30.9.2011

Six-pack of doom!

Muistatko tämän? Historiallinen EU:n 6-pack hyväksyttiin
Euroopan parlamentti on hyväksynyt 6-packinan tunnetun Euroopan talouspolitiikkaa yhtenäistävän ja EU:n komission ohjausvaltaa kasvattavan lakipaketin kokonaisuudessaan.
Kyseisessä lakipaketissa on paljon mielenkiintoista asiaa, mutta yksi kohta oli ylitse muiden. Se on tässä: Background note to the draft reports on economic governance
Government debt to GDP ratio is to be considered diminishing sufficiently if it has reduced over the last three years at an average rate of 1/20th (around 5%) of the excess debt per year (the Commission proposal requires a 1/20th reduction every year).
Huono Suomennos:
Julkisen velan suhde BKT:hen vähenee riittävästi, jos se on viimeisen kolmen vuoden aikana vähentynyt keskimäärin 1/20 (noin 5%) liiallista velkaa vuodessa (komission ehdotus vaatii 1/20 vähentämistä joka vuosi).
Kokeillaan.
Tarkistetut julkisen talouden alijäämä- ja velkatiedot vuodelta 2010 ilmestyneet
Julkisyhteisöjen velan määrä kasvoi 12 miljardilla eurolla 87 miljardiin euroon vuoden 2010 aikana. Valtion velka kasvoi 11,5 miljardia ja kuntien velka kasvoi 0,5 miljardia euroa. Velan suhde BKT:hen kasvoi samalla 48,3 prosenttiin edellisvuoden 43,3 prosentista.
Kuinka monta miljardia euroa julkisyhteisön velkaa on maksettava pois, että se laskee velan suhdetta BKT:n 5%:lla?

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Suomen BKT oli ~180 miljardia euroa. Samana vuonna julkisyhteisöjen velkataakka oli 87 miljardia euroa.

Lasketaan (naks, naks, riks)

Herra Kani sai luvuksi 9 miljardia euroa (meniköhän tämä oikein?). Tämän verran on vuodessa maksettava julkista velkaa pois, että se laskee velan suhdetta BKT:n 5%.

Eikä tämä tähän lopu, ei ollenkaan. Sama temppu on tehtävä kolmena vuotena peräkkäin! Ja mikä hauskinta! Jokainen vuosi BKT laskee kuin lehmän häntä. Ja tämä taas kasvattaa velansuhdetta niin, ettei 5% laskua ole edes tapahtunutkaan!

Nykyisessä järjestelmässä tämä on taloudellinen itsemurha. Suomen tapauksessa tämä on erityisen tappava.

Yksi syy: Julkinen sektori pyörittää samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan!
Bruttokansantuote (BKT) laskee kokonaisarvoa. Suomen tapauksessa suurin osa BKT:sta koostuu siitä, että 85% työvoimasta siirtelee samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan.
Mikäli Suomi ajautuu komission määrämälle säästökuurille, tuhoaa se Suomen talouden kolmessa vuodessa. Puhumattakaan Saksan (joka on täysin kusessa tämän järjestelyn kanssa) tai muiden euvostoliittoon kuuluvien maiden talouksista.

Hemmetin ovelaa. Herra Kani nostaa hattua herra Rhen:lle. Ei äijää turhaan olla nimitetty talouskomissaariksi.

Ei tainnut Isä Mitro tietää mitä äänesti?

29.9.2011

Ups. Oho. Mikäs se sieltä löytyikään?

Herra Kanin käpälään sattui vähän aikaa sitten kirja nimeltään Mikrosta makroon.


Tämän kirjan ovat kirjoittaneet Jukka Pekkarinen (onko hän se Pekkarinen?) sekä Pekka Sutela.

Kyseinen oppikirja on kirjoitettu erityisesti ammattikorkeakoulujen tarpeisiin. Kirjassa esitetyt kansantaloustieteen teoriat ovat rajoitettu alueeseen, jonka tunteminen on välttämätöntä pyrittäessä taloudellisten ilmiöiden ymmärtämisen polulle. Kirjan valmistelussa on saatu hyötyä ammattikorkeakoulujen taloustieteen opettajilta saaduista ehdotuksista ja kommenteista.

Kirjassa on paaljon mielenkiintoista asiaa. Mm. asiaa siitä kuinka poliittinen päätöksenteko täytyy erottaa taloudesta, maininta siitä että Suomi on ottanut käyttöön Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suositusten mukaiset lakisääteiset vakavaraisuusvaatimukset (BASEL II -säännöt, joka selittää nykyisen tilanteemme täysin) sekä ällistyttävä määrä kuvioita, jotka tavalla tai toisella tuovat mieleen suuren X -kirjaimen.

Herra Kania erityisesti kiinnostava kohta alkaa sivulta 144 otsikolla Luotonlaajennus.
Pankit luovat rahaa
Rahavaranto koostuu yleisön hallussaan pitämistä seteleistä ja talletuksista. Pankkijärjestelmä luo rahaa, kun se myöntää yleisölle luottoa. Valtaosa siitä palaa talletuksina takaisin pankkeihin. Koko pankkijärjestelmän tasolla luotot ja talletukset muuttuvat siis rinnakkain. Tätä voi valottaa yksinkertaistetulla esimerkillä. Kun pankki saa uusia talletuksia, se lisää luotonantoaan. vain kassavarantosuhteen määräämä osa jää pankin reserveiksi. Luoton saajan suorittaessaan puolestaan maksujaan raha kiertää ja palautuu eri teitä talletuksina takaisin pankkeihin. ...

Rahanluomiskerroin
Rahavaranto siis kasvaa pankkien lainanannon myötä kerrannaisesti. Tätä kerrannaisprosessia kutsutaan luotonlaajennukseksi. ...
Sivulta 145 löytyy ällistyttävän mielenkiintoinen kuva, joka kuvaa kyseistä prosessia. (Kuva luotu google docs:lla alkuperäistä kuviota orjallisesti seuraten).


Tässä kuvassa on yksi ongelma. Huomaatko sen? Hyvä hyvä! Osoitit ällistyttävää tarkkanäköisyyttä. Kukaan ei maksa ottamaansa luottoa takaisin pankille!

Korjataanpas tämä huolimattomuus.


Ups. Oho. Mikäs se sieltä löytyikään? No ponzi tietenkin! Ja tämän lisäksi vieläpä täysin toimimaton taloudellinen järjestelmä.

Annappas kun selitän.

Kun pankki lainaa rahaa, se luo laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä" vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Eli pankki lainaa vain sen summan joka lainasopimuksessa lukee. Mutta korkojen takia on sinne palautettava enemmän rahaa kuin sieltä lainattiin.

Korot on mahdollistaa maksaa joko vientituloista tai toisen ottamasta ja kiertoon kuluttamasta lainasta.

Tämä tarkoittaa (vähintään) seuraavia asioita.

- Talouden ensimmäinen ja viimeinen tarkoitus on palvella rahoitusjärjestelmää. Ylijäämät menevät koronmaksun kautta rahoitusjärjestelmälle.

- Uusliberaaleilla uudistuksilla rikotussa järjestelmässä (rikkaita sekä koroillaeläjiä suosiva verotus) vain harva pääsee "nauttimaan" vientitulojen hedelmistä. Näin ollen suurin osa kaikista koroista maksetaan jonkun muun ottamasta ja kiertoon kuluttamasta velasta. Tämä tarkoittaa sitä, että pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanoen velkapyramidiponzihuijausta.

- Velka = Ostovoima = Työpaikka.

- Kaikki raha on palautettava takaisin sinne mistä se on alunperin tullutkin: pankkiin. Mutta korkojen takia sinne on palautettava enemmän kuin sieltä on lainattu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos-ja-kun vientimaan kansalaisten kyvyssä ja/tai halussa ottaa velkaa tapahtuu ongelma, jos-ja-kun velkasaturaatio (pankkien markkina-alue on kyllästetty, eikä juuri kukaan kykene ja/tai halua ottaa velkaa) on täydellinen, koko talous kirjaimellisesti romahtaa lamaan.

- Ei ole olemassa sellaista määrää työtä, tuotantoa, leikkauksia, yksityistämistä jne. joilla velkapyramidiponzihuijauksen aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta voitaisiin ulos kaivautua. Ainoa tapa ahdingon lievittämiseen (ja jopa poistamiseen) on se, että joku menee pankkiin, lainaa sieltä rahaa ja kuluttaa sen kiertoon (mutta tiedämme kyllä miten tämä tarina päättyy.).

- Tällaisessa järjestelmässä on täysin merkityksetöntä kuinka paljon, vähän tai kauan työtä tekee. Kierrossa oleva rahamäärä ei kasva senttiäkään. Ja tämä meinaa käytännöllisesti katsoen sitä, että jos joku kykeneekin lainansa takaisin maksamaan, joku toinen ei voi sitä tehdä. Ellei joku muu mene pankkiin, lainaa sieltä rahaa ja kuluta sitä kiertoon.

Hilpeä järjestelmä. Eikös olekin?

Tästä ja tästä aikaisemmat "kirja-arvostelut".

Eihän tämä ole enää todellista!

Vuoto: Italialaislehti paljasti EKP:n salaisen myllykirjeen Italialle
Euroopan keskuspankki lähetti elokuun alussa tiukkakielisen nuhtelukirjeen Italialle, kertoo maan suurin päivälehti Corriere Della Sera.
...
Näihin aikoihin paine Italiaa kohtaan kasvoi Euroopan lainamarkkinoilla. Elokuussa Italia runnoikin pikavauhtia läpi jopa 50 miljardin euron suuruisen säästöpaketin, jonka toteuttamista aikaistettiin aiemmista suunnitelmista.
Tässä euvostoliiton keskuspankin Italialle lähettämä (paimen)kirje:Trichet e Draghi: un'azione pressante per ristabilire la fiducia degli investitori
At the current juncture, we consider the following measures as essential:
...
a) A comprehensive, far-reaching and credible reform strategy, including the full liberalisation of local public services and of professional services is needed. This should apply particularly to the provision of local services through large scale privatizations.


b) There is also a need to further reform the collective wage bargaining system allowing firm-level agreements to tailor wages and working conditions to firms' specific needs and increasing their relevance with respect to other layers of negotiations. The June 28 agreement between the main trade unions and the industrial businesses associations moves in this direction.

c) A thorough review of the rules regulating the hiring and dismissal of employees should be adopted in conjunction with the establishment of an unemployment insurance system and a set of active labour market policies capable of easing the reallocation of resources towards the more competitive firms and sectors.
...
... It is possible to intervene further in the pension system, making more stringent the eligibility criteria for seniority pensions and rapidly aligning the retirement age of women in the private sector to that established for public employees. thereby achieving savings already in 2012. In addition, the goverment should consider significantly reducing the cost of public employees, by strenghtening turnover rules and, if necessary, by reducing wages.
...
Huono Suomennos:
Tässä vaiheessa, pidämme seuraavia toimenpiteitä olennaisina:
...
a) Kattava, kauaskantoinen sekä uskottava uudistusstrategia, mukaan lukien paikallisten julkisten palveluiden täydellinen liberalisaatio on tarpeellista. Tämän pitäisi koskea erityisesti paikallisten palvelujen hankkimista suurimittaisten yksityistämisten kautta.

b) On myös tarvetta edelleen uudistaa kollektiivisen palkkaneuvottelujen (tarkoittaa Ay-liikkeitä) järjestelmää mahdollistaen palkkojen sekä työolojen räätälöinnin liikeyrityksien tiettyihin tarpeisiin. Tärkeimpien ammattiliittojen ja teollisuuden yritysten 28. Kesäkuuta tekemä sopimus menee tähän suuntaan.

c) Työntekijöiden työhönoton sekä irtisanomiseen liittyvien sääntöjen perinpohjainen tarkastelu pitäisi hyväksyä yhdessä työttömyysvakuutusjärjestelmän kanssa sekä asettaa aktiiviset työmarkkinapolitiikat, jotka kykenevät helpottamaan resurssien uudelleenjärjestelyä kilpailukykyisempiin liikeyrityksiin sekä sektoreihin.
...
On mahdollista puuttua syvemmin eläkejärjestelmään, toteuttaen tiukempia kelpoisuusvaatimuksia vanhuus eläkkeelle tai kohdistamalla naisten eläköitymisikä yksityisellä sektorilla siihen, joka on perustettu valtion virkamiehille. siten saavuttaen säästöt vuonna jo 2012. Lisäksi hallituksen tulisi harkita julkisen sektorin kustannuksien merkittävää vähentämistä, vahvistamalla vaihtuvuus-sääntöjä (??), jos tarpeellista, alentamalla palkkoja.
...
Eihän tämä ole enää todellista! Millä mandaatilla euvostoliiton keskuspankki paimentaa Italiaa toteuttamaan tällaisia toimenpiteitä? Anteeksi. Ei pitäisi kysyä itsestään selvyyksiä.
Euvostoliiton keskuspankki palvelee vain liikepankkeja.(Pankkitukitalkoot!)
Jokainen euvostoliiton keskuspankin ehdottama toimenpide mahdollistaa sen, että Italia kykenee maksamaan enemmän rahaa velkojilleen. Tosin se samalla aiheuttaa paikallisen talouden taantumisen ja lopulta laman, mutta mitäs siitä.

Pankkitukitalkoot!

Michael Hudson: Debt Deflation in America
... the EU’s Maastricht and Lisbon Treaties rule that the European Central Bank must be independent from the government – which means in practice, acting on behalf of the commercial banking monopoly. They must avoid creating “inflationary” credit (any money at all that takes business away from the commercial banks) by not buying government debt. The ECB is to serve the commercial banks only. It can create money to bail them out, for them to give away, to lend out, to pay dividends or to pay their own salaries and bonuses. But it cannot fund government operations. It must starve the governments to make them entirely dependent on commercial banks.
...
Governments are the largest borrowers, and under normal circumstances are the safest clients because they always can print the money. That is one of the three basic criteria of statehood: being able to create money, levy taxes (whose payment gives value to the money being created), and declare war. But as written by bank lobbyists, Europe’s constitution deprives the continent of the money-creating function. That is why its economy is shrinking, and why its own commercial banks are now suffering. Their business plan has created a continent-wide financial short-circuit.

...
... EU is turning out not to be the peaceful and basically socialist project anticipated half a century ago, when the European Economic Community was formed in 1957. It is a financially bellicose, extractive attempt to create a financial oligarchy and impoverish Europe, stripping the assets of debtors to pay creditors. ...

...
European banks have the same fallback position that U.S. banks had here in 2008 after Lehman Brothers failed. They are threatening to wreck the economy if the government doesn’t save them from taking a loss on loans gone bad as a result of the over-indebted economy. They have the power to disrupt the payment system and hold the economy hostage if the government doesn’t take their losses onto the public balance sheet.
...

The bankers who wrote the ECB constitution followed up their mess with mass fiscal destruction. The EU treaties limit governments to running budget deficits of only 3% of GDP. This blocks them from counter-cyclical “Keynesian” spending to pull their economies out of depression. So these economies are now able to “grow their way out of debt,” any more than they can borrow their way out of bad debts. Their hands are tied, fiscally as well as financially.
...
At issue is whether governments and the EU should put the interests of the banks and wealthy investors first, or the economy at large. Should governments be permitted to do what governments are supposed to do, and create their own money to spend? That is what the Bank of England was created to do in 1694, and the U.S. Federal Reserve in 1913. Or should Europe resist this “public option” and let only private-sector banks create credit? That would put the narrow layer of wealthy individuals first, sacrificing the economy. But so far, that has been the policy choice.
...
If the government is going to bail out banks, then why shouldn’t banks be public in the first place? What is the point of having banks private – if wealthy creditors are to be given absolute priority over everyone else, over governments and over the economy to the extent of shrinking it deeper and deeper into depression until all Europe looks like Latvia?
...
Suomennetaan!
... euvostoliitossa Maastrichtin sekä Lissabonin sopimukset säätävät, että euvostoliiton keskuspankin täytyy olla valtiosta itsenäinen - joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se toimii liikepankkien monopolin puolesta. Sen (keskuspankin) täytyy välttää luomasta "inflaatoorista" luottoa (tai mitä tahansa rahaa, joka vie liikepankeilta bisnekset) ja olla ostamatta valtion velkaa. Euvostoliiton keskuspankki palvelee vain liikepankkeja. Se (keskuspankki) voi luoda rahaa pelastaakseen ne, lahjoittaakseen sitä, lainatakseen eteenpäin, maksaakseen osinkoja tai palkkoja sekä bonuksia. Mutta se ei voi rahoittaa valtioiden toimintoja. Sen täytyy nälkiinnyttää valtiot tehdäkseen niistä täysin riippuvaisia liikepankeista.
...
Valtiot ovat suurimpia lainaajia, ja normaalisti ne ovat turvallisimpia asiakkaita, koska ne voivat aina tulostaa rahaa. Tämä on itsenäisen valtion yksi kolmesta peruskriteeristä: mahdollisuus luoda rahaa, veronkanto (joiden maksaminen antaa luodulle rahalle arvon), sekä julistaa sota. Mutta kuten pankkilobbaajat ovat kirjoittaneet, euvostoliiton perustuslaki riistää maanosalta sen rahanluomistoiminnon. Ja tästä syystä sen talous on kutistumassa, tästä syystä sen omat liikepankit ovat kärsimässä. Niiden liiketoimintasuunnitelma on luonut koko mantereen kattavan taloudellisen oikosulun.
...
... Euvostoliitosta ei tullutkaan rauhallinen ja periaatteessa sosialistinen projekti, jonka siitä ennakoitiin tulevan puolivuosisataa sitten, kun Euroopan talousyhteisö perustettiin vuonna 1957. Se on taloudellisesti riidanhaluinen, extractive (?) yritys luoda taloudellinen harvainvalta sekä köyhdyttää Eurooppa riistämällä velallisten varat velkojille. ...
...
Euvostoliiton pankeilla on sama varamenettely kuin ameriikan ihmemaan pankeilla oli vuonna 2008, kun Lehman Brothers kaatui. Se uhkaa romuttaa talouden, mikäli valtiot eivät pelasta niitä ottamasta menetyksiä lainoista, jotka ovat menneet huonoiksi ylivelkaantumisen ansiosta. Heillä on valta häiritä maksujärjestelmää ja pitää taloutta panttivankina, mikäli valtiot eivät ota niiden tappioita julkiseen taseeseen.
...
Pankkiirit, jotka kirjoittivat euvostoliiton keskuspankin perustuslain, täydensivät sotkuaan massiivisella fiskaalisella tuholla. Euvostoliiton sopimukset rajoittavat valtioiden alijäämät 3% BKT:sta. Tämä sulkee ne (valtiot) ulos "keynesiläisestä" suhdannerahoituksesta, jolla ne voisivat nostaa maansa ulos lamasta. Joten nämä taloudet eivät voi "voi kasvaa ulos veloistansa", sen vähempää kuin voivat lainata itseään ulos huonoista veloista. Valtioiden kädet ovat sidotut, fiskaalisesti kuin rahoituksellisesti.
...
Kyse on siitä, pitäisikö valtioiden sekä euvostoliiton asettaa pankkien sekä rikkaiden "sijoittajien" etu ensin, vai koko talouden ylipäätään. Jos valtioiden sallittaisiin tehdä, mitä niiden pitäisi tehdä, eli luoda niiden omaa rahaa joka sitten kulutetaan? Tätä tehtävää varten Englannin (keskus)pankki luotiin 1694, ja Ameriikan Federal Reserve vuonna 1913. Vai pitäisikö euvostoliiton vastustaa tätä "julkista mahdollisuutta" ja antaa yksityisen sektorin pankkien luoda luottoa? Tämä asettaisi kapean kerroksen varakkaita ensin, samalla uhraten talouden. Mutta toistaiseksi, tämä on ollut poliittinen valinta.
...
Jos valtio aikoo pelastaa pankit, niin miksi pankit eivät alun alkean olleet julkisia? Mitä järkeä on pitää yksityisiä pankkeja - jos varakkaille velkojille annetaan ehdoton etusija kaikkin muiden yli, valtioiden yli sekä talouden yli, jopa siinä määrin että se kutistaa sen yhä syvempään ja syvempään lamaan, kunnes koko euvostoliitto näyttää Latvialta?
...
Toistetaanpas yksi kohta:
Taloudet eivät voi "voi kasvaa ulos veloistansa", sen vähempää kuin voivat lainata itseään ulos huonoista veloista. Valtioiden kädet ovat sidotut, fiskaalisesti kuin rahoituksellisesti.
Tässä euvostoliiton Catch-22. Tämä on syy euvostoliiton taloudelliseen ahdinkoon. Ja kaikki tämä siksi, koska rahan luominen on delegoitu yksityisille osakeyhtiöille, joita pankeiksi kutsutaan.

Mutta, mutta. Tästä herra Hudsonin jutusta löytyy yksi toinenkin pointti.
Are there laws to restrict the European Central Bank from how much debt it buys?

Yes. It’s not allowed to buy government debt. It exists to help private banks, not governments or the economy as a whole. The economy exists to provide a surplus to the financial sector, not the other way around.

Then why are they discussing the purchase of government debt right now?


Because Angela Merkel recognizes that if the ECB or the EFSF do not somehow change their rules to buy government debt and lend money to the PIIGS – Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain – then they’re going to default on their bonds or simply write down their debts. ...
Huono Suomennos:
Onko olemassa lakeja, jotka rajoittavat euvostoliiton keskuspankkia kuinka paljon velkaa se voi ostaa.

Kyllä. Se ei saa ostaa valtionvelkakirjoja. Se on olemassa avustaakseen yksityisiä pankkeja, ei valtioita taikka taloutta sellaisenaan. Talous tarjoaa ylijäämänsä rahoitusalalle, eikä toisinpäin.
Miksi sitten he ovat neuvottelemassa valtioiden velkakirjojen ostoista juuri nyt?

Koska Angela Merkel tietää, että mikäli euvostoliiton keskuspankki tai EFSF
(ERVV) ei tee jotain muuttaakseen sääntöjään että ne voisivat ostaa valtionvelkakirjoja ja lainata rahaa PIIGS - Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka, Espanja - maille, niin ne tulevat laiminlyömään velkansa tai yksinkertaisesti alas kirjaavat ne.
Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että Liittokasleri (ei typo) Merkel sekä Ranskan Presidentti Sarkozy tekevät hartiavoimin töitä estääkseen omien maidensa pankkeja kaatumasta. Eli EFSF:n ainoa tarkoitus on Saksan sekä Ranskan pankkien pelastaminen.

Ja me kaikki osallistumme niiden pelastamiseen.

Pankkitukitalkoot!

28.9.2011

Kiitos.

Sixpack-talouskuripaketti meni läpi EU-parlamentissa
EU-parlamentti on hyväksynyt unionin talouskuria tiukentavan lakipaketin täysistunnossaan Strasbourgissa. Lakipaketti lisää mahdollisuutta, että taloussääntöjä rikkovat maat saattavat joutua maksamaan sakkoja rikkomuksistaan.
Samasta aiheesta: Six-pack - miksi äänestin vastaan
...
Neljänneksi, six-pack on susi lampaan vaatteissa siinä mielessä, että se on jälleen valtaisa askel kohti EU-liittovaltiota. On väärä mielikuva, että Suomi pääsisi jotenkin nyt valvomaan ja ohjaamaan esimerkiksi Kreikkaa. Todellisuudessa EU-komissio pääsee valvomaan Suomea, kuten kaikkia muitakin jäsenmaita. Meidän oikeutemme eivät lisäänny, vaan päinvastoin saamme jälleen vain uusia velvollisuuksia, vaikka olemme nykyiseen kriisiin viattomia. Suomen alamaisuus EU:n edessä virallistuu nyt myös talouspolitiikan osalta
Viidenneksi, ja mikä kansanvallan kannalta on kaikkein pahinta, valvonta ja uudet toimivaltuudet keskittyvät nimenomaan komissiolle, joka on EU:n instituutiosta kaikkein kauimpana kansalaisesta. EU-kansalainen ei saa äänestää yhdestäkään komission jäsenestä tai työntekijästä. ...
Herra Gorbatšov, voisitko sanoa sanasen?

"European Union the new Soviet Union"
Suomeksi:
"Euroopan Unioni on uusi Neuvostoliitto."
Kiitos.

[NO COMMENT]

Eduskunta hyväksyi takausten noston
Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen kriisirahaston ERVV:n laajennuksen äänin 103-66.
...
Suomen takausten määrä kriisirahastossa nousee 14 miljardiin euroon.
 

[NO COMMENT]

Europe aims to beef up crisis fund, world urges action
"We need to find a mechanism where we can turn one euro in the EFSF into five, but there is no decision on how we could do that yet," another senior European official said on condition of anonymity.
Huono Suomennos:
"Meidän täytyy löytää mekanismi jolla voimme muutta yhden euron EFSF:ssä viideksi euroksi, mutta minkäänlaista päätöstä, miten tällainen toteutetaan, ei ole tehty." sanoi eräs euvostoliiton vanhempi virkamies nimettömänä.

Täällä oli kuulemma kakkua?

Trichet’n viesti poliitikoille: Nyt on aika toimia
”Euroalueen hallitusten on nyt aika toimia velkakriisin suhteen. Tarvitaan tehokkaita toimia ja vahvempaa yhteishenkeä”, Trichet sanoo italialaisen Corriere della Sera –lehden haastattelussa.
Herra Tritchet on oikeassa. Meillä on yhteinen vihollinen, ja se on rahan "syntymekanismi".

Tämä vihollinen koskettaa meitä kaikkia. Se koskettaa meitä jokaista iästä, puolueesta, ammatista, uskonnosta, ihonväristä tai tulotasosta riippumatta.

Tämä on kaikkien ongelma! (Juu, jopa Sinun.)

Herra Kani yhtyy herra Trichetin sanoihin:
Me tarvitsemme tehokkaita toimia ja vahvempaa yhteishenkeä tämän vihollisen, joka on rahan syntymekanismi (velka), voittamiseen. Mitään muuta ongelmaa ei ole! Tämä on talouttamme riivaava sairaus. Syöpä, jos nyt näin voi sanoa. Kaikki muu on vain oiretta tästä. Korjataan tämä (rahan syntymekanismi) ja kaikki muu seuraa perässä.
Mutta (aina se mutta).

Mitä ovat nämä toimet? Mitä kukaan oikeastaan voi tehdä?

Velvollisuutemme ovat työ ja kulutus. Vastuumme on velka. Ja ainoa mahdollisuutemme vaikuttaa lähiympäristöömme on päätös ostaa tai olla ostamatta jotain. Olemme kuluttajia. Tehtävämme on laiduntaa taivaallisen ostoskeskuksen käytävillä. Meidät on auttamattomasti pullautettu ulos järjestelmästä.

Se olikin sitten siinä.

Hyvää päivän jatkoa herra Tritchet. Hoitakaa homma kotiin. Herra Kani lähtee viettämään Kapteenin päivää.


Täällä oli kuulemma kakkua? Mahtava nukke!

Herra Kani haluaa lähettä terveisiä eduskuntaan.

ERVV-vääntö alkaa nyt - Tiedä nämä faktat!
Eduskunta aloittaa tänään keskustelun Euroopan väliaikaisen vakausrahaston ERVV:n muuttamisesta. Äänestys ERVV:n hyväksymisestä tai hylkäämisestä järjestetään huomenna.
Täysistunnon pöytäkirja PTK 41/2011 vp
(Kun tätä lukee tulee erittäin selväksi, miksi puolueet pitäisi kieltää ja siirtyä Suoraan Demokraatiaan.)

Eduskunta aloitti käsittelyn Euroopan rahoitusvakausvälineen muuttamisesta 
II käsittelyn äänestykset (mikäli äänestyksiä) keskiviikkona 28.9 klo 14 alkaen. 
Herra Kani haluaa lähettä terveisiä eduskuntaan.

ERVV on EFSF ja siitä on tulossa EVM. Eikö niin? Oli miten oli. Tämä koko homma huijausta. Neljä syytä

1. Lainataanpas Rouva Söyringiä
Maan pyytäessä tukea EVM:ltä sen odotetaan tekevän vastaavan pyynnön myös IMF:lle, mikä kasvattaa IMF:n päätäntävaltaa EU:n asioissa tuntuvasti. 
Ja me kaikki tiedämme mikä on IMF tarkoitus.

2. EFSF-ERVV-EVM on itse asiassa SPV eli special purpose vehicle. Sanooko Enron-skandaali mitään?

3. Se on ponzi (seuraa rahaa ja huomaat, että näinhän se on!).

4. Kun pankit ovat lirissä, voi kyseisen valtion keskuspankki tukea niitä suoraan. Tätä varten on olemassa järjestely nimeltään Emergency Liquidity Assistance. Yksikään valtio ei tarvitse tätä Luxemburgilaista osakeyhtiötä.

Ottakaa mallia "Sano huumeille Ei"-projektista. Sanokaa kylmän rauhallisesti: Ei, ei kiitos.

27.9.2011

Voiko parempaa liiketoimintamallia olla olemassakaan?

Fiva: Pankkikriisin uhka kasvanut merkittävästi
Rahamarkkinoiden tiukkeneminen tulee väistämättä vaikuttamaan sekä rahan saatavuuteen että sen hintaan. Pankkien on pakko nostaa korkotasoaan ja korottaa marginaalejaan, jotta niiden liiketoiminta pysyy kannattavana.
...
Ensimmäiseksi, pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään "tuotteen hintana". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli.

Toiseksi, lainattava rahamäärä riippuu vakuudeksi annettavan omaisuuden sen hetkisestä (osto/myynti) arvosta. Ja koska-kerta-kun pankki luo lainamaansa rahat laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä" on lainanottaja se, joka oikeasti lainan rahoittaa.

Kolmanneksi, pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainasopimuksessa määritellyn summan verran. Tästä johtuen korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta summasta.

Ja niinpä pankkien ydinliiketoiminta perustuu ponzille. Tarkemmin sanoen velkapyramidiponzihuijaukselle.


Voiko parempaa liiketoimintamallia olla olemassakaan? Ihan oikeasti!

Herra Kani nostaa hattua.

Miksi pankeilla on liian vähän omia pääomia?

Liikanen: Pankkien pääomia olisi pitänyt kasvattaa jo aiemmin
Pankkijärjestelmän suurin ongelma on se, että pankeilla on liian vähän omia pääomia, arvioi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Liikasen mukaan pankkien pääomia olisikin pitänyt kasvattaa jo kauan sitten. Ongelma on maailmanlaajuinen, mutta erityisen kipeästi pääomien kasvattamista kaivattaisiin euroalueella, Liikanen arvioi.
...
Hyvä on. Tunnustetaan tosiasiat. Pankeilla on liian vähän omia pääomia. Tunnustettu. Selvä ja asia käsitelty.

Nyt sitten voitaisiinkin esittää yksi kysymys: miksi?

Miksi pankeilla on liian vähän omia pääomia?

Voisiko herra Liikanen, tai joku muu harhaanjohtaja, olla niin ystävällinen että vastaisi tähän pienen pieneen kysymykseen?

(Valitettavasti vastaus tähän kysymykseen kertoo 100% varmuudella sen, että pankit pyörittävät velkapyramidiponzihuijausta.)

n duighn

Katainen: Eurotalouksille esitetään kilpailukykymittaria
...
Valtioiden kilpailukykyä arvioitaisiin muun muassa työvoimakustannusten perusteella.
...
Eli se valtio, joka laskee palkat sekä kaikki muutkin etuisuudet (eläkkeet, työttömyysturvan, jne) nollaan, voittaa?

n duighn aroivm ieg ui asggwuioh sdfuiogsuigfuiop h yjklsd
(... löi päänsä useamman kerran näppäimistöön hämmentävän tunnekuohun ansiosta.)

Ohgay.

Jokaisessa valtiossa pankkien paikallisesti pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus aiheuttaa sen, että taloudessa on aina koron mentävä aukko.

Tätä aukkoa yritetään paikata sillä, että jokainen valtio yrittää myydä toiseen valtioon mahdollisimman paljon krääsää ansaitakseen toisessa valtiossa otettua sekä kiertoon kulutettua velkaa.

Tämä on keskuspankkikartellin pyörittämä velkapyramidiponzijärjestelmä, joka kirjaimellisesti pakottaa kaikki valtiot kilpajuoksuun pohjalle. Toisin sanoen alentamaan suorat/epäsuorat palkkakustannukset mahdollisimman alhaiseksi.

Kiina on asettanut riman: palkat ovat noin 150-200 dollaria per kuukausi. Tästä lähdetään ja tuon alle pitäisi päästä.

Äsh! Eihän tämä naurata edes herra Maoa.

Liikanen: Inflaatiosta painetta kasvulle
– Kaiken kaikkiaan on rahapolitiikan vastuulla varmistaa, että hidastuminen tapahtuu, Liikanen totesi.
Tässä jutussa on vitsi. Odotappas hetkinen.

Suomen (keskus)pankin mukaan rahapolitiikka tarkoittaa
Eurojärjestelmän rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen euroalueella ja siten euron ostovoiman suojeleminen.
Ja työkalu tämän politiikan toteuttamiseen on
... ohjauskorot. Ne vaikuttavat markkinakorkoihin ja kokonaistaloudelliseen kehitykseen.
Nyt sitten, mikä on ohjauskorko ja miten se vaikuttaa (ja mihin)?
Keskuspankki laskee liikkeelle rahan lainoina pankeille, jotka maksavat rahasta ohjauskoron verran. Keskuspankilta rahan saamiseen vaadittu korko vaikuttaa markkinakorkoihin, eli pankkien toisilleen myöntämien lainojen korkoihin. Tämän vuoksi markkinakorot, kuten eripituiset Euribor-korot, seurailevat ohjauskorkoa. Yritysten ja kuluttajien ottamat lainat sidotaan yleensä markkinakorkoihin, joten ohjauskoron nosto vaikuttaa tällä tavoin lainanottajiin.
Aika yksiselitteistä, eikö? Keskuspankilla on talouspoliittinen "valta".

Tehdäänpäs testi.

Miten keskuspankki ohjailee ja/tai hallitsee ohjauskorollaan sellaista maata (tai valuutta-aluetta) jolla ei ole yhtään velkaa? Ei mitenkään. Sen mandaatti häviää. Sitä ei enää ole.

Etkö huomannut? Siinä se oli, se vitsi siis.

Äsh! Eihän tämä naurata edes herra Maoa. Vai mitä?


Sinulla se on aina hauskaa... höh.

Veneen keikuttamista.

Trader on the BBC says Eurozone Market will crash
(Video. Valitettavasti lontoon murteella.)

Videolla herra Rastanin kertoo aika suoraan mikä talouden tämän hetkinen tilanne on:
"This economic crisis is like a cancer, if you just wait and wait hoping it is going to go away, just like a cancer it is going to grow and it will be too late!"
Huono Suomennos:
"Tämä taloudellinen kriisi on kuin syöpä, jos vain odotat ja toivot sen menevän pois, kuten syöpä se tulee kasvamaan ja sitten on jo liian myöhäistä."
Tämän lisäksi:
"get prepared … this is not a time right now [for] wishful thinking that government is gonna sort things out. The governments don’t rule the world. Goldman Sachs rules the world."
Huono Suomennos:
"Valmistautukaa ... nyt ei ole oikea aika toiveajatteluun, että hallitus kykenisi selvittämään asiat kuntoon. Hallitukset eivät hallitse maailmaa. Goldman Sachs hallitsee maailmaa."
Ja nyt kun oikein tarkkaan ajattelee, niin viimeiset kolme vuotta ovat oikeastaan olleet eräänlaista veneen keikuttamista.

EDIT:
Huijasiko The Yes Men BBC:tä?
Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC haastatteli eilen osakekauppias Alessio Rastania, joka puhui talousasioista yllättävän suoraan.
...
Vaikuttaakin siltä, että BBC joutui kuuluisan jekkuryhmä The Yes Menin pilan kohteeksi. On myös mahdollista, että Rastani jekkuili aivan itsenäisesti.
Mihin jäikään foliohattuni...

EDIT 2:
Statement on BBC News channel interview with trader Alessio Rastani
"We've carried out detailed investigations and can't find any evidence to suggest that the interview with Alessio Rastani was a hoax. ..."
Huono Suomennos:
"Suoritimme yksityiskohtaisen tutkimuksen emmekä löytäneet minkäänlaisia todisteita siitä, että haastattelu Alessio Rastanin kanssa olisi ollut huijaus. ..."
Mitähän tähänkin sanoisi? Öö.. ok?

26.9.2011

Tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa.

Kiitoksia vihjeestä herra Järvinen.

IMF - Lifting Euro Area Growth: Priorities for Structural Reforms and Governance (PDF)
Lagging GDP per capita levels in the euro area result both from chronic underutilization of labor and lower productivity
Huono Suomennos:
Euvostoliiton taantuva BKT asukasta kohden johtuu kroonisesta työn vajaakäytöstä sekä alentuneesta tuottavuudesta.
Mietitäänpäs tätä hetki.

Wikipedian mukaan bruttokansantuote
on kotimaisen tuotannon mitta kansantaloudessa. Koska tuotanto luo talouteen tuotannon arvoa vastaavan tulon, on BKT myös kotimaisen tulonmuodostuksen mitta.
Tämä ei näytä täysin oikealta. Esitetäänpäs pari kysymystä.

Kasvaako BKT, kun Kani kaivaa ojaa? Ei kasva.
Kasvaako BKT, kun Kani kaivaa ojaa ja saa siitä palkkaa? Kyllä kasvaa.

Kasvaako BKT, kun Kani kasvattaa pottuja? Ei kasva.
Kasvaako BKT, kun Kani kasvattaa pottuja ja myy ne? Kyllä kasvaa.

Eli tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Tämä on yksinkertaisesti mahdotonta! Mikään tuotanto ei automaattisesti tuota tuloa. Koko idea on abysmaalisen jälkijättöinen. Miksi näin? Syy tähän on ällistyttävän yksinkertainen. Mutta ennen vastausta hieman lisää BKT:sta.

Noh, mitä BKT sitten laskee? BKT on kansantalouden tilinpitoa. Ja se on
tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kansantalouden toimintaa mitatuin suurein.
Ja mikä onkaan tämä suure jota mitataan? Raha (euro, dollari, peso...).

Mistä raha, jonka Kani sai palkaksi ojan kaivamisesta tai ansaitsi pottujen myynnistä, oikein tuli? Ei se tyhjästä palkanmaksajan tai ostajan käteen ilmaantunut. Jostain sen täytyi tulla, mutta mistä?
Onpas mukavaa lainata itseään (ja erästä toista):
... Kaikki kulut, jotka yritys maksaa veroina, raaka-ainekuluina, energian hintana, vuokrina ja palkkoina, sisältyvät tuotteiden tai palvelusten hintaan. ...
Tämä tarkoittaa sitä, että palkat maksetaan siitä rahasta, jonka yritys on tuotteita ja/tai palveluita myymällä ansainnut. Näin ollen rahan kierto on alkanut jostain muualta kuin yrityksiltä.
Tiedämme, ettei kierrossa olevaa rahamäärää valtio ole tulostanut, koska jos se tekisi näin, ei julkisen velanmäärä kasvaisi. Näin ollen rahan kierto on alkanut jostain muualta kuin valtiolta.
Tiedämme myös, että kierrossa oleva rahamäärä, jota keskuspankki valvoo, on tullut jostain muualta kuin keskuspankista. Näin ollen rahan kierto on alkanut jostain muualta kuin keskuspankista.

Joten kierrossa oleva rahamäärä on voinut tulla vain yhdestä paikasta: Pankista.
Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, ettei BKT:a ole olemassa ilman vaihdonvälinettä (raha). Ja vaihdonvälinettä saa vain-ja-ainoastaan pankista (lainaksi ja korolla tietenkin). Toisin sanoen: Tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.

Eli ei! Euvostoliiton taantuva BKT (per capita) ei johdu kroonisesta työn vajaakäytöstä tai alentuneesta tuottavuudesta. Se johtuu rahan "syntymekanismista" (velka). Lainataanpas (melkein) kaikkien tuntemaa Herra Fresco:a.
...Then came the crash of 1929 which began what we now call “The Great Depression”. I found it difficult to understand why millions were out of work, homeless, starving, while all the factories were sitting there; the resources were unchanged.
...
Huono Suomennos:
... Sitten vuonna 1929 tuli pörssiromahdus. Tästä alkoi nykyisin kutsumamme "Suuri lama." Minun oli vaikeaa käsittää, miksi miljoonat olivat työttömiä, kodittomia ja nälissään samalla kun kaikki tehtaat vain seisoivat tyhjillään. Resurssit pysyivät muuttumattomina.
...
Kreikan, Italian, Espanjan tai vaikkapa Suomen työttömien ahdinko ei johdu heidän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Resurssit eivät ole muuttuneet millään tavalla. Kaikki on paikallaan sitä varten, että kysyntä vastaisi tarjontaan (tai toisinpäin). Mutta vaihdonvälineestä on tullut ensisijainen este vaihdannalle.

Työntekijöitä, palkkoja, työsuhdeturvaa, terveydenhuoltoa, eläkkeitä jne. jne. leikataan, koska rahaa ei ole. Miksi meillä ei ole rahaa? Siksi, koska velkaa voidaan ottaa täsmälleen niin paljon kunnes lainanhoitokustannukset "syövät" liikaa elämiseen jäävästä rahasta.

Miksi näin? Siksi, koska ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).

Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, ettei ole olemassa sellaista määrää työtä, tuotantoa, leikkauksia, yksityistämistä jne. joilla tästä taloudellisesta ahdingosta voitaisiin ulos kaivautua. Se tarkoittaa myös sitä, ettei Kreikka, Irlanti, Suomi (juu luit oikein) tarvitse IMF:ä yhtään mihinkään. Se tarkoittaa myös sitä, että euvostoliitton rahajärjestelmä on suunniteltu päin helevettiä.

Sairaus on rahan "syntymekanismi". Kaikki muu on vain oiretta tästä.

Absurdia?

Miljardiriski pinnan alla
- Joo, jos huonosti käy... Ensi vaiheessa Suomen Pankille kuuluu osa EKP:n tappioista. Ja jos oikein huonosti käy, ja jos Suomen pankin tase ei kestäisi (tappioiden suuruutta), silloin se viime kädessä on suoraan veronmaksajien piikissä eli Suomen valtion pitää huolehtia sen rahoittamisesta.
Suomen valtio ei voi tulostaa rahaa. Suomen kansalaiset joutuvat vankilaan jos tällaista edes yrittävätkään. Joten mikä onkaan tämä veronmaksajien piikki? Aivan oikein! Veronmaksajien piikki koostuu siitä rahasta jonka he ovat pankista lainanneet.

Absurdia? Ei ollenkaan. Tämä on klassista "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -touhua.

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
Jyrki Katainen
"Kreikan ratkaisut vaikuttavat suoraan suomalaisiin työpaikkoihin"
"Jos tulee syvä taantuma, meillä ei ole vara hoitaa sitä yhtä pehmeästi kuin viime kerralla."

 JEAN-LUC!

24.9.2011

Testattu sekä hyväksi havaittu keino voittojen yksityistämiseen ja tappioiden kansallistamiseen.

Suomen Pankki: EKP ei ole konkurssissa
Väitteet EKP:n konkurssista ja 11 miljardin euron omista pääomista eivät pidä paikkaansa, eivätkä eurojärjestelmän pääomat ole loppumassa, sanoo Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäällikkö Tuomas Saarenheimo.
Ai? Miksi ihmeessä euvostoliiton keskuspankin sivuilla lukee näin:
EKP:n pääoman maksajina ovat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit. Pääoma on yhteensä 10 760 652 402,58 euroa.
Siksi, koska euvostoliiton keskuspankin pääoma on ~11 miljardia euroa. Mutta tähän ei herra Saarenheimo viittaakaan. Hän tarkoittaa sitä, että keskuspankki kykenee muuntamaan minkä tahansa velkakirjan rahaksi. Aivan kuten liikepankki, se kykenee luomaan rahaa "tyhjästä" mitä tahansa vakuutta vastaan. Ainoana rajoitteena on vakavaraisuusvaatimus. Mutta jos hän tämän olisi sanonut...noh, Työ- ja elinkeinotoimisto olisi saanut uuden asiakkaan.

Mutta, mutta. Kun kansalliset keskuspankit pääomittavat euvostoliiton keskuspankkia tulee niistä sen omistajia.
Kansalliset keskuspankit omistavat Euroopan keskuspankin
Kuka omistaa kansalliset keskuspankit? Suomen tapauksessa laki sanoo näin:
Suomen Pankki on Suomen keskuspankki. Se on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos.
Määritelläänpäs (itsenäinen) julkisoikeudellinen laitos. Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat (PDF)
Julkisoikeudellinen laitos (HL 6 §)
Julkisoikeudellinen laitos on oikeushenkilö, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja
a) jota valtio, kunta taikka muu hankintayksikkö rahoittaa pääasiallisesti
b) jonka johto on valtion, kunnan tai muun hankintayksikön
valvonnan alainen; taikka
c) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, kunta tai muu hankintayksikkö hankintayksikkö nimeää yli puolet
Eli Suomen (keskus)pankki on (itsenäinen) osa kokonaisuutta nimeltään valtio. Ja tästä syystä on täysin oikein kirjoittaa näin:
Tämän verran - 780 miljoonalla eurolla - Suomen Pankin, ja siten myös suomalaisten veronmaksajien, vastuiden voidaan tulkita kasvaneen kuukaudessa sen vuoksi, että Euroopan keskuspankki käynnisti uudestaan hätäosto-ohjelmansa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen pankin ja sitä kautta (myös) euvostoliiton keskuspankin rahoitus tulee Sinulta, oi rakas veronmaksaja.

Mitä tämä tarkoittaa?

Veda syvään henkeä. Rentoudu. Ja lue:
Sinä lainaat kiertoon rahan, jota käytetään euvostoliiton keskuspankin pääomittamiseen. Tämän jälkeen euvostoliiton keskuspankki lainaa rahaa pankille että se voi lainata rahaa Sinulle. Aloita alusta.
Ja tästä syystä mm. herra Keen on päässyt seuraavanlaiseen johtopäätökseen
Thus rather than credit money being created with a lag after government money, the data shows that credit money is created first, up to a year before there are changes in base money.
...
the credit money dog wags the fiat money tail
.
...
Both the actual level of money in the system, and the component of it that is created by the government, are controlled by the commercial system itself ...
Huono Suomennos:
Sen sijaan että luottorahaa (kredit) luotaisiin viiveellä valtion rahan (luomisen) jälkeen, tiedot osoittavat että luottorahaa (kredit) luodaan jopa vuosi ennen kuin tapahtuu muutoksia rahaperustassa.
...
Luottorahakoira heiluttaa Fiat-rahahäntää.
...
Molemmat, järjestelmän rahamäärää sekä se osa, joka syntyy valtion (velan) kautta, ovat kaupallisen järjestelmän hallinnassa ...
Hei! Tsot, tsot tsot. Turhaa tästä nyt on suuttua. Tämä ei ole huijausta. Tämä on täysin laillista! Tämä on talouspapeiksi indoktrinoitujen mukaan testattu sekä hyväksi havaittu keino voittojen yksityistämiseen ja tappioiden kansallistamiseen.

19.9.2011

Sori vain.

Liikanen: Vaarana uusi taantuma
– Jotta talouden hidastuminen jäisi ennustetun kaltaisesti tilapäiseksi, luottamusta on kyettävä nopeasti vahvistamaan. Mikäli se ei onnistu, uhkana on talouden suistuminen uuteen taantumaan, Liikanen sanoi ...
Ei ole uutta taantumaa. Ei tule mitään uutta taantumaa. Tämä on täsmälleen sitä samaa järjestelmäkriisiä, joka laitettiin alulle 1980 luvulla, kun pääomaliikkeet vapautettiin ("Rahoitusmarkkinoiden liberalisointi").

Ponzi kun ei valitettavasti voi toimia ilman "suojamekanismeja". Sori vain.

Mielenkiintoista...

Euro zone debt crisis in grapchics
Mauahtava interaktiivinen kartta/käppyrähässäkkä Reuters:lta. Käppyröiden data tule suoraan BIS:ltä, joten sen pitäisi olla (jotakuinkin) oikein.


Ruotsin pankit ovat "sijoittaneet" Suomeen 122 miljardia dollaria. Mielenkiintoista...

Meidänpäs rahajärjestelmän "veroprosentti" on yli 100%!

(Kiitoksia vihjeestä Anonyymi. Olet paras!)

Professori Mary Mellor: rahan liikkeelle laskeminen on yhteiskunnan julkinen tehtävä
Valtion välittömän antijärjestelmän tärkein ero on se, että annettua rahaa ei vaadita kokonaisuudessaan takaisin. Jos valtio tai vaikka Aleksanteri Suuri laskee liikkeelle rahaa armeijoiden ja valtiollisten hankkeiden tueksi, ja sitten Aleksanteri Suuri vaatii liikkeelle lasketun rahan täysimääräisenä takaisin – minä annan sinulle nämä rahakkeet ja sinä annat ne kaikki minulle takaisin – valtiontaloudeltahan putoaa pohja. Rahakkeet lähtivät liikkeelle ja kaikki tulivat takaisin. Sadan prosentin verotushan on järjetöntä.
Meidänpäs rahajärjestelmän "veroprosentti" on yli 100%!

Pieni alustus on paikallaan.

Yli 150 maassa rahan kierto alkaa vasta sitten kun joku menee pankkiin, lainaa sieltä rahaa ja kuluttaa sen eteenpäin. Tästä johtuen mm. Englannissa 97% kaikesta kierrossa olevasta rahasta on syntynyt yksityisten ihmisten ottamista pankkilainoista.

Pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään "tuotteen hintana". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli.

Tämä raha, jonka pankit lainaavat, luodaan "tyhjästä". Ja kun pankille maksetaan laina(a) takaisin, maksettu raha katoaa.

Olipas hieno alustus. Eteenpäin!

Aukaistaan lainalaskuri ja lätkitään sinne lukuja.

Esimerkiksi 150 000€ euron laina, 2% korolla ja 20 vuoden laina-ajalla tekee noin ~182 119 euroa. Eli pankkiin on palautettava lainattu pääoma (150 000) sekä ~32 000 euron edestä korkoja. Eli tässä tapauksessa "vero" on ~121%

Uusien asuntolainojen korot ennallaan kesäkuussa
Lainat kotitalouksille, kanta 105 421
Ja kun tuohon lisää noin 2% edestä korkoja (vaikka ilman koron korkoa), niin huomataan ettei taloutemme oikeasti voi toimia.

Joo-joo. Olet oikeassa. Analogia on hieman ontuva. Mutta loppujen lopuksi, mitä eroa näillä on?
Wikipedian mukaan
vero on vastikkeeton pakkoperintä.
Ja eikös niin, että lainapaperiin nimensä sutaiseminen aiheuttaa täsmälleen saman tilanteen: maksa tai menetät omaisuutesi ulosoton tai pakkohuutokaupan kautta?

Ja mikä hauskinta: koko homma on ponzi. Tarkemmin sanoen velkapyramidiponzihuijaus: Korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta rahasta.

EDIT:
Kun tätä touhua tarkemmin ajattelee, niin herra Kataisen lausunto 1.8 miljoonan maahanmuuttajan tarpeesta käy täysin järkeen! Suomi tarvitsee 1.8 miljoonaa maahanmuuttajaa, jotka voivat mennä pankkiin, ottaa lainaa ja kuluttaa sen kiertoon että kykenemme ylläpitämään eläkeponzia, sosiaaliturvajärjestelmää jne. jne.

18.9.2011

Velkakriisi ei voi tarttua, se ei voi levitä. Se on jo täällä!

Muistatko tämän? Europe's Web of Debt

Eli euvostoliiton velkaverkko. Noh, lukuina kyseinen kuva näyttää (jotakuinkin) tältä: A proposal for the ongoing European debt crisis involving debt compression. 


Ja tästä ESCP Europe:n opiskelijat saivat loistavan ajatuksen: koska kaikki ovat velkaa toisilleen, niin mitä tapahtuisi, jos velvoitteet (velat) jotka menevät ristiin, kirjataan pois? Vähän niin kuin näin:
if Portugal owes Ireland €0.34bn of short term debt, and Ireland owes Portugal €0.17bn, we can write off Ireland's obligations and leave Portugal with a reduced debt of €0.17bn.
Huono Suomennos:
Jos Portugali on velkaa Irlannille 0,34 miljardia euroa lyhytaikaista lainaa, ja Irlanti on velkaa Portugalille 0,17 miljardia euroa, voimme kirjata Irlannin velat pois jättäen Portugalille 0,17 miljardia velkaa.
Ja tämän perusteella ESCP:n opiskelijat tekivät simulaation.
Alkutilanne:


Ja simulaation lopputilanne:

Eli maat voisivat vähentää velan kokonaismäärä 64%! Kuusi maata - Irlanti, Italia, Espanja, Britannia, Ranska ja Saksa - voisivat kirjoittaa pois yli 50% jäljellä olevista veloista. Kolme maata - Irlanti, Italia ja Saksa - voisivat vähentää velvoitteitaan siten, että olisivat velkaa hieman yli miljardi euroa vain kahteen muuhun maahan. Irlanti vähentäisi velkojaan lähes 130% BKT:sta alle 20%. Ranska voi käytännössä eliminoida koko velkataakkansa - vähentäen sen vain 0,06% BKT:sta.

Muutama asia tulee mieleen.

Ensinnäkin, ne ihmiset, jotka puhuvat velkakriisin leviämisestä tai sen tarttumisesta, eivät tiedä mistä ovat puhumassa. Velkakriisi ei voi tarttua, se ei voi levitä. Se on jo täällä!

Toiseksi, tämä temppu on kirjanpidollinen toimenpide. Eli se voidaan toteuttaa ilman minkäänlaista rahan siirtoa.

Kolmanneksi, kun ristiin menevät velat kirjataan alas, korkotulot katoavat. Tämä tarkoittaa sitä, että joku ottaa takkiinsa. Ja näitä ovat mm. pankit, "sijoittajat", keinottelijat, eläkeyhtiöt... lista on loputon.

Neljänneksi, mitä sitten? Mitä sen jälkeen tapahtuu, kun ristiin menevät velat on kirjattu alas? Tämä on koko operaation tärkein kysymys! Vastaus on yksinkertainen: koko homma alkaa alusta. Vähän ajan päästä (taas kerran) ollaan tilanteessa, jossa joku maa on konkurssissa toteuttamassa säästötoimenpiteitä, joiden ensimmäinen ja viimeinen tarkoitus on elinajanodotteen sekä PISA-tulosten alentaminen.

Ongelma on rahan "syntymekanismi". Mitään muuta ongelmaa ei ole! Kaikki muut ongelmat ovat vain oiretta tästä. Parannetaan sairaus ja oireet katoavat. Lääkkeitä on, ja niitä on paljon. Kysymys on vain siitä, mikä valitaan.

Psst!
Terveisiä euvostoliiton komissiolle. Tämä ESCP:n opiskeljoiden tekemä tutkimus antaa ällistyttävän loistavan tekosyyn luoda euvostoliitoon kaikkien jäsenmaiden taloudesta päättävä toimielin. Nimittäin ainoastaan keskitetty toimielin kykenee alas kirjaaman ristiin menevät velat, eikö niin? Wink! Wink!

16.9.2011

Foliohattu päähän, vie!

Onko foliohattu päässä? Jos ei ole, mene keittiönkaapille, ota foliorulla, repäise pitkä kaistale foliota ja taittele siitä hattu.

Et saa jatkaa ennen kuin foliohattu on tiukasti päässä.

Onko se päässä? Hyvä. Hienoa.
Greece Purposefully Inflated Its Deficit Numbers To Get EU/IMF Assistance
Kreikka tahallisesti paisutti alijäämän lukuja saadakseen apua EU/IMF
Suoraan hevosen suusta: Τα greek statistics ξαναβρομάνε
Το έλλειμμα της χώρας για το 2009 σκοπίμως παρουσιάστηκε στο 15,4% από τη Eurostat. Επρεπε να φανεί μεγαλύτερο από αυτό της Ιρλανδίας, που ήταν 14%, ώστε να παρθούν δυσβάσταχτα μέτρα κατά της Ελλάδας», αποκαλύπτει στην «Ε» η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της επιτροπής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Ζωή Γεωργαντά
Hevletin huono Suomennos (kolme eri kääntäjä ja tässä tulos. Mrr!):
"Vuoden 2009 alijäämä ilmestyi harkitusti 15,4% Eurostatilta. Sen piti näyttää suuremmalta kuin Irlannin, joka oli 14%, jotta kykenisimme toteuttamaan merkittäviä toimenpiteitä Kreikassa", paljastaa "E:lle" Makedonian yliopiston professori sekä Kreikan Tilastoviraston komitean jäsen, Zoi Georganta.
Ei...

pysty...

kommentoimaan...

foliohattu...

kiristää...

EDIT:
What’s Up in Greece on Sept 16?
...Now, Zoi Georganta,  sacked or ‘resigned’ member of ELSTAT, claims that the budget deficit was not as high as presented in 2009, (15.4%), that this number was given to them and that it was artificially ballooned so that Greece will take these austerity measures. “We are under German occupation”, she told several Greek media on Friday.  ...
Huono Suomennos:
Nyt, Zoi Georganta, erotettu tai 'eronnut' ELSTAT jäsen, väittää että budjetti alijäämä ei ollut niin suuri kuin esitettiin 2009, (15,4%), että tämä numero annettiin heille ja se oli keinotekoisesti paisutettu että Kreikka suorittaisi säästötoimenpiteet. "Saksa on miehittänyt meidät", hän sanoi usealle Kreikkalaiselle medialle Perjantaina. ...
EDIT 2:
New “Greek Statistics” Scandal on the way?
Georganta and some other board members were sacked on Thursday by Finance Minister Evangelos Venizelos because they could not cooperate with the president of the ELSTAT.
Huono Suomennos:
Georganta ja jotkut muut hallituksen jäsenet saivat potkut Torstaina valtiovarainministeri Evangelos Venizelos toimesta, koska he eivät voineet tehdä yhteistyötä ELSTAT:n puheenjohtajan kanssa.
Nyt täytyy heittää liekkeihin bensaa. Muistatko tämän?

EDIT 3:
Papakonstantinou denies that 2009 deficit was 'artificially enlarged' 
"Let us appreciate the dire state that the country found itself in, instead of looking for cheap and easy, conspiracy-theory type excuses for the absolute fiscal derailment we experienced ... ", he said.
Huono Suomennos:
"Yrittäkäämme ymmärtää tätä kauheaa tilaa, josta maamme itsensä löysi, sen sijaan että etsisimme halpaa ja helppoa salaliittoteoria tyyppista tekosyytä tälle absoluuttiselle fiskaaliselta raiteilta suositumiselle ... ", sanoi entinen valtionvarainministeri Yorgos Papakonstantinou.
Vakuuttavaa. Ja mikä hauskinta. Nykyinen valtionvarainministeri potkaisi pellolle kuusi seitsemästä ELSTAT:n hallituksen jäsenestä vaikka hänellä ei ollut siihen valtaa. ELSTAT:n hallituksen jäsenet valitaan parlamentin konferenssissa äänten enemmistöllä. (Tidi tidi, tidi tidi...)

15.9.2011

Hmm... Dumdi dum, dum.

Tähän sixpack pystyi: lisää velkaa 7,1 mrd €
Suomi ottaa ensi vuonna 7 miljardia euroa lisää velkaa. Hallituksen alijäämäinen budjetti valmistui tänään keskiviikkona alkuillasta. Alun perin neuvotteluille oli varattu aikaa huomiseen iltaan asti.
Samasta aiheesta: Budjetti on toivetta toiveen päälle
Vaikka prosenttierot tuntuvat pieniltä, valtion taloudenpidossa kasvun hiipumisella on merkittävä vaikutus. Valtio ottaa ensi vuonna syömävelkaa 7,1 miljardia euroa eli 300 miljoonaa euroa enemmän kuin valtiovarainministeri Urpilainen alun pitäen esitti. Mutta riittääkö tämä velanotto, on jo toinen kysymys.
Kokeillaanpas saataisiinko tähän kysymykseen vastaus?


(Mrd. €)


Lainakanta BKT Kauppatase
2010 153,4 180,3 1,0
2009 150,9 173,3 1,4
2008 135,2 185,7 3,1
2007 121,5 179,8 6,0
2006 108,9 165,8 6,2
2005 97,3 157,4 5,4
2004 87,5 152,3 8,1
2003 78,2 145,5 9,6

M3 Talletukset M3 - talletukset =
2010 130,8 116,8 14,0
2009 127,6 108,7 18,8
2008 129,2 107,4 21,8
2007 122,7 95,1 27,6
2006 102,9 83,6 19,3
2005 95,6 81,3 14,3
2004 88,1 76,1 12,1
2003 83,1 72,1 10,9

Julkisyhteisöjen velka

2010 87,2

2009 75,0

2008 63,0

2007 63,2

2006 65,7

2005 65,7

2004 67,6

2003 64,8


Hmm... Dumdi dum, dum. Vastauksen voit jättää kommentteihin.

(Haha! Oli pakko.)

Suosittelen muistamaan yhden pienen asian: Korot ovat vain osa lainanhoitokustannuksia. Ja kun pankille maksetaan laina(a) takaisin, maksettu raha katoaa.

Mikäli? Miten niin mikäli.

"Euroaluetta uhkaa syöksykierre"
Velkakriisin kärjistyminen on nostanut euroalueen pankkeihin kohdistuvan luottamuspulan jopa kovemmaksi kuin muutama vuosi sitten Lehman-kriisin seurauksena, sanoo Handelsbanken.

- Mikäli epäilyt ongelmavaltioiden kyvystä hoitaa talouttaan laajenevat koskemaan myös pankkeja, tuloksena saattaa olla kurimus vailla vertaa, pankki arvioi katsauksessaan.
Mikäli? Miten niin mikäli. Ei tässä ole minkäänlaista tilaa jossitteluille. Asia on täysin yksiselitteinen: Velkakriisiä ei voi olla ilman pankkikriisiä (tai toisinpäin).

Tästä syystä viime viikonlopulla G7 maat vannoivat uskollisuuttaan keskuspankkikartellille.

Nordean Clausen: Pankkien rahoitusmarkkinat ovat käytännössä kiinni
”Epäluuloisuus leviää ja spredit kasvavat. Käytännössä rahoitusmarkkinat ovat kiinni ja likviditeettitilanne on superstressaantunut”, UBS:n seminaarissa puhunut Clausen sanoi.
Jatkuu: Raha käy vähiin, pankit hikoilevat
Tuoreimpien tietojen mukaan eurooppalaiset pankit lainasivat tiistaina yhteensä 2,82 miljardia euroa Euroopan keskuspankin hätärahastosta. 

Lainasummat ovat kasvaneet, mikä kertoo pankkien ongelmista saada lainaa muilta pankeilta tai pääomamarkkinoilta.
Miksi näin? "EKP:lla ei ole varaa vikasiirtoihin"
Tällä kertaa pankit eivät kärsi vain likviditeettiongelmista, jotka EKP normaalioloissa kykenee ratkaisemaan. Nyt vaarassa on myös pankkien vakavaraisuus. Euroalueen pankkien vakavaraisuusaste on matalampi kuin amerikkalaispankeilla heikoimmillaan vuonna 2008. Euroalueen joukkovelkakirjamarkkinoilla ja luottojohdannaismarkkinoilla riskilisät ovat jo kaksinkertaistuneet siitä, mitä ne olivat Lehmanin kaaduttua vuonna 2008”, Handelsbanken sanoo.
Toisin sanoen:
Koska-kerta-kun pankit ajavat alas toimistojaan ja potkivat ulos henkilökuntaa, joiden päätehtävänä oli ydinliiketoiminnan pyörittäminen, ovat suurimmat markkina-alueet kyllästetty velalla. Toisin sanoen velkasaturaatio on jo lakipisteessä (huippukohta). Eli pankkien markkina-alueella ei enää ole asiakkaita, jotka kykenisivät ylläpitämään niiden pyörittämää ponzia. Tämä taas tarkoittaa sitä, että lainojen vakuudeksi annetun omaisuuden "arvo" romahtaa. Joka tarkoittaa sitä, että pankkien kirjoissa ja kansissa olevat varat (lainojen vakuudet) muuntuvat ongelmajätepaperiksi.
(Tälle rautakeuhkoon kytketylle kvadriplegia potilaalle ei tämän raajan menettäminen merkitse enää yhtään mitään.)
Ja tästä syystä viime viikonlopulla G7 maat vannoivat uskollisuuttaan keskuspankkikartellille, IMF valmistautui uuden maan valloitukseen ja euvostoliiton (epä)vakausmekanismille (EFSF) ollaan myöntämässä oikeuksia pankkien pääomittamiseen.

Herra Kani olettaa, että tämän jutun laukeamisessa kestää kuukausi tai pari (hieman pitkä sytyslanka). Tuona aikana herra Kani suosittelee pitämään mielessä seuraavat asiat:
Miksi pankit kaatuvat? Koska ne pyörittävät velkapyramidiponzihuijausta.
Mikä on euvostoliiton keskuspankin toissijainen tarkoitus? Pitää velkapyramidiponzihuijaus pyörimässä.

Historiallinen hetki!

Demo gegen den Euro - mit Bankangestellten

"Raus aus dem Euro" (pois eurosta). "Stoppt die Schuldenunion" (Lopettakaa velkaunioni)

Historiallinen hetki! Ensimmäinen mielenosoitus (vaikkakin vain sadan henkilön voimin), joka kohdistuu oikeaan paikkaan sekä asian ytimeen: euvostoliiton keskuspankkiin ja rahan "syntymekanismiin".

14.9.2011

Joskus, kuitenkin melkein aina.

Rehn: Kreikan erolla "dramaattiset kustannukset"
–Sen paremmin Kreikka kuin euroalue ei hyötyisi Kreikan erosta. Miten asiaa katsotaankin, on täysin varmaa, että Kreikan maksukyvyttömyys tai ero euroalueesta aiheuttaisi dramaattiset taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset kustannukset, ei vain Kreikalle vaan kaikille euroalueen maille, EU-jäsenille ja myös kumppaneillemme maailmalla.
Sanoi herra Rehn. Joskus, kuitenkin melkein aina, herra Kania alkaa nolottamaan, kun herra Rehn aukaisee sanaisen arkkunsa. Vähän niin kuin tähän tapaan: Rehn: Kreikan erolla "dramaattiset kustannukset"
SvenTurska
Tule jo pois sieltä Molli-Olli! Ihan nolo äijä!

Ei kai kukaan tuon huutelua ja pelottelua oikeasti kuuntele? Ei minkäänlaisia laskelmia tai perusteluitakaan esitä. Lisäksi Nolo-Olli on laajentumiskomissaarina syypää noihin ongelmiin.

...
Herra Kani lupaa tarjota herra Rehn:lle bisset ja kunnon snägärimätöt, jos hän vain tulisi pois Brysselistä muita nolostuttamasta.

Asiasta puuhun...

Muistatko kun Kani halusi lyödä vetoa siitä, että Kreikka on konkurssissa kolmen kuukauden sisällä?

Noh, nyt Kani nostaa panoksen 1 00 000 000 interwebz pisteeseen!

Tosin Kreikan pitäisi kaatua kahden päivän sisällä, että Kani voittaisi. Tiukalle menee.

:)

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
Jussi Halla-aho

EDIT:
Halla-aho kaipasi junttaa ja panssareita Kreikkaan
– Useimmat varmaan ymmärsivät viestin, mutta koska siihen oli helppo tarttua, sen julkaiseminen osoitti huonoa harkintaa, ja siksi olen poistanut sen.
Samaa harkintaa käytti herra Kanikin kun Facepalm palkinnon herra Halla-aholle myönsi. Ja niinpä herra Kani peruu palkinnon.

13.9.2011

Tämä "kriisi" tapahtuu siksi, koska joku haluaa jotain.

Rajut leikkaukset koko Suomessa: ”Tilanne vaarallinen”
- Riskinä on ostovoimaa syövä kunnallisverojen nousu sekä kuntatason säästöjen hakeminen hallitsemattomalla palvelujen yksityistämisellä. Se tulee pitkän päälle sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kalliimmaksi kuin kuntien oma palvelutuotanto, Eloranta sanoo.
Juuri tätähän tässä haetaankin! Herra Hudson:ia lainatakseni:
You have to realize that what they're trying to do is to roll back the Enlightenment, roll back the moral philosophy and social values of classical political economy and its culmination in Progressive Era legislation, as well as the New Deal institutions. They're not trying to make the economy more equal, and they're not trying to share power. Their greed is (as Aristotle noted) infinite. So what you find to be a violation of traditional values is a re-assertion of pre-industrial, feudal values. The economy is being set back on the road to debt peonage. The Road to Serfdom is not government sponsorship of economic progress and rising living standards; it's the dismantling of government, the dissolution of regulatory agencies, to create a new feudal-type elite.
Huono Suomennos:
Sinun on ymmärrettävä, että se mitä he yrittävät tehdä, on valistuneisuuden torjuminen, moraalifilosofian sekä klassisen poliittisen talouden sosiaalisten arvojen ja sen huipentuman edistyksellisen aikauden lainsäädännön peruminen, myös New Deal instituutiot (suom.huom. ay-liikkeet, sosiaaliturva jne.). Eivät he ole tekemässä taloudesta tasa-arvoisempaa, eivätkä he ole edes yrittämässä jakaa valtaa. Heidän ahneus (kuten Aristoteles totesi) on loputon. Joten se minkä ymmärrät perinteisien arvojen rikkomiseksi onkin esi-teollisen, feodaalisien arvojen uudelleen vakiinnuttaminen. Taloutta ollaan kääntämässä takaisin kohti velkaorjuutta. Tie maaorjuuteen ei ole taloudellisen kehityksen ja nousevan elintason valtiollinen sponsorointi; se on hallituksen purkaminen, valvontaviranomaisten hajottaminen, luodakseen uuden feodaalis-tyyppisen eliitin.
Suoraan hevosen suusta: Keiser Report: Europe's Neo Feudalism (E162) (kelaa kohtaan 13:57)
Valitettavasti lontoon murteella.

Tämä "kriisi" tapahtuu siksi, koska joku haluaa jotain. Ja se mitä tämä joku haluaa on Neofeodalismi (synonyymi Plutokratialle).

Klassikko.

Italia pyytää apua Kiinalta
Kiinalaisten vastaus tähän oli varsin suoraviivainen: Italy says Asia asking why why ECB isn't buying bonds
Italian Economy Minister Giulio Tremonti said on Thursday that Asian investors are reluctant to buy Italian bonds because it sees they are not being bought by the European Central Bank.
Huono Suomennos:
Italian talousministeri Giulio Tremonti sanoi torstaina, että aasialaiset sijoittajat ovat haluttomia ostamaan Italian joukkovelkakirjoja, koska euvostoliiton keskuspankki ei osta niitä.
Klassikko.

12.9.2011

Tämä ei ole lääke. Tämä on myrkky.

Katainen: Tämä ei miellytä ketään, mutta pakko tehdä
– Hallitusneuvotteluissa sovittiin kuuden puolueen kesken valtion taloutta sopeuttavista toimista, jotka lisäävät valtion tuloja, vähentävät valtion menoja ja pienentävät velanottotarvetta. Toimet on syytä saattaa voimaan etupainotteisesti ja nopeasti, jotta toivotut, taloutta tasapainottavat vaikutukset saataisiin aikaan mahdollisimman nopeasti.
Mietitäänpäs tätä hetki.

Vuonna 2005 palkansaajat jakautuivat seuraavasti:
yksityinen kotimarkkinasektori ~60%, julkinen sektori ~ 25% ja vientiteollisuus ~15%. Eli vuonna 2005 yksityisellä kotimarkkinasektorilla oli 1 258 800, julkisella sektorilla 524 500 ja vientiteollisuudessa 314 700 palkansaajaa.(Julkinen sektori pyörittää samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan!)
85% työvoimasta pyörittää samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan. Joten mitä tapahtuu kun valtion tuloja kasvatetaan ja menoja leikataan? Aivan oikein! 85%:lle työvoimasta jää vähemmän euroja pyöritettäväksi, joka tarkoittaa työttömyyttä, konkursseja, maksuhäiriöitä, lainanhoito-ongelmia... kaikkea sitä, mitä vain voidaan saada aikaiseksi, kun vaihdonvälineestä tehdään (tai tulee) niukkaa.

Tämä ei ole lääke. Tämä on myrkky, jolla kaiken lisäksi hoidetaan oiretta!

Oikea lääke on velaton raha.

Eikös se nyt mennytkään niin, että työllä sitä rahaa ansaitaan?

Kreikan rahat loppuvat lokakuussa
Kreikan apulaisvaltiovarainministerin Filippos Sachinidiksen mukaan Kreikalla on riittävästi rahaa palkkojen, eläkkeiden ja muiden valtion vastuiden hoitoon sekä täksi kuuksi että ensi kuuksi.
Hetkinen hetkinen! Eikös se nyt mennytkään niin, että työllä sitä rahaa ansaitaan? Ei, ei se näin mene.

Euvostoliitossa ei ole olemassa ainoatakaan työnantajaa, joka voisi tulostaa rahaa palkanmaksuun. Näin ollen, ennen kuin raha voidaan ansaita, sen täytyy tulla jostakin. Hmm... mistäköhän? Mistä ihmeestä se raha, joka työllä ansaitaan, oikein tulee? Aivan oikein! Pankista:
Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).
Ja tämä tarkoittaa sitä, ettei euvostoliitossa kenenkään työpanoksella (oli se sitten suuri tai pieni) ole mitään merkitystä! Ainoastaan sillä rahalla on merkitystä, joka pankista lainataan ja kiertoon kulutetaan.

Tästä syystä Kreikan rahat ovat loppumassa.

Julkinen sektori pyörittää samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan!

Aloitetaan.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 palkansaajien määrä oli 2 098 000 henkilöä.

Valtionvarainministeriö osaa kertoa meille palkansaajien osuuden sektoreittain (XLS)


Yksityinen kotimarkkinasektori ~60%, julkinen sektori ~ 25% ja vientiteollisuus ~ 15%. Eli vuonna 2005 yksityisellä kotimarkkinasektorilla oli 1 258 800, julkisella sektorilla 524 500 ja vientiteollisuudessa 314 700 palkansaajaa.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 kaikkien sektoreiden (kunta, valtio sekä yksityinen) keskimääräinen palkka summa oli 2 497 euroa kuukaudessa.

Eli vuonna 2005 (melkein) jokainen kuukausi maksettiin (2 098 000 * 2 497 = ) 5,2 miljardin euron edestä palkkoja.

Mistä tämä raha tuli?

Tullin mukaan vuonna 2005 Suomen kauppatase (XLS) oli ~5.5 miljardia euroa. Mutta herra Kani ei ota tätä laskelmiin mukaan ollenkaan. Yksi syy: tulonjakomekanismi (verotus) on rikottu uusliberaaleilla uudistuksilla ja niinpä Suomen kansa ei pääse "nauttimaan" kauppataseen hedelmistä juuri ollenkaan. Mutta vientiteollisuudessa työssä käyvien palkat lasketaan, koska nämä (todennäköisesti) kulutetaan sisämarkkinoilla. Eli vientiteollisuuden työntekijöiden määrä kertaa keskimääräinen palkka (314 700 * 2 497 = ) ~0.8 miljardia euroa.

Vuonna 2005 Suomen (keskus)pankin mukaan luottolaitokset olivat liikenteeseen lainanneet ~11 miljardia euroa. Jaetaan tämä summa kuukausien määrällä (11 / 12 = ) ~0,9 miljardia euroa per kuukausi.

Suomen (keskus)pankin mukaan vuonna 2005 Suomen M3, eli kierrossa oleva rahamäärä, oli keskimäärin ~92 miljardin euron paikkeilla. Tämä ei ole oikea kierrossa oleva rahamäärä. M3:sta on poistettava talletukset (tämä raha kun ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole oikeasti kierrossa, vaan tallessa pankissa). Vuonna 2005 keskimääräinen talletusten määrä oli  ~69 miljardia euroa . Eli (periaatteessa) tämä jättää noin ~23 miljardia euroa kiertoon. Jaetaan tämä summa kuukausien määrällä (23 / 12 = ) ~1,9 miljardia euroa.
(Suosittelen huomaamaan, että tämä summa koostuu viimekuussa tai jopa viime vuonna vientituloilla ansaitusta ja/tai pankeista lainatusta rahasta.)

Ja näin saimme eteemme muutamia lukuja
Vientiteollisuuden palkat:  ~0,8 miljardia / kk. 
Rahaa lainattiin: ~0,9 miljardia / kk.
Rahaa kierrossa: ~1,9 miljardia / kk.
Yhteensä ~3,6 miljardia.

Periaatteessa vuonna 2005 Suomessa oli jokainen kuukausi (keskimäärin) kierrossa 3,6 miljardia euroa, jolla maksettiin (keskimäärin) 5,2 miljardin edestä palkkoja.

Nyt tietenkin tulee mieleen miten 3.6 miljardista eurosta kyetään maksamaan 5,2 miljardin edestä palkkoja? Melkein yksinkertaista: sama euro kiertää vasemmasta kädestä oikeaan. Palkkoja maksetaan, työpaikasta riippuen, kerran viikossa tai 15. päivä ja/tai kuun viimeinen päivä (kysymys oikeastaan onkin, että kuinka moni euro tällä tavoin siirtyy vasemmasta kädestä oikeaan? Tätä ei ilmeisesti kukaan tiedä?) Tällä tavoin yksi ja sama euro kykenee siirtymään huomaamattomasti vasemmasta kädestä oikeaan. Ja näin jopa 1 miljardilla eurolla voidaan maksaa 5 miljardin euron edestä palkoja.

Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen talous "pyörii" hillittömän pienellä summalla (per kuukausi).

Mitä tämä tarkoittaa?

Ensinnäkin, Bruttokansantuote (BKT) laskee kokonaisarvoa. Suomen tapauksessa suurin osa BKT:sta koostuu siitä, että 85% työvoimasta siirtelee samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan.

Toiseksi, vientiteollisuuden vaikutus Suomen lama... köh, anteeksi, taantumaan oli - asteikolla 1-10 - tasan 2. Pääsyyllinen vuonna 2008 tapahtuneeseen BKT:n romahtamiseen löytyy vuosien 2007-2008 tehdyistä veronalennuksista.

Kolmanneksi, julkisen sektorin leikkaaminen/supistaminen ei muuta mitään. Tällä ei ole minkäänlaista merkitystä valtionvelan takaisinmaksamisessa. Julkinen sektori pyörittää samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan, joka on joko i) viennillä ansaittu tai ii) pankista lainattu.

Neljänneksi, valtion velka on kasvanut muutamassa vuodessa huimat 20 miljardia euroa. Mutta kun tämä summa jaetaan kuukausilla, on summa mitätön (ja näinhän se onkin jaettava. Velkakirjoja myytiin kerran tai kaksi kuukaudessa). Ja ainoa syy miten-ja-kuinka tämä mitätön summa kykenee mitenkään taloutta "elvyttämään", on se että se (talous) tosiaankin pyörii olemattomilla summilla (per kuukausi).

Viidenneksi, BKT:a ei yksinkertaisesti voida suhteuttaa velkaan. Velka on kiinteä summa rahaa, BKT ei tätä ole.

Kuudenneksi, taloudet pyörivät hillittömän pienillä summilla. Ja tästä johtuen sitoutuminen julkisentalouden alijäämän leikkaamiseen johonkin suhteeseen BKT:sta on taloudellinen itsemurha.

------

Vastuuvapauslauseke.

Tässä jutussa on hillittömiä aukkoja. Mm. vientiteollisuuden maksamat verot? Ulkomaiset investoinnit? Ulkomaille maksetut osingot ja muut voitot. Taloudessa toimivien yksiköiden (kansalainen, yritys, kunta jne) lainanhoitokustannukset ja niin edelleen. Tämä jutun ensimmäinen ja viimeinen tarkoitus on antaa idea. Joku muu saa kantaa sen pidemmälle osoittaen sen (täysin) vääräksi tai (osittain) oikeaksi.