30.7.2010

Feodaaliselta ajalta.

China’s Policy Checkmate
Paljon asiaa. Ei yhtään kuvaa. Tämä pisti silmään:
...
European governments need not have borrowed from banks. They could have monetized their own debt. But the vested interests that are left over from feudal times – the landed aristocracy and the banking class – have fought back against the reforms early in the 20th century, to mount an economic Counter-Enlightenment. The population no longer can afford a good education. Emigration is stepping up. Labor’s wages are being squeezed. Governments are running deficits as result of not taxing wealth, but are taxing labor and raising its price, making the products of labor uncompetitive in world markets.
... 
Huono Suomennos:
...
Euroopan maiden hallituksien ei tarvitse lainata pankeista. Ne olisivat voineet setelirahoittaa velkansa.  Mutta Feodaaliajoilta jäänteenä olevat vallankäyttäjät - tila-aristokraatit ja pankkiiriluokka - ovat taistelleet uudistuksia vastaan 20. vuosituhannen alusta asti, pannakseen toimeen taloudellisen VastaValistumisen. Väestöllä ei enään ole varaa hyvää koulutukseen. Siirtolaisuus on kasvamassa. Työläisten palkkoja supistetaan. Hallitukset alijäämä (kestävyysvaje) johtuu siitä, ettei vaurautta veroteta, mutta sen sijaan verotetaan työtä ja se (vero) nostaa sen (työn) hintoja, tehden työvoiman tuotteista kilpailukyvyttömiä maailmanmarkkinoilla.
...
Kun Michael Hudson on oikeassa, hän on oikeassa.

Nyt lähti järki...

Kiviniemi: Palkalla pitäisi tulla toimeen
...
Kiviniemen mielestä asiat eivät ole kunnossa, jos tietty joukko ihmisistä ei saa työstä riittävästi rahaa käteen. Hänen mielestään huomiota pitää kiinnittää verotukseen ja palkasta saataviin tuloihin sekä työllistämisen kokonaiskustannuksiin. 
...
Argh, argh, argh!
Miten tämä on mahdollista? Mitä ihmettä meidän harhaanjohtajille oikein syötetään?

Velka = ostovoima = työpaikka. 

Mitä enemmän ihmiset ottavat velkaa, sitä enemmän heillä on ostovoimaa, sitä enemmän he ostavat palveluita ja roinaa, sitä enemmän palkataan ihmisiä palvelemaan ja tuottamaan roinaa.
Näin yksinkertaista se on! Näin taloutemme toimii. Tästä johtuen ei ole mitenkään mahdollista korjata työllisyystilannetta viilaamalla "prosessia" sen väärästä päästä.

Hevletti! (puuh. puuh. piff.)

Vaikka laskisimme työllästämisen kokonaiskustannukset nollaan, ei järjestelmä toimisi siltikään. Se on rikki.
Jokaikinen centti, joka verotuksen avulla "löysätään", menee jompaankumpaan paikkaan: Lainanhoidon myötä pankkiin tai ulkomaille (sijoitukset, veroparatiisi jne.). Ja koska rahajärjestelmä on pohjimmiltaan "nollasummapeli niin voimme vain arvata mitä tapahtuu taloudelle jossa rahan määrä ei kasva. Aivan! Lama.
Ja tästä korot pitävät huolen.

Liikaa velkaa. Ei toimi. Liian hapokasta. Ei kykene.

Meidän on korjattava rahan "syntymekanismi". Mikäli tätä ei tehdä yhteiskuntajärjestyksemme tulee degeneroitumaan Neofeodaaliseksi.

Kaunista.

Sanoista tekoihin 2.0
Nyt on aika siirtyä teorioista ja sanoista tekoihin. Suomen Talousdemokraattinen Puolue on aloittanut kannattajakorttien keräämisen.
...
Talousdemokraattinen Puolue - ja muut puolueet
 Rahajärjestelmä on mekanismi jolla vaihdonväline, ”raha”, toimitetaan kansantalouteen. Tällä hetkellä kaikki raha luodaan korkoa kasvavana velkana, ”lainoina”, pankkijärjestelmässä. Tämä aiheuttaa vääristymiä ja epävakautta markkinatalouteen.
...
Talousdemokratian ydin on tämän järjestelmän kehittämisessä. Talousdemokratia etsii ja ajaa vaihtoehtoja rahajärjestelmän muuttamiseksi nykyaikaiseksi, vakaaksi, ihmisiä palvelevaksi järjestelmäksi.
...
Suomi on riippuvainen öljystä, uraanista ja ruoasta (näin niin kuin muutaman mainitakseni). Sinä kauniina päivänä kun Suomi yrittää irrottautua velkapyramidiponzijärjestelmästä em. tuotteisiin tulee tuotanto-ongelmia, toimituksen viivästymisiä, hinnan nousua ja sun muuta ikävää.
Tämän lisäksi Suomi saa kimppuunsa jokaisen kirjainhirviön mitä maa päällään kantaa EU, IMF, WTO, BIS, ECB, WHO, OECD... näin niin kuin muutaman mainitakseni.
Näin kävi Turkille kun se yritti irrottautua velkapyramidiponzijärjestelmästä: The Clock Is Ticking (on the western money-as-debt system)
...
Muhammad Rafeeq, a banking consultant, ... tells of the Turkish government's efforts to introduce money into the Turkish economy by spending rather than debt i.e. creating the money themselves rather than borrowing it (before introducing it into the economy) and the consequence of this attempted initiative.......the promise of a military coup from a majority delegation of generals of the Turkish army.
...
Huono Suomennos:
...
Muhammad Rafeeq, pankkitoimintakonsultti, ... kertoi Turkkin hallituksen yrityksistä tuottaa rahaa Turkin talouteen kuluttamalla velkaantumisen sijaan ts. luomalla rahaa itse, sen sijaan että lainaisi sitä (ennen sen tuottamista talouteen), ja seuraus tämän aloitteen yrittämisestä
.......lupaus sotilasvallankaappauksesta Turkin armeijan kenraalien enemmistövaltuuskunnalta....
(Olettaen, että tuo on totta.)

Tästä tulee mielenkiintoista. Siitä tulee kaunista.

29.7.2010

Raha on vain viivoja paperilla tai bittejä tietokoneessa

India's central bank raised interest rates more forcefully than expected on Tuesday in the face of inflation that has held stubbornly above 10 percent for the past five months. 
Aivan hirvittävä Suomennos:
Tiistaina Intian keskuspankki nosti korkoja voimakkaammin kuin oli odotettu inflaation takia, joka on pysynyt sitkeästi yli 10 prosentin viimeisten viiden kuukauden aikana.
Samasta aiheesta: India M3 Money Supply Grew 17.1% in Two Weeks Ended Jan. 1
Money supply in India grew 17.1 percent in the two weeks ended Jan. 1 from a year earlier, compared with a 17.2 percent increase in the prior two weeks, central bank data showed.
...
Aivan järkyttävä Suomennos:
Intiassa kierrossa olevan rahanmäärä kasvoi 17,1 prosenttia Tammikuun kahden viimeisen viikon aikana vuoden takaisesta, verrattuna 17,2 prosentin lisäykseen aikaisemman kahden viikon aikana, keskuspankin tiedot osoittivat.
...
Miksi kierrossa oleva rahamäärä kasvaa? Syitä on useita. Yksi on se, että valtio ottaa velkaa ja kuluttaa sitä eteenpäin mm. maataloustukiaisina (lannoitteet). Ja ehkäpä ruoan hinta nousee juuri tämän takia:
Ruoka artikkelit: 7,02% (vuonna 2007) 17,41% Tammikuussa 2010.
Elintarvikkeet: 3,43% (vuonna 2007) 22,55% Tammikuussa 2010.
Elintarvikkeita: 5,60% (vuonna 2007) 19,42% Tammikuussa 2010.
Foodgrains: 6,27% (vuonna 2007) 17,89% Tammikuussa 2010.
Vilja: 6,27% (vuonna 2007) 13,69% Tammikuussa 2010.
Palkokasvit: 2,14% (vuonna 2007) 45,62% vuonna 2007 Tammikuussa 2010.
Rice: 6,05% (vuonna 2007) 12,02% Tammikuussa 2010.
Vehnä: 6,77% (vuonna 2007) 14,86% Tammikuussa 2010.
Maitotuotteet: 6,08% (vuonna 2007) 12,87% Tammikuussa 2010.
Munat, kala ja liha: 6,38% (vuonna 2007) 30,71% Tammikuussa 2010.
Sokeri (-) 14.69% (vuonna 2007) 58,94% Tammikuussa 2010.

Mutta ruoan hintojen nousut näyttävät aika rajuilta verrattuna rahamäärän kasvuun nähden. Miksi näin? Indian Inflation
...
The Indian method for calculating inflation, the Wholesale Price Index, is different from the rest of world. Each week, the wholesale price of a set of 435 goods is calculated by the Indian government. Since these are wholesale prices, the actual prices paid by consumers are far higher.
...
Huono Suomennos:
...
Intian inflaation laskentamenetelmä, tukkuhintaindeksi, eroaa muusta maailmasta. Joka viikko Intian hallitus laskee tukkuhinnan 435 tavaralle. Koska nämä ovat tukkuhintoja, todelliset kuluttajahinnat ovat paljon suurempia.
...
Huomasitko? Joka viikko hallitus laskee tukkuhinnan 435 tavaralle.
Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa?
Nyt täytyy hieman alustaa.
Intiassa asuu hieman yli miljardi tyyppiä. CIA:n faktakirjan mukaan vuonna 2009 Intiassa oli kierrossa ~280 miljardin dollarin edestä rahaa, ja luottoa (credit) ~1 biljoonan dollarin edestä. Sen (Intian) väestöstä ~86 prosenttia elää 2.50 dollarilla per päivä ja vuoden 2008 bruttokansantulo (GNI per capita) oli  1070 dollaria. Intiassa minimipalkka per kuukausi on 100 rupiaa (2.7 dollaria) ja keskimääräinen palkka ~180 dollaria / kk.
Vertailun vuoksi euvostoliitto.
Euvostoliittossa asustelee noin puolimiljardia tyyppiä. Kierrossa on 5.5 biljoonan dollarin edestä rahaa ja yli 21 biljoonan dollarin edestä luottoa (credit). Vuoden 2009 bruttokansantulo oli 32,600 dollaria. Minimipalkka per kuukausi vaihtelee 90 - 1850 euron väliltä (Huomion arvoinen asia on, ettei suomessa ole minipalkkaa. Ihan tosi!). En löytänyt statistiikkaa euvostoliiton keskimääräisestä palkasta / kk (sori).
Olipas huono alustus.
Eteenpäin!
Ensinnäkin, joku haluaa pitää Intian väestön köyhänä.  Kaksi syytä.
1. Maassa elää yli miljardi tyyppiä, mutta samaan aikaan kierrossa oleva rahamäärä on ~1.2 dollaria per nuppi.
2. Inflaation laskumenetelmä, tukkihintaindeksi, on täyttä vttuilua. Sen tarkoituksena ei ole mikään muu kuin köyhien pitäminen köyhinä.
Toiseksi, keskuspankin reaktio tukee edellä mainittua. Sillä (keskuspankilla) ei ole mitään perustetta inflaation pelkoon ja/tai sen "hallitsemiseen" korkoja nostamalla (vrt. euvostoliiton kierrossa oleva rahamäärä). Ellei sen (keskuspankin) tarkoituksena todellakin ole köyhien pitäminen köyhinä ja tuhota "lupaava" velkapyramidiponzihuijaus. Tai sitten Kani on vain vainoharhainen. Ehkäpä Intian keskuspankilla on käytössä länsimaiset menetelmät inflaation laskemiseen, joka tukkuhintaindeksin kanssa antaa täysin vääriä "singaaleja" talouden tilasta.
Kolmanneksi, edellä mainitut yhdessä tarkoittavat sitä, että Intian harhaanjohtajat kirjaimellisesti tappavat ihmisiä nälkään ja se tapahtuu "järkevän talous- ja rahapolitiikan" varjolla. Parilla matemaattisella kaavalla. (Uskoma-vtun-tonta. Ottaen huomioon, että raha on vain viivoja paperilla tai bittejä tietokoneessa.)
Neljänneksi, tämä maa ei todellakaan ole mikään nouseva talous. Jos tässä maassa joku tulee nousemaan niin ruokamellakat.


Ainiin! Melkein unohtui.
Miksi ilmoitan valuutan dollareissa? Yksi syy: Ennen kuin kukaan voi ostaa öljyä hänellä täytyy olla dollareita. Kyllä joo-ja-juu. Olet oikeassa. Jokainen valuutta on vaihdettavissa toiseen sekunneissa. Mutta mikä on vaihtokurssi? Aivan!

Herra Kani on samaa mieltä Herra Kataisen kanssa. (Taas.)

Katainen: Miksi hyvinvointivaltio pitäisi tuhota ennen vaaleja?
Lamaa on hoidettu Kataisen mukaan oppikirjamaisesti ja Keynesin talouspolitiikan periaatteita mukaillen.
Herra Keynes sanoi, ettei valtio voi stimuloida taloutta josta pääoma voi liikkua vapaasti sisään / ulos.
John Maynard Keynes, NATIONAL SELF-SUFFICIENCY, (1933)
...economic internationalism embracing the free movement of capital and of loanable funds as well as of traded goods may condemn my own country for a generation to come to a much lower degree of material prosperity than could be attained under a different system.
...
Aivan hirvittävän huono Suomennos:
...Taloudellinen kansainvälisyys, joka käsittää pääoman ja lainattavien varojen sekä kauppatavaroiden vapaan liikkuvuuden, voi tuomita kotimaani sukupolvien ajaksi huomattavasti alemmalle tasolle aineellisessa hyvinvoinnissa, kuin voisi olla saavutettavissa eri järjestelmällä.
...
When the Bretton Woods system collapsed
...In my view the whole management of the domestic economy depends upon being free to have the appropriate rate of interest without reference to the rates prevailing elsewhere in the world. Capital control is a corollary to this.
Huono Suomennos:
...mielestäni kotimaan talouden kokonaisvaltainen hoito riippuu täysin vapaudesta pitää korko sopivana ilman viittausta muuhun maailman. Pääoman valvonta (hallinta) on seurausta tästä.
Suomi liittyi Bretton Woods -järjestelmään 1940-luvun loppupuolella. Tätä järjestelmää oli luomassa itse Herra Keynes. Suomi on siis toteuttanut Bretton Woods eli ns. Keynesiläistä talouspolitiikkaa aina 1980 luvulle asti, kunnes pääomanliikkeet vapautettiin Suomen (keskus)pankin toimesta.

Tämän jälkeen olemme päättävävisin askelin, oppikirjan mukaan, kulkeneet taaksepäin kohti 1800-luvun lopun Laissez-faire meininkiä, jonka "luova tuho" huipentui ensimmäiseen ja toiseen maailman sotaan. Ja loppui vasta sitten kun se lopettettiin (Bretton Woods).

Herra Kani on täsmälleen samaa mieltä Herra Katainen kanssa: Suomi on hoitanut lamaa Keynesin talouspolitiikan periaatteita mukaillen.

28.7.2010

Tätä otsikkoa ei ole luotu puppulausegeneraattorilla.

VM:n budjettiesitys: Loppusumma 50,4 miljardia, valtionvelka 85 miljardia euroa
...
Ehdotus on vajaat yhdeksän miljardia alijäämäinen. Valtionvelka nousee ensi vuonna 85 miljardiin euroon, joka on noin 46 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
...
Ihanaa lainata itseään. Kahdesti
Mikäli velkaa ei oteta yhtään ja julkista taloutta leikataan 6 miljardia, tulee valtion budjettiin noin 20 miljardin supistus. Tämä tarkoittaa noin 25-30 miljardin euron supistusta bruttokansantuotteeseen.
BKT:n supistuminen tai aleneminen kasvattaa velan suhdetta. Korkea velan suhde BKT:hen alentaa luottoluokitusta. Alentunut luottoluokitus kasvattaa korkoja...
Huomaatko?
Suomen on pakko ottaa velkaa. Meidän on pakko velkaantua, että taloutemme ja yhteiskuntamme pyörii.
(Suomen on pakko ottaa velkaa.)
Ja

Velka on sitä, että omistaa pankin rahaa. Alijäämä on sitä kun ansaitsee 100 puntaa viikossa, mutta kuluttaa 200 puntaa. Joten kun Brown sanoi pienentävänsä alijäämän puoleen, hän tarkoittaa sitä, että kulutamme 150 puntaa viikossa vaikka tulomme ovat edelleenkin 100 puntaa. Eli Gordon Brown:n mukaan velkamme kasvaa kunnes emme voi enää lainata ja sitten "se jokin" iskee tuulettimeen.
(Velassa ja alijäämässä on ero... no tietenkin on!)
Vaihda kohtiin Brown tai Gordon Brown suosikki harhaanjohtajan nimi.

Kuusi.

Katainen: Suomesta EU:n vahvin talous
Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan Suomen taloustilanne näyttää nyt kokonaisuudessaan paremmalta kuin vielä ennen lomia. Hän sanoo pitävänsä mahdollisena, että Suomi on ensi vuonna jopa EU:n taloudellisesti vahvin maa.
...
Hahhahaaaa! Eikääh!

 
Täysin käsittämätöntä! Hervotonta! Aivan uskomatonta. (sniiks.)
Nämä harhaanjohtajat ovat kerrassaan vitsikkäitä tyyppejä.

CIA:n faktakirjan mukaan 198 maasta Suomi on 21. velkaantunein maa. CNBC:n järjestämän "maailman velkaisin maa" kilpailussa Suomi on sijalla 12.

Suomen ulkomainen bruttovelka 280 -377 miljardin euron välillä (riippuen lähteestä). Tästä summasta ~95 miljardia on yksityisillä, ~78 miljardia valtiolla ja kunnilla, ~60 miljardia yrityksillä ja loput ties missä (ei voi tietää). Eikä tässä velkamäärässä ole ollenkaan ns. lupauksia maksaa, kuten eläkkeet.
Millä vtun matematiikalla Herra Katainen olettaa, että tällaisella velkataakalla Suomen taloustilanne on nyt parempi kuin ennen lomia? Ai niin
Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen matematiikan arvosana oli kuusi asteikolla 4–10.
Jokainen vuosi Suomen valtio ja sen kansalaiset maksavat pankeille yli viiden miljardin edestä korkoja. Tämän täytyy tarkoittaa sitä, että itse velanhoitokustannukset (lyhennys+korot+muut kulut) ovat huomattavasti suuremmat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että (melkein) jokaisessa myytävässä (vienti/tuonti) tuotteen hinnassa on 20-50% pankeille maksettavaa velkaa (tavalla tai toisella).
Millä vtun matematiikalla Herra Katainen olettaa, että tällaisella velkataakalla Suomesta voi mitenkään tulla euvostoliiton taloudellisesti vahvin maa? Ai niin
Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen matematiikan arvosana oli kuusi asteikolla 4–10.
No okeih. Annetaan nyt sen verran löysää, että ei se "Jyrki-boy" yksikseen Valtionvarainministeriötä hoida.

Pydän anteksi etukäte. Anteksi.

Regulator sees no risks from local govt loans
The China Banking Regulatory Commission (CBRC) said on Tuesday that nearly one-fifth of the bank loans disbursed to local governments are questionable, but will not cause any systemic risks to the banking sector.
...
Huono Suomennos:
Kiinan pankkialan Sääntely Komissio (CBRC) sanoi tiistaina, että lähes viidesosa paikallishallintojen pankkilainoista ovat kyseenalaisia, mutta ei aiheuta systeemisiä riskejä pankeille.
...
Samasta aiheesta: More On China's Trillions In Unrepayable Project Loans
...Chinese banks may struggle to recoup about 23 percent of the 7.7 trillion yuan ($1.1 trillion) they’ve lent to finance local government infrastructure projects, and that only 27 percent of the loans to the financing vehicles can be repaid in full by cash generated by the projects they funded.
...
Huono Suomennos:
...Kiinan pankit saattavat joutua kamppailemaan saadakseen takaisin noin 23 prosenttia 7.7 biljoonan Yuanin (1.1 biljoonaa dollaria) lainoista, jotka ne lainasivat paikallishallinnojen infrastruktuuri hankkeisiin. Ja että vain 27 prosenttia rahoitus välittäjille (?) myönnetyistä lainoista voidaan maksaa kokonaisuudessaan takaisin käteisellä, joka on tuotettu heidän rahoittaman projektin kautta.
...
"Minä lainata sinulle satanen. Sinä maksaa takaisin 77. Ei ongelma. Minä pytä valtiolta lisä.  Sinä maksa sitte se verona tuplasti takasin. Nih."

:)

Tähän ei sitten ollutkaan juuri mitään lisättävää.

Ota sitä lainaa, vaikka Katainen varoittaa
...
Miten valtiovarainministeri ylipäätään voi samaan aikaan lietsoa talouskasvua ja varoittaa liiasta velkaantumisesta? 

Ei mitenkään. Velka ja talouskasvu ovat kavereita. Mikään ei saa kansalaista ponnistelemaan ja ahkeroimaan niin paljon kuin lähes musertavan suuri velkataakka. 
...
Niinpä niin.

27.7.2010

BASEL III (jatkuu)

(Jatkoa tälle.)

Näyttää siltä, että keskuspankkiirit ja "sääntelijät" ovat päässeet yksimielisyyteen yli 150 maata koskevasta velkapyramidiponzihuijauksesta eli BASEL 3 -säännöstöstä.

Tässä jutussa on kolme mielenkiintoista asiaa.
1. BIS hallitsee keskuspankkeja. Se on "keskuspankkien keskuspankki". Kaikki keskuspankit ovat kartellissa keskenään. Ne tekevät saumatonta yhteistyötä uskonnosta, yhteiskuntajärjestyksestä tai ihonväristä riippumatta. Keskuspankit hallitsevat paikallisia pankkeja. Kaikki paikalliset pankit ovat kartellissa keskenään, koska niiden vakavaraisuusvaatimus on sama. Vakavaraisuusvaatimusta nostetaan tai lasketaan BIS:n suosituksien perusteella (eli BASEL 1,2 tai 3). Se joka hallitsee vakavaraisuusvaatimusta, hallitsee lainaamista ja näin ollen itse rahaa. Se joka hallitsee rahaa, hallitsee valtiota.
2. BASEL 3 -säännöstö tulee olemaan vain kirjanpidollinen "tausta-ajo" vuoteen 2018 asti.
3. Basel III, the Banks, and the Economy
...
Higher capital ratios. The consultative document did not specify figures, but made clear that the minimum acceptable Tier 1 and Tier 2 risk-weighted capital ratios would be raised.

...
Huono Suomennos:
...
Korkeammat pääomaosuudet. Konsultatiivinenasiakirja ei täsmennä lukuja, mutta teki selväksi, että alinta mahdollisinta Tier 1 ja Tier 2 riskipainotettua pääomanosuutta olisi nostettava.

...
Nyt pitää hieman alustaa:
Tier 1 ja Tier 2 (on niitä kolmaskin) ovat määritelmiä erillaisille vakuuksille. Esimerkiksi valtion velkakirjat menevät Tier 1:n.
Tämän lisäksi jokaisessa Tier:ssä on jokaiselle vakuudelle määritelty pankin oman pääomanosuus. Esimerkiksi valtion velkakirjoissa pankin oman pääomanosuus on 5%.
Eli: Valtioiden AAA++ luokitellut velkakirjat lasketaan Tier 1:n vakuudeksi ja tätä kyseistä vakuutta vastaan lainaa myönnettäessä pankin pääomanosuus on 5%. Näin ollen pankki luo valtion velkakirjaa vastaan lainattavasta rahasta 95% täysin tyhjästä.
Eikä tässä vielä kaikki!
Tier 1, 2 ja 3 vakuudet lasketaan pankin pääomaksi. Esimerkiksi valtioiden AAA+++ velkakirjat lasketaan 100% pääomaksi pankille. Mutta esimerkiksi yrityslainat lasketaan vain 50% pankin pääomaksi.
(Mikä tekee tästä touhusta mieltäkääntävän on se, että korot maksetaan omasta tai toisen ottamasta lainasta. Eli suurin osa pankkien pääomasta on A: jonkun velkaa tai B: jonkun velallisen maksamia korkoja.)
Olipa huono alustus. Eteenpäin!
Tier 1,2 ja 3 ovat yhtä kuin vakavaraisuusvaatimus, eli koko velkapyramidiponzihuijauksen ydin. Ja kun-ja-jos vakavaraisuusvaatimusta nostetaan, lainahanat tiukentuvat entisestään.

Eli se mitä keskuspankkiirit juuri päättivät tarkoittaa kahta asiaa: lama tulee syvenemään entisestään ja vuodesta 2018 lähtien vielä vähän lisää.

Velka = ostovoima = työpaikka.

Samasta aiheesta: Will Basel III Recommendations Cause a Bond Bubble
(Suosittelen lukemaan ko. artikkelin kommenttiosuudesta derryl nimimerkkisen kaverin kommentin. Piitkä. En jaksa Suomentaa. Paaljon asiaa.)

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
Nout Wellink
A strong banking sector is a necessary condition for sustainable economic growth,”
Huono Suomennos: 
"Vahva pankkisektori on välttämätön ehto kestävälle talouskasvulle,"

JEAN-LUC!

19.7.2010

Kaupallinen tiedote eli mainos. (Väliaika jatkuu...)

Aion toteuttaa kauhistuttavan tempun.
Kukaan ei ole koskaan aikaisemmin yrittänyt tehdä tätä temppua. Tämä temppu on niin vaikea tehdä ja toteuttaa, että sen suorittaminen vaatii uhkarohkeaa uskallusta, valtavaa sisua sekä mahtipontista rohkeutta.
Tulen esittämään taloutemme perustan (fundamentin) kolmella matemaattisella kaavalla.

BASEL II ja vakavaraisuuslaskennan minimipääoma (1):

Korkoa korolle (2): 

Tuplaantumisaika (Doubling time) (3):
(Huono suomennos: Voimme laskea tuplaantumisajan. Näin ollen 5% kasvuvauhdilla tuplaantumisaika on)

Kuinka tämä temppu toimii? Sinun tarvitsee vain huomata, että "riskipainotetutvarat" tarkoittaa pankkin myöntämiä lainoja. Yksinkertaista! Eikö totta?

Tämä on velkapyramidiponzihuijaus. Tämä on taloutemme peruste eli fundamentti.


1.) Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, rahoitus, AB30A8000 Kandidaatintutkielma, Satu Suvanto. PDF tai Google doku
2.) http://fi.wikipedia.org/wiki/Korko, korkoa korolle 
3.) Arithmetic, Population, and Energy. Dr. Albert A. Bartlett, Professor Emeritus, Department of physics, University of Colorado at Boulder. Youtube video.

12.7.2010

Väliaika! Kahvia ja pullaa.

Jean-luc! Väliaika. Otatko kahvia...
Tuossa lasissa ei taida olla kahvia.

8.7.2010

......

Vieläkö sinä olet täällä?
Eksyin.
Heh. Aika hyvä. Mene tuonne, etsi järjettömän kokoinen sieni, käänny vasemmalle ja kiipeä ylös. Älä jää juttelemaan pössyttelevän etanan kanssa. Se ei tiedä hyvää.
Etkö sinä tule?
En.
Sinun täytyy tulla. Sinun täytyy jatkaa kirjoittamista.
Kirjoittamista! Mistä? Eikö tämä nyt ole jo selvää. Koko järjestelmä on kusetusta.
Niin. Velkapyramidiponzi. Yhteiskuntajärjestelmämme on riippuvainen velasta, viennistä ja investoinneista. Mikäli yksikään edellä mainituista riippuvuussuhteista pettää yhteiskuntajärjestyksemme degeneroituu neofeodaaliseksi. Kaikki tämä vain siksi, koska velanhoidon myötä maksamme pankeille kaiken taloudellisen ylijäämän.
Oho! Aika hyvä.
Kyllä nuo Michael Hudsonit on tullut luettua.
No hyvä. Mene, etsi sieni.

Kani!
On se vaan nopea...