31.12.2010

Aussit donkaa tykimmin.

Loan standards drop to keep the bubble afloat
...St George – is now allowing potential borrowers to treat their rental payments as “evidence of genuine savings” when applying for a home loan. 
...
Huono Suomennos:
...St George (Austraalialainen pankki) - on sallinut potentiaalisien lainaajien pitää vuokranmaksua näyttönä "todellisesta säästämisestä", kun hakee asuntolainaa.
...
Jonkin ajan päästä Australian pankkien työntekijöille annetaan seuraavankaltainen ohjeistus lainaprosessista:
Asiakas, peili, hengitä ulos, Peili huurtuu = Anna/myönnä lainaa. Kiitos. Seuraava!
:)

Amerikaan ihmemaan uutisia vol. 10

$24.5 Trillion In US National Debt, $144 Trillion In Unfunded Liabilities In... 2015
...just wait until we hit $24.5 trillion in total US national debt in 2015. And it gets even more surreal: total US Unfunded Liabilities are estimated at $144 trillion, roughly $1.2 million per taxpayer. ...
Huono Suomennos:
...odotappas siihen asti kunnes ameriikan ihmemaan kansallinen velka iskee 24,5 biljoonaan dollariin vuonna 2015.  Ja tämä menee vieläkin epätodellisemmaksi: Ameriikan rahoittamattomat vastuut ovat arvioiden mukaan 144 biljoonan dollaria, noin 1,2 miljoonaa dollaria per veronmaksaja. ...
Samasta aiheesta: The scary actual U.S. government debt
Boston University economist Laurence Kotlikoff says U.S. government debt is not $13.5-trillion (U.S.), which is 60 per cent of current gross domestic product, as global investors and American taxpayers think, but rather 14-fold higher: $200-trillion – 840 per cent of current GDP. “Let’s get real,” Prof. Kotlikoff says. “The U.S. is bankrupt.
...
Huono Suomennos:
Bostonin yliopiston ekonomisti Laurence Kotlikoff sanoo ettei ameriikan ihmemaan velka ole 13,5 biljoonaa dollaria, joka on 60 % tämän hetkisestä BKT:sta, kuten globaalit sijoittajat sekä ameriikan veronmaksajat luulevat, vaan pikemminkin 14 kertaa suurempi: 200 biljoonaa dollaria - 840 % nykyisestä BKT:sta. "Ollaanpas realisteja", Professori Kotlikoff sanoo. "ameriikka on konkurssissa."
...
Dallas Federal Reserve Bank - Roadblocks to Recovery (With Apologies to W. H. Auden and Gershon Bleichröder)
...According to our calculations at the Dallas Fed, that unfunded debt of Social Security and Medicare combined has now reached $104 trillion...
Aivan kamalan huono Suomennos:
...Dallasin keskuspankissa (haarakonttori) tekemiemme laskelmien mukaan, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon  rahoittamaton velka on yhteenlaskettuna noussut 104 biljonaan dollariin...
Ja jatkuu: I Was Just Doing A Little Math...
...
TOTAL DEBT & UNFUNDED OBLIGATIONS.
$7.7 Trillion Total Money Supply (Debt - all borrowed money)
$57.0 Trillion Total Combined Debt (National, Business and Personal)
$65.5 Trillion Unfunded Obligation (Soc. Sec., Medicare, Medicaid, etc.)
$23.7 Trillion TARP Bailouts (and you thought it was only $700 Billion)
$3.27 Trillion Stimulus
$2.0 Trillion The Federal Reserve Will Not Disclose
$1.0 Trillion Line of Credit to Greece
$0.275 Trillion Foreclosure Rescue (UPDATED)
plus
$99.0 Trillion Unfunded Pensions and Health Care Liabilities

$259.445 TRILLION in DEBT

...
Huono Suomennos:
...
Velan kokonaismäärä & rahoittamattomat velvoitteet.
7,7 biljoonaa dollaria koko kierrossa oleva rahamäärä (Velkaa - kaikki lainarahaa)
57,0 biljoonaa dollaria yhteenlaskettua velkaa (kansalliset yritykset ja henkilökohtainen)
65,5 biljoonaa dollaria rahoittamattomia velvoitteita (sossu, terveydenhuolto, työkkäri, jne)
23,7 biljoonaa dollaria TARP-apupaketista (ja olet ajatellut, että se oli vain 700 miljardia dollaria)
3,27 biljoonaa dollaria stimulukseen

2,0 biljoonaa dollaria jonnekkin, mitä FED ei paljasta.
1,0 biljoonaa dollarin luottojärjestely Kreikkaan
0,275 biljoonaa dollaria ulosmittauksen pelastamiseen (suom. huom. ei voi tietää?)

plus
99,0 biljoonaa dollaria rahoittamattomia eläkkeitä ja terveydenhuollon velkoja

259,445 BILJOONAA dollaria VELKAA
...
Yksi pieni ongelma. Ihan pieni. Ei mikään kamalan hankala. Älä anna sen häiritä. Jookos?
(Riippumatta siitä, mikä summa on oikea.)
Ennen kuin dollari voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).

29.12.2010

Asiasta puuhun...

Kanilla on tylsää. Kani leikkii tehosekoittimella. Kani järjestää arvoituksen!

Mitä yhteistä seuraavilla valuutoilla on?

Unkarin Pengő. Valuutta, joka "kärsi" historian vakavimman hyperinflaation (voittaa kuulemma seuraavat).

Tunnetaan paremmin nimellä Weimarin inflaatio.

Viimeisin (hyper)inflaation runtelema valuutta.

Mitä näillä kolmella inflaation ja hyperinflaation muistettavimmilla ikoneilla on yhteistä keskenään?
Useita vaihtoehtoja:
A. Rahan hallinta oli poliitikkojen käsissä.
B. Koska ne (poliitikot) tulostivat sitä rahaa ihan päättömästi.
C. Massiivinen ulkomaan velka, jota yritettiin maksaa omaa valuttaa tulostamalla.
D. Kultakanta.
E. Sota.
F. Joku muu, mikä?

Vastauksen voi jättää kommenteihin.

28.12.2010

Kuningas on supissut.

Thanks for the tip Washington.

WikiLeaks cables: Mervyn King plotted banks bailout by four cash-rich nations
...
The leak may allow King to claim that he – rather than Gordon Brown – was one of the brains behind the bailout of the banks, which took place in October 2008.
...
Huono Suomennos:
...
Vuoto saattaa sallia King:n väittää että hän - eikä Gordon Brown - oli yksi pankkien taloudellisen pelastamisen takana olleista aivoista, joka tapahtui lokakuussa 2008.
...
US embassy cables: Mervyn King says in March 2008 bailout fund needed
...
Since last summer, the nature of the crisis in financial markets has changed. The problem is now not liquidity in the system but rather a question of systemic solvency, Bank of England (BOE) Governor Mervyn King said at a lunch meeting with Treasury Deputy Secretary Robert Kimmitt and Ambassador Tuttle.
...
Systemic Insolvency Is Now The Problem
...
Huono Suomennos:
...
Viime kesästä asti, rahoitusmarkkinoiden kriisin luonne on muuttunut. Ongelma ei enää ole järjestelmässä olevasta likviditeetistä, vaan pikemminkin kysymyksessä on koko järjestelmän (systeeminen) maksukyky, Englannin (keskus)pankin (BOE) puheenjohtaja Mervyn King sanoi lounas tapaamisella valtiovarainministeriön apulaisministerille Robet Kimmitt:lle sekä Suurlähettiläs Tuttle:lle.
...
Koko järjestelmän (systeeminen) maksukyvyttömyys on nyt se ongelma.
...
Ja kaiken lisäksi Herra King:llä oli jo tuolloin (vuoden 2008 marraskuussa) raamit siihen miten ja kuinka pankkijärjestelmä pelastetaan:
...A coordinated effort among central banks and finance ministers may be needed to develop a plan to recapitalize the banking system.
...
He said we need to find an auction system where banks could move paper they want to sell without fear of stigma that the market views selling at a low price as a sign that a bank is in trouble.

...
Hirvittävän huono Suomennos:
...
Saatetaan tarvita keskuspankkien sekä valtionvarainministerien keskuudessa koordinoitu ponnistus suunnitelman laatimiseen pankkien pääomittamisesta.
...
Hän sanoi että meidän täytyy löytää huutokauppajärjestelmä, jossa pankit voivat liikutella papereita joita ne haluavat myydä ilman pelkoa leimautumisesta markkinoiden näkemyksellä, että alhaisella hinnalla myyminen on merkki vaikeuksissa olevasta pankista.
...
Äläpäs vielä hättäile. Ei tämä vielä tähän lopu.
...The King proposals were not casual ideas developed in the course of luncheon conversation. It was clear that his principal objective in the meeting was to outline his outside-the-box thinking for Kimmitt. King included very few details about his proposals and was content to present broad concepts, thereby planting the seeds for future discussion.
Huono Suomennos:
... King:n ehdotukset eivät olleet satunnaisia ideoita, jotka kehittyivät lounaan aikaisessa keskustelussa. Oli selvää, että hänen pääasiallisena tarkoituksenaan tapaamisessa oli hahmotella laatikon ulkopuolista ajatteluaan Kimmitt:lle. King sisällytti hyvin vähän yksityiskohtia ehdotuksiinsa ja oli tyytyväinen esitellessään laajempia käsitteitä, siten istuttaen siemenet tulevaa keskustelua varten.
...

Herra Kani jaksaa hämmästellä keskuspankkikartellin kyvykkyyttä. Se vain on kerta kaikkiaan loppumatonta (puhumattakaan rahan luomisesta tyhjästä).

Keskuspankkikartellin edustajat ovat valovuosia edellä harhaanjohtajia (poliitikkoja) sekä talouspappeja. He ovat ennustaneet, analysoineet, ymmärtäneet, jauhaneet sekä pureskelleet vuonna 2008 alkaneen taloudellisen kriisin huomattavasti ennen muita.

Ei sinänsä mikään ihme. BASEL II, joka implementointiin vuosien 2006-2008 välisenä aikana, oli keskuspankkikartellin käsialaa. Se (BASEL II) nosti vakavaraisuusvaatimusta. Pankkien vakavaraisuusvaatimuksen kasvattaminen aiheuttaa lainahanojen sulkeutumisen ja sitä kautta systeemisen maksukyvyttömyyden.... Laman.

Anteeksi Herra Lama. Ei mitään sellaista, joka koskettaisi sinua.

Enää jää nähtäväksi, että mitä muuta jännää keskuspankkikartellin edustajat ovat harhaanjohtajien korviin supisseet.

23.12.2010

Oliko Kani väärässä?

Jatko tälle: Keskuspankkikartellin toissijainen tarkoitus on pitää pankit pystyssä.
...New Yorkin pormestari Michael Bloomberg ja hänen kumppaninsa Bloomberg:sta vetivät FED:n oikeuteen. Nyt kyseistä hommaa on pyöritelty ilmeisesti siihen asti, että FED:n täytyy aukaista arkistonsa. Tai ainakin melkein. Vielä on olemassa yksi aste ja se on korkein oikeus.
...
Ja viimeinkin... vastaus: Fed made $9 trillion in emergency overnight loans
The Federal Reserve made $9 trillion in overnight loans to major banks and Wall Street firms during the financial crisis, according to newly revealed data released Wednesday.
...
Huono Suomennos:
Ameriikan ihmemaan keskuspankki (FED) teki 9 biljoonan dollarin edestä yön yli -lainoja suurimmille pankeille sekä Wall Street:n firmoille finanssi kriisin aikana, Keskiviikkona paljastetun tiedon mukaan.
...
Ja niinpä ameriikan ihmemaan keskuspankki (FED) julkaisi 2007-2010 välisenä aikana tehdyistä 21 000 erillaisesta likviditeetti- ja luotto-ohjelmasta sekä muista rahapoliittisten (= ponzin ylläpito) välineiden käytöstä tietoja Internettiin: Usage of Federal Reserve Credit and Liquidity Facilities
 
Tässä esimerkiksi Excel tiedosto päämarkkinatakaajien luotottamisesta.

Mikä hauskinta. Tämä päämarkkinatakaajien luototusjärjestelmä toimi niin, että päämarkkinatakaajalle myönnettiin yön yli -laina. Tällä lainalla päämarkkinatakaaja osti velkakirjoja. Tämän jälkeen keskuspankki (FED) osti nuo velkakirjat pois päämarkkinatakaajalta (sovitulla hinnalla). Jonka jälkeen päämarkkinatakajaa maksoi FED:ltä saamansa lainan FED:llä saaduilla rahoilla.
Kätevää? Kätevää.

Mutta, mutta. Oliko Kani väärässä?
Herra Kani on 100% varma, että kun-ja-jos FED joutuu kirjansa ja arkistonsa avaamaan koko helvetti repeää.
Nimittäin sinä kauniina hetkenä kansalaiset (ehkä-ehkä) ymmärtävät, että koko keskuspankkikartellin toissijainen tarkoitus on pitää pankit pystyssä heidän (kansalaisten) kustannuksella.
Olisi kyllä kivaa olla väärässä. Ihan tosi.

22.12.2010

메리 크리스마스

Hyvät joulut ja uudet vuodet toivottaa Herra Kani sekä Kapteeni Picard


Mitä helv... Kapteeni James T. Kirk! Missä Kapteeni Picard on?
Ei, etkä voi antaa Tribblejä joululahjaksi... ämmille. Älä edes suunnittelekaan.

Taloustieteen perusteorian yksinkertaistus.

Jatkoa Valintamyymälässä voi olla 10 potensiin 300 ongelmaa.
Takkiraudan Ironmistress laittaa verbaalisella pyrometallurgiallaan kapitalismin oikeisiin raameihin.
Skalpeerauspörssi
...
No. Kapitalismi lähtee siitä, että yhdelläkään toimijalla ei ole minkäänlaista käsitystä oikeasta ja väärästä eikä minkäänlaista moraalista selkärankaa, ja että he kaikki ovat täydellisiä psykopaatteja. Kapitalismi ei tunne käsitettä "oikea" ja "väärä" yhtään sen enepää kuin reaalipolitiikkakaan - se tuntee vain käsitteet "voitto" ja "tappio".
...
Tähän ei enää Kanikaan pysty mitään vastaan väittämään. Yksinkertaista ja tylyä.

Kaunista.

Akseleraattorinen korrelaatio?

Steve Keen iskee taas: A Fork in the Road?
Paljon asiaa. En jaksa Suomentaa. Nämä iskivät silmään:
Huono Suomennos: Ameriikan ihmemaan velan ja työttömyyden akseleraatio

Huono Suomennos: Australian velan ja työttömyyden akseleraatio
[Sarkasmi]
Ihmisten ottamalla velalla ja työllisyydellä ei ole mitään tekemistä keskenään. Juu ei. Kukkua. Humpuukia!
[/Sarkasmi]

Ilikiä korrelaatio.

Mikä on hyvän ponzin salainen ainesosa?

Bloomberg haastaa EKP:n oikeuteen
...
EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet kieltäytyi julkistamasta papereita sen jälkeen, kun Euroopan unioni ja Kansainvälinen valuuttarahasto päättivät 110 miljardin euron tukipaketista Kreikalle.

- Näiden kahden asiakirjan sisältämä informaatio heikentäisi yleisön luottamusta talouspolitiikan johtamiseen, Trichet perusteli lokakuussa kirjeessä asiakirjojen salaamista. 
...
Taloutemme (eli rahajärjestelmä) perustuu luottamukselle. Ilman luottamusta ponzi ei yksinkertaisesti toimi.

Mitä vit...

Kanilla on tylsää. Kani leikkii tehosekoittimella.
CIA perusti Wikileaks-erikoisryhmän: WTF
...Virallisesti yksikön nimi on Wikileaks TaskForce, mutta CIA:n sisällä se tunnetaan paremmin ytimekkäällä lyhenteellä WTF...
Hahhahaaaa! Eikääh!

 
Täysin käsittämätöntä!
Hervotonta!

Kiina-Venäjän öljyputki.

Katso ensin tämä (valitettavasti lontoon murteella): The SHOCKING Truth About the U.S. Dollar: What The Media Never Told You 
Ja sitten lue tämä: China-Russia Oil Pipeline Begins Operation
...
A flow of crude oil from Skovorodino in Russia arrived at Daqing terminal in Northeast China on December 19, in preparation for full operation of the China-Russia oil pipeline expected to start in weeks.
...
Huono Suomennos:
...
Raakaöljyn virta Skovorodino Venäjältä saapui Daqingin terminaaliin Koillis-Kiinaan 19. joulukuuta, Kiina-Venäjän öljyputken valmistautuminen täyteen toimintaan on määrä alkaa viikon kuluttua.

...
Mielenkiintoista.

Tyhmäähän se olisi.

Banks Best Basel as Regulators Dilute Capital Rules
More than 500 representatives from 27 nations, including top regulators and central bankers, met dozens of times this year to hammer out 440 pages of new rules to govern the world’s banks.
...
The committee’s most significant achievement, members say, an agreement to increase the amount of capital banks need to hold, won’t go into full effect for eight years.
...
There will be changes, but not fundamental changes to the banking model,” said Sheila Bair, who as chairman of the U.S. Federal Deposit Insurance Corp.
...
Huono Suomennos:
Yli 500 edustajaa 27 maasta, mukaan lukien ylimmät sääntelyviranomaiset sekä keskuspankkiirit, kokoontuivat kymmeniä kertoja tänä vuonna vasaroidakseen 440 sivua uusia sääntöjä, joilla säänneellään maailman pankkeja.
...
Komitean merkittävin saavutus, jäsenien mukaan, on sopimus korottaa pääomaa jota pankkien täytyy pitää, joka ei tule täysimääräisesti voimaan kahdeksaan vuoteen.
...
"Tulee olemaan muutoksia, mutta ei perustavaa laatua olevia muutoksia pankkitoimintamallissa", sanoi Sheila Blair, joka on ameriikan ihmemaan Federal Deposit Insurance Corp puheenjohtaja.
...
Kerrataanpas taas kerran minkälainen onkaan pankkien toimintamalli:
- Pankit luovat laillisella kirjanpitokikkailulla vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman.


- Kyetäksesi maksamaan lainasi korot on jonkun muun otettava velkaa sinun jälkeesi, sillä korot maksetaan omasta tai toisen ottamasta velasta.
Se, mikä tekee tästä touhusta äärimmäisen vaarallisen on se, että koko kierrossa oleva rahamäärä on luotu tällä mekanismilla. Tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että koko yhteiskuntajärjestelmämme on täysin riippuvainen pankeista ja niiden pyörittämästä velkapyramidiponzihuijauksesta.
Näin yli 150 maassa.
Mitäs sitä hienoa ponzia rikkomaan. Tyhmäähän se olisi.

21.12.2010

Itse itseään lainaten.

Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti (PDF)

Onpas mukavaa lainata itseä:
Voi sitä kauhua, kun ihmiset tajuavat että 90% veroista on 100% turhia.
Mitä?
Jaakko sieltä takaa huutelee, että miksi 90% veroista on turhia?
Noh, Jaakko sinä kuulut (tahtomattasi) yhteisöön. Tämän yhteisön nimi on valtio. Valtio voi päättää minkälaista vaihdonvälinettä se käyttää. Ja tämän lisäksi se voi itse tulostaa sitä (rahaa).
Tämä vasta tulostettu raha voidaan sitten kuluttaa kiertoon esimerkiksi niin, että valtio (yhteisö, jonka jäsen olet) ostaa kansalaisilta niitä palveluita joita he (kansalaiset) haluavat sen (valtion) tuottavan. Näin ollen suurin osa veroista on yksikertaisesti turhia. 90% veroista on 100% turhia.

Herra Liikanen vastaa.

Erkki Liikasen haastattelu kokonaisuudessaan
...
Kysymys: Millä tavoin rahapolitiikan välittyminen liittyy siihen, että EKP tekee interventioita lainapaperimarkkinoille eli puuttuu niiden toimintaan arvopaperien osto-ohjelman (SMP eli Securities Markets Program) mukaisesti? Ohjelma pitää yllä markkinoiden likviditeettiä eli lainojen vaihtuvuutta, mutta eihän lainojen vaihtuvuus liity mitenkään hintavakaustavoitteeseen yltämiseen, vai liittyykö?

Vastaus: Hintavakaustavoitteeseen pyritään vaikuttamaan rahapolitiikan kautta. Se on rahapolitiikan tärkein tehtävä. Jotta rahapolitiikka voi tämän tehtävän hoitaa, niin rahapolitiikan pitää myös välittyä talouteen. Se tapahtuu toimivien markkinoiden kautta. Kyllä kaikki valinnat, joita olemme tehneet, pohjaavat siihen, että me haluamme turvata rahapolitiikan välittymismekanismin toiminnan.

...
Rahapolitiikka = Pitää ponzi pyörimässä.

Kaikki Queen - The Show Must Go On mukaan: The Ponzi Must Go On!

Valintamyymälässä voi olla 10 potensiin 300 ongelmaa.

Täydellinen vai epätäydellinen informaatio?
Yksi perusteoria taloustieteessä on se, että markkinat saavuttavat tasapainon kysynnän ja tarjonnan suhteen silloin, kun markkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu ja kun samalla vallitsee täydellisen informaatioon tilanne. Täydellisessä kilpailussa hinnat annetaan markkinoilta, jolloin yksikään tuottaja tai asiakas ei voi olla niin merkittävä, että voisi vaikuttaa hintoihin.
...

...Tuli vain mieleen, että jos markkinoiden oletetaan toimivan “oikein” ainoastaan silloin, kun kaikki tietävät kaikesta kaiken, miten meillä on miljoonabiljoonaa uutistoimistoa. Jos täydellinen informaatio vallitsisi hetkenkin, olisivat ne kaikki käytännössä tarpeettomia.
...
Samoihin johtopäätöksiin on päässyt Herra Keen: Political Economy: Critique of Neoclassical Economics
(Sivulta 38 alkaen)
* Neoclassical model a “toy” model of behavior
- Only 2 commodities, unspecified quantities
* Let’s make it real:
- Shopping in a supermarket with 1,000 different commodities
- Decide whether to or not to buy one unit of each
* How many bundles do you have to consider?

...
 Huono Suomennos:
* Uusklassinen malli eli "lelumalli" käyttäytymistä
- Vain 2 hyödykettä, määrittelemättömiä määriä
* Tehdäänpäs tästä käytännöllisempi:
- Ostoksilla valintamyymälässä jossa 1000 erillaista hyödykettä
- Päätät joko ostaa tai jättää ostamatta yhden yksikön jokaista.
* Kuinka monta nippua sinun täytyy harkita?
....
Vastaus on 2 potenssiin 1000 tai karkeasti 10 potensiin 300.
Eli sinun pitäisi rajallisessa ajassa kyetä harkitsemaan 10,720, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000 eri vaihtoehdosta kilpailukykyisin, halvin, paras sekä hyödyllisin tuote.
Tämä siis vain yhdessä valintamyymälässä, jossa on 1000 erillaista hyödykettä joista jokaisesta on kaksi versiota joista päätät olla kumpaakaan ostamatta, tai ostat vain toisen.

Suomeksi sanottuna: markkinat eivät voi koskaan saavuttaa "tasapainoa", koska se on käytönnöllisesti katsoen mahdotonta.

Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti.

Työllisyyskatsaus, Marraskuu 2010
Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kaikkiaan 487 500 työnhakijaa,
2.2 Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2010/11 - 2009/11
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 -> 2 577 000
2.1 Työvoimaosuus sukupuolen ja iän mukaan 2010/11 - 2009/11
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 ->  72,6%
Lasketaanpas.
Ensin täytyy laskea kuinka monta tyyppiä on oikeasti työmarkkinoiden käytettävissä:
73,4 / 100 * 2 577 000 = 1 891 518
Sitten lasketaan Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti:
487 500 / 1 891 518 * 100 =  25,77%

Eli Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti Marraskuussa 2010 oli ~26%
Kasvua Lokakuusta 2010 ~0,50%

Pari asiaa tekee näistä luvuista mielenkiintoisen.
- Työvoima sukupuolen ja iän mukaan supistui Heinäkuun ja Marraskuun välillä 143 000 ihmisellä. Mutta jos-ja-kun sama laskelma tehdään Maaliskuun ja Marraskuun välillä, määrä supistui vain 26 000.
- Työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaiden määrä supistui Maaliskuun ja Marraskuun välisenä aikana 30 200 ihmisellä.

Ihmisiä vain "valuu" jonnekkin, mutta minne? Ehkäpä syy on tässä: Työttömiä oli marraskuussa 186 000
Tilastokeskus ja TEM mittaavat työttömyyttä eri tavoilla.
Totta tosiaan!

:)

18.12.2010

YKHI, HICP! Anteeksi.

Inflaatio ja euro
Markkinataloudessa tavaroiden ja palvelujen hinnat muuttuvat jatkuvasti. Osa hinnoista nousee, osa taas laskee. Inflaatiosta on kyse, kun tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat laaja-alaisesti (eivät siis vain yksittäisten tavaroiden tai palvelujen hinnat). Silloin yhdellä eurolla saa vähemmän kuin ennen, eli euron arvo laskee.
Eli euvostoliiton keskuspankki laskee euvostoliiton inflaatiota ns. yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI) ja tätä indeksiä varten:
Joka kuukausi hintatarkkailijat keräävät noin 1,8 miljoonaa hintatietoa yli 200 000 myyntipisteestä. Tietoja kerätään lähes 1 600 kaupungissa kaikkialla euroalueella. Kussakin maassa hintatietoja kerätään noin 700 tyypillisestä hyödykkeestä ja palvelusta.
Viimeisin tilasto: Harmonised indices of consumer prices, breakdown by purpose of consumption1): November 2010.  Käppyränä tuo tilasto näyttää tältä:
Hmm...
Euvostoliiton keskuspankin sivuilta: Monetary aggregate M3


Vuodesta 1986 vuoteen 2010 mennessä euvostoliitossa kierrossa oleva rahamäärä kasvoi noin 480%.

Eli kaiken kaikkiaan euvostoliiton keskuspankki on onnistunut sen tärkeimmässä tehtävässään, eli hintavakauden ylläpitämisessä.

Juu-ei. Inflaatiovauhti on useiden hintojen muutosvauhtien keskiarvo.

Tämä tarkoittaa sitä, että kulutuksen aleneminen yhdessä tai useammassa tuoteryhmässä aiheuttaa inflaation vauhdin alenemista. Esimerkiksi jos ihmiset kuluttavat vähemmän rahaa kulttuuriin ja vapaa-aikaan (painoarvo 9.7%) sekä ravintoloihin ja hotelleihin (painoarvo 9.4%), koska liikenteen (painoarvo 15.1%) kustannukset ovat nousseet, pysyy inflaation vauhti tasaisena.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että mitä alhaisemmaksi tuotteiden ja/tai palveluiden hinnat laskevat, sitä alhaisempi on inflaation kasvu vauhti. Ja tämä tapahtuu riippumatta kierrossa olevasta rahamäärästä, saatikka siitä mistä (Kiina, ameriikka jne.) tuote ja/palvelu on ostettu.
 
Mitä ihmettä Kapteeni Picard?
Ahaa. Nyt tajusin.
Mitä enemmän euvostoalueelle tuodaan orjatyövoimalla tuotettua kamaa, sitä alhaisempi on inflaation vauhti. Ja tätä "paremmin" euvostoliiton keskuspankki onnistuu sen tärkeimmässä tehtävässään, eli hintavakauden ylläpitämisessä.
Tämä selittääkin sen, miksi vuosien 2005-2009 välisenä aikana euvostoliittoon on tuotu ~940 miljardilla (parit Excelit) eurolla enemmän tuotteita ja palveluita kuin sieltä on viety.

17.12.2010

Velkakirjaponzin kitkerä lopputulos.

Exclusive: ECB eyes seeking capital hike -c.bank sources
The European Central Bank is considering requesting an increase in its capital from euro zone member states, euro zone central bank sources told Reuters, as a cushion against any potential losses from its bond buying.
...
Huono Suomennos:
Euvostoliiton keskuspankki harkitsee pyytävänsä euvostoliiton jäsen valtioilta korotusta sen pääomaan, euvostoliittolaisen keskuspankin lähde kertoi Reuters:lle, puskuriksi valtion velkakirjojen ostamisesta aiheutuvia mahdollisia tappiota vastaan.
...
Ja jatkuu: ECB may ask states for more capital
...
One source said among the options being discussed was a doubling of the ECB's capital. Another source said it was not yet clear how much the bank would ask for.
...
Huono Suomennos:
...
Yksi lähde sanoi, että eräs keskustelluista vaihtoehdoista oli euvostoliiton keskuspankin pääoman kaksinkertaistaminen. Toinen lähde sanoi, ettei ollut vielä selvää kuinka paljon pankki pyytää.
...
Paljonkos sitä pääomaa onkaan? Voiko EKP mennä konkurssiin?
...
Sen osakepääomaa vastaava oma pääoma on vain 5,8 miljardia euroa, ja euromaiden kansalliset keskuspankit mukaan lukien koko eurojärjestelmän vastaava lukema 78 miljardia euroa.

Taseen loppusumma – eli kaikkien varojen ja vastuiden kokonaismäärä – on EKP:llä 138 miljardia euroa ja koko eurojärjestelmällä yhteensä 1 915 miljardia euroa.

Oman pääoman suhde kaikkiin vastuisiin on niin EKP:llä itsellään kuin koko eurojärjestelmällä nelisen prosenttia. Tämä merkitsee toisin sanoen, että EKP:n ja eurojärjestelmän tasetta kannattelee noin 24-kertainen velkavipu.

...
Ja sitten kävi näin: European Central Bank Hikes Capital From €5.76 To €10.76 Billion, Cuts Its 331x Leverage In Half
As we speculated earlier in the week, the ECB just confirmed it is doubling its reserve capital from a token €5.8 billion to €10.8 billion.
...
Huono Suomennos:
Kuten tällä viikolla aikaisemmin spekuloimme, euvostoliiton keskuspankki on varmistanut tuplanneensa reservi pääoman symbolisesta 5.8 miljardista aina 10.8 miljardiin euroon.
...
Tämähän nyt oli täysin selvää, koska: Does the ECB/Eurosystem have enough capital?
...
No, the Eurosystem will not encounter the ‘Iceland problem’. It will always be able to create euro base money (either by issuing additional euro currency or by increasing euro bank reserves and similar deposits held with the Eurosystem by eligible counterparties) by any amount required to maintain its solvency.
...
Huono Suomennos:
...
Ei, eurojärjestelmä ei tule kohtamaan "Islannin ongelmaa". Se kykenee aina luomaan euroja (joko laskemalla liikkeelle euro valuuttaa tai kasvattamalla pankkien reservejä sekä vastaavan kaltaisia talletuksia eurojärjestelmässä siihen oikeutetuille vastapuoliile) mitä tahansa vaadittuja määriä ylläpitääkseen sen maksukykyä.
...

Ennen muinoin ihmiset (mm. rikkaat) "sijoittivat" rahojaan ostamalla valtionvelkakirjoja, koska mikään eikä kukaan ollut varmempi lainan takaisin maksaja kuin valtio. Tähän oli olemassa useita syitä mm. rahan luonti- sekä verotusoikeus ja ennen kaikkea työkalut pääoman liikkuvuuden rajoittamiseen.

Näin velkakirjaponzi toimi ennen kuin harhaanjohtajat toteuttivat (uusliberaalisia) laki uudistuksia, jotka romuttivat velkapyramidiponzihuijauksen "suojamekanismit". Ennen kuin euvostoliittoon liittyneet maat menettivät talouspolitiikan "suitset" ja niistä (maista) tuli auttamattomasti pankkijärjestelmän loppukäyttäjiä.

Ja nyt, tämän koko homman lopputulos (valtion velkakirjojen osalta) on siis selvä: Eurobond Trading Desk Commentary: "The ECB Is The Only Buyer Out There Right Now"
... Courtesy of a very spot on trading desk comment, we can confirm that nobody but the ECB is buying Greek, Portuguese, and Irish bonds.
...
Huono Suomennos:
... Huomaavaisen kaupankäyntiyksikön jämpti kommentti, voimme todeta, ettei kukaan muu paitsi euvostoliiton keskuspankki osta Kreikan, Portugalin sekä Irlannin velkakirjoja.
...
Eli tällä hetkellä ainakin Kreikan, Portugalin sekä Irlannin osalta velkakirjaponzi nousi uudelle sekä täysin kestämättömälle tasolle:
Pankit lainaavat euvostoliiton keskuspankilta rahaa 1% korolla. Tämän rahan pankit lainaavat eteenpäin 2-3% korolla (suosittelen huomioimaan, että pankit kymmen tai jopa satakertaistavat keskuspankilta lainaamansa rahan). Sitten tällä rahalla ostetaan valtionvelkakirjoja 4-7% korolla. Ja loppujen lopuksi valtion velkakirjat ostaa euvostoliiton keskuspankki.
+
Valtion velkakirjojen korot maksetaan kansalaisilta kerätyillä verotuloilla. Nämä (verotulot) ovat täysin riippuvaisia a) vientituloista (jotka ovat täysin riippuvaiset toisessa maassa otetusta sekä kiertoon kulutetusta lainasta) sekä b) kansalaisten, kuntien, yritysten sekä valtion ottamasta ja kiertoon kuluttamasta velasta.
+
Uusliberaaliset uudistukset (mm. rikkaita sekä koroilla elämistä suosiva verotus, pääoman vapaaliikkuvuus jne) aiheuttavat sen, että osa lainatusta rahasta (valtion, yksityisten, kuntien jne.) "valuu" valtion rajojen ulkopuolelle.
+
Korkea velkaantumisaste tarkoittaa korkeita lainanhoitokustannuksia. Ts. suurin osa valtionvelkakirjoilla lainatusta rahasta palautuu takaisin pankkeihin.
=
Täydellinen kykenemättömyys hoitamaan valtion (yksityisestä puhumattakaan, koska korot pitävät tästä huolen) velkaa.
Mitä tämä nyt sitten kaiken kaikkiaan oikein tarkoittaa? Herra Kanilla tulee pari asiaa mieleen.
- Valtioiden jatkuva ja loputon velkakierre, jossa jokaisen lainan lainaehtojen myötä lainsäädäntöä muutetaan suotuisammaksi velkojille sekä monikansallisille yrityksille.
- Keskuspankkikartelli pitää itse itseään pystyssä ostamalla valtioiden velkakirjoja (valtiolle jää mustamaija).
- Euvostoliiton jäsenvaltioita ollaan valjastamassa yksityisten osakeyhtiöiden, joita pankeiksi kutsutaan,  perintätoimistoiksi (verotusta ilman edustusta).
- Jokainen euvostoliiton maa tulee "kaatumaan" euvostoliitto/IMF saattohoitoon. Ranska, UK sekä Saksa eivät tule olemaan poikkeus. Paitsi että siinä vaiheessa kuin em. maat alkavat horjumaan, aletaan puhumaan uusista säännöistä. Ns. Uudesta Maailman Järjestyksestä, jonka tarkoituksena on kirjoittaa rahajärjestelmän pelisäännöt uusiksi.
- Harhaanjohtajat tietävät tilanteen täydellisen mahdottomuuden ja ovat pelaamassa aikaa koko rahajärjestelmän (euro sekä dollari) hallittuun purkamiseen (2013?). Siksipä he eivät tee mitään sellaista, joka korjaisi ongelmaa millään tavalla (tästä syystä velkaa velan päälle).

12.12.2010

qwertyuiygtfrdxs

Kiitoksia €tana.
Julkisen talouden valinnat 2010-luvulle -raportti: Kestävyysvajeesta eroon etupainotteisesti
Julkisen talouden kestävyyttä koskevat arviot on saatettu ajan tasalle.  Uusimman laskelman mukaan kestävyysvaje on 5 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
...
Julkisen talouden valinnat 2010-luvulle (PDF)
Julkisen talouden kestävyyden parantaminen on lähivuosien talouspolitiikan keskeisimpiä tehtäviä.
...
Julkisen talouden rahoitusasemaa pitäisi siis  kohentaa ... ,  jotta  julkinen  talous olisi  kestävällä  pohjalla  pitkällä  aikavälillä.  Raportin  laskelmien  mukaan tämä vastaa yhteensä runsasta 10 mrd. euroa vuosina 2012–2015.
...
Vähimmäistavoitteena  tulisi  olla,  että julkisen  talouden  rahoitusasema kohenee  välittömin  toimenpitein  –  toisin sanoen menoja leikkaamalla ja veroja maltillisesti korottamalla – noin 1½ mrd. euroa eli noin ¾ % suhteessa BKT:hen vuosittain.
...
qwertyuiygtfrdxs   rtyui oiuoihgfd w2edfvgbnm   .,.,m.,m,.,m,.m
(...siivoa näppäimistöltä kahvia, joka tahattomasti purskahti suusta ulos, kun pallea ylöspäin nytkähtäessään aiheutti äkillisen hengityskatkoksen.)

Ohgay.

Tämä surullisen kuuluisa "kestävyysvaje" on oikea(sti) vaje. Vuoden 2010 valtion budjetista on 25% puhdasta velkaa.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ehdotus on merkityksetön. Syitä on yksi: 10 miljardin euron säästäminen vuosien 2012-2015 välisenä aikana tarkoittaisi vain 9-10 miljardin euron lainan ottoa per vuosi.

Mutta Herra Kani ymmärtää kansantalousosaston ehdotuksen "munattomuuden":
- Mikäli velkaantuminen pysäytettäisiin kuin seinään, ensimmäisenä vuotena Suomen taloudesta "katoaisi" noin 20 miljardia euroa. Seuraavien vuosien aikana "katoaisi" (varovaisen arvion mukaan) noin 7-10 miljardia yritysten, kansalaisten, valtion, kunnan ja jne. velanhoidon myötä. Loppujen lopuksi tämä aiheuttaisi (taas) julkisen sektorin kestävyysvajeen.
- Suomen BKT koostuu 50-60% julkisen sektorin toiminnoista. Leikkaukset julkisen sektorin työvoimassa ja/tai kulutuksessa aiheuttaa BKT:n supistumisen. Tämä taas kasvattaisi velan suhdetta BKT:n, joka kasvattaisi valtiolainojen korkoja, joka aiheuttaa taas kerran julkisen sektorin kestävyysvajeen.

Mutta silti. Huolimatta koko ehdotuksen järjettömyydestä, koska se ei korjaa mitään (päin vastoin), kansantalousosasto kylmän rauhallisesti ehdottaa mm. kaikkia etuuksia koskevia vähennyksiä, julkisen sektorin palkkatason alentamista, eläkeiän nostamista, alhaisempia korvaustasoja (mm. eläkkeet) sekä (tietenkin) kaikkien veroasteiden korotuksia ja kaikkien välillisten verojen nostamista.

"Kyl' vuaan o' hiton hieno suunnitelma!"

Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Neofeodalismi tai velaton raha.

9.12.2010

Kannustaa niin muaan prkeelesti. Vol. 2

MIELENOSOITUS nuorten puolesta!
... Hallitus on esittänyt että täysi-ikäiselle, alle 25-vuotiaalle, myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voitaisiin leikata silloin, kun hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän tällä perusteella ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. 
...
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös:
Hyväksytty
Ihanaa lainata itseään:
Tämä on kovin normaalia toimintaa Neofeodalismiin degeneroituvalta entiseltä hyvinvointiyhteiskunnalta.
Lisää hyviä kannustimia luvassa. Uskokaa pois. 

(Kannustaa niin muaan prkeelesti.)

Olisiko tovi aikaa?

Ouluun suunnitellaan rahatonta taloutta aikapankissa
Tarvisetko muuttoapua ja voisit vastavuoroisesti kutoa vaikka palkaksi sukat? Mutta mitä jos muuttomies tarvitsisi sukkien sijaan ennemminkin ruohonleikkuria lainaan. Näitä palveluksia voi ostaa aikapankin rahayksiköillä, toveilla.
...
Hienoa!
Hyvä hyvä. Lisää tällaista.

Herra Kani nostaa hattua Herra Liikaselle.

Pääjohtaja Liikanen: Luottamuksen palauttaminen kasvun jatkumisen edellytys
”Vaikka velkaantumisen kasvu ei välittömästi uhkaa Suomen rahoitusjärjestelmän vakautta, se tekee kansantalouden entistä haavoittuvammaksi tilanteessa, jossa korot nousevat tai talouskehitys kääntyy huonompaan suuntaan”, pääjohtaja Liikanen varoitti.
Euribor on

päivittäin julkaistava viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä rahamarkkinoilla.

Rahalaitosten asuntolainakanta korkosidonnaisuuksittain:
Massiivisesta ~310 miljardin euron luottokannasta noin 75 miljardia euroa on asuntolainoja, joista ~75% on sidottuna euribor korkoon.
Suomeksi sanottuna: noin 56 miljardia Suomalaisten ottamista lainoista on jonkun muun, kuin Suomen rahoitusjärjestelmän päänsärky.

Mutta kuten Herra Liikanen toteaa: Jos-ja-kun korot nousevat tai vienti ei vedä, olemme kusessa.
Miksi korot ovat ongelma? Siksi, koska korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta rahasta.
Miksi viennin tyrehtyminen on ongelma? Mikäli pankkien pyörittämään velkapyramidiponzihuijaukseen ei saada "velatonta rahaa", eli vientituloja, se kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Herra Kani nostaa hattua Herra Liikaselle. Kerrankin (melkein) kerroit miten ja kuinka asiat ovat.

Hmm...
Mitähän tapahtuisi Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle, jos kaikki asuntolainat olisivatkin "kiinni" Prime-korossa?

Yx lihis... saa laittaa... kotiphakettin.

Germany's economic miracle in pictures
Paaljon asiaa. Ei jaksa Suomentaa. Nämä pisti silmään.


Onko Espanja ainoa maa, joka ei ole valehdellut ja/tai vääristellyt työttömien määriä?

[NO COMMENT]

Suomessa toimivien luottolaitosten saamiset GIIPS-maista. (Excel)
Saamiset 30.9.2010     Milj. EUR
Espanja      2 059
Irlanti         911
Italia          1 582
Kreikka      71
Portugali   314

Yhteensä                      4 937

8.12.2010

Pihalla kuin lumiukko?

Liikanen: Viranomaiset aseettomia kuplien muodostumisessa
...
Viranomaisilla ei ole ollut riittäviä keinoja puuttua varallisuushintojen liialliseen nousuun sekä luotonannon ja velkaantumisen nopeaan kasvuun. 
...
Herra Liikanen. Sinä ja monet muutkin harhaanjohtajat ovat tienneet tämän jo yli 30 vuotta.
Mitään ei ole asialle tehty. Ei mitään.

Miksi?

EDIT:
Kommenteista löytyi helmi:
jtp6
"Miksi Liikanen saa 20 000 euroa kuussa jos hänestä ei sanomansa mukaan ole mitään hyötyä?"
Tämä on täysin totta.
Suomen liityttyä euvostoliittoon jäi suomen (keskus)pankille kolme tehtävää: Raportoida euvostoliiton keskuspankille sekä valvoa ja toimeenpanna sääntöjä (mm. BASEL III).
Suomeksi sanottuna: Se on ihan vtun sama mitä arkadianmäellä touhutaan. Pankkien säännöt, ohjeet sekä käytännöt tulevat keskuspankkikartellilta (BIS).

Velkaselviytyjät.

Tässäkö raju ratkaisu eurokriisiin?
Parempi kertarytinä kuin ainainen kitinä, neuvoo vanha suomalainen kansanhokema arkisten vaivojen ja vastoinkäymisten hoitoon. Samaa periaatetta suosittelee CEPS-johtaja Daniel Gros tuoreessa kolumnissaan eurokriisin taltuttamiseen.
...
Gros rysäyttäisi kerralla neljä rahoitusmarkkinoiden mielestä epäilyttävintä eurovaltiota, Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan, sekä tarvittaessa niiden suurimmat rahoittajat velkaremonttiin.
...
Rysäysremontin keskeinen tarkoitus olisi leikata ongelmamaiden velkataakka ja rahoituskulut siedettäviin mittoihin. Rahoituskuluja olisi välttämättä kevennettävä, sillä kriisimaat eivät selviä nykyisestä velkataakastaan.
...
No voi sun hevletti.
Kerrataanpas rahajärjestelmme kaksi perustotuutta.
Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin)
sekä
Rahajärjestelmämme on pohjimmiltaan nollasummapeli.
Nämä tarkoittavat sitä, ettei nykyjärjestelmässä ole olemassa sellaista velkataakkaa, josta yksikään maa (kansalaisista puhumattakaan) voisi selvitä, koska:
Korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta rahasta.
Näin ollen
Et voi maksaa lainaasi, jos joku ei ole ottanut (lisää) lainaa jälkeesi.
Joo-ja-juu. Olet oikeassa. Joku voi selvitä. Mutta kuka se on? Kuka onkaan se "valittu", joka selviää veloistaan.

Hittolainen!

Tehdään realitysarja, jossa kuudelle ihmiselle annetaan velkapyramidiponzihuijauksen sääntöjen mukaan rahaa lainaksi ja katsotaan kuka selviää.
Sarjan nimi voisi olla Velkatalo. Ei... Ei ole tarpeeksi kuvaava. Aha! Nyt tiedän: Velkaselviytyjät.

Mistä korot maksetaan?

Banks in Europe Fail Market Tests for Stress With No Authority
...
Now, amid a widening European debt crisis, regulators from 27 nations are searching for ways to improve the tests, which will be repeated next year.
...
To be more credible, the next bank tests need to take into account the risk of sovereign default -- something not all nations may be willing to do, ...
Huono Suomennos:
...
Nyt, keskellä kasvaa euvostoliiton velkakriisiä, 27 kansakunnan sääntelyviranomaiset etsivät tapoja parantaa kokeita, jotka uusitaan ensi vuonna.
...
Ollakseen uskottavampi, seuraavien pankkitestien täytyy ottaa huomioon valtioiden konkurssi - jotain mitä ei kaikki kansakunnat ole halukkaita tekemään,
Ei ole olemassa kuin yksi ainoa stressitesti (pankeille). Yksi ainoa. Ja se menee näin:
Mistä korot maksetaan?
(Valitettavasti tämä stressitesti kertoo sen, että pankit pyörittävät velkapyramidiponzihuijausta.)

Ameriikan ihmemaan uutisia vol. 9

Austerity delayed
...
Austerity will have to wait for its turn in the limelight. On Monday Barack Obama and Republican and Democratic leaders in Congress struck a deal on a massive new package of stimulus and tax cut extensions, worth some $800 billion  (around 5% of GDP).
...
Huono Suomennos:
...
Säästötoimenpiteet joutavat odottamaan vuoroaan parrasvaloissa. Maanantaina Barack Obama ja republikaanien ja demokraattisen johtajat kongressissa tekevät sopimuksen uudesta massiivisesta stimulus ja verovähennyt paketista, arvoltaan noin 800 miljardia dollaria (noin 5% BKT:sta).
...
Samasta aiheesta: White House Says Tax Deal "Does Not Worsen The Medium- And Long-Term Deficit" Even Though Full Cost Will Be Over $5 Trillion
...
According to the Congressional Research Service, the cost of keeping the tax cuts will be just over $5 trillion over the next 10 years.
...
Huono Suomennos:
...
Kongressin tutkimuslaitoksen mukaan, veronkevennyksien kustannukset tulee olemaan yli 5 biljoonaa dollaria seuraavan kymmen vuoden aikana.
...
Osaatko vastata miten ja kuinka tuo 5 biljoonan dollarin vaje paikataan?

Tämä on säälittävää.

Irlannin parlementti hyväksyi menoleikkaukset
...
Esitys sisälsi kuuden miljardin euron veronkorotukset ja menoleikkaukset ensi vuodelle. Vyönkiritys on tiukka ja lisää on vielä tulossa.
...
Pankit kykenevät luomaan rahaa laillisella kirjanpitokikkailulla tyhjästä.

Suvereeni valtio voi tulostaa omaa rahaa ja kuluttaa sen kiertoon ostamalla kansalaisiltaan palveluita, joita he (kansalaiset) haluavat valtion tuottavan.

Mutta kaikesta tästä huolimatta Irlannin harhaanjohtajat valitsivat "tien", jonka ainoa lopputulos on Neofeodalismi.

Tämä on säälittävää.

12. apinaa.

12 syytä, miksi suomalaista rahastetaan asunnolla
1. Meillä on kaupungistuminen vielä kesken. Olemme jäljessä muuta Eurooppaa. Tarvitsemme uusia asuntoja, mutta toisaalta prosessi vaikuttaa myös vanhojen asuntojen hintaan.
Uusien asuntojen hintojen (varsinkin kaupunkialueella) pitäisi alentaa vanhojen asuntojen hintoja. Näin ei ole käynyt. Itse asiassa molempien (uusien sekä vanhojen asuntojen) hinnat ovat varsinkin pääkaupunkiseudulla nousseet.
2. Suomi ikääntyy nopeammin kuin muut Euroopan maat. Tästä syntyy toinen muuttoliike, kun ikääntyvien muuttuvat tarpeet muokkaavat uudelleen asuntokantaamme.
Ikääntyvien muuttoliike, jos sellaista olisi (koska suomi ei ikäänny nopeammin kuin muut euroopan maat), tapahtuu pienempään asuntoon, hoivataloon tai jopa puupalttooseen. Tämän pitäisi alentaa vanhojen asuntojen hintoja. Tai jopa hyydyttää uudisasuntojen myyntiä.
3. Taloutemme on sittenkin kohtuullisessa kunnossa moneen muuhun maahan verrattuna.
Mihin muuhun maahan verrattuna? Mutta jos asiaa katsotaan paikallisesti, niin sitä se ei todellakaan ole.
4. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on jokseenkin Euroopan korkein. Ihan huippua. Vain Ruotsissa ja Tanskassa löytyy välillä vastaavia lukuja.
Luottamukseen tämä homma perustuukin, eli velkaantumiseen. Ihmiset eivät kerta kaikkiaan tiedä, että ottamalla pankista lainaa he tietämättään osallistuivat maailman suurimpaan lailliseen ponzihuijaukseen. Velkapyramidiponzihuijaukseen.
5. Kotitalouksien velkaongelmat ovat hyvin hillittyjä muihin Euroopan maihin verrattuna.
Mihin muuhun euvostoliiton maahan? Mutta jos asiaa katsotaan paikallisesti, niin se voidaan kuvailla kahdella sanalla: Olemme kusessa.
6. Kaikki ne maat, joissa asuntojen hinnat ovat laskeneet eniten (kuten Irlanti, Kreikka ja Espanja), kuuluvat velkaongelmaisten ryhmään. Hintojen nousun kärkimaissa (Suomi, Norja, Itävalta ja Saksa) ei tarvitse pelätä talouspolitiikan kiristämistoimia. Ihmiset myös mieltävät sen.
Ensinnäkin, Suomi kuuluu velkaongelmaisten ryhmään. Vuoden 2010 valtion budjetista 25% on puhdasta velkaa.
Toiseksi, talouspolitiikan kiristämistoimet ovat vasta tulossa. Tällä hetkellä harhaanjohtajat yrittävät pelata aikaa ja sysätä "vaikeat" päätökset seuraavan hallituksen kannettavaksi. Valitettavaa on vain se, ettei talouspolitiikan "suitset" enää ole Suomalaisten harhaanjohtajien käsissä. Ts. Kiristämistoimenpiteet tullaan (kirjaimellisesti) sanelemaan Suomalaisille harhaanjohtajille. Tämän jälkeen asuntojen hintojen lasku tulee olemaan ongelmista pienin.
7. Suomessa asuntojen hinnannousu on sittenkin ollut aika hillittyä. Samassa ajassa, kun meillä asuntojen hinnat ovat kaksinkertaistuneet, ne ovat jopa 3–4-kertaistuneet ongelmamaissa.
Tästä Herra Kani on samaa mieltä. Mutta mikä aiheuttaa asuntojen hintojen nousun? Syitä on useita (osaat itsekin keksiä pari), ja jokaisen syyn rahoittaa pankit. Mutta miksi pankit myöntävät lainoja asuntokauppapelin pyörittämiseen? Siksi, koska pankit luovat lainattavan pääoman tyhjästä. Ja koska-kerta-kun korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta rahasta, ei pankeilla ole mitään hätään niin kauan kuin lainaajia tulee sisään ikkunoista ja ovista. Mikäs siinä pankeilla on ponzia pyörittäessä: korot ovat puhdasta voittoa pankeille! Ja sitten kun paska iskee tuulettimeen: Voitot yksityistetään, häviöt kansallistetaan.
8. Suomessa uustuotannon lisäys on ollut hillittyä. On ollut pikemminkin ylikysyntää. Tarjonta ei ole reagoinut markkinoihin, kuten Espanjassa ja Irlannissa, joissa ajauduttiin myös uusien asuntojen ylituotantoon.
Mikä on ylituotantoa? Sekö, että asuntokannasta on varovaisenkin arvion mukaan 5-7% myymättä/käyttämättä/tyhjänä?
9. Ylikuumenemisen takia hinnannousut ovat olleet muissa maissa kovempia kuin Suomessa. Siihen nähden laskut ovat olleet muualla jopa yllättävän pieniä. Toisaalta, kun putoaa 40 prosenttia, on sitten helppo nousta 20 prosenttia kuten Riiassa. Tosiasiassa Suomessa asuntojen hinnat ovat nousseet paljon muita tasaisemmin jo vuodesta 1993.
Mikä aiheuttaa tämän "ylikuumenemisen" eli hinnannousut? Sen aiheuttavat pankit ydinliiketoimillaan.
10. Tarjontaa on meillä aivan liian vähän suomalaisten varallisuuteen ja rahatilanteeseen verrattuna. Uudistuotanto oli lähes poikki, kun rakentajat lopettivat uudistuotannon joksikin aikaa.
Rahaa on kierrossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mutta se jakaantuu niin epätoivottaman epätasaisesti, että vain muutama prosentti kansalaisista pääse nauttimaan muiden velkaantumisen hedelmistä.
Ja tästä johtuen tarjontaa on vähän verrattuna Suomalaisten varallisuuteen ja rahatilanteeseen nähden. Rikkaita on yksinkertaisesti liian vähän, ettei heidän kulutuksellaan (= kysyntä) ole minkäänlaista merkitystä yhtään mihinkään.
11. Työttömyystilanne ei äitynyt niin pahaksi kuin pelättiin kansainvälisen finanssikriisin alettua.
Öö... 25% työvoimasta on työttömänä. No joo... Olet oikeassa. 90-luvun lamassa käytiin 40% paikkeilla. Herra Kani on sitä mieltä, että tässä lamassa (joka on vasta alussa) tulemme rikkomaan edelliset ennätykset kirkkaasti.
12. Asuntokanta – tai ainakin se kannan osa, josta käydään kauppaa – on parantunut laadullisesti. Yksityisten kotitalousvähennys ja yhteiskunnan suhdannetuki näkyvät sekä laadussa että hinnoissa.
Kotitalousvähennys ja suhdannetuki ovat valtion (yhteisö, jonka jäsen olet) verorahoilla toteutettua subventiota. Alleviivataanpas jotain: Subventio on erityisesti kannattamattomasta liiketoiminnan harjoittamisesta maksettava tuki. Mitä tekemistä tällä on laadun kanssa? Ja miten tämä (subventoiminen) on näkynyt laadussa?

Edellä mainitut 12. syytä eivät kertoneet, miksi suomalaista rahastetaan asunnolla.
Herra Kani kertoo syyn, miksi Suomalaisia rahastetaan asunnolla:
Ihmiset eivät kerta kaikkiaan tiedä, että ottamalla pankista lainaa he tietämättään osallistuivat maailman suurimpaan lailliseen ponzihuijaukseen. Velkapyramidiponzihuijaukseen.

7.12.2010

Nörttien kosto!

Kaikki alkoi tästä: December 7 Is The Unofficial Pan-European Bank Mutiny Day
...a pan-European organized bank run day on December 7, 2010, and has metastasized to Italy, Germany, the Netherlands, the UK and Greece.
...
Huono Suomennos:
...yleiseurooppalainen organisoitu talletuspako päivä 7. joulukuuta 2010, joka on muodostanut etäpesäkkeitä Italiaan, Saksaan, Alankomaihin, Iso-Britannia ja Kreikka.
...
Sai hieman potkua entisestä Man U:n pelaajasta Eric Cantona:sta: Man U Player Of The Century Eric Cantona Appeals For Peaceful Revolution Against Banks, Calls For Europeans To Pull Their Money
"... What is the system? The system revolves around the banks. It's based on the power of the banks... so it must be destroyed starting with the banks."
Huono Suomennos:
"...Mikä on tämä järjestelmä? Tämä järjestelmä pyörii pankkien ympärillä. Se perustuu pankkien valtaan... joten se täytyy tuhota aloittamalla pankeista."
Sitten kävi näin: Do like Cantona - kick a bank in the nuts!
Our dear friends at WikiLeaks just got their PayPal account shut down. We know there's a solution for this. It's to do like the great football player Eric Cantona - get your money back from your bank (like PayPal) - and if possible close down your account!
...
Huono Suomennos:
Rakkaiden Wikileaks ystäviemme paypal-tili suljettiin. Tiedämme, että tähän on ratkaisu. Se on tehdä kuten suuri jalkapalloilija Eric Cantona - ota rahasi takaisin pankistasi (kuten PayPal) - ja jos mahdollista sulje tilisi....
Ja jostain puskan takaa: Nörttien kosto! ‘Anonymous’ Launches Operation Avenge Assange (samasta aiheesta)
Hacker coalition Anonymous has launched a slew of cyber assaults against what it perceives to be enemies of WikiLeaks founder Julian Assange,...
Huono Suomennos:
Hakkereiden yhteenliittymä Anonyymit on laukaissut koko joukon kyber hyökkäyksiä niitä vastaan, jotka se on havainnut olevan Wikileaks:n perustajan Julian Assangen vihollisia,...
Ohgay.

Jokainen Internet liittymä on joltain Internet-palveluntarjojalta esim. Sonera, Elisa... Jne.
Jokainen tällainen palvelutarjoaja on yritys, joka toimii jonkun maan lakien ja säädöksien mukaisesti.
Pieni muutos lakiin, tai säädökseen aiheuttaa Internet-palveluntarjojalla toimenpiteitä esim. DNS-suodatus tai vaikkapa Lex nokia.

Mitäs luulet harhaanjohtajien keksivän kun-ja-jos joku nörttiporukka kyykyttää muutaman monikansallisen pankin esim. palvelunestohyökkäyksellä tai vaikkapa IP-osoite huijauksella?
Niinpä niin.
Pahimmassa tapauksessa Nörttien kosto kostautuu eeppisillä mittasuhteilla. Muistatko tämän: EU aikoo muuttaa Internetin televisioksi ?

Tässä on hyvinkin mielenkiintoiset mahdollisuudet täysin omituiseen paskamyrskyyn.

Herra Kani nostaa hattua Herra Kataiselle. (Taas kerran.)

Katainen kummeksui merkittävien euromaiden ehdotusta
Erot maiden joukkovelkakirjalainojen koroissa ovat myönteinen asia, sillä ne kannustavat maita järkevämpään talouspolitiikkaan. Tällaisessa tilanteessa näitä kannustimia ei pitäisi ainakaan vähentää, Katainen sanoi Brysselissä ennen kokouksen alkua.

Herra Kani nostaa hattua Herra Kataiselle. Jo kolmatta kertaa "palvelusaikanaan" hän kertoo asiat niin kuin ne ovat.
Odotappas hetki. Nyt pitää hieman alustaa.
Wikipedian mukaan talouspolitiikka tarkoittaa:
 julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansantalouden tilaan. Talouspolitiikka voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat muun muassa finanssipolitiikka, rahapolitiikka, tulopolitiikka, valuuttakurssipolitiikka, ulkomaankauppapolitiikka, elinkeino- ja rakennepolitiikka sekä aluepolitiikka.
Olipas hyvä alustus.
Eteenpäin!
Se, mitä Herra Katainen juuri kertoi on lyhyesti ja ytimekkäästi tässä:
Se joka hallitsee rahaa, hallitsee valtiota.

6.12.2010

Hyvää itsenäisyyspäivää toivottaa...

Ja tietenkin Kapteeni Picard. Ole hyvä.

Mitäs mietit? Ai joo. Nyt tajusin... Olet oikeassa. Onko Suomi itsenäinen?

5.12.2010

Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti.

Työllisyyskatsaus, Lokakuu 2010
Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kaikkiaan 483 100 työnhakijaa,
Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2010/10 - 2009/10
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 -> 2 607 000
Työvoimaosuus sukupuolen ja iän mukaan 2010/10 - 2009/10
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 -> 73,4%
Lasketaanpas.
Ensin täytyy laskea kuinka monta tyyppiä on oikeasti työmarkkinoiden käytettävissä:
73,4 / 100 = 0,734 * 2 607 000 = 1 913 538
Sitten lasketaan Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti:
483 100 / 1 913 538 * 100 = 25,24%

Eli Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti Lokakuussa 2010 oli ~25%

Mitähän tähän nyt sanoisi. Kevyttä eurovostoliittolaista keskitasoa.

Anteeksi Gemalto Oy.

Herra Kani on pari (1 ja 2) kertaa virheellisesti syyttänyt Gemalto Oy:tä euron seteleiden tulostamisesta.
Tämä ei pidä paikansa.
Gemalto Oy ei tulosta euron seteleitä.
Toistan.
Gemalto Oy ei tulosta euron seteleitä.

Setec Oy, joka on Gemalto Oy:n tytäryhtiö, tulostaa euron seteleitä.

Herra Kani haluaa pyytää Gemalto Oy:ltä anteeksi:
Anteeksi Gemalto Oy, että loukkasin sinua ja syytin eurojen tulostamisesta.

Voi sitä kauhua.

Suomalaisten verotus hiipii kohti tasaveroa
Progressiivisen verotuksen merkitys on heikentynyt. Suomalaiset maksavat siis aiempaa enemmän verojaan tasaveroina.
...
Kohti tasaveroa: ”Täysin selvää”
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja, vero-oikeuden tohtori Pauli K. Mattila kertoo Uudelle Suomelle pitävänsä täysin selvänä, että verotus on Suomessa muuttunut tasaveron suuntaan.
...
MOT: Verovapaa vyöhyke
Moni uskoo, että Suomessa on progressiivinen tuloverotus. Ja näin onkin suurimalle osalle suomalaisia. Kun tulot nousevat, niin veroprosentti nousee. Mutta kaikkein suurituloisimpia veroprogressio ei koske.
...
Voi sitä kauhua, kun ihmiset tajuavat että 90% veroista on 100% turhia.

2.12.2010

Juu-ja-joo. Olet oikeassa.

Yhteiskunnan, jonka rahajärjestelmä perustuu pankkien pyörittämälle velkapyramidiponzilhuijaukselle täytyy asettaa sekä toteuttaa erilaisia "suojamekanismeja" mm.
- Rajoitettu pääoman liikkuvuus.
- Korkea veroaste ylemmillä tuloluokilla sekä koroilla eläjillä.
- Suurin osa teollisuudesta ja sun muusta työllistävästä toiminnasta kohdistuu vientituotteisiin.
- Pankit joutuvat kierrättämään kaiken tai suurimman osan korkoina saatavista tuloista takaisin kiertoon (mm. palkkoina, veroina jne.).
- Ohjauskorko on päätettävissä, sekä säädettävissä omien ehtojen (markkinoiden) mukaan.
- Valuutta-alue on sama kuin verotusalue.
näin niin kuin muutaman mainitakseni.
Mitä tapahtuu julkiselle sektorille, kun kaikki em. "suojamekanismit" rikotaan? Ensimmäinen efekti on "verotulojen" aleneminen, joka on yhtäkuin julkisen sektorin käytettävissä oleva rahamäärä.

Miksi opettajien määriä on supistetetaan?
Miksi poliisien määrää supistetaan edelleenkin?
Miksi armeijan määrärahat supistuvat entisestään?
Miksi julkinen sairaanhoitojärjestelmä on rapautumassa?
Miksi julkinen sektori, toimiakseen, joutuu ottamaan velkaa?
Siksi, koska pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen "suojamekanismit" on rikottu.
Toisin sanoen julkinen sektori ei ole ongelma. "Suojamekanismien" purkaminen teki julkisesta sektorista ongelman.

Mutta "suojamekanismit" ovat olemassa siksi, koska niiden täytyy suojella jotain. Eli ne ("suojamekanismit") eivät ole ongelman alkuperäinen syy.

Ongelma alkaa pankkien pyörittämästä velkapyramidiponzijärjestelmästä. Eli oikea ongelma on rahan "syntymekanismissa". Tämä ongelma on ollut olemassa aina, eikä sitä ole kukaan, "suojamekanismeista" riippumatta, koskaan kyennyt hallitsemaan. Pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus on kerta kaikkiaan liian epävakaa minkäänlaisen edistyksellisen yhteiskunnan pyörittämiseen.

Jokainen joka väittää, että julkisen sektorin supistaminen on ratkaisu ahdinkoomme on väärässä. He puhuvat asian vierestä. Se on sitten täysin toinen asia tekevätkö he tämän tarkoituksellisesti tai tietämättään.

Tällä hetkellä, nykyisessä tilanteessa, julkisen sektorin supistaminen menisi täysin IMF "keittokirjan" mukaisesti. "Rakenteellinen uudistaminen" on IMF slangia. Ja tämän "uudistuksen" tulokset on hyvin dokumentoitu sekä tiedossa.

Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Neofeodalismi tai velaton raha.

Juu-ja-joo. Olet oikeassa. Julkisella sektorilla on ongelmia. Olen samaa mieltä. Mutta siitä (julkisesta sektorista) tuli ongelma (rahallisesti), koska siitä tehtiin sellainen.