31.1.2012

Kaikella rahalla on olemassa täsmälleen yksi suunta: takaisin pankkiin

Päätös syntyi: EU:n liittovaltiota ruoskittiin eteenpäin 'budjettikurilla'
EU-maat sopivat myöhään eilen maanantaina budjettikuria tiukentavasta hallitusten välisestä sopimuksesta...
Sopimuksen pääpiirteet ovat jotakuinkin tällaiset:
"Yhteiset tiukat budjettisäännöt."
"Alijäämät eivät saa ylittää 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta."
"Ongelmiin joutuneet valtiot saavat 500 miljardin euron rahastosta apua."
"Hätätapauksissa 85 prosentin enemmistöpäätös riittää rahan myöntämiseen tarvitsevalle valtiolle."
"Jos valtio ei noudata sääntöjä, se vedetään EU-tuomioistuimeen, ja se menettää eurotukensa."
"Kreikasta tulee vakausvälinerahaston ensimmäinen asiakas."
Ja edellisten lisäksi vakaus- ja kasvusopimuksen perusehdot:
"vuosittaisen budjettialijäämän oltava pienempi kuin 3 % bruttokansantuotteesta."
"julkisen velan oltava alle 60 % BKT:sta."
Mitä tämä tarkoittaa?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että valtio joka allekirjoittaa sopimuksen (ja pitää siitä kiinni) ei kykene ylläpitämään klassista Keynesiläistä ponzia (julkinen ja yksityinen sektori vuorottelevat velkaantumisessa). Tämä taas tarkoittaa sitä, että sopmuksen ehtoja noudattava valtio on pakotettu i) ajamaan julkinen sektori alas, ii) ajamaan yksityisen sektorin velalliset konkurssiin eli velkavankeuteen, iii) tuhoamaan julkisen sektorin rahoituksen (verotulot) sekä iiii) ulkoistamaan "tukipakettien" lainaehtojen myötä loputkin talouspolitiikan ohjaksista euvostoliiton komissiolle.

Kaiken kaikkiaan sopimus on eräänlainen RADAR-hiirenloukku.

Ainoa asia mitä tämä sopimus varmistaa on uusliberalistien uusliberaalisen utopian (Neofeodalismi) realisoitumisen.

Mutta (aina se mutta) tässä koko hommassa on yksi pieni koukku.

Niin kauan kuin valtio pitää kiinni jäsenyydestään euvostoliitossa, se ei kykene ylläpitämään klassista Keynesiläistä ponzia. Tämä siksi, koska euvostoliiton keskuspankkia on erikseen kielletty lainoittamasta viranomaisia tai julkista sektoria. On siis täysin merkityksetöntä allekirjoittaako valtio tämän sopimuksen (PDF) vai ei. Sen yhteiskuntajärjestelmä tulee degeneroitumaan Neofeodaaliseksi joka tapauksessa.

Prosessi on varsin yksinkertainen: ilman velkaa ei ole rahaa. Kaikki raha on velkaa. Ja tästä johtuen kaikella rahalla on olemassa täsmälleen yksi suunta: takaisin pankkiin.

30.1.2012

Haiskahtaa vuosituhannen suurimmalta kusetukselta

Herra Browne kysyy varsin mielenkiintoisen kysymyksen (video, valitettavasti lontoon murteella) euvostoliiton keskuspankin EU-maat -osaston päälliköltä herra Masuch:lta

Herra Kani suosittelee tarkkailemaan herra Masuch:n reaktioita ja tapaa miten hän kiertää kysymyksen. Kani ei ole kallonkutistaja, mutta näyttäsi siltä että herra Masuch tietää jotain, joka haiskahtaa vuosituhannen suurimmalta kusetukselta.

Herra Keiser esitti herra Browne:n esittämän kysymyksen herra Hudson:lle (video, valitettavasti lontoon murteella). Uskollisena varsin suorasukaiselle tavalleen, herra Hudson vahvistaa Kanin epäilyn oikeaksi: pankkien pelastusoperaatiossa ei ole kyse mistään muusta kuin taloudellisenpyramidin ylimmän osan, surullisen kuuluisan 1%, "sijoituksien" turvaamisesta sekä korvaamisesta.

Toisin sanoen, se mitä tällä hetkellä tapahtuu Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa, [lisää euvostoliiton maa] ei ainoastaan ole täysin turhaa vaan jopa vahingollista koko talouden kannalta.

EDIT:
Miksi eläkeikiä on nostettava? Siksi, koska omistajasi haluavat sitä.

Haluatko lukea vitsin?

Suomen (keskus)pankki - Rahalaitosten asuntolainakanta korkosidonnaisuuksittain

Eli Suomessa otetuista asuntolainoista noin 76% on "sidottuja" Euriboriin. Wikipedian mukaan Euribor on:
päivittäin julkaistava viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä rahamarkkinoilla.
Eli periaatteessa suurinosa Euriboriin "sidotuista" asuntolainoista on tullut jostain muualta kuin Suomessa toimivilta pankeilta.

Suomen (keskus)pankki - Suomen kotitalouksien euromääräiset lainat ja talletukset


Lasketaanpas... ööh (niks, naks ja poks). Eli asuntolainakannasta noin 61 miljardia euroa on todennäköisesti tullut jostain muualta kuin Suomessa toimivilta pankeilta.

Gross External Debt on suomeksi ulkomainen bruttovelka ja se tarkoittaa wikipedian mukaan:
External debt (or foreign debt) is that part of the total debt in a country that is owed to creditors outside the country. The debtors can be the government, corporations or private households. The debt includes money owed to private commercial banks, other governments, or international financial institutions such as the IMF and World Bank.
Aivan järkyttävän huono Suomennos:
Ulkoinen velka (tai ulkomainen velka) on osa kokonaisvelkaa, jonka maa on velkaa ulkopuolisille velkojille.
Velallinen voi olla hallitus, yritykset ja kotitaloudet.Velka sisältää rahaa joka on lainattu yksityisiltä liikepankeilta, muilta hallituksilta tai kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, kuten IMF tai maailmanpankki.
Suomen (keskus)pankin mukaan Suomen ulkomainen bruttovelka oli 30.09.2011 noin 355 miljardia euroa.


Haluatko lukea vitsin? Okei. Tässä se tulee.

Suomen (keskus)pankin mukaan Suomen M3 (eli kierrossa oleva rahamäärä) oli 30.11.2011 noin 140 miljardia euroa.


Siinä se oli. Se vitsi. Etkö huomannut sitä?

Ei voi kuin hattua nostaa ja kumartaa.

Muistatko tämän? Euvostoliiton keskuspanki lainasi euvostoliittolaisille pankeille rahaa 1% korolla sillä verukkeella, että ne ostaisivat eri maiden velkakirjoja.

Toisin kävi.

Euvostoliiton keskuspankin pankeille lainaama raha (ja vähän päälle) talletettiin takaisin sen holveihin. Eli keskuspankin suorittamalla massiivisella operaatiolla (yli 500 miljardia euroa) ei ollut minkäänlaista vaikutusta reaalitalouteen.

Tästä jutusta jäi kuitenkin yksi asia hieman epäselväksi:
Pankit lainasivat rahaa euvostoliiton keskuspankilta 1% korolla. Mutta keskuspankki "maksaa" sinne talletetulle rahalle 0,25% korkoa. Eli pankit ottavat tässä operaatiossa 0,75% takkiinsa.
Miksi näin? Miksi ihmeessä pankit tekisivät jotain tällaista?

Vastaus tähän kysymykseen olikin yksinkertaisempi, kuin moni olisi osannut kuvitella.

Pieni alustus on paikallaan.
Pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainasopimuksessa lukevan summan verran. Ei enempää, ei vähempää. Tästä johtuen korot maksetaan omasta tai toisen ottamasta ja kiertoon kuluttamasta lainasta.

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että asuntojen varallisuushintojen nousu on täysin riippuvaista pankkien tarjoamista luotoista.

Velkaa voidaan ottaa täsmälleen niin paljon, kunnes lainanhoitokustannukset "syövät" liikaa elämiseen jäävästä rahasta. Näin ollen pankin markkina-alue on rajallinen.

Kun pankin markkina-alueella ei enää ole ketään, joka kykenisi ylläpitämään sen pyörittämää ponzia eli ottamaan enemmän velkaa kuin kukaan on ennen ottanut, tapahtuu velkasaturaatio.

Velkasaturaatio mädättää pankin holvissa olevat (arvo)paperit ja saa sen taseen näyttämään valheelliselta. Ja koska juuri kukaan ei enää ota velkaa (tarvittavia määriä) ovat luottotappiot ponzin kaatumisen luonnollinen seuraus (korot maksettiin toisen lainaamasta pääomasta).

Pankkien luottotappiot katetaan niiden pääomasta. Pankin pääoma koostuu siitä rahasta jonka "sijoittajat" ovat siihen sijoittaneet.
Olipas hieno alustus. Eteenpäin!

Luottamuksen palauttaminen ehto taantuman välttämiselle
”Rahoitusjärjestelmän luottamuksen palauttamiseksi tehokkain keino on pankkien pääomittaminen. Se on ensisijaisesti osakkeenomistajien tehtävä”, pääjohtaja Liikanen sanoi.
Tyhminkin "sijoittaja" kykenee ymmärtämään mille pankkien ydinliiketoiminta perustuu. Tästä johtuen "sijoittajilla" ei ole minkäänlaista halua työntää miljooniaan, miljardeista puhumattakaan, pankkien luottotappioiden kattamiseen. Varsinkaan sen jälkeen kun pankit ovat kyllästäneet markkina-alueensa.

Noh, arvaatkos kuka tai mikä otti kantaakseen pankkien osakkeenomistajien vastuun ja lainasi miljardeja euroja luottotappioiden kattamiseen? Aivan oikein! Euvostoliiton keskuspankki.

Euvostoliiton keskuspankki lainasi pankeille miljardeja euroja, jotka sitten talletettiin takaisin (vaikkakin tappioilla) sen holveihin odottamaan Kreikan, Portugalin jne. maiden tulevaa konkurssia.

Euvostoliiton pankit tulevat "kuittaamaan" tulevat luottotappionsa siitä rahasta, jonka ne lainasivat euvostoliiton keskuspankilta.

Ja tämä tarkoittaa sitä, että euvostoliiton keskuspankki tulee ottamaan hirvittäviä tappioita.

Nyt sitten voisimmekin esittää yksinkertaisen kysymyksen: kuka tai mikä takaa euvostoliiton keskuspankin rahoituksen?

Euvostoliiton keskuspankin tekemien riskien (lainojen jne.) kustannukset jakaantuvat koko eurojärjestelmään. Yksittäisen kansallisen keskuspankin riskit ja voitot lasketaan euvostoliiton keskuspankin pääoma-avaimen perusteella. Esimerkiksi Suomen (keskus)pankin osuus euvostoliiton keskuspankin pääomasta, ns. pääoma-avaimesta, on 1,8 %.

Tämä tarkoittaa sitä, että euvostoliiton keskuspankin taseesta 1,8% on taattu Suomalaisen veronmaksajan selkänahalla.

Eli mitä siis tapahtuikaan, kun euvostoliiton keskuspankki lainasi euvostoliittolaisille pankeille miljardeja euroja siihen, että ne voivat ja kykenevät "kuittaamaan" tulevia luottotappioitaan? Niinpä niin. Klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

Hitto, että nämä äijät ovat ovelia. Ei voi kuin hattua nostaa ja kumartaa.

27.1.2012

Presidenttitenttiin! (Vol 2)

Pekka Haavisto livenä verkossa kello 14
Presidenttiehdokas Pekka Haavisto (vihr.) keskustelee tänään kello 14–15 Uuden Suomen Puheenvuoro-palvelussa bloggaajien kanssa.
Herra Iivarinen oli sitä mieltä, että on olemassa neljä kysymystä, joista ei tulla keskustelemaan vaaleissa.

Herra Kani on sitä mieltä, että tähän voisi tulla muutos n.y.t heti!

(Kani ei vastausta tiedä.)

Pikavippiyhtiöt kysyivät salaa pankkien lainoista
...
Tutkimuskäyntien perusteella kaikki pankit myöntävät pieniä luottoja yhtä nihkeästi. Pankeista ei saa luottoa 2-3 päivässä, vaan prosessi kestää 2-3 viikkoa.
...
Herra Kanilla on tyhmä kysymys: miksi? Miksi pankkien luotonantoprosessi kestää 2-3 viikkoa.

Osaatko vastata? (Kani ei vastausta tiedä.)

Ei mitään lisättävää.

Edessä vyönkiristystä – vain ihme voi pelastaa
...
(Sampo Pankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila) muistuttaa, että Suomi kuitenkin lähtisi säästämään huomattavasti paremmasta tilanteesta kuin 90-luvulla.

Tuolloin ulkomaisilla sijoittajilla oli runsaasti saatavia Suomesta. Sijoittajat myös painostivat Suomea koviin leikkauksiin.

– 90-luvulla oli pakko tehdä paljon tiukempia päätöksiä miellyttääkseen ulkomaisia lainanantajia. Siinä mielessä olemme nyt helpommassa tilanteessa, koska meillä on nyt enemmän joustoa.
...
Ei mitään lisättävää. Ei yhtään mitään.

24.1.2012

Sitten toiseen omituisuuteen

Verkkomedia on kunnostautunut varsin kiitettävällä tavalla monitoroidessaan Iranin, Libyan, Syyrian sekä hormuzin salmen tapahtumia.

Näyttää siltä, että ameriikan ihmemaa, anteeksi, ameriikan imperiumi on aloittamassa massiviiset sotatoimet Irania vastaan. Toisin sanoen kymmenet tuhannet ellei jopa miljoonat ihmiset tulevat (taas kerran) kuolemaan, kun ameriikan imperiumi yrittää säilyttää valtansa ja öljynsä Lähi-idässä.

Tässä hommassa on kaksi ällistyttävää omituisuutta.

Ensimmäinen omituisuus on tässä.
Iran, Russia Replace Dollar With Rial, Ruble in Trade, Fars Says
Iran and Russia replaced the U.S. dollar with their national currencies in bilateral trade, ...
Huono Suomennos:
Iran ja Venäjä korvasivat ameriikan dollarin omilla kansallisilla valuutoillaan kahdenvälisessä kaupankäynnissä, ...
China, Japan to Back Direct Trade of Currencies
Japan and China will promote direct trading of the yen and yuan without using dollars ...
Huono Suomennos:
Japani sekä Kiina tukevat suoraa kaupankäyntiä jeneillä ja juaneilla ilman ameriikan dollaria ...
Much Ado About Nothing: China, Russia Drop Dollar In Bilateral Trade
...China and Russia are expanding their trading terms and will conduct all bilateral trade exclusively in local currencies, thus dropping the dollar as an intermediary, ...
Huono Suomennos:
... Kiina ja Venäjä laajentavat kauppasopimuksia ja tulevat suorittamaan kahdenvälisen kauppansa yksinomaan paikallisissa valuutoissa, täten pudottaen välittäjänä toimineen dollarin, ...
China and Iran plan oil barter
Tehran and Beijing are in talks about using a barter system to exchange Iranian oil for Chinese goods and services ...
Huono Suomennos:
Teheran ja Peking neuvottelevat vaihtokauppajärjestelmän käyttämisestä vaihtamaan Iranilaista öljyä kiinalaisia tavaroita ja palveluja vastaan ...
Ilmeisesti vastaavanlaista touhua ollaan suunnittelemassa sekä toteuttamassa mm. Etelä-Amerikassa (mm. Brasilia, Argentina) sekä Intiassa.

Eli eri maat ovat hylkäämässä dollarin käytön kahdenvälisessä kaupassa (joka on muuten erittäin viisasta). Mutta tästä ei ole olemassa kuin pieni askel siihen, että dollari hyljätään reservivaluuttana. Ja tämä jos mikä on kuolinisku ameriikan imperiumille. Nimittäin tällaisen operaation jälkeen jokaisella dollarilla on olemassa täsmälleen yksi suunta: takaisin kotiin, ameriikan ihmemaahan. Ottaen huomioon ameriikan deindustrialisaation tason (mm. offshoringin myötä) tarkoittaisi dollarin reservivaluuttastatuksen menettäminen hyperinflaatiota ja tätä kautta dollarin tuhoutumista.

Mutta dollarin hylkääminen reservivaluuttana ei ole mahdollista ilman keskuspankkikartellin suostumusta. Ja tämä on se ensimmäinen omituisuus.

Sitten toiseen omituisuuteen.

Neuvostoliitolle kävi vähän hassusti tuossa 90-luvun alussa. Mutta neuvostoliiton tuhkasta nousi Venäjä. Venäjä on edelleenkin melkoisen rampa, mutta silti ällistyttävän vaarallinen. Löytyy ydinasetta, korkean teknologian tuhoamisvälineitä ja niin edelleen. Eli Venäjä on maa, jonka kanssa ei moni kehtaa hippasille lähteä.

Venäjä on ilmoittanut, ettei hyökkäystä Iraniin tulla sivusta katsomaan. Ja Verkkomedian seuraamat muut tapahtumat näyttävät vahvistavan uhkauksen.

Noh, ainoa tapa miten-ja-kuinka Venäjä voidaan sodassa kyykyttää, on se että se ajautuu taistelemaan kahdella eri rintamalla.

Ensimmäinen rintama on tietenkin Lähi-idässä. Toinen rintama löytyykin sitten täysin päinvastaisesta suunnasta: Suomesta ja/tai muista Venäjää "ympäröivistä" NATO maista (NATO ei ole mitään muuta kuin ameriikan imperiumin jatke). Jää nähtäväksi kuka ajautuu tämän ristin ameriikan imperiumin puolesta kantamaan.

Kaiken kaikkiaan, taas kerran, tämä näyttäisi kolmannen maailmansodan alulta.

"Live & let live" tyylistä hippiporukkaa

EU:ssa ei pidetä Unkarin itsemääräämisoikeudesta
...
Se, että maan keskuspankki olisi uskollinen ensi sijassa kotimaalleen, on ristiriidassa EU-lakien kanssa.
...
Ilmeisesti maailman ensimmäinen keskuspankki perustettiin Ruotsissa vuonna 1668. Tämän keskuspankin ensisijainen toiminto oli rahan lainaaminen valtiolle. Toisin sanoen keskuspankin ensisijainen tehtävä oli valtion alijäämien rahoittaminen. Tällä tavoin estettiin valtiota ajautumasta riippuvaiseksi liikepankeista, koronkiskojista tai jopa "sijoittajista" (todellisuudessa ko. puljun käytännön tarpeet eivät olleet näin jaloja. Käytännössä keskuspankin tarkoitus oli ohittaa verotuksen aiheuttama pullonkaula sotien rahoittamisessa).

Kelataan noin 300 vuotta eteenpäin ja keskuspankin perustoiminnot on käännetty täysin päälaelleen:
- kiristää jokaista taloudessa toimivaa pitämään tuottavan perusduunarin palkka mahdollisimman alhaisena (hintavakaus, inflaation hallinta).
- raudanlujaotteen varmistaminen maan taloudesta (itsenäisyys muusta parlamentaarisesta järjestelmästä, rahapolitiikka on talouspolitiikkaa)
- toimia liikepankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen ylläpitäjänä (viimekätinen lainaaja)
- erikseen kielletty rahoittamasta viranomaisia tai julkista sektoria.

Ja näin yksinkertaisilla tavoilla koko taloudesta on tehty massiivinen ponzi, jonka ainoa toiminto on "syöttää" ylijäämät (jonkun ottama laina, jonka joku muu ansaitsi) korkoina ja sun muina maksuina yksityisille osakeyhtiöille, joita myös pankeiksi kutsutaan.

Hemmetin ovelaa!

Valitettavasti "panksterit" eivät ole ottaneet huomioon yhtä pientä ongelmaa.

Nykyinen järjestely aiheuttaa sen, että jokaisen pankin kannattavuus on täysin riippuvaista jonkun toisen pankin myöntämistä lainoista. Tämä tulee automaattisesti aiheuttamaan koko pankkisektorin konsoliditoitumisen. Toisin sanoen pari kolme toimijaa tulee saamaan valtaansa yli 50-70% euvostoliiton pankkitoiminnasta.

Mutta "panksterit" eivät ole mitään "live & let live" tyylistä hippiporukkaa. Päinvastoin. He ovat ahneita, laskelmoivia ja ennen kaikkea psykopaatteja. Ja kun tällaisilla ominaisuuksilla varustetulta ihmiseltä vedetään elämäntyö jalkojen alta pois, voimme olla varmoja siitä että seuraavan muutaman vuoden aikana tulemme näkemään huomattavasti enemmän ns. whistleblower "pankstereita".

Jää nähtäväksi, että tuleeko heidän tunnustuksillaan olemaan mitään vaikutusta itse järjestelmään...

23.1.2012

Zenmäistä, jos nyt näin voi sanoa.

Silloin kun ei keksi mitään kirjoitettavaa, on parasta lainata Rakastettua Toimitusjohtajaa.
- Rikas on osaansa tyytyväinen. -
- Kaikki saavat, mutta rikkaat ensin -
Viimeiseksi paras:
- Laina - intohimo lepotilassa. -
Tyylikästä. Rauhallista. Zenmäistä, jos nyt näin voi sanoa.


:)

17.1.2012

Anteeksi herra Niinistö

Anteeksi herra Niinistö, mutta tämä oli kerta kaikkiaan hervoton juttu.


Joillakin ihmisillä taitaa olla liikaa aikaa, kun tällaisia keksivät. Mutta toisaalta, ehkäpä Kanillakin viiraa jotenkin kun totuuksille jaksaa (vielä) nauraa.

Operaation vaikutus reaalitalouteen saadaan minimoitua

Ja kävi niin, että luottoluokitusyhtiö Standard & Poor's laski Ranskan luottoluokitusta tripla A:sta AA+.

Luonnollisesti tämä tarkoitti sitä, että ERVV (eli EFSF) luottoluokitus laski myös.

Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että Saksan on kohta kaivettava kuvettaan ja luvattava yli 100% BKT:sta ERVV-nimisen pyramidihuijauksen ylläpitoon. Puhumattakaan Suomesta ja muista maista, joilla vielä (vähän aikaa) on tripla A:t.

Samaan aikaan euvostoliiton keskuspankin pankeille lainaama "ilmainen raha" on palautunut kokonaisuudessaan takaisin sen holveihin (ja vähän päälle). Pankit tallettivat keskuspankilta lainaamansa rahat sinne takaisin. Ei tässä muuten ole mitään ihmeellistä, mutta pankit lainasivat rahaa euvostoliiton keskuspankilta 1% korolla. Mutta keskuspankki "maksaa" sinne talletetulle rahalle 0.25% korkoa. Eli pankit ottavat tässä operaatiossa 0.75% takkiinsa.

Noh, ei tässä vielä mitään.

Huhujen mukaan ollaan suunnittelemassa uutta pankkien pelastusoperaatiota, joka tällä kertaa on melkein kaksi kertaa suurempi kuin edeltäjänsä. Idea on sama, kuin aikaisemminkin: keskuspankki lainaa rahaa pankeille ja pankit tallettavat sen takaisin keskuspankkiin. Tällä tavoin operaation vaikutus reaalitalouteen saadaan minimoitua ja pidettyä Saksalaiset tyytyväisinä.

Hemmetti! Tämähän alkaa näyttämään herra Järvisen tekemiltä katsauksilta (joita kannattaa muuten lukea!).

12.1.2012

Ja-ja-ja jatkuu...

Jatkoa tälle.

Muistat varmaan tämän kuvan?

Jos te muista, seuraa linkkiä, lue ja palaa takaisin.

Vastaus kysymykseen menee näin:
Pankki luo lainattavan pääoman laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä".  Näin ollen pankki lainaa vain sen summan, joka lainasopimuksessa lukee. Mutta korkojen takia on pankkiin palautettava enemmän rahaa kuin sieltä on saatu. Näin ollen lainan korot maksetaan omasta tai jonkun muun lainaamasta rahasta. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä miten raha ansaittiin, koska kaikki raha on jonkun ottamaa ja kiertoon kuluttamaa velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat ottaneet lainaa eilen tai tänään, ovat velan takaisinmaksussa täysin riippuvaisia niistä, jotka ottavat velkaa huomenna.
Ja tästä johtuen esimerkin viidestä lainasta vähintään kaksi on sellaisia, joita ei ole mahdollista maksaa takaisin, mikäli kukaan muu ei heidän jälkeensä lainaa pankista rahaa ja kuluta sitä kiertoon. Toisin sanoen, kaksi velallista viidestä ei kykene heistä riippumattomista syistä maksamaan lainaansa takaisin.

Nämä kaksi lainaa, joiden takaisinmaksu epäonnistuu takuuvarmasti, on mahdotonta määritellä. Sillä lainanotton ajankohta määrittelee sen takaisinmaksamisen epäonnistumisen. Mitä myöhemmässä vaiheessa laina otetaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä velallisella ei ole minkäänlaista mahdollisuutta täyttää lainasopimuksen ehtoja ja maksaa velkaansa täysimääräisesti takaisin. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, ettei kierrossa ole tarpeeksi rahaa.

Tämä tässä on ponzi. Tarkemmin sanoen velkapyramidiponzihuijaus.

Mutta tämä ei vielä lopu tähän. Ei todellakaan.

Esimerkissä ei ollut muita taloudellisia muuttujia kuin pankki, pankin "pelisäännöt" ja viisi lainaa, jotka oli tarkoitus maksaa takaisin ja tuloksena oli epäonnistuminen (vähintään) kahden eri lainan takaisinmaksamisessa.

Otetaanpas mukaan muutamia taloudellisia muuttujia.

Ennen kuin jatkamme eteenpäin, tehdään yksi asia äärimmäisen selväksi:
Tuotanto tai työ ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
Onko selvä? Hienoa. Eteenpäin!

Julkinen velka
Valtion, kuntien ja sun muiden julkisten instanssien pankeilta ottamat lainat ovat myös luotu laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä". Näin ollen julkisen sektorin velat ovat täsmälleen samalla "viivalla" yritysten sekä yksityisten ottamien velkojen kanssa, eli korot maksetaan jonkun muun lainaamasta rahasta. Mutta julkisella sektorilla on yksi etu, jota yksityisellä ei ole: verotusoikeus.
Kauppatase
Ennen kuin yhdelläkään maalla voi olla kauppataseen ylijäämä, toisella täytyy olla alijäämä. Mutta ennen kuin yhdelläkään maalla voi olla kumpaakaan edellä mainituista, on jonkun käveltävä pankkiin, lainattava sieltä rahaa ja kulutettava se kiertoon. Näin ollen kauppataseen alijäämä (tai ylijäämä) maksetaan rahasta, jonka joku on lainannut ja kuluttanut kiertoon.
Pankkien omistus. 
Suurin osa Suomessa toimivista pankeista on ulkomaisessa omistuksessa. Korot ovat pankeille puhdasta voittoa ja näin ollen suurin osa korkotuloista (todennäköisesti) tuloutetaan ulkomaille. Tämän jälkeen on olemassa täsmälleen yksi tapa ansaita se takaisin: vienti.
Säästäminen
Ennen kuin kukaan voi säästää rahaa, on se ensin ansaittava. Ja ainoa raha, mitä kukaan nykyisessä järjestelmässä voi ansaita, on jonkun muun ottamaa ja kiertoon kuluttamaa velkaa. Näin ollen jokainen sentti, jonka joku laittaa säästöön, on poissa kierrosta ja sitä kautta melkein mahdotonta ansaita takaisin. Mikäli asiakkaiden säästöt lainataan reaalitalouteen esimerkiksi pankkien toteuttaman ns. maturiteettitransformaation kautta, tapahtuu lainatun rahan uudelleen lainaamista ja rahaan tulee koronkorko.
Sijoitukset
Käytännössä investointi ja sijoitus ovat lainoja reaalitalouteen. Mutta ennen kuin kukaan voi investoida tai sijoittaa pääomaa, on se ensin ansaittava. Ja ainoa raha, mitä kukaan voi tässä nykyisessä järjestelmässä ansaita, on jonkun muun ottamaa ja kiertoon kuluttamaa velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että investoiminen ja sijoittaminen ovat lainatun rahan uudelleen lainaamista ja rahaan tulee koron korko.

Tässäpä muutama taloudellinen muuttuja näin niinkuin malliksi.

Ja kysytäänpäs sitten uusi kysymys: mitkä esimerkin viidestä lainasta ovat sellaisia, joita ei ole mahdollista maksaa takaisin?

Vastauksen voi jättää kommentteihin.

11.1.2012

Paras mielipidekirjoitus ikinä!

Kiitoksia vihjeestä Anonyymi. Olet edelleenkin paras!

HELSINGIN SANOMAT Maanantaina 9.1.2012 – Mielipide

Tuttua tekstiä? Voi kyllä!

Tehdäänpäs yksi asia selväksi: Herra Kani ei ole herra Ronkainen tai päinvastoin.

Herra Ronkainen on vain käyttänyt herra Kanin myöntämää oikeutta käyttää mitä tahansa tässä blogissa julkaistua materiaalia missä tahansa ja aivan mihin tarkoitukseen hyvänsä.

Paras mielipidekirjoitus ikinä!

EDIT:
Kiitoksia herra Ronkainen.

9.1.2012

Mikä edellä mainituista lainoista on sellainen jota ei ole mahdollista maksaa takaisin ja miksi?

Miten ja kuinka pankki luo lainaamansa pääoman?
Suomen (keskus)pankki - BOF Online - Raha ja luotto rahapolitiikassa
Pankkiraha, eli likvidi pankkitalletus, syntyy nykyisin valtaosin pelkkänä tilikirjauksena luotettavan talletuspankin myöntäessä luottoa asiakkaalleen. Tässä ostovoimaa syntyy tyhjästä.
Suomen (keskus)pankki - BOF Online - Lyhyt johdatus rahaan (PDF)
...
Kun pankki myöntää lainaa, sekä sen velat että saamiset kasvavat. Lainaa myöntävä pankki ottaa asiakkaalta allekirjoituksen velkakirjaan ja merkitsee varoihinsa tämän saamisen. Mutta laina on nostettu vasta kun sitä vastaava talletus on kirjattu asiakkaan tilille, joten myös pankin velat kasvavat. Talletuksethan ovat pankin velkoja asiakkailleen. Näiden velkojen lisääntyminen on rahan määrän lisääntymistä.
...
Bundesbank - Geld Und Geldpolitik (PDF)
... In  der  Regel  gewährt  die Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit und schreibt ihm den entsprechenden Betrag auf dessen Girokonto gut. Wird dem Kunden ein Kredit über 1.000 Euro gewährt (z. B. Laufzeit 5 Jahre, 5 %), erhöht sich die Sichteinlage des Kunden auf seinem Girokonto um 1.000 Euro. Es ist Giralgeld  entstanden  bzw.  wurden  1.000  Euro  Giralgeld geschöpft (siehe Grafik 1. Vorgang). Die Giralgeldschöpfung ist also ein Buchungsvorgang.
...
Hemmetin huono Suomennos:
... Yleistesti ottaen, liikepankki myöntää lainan asiakkaalle ja kirjoittaa vastaavan summan käyttötilille. Mikäli asiakkaalle on myönnetty 1000 € luotto (esim. maturiteetti 5 vuotta, 5%) Kasvaa talletuksen määrä asiakkaan tilillä 1000 €. Tämä raha syntyi kirjanpidollisesti tai tilitetiin 1000 € pankkirahaa (katso kaavio 1. ). Rahan luomisprosessi on siis kirjapidollinen menettely.
...
ENDOGENOUS MONEY CREATION IN THE EUROPEAN MONETARY UNION (PDF)
... When the banks give out loans that money becomes deposits as the loan is being spent and therefore new money is created. ...
Huono Suomi:
... Kun pankit myöntävät lainoja, tulee tästä rahasta talletuksia kun se kulutetaan, näin ollen luotiin uutta rahaa. ...
Raha ja talous - Mitä raha on?
...
Kuten edellinen tarkastelu osoitti, luovat pankit rahaa tyhjästä taloudellisten toimijoiden tarvetta vastaan. Tässä mielessä raha on taloudessa endogeeninen ilmiö, jonka määrä riippuu rahan kysynnästä, jota puolestaan määrittää taloudellisen toimeliaisuuden taso.
...
Eli pankki luo lainattavan pääoman laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä".  Näin ollen pankki lainaa vain sen summan, joka lainasopimuksessa lukee. Mutta korkojen takia on pankkiin palautettava enemmän rahaa kuin sieltä on saatu. 

Mitä tapahtuu, kun lainaa maksetaan pankille takaisin?
Suomen (keskus)pankki - BOF Online - Lyhyt johdatus rahaan (PDF)
Lainan myöntämisvaiheessa siis muodostui lisää rahaa. Lainan tullessa kuoletetuksi rahaa lakkasi olemasta,
(Suomen Pankin vastaus)
Kun pankille maksetaan laina takaisin, niin kyllä se raha katoaa. Aina, jos asiakas maksaa pankille eikä toiselle asiakkaalle, rahan määrä supistuu.
ENDOGENOUS MONEY CREATION IN THE EUROPEAN MONETARY UNION (PDF)
... When the banks give out loans that money becomes deposits as the loan is being spent and therefore new money is created.This money is destroyed when the loan is paid back. ...
Huono Suomi:
... Kun pankit myöntävät lainoja, tulee tästä rahasta talletuksia kun se kulutetaan, näin ollen luotiin uutta rahaa. Tämä raha tuhoutuu, kun lainaa maksetaan takaisin.
Toisin sanoen, jokaisen lainalyhennyksen jälkeen kiertoon jää vähemmän ja taas vähemmän lainattua pääomaa.

Nyt sitten, aukaise jokin lainalaskuri, lätki sinne lukuja ja katso miltä (vaikkapa) viiden eri lainan takaisinmaksusuunnitelmat näyttävät. Herra Kanin tekemät lainat näyttivät tältä.

Eikös näytäkin mielenkiintoiselta? Noh, nyt herra Kani haluaa esittää Sinulle kysymyksen. Juu-u. Luit täysin oikein. Herra Kani haluaa tietää jotain ja Sinä vastaat siihen tai sitten et.

Kysymys menee näin: mikä edellä mainituista lainoista on sellainen jota ei ole mahdollista maksaa takaisin ja miksi?

Vastauksen voi jättää kommentteihin.

2.1.2012

Mitä Kani tekisikään ilman Sinua

Mitä Kani tekisikään ilman Sinua, oi rakas Anonyymi. Kiitoksia vihjeestä.

Suomen (keskus)pankki - BOF Online - Lyhyt johdatus rahaan (PDF)
...
Koska pankin velat ovat yleensä melkein yhtä suuret kuin saamiset, luottolaitoksen voi mieltää tallettajat ja velalliset toisiinsa kytkeväksi välikädeksi. Melkein voisi väittää kaupan kassalla pankkikorttiaan käyttävän kuluttajan maksavan viikonloppuostoksensa naapurinsa asuntolainalla.
...
Suurin osa rahasta on siis pankkien velkoja yleisölle, mutta millä tavalla nuo velat ovat syntyneet? Asian pohtimisen voi aloittaa tavallisen pankkiasiakkaan kokemuksista. Hän voi saada rahaa tililleen lähinnä kolmella tavalla.
1. Hän voi viedä seteleitä konttoriin ja tehdä talletuksen.
2. Hän voi saada maksuja tilisiirtoina, vaikkapa työnantajaltaan palkkapäivänä.
3. Hän voi nostaa pankista lainan, joka kirjataan tilille.

...
Ilmeisesti siis suurin osa rahasta on muodostunut pankkien antolainauksen yhteydessä. Koska nykyään kaikki raha on jonkun velkaa, ei ehkä ole kovin yllättävää, että rahaa muodostuu jonkun ottaessa lainaa. Mutta miten yksityinen liike-, säästö- tai osuuspankki voi tuottaa rahaa myöntämällä lainaa?
...
Kun pankki myöntää lainaa, sekä sen velat että saamiset kasvavat. Lainaa myöntävä pankki ottaa asiakkaalta allekirjoituksen velkakirjaan ja merkitsee varoihinsa tämän saamisen. Mutta laina on nostettu vasta kun sitä vastaava talletus on kirjattu asiakkaan tilille, joten myös pankin velat kasvavat. Talletuksethan ovat pankin velkoja asiakkailleen. Näiden velkojen lisääntyminen on rahan määrän lisääntymistä.
...
Lainan myöntämisvaiheessa siis muodostui lisää rahaa. Lainan tullessa kuoletetuksi rahaa lakkasi olemasta, ja perittyjen korkojen vuoksi vieläpä hiukan enemmän kuin mitä lainaa myönnettäessä muodostui. Jos raha muodostuu tavallisimmin pankkien myöntäessä lainaa, mutta kuitenkin jokainen myönnetty pankkiluotto elinkaarensa aikana tuhoaa enemmän rahaa kuin luo, niin eikö kaikki raha lopulta häviä?
...
Mitä herra Kauko juuri kirjoitti? Aivan oikein! Pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanottuna velkapyramidiponzia. Miksi ja miten? Vastaus on ällistyttävän yksinkertainen.

Fakta #1
Rahaa ei yksinkertaisesti voi syntyä ilman, että pankkien velat kasvavat. Ts. rahan kierto alkaa vasta sen jälkeen, kun joku on mennyt pankkiin ja lainannut sen sieltä.
Fakta #2
Pankki luo lainattavan pääoman laillisella kirjanpitokikkailulla tyhjästä. Ts. lainattu raha on ns. kirjanpitorahaa.
Fakta #3
Pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Ts. pankki lainaa vain sen summan, joka lainasopimuksessa lukee.
Fakta #4
Pankkiin on palautettava enemmän rahaa kuin sieltä on saatu.
Ja tässä välissä esitämmekin kysymyksen: jos pankki lainaa vain-ja-ainoastaan sen summan, joka lainasopimuksessa lukee, niin mistä korot maksetaan?

Fakta #5
Ennen kuin yhdelläkään maalla voi olla kauppataseen ylijäämä, toisella täytyy olla alijäämä. Mutta ennen kuin yhdelläkään maalla voi olla kumpaakaan edellä mainituista, on jonkun käveltävä pankkiin, lainattava sieltä rahaa ja kulutettava se kiertoon.
Fakta #6
Korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta rahasta. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä, miten-ja-kuinka raha lainan takaisinmaksuun ansaittiin.
Fakta #7
Ne jotka ovat ottaneet lainaa eilen ja tänään ovat velan takaisin maksamisessa täysin riippuvaisia niistä, jotka ottavat velkaa huomenna.
Ja tämä tässä, arvon herrat ja rouvat, on ponzi. Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Fakta #8
Ilman velkaa, ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta. (kts. Fakta #1)
Fakta #9
Tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
Fakta #10
Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).
Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Nykyisessä järjestelmässä ei ole olemassa sellaista määrää työtä, tuotantoa, leikkauksia, yksityistämistä, veronkorotuksia, eläkeikien nostoja, taloudellista integraatiota, palkkojen alentamista, kilpailukyvyn kasvattamista jne. joilla tästä taloudellisesta ahdingosta voitaisiin ulos kaivautua. Ja näin ollen nykyinen taloudellinen ahdinkomme onkin aiheutunut velkasaturaatiosta, eli siitä kun lainanhoitokulut syövät liikaa elämiseen jäävästä rahasta eikä juuri kukaan kykene tai halua ottaa lisää velkaa.

Meillä on siis täsmälleen yksi ongelma: rahan syntymekanismi. Mitään muuta ongelmaa ei ole! Kaikki muut (taloudelliset) ongelmat ovat vain oiretta tästä. Paranna sairaus ja oireet katoavat.

Tässä tapahtui hämäys

Kiitoksia vihjeestä 123.

Kiistelty keskuspankkilaki läpi Unkarissa
Unkarin parlamentti on hyväksynyt uuden maan keskuspankkia koskevan lain äänestyksessään. Unkari oli aiemmin torjunut Euroopan unionin vaatimukset lakimuutoksen perumisesta.
...

EU ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF keskeyttivät ennen joulua neuvottelut Unkarin tukiohjelmasta, koska niiden mukaan valmisteilla olleet kaksi lakimuutosta uhkasivat Unkarin keskuspankin toimintavapautta.

Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso pyysi pääministeri Viktor Orbanille lähettämässään kirjeessä, että lakiesitykset peruttaisiin.
...
Jopa ameriikan ihmemaan ulkoministeri, rouva Clinton (kait?), ilmaisi kirjeen muodossa huolensa Unkarin demokratian, lehdistön, ​​uskonnonvapauden puolesta sekä valtion vallan tasapainon ja ratkaisevan valvonnan poistamisesta.

Noh, Unkarin (harhaan)johtajat eivät näistä uhkailuista välittäneet ja äänestivät lakimuutokset läpi:Hungary's Parliament approved on Friday the new Central Bank Act.
...
In an interview on public radio before the vote on Friday, Prime Minister Viktor Orbán said that the government had accepted 13 of the 15 points concerning the new act that Brussels had made.

...
The act declares that the government may not attempt to influence the MNB and its management ...
Huono Suomennos:
...
Perjantaina antamassaan radio haastattelussa, Pääministeri Viktor Orbán sanoi, että hallitus on hyväksynyt Brysselin esittämistä 15 muutoksesta 13.
...
Laissa sanotaan, ettei hallitus saa vaikuttaa Unkarin keskuspankiin (MNB) sekä sen hallinnointiin. ...
Mitä halavattua! Mitä tapahtui? Missä ne pelätyt muutokset ovat?!

Kanista mielestä tässä tapahtui hämäys (smoke and mirrors), jossa poistettiin Unkarin mahdollisuudet ylläpitää klassista Keynesiläistä ponzia.