vastuut ja sitoumukset ovat erittäin suuria, ja lisäksi niiden toteutustapaan liittyy arvaamattomia piirteitä. Euromaat ovat saattaneet virittää itselleen varsinaisen velkaloukun, Suomi muiden mukana.
"No shit, sherlock."

Eeppinen narttu-läimäys.

EDUSKUNTAVAALIT 17.4.2011
Suomessa on 4 387 701 äänioikeutettua kansalaista. Näistä 70,4 prosenttia päätti käyttää oikeuttaan hyväksi. Ennakkoon äänesti 1 319 467 ja itse vaalipäivänä 1 608 370.

Kokoomusta äänesti 598 369 kansalaista.
SDP:tä äänesti 561 049 kansalaista.
Persuja äänesti 559 342 kansalaista.
Keskustaa äänesti 463 160 kansalaista.

Tämä oli eeppinen narttu-läimäys.

Muutamaa asiaa ei Kani kykene ymmärtämään.

Ensinnäkin, jos lasketaan ennakkoon (1 319 467) ja itse vaalipäivänä äänestäneiden (1 608 370) määrät yhteen (2 927 837) on tämä vain 66,7% kaikista äänioikeutetuista (4 387 701). Kuitenkin kokonaisäänestysprosentiksi mainitaan 67,3 ja kotimaan äänestysprosentiksi 70,4.

Toiseksi, jos laskee kaikkien valittujen ehdokkaiden äänimäärät yhteen, saadaan tulokseksi 1 578 945. Mutta jos lasketaan (pelkästään) kokoomuksen, SDP:n ja persujen saamat äänet yhteen on tulos 1 718 760.

Kolmanneksi, valittujen ehdokkaiden yhteenlaskettu äänimäärä on 1 578 945. Kaiken kaikkiaan ääniä annettiin 2 953 977. Tämä tarkoittaa sitä, että 1 375 032 ääntä meni... minne?.

Ja nyt tulee paras juttu.

Lakiin on kirjattu että ainoa henkilöllisyystodistus on poliisilta erikseen hakemuksella haettava henkilökortti tai passi. Toisin sanoen esimerkiksi ajokortti ei ole, eikä käy, henkilöllisyystodistuksesta. Kuinka moni ojensi vaalivalvojalle ajokortin?

EDIT:
Ei tainnut talousdemokratia vakuuttaa
...
Talousdemokraateista eniten sai julkisuudessa paljon ollut - Ville Iivarinen 154 ääntä
Allekirjoittanut joka on kirjoittanut tätä blogia vuodesta 2007 sai 113 ääntä

Huomionarvoista on ettei edes Markku Uusipaavalniemi mennyt läpi.
Radio-Rock haastattelut ja suositut youtube-videohaastattelut eivät siis takaa mitään.

Rahanvihaajista eli Zeittareista, Jani Laasonen sai 207 ääntä.

Itsenäisyyskään ei vetänyt vaaleissa. IPU:n puheenjohtaja, Antti Pesoselle 277 ääntä.

Uusi Suomen puheenvuorot eivät antaneet nostetta Riikka Söyringille , 80 ääntä - eikä Mirjaleena Isoaholle, 127 ääntä.
...
Eli loppujen lopuksi 99% äänestäneistä ovat sitä mieltä, että nykyinen meno on sallittavaa, suotavaa, järjellistä ja ennen kaikkea hyväksyttävää. Tavallaan Herra Kani ei ole mitenkään yllättänyt tästä. Suhteemme nykyisen rahajärjestelmään on täsmälleen samankaltainen kuin lapsella on häntä (seksuaalisesti) hyväksikäyttävään vanhempaan.

EDIT 2:
Eduskuntavaalit 17.4.2011
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja, esim. ajokortti, passi, poliisin antama henkilökortti, kuvallinen kela-kortti.
...
Eli ajokortti käy.
Kiitoksia Anonyymi. Olet paras!

17.4.2011

Äänestitkö?

16.4.2011

Sunnuntai on lolcat (eli caturday) päivä.

Jätänpäs tämän tähän.
Suhteellinen vaalitapa on kusetusta
d'Hondtin menetelmä on suomalaisessa demokratiassa käytettyä ääntenlaskutapa, jolla jaetaan paikat puolueiden ja ehdokkaiden kesken.
...

Suomessa siis yksittäinen ehdokas ei ole merkityksellinen vaan äänet menevät puolueille. Suomen eduskuntavaalit ovat siis selkeästi puoluevaalit sen sijaan, että äänestettäisiin yksittäisi hyviä ehdokkaita päättämään asioista.
...

  • Kun äänestät henkilöä - äänestät aina myös puoluetta: myös tilanteissa, joissa jokin ehdokas olisi sitoutumattomana ehdokkaana jonkin puolueen listalla
  • Yksittäisen ehdokkaan ajatuksien lisäksi kannattaa perehtyä tarkasti myös puolueen teemoihin. Yksittäinen ehdokas voi ehdotella jotain omiaan vaalikampanjassaan tai korostaa tiettyjä asioita, mutta kuitenkin se mikä vaikuttaa viime kädessä (kun esimerkiksi neuvotellaan hallitusohjelmasta) on se, mitä puolueen vaaliohjelmassa lukee ei se mitä yksittäinen ehdokas tuumaa.

[NO COMMENT]

Salaiset leikkauslistat ovat jo valmiina
Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat Nelosen uutisten tietojen mukaan kasanneet kaikessa hiljaisuudessa leikkauslistaa, jonka hallitusneuvottelijat saavat käteensä jo ensi viikolla.
...

14.4.2011

Mistä korot maksetaan? (Uudestaan!)

Suomen pankit läpäisivät stressitestit
Ahaa. Noh. Mitäs testattiin?
Testin mukaan Suomen finanssisektori kestää kokonaisuudessa stressitestin perusskenaarion mukaisen epäsuotuisan talouskehityksen ja varallisuusarvojen alenemisen.
...
Fiva testasi finanssisektoria myös perustestiä synkemmillä lisälaskelmilla. Näiden laskelmien mukaan voimakkaat osakemarkkinamuutokset ja korkoliikkeet aiheuttaisivat huomattavia ongelmia vakuutus- ja eläkeyhtiöille. Pankkisektorilla lisälaskelman mukainen vakavaraisuustaso on hieman stressitestiä alempi.
...
Pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Ei muuta. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä onko raha lainattu muualta (esim. euribor), luotu tyhjästä tai toteuttaako se (pankki) ns. maturiteettitransformaatiota. Tämän lisäksi lainasta on maksettava "rahan hinta" eli korko. Näin ollen pankkiin on palautettava enemmän kuin sieltä on lainattu.

Rautalangasta väännettynä:
Pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään "tuotteen hintana". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli.

Näin ollen on siis olemassa vain-ja-ainoastaan yksi stressitesti, joka pankeille voidaan suorittaa: mistä korot maksetaan?

Itse asiassa stressitestin vastaus kertoo meille, miksi korkoliikkeet saattavat aiheuttaa huomattavia ongelmia vakuutus- ja eläkeyhtiöille.... niin Kapteeni?

Voi anteeksi Kapteeni. Herra Kani tietää, että toistelee aina vaan samaa. Mutta ne korot nyt vain maksetaan omasta tai toisen ottamasta lainasta. Eihän näin tärkeän asian toistaminen voi aiheuttaa tuollaista tuskaa...

Taloudellinen sininen kuolemanruutu.

Suomelle olisi parasta erota heti eurosta
...
Eurossa on tunnettu valuvika: yhteinen valuutta ja yhteinen keskuspankki mutta erillinen talouspolitiikka. Tämän seurauksena eräissä maissa on otettu liikaa velkaa, synnytetty keinottelukuplia sekä päästetty palkat ja muut kustannukset kasvamaan huomattavasti enemmän kuin muissa euromaissa.
...
Laitetaanpas rallivaihde päälle ja pistetään mutkat suoriksi. Pidä foliohatusta kiinni.

Ennen kuin [lisää valuutta] voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin). Tämä piti paikkansa jopa ennen kuin yksikään maa liittyi euvostoliittoon. Tällä järjestelmällä on nimikin: Bretton Woods, jonka tarkoituksena oli a) antaa jokaiselle maalle oma valuuta, keskuspankki, talouspolitiikka jne. b) siementää keskuspankkikartelli.

Bretton Woods:n osallistuneet maat alkoivat (tietoisesti tai tietämättään) pyörittämään järjestelmää jota parhaiten voidaan kuvailla velkapyramidiponzijärjestelmäksi. Tässä järjestelmässä (Bretton Woods) jokaisen maan paikalliset pankit lainoittivat paikallisia toimijoita esim. teollisuutta. Valitettavasti tämä pankkien lainaama raha luotiin tyhjästä (niin kuin nykyäänkin) ja niinpä taloudessa oli koron mentävä vaje. Tätä vajetta paikattiin niin, että jokainen maa vei tuottamiaan tuotteittaan toiseen maahan. Toisin sanoen jokainen maa myi krääsää toiseen maahaan ansaitakseen siinä (kohde) maassa otettua ja kiertoon kulutettua velkaa vientituloina. Yksinkertaisuudessaan maan, joka osallistui Bretton Woods:n, tarvitsi täyttää vain yksi ehto: vie tavaraa ja vie sitä niin maan hevletisti.

Vuodesta 1950 vuoteen 1970 palkat nousivat ja elintaso kasvoi kuin ruoho pellossa.

Sitten mukaan tulivat eläkeyhtiöt.

Sovittiin, että jokainen duunari "tallettaa" joka ikinen kuukausi palkastaan nn. määrän rahaa eläkeyhtiöön. Nämä "talletetut" rahat eläkeyhtiöt sitten "sijoittivat" osakkeisiin, valtionvelkakirjoihin ja sun muihin "hyödyllisiin asioihin".

Sitten mukaan tuli Basel -säännöstö.

Tämä konsolidoi yli 150 maan pankit saman vakavaraisuussäännöstön alle. Mm. niin, että valtion velkakirjojen lainoitukseen ei tarvittu omaa pääomaa ollenkaan.

Ja sitten tuli mukaan uusliberalismi.

Uusliberalismi voidaan kiteyttää yhdellä ainoalla lauseella: shareholder value
Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa voittojen maksimointia riippumatta siitä, mitä se aiheuttaa luonnolle, sosiaaliselle rakenteelle, taloudelle tai jopa tekniselle kehitykselle.

Tämä kaikki yhdessä synnytti massiiviset monikansalliset yhtiöt, jotka kirjaimellisesti kaappasivat kansainvälisen valuuttarahaston. Jota ne (yhtiöt) sitten käyttivät (ja edelleen käyttävät) omien tarkoitusperien ajamiseen mm. valtion rajojen aukaiseminen lainaehdoilla, julkisen omaisuuden yksityistämisen ja niin edelleen.

Kaikki nämä yhdessä (eläkeyhtiöt, keskuspankkikartelli, monikansalliset yhtiöt, uusliberalismi, kansainvälinen valuuttarahasto jne) aiheuttavat tilanteen jossa talouden (BKT:n) on kasvettava 5-15% vuodessa pitääkseen yllä koko ponzia.

Tämä on mahdotonta.

Syy tähän on äärimmäisen yksinkertainen: ennen kuin [lisää valuutta] voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin). Ja velkaa voidaan ottaa täsmälleen niin paljon kunnes lainanhoitokustannukset "syövät" liikaa elämiseen jäävästä rahasta.

Kyseessä ei todellakaan ole "euron valuvika". Kyseessä on koko järjestelmän valuvika. Jokainen lama on ollut taloudellinen sininen kuolemanruutu.


Ainoa tapa järjestelmän uudelleenkäynnistämiseen on ollut ja tulee olemaan velkahanojen aukaiseminen. Ja kuten tiedämme, tällä hetkellä meneillään olevan massiivisen pankkitukitalkoon ainoana tarkoituksena on saada lainahanat auki.

Ehkä uudelleenkäynnistysoperaatio onnistuu tai sitten ei.

EDIT:
Niin tosiaan. Se valuvika on rahan "syntymekanismi".

Äsh. Paskat. Liian helppoa.

Työuria voisi pidentää kahvitunnin kohdalta
Työurien pidentäminen on Suomessa nostettu tärkeimmäksi keinoksi julkisen talouden saattamiseksi kestävälle pohjalle pitkällä aikavälillä. Keinoiksi on esitetty vanhuuseläkkeelle siirtymisen lykkäämistä joillakin keinoilla, työelämään siirtymisen aikaistamista joillakin toisilla keinoilla, ja vielä työolojen parantamista niin, että harvempi työntekijä heittäisi urakan kesken.
...

Kanilla olisi hurrjaidea (ei typo): mitäs jos laskettaisiin päivittäinen työaika kuuteen tuntiin? Tämän jälkeen voitaisiin muuttaa ns. virka-aika 12 tuntiin ja alettaisiin pyörittämään "normaaleja" työpaikkoja kahdella vuorolla.

Joo ja siinä samalla voitaisiin muuttaa tämä Velka = Ostovoima = Työpaikka tällaiseksi Työpaikka = Ostovoima = Työpaikka. Näin vältyttäisiin kilpailukykyä heikentävältä velanottamiselta, pidettäisiin ostovoima (palkat) ajan tasalla niin etteivät ne heikentäisi ns. shareholdet valueta ja samalla saataisiin kaikki töihin!

Miten olisi?

Äsh. Paskat. Liian helppoa.

:)

Linnut pakenevat kultaisesta häkistään.

EKP-pomo: Kreikan velkasaneeraus olisi katastrofi
...
Smaghi kertoo italialaislehden haastattelussa, että uudelleenjärjestely tuhoaisi maan pankkijärjestelmän ja talouden. ”On Kreikan päätettävissä mitä se tekee tulevaisuudessa, sehän kärsii suurimmat tappiot. Muiden maiden on kuitenkin vältettävä sen työntämistä kohti katastrofia.”
...
Samasta aiheesta: Greek goal of return to market in doubt
Greece needs time to convince international investors about its reform programme and may not be able to return to financial markets next year as planned, its finance minister has admitted.
...
Huono Suomennos:
Kreikka tarvitsee lisää aikaa vakuutaakseen kansainväliset sijoittajat sen uudistusohjelmastaan, eikä välttämättä kykene palaamaan ensi vuonna takaisin rahoitusmarkkinoille, valtiovarainministeri on myöntänyt.
...
Ja jatkuu: Germany acknowledges Greece may need to restructure deb

...
Chancellor Angela Merkel has stated that private creditors will not be forced to take any losses on euro zone debt before a new bailout mechanism for the bloc is up and running in 2013 -- and even then, only debt issued after that date would be affected.

...
Earlier on Wednesday, German weekly Die Zeit reported that EU experts have estimated that Greece must wipe away 40-50 percent of its debt load through a restructuring in order to return to a sustainable economic path.
...

Huono Suomennos:
...
Liittokasleri (ei typo) Angela Merkel on sanonut, ettei yksityisiä luotottajia pakoteta ottamaan minkäänlaisia tappioita ennen kuin uusi pelastusmekanismi on kokonaisuudessaa käynnissä 2013 -- ja silloinkin velka, joka otetaan tuon päivän jälkeen olisi vaikutuksen alainen.
...
Aikaisemmin Keskiviikkona, Saksalainen
(sanoma)lehti Die Zeit raportoi että euvostoliiton ekspertit ovat arvoineet, että Kreikan täytyy poistaa 40-50 prosenttia sen velkakuormasta uudelleenjärjestelyn avulla palatakseen kestävään taloudelliseen kasvuun (polkuun?).
...
Mikä on ensimmäinen ja viimeinen este kilpailukyvylle? Aivan oikein! Velka. Eli jos Kreikka tekee velkasaneerauksen, minkä se tulee tekemään (tavalla tai toisella), niin tulevat tekemään muutkin maat. Syy: epäreilu kilpailuasetelma. Kun velkataakkaa kevennetään, tai nollataan, voidaan verotusta alentaa huomattavasti. Ja tätä mm. euvostoliiton keskuspankin johtokunnan jäsen Herra Smaghi pelkää. Miksi? Siksi, koska siinä vaiheessa kun "rahaliitto" menettää ainoan vipunsa (velka) vääntää loppuun euvostoliiton liittovaltion, koko korttitalo ottaa ja leviää.

Linnut pakenevat kultaisesta häkistään.

13.4.2011

Ei pysty,

Outo tilanne - äänestyslippu oli valmiiksi täytetty
...
Lahdessa tiistaina, viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä, äänestänyt henkilö oli saada valmiiksi täytetyn vaalilipun. Äänestäjä oli Lahden pääkirjastossa, jossa vaalivirkailija oli antamassa hänelle vaalilippua.
...
Ei...

pysty...

kommentoimaan...

foliohattu...

kiristää...

Jaahas.

Jaahas.
Ilmeisesti Paljastetaan rahan valhe! -ryhmä on luonut wikipedia sivun Talousdemokratiasta.
Tuon wikipedia sivun syövereistä löytyi jännä linkki.“The Roving Cavaliers of Credit”
Paljon asiaa. Ei jaksa Suomentaa. Tämä pisti silmään.

Kuvassa: Week = Viikko. Deposits = Talletukset. New loan = Uusi laina. Cash kept by bank = Pankin tallessa pitämä raha. Loans = Lainat. Money = Raha. Cash in Banks = Rahaa pankissa.

Kuvassa on selitetty laillinen kirjanpitokikkailu jota rahanluomiskertoimeksi, luottoekspansioksi, luotonlaajennukseksi tai fraktionaaliseksi pankkijärjestelmäksi kutsutaan.
Yksikertaisuudessaan se menee näin:
Rahaa sisään, 8% talteen ja 92% lainataan.
1000€ sisään, 80€ talteen ja 920€ lainataan.
920€ sisään, 73,6€ talteen ja 846,4€ lainataan.
846,4 sisään, 67,712€ talteen ja 778,688 lainataan.
1000€ kasvoi laillisella kirjanpitotempulla 2545,088€ (ja lainattiin eteenpäin).
Pankki laittoi talteen 221,312€ (koska vakavaraisuusvaatimus määrä niin).
Tämä ei ole huijausta. Tämä on 100% laillista (ihan tosi). Ja itse asiassa kun jokainen laina maksetaan takaisin koko toimitus niin sanotusti "nollautuu" takaisin alkuperäiseen summaan.

Yksi ongelma: korko.
Pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Ei mitään muuta. Tämä tarkoittaa sitä, että pankkiin on palautettava enemmän kuin sieltä on lainattu. Mistä korot maksetaan?

Aivan oikein!

Omasta tai toisen lainaamasta ja kiertoon kuluttamasta rahasta.

Tätä on velkapyramidiponzihuijaus.

EDIT:
Pitäisiköhän luoda wikipedia sivu velkapyramidiponzihuijauksesta.

:)

12.4.2011

Aijaijai.

Renkien kaappaus
...
Työnantajatahoille siunaukseksi tuli Vanhasen toinen hallitus. Sen valtiovaranministeriksi tuli kokematon Jyrki Katainen. Yleisesti tiedetään, että Niinistön jätettyä kokoomuksen johdon, puolueesta on tullut ihanteellinen temmellyskenttä kaikenlaisille lobbareille. Kokematon Katainen ei kuutosen matematiikallaan varmasti ymmärrä mitään kokonaiskuvion rahavirroista. Hän on siis täysin riippuvainen avustajistaan. Kataisen valtiosihteeriksi junailtiin Elisasta Veli-Pekka Nummikoski. ... Siis vakuutusyhtiöillä oli suora ote kokoomusministereihin (Häkämies) ja Elisaan. Ja nyt Varman leiristä Elisasta laitettiin valtiosihteeri vahtimaan Kataista.

Kuinka ollakaan ilman mitään ongelmia Katainen lupasi, ilman mitään ehtoja, että tämä maksu poistetaan yrityksiltä ja veronmaksajat ottavat sen maksaakseen.
...
Jostakin työnantajien kela-maksun poistamiseen tarvittava raha valtion kassaan pitää saada. Aluksi kerrottiin, että kustannus otetaan yritysten energiamaksuista. Toki Katainen ei saanut lupaa toteuttaa korvaavia korotuksia sillä tavalla kuin ihmisille uskoteltiin Kela-maksua poistettaessa. Suurin osa korvaavista veroista kerätään kansalaisten kulutusverojen nostona energiaveroissa. Taikasanoja ovat nyt vihreä energiaverotus ja työllistämisen helpottaminen. Kansalaiset huomaavat eläkepelin ja eläkeyhtiöiden valta-aseman turvaamisen siitä, että sähkölasku nousee ja kaukolämpömaksu kasvaa.
...
Ja yhtäkkiä moni asia vain loksahtaa paikalleen.

Aijaijai.

Hei hei Herra Katainen.

Palataan.

Iltasatu

Kapteeni Picard aikoo lukea iltasadun.

Kapteeni. Ole hyvä.


Olipa kerran osake.

Osake on vastike osallisuudesta yrityksen pääomaan ja sen on kestoltaan määrittelemätön. Osake tarjoaa huomattavasti paremman likviditeetin, kuin esimerkiksi laina. Ja niinpä tällä tavoin "sijoittava" yksilö tai organisaatio toivoo pitävänsä sijoituksensa mahdollisimman likvideinä, eli toivoo saavansa pääomansa takaisin käyttöönsä milloin tahansa. Niinpä osakkeen "arvon" takaa vain vaihto. Myyjä määrittelee hinnan, jolla on valmis osakkeen myymän, mutta vain ostaja kykenee tarjoamaan "arvon".

Ostajalle osakkeen "arvo" määräytyy joko ennakko-odotuksen ja/tai osinkojen perusteella. Eli mitä korkeammat ennakko-odotukset ovat, sitä korkeamman hinnan ostaja on valmis maksamaan. Tai mitä enemmän yritys maksaa osinkoja, sitä korkeamman hinnan ostaja on valmis maksamaan.

Ja niinpä osakkeen omistaja kantaa suurta huolta yrityksen kannattavuudesta. Ja yrityksen johtaja kantaa suurta huolta shareholder valuen tuottamisesta.

Mutta kuka omistaa osakkeita? Ketkä ovat ne, jotka kantavat suurta huolta yrityksen kannattavuudesta?

300 suurinta eläkerahastoa ovat vuosien mittaan keränneet huiman omaisuuden. Ne omistavat jopa 11 biljoonan dollarin edestä kaikenlaisia "hyödyllisiä asioita". Maailman laajuisesti eläkerahastot omistavat 23 - 26 biljoonan dollarin edestä kaikenlaisia "hyödyllisiä asioita". Sanotaan, että eläkerahastot omistavat vajaan 40% kaikista liikkeelle lasketuista osakkeista. Ja näinpä eläkerahastot käyttävätkin todella ahkerasti äänioikeuttaan yrityskokouksissa. Onhan niiden pakko näin toimia. Pelkästään toimintasäännöt velvoittavat niitä pitämään aivan erityistä huolta asiakkaiden, tulevien eläkeläisten, edusta.

Joten seuraavalla kerralla kun yritysjohtaja päättää synnyttää tuottoa sisäisistä resursseista ylläpitääkseen kannattavuutta ja
- yt-neuvottelut alkavat
- yritys ottaa velkaa maksaakseen osinkoja
- yritys ostaa omia osakkeitaan
- tuotava tehdas laitetaan kiinni
- yritys siirtää toimintojaan halpatuotantomaihin
- yritys ulkoistaa toimintojaan
- yritys fuusioituu toisen yrityksen kanssa
- harhaanjohtajat puhuvat yhteisöveron alentamisesta
- vuokratyönantajasi soittaa kolmen aikaan aamulla
on kyseessä vain seuraus salkunhoitajien, rahoitusyritysten tai vaikkapa eläkerahastojen toteuttamasta omistajanohjauksesta. Omistajat siellä vain pitävät huolta sijoituksestaan, eikä tällaisesta tarvitse olla mitenkään huolissaan. Hyvää he vain tarkoittavat. He vain toteuttavat niille annettua luottamustehtävää mm. pitäen huolta siitä, että Sinulle tai Minulle on mahdollista maksaa eläkettä.

Hyvää yötä, kultaseni. Hyvää yötä.

Voit hetken lukea renkien kaappausta, mutta sitten valot pois ja nukkumaan.

11.4.2011

[NO COMMENT]

Will Iceland Vote “No” or commit financial suicide?
...
The Irish government’s €10 billion interest payments are projected to absorb 80% of the government’s 2010 income tax revenue.
...
Huono Suomennos:
...
Irlannin valtion 10 miljardin euron korkomaksujen ennakoidaan vastaavan 80% vuoden 2010 tuloverotuloista.

...

Société Anonyme

Herra Kani luki muutaman dokkarin euvostoliiton rahoitusvakausvälineestä eli ERVV:stä. Tai lontoon murteella European Financial Stability Facility eli EFSF.
Kaksi asiaa tuli selväksi.
1. EFSF on osakeyhtiö, joka on perustettu Luxemburg:n (tunnettu veroparatiisi).
2. Osakkeenomistajien takauksen perusteella EFSF laskee liikkeeseen ja myy joukkovelkakirjoja.

Suomeksi: EFSF:llä ei ole mitään tekemistä itse euvostoliiton kanssa. Tämä laitos on täysin itsenäinen voittoa tavoitteleva yritys. Vaikkakin sen ovat perustaneet mm. Belgia, Slovenia, Irlanti, Kypros ja Suomi. Tämän "Société Anonyme" (eli yhtiön) tarkoituksena on myydä liikkeeseen laskemiaan velkakirjoja (joiden takaajina omistajat mm. Suomi on) joista ansaitut rahat se lainaa eteenpäin.

Nyt tulee mieleen yksi kysymys: Miksi? Mikä pakottaa 16 euroalueen maata perustamaan oman - itsenäisen - rahoitusvälineen (ja vieläpä niin että se on osakeyhtiö)?

8.4.2011

Sattuipa hassusti matkalla Kauppalehden foorumilla.

Ihme: Löysin yhden järjissään olevan kokoomuslaisen talouspoliitikon!
tuurihaukka
Suomen vaalitapa ja -käytäntö on surkea. Yksittäisen riviehdokkaan mielipiteellä ei ole puolueen mielipiteen edessä painoarvoa.
...
Aivan oikein! Todellisuudessa äänesi menee puolueelle ja vain tällä on merkitystä.

Hetken pelkäsin että..

JULKISET KUNTA/VALTIOPANKIT PELASTAMAAN JULKINEN RAHOITUS
...
Töitä riittää aina – mutta jos rahaa ei ole, niin palkkaa on vaikea maksaa. Jokaisen pitäisikin ymmärtää, että ensin tulee raha ja vasta sitten työ. Jos palkanmaksajalla ei ole rahaa, niin mistä rahaa saa? Lainaamalla pankista. Näin ollen “työllä taloudelliseen nousuun” –vaalilause on
jo lähtökohdiltaan toimimaton ja väärä. Rahan syntymekanismiin on puututtava!
...
Juuri näin! Velka = Ostovoima = Työpaikka.
Kapteeni Picard. Sanoisitko sanasen?

(Whoah. Hetken pelkäsin että..) Kiitoksia Kapteeni. Kiitoksia.

Sillä ehdolla, että joku muu velkaantuu enemmän.

Elokuva-arvio: Ajan Henki
...
Elokuvan toinen vakava virhe tässä raha on velkaa -asiassa oli se väite, että velkaa ei koskaan voida maksaa pois, koska korkoa ei ole luotu järjestelmään. Väitteen mukaan velkaa on taloudessa enemmän kuin rahaa, koska velkaa kasvaa korkoa ajan myötä, mikä aiheuttaa jatkuvan lisätarpeen ottaa lisää velkaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska maksettu korko ei jää pankkiin makaamaan, vaan jatkaa kiertoaan: pankit maksavat palkkoja työntekijöilleen, osinkoja omistajilleen ja niin edelleen. Koska korkona maksettu raha ei katoa järjestelmästä, kaikki velka on mahdollista maksaa pois, jos siihen on tahtoa.

...
Iranin Presidentillä olisi asiaa.
Ensinnäkin, rahajärjestelmämme on nollasummapeli.
Toiseksi, pankit lainaavat vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Näin ollen korot maksetaan omasta tai toisen ottamasta ja kiertoon kuluttamasta velasta.
Kolmanneksi, pääoman vapaa liikkuvuus.

Herra Matikainen on oikeassa. Tässä järjestelmässä on mahdollista maksaa kaikki velka pois... sillä ehdolla, että joku muu velkaantuu enemmän.

7.4.2011

Portugali

"Portugalin tilanne odotettua tukalampi"
– Se, että tukea nyt haettiin kertoo siitä, että tilanne on todella tukala. Portugalin hallitus on aiemmin indikoinut, että asian käsittely siirtyy vaalien jälkeen uuden hallituksen hoidettavaksi. Nykyinen hallitus on halunnut välttää apuhakemuksen ennen vaaleja.
Tuota noin... Herra Kani Suomentaa yhden kohdan Portugalin perustuslaista. Tämän jälkeen jokainen voi tehdä itse täysin omat johtopäätelmänsä.

Portugal - Constitution
...
Article 105  Bank of Portugal
The Bank of Portugal, in its capacity of central bank, has exclusive rights to issue money and cooperates in the implementation of the monetary and financial policies, in accordance with the Budget act, the objectives set out in the plans, as well as the Government's directives.

...
Huono Suomennos:
...
Artikla 105 Portugalin Pankki

Portugalin (keskus)pankilla, keskuspankin ominaisuudessa, on yksinoikeus rahan liikkelle laskuun (luomiseen) ja yhteistyössä täytäntöönpanee raha- ja finanssipolitiikkaa budjettisäädöksen, suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden sekä hallituksen direktiivien mukaisesti.
....

4.4.2011

Konkurssitsunami

Suomalaisekonomistit: EKP:n huhtikuinen koronnosto tuskin jää ainoaksi
”Aikainen liikkeelle lähtö mahdollistaa korkojen rauhallisen nostamisen. Vakauttava vaikutus on riskien lisääntymistä suurempi”, kommentoi Heiskanen.

OP-Pohjola-ryhmän pääekonomisti Herra Heiskanen kertoi juuri, että kierrossa olevan rahamäärän supistaminen vaikuttaa vakauttavasti talouteen.

Vaikuttaa vakauttavasti talouteen!

Jokainen euro, joka on kierrossa, on jonkun lainaamaa. Ja kun pankki lainaa rahaa, se lainaa vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Ei muuta. Näin ollen korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta (ja kiertoon kuluttamasta) rahasta. Näin ollen korkojen nosto aiheuttaa vain sen, että yhä vain harvempi velallinen kykenee selviytymään velkataakastaan.

Maanjäristysten episentrumeina toimivat pankit, joista jokaisen yksittäinen vaikutus kumuloituu koko euvostoliittoa järisyttäväksi konkurssitsunamiksi.

Sinä haluat banaanin.

Velka
Rahan kierto alkaa vasta sen jälkeen, kun joku on mennyt pankkiin ja lainannut sen sieltä. Ts. Rahaa ei yksinkertaisesti voi syntyä ilman, että pankkien velat kasvavat.

Pyramidi
Ne jotka ovat ottaneet lainaa eilen ja tänään ovat velan takaisin maksamisessa täysin riippuvaisia niistä jotka ottavat velkaa huomenna.

Ponzi
Jokaisella lainaa ottaneella on täysi "usko" siihen, että he selviävät velastaan esim. työtä tekemällä. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä, että jokainen työpaikka on 100% riippuvainen siitä, että joku ottaa velkaa ja kuluttaa sen kiertoon.

Huijaus
Se miten-ja-kuinka euro "syntyy" on tiedossa yhteiskuntamme ylimmällä tasolla. Pääministeristä valtionsihteerin asti. Tämän tietävät myös talouspapit. Ekonomisteista taloustieteen tohtoreihin asti. Mutta mitään ongelmaa asiassa ei ole, koska "näinhän se on aina toiminut".

Eli  velkapyramidiponzihuijaus.

Koko ongelma juontaa juurensa äärettömän yksinkertaisesta asiasta: Pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään "tuotteen hintana". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli.

Äärettömän hieno esimerkki.

Herra Kanilla on monopoli banaanin tuotannossa. Kukaan muu ei saa tuottaa banaaneja. Jos joku muu tuottaakin banaaneja Herra Kani laittaa poliisit asialle ja se (muu) joutuu vankilaan.
Nonih.
Herra Kani lainaa Sinulle banaanin, koska Sinä haluat banaanin (ihan tosi. Sinä tarvitset sen banaanin, koska ilman et voi elää. Usko pois).
Sinä syöt banaanin tai vaihdat sen omenaan. Tai mitä nyt ikinä banaanilla voikaan tehdä?
Hienoa. Banaani lainattu. Banaani kulutettu.
Vähän ajan päästä, sopimuksen mukaan, Herra Kani haluaa lainaamansa banaanin takaisin, sekä ylimääräisen banaanin korkoina.
Mitä teet?
Ja muista! Vain Herra Kani saa tuottaa banaaneja.

Ja siellä se on taas!

Pankki
Pankki on instituutio, joka tarjoaa finanssipalveluita, erityisesti maksuliikenteen hoitoa ja luotonantoa. Pankki kerää pääomaa suoraan omistajiltaan sekä ottamalla vastaan talletuksia. Pankkeja on monenlaisia, mutta yleisimpien liikepankkien toimintaperiaate on ottaa vastaan rahaa talletuksena, maksaa tallettajalle palkkioksi korkoa, joka rahoitetaan lainaamalla rahoja niitä tarvitseville vähän korkeampaa korkoa käyttäen. Näiden korkojen erotuksella rahoitetaan pankin toimintaa, tuotetaan voittoa omistajille ja korjataan luottotappioita.
...
Ja siellä se on taas! Ponzi.

Herra Kani tallettaa 1 euron pankkiin. Pankki lupaa maksaa Herra Kanille talletuksestaan 1% koron. Tämän jälkeen pankki lainaa (Herra Kanin tallettaman) 1 euron eteenpäin 2% korolla.

Mistä korot maksetaan? Mistä ne saadaan?

Ota huomioon, että rahan kierto alkaa vasta sen jälkeen, kun joku on mennyt pankkiin ja lainannut sen sieltä. Ts. Rahaa ei yksinkertaisesti voi syntyä ilman, että pankkien velat kasvavat. Eli ennen kuin Herra Kani (edes) ansaitsi tallettamansa euron, on jonkun täytynyt lainata se (euro) pankista.

Vastaus on äärimmäisen yksinkertainen: Omasta tai toisen ottamasta ja kiertoon kuluttamasta velasta.

Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä että pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanottuna velkapyramidiponzihuijausta.

Vähennetään henkilöstöä, koska henkilöstöä pitää vähentää.

Valtion tuottavuusohjelmassa henkilöstön vähennykset etusijalla - tuottavuutta lisäävät toimenpiteet ovat jääneet osin epäselviksi
Tuloksellisuustarkastuksessa nousi esiin viisi erilaista toimenpidetyyppiä hallinnonalojen tuottavuusohjelman toteuttamisessa:

   1. Toteutetaan aidosti tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, joiden ansiosta henkilöstötarve pienenee.
   2. Ulkoistetaan tai yhtiöitetään toimintoja, jolloin valtion budjettitalouden henkilöstö pienenee, mutta tuottavuus ei automaattisesti parane.
   3. Pyritään vaikuttamaan palvelutarpeen pienenemiseen, jotta henkilökunnan tarve vähenisi.
   4. Vähennetään henkilöstöä sellaisista toiminnoista, joista katsotaan voitavan tinkiä.
   5. Vähennetään henkilöstöä, koska henkilöstöä pitää vähentää.
Aika hyvä "Vähennetään henkilöstöä, koska henkilöstöä pitää vähentää."
Mutta siinä se nyt on. Se, mitä Herra Kani on Sinulle harhaanjohtajien puheista Suomentanut: Työttömiä ja taas lisää työttömiä. Ja mikä hauskinta: He ovat sanoneet tämän suoraan päin naamaa

Ei muuta kuin äänestämään siitä! Ironian määrä tulee olemaan rajaton.