29.2.2012

Re-re-repost!

Myths & Falsehoods Exposed
MYTH: Too much money makes your money worth less.

TRUTH: Even if that were true (it's not), the value could go to ZERO and you still would not be in debt. And if it were true, then you should set fire to all of your money except for $1 and you'd be rich!!
Huono Suomennos:
MYYTTI: Liian paljon rahaa tekee siitä arvottoman.

TOTUUS: Jos tämä olisi totta (mitä se ei ole), arvo voisi mennä NOLLAAN etkä olisi mitään velkaa. Ja jos se olisi totta, niin Sinun kannattaisi polttaa kaikki muut rahat paitsi 1$ ja olisit rikas!

Hyvä. Voit jatkaa

Kaninkolon kommenteista löytyi helmi: Mikäli asiakkaalla ei ole ostovoimaa, ei ole yrityksiä
jari ojala
Aikoinaan isännät pitivät "orjistaan" huolta 24h/vrk. Orjilla ei ollut ostovoimaa, isännillä oli. Nykyään isännät pitävät "orjistaan" huolta n.8h/vrk (arkisin). "Orjan" on itse pidettävä saamallaan ostovoimalla itsestään huolta 16h/vrk ja muun vapaa-ajan.Onko "orjan" asema helpottunut, vai onko isäntä ulkoistanut vastuunsa? Ennen "orjilla" ei ollut velkaa,nyt usein on. Onko "orja" siis nykyään vapaampi kuin ennen? Ennen velka oli isännillä ja korot teetettiin "orjilla". Nyt velat ovat "orjilla" ja he myös keräävät itse korkonsa. Muuttuuko mikään, mikäli isännän paikalle laitetaan pankki tai pankkiiri? Nykyään raha on isäntä ja "orja" on korko. Velka on se kahle, joka on "orjan" jalassa nykyään. Eikö orjuutta siis ole enää?
Luitko edellisen? Hyvä. Voit jatkaa: Michael Hudson - Deficit Hawks One Two Punch
... Alan Greenspan explained this very clearly a decade ago. He said there’s something wonderful about debt: it’s cured the labor problem. The workers are now one paycheck away from homelessness. If they go on strike or if they’re fired because they complain about working conditions, all of a sudden their interest rate goes up on their credit card, all of a sudden they miss their mortgage payment, they’re losing their home. ...
Huono Suomennos:
... Alan Greenspan selitti tämän hyvin selvästi vuosikymmen sitten. Hän sanoi, että velassa on jotain mahtavaa: se on parantanut työllisyysongelman. Työläiset ovat nyt yhden palkkasekin päässä kodittomuudesta. Jos he ryhtyvät lakkoon tai jos heidät irtisanotaan koska valittavat työoloista, niin yhtäkkiä luottokortin korko kasvaa, yhtäkkiä he epäonnistuvat asuntolainanmaksuissa ja menettävät kotinsa. ...
Vastaus kysymykseen "Eikö orjuutta siis ole enää?" on siis varsin selkeä.

Kani ei usko, että kukaan täysijärkinen lainaisi pankista rahaa, mikäli pankin asiakaspalvelija lainasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä sanoisi (kuva varastettu täältä):


"Niin tosiaan, olethan tietoinen että lainaamasi pääoman korot on mahdollista maksaa vain muiden lainaamasta pääomasta?"

Google on oikeassa.

Google haku 'tilastokeskus velkatilasto' (oikea hakusana olisi velkaantumistilasto):


Google on täysin oikeassa. Raha jonka olet palkkana ansainnut, on jonkun lainaamaa ja kiertoon kuluttamaa velkaa.

Kani ei tiennytkään, että Google on mukana paljastamassa rahan valhetta.

:)

Miksi herra Katainen ei kertonut totuutta

Eduskunta - Täysistunto 14/2012
Jyrki Katainen:
... Tässähän ei ole koko prosessissa ollut ensi sijassa kysymys pankkien pelastamisesta. Jos olisimme vain sitä ajatelleet, niin strategia olisi varmasti ollut joku toinen. Riskinä on ollut se, että yhä useampi valtio olisi voinut ajautua tilanteeseen, missä ne eivät saa enää velkarahaa. Siinä olisivat myös hyvän talouskunnon maat voineet kaatua.
...
Herra Kani on tähän asti pitänyt herra Kataista rehellisenä poliitikkona sekä miehenä jolla on selkärankaa kertoa totuus. Joten ainoa syy, miksi herra Katainen ei kertonut totuutta on se, ettei häntä ole informoitu tilanteesta oikein.

Korjataanpas tämä epäkohta.

Kreikkalaiset eivät tule näkemään "tukipaketistaan" euronlatia. Se kun "kierrätetään" takaisin euvostoliittolaisille pankeille (Ranska, Saksa, jne). Eli prosessin ensisijainen kysymys on ollut pankkien pelastamisesta ja strategia on myös ollut sen mukainen.

Euvostoliitossa ei ole olemassa sellaista maata, jolla on hyvä "talouskunto" (tarkoittaa lisääntymistä). Käytännöllisesti katsoen jokainen euvostoliiton maa on jo konkurssissa pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen ansiosta. Juu, kyllä sitä velkaa vielä jotkut saavat (ja jopa ottavat), mutta eivät kauaa. Tästä tulee pitämään euvostoliitto itse sekä luottoluokitusyhtiöt huolen.

28.2.2012

Väitätkö, että herra Katainen on väärässä?

Valtiontalouden kuukausitiedotteen (taas kerran ko. tiedotetta ei ole tullut useaan kuukauteen):


Suomen (keskus)pankki - Rahoitustilastot - Vuosikatsaus 2010

Ymmärräthän, ettei näillä kahdella ole todellisuudessa mitään tekemistä keskenään. Ne eivät korreloi toisiaan millään tavalla. Ihan tosi. Usko nyt! Hemmetti soikoon. Väitätkö, että herra Katainen on väärässä? Mhäh!

Ay-liikkeen puheenjohtajan suusta

Akava ry:n puheenjohtajana toimii herra nimeltään Sture Fjäder ja Maanantaina hän kertoi Akavan linjauksista vuoden 2012 kehysriiheen ja vuoden 2013 budjettiesitykseen:
...Suomen työllisyysastetavoitteeksi tulee asettaa vähintään 75 prosenttia. Sen saavuttaminen edellyttää ennakkoluulottomia toimenpiteitä työurien pidentämiseksi, osaamisen kehittämiseksi sekä julkisen talouden tasapainottamiseksi. ...
...
Lisäksi työurien tulee pidentyä, jotta työllisyyden ja väestön ikärakenteen muutoksen haasteisiin voidaan vastata.  
...
Työttömyysturvan pitää kannustaa nopeaan työllistymiseen, mikä merkitsee turvan painopisteen siirtämistä enemmän työttömyyden alkuun. 
...
Mietitäänpäs tätä hetki...

Tällä hetkellä järjestelmämme toimii niin, ettei tuotanto tai työ luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.

Joten miten ja kuinka herra Fjäder:n ehdottamat "uudistukset" auttavat meitä ratkaisemaan nykyisen ahdinkomme aiheuttaman ongelman: kaikki raha palaa takaisin sinne mistä se on tullutkin: pankkiin?

Noh, vastaus on varsin yksinkertainen: ei mitenkään.

Suoraan sanoen tämä on uusliberalistista paskanjauhantaa. Ja kaikkein hulvattominta tässä on se, että tämä tulee Ay-liikkeen puheenjohtajan suusta. Mutta eipä muuten ole ainoa...

Mikäli asiakkaalla ei ole ostovoimaa, ei ole yrityksiä

Muistatko tämän? Noh, ei sillä väliä. Heh!

Herra Kanin käpälään sattui vähän aikaa sitten kirja nimeltään Toimiva talous


Tästä kirjasta löytyi (toinenkin) varsin ällistyttävä yksityiskohta.

Kyseisen kirjan sivulta 155 aina sivulle 178 asti yritetään todistaa (useilla erilaisilla esimerkeillä varustettuna) todeksi seuraavaa väitettä:
"Työpaikat syntyvät työvoiman tarpeesta suhteessa työpanoksesta maksettavaan korvaukseen"
Eli mitä alhaisempi työpanoksesta maksettava korvaus on, sitä korkeampaa on työvoiman kysyntä. Tämä taas tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin on olemassa ns. minimipalkka (jonka määrittelee esim. yleispitävät työehtosopimukset) ei työmarkkinoilla ole olemassa minkäänlaista joustavuutta, ja tämä aiheuttaa (rakenteellista) työttömyyttä.

Noh, ällistyttävintä tässä on se, että kirjan kirjoittajat itse vetävät esittämältään väitteeltä maton alta (s.158):
"Työvoiman kysyntä voidaan pitää johdettuna kysyntänä, joka riippuu lopputuotteisiin kohdistuvasta kysynnästä. Mitä suurempi lopputuotteiden kysyntä on, sitä suurempi on myös tuotteiden valmistukseen vaadittavan työvoiman kysyntä."
Suomeksi: mikäli asiakkaalla ei ole ostovoimaa, ei ole yrityksiä eikä myöskään niiden tarjoamia työpaikkoja. Onpas mukavaa lainata itseään:
... työehtosopimuksien yleissitovuus ja/tai minimipalkat eivät voi aiheuttaa työttömyyttä. Itse asiassa tämä on täysin mahdotonta, koska nämä eivät aiheuta minkäänlaista pullonkaulaa.

Velkaa voidaan ottaa täsmälleen niin paljon kunnes lainanhoitokulut "syövät" liikaa elämiseen jäävästä rahasta. Tämä tarkoittaa sitä, että velkaan perustuva järjestelmä, jonka ainoana tarkoituksena on ylläpitää pankkien kannattavuutta, aiheuttaa työttömyyttä (Velka = Ostovoima = Työpaikka). Tämä
on järjestelmän pullonkaula.
...
(Kumpi tulee ensin, raha vai työ? (Jatkuu))

27.2.2012

"Tuottavat" työpaikat

Olli Rehn, Suomen arvokkain mies
... Pääomapiireille on välttämätöntä sopiva määrä köyhiä, jotka kilpailevat halvimman työläisen tittelistä. Jos kykenet osoittamaan mallikelpoista ahneutta sekä työn että materiaalin perään, sinut autetaan mielihyvin asuntovelalliseksi, mikä pitää työmiehen virkeänä pitkään.
...
Juuri näin!

Nykyisessä järjestelmässä "tuottavat" työpaikat on jaettavissa kahteen kategoriaan:
Mikä tahansa työpaikka, joka kannustaa sekä rohkaisee ottamaan velkaa. Tämä voi tapahtua vakinaistamisen tai jopa puhtaan paskanjauhamisen kautta.

Mikä tahansa työpaikka, joka tuottaa tuotteita ja/tai palveluita myytäväksi vientiin.
Edellä mainitut työpaikat voivat sijaita millä tahansa sektorilla.

Yhteistä näissä työpaikoissa on se, että ilman onnistumista (allekirjoitettua lainasopimusta tai myytyä tuotetta/palvelua) ne ovat merkityksettömiä sekä se että molemmat ylläpitävät (paikallisten) pankkien pyörittämää velkapyramidiponzihuijausta.

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
José Ángel Gurriá
"Meidän on luotava kaikkien palomuurien äiti" 

JEAN-LUC!

Ihan tosi. Ei ole.

Oikeusministeriö - Kansalaisaloite käyttöön maaliskuun alusta
Maaliskuun alusta voimaantulevan perustuslain uuden säännöksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloitelaki sisältää säännökset aloitteen tekemiseen liittyvästä menettelystä.
Kani ehdottaa ensimmäiseksi lakialoitteeksi työntekijän irtisanoutumisesta aiheutuvien karenssien sekä sun muiden ärsyttävyyksien lyhentämistä yhteen (1) arkipäivään.

Tällä hetkellä järjestelmä toimii niin, että irtisanoutumisesi jälkeen (mikäli uutta työpaikkaa ei ole heti saatavilla) et saa seuraavaan 2-6kk rahaa yhtään mistään (onhan tuo sossu, mutta mikä Pandoran lipas sieltä aukeaa?).

Lakialoitteen ideana on siis seuraavien karenssien sekä muiden ärsyttävyyksien lyhentäminen yhteen (1) arkipäivään:
- Omavastuuaika. Kun jäät työttömäksi et saa 7 päivään rahaa mistään.
- Lomakorvauksen jaksotusaika. Kun jäät työttömäksi ja satut olemaan niinkin ovela, että otat Ay-liikkeiden verellä ja lihalla taistelemat lomarahat käteen (eli et pidä niitä lomina) jaetaan se (saamasi summa) liiton päivärahalla, josta saatu summa on määrä päiviä, jolloin et saa rahaa mistään.
- Mikäli työstä irtisanoutuu ilman lain mukaista pätevää syytä napsahtaa työttömyysturvalain mukainen rangaistuskarenssi ja päivärahamenetys usean kuukauden ajalta.
- Kun olet "kärsinyt" karenssit, seuraavan kuukauden ajan kirjoitat lomakkeeseen arkipäivien kohdille työtön ja viikonlopuille vapaa. Tämän jälkeen viet täytetyn lapun toimistoon, joka käsittelee sen niin nopeasti kuin voi. Tämä voi (pahimmillaan) tarkoittaa jopa puolentoista kuukauden ajanjaksoa, jolloin et saa rahaa mistään.
(Onko näitä muita?)

Edellä mainituille karensseille ja sun muille ärsyttävyyksille kun ei ole olemassa minkäänlaista perustetta. Ihan tosi. Ei ole.

25.2.2012

Saunatonttu

Kreikka voi kaataa globaalitalouden - aiheuttamalla CDS-konkurssirallin
Kommenteista löytyi helmi (itse juttukin on lukemisen arvoinen).

Ilkka Luoma
...
Meidän on saatava itsemme likemmäksi kiinalaisten kustannus- ja työntekopolitiikkaa, jos mielimme pärjätä oikeistohenkisessä markkinakilvassa.
...
Tämän voi käsittää muutamalla eri tavalla, mutta Kanilla tuli mieleen saunatonttu. Anteeksi. Herra Kani ei väitä herra Luomaa saunatontuksi, vaan tarkoitti ihan oikeaa... eiku äsh, tällaista saunatonttua:
On paljon mahdollista, ettei juuri tätä saunatonttumallia ole valmistettu Kiinassa (Made In China), mutta oletetaan, että se on.

Kiinassa ko. saunatontun tuotantokustannukset ovat ehkäpä puoli euroa (0.50€) kappaleelta.

Kunnon kapitalistin tavoin Kiinalaiset myyvät ko. saunatontun yhdellä eurolla (1€) esim. suomalaiselle  maahantuojalle.

Suomalainen maahantuoja myy ko. saunatontun kolmella eurolla (3€) jälleenmyyjälle. Ja nyt jälleenmyyjä myy sitä asiakkailleen 6.50 eurolla.

Ameriikalla sekä euvostoliitolla on täsmälleen identtinen suunnitelma:
Pärjätä oikeistohenkisessä markkinakilvassa ja pyrkiä saamaan kustannus- sekä työntekopolitiikan likemmäksi Kiinalaisten vastaavaa.
Joten jos-ja-kun molempien suunnitelmat toteutuvat ja palkkoja leikataan huomattavia määriä, niin kuka ostaa saunatontun? Kiinalaisetko? Intilaiset? Valitettavasti ei. Ja siksipä tätä touhua kutsutaankin kilpajuoksuksi pohjalle. Kukaan ei voita tässä hommassa. Kaikki häviävät. Jopa pankit.

Yksi asia tekee tästä hommasta hersyvän hysteeristä.

Euvostoliiton harhaanjohtajat käyvät vuoron perään Kiinassa anelemassa rahaa euvostoliiton velkatalkoisiin. Mistä Kiinalaiset ovat alunperin ansainneet rahan, jota euvostoliiton harhaanjohtajat käyvät vuoronperään anelemassa? Kani antaa vihjeen:
Kaikki raha on lainattu pankista. Tästä ei ole poikkeusta. Ei edes silloin kun kyse on vientituloista. Tuolloinkin raha on vain vienti (kohde) maassa lainattua ja kiertoon kulutettua, joka ansaittiin myymällä sinne tuotteita ja/tai palveluita.
Demonista naurua.

24.2.2012

Viikon luontokuva(t)

 Pohjolan Shangri-La - suomalaisten korkea tulotaso on virallista mielikuvitusta

Virallinen totuus (TM)

Todellisuus
(Palkkasumman vuosimuutos 1980-2008. Prosenttia.)

23.2.2012

Suuri ja armoitettu "kilpailukyky"

Toivotalkoot jatkuvat: Kahtatoista EU-maata uhkaa uusi kriisi (myös Suomea) + Barroso kiinalaisille: EU:sta tulee liittovaltio
Kansantalouksien niin kuin budjettitaloudenkin alijäämät ovat välttämättä vastaavien ylijäämien peilikuvia, joita ei voi erottaa toisistaan niin kuin europäättäjät yrittävät tehdä, kuvaa analyysitoimittaja Jan Hurri Taloussanomissa
Tai toisin sanottuna:
Jotta jollakin maalla olisi ylijäämää, toisella täytyy olla alijäämää.
Mutta, ettei homma olisi liian helppoa:
Ennen kuin yhdelläkään maalla voi olla kumpaakaan edellä mainituista (ali- tai ylijäämä), on jonkun käveltävä pankkiin, lainattava sieltä rahaa ja kulutettava se kiertoon.
Ja tämä taas tarkoittaa (vähintään) seuraavia asioita:
Pankit luovat lainaamansa rahan laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä". Näin ollen pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainasopimuksessa lukevan summan verran. Ei enempää, ei vähempää. Tästä johtuen yli 150 maan taloudessa on koron mentävä aukko, jota pyritään korjaamaan myymällä krääsää toisin maihin.
sekä
Kaikki raha on lainattu pankista. Tästä ei ole poikkeusta. Ei edes silloin kun kyse on vientituloista. Tuolloinkin raha on vain vienti (kohde) maassa lainattua ja kiertoon kulutettua, joka ansaittiin myymällä sinne tuotteita ja/tai palveluita.
Ja niinpä suuri ja armoitettu "kilpailukyky" ei tarkoita mitään muuta kuin tätä: Michael Hudson - Europe’s Transition From Social Democracy to Oligarchy December 6, 2011
...
What banks want is for the economic surplus to be paid out as interest, not used for rising living standards, public social spending or even for new capital investment. ...
Huono Suomennos:
...
Pankit haluavat taloudellisen ylijäämän maksettavaksi korkoina, ei siis käytettäväksi elintason kasvattamiseen, julkisiin sosiaalikuluihin tai edes uusiin pääomasijoituksiin. ...
Kilpailukyky ei siis tarkoita mitään muuta kuin paikallisten pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen ylläpitoa.

Tästä voidaan sitten vetää kolme loogista johtopäätöstä:
- Taloutemme palvelee pankkeja, ei ihmistä.
- Harhaanjohtajiemme tehtävä on palvella pankkeja, ei äänestäjiä.
- Kun budjettikuria tiukentava hallitusten välinen sopimus astuu voimaan, ajaudumme lamaan.

21.2.2012

Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti

Olisiko aika? No tottakait on! Onhan edellisestä kulunut jo melkein neljä kuukautta.

Työ- ja elinkeinoministeriö - Työllisyyskatsaus, Tammikuu 2012 (PDF)
Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kaikkiaan 471 900 työnhakijaa,
Tilastokeskus - Työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2011/01 - 2012/01
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 ->  2 584 000
Tilastokeskus - Työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan 2011/01 - 2012/01
Sukupuolet yhteensä. Ikäluokka: 15-64 -> 72,9%
Lasketaan.
Ensin täytyy laskea kuinka monta tyyppiä on oikeasti työmarkkinoiden käytettävissä:
72,9 / 100 * 2 584 000 = 1 883 736
Sitten lasketaan Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti:
471 900  / 1 883 736 * 100 =  ~25%

Eli Suomen (epä)virallinen työttömyysprosentti Tammikuussa 2012 oli ~25%.

Ei mitään lisättävää. Vai onko?

20.2.2012

Järjettömyyden multihuipennus

Sadattuhannet protestoivat Espanjassa uusia työlakeja vastaan
Hallituksen kaavailemat uudistukset helpottavat irtisanomisia ja palkkojen leikkaamista. Pääministeri Mariano Rajoyn mukaan ne ovat välttämättömiä talouden elvyttämiseksi ja yli 22 prosentin työttömyyden vähentämiseksi.
Ohgay.

Yritys A antaa työntekijöilleen kaksi vaihtoehtoa: työvoimatoimisto tai palkkaa lasketaan esim. 50%. Noh, työntekijät suostuvat tähän ja palkkoja lasketaan esim. 50%. Mitä tapahtuu yritykselle B, jonka tuotteita ja palveluita yrityksen A työntekijät kuluttavat? Aivan oikein. Yrityksen B on tavalla tai toisella laskettava hintoja, koska kuluttajilla ei enää ole ostovoimaa. Sama tapahtuu yrityksessa C, yrityksessä D ja niin edelleen... lue eteenpäin.

Espanjassa yksityisten sekä yritysten velkataakka on valtava: IMF - Spain: Selected Issues (PDF)


Tämä tarkoittaa sitä, että Espanjassa tuotetun tuotteen ja/tai palvelun hinnasta 20-50% koostuu pelkistä lainanhoitokustannuksista (korot+lyhennys+muita maksuja). Mitä tapahtuu tuotteiden ja palveluiden hinnoille, kun palkkoja leikataan? Ei juuri mitään. Ne eivät voi laskea juuri ollenkaan. Eli palkkojen leikkaamisen myötä Espanjalaisten elinkustannukset eivät tule laskemaan.

Mitä tapahtuu Espanjan valtion verotuloille jos-ja-kun palkkoja leikataan? Verotulot laskevat.

Kun verotulot laskevat, mitä tapahtuu julkiselle sektorille? Sitä täytyy leikata, säästää sekä tietenkin yksityistää.

Kun verotulot laskevat, mitä tapahtuu julkisen sektorin velkataakalle? Sitä ei ole mahdollista hoitaa saatikka maksaa pois.

Nyt tulee paras!

Kun maan yksityisen sektorin velkataakka on näinkin suuri, mitä pankkisektorille tapahtuu palkkojen leikkaamisen myötä? Aivan oikein! Se ajaa Espanjan pankkisektorin konkurssiin.

Tämä on eeppistä epäonnistumista parhaimmillaan. Aivan mahtavaa sekoilua. Järjettömyyden multihuipennus, jos nyt näin voi sanoa.

Jopa viisivuotias lapsikin kykenee ymmärtämään, että ongelma on rahan syntymekanismissa: Velka = Ostovoima = Työpaikka. Eli tuotanto tai työ ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon. Näin ollen leikkauksilla, säästötoimenpiteillä, eläkeikien nostoilla, palkkojen leikkaamisella, (lisää uusliberalistinen idea) ei ole minkäänlaista mahdollisuutta korjata nykyistä taloudellista ahdinkoa.

Paranna sairaus ja oireet katoavat.

19.2.2012

[YES COMMENT]

Kriisiin uppoaa enemmän kuin Kreikalla oli velkaa
...
Uutta omituista taloushistoriaa olisi se, että tällä yhä viimeistä vääntöä vaille vahvistamattomalla "pelastuspaketilla" Kreikan kriisitoimien yhteismäärä kasvaa suuremmaksi kuin Kreikan valtiolla oli velkaa kriisin alussa kaksi vuotta sitten.
...
Voiko tämä olla totta... Hurrin artikkeliin apua 
Gosplan Inc.
Alkutilanne:
Kreikalla on velkaa 300 miljardia mutta velkojat tietävät etteivät ne tule koskaan näkemään rahojaan. Erehtymättömät markkinat arvioivat että esim. yksityisten 200 miljardin veloista saadaan takaisin max. 50 miljardia.

Lopputilanne:
Kreikan sijaan euroalueen veronmaksajat ovat 300 miljardia velkaa Kreikan alkuperäisille velkojille jotka yhtäkkiä huomaavatkin saavansa rahansa takaisin korkojen kera.

Kreikkalaiset puolestaan ovat nyt peräti 355 miljardia velkaa euroalueen veronmaksajille jotka eivät tule koskaan näkem....eiku sori. "me tienataan tällä".

...
Eli Kreikan "pelastuspaketit" olivat vain klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

17.2.2012

Jumalainen pääoma

Suomi menettää AAA:nsa - Pian
Kommenteista löytyi helmi.
Arvo Kuusela
"Minun neuvoni on, että Suomalaiset alkavat tekemään töitä."

Oikea periaate, mutta jotta voisi tehdä töitä pitää jonkun tarjota töitä ja se tarkoittaa sitä että sillä joka tarjoaa töitä pitää olla mahdollisuus tehdä voittoa sijoittamallaan pääomalla ja vielä niin että se sijoitettu pääoma tuottaa enemmän kuin muualla, esimerkiksi Kiinassa.
...
Herra Kani kärsii ADHD:sta sekä valikoivasta dysleksiasta, joten voitko auttaa hieman? Sanoiko herra Kuusela jotakuinkin näin:
Alussa oli Pääoma. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Pääoman henki liikkui vetten yllä.

Pääoma sanoi: "Tulkoon työ!" Ja työ tuli. Pääoma näki, että työ oli hyvä. Pääoma erotti työn työttömyydestä, ja hän nimitti työn mahdollisuudeksi tehdä voittoa, ja työttömyyden hän nimitti mahdollisuudeksi tarjota työtä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.
...
Eli tarkoittiko herra Kuusela sitä, että tarvitsemme jonkun investoimaa (sijoittamaa) pääomaa hoitaaksemme mm. sairaat, eläkeläiset, peruskoulutuksen, puolustusvoiman, viemäröinnit, tiet ja niin edelleen?

Jos asia on todellakin näin, niin Kanilla olisi kysymys: mistä tämä jumalainen pääoma on saanut alkunsa? Miten pääoma syntyy?

Vastauksen voi jättää kommentteihin.

Nyt Kani ymmärtää.

Puheenaihe: Miten nuorille löydetään työpaikkoja, jos ikäihmisten halutaan pysyvän töissä?
...
Kannattaa huomata, että aikoinaan 65 vuoden eläkeraja keksittiin siitä, että se oli keskimääräinen elinikä. Eläke oli siis tarkoitettu vain onnekkaille, jotka ylittävät normaalin ihmisiän.
...
Ahaa! Nyt Kani ymmärtää. Tämä on siis se syy, miksi eläkejärjestelmämme on ponzi:
Ei ole olemassa mitään eläkejärjestelmää. Tai on, mutta se on ponzi. Se myytiin työläisille osittain rahastoivana järjestelmänä, vaikka todellisuudessa se on ylijäämän rahastoiva järjestelmä (ihanaa tämä harhaanjohtajien uuskieli). Samaan aikaan kun Sinä (muka) maksoit itse itsellesi eläkettä, se sama summa maksettiin niille, jotka olivat sillä hetkellä eläkkeellä. Ne rahat, jotka jäivät yli, "sijoitettiin" ylijäämän rahastoivan järjestelmän kautta Maailman suurimpaan kasinoon (pörssi) ja hävittiin.
Lyhyesti sanoen: Mitään oikeaa "eläkerahaa" ei ole olemassa. Eläkemaksusi on vain-ja-ainoastaan vero, jolla kuitataan eläkevastuut tällä hetkellä eläkkeellä oleville! On siis vain ponzi, ja oletettavat tulot omaisuuden myymisestä velkojen (lupauksien) kuittaamiseksi.
(Sattuipa hassusti matkalla Kauppalehden foorumilla.)
Ja tässä todiste: Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 9/2010 - Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2009 (PDF)


(Kuviossa on esitetty yksinkertaistettuna työeläkkeisiin liittyvät rahavirrat vuodelta 2009.)

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
Lauri Uotila

Talousasiantuntija: Huipputuloisilta lapsilisä pois
"Jos työttömyysturvasta tehdään sellainen, että se pakottaisi ihmisiä ainakin pyrkimään töihin niin on sellaistakin harkittava"

Tällä kertaa Herra Kani jakaa Herra Bell:n kanssa erikoisfacepalmin. Herra Bell, ole hyvä.

(Huono Suomennos: Kun jokin on noinkin vtun vähä-älyistä, täysi ja asianmukainen facepalm ei ole edes tarpeen.)

16.2.2012

Hemmetti soikoon. Väitätkö, että herra Ollila on väärässä?

Suomen (keskus)pankki - Rahoitustilastot - Vuosikatsaus 2010


Google - BKT:n kasvuprosentti - Suomi


Ymmärräthän, ettei näillä kahdella ole todellisuudessa mitään tekemistä keskenään. Ne eivät korreloi toisiaan millään tavalla. Ihan tosi. Usko nyt! Hemmetti soikoon. Väitätkö, että herra Ollila on väärässä? Mhäh!

:)

Makrotauloudellisesti ajatellen täydellisen epätoivoisessa tilanteessa

Kiitoksia €tana.

Euvostoliitto on julkistanut ensimmäisen vuosittaisen varoitusmekanismiraporttinsa (PDF). Kyseisen raportin tarkoituksena on antaa komissiolle uusi valvonta menettely, jonka avulla on mahdollista ilmaista sekä ehkäistä (mahdollisia) makrotaloudellisia epätasapainoja.

Kerta kaikkiaan mielenkiintoinen raportti. Nimittäin sen koko sisältö on mahdollista kiteyttää yhteen kuvaan, joka löytyy raportin sivulta numero 12.

(Kuvassa on eri sektoreiden velkataakka suhteutettuna BKT:n.)

Miksi ja miten koko raportin sisältö on mahdollista kiteyttää yllä esitettyyn kuvaan? Varsin yksinkertaista:
BKT:a ei yksinkertaisesti voida suhteuttaa velkaan. Velka on kiinteä summa rahaa, BKT ei tätä ole.
(Julkinen sektori pyörittää samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan!)
BKT:a ei ole olemassa ilman vaihdonvälinettä (raha). Ja vaihdonvälinettä saa vain-ja-ainoastaan pankista (lainaksi ja korolla tietenkin). Toisin sanoen: Tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
(Tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa.)
Raportti onnistuu tehtävässään täydellisesti! Jokainen kuvassa mainittu maa on makrotauloudellisesti ajatellen täydellisen epätoivoisessa tilanteessa: ilman lisä velkaa niiden talous ajautuu lamaan.

14.2.2012

Valitettavasti Kanin on nyt tuotettava Sinulle pieni pettymys

Enää valtaisa konkurssiaalto voi pelastaa Irlannin
Irlantilaispankkien ongelma on periaatteessa yksinkertainen. Pankit antoivat liian helposti lainaa kansalaisille, jotka ostivat rahalla kiinteistöjä. Seurauksena oli ilmiömäinen kiinteistökupla, jonka romahdettua pankeilla oli käsissään valtava määrä roskalainoja.
Tässä on jotain tuttua. Odotappas hetkinen... missäs Kani onkaan nähnyt vastaavaa. Aha! Löytyi:


Katso kuviota. Seuraa nuolia ja lue. Huomaatko kuinka looginen sekä yksinkertainen kuvio on? Kuviossa kerrotaan, että varallisuushintojen nousu on täysin riippuvaista pankkien tarjoamista luotoista. Ja kun varallisuushinnat kasvavat, luottonanto sekä kysyntä kasvavat.

Hetkinen! Kertoiko Suomen (keskus)pankki, että mistä, miten ja kuinka asuntokuplat syntyvät? Voi kyllä. Sen se juuri teki.
...
Mitä tämä tarkoittaa? Useitakin eri asioita. Mutta kolme tulee mieleen.

Ensinäkin, asuntolainoista 40%-50% ei ole mahdollista maksaa takaisin. Eli yli puolella asuntovelallisista ei ole minkäänlaista mahdollisuutta täyttää lainaehtojaan täysimääräisesti. Tähän on kaksi syytä. Pankit luovat lainaamansa rahan laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä" ja tästä johtuen korot maksetaan omasta tai toisen ottamasta (ja kiertoon kuluttamasta) rahasta. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään 20% velallisista ei kykene maksamaan velkaansa täysimääräisesti takaisin. Tämän lisäksi suurin osa tästä velkarahasta (joilla ostettiin asuntoja) on jo kärrätty ulkomaille mm. valtion velan korkojen sekä pääomatulojen myötä. Tämä kasvattaa konkurssiin menevien asuntovelallisten määrää entisestään (20-30%).

Toiseksi tämä tarkoittaa sitä, että se mitä tapahtui Kreikassa sekä Irlannissa, eli pankkisektori "pelastetaan" julkisen sektorin alasajolla ja tätä kautta yksityisen sektorin konkurssiin ajamisella, tulee tapahtumaan myös Suomessa.

Kolmanneksi tämä tarkoittaa sitä, että 90-luvun lama tulee tapahtumaan uudestaan. Mutta tällä kertaa huomattavasti suuremmalla volyymillä.

Jäljellä onkin enään yksi kysymys: milloin? Milloin tapahtuu ns. rysähdys. Valitettavasti Kanin on nyt tuotettava Sinulle pieni pettymys: Suomen (keskus)pankki - Rahoitustilastot - Vuosikatsaus 2010

Se tapahtui jo.

Suomen talous on tällä hetkellä kuin kana ilman päätä. Ja kohta se lopettaa sätkimisen.

Ei tällaisia totuuksia saa mennä laukomaan.

Kiitoksia vihjeestä Anonyymi. Olet parhain (heh).

Näin Kreikan ratkaisu vaikuttaa sinuun
...
Tyrväisen mukaan Kreikan ratkaisun ansiosta Suomen vienti ei todennäköisesti kärsi tilanteesta, vaan porskuttaa entiseen malliin.

Tämä johtuu siitä, että tukipaketilla pelastettiin kreikkalaiset pankit, joiden kaatuminen olisi kaatanut myös yrityksiä, jotka mahdollisesti tilaisivat tavaraa suomalaisyrityksiltä. Kun tilaukset loppuisivat yritysten kaatuessa, Suomen teollisuuden vienti kärsisi. Kun taas teollisuus kärsii, tulee lisää työttömyyttä, ihmiset ostavat vähemmän palveluita ja tätä kautta uusi kriisi olisi vireillä myös Suomessa.
...
Sanoiko herra Tyrväinen juuri, että Kreikan talous, niin kuin Suomenkin, on täysin riippuvainen pankkien pyörittämästä velkapyramidiponzihuijauksesta? Voi kyllä, juuri sen hän teki.

Vahvistiko herra Tyrväinen tietävänsä sekä ymmärtävänsä tämän:
Kaikki raha on lainattu pankista. Tästä ei ole poikkeusta. Ei edes silloin kun kyse on vientituloista. Tuolloinkin raha on vain vienti (kohde) maassa lainattua ja kiertoon kulutettua, joka ansaittiin myymällä sinne tuotteita ja/tai palveluita.
Jotta jollakin maalla olisi ylijäämää, toisella täytyy olla alijäämää.
Mutta ennen kuin yhdelläkään maalla voi olla kumpaakaan edellä mainituista, on jonkun käveltävä pankkiin...
(Yksityistäminen on hieno asia)
Voi kyllä, juuri sen hän teki.

Mutta ei tässä kaikki.
Kreikan kriisissä on Tyrväisen mukaan kyse siitä, että maan elintasoa on nostettu vauhdikkaammin kuin talouden suorituskyvyn perusteella olisi ollut syytä.
Kani luki tämän noin kuusi kertaa ennen kuin ymmärsi, mitä herra Tyrväinen oikein tarkoitti. Kun herra Tyrväinen puhui "talouden suorituskyvystä",  hän ei tarkoittanut tällä esimerkiksi tuotantoa, investointeja, tuottavuutta tai muuta sen sellaista. Hän puhui syntyvyydestä. Kyllä! Luit täysin oikein.

Nimittäin nykyisessä järjestelmässä tuotanto tai työ ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon. Ja näin ollen ainoa tapa ja/tai mekanismi "talouden suorituskyvyn" ylläpitämiseen on velallisten uusintaminen, lisääntyminen.

Paras viimeiseksi.
Kreikkalaisilla tulee olemaan vaikeuksia siksi, että vaikka elintasoa ja palkkoja lasketaan, elämisen kustannukset, kuten otetut asuntolainat, eivät pienene.
Kun palkkoja leikataan niin, ettei lainanhoitokustannuksien jälkeen jää juuri mitään elämiseen, tapahtuu jotain todella omituista: ihminen ajautuu valinnan eteen: vapauttaisko ostovoimaa lainanhoitokustannuksista vaiko syö hevletin paljon vähemmän.

Voitte vain arvata kumman ihminen valitsee. Varsinkin jos minkäänlaista työtä, josta lainanhoitokustannukset sekä elintason voi ansaita, ei ole saatavilla. Tämä tarkoittaa sitä, että Kreikan pankit ovat jo käytännöllisesti katsoen konkurssissa.

Eli puhuiko herra Tyrväinen itsensä pussiin? Voi kyllä, sen hän juuri teki.

Ihan oikeasti. Piiloittakaa tämä kaveri jonkun virkamiesmuseon synkimpään kolkkaan. Hän on vaarallinen! Ei tällaisia totuuksia saa mennä laukomaan. Ja vieläpä Ilta-sanomissa! Jotain rotia sentään. Prkl.

Tämäpäs oli odottamaton käänne

Muistatko tämän?

China Tells Banks to Roll Over Loans
China has instructed its banks to embark on a mammoth roll-over of loans to local governments, delaying the country’s reckoning with debts that have clouded its economic prospects.
...
“The local governments are implicitly guaranteed by the central government. So it was either a case of the central government directly bailing them out or of using its banking arms to relax the constraints on them. We are now seeing the latter happen,” said one person who had been briefed on the plan.
...
Huono Suomennos:
Kiina on neuvonut pankkejaan ryhtymään mammuttimaiseen velkojen siirtämiseen paikallishallinnolle, viivyttäen maan velkojen tilintekoa, jotka varjostavat sen taloudellisia näkymiä.
...

"Keskushallinto takaa epäsuorasti paikallishallinnot. Joten tässä oli kyse joko siitä, että keskushallinto pelastaa ne (pankit) suoraan tai käytäen sen pankkitoimintoja lieventämään rajoituksia. Näemme nyt viimeisimmän tapahtuvan," sanoi henkilö, jota oli tiedotettu suunnitelmasta.
Tämäpäs oli odottamaton käänne. Kani oletti, että Kiinan keskuspankki olisi tehnyt lisää sitä millä ongelma on alun perin saatu aikaiseksi: tyhjästä luotua velkaa. Mutta ei. Keskuspankin luoma pankkisektorin ongelma vain siirrettiin paikallishallinnolle.

Todellakin, tätä peliä pelataan "Kiinalaisilla säännöillä". Mitä seuraavaksi?

13.2.2012

Herra Papadimos valehteli

Kreikka hyväksyi säästöpaketin, mellakoita turistisaarilla
Hieman ennen äänestystä Kreikan pääministeri Loukas Papadimos vetosi vielä parlamenttiin sanomalla, että 3,3 miljardin euron säästöt ovat ”ainoa keino välttyä velkajärjestelyltä.., joka ennemmin tai myöhemmin pakottaisi Kreikan jättämään euron”, Financial Times kertoi.
Herra Papadimos valehteli. Kaksi syytä.

Greek Parliament Passes Latest Austerity Vote
... all Greece has done is promise to do something it won't do in hope it can get another bailout package, this time amounting to €210 billion ...
Huono Suomennos:
... loppujen lopuksi Kreikka on vain luvannut tekevänsä jotain, mitä se ei tule tekemään, toivossaan saada toisen "tukispaketin", tällä kertaa yhteensä 210 miljardia euroa ...
Uusimman "tukipakettin" summa (210 miljardia) vastaa ~90% vuoden 2011 BKT:sta.

Where Does The Greek Bailout Money Go?

"Tukipaketista" 23% menee Kreikkalaisille rahoituslaitoksille, 19% Kreikan alijäämiin, 18% euvostoliiton keskuspankille ja 40% Kreikan ulkopuolisille pankeille ja/tai sen sellaisille. Toisin sanoen melkein 80% "tukipaketin" rahoista pakenee ulos Kreikasta, takaisin euvostoliittoon.

Eli Kreikka tulee ajautumaan velkajärjestelyihin. Tämä on täysin varmaa. Mutta tämän "tukipaketin" myötä varmistui (vähintään) kaksi asiaa:

Kreikan konkurssi ei ole sen ongelma, vaan euvostoliittolaisten rahoituslaitosten ongelma. Miksi? Siksi, koska ne vastaanottavat leijonanosan "tukipaketin" rahoista.

Vaikea myöntää – nyt pelastetaan pankkeja
... Meneillään ovat kaikkien aikojen pankkitukitalkoot.
Ja Sinä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, maksat nämä talkoot. Klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

11.2.2012

Sattuipa hassusti matkalla Kauppalehden forumilla.

Etlan Korkman: Työmarkkinajärjestöt ovat kehityksen jarru
Rauno Paavilainen
...Ammattiyhdistysliike ei ole rakentanut hyvinvointiyhteiskuntaa, ei myöskään työväenliike. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentavat yrittäjät, jotka luovat työväestölle työpaikkoja. ...
Valitettavasti tämä ei pidä paikansa.

Lainataanpas Herra Heinosta (löytyy kommenteista).
...
Kaikki kulut, jotka yritys maksaa veroina, raaka-ainekuluina, energian hintana, vuokrina ja palkkoina, sisältyvät tuotteiden tai palvelusten hintaan. ...
...
Toisin sanoen: yritykset eivät luo yhään ainoaa työpaikkaa, ostovoima luo työpaikat. Ja nykyisessä järjestelmässä  koko prosessi voidaan kiteyttää seuraavaan kaavaan:

Velka = Ostovoima = Työpaikka

Tämä on se mekanismi miten-ja-kuinka työpaikat syntyvät ja tämä on myös vastaus Kanin aikaisemmin esittämään kysymykseen.

Ottamalla velkaa (ja kuluttamalla sen eteen päin) me emme ainoastaan työllistä toinen toisiamme, vaan tämän lisäksi mahdollistamme pääomatulojen syntymisen sekä kerryttämisen. Uusliberalistien yllätykseksi tämä tarkoittaa sitä, että:
työehtosopimuksien yleissitovuus ja/tai minimipalkat eivät voi aiheuttaa työttömyyttä. Itse asiassa tämä on täysin mahdotonta, koska nämä eivät aiheuta minkäänlaista pullonkaulaa.

Velkaa voidaan ottaa täsmälleen niin paljon kunnes lainanhoitokulut "syövät" liikaa elämiseen jäävästä rahasta. Tämä tarkoittaa sitä, että velkaan perustuva järjestelmä, jonka ainoana tarkoituksena on ylläpitää pankkien kannattavuutta, aiheuttaa työttömyyttä (Velka = Ostovoima = Työpaikka). Tämä on järjestelmän pullonkaula.
Anonyymiä lainatakseni:
70-luvulta saakka on höpötetty päättäjien taholta uhkaavasta työvoimapulasta, vaan ei ole vielä saapunut. Taitaa Messiaan toinen tuleminen käydä toteen ennen työvoimapulaa. Sikäli kun puhutaan uhkaavasta työvoimapulasta on koko ajan työttömien määrä kasvanut, kun huomioidaan tempputyöllistetyt mukaan lukien.

Kannattaisi vaihtaa jo levyä.Valhe pyörinyt jo liian kauan. On se kumma kun ei voida sanoa, että palkkatyötä ei voida järjestää kaikille halukkaille yksinkertaisesti siksi, että maksajia ei ole tarpeeksi. Siis ostovoimaa ei ole, eikä tällä velkaperusteisella rahajärjestelmällä tule.
Eli ammattiyhdistysliike, työväenliike ja/tai yritykset eivät ole luoneet hyvinvointiyhteiskuntaa. Ne ovat kyllä omalla panoksellaan aktiivisesti osallistuneet sen (hyvinviontiyhteiskunnan) pyörittämiseen, mutta ne eivät ole sitä luoneet. Sinä ja pankista ottamasi laina (jonka kulutit eteenpäin) ovat luoneet hyvinvointiyhteiskunnan.

Valitettavaa on se, ettei tällaisella järjestelmällä (Velka = Ostovoima = Työpaikka) ole mahdollista ylläpitää minkäänlaista kehittyneempää yhteiskuntaa (sellaista joka pitää heikommistaan huolta).

10.2.2012

Ilman velkaa ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta, verotuloja, työtä ja niin edelleen

Jyrki Katainen: ”Hyvinvointiyhteiskunta murenee”
- Hyvinvointiyhteiskunnan pitkän aikavälin kestävyys edellyttää rakenteellisia toimia, joilla vahvistetaan hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa. Erityisen tärkeitä toimia ovat työurien pidentäminen ja työvoiman tarjonnan lisääminen, Katainen linjasi.
...
Mietitäänpäs tätä rationaalisesti, loogisesti ja ennen kaikkea kylmän rauhallisesti.

Valtiolla on täsmälleen kolme tapaa rahoittaa menojaan: velkaantuminen, julkisen omaisuuden myyminen sekä verottaminen

Valtion velkaantuminen on vain poliittinen valinta alistaa se (valtio) pankkien talutusnuoraan.

Julkisen omaisuuden myyminen on täsmälleen sama asia kuin pissisi pakkasella housuihin. Lämmittää hetken... ja loput jo tiedätkin.

Valtio kerää verotuloja (melkein) jokaiselta veroalueella toimivalta yksiköltä. Kotitaloudet, yritykset ja niin edelleen.

Tällä hetkellä Suomen veroalueella toimivien yksiköiden (kotitalous, yritys ja niin edelleen) on lainattava vaihdonvälineensä pankista. Eli ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin). Näin ollen, ei ainoastaan valtio, vaan tämän lisäksi sen jäsenet (kotitaloudet, yritykset ja niin edelleen) ovat täysin pankkien talutusnuorassa.

Tässä tapauksessa talutusnuorassa oleminen tarkoittaa sitä, että on riippuvainen pankkien pyörittämästä velkapyramidiponzihuijauksesta: velasta.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa seuraavaa: ilman velkaa ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta, verotuloja, työtä ja niin edelleen.

Tällainen on nykyinen järjestelmämme. Näin se toimii (vai jäikö jotain uupumaan?).

Nyt sitten voisimmekin esittää kysymyksen:
Miten-ja-kuinka hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa voidaan vahvistaa mm. työurien pidentämisellä ja/tai työvoiman tarjonnan kasvattamisella, kun pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon?
Ei mitenkään. Ei millään tavalla.

Tämä koko touhu on 100% huijausta, jonka ainoa tarkoitus on degeneroida yhteiskuntajärjestelmme Neofeodaaliseksi (synonyymi Plutokratialle).

EDIT:
”Viimeiset metrit – Kreikalle kohta johtopäätösten hetki”
Kommenteista (Vierailija):

Vielä yksi tapa, tuottavat valtionyhtiöt, sellaisiakin on eri maissa.
Suomessa (tällä hetkellä, nykyisessä järjestelmässä) valtionyhtiöt, kuten kaikki muutkin, ovat 100% riippuvaisia siitä rahasta, jonka joku on lainannut pankista ja kuluttanut kiertoon. Eli pankkien talutusnuorassa on tämäkin.

9.2.2012

Mistä kuviossa kiertävä raha on peräisin?

Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 9/2010 - Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2009 (PDF)


Kuviossa on esitetty yksinkertaistettuna työeläkkeisiin liittyvät rahavirrat vuodelta 2009.

Herra Kanilla tulee mieleen kysymys: mistä kuviossa kiertävä raha on peräisin?

Yksikään kuviossa olevista toimijoista (valtio, rahasto, työläiset, työnantajat) eivät vastaanota tuotantoansa vastaavaa tuloa suoraan keskuspankilta. Keskuspankki ei siis osta yhdenkään kuviossa toimivan tuotantoa juuri tulostamillaan seteleillä tai painamillaan kolikoilla. Näin ollen kuviossa kiertävä raha on tullut jostain muualta, kuin keskuspankista.

Valtion osuudet katetaan verotuloista. Verotuloja taas kerätään (melkein) kaikilta muilta kuvassa olevilta toimijoilta (rahasto, työläiset, työnantajat, jne). Suomen valtio ei saa tulostaa rahaa, eikä keskuspankki toimi kansanedustajien (tai hallituksen) pankkina. Näin ollen kuviossa kiertävä raha on tullut jostain muualta, kuin valtiolta.

Lainataanpas Herra Heinosta (löytyy kommenteista).
...
Kaikki kulut, jotka yritys maksaa veroina, raaka-ainekuluina, energian hintana, vuokrina ja palkkoina, sisältyvät tuotteiden tai palvelusten hintaan. ...
...
Näin ollen kuviossa kiertävä raha on tullut jostain muualta, kuin yrityksiltä tai työnantajilta.

Sijoituksien tuotot tulevat siitä rahasta, joka on kulutettu ostamalla yrityksien tuottamia tuotteita ja/tai palveluita. Yritykset taas ansaitsivat kaiken rahansa. Näin ollen kuviossa kiertävä raha on tullut jostain muualta, kuin sijoituksien tuotoilla. Tämän lisäksi sijoitettava raha itsessään on ensin täytynyt tulla jostain.

Mistä kuviossa kiertävä raha on oikein tullut? Ei tämä nyt näin vaikeaa voi olla! Hmm...

Onko vientiteollisuus ansainnut kuviossa kiertävän rahan? Kun kauppatase summataan vuodesta 1884 alkaen, tulee siitä yhteensä ~160 miljardia euroa (noin niinkuin). Mutta... tämä ei taida olla mahdollista, sillä tämä summa rahaa ei todellakaan selitä M3:sta (kierrossa olevaa rahamäärää), kotitalouksien velkataakkaa, talletuksia, valtion velkaa saatikka ulkomaista bruttovelkaa. Näin ollen kuviossa kiertävä raha on tullut jostain muualta, kuin vientiteollisuuden kautta.

No höh.

Nyt pitää kaivaa vihjeitä hieman kauempaa
Samaan aikaan kun Sinä (muka) maksoit itse itsellesi eläkettä, se sama summa maksettiin niille, jotka olivat sillä hetkellä eläkkeellä. ...
Ahaa! Eli kun Sinä maksoit eläkettä itsellesi, se menikin eläkeläiselle, joka kulutti sen kiertoon ostamalla yrityksien tuottamia tuotteita ja palveluita! Mutta... tämä ei taida olla mahdollista, sillä tämä summa rahaa ei todellakaan selitä M3:sta (kierrossa olevaa rahamäärää), kotitalouksien velkataakkaa, talletuksia, valtionvelkaa saatikka ulkomaista bruttovelkaa.

No johan on kumma. Mistä ihmeestä tämä kuviossa kiertävä raha on oikein tullut? Suomen (keskus)pankki vastaa:
...
Kun pankki myöntää lainaa, sekä sen velat että saamiset kasvavat. Lainaa myöntävä pankki ottaa asiakkaalta allekirjoituksen velkakirjaan ja merkitsee varoihinsa tämän saamisen. Mutta laina on nostettu vasta kun sitä vastaava talletus on kirjattu asiakkaan tilille, joten myös pankin velat kasvavat. Talletuksethan ovat pankin velkoja asiakkailleen. Näiden velkojen lisääntyminen on rahan määrän lisääntymistä.
...
Eli yrityksien, sijoittajien sekä valtion verotulot ovat ansaittu rahasta, jonka joku lainasi pankista ja kulutti eteenpäin. Tämä selittää M3:n (kierrossa olevaa rahamäärään), kotitalouksien velkataakkaan, talletukset, valtionvelan sekä ulkomaisen bruttovelan.

Hienoa! Ongelma ratkaistu.

Nyt sitten voimmekin esittää kysymyksen: mikä onkaan se määrä verojen korotuksia, eläkeikien nostoja, leikkauksia, säästöjä tai (lisää idea) joilla tällainen eläkejärjestelmä saadaan ylläpidettyä?

Vastauksen voi jättää kommentteihin.

Terminaalivaiheen oireita

Orjuuden ekonomia – ekonomian orja
...professori Michael Hudson. Hudson kirjoittaa tekstissään "How economic theory came to ignore the role of debt" velkaan perustuvan makrotalouden tuhoavasta vaikutuksesta.

Velan korot

    - lisäävät tuotteen hintaan kuluerän, joka ei muodostu tuotantokustannuksista
    - deflatoivat markkinoiden ostovoiman, joka muuten käytettäisiin tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen
    - eivät rohkaise investoimaan tai palkkaamaan työvoimaa
    - aiheuttavat painetta palkkojen pitämiseen mahdollisimman alhaisina.


Kukaan tuskin odottaa tupakkatehtaan tiedottavan tupakoinnin vaaroista, joten ei pitäisi yllättyä, kun pankkisektori vaikenee velkatalouden haittavaikutuksista, onhan pankkien myyntituote velka, toteaa Hudson.
Herra Hudson kuvailee varsin osuvasti talouttamme kalvavan syövän (raha on velkaa) terminaalivaiheen oireita.

Vastauksen voi jättää kommentteihin.

Liberalismiwiki - Minimipalkka
Ellei minimipalkkoja olisi, työpaikoissa olisi paremmin valinnanvaraa

Ellei minimipalkkoja olisi, töitä olisi eri aloilla yhteensä paljon enemmän kuin työvoimaa, joten jokainen voisi valita monesta paikasta kovapalkkaisimman tai muuten mieleisimmän. Minimipalkkojen ja muiden lakisääteisten (tai ammattiliittojen nyky-Suomessakin joskus työpaikkakiusaamisella, hakkaamisilla ja kiristämällä asettamien) minimityöehtojen vuoksi moni joutuu hakemaan töitä eri aloilta, yrityksestä, tehtävistä tai paikkakunnalta kuin haluaisi, tekemään töitä tehokkaammin ja stressaavammin kuin haluaisi, sietämään ikävämpiä pomoja ja työkavereita jne. valinnanvaran puutteen vuoksi.
Ohgay.

Lainataanpas Herra Heinosta (löytyy kommenteista).
...
Kaikki kulut, jotka yritys maksaa veroina, raaka-ainekuluina, energian hintana, vuokrina ja palkkoina, sisältyvät tuotteiden tai palvelusten hintaan. ...
...
Nyt kun tämä on selvä, niin esitetäänpäs kysymys: jos-ja-kun minimipalkkoja ei ole, vaan kaikkien palkat joustavat vapaasti alaspäin, niin mitä tapahtuu yrityksien tuloille? Vastauksen voi jättää kommentteihin.

Herra Kani antaa vihjeen: jopa Henry Ford ymmärsi tämän.

8.2.2012

Kreikan harhaanjohtajat ajavat (Kreikan) yksityistä sektoria konkurssiin

Uusi budjettipommi Kreikasta: tammikuun luvut päin honkia
Tammikuussa Kreikan tulojen piti nousta 8,9 prosenttia, mutta ne laskivatkin 7 prosenttia, kertoo eKathimerini-lehti.
Miten ihmeessä Kreikan tulot voisivat nousta? Tällä hetkellä tämä on yksinkertaisesti täysin mahdotonta. Mukavaa lainata itseään:
Näissä säästötoimenpiteissä on muutama ongelma.
1. Säästötoimenpiteillä kerätyt rahat menevät (tod.näk.) kokonaisuudessaan julkisen velan hoitoon. Näin ollen tämä raha pois ko. valtion taloudesta. Mikäli säästötoimenpiteillä pois pumpattua rahaa ei korvata tavalla tai toisella, esim. kansalaisten velkaantumisella tai viennillä, on seurauksena vain entisestään syvenevä lama.
2. Julkinen sektori ja yksityinen sektori eivät voi lyhentää velkojaan samaan aikaan. Toisen on annettava periksi ja mentävä konkurssiin. Veikkaisin sitä jolla ei ole verotusoikeutta.
...
Toisin sanoen Kreikan harhaanjohtajat ajavat (Kreikan) yksityistä sektoria konkurssiin. Tämä taas tarkoittaa sitä, että ilman uutta "tukipakettia" (ja sitten taas uutta ja taas kerran uutta) Kreikka ajautuu laiminlyömään velkansa.

Herra Kani odottaa suurella mielenkiinnolla vastaavia lukuja Irlannista. Vähän aikaa sitten Kani veikkaili, että Irlannin BKT:n supistuminen raportoidaan kaksinumeroisella luvulla
Mikäli tämä pitää paikkansa, eli Irlanti on todellakin toteuttanut 21 miljardin säästötoimenpiteet, ensi vuoden (2012) BKT:n supistuminen raportoidaan kaksinumeroisella luvulla (-10% tai enemmän).

On siis ajateltava laatikon ulkopuolelta.

Taloussanomat - Jan Hurri - Näistä veloista Kreikka ei selviä
...
Pankeille EKP vahvisti vakuusmääräyksillään, että kaikkien eurovaltioiden velkakirjat ovat riskittömiä. Pankeille tilaisuus oli kuin lupa painaa rahaa.
...
Tilaisuus oli pankeille ja Kreikalle aivan liian houkutteleva vastustettavaksi. Velkatulva synnytti kangastuksen talouskasvusta – jonka todelliselta olemukselta myös EU ja EKP sulkivat silmänsä.
...
Eipä tätä oikeastaan tämä ytimekkäämmin voi enää sanoa: "velkatulva synnytti kangastuksen talouskasvusta".

Viimeisen 10-15 vuoden aikana tapahtunut "talouskasvu" on perustunut velkarahalle. Rahalle, jonka pankit ovat luoneet laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä". Rahalle, joka on palautettava 127% (riippuu korosta) takaisin pankkiin.

Tämä tässä on oikeastaan koko homman ydin. Tämä kertoo meille sen, että "lääkkeet" joilla tätä nykyistä kriisiä yritetään hoitaa, ovat täysin vääriä. Niillä yritetään hoitaa oiretta. Ongelma on rahan syntymekanismi.

On siis ajateltava laatikon ulkopuolelta ja löydettävä täysin toisenlaisia keinoja ongelman ratkaisemiseen.

Tällä hetkellä yksinkertaisin keino olisi velattoman rahan "lähteen" luominen. Esimerkiksi näin:
Valtio tulostaa omaa rahaa, jonka se kuluttaa kiertoon ostamalla kansalaisilta niitä palveluita joita he (kansalaiset) haluavat yhteisön (valtion) tuottavan.
Tai vaikkapa jokin seuraavista:
Toholammilla käytössä oma paikallisraha TOHO
Aikapankki - Oulu, Helsinki, Joensuu
Colonial scrip - Wikipedia, the free encyclopedia
Social Credit: Synopsis of Social Credit
Suomen Talousdemokratia
Hilda K - Wörglin paikallisraha
Silvio Gesell - Wikipedia, the free encyclopedia
Kaninkolo - Hyödyt ylittävät moninkertaisesti haitat.
Creating New Money
Naturalmoney.org
LETS
WIR
Positive Money
(Muita, mitä ja missä?)

Vaihtoehtoja on. Ja niitä on paljon.

Paras mielipidekirjoitus ikinä! (vol. 3)

Kiitoksia vihjeestä Anonyymi. Olet parhain kaikista (hemmetti, superlatiivit loppuvat kesken)!

FORUM24 Maanantaina 7.2.2012 - Kaikki raha palaa pankkiin

Tuttua tekstiä? Voi kyllä!

Tehdäänpäs yksi asia selväksi: herra Kani ei ole herra Peltola tai päinvastoin.

Herra Peltola on vain käyttänyt herra Kanin myöntämää oikeutta käyttää mitä tahansa tässä blogissa julkaistua materiaalia missä tahansa ja aivan mihin tarkoitukseen hyvänsä.

Tämä on jo kolmas paras mielipidekirjoitus ikinä. Miten ne kaikki voivat olla parhaita? Mitä väliä! Kanin mielestä ne kaikki ovat parhaita.

Kiitoksia herra Peltola.

Kun Kapteeni on oikeassa, hän on oikeassa.

Zeitgeist & Yhteiskuntaevoluutio - 18. Maailman suurin pyramidihuijaus
...
Rahajärjestelmässä, jossa kaikki raha on pohjimmiltaan velkaa, voidaan velat korkoineen kuitata maksetuiksi ainoastaan uusilla, yhä suuremmilla veloilla. Jos tämä velkarahan kasvu joskus lakkaa tai häiriintyy, kupla puhkeaa. Tyypillistä rahajärjestelmälle on myös se, ettei sen todellista luonnetta paljasteta kansalaisille. ...
Kapteeni, mitä olet mieltä?

Herra Kani on täysin samaa mieltä.

Kyllä vaiva sitten helpottaa

OECD maalaa Suomen taloudesta synkän kuvan
– Sekä minimi- että maksimieläköitymisiän nostaminen, iäkkäämpien ihmisten kannustaminen työntekoon ja aikaisen eläkkeelle lähdön vaikeuttaminen entisestään nostaisi työvoiman tarjontaa ja vähentäisi julkisia menoja, järjestö kirjoittaa raportissaan.
OECD:n ehdotukset eivät ole mitään muuta kuin oireen hoitoa. Itse sairauteen, eli rahan syntymekanismiin, ei puututa millään tavalla. Tästä johtuen nämä ehdotukset ovat vain uusliberalistisia aivopieruja, joilla ei saada aikaiseksi yhtään mitään muuta kuin yhteiskuntajärjestelmän degeneroitumisen Neofeodaaliseksi.

Herra Kani suosittelee OECD "asiantuntijoille" Cuplatonin ottamista nenän kautta. Kuusi tippaa molempiin sieraimiin. Kyllä vaiva sitten helpottaa.

7.2.2012

Mitä yhteistä on...

Mitä yhteistä on tällä jutulla:
Vuonna 2000 The Independent -lehti julkaisi artikkelin, jonka otsikko menee jotakuinkin näin "Lumisateet ovat menneisyyttä": Snowfalls are now just a thing of the past
Britain's winter ends tomorrow with further indications of a striking environmental change: snow is starting to disappear from our lives.
Huono Suomennos:
Britannian talvi loppuu huomenna yhtenä merkkinä silmiinpistävästä ympäristömuutoksesta: lumi katoaa elämästämme.
sekä tällä kommentilla:
Sixten Korkman
"Rahaliiton hajoaminen olisi niin hirveä tilanne, että sitä on vaikea nähdä ainakaan tilanteen ratkaisuna"

Aikanaan siihen suhtauduttiin vakavasti, mutta myöhemmin se todistettavasti havaittiin täydelliseksi paskanjauhannaksi.

Paras mielipidekirjoitus ikinä! (vol. 2)

Kiitoksia vihjeestä Anonyymi. Olet edelleenkin paras!

KALEVA tuntematon pvm. – Mielipide

Tuttua tekstiä? Voi kyllä!

Tehdäänpäs yksi asia selväksi: herra Kani ei ole tätä Kalevaan lähettänyt.

Kyseisen jutun kirjoittaja (ja lähettäjä) on vain käyttänyt herra Kanin myöntämää oikeutta käyttää mitä tahansa tässä blogissa julkaistua materiaalia missä tahansa ja aivan mihin tarkoitukseen hyvänsä.

Paras mielipidekirjoitus ikinä (taas kerran)!

Herra Kani odottaa mielenkiinnolla sitä päivää, kun joku Talouspappi tarttuu tähän tekstiin ja yrittää kumota sen sisällön. Sitä odotellessa...

EDIT:
Valtavat kiitokset sille henkilölle joka tämän jutun kirjoitti. Siis tuon, joka julkaistiin Kalevassa. Ei siis tätä juttua. Eiku... ymmärsit kyllä.

Luit ja ymmärsit täysin oikein

Treasuries Advance Amid Concern Greece May Consider Debt-Default Option
...
The Greek prime minister yesterday told the leaders of the three political parties supporting his interim government that he asked the ministry “to record accurately and realistically all the consequences of the country’s exit from the euro zone,”
...
Huono Suomennos:
...
Kreikan pääministeri kertoi eilen väliaikaisen hallituksen puolueiden johtajille, että hän on pyytänyt ministeriötä "osoittamaan tarkasti ja realistisesti euvostoliitosta poistumisen mahdolliset seuraukset,"...
Tämän raportin sisältö tulee yllättämään meidät kaikki! Varsinkin jos Kreikan harhaanjohtajat eivät saa läpi vaatimustaan 145 miljardin euron "tukipaketista". Aivan! Luit ja ymmärsit täysin oikein. Kreikan harhaanjohtajat tietävät tasan tarkkaan sen, että heidän euvostoliittolaiset kollegansa tekevät mitä vain pitääkseen projektinsa käynnissä. Eli me emme tule näkemään tätä raporttia koskaan ja Kreikka tulee saamaan "tukipakettinsa".

Vai voiko Kani olla väärässä?

6.2.2012

Surullinen esimerkki pankkien toteuttamasta politiikasta

Michael Hudson - Banking Wasn’t Meant to Be Like This
Governments can create new credit electronically on their own computer keyboards as easily as commercial banks can. And unlike banks, their spending is expected to serve a broad social purpose, to be determined democratically. When commercial banks gain policy control over governments and central banks, they tend to support their own remunerative policy of creating asset-inflationary credit – leaving the clean-up costs to be solved by a post-bubble austerity. This makes the debt overhead even harder to pay – indeed, impossible.
...
Huono Suomennos:
Valtiot voivat luoda luottoa elektronisesti tietokoneen näppäimistöllä  yhtä helposti kuin liikepankit. Toisin kuin pankit, valtion kulutuksen oletetaan palvelevan suurempaa sosiaalista tarkoitusta, joka määritellään demokraattisesti. Kun liikepankit saavat haltuunsa hallituksen sekä keskuspankin poliittisen vallan, ne ovat taipuvaisia tukemaan omaa politiikkaansa luomalla varallisuusarvoja inflatorisoivaa (onx tää edes Suomee?) luottoa - jättäen siivouskustannukset ratkaistavaksi kuplan jälkeisillä säästötoimenpiteillä. Tämä tekee velkataakasta vielä vaikeamman maksaa - todellakin, mahdottoman.
...
Tässä herra Hudson ei kirjoita asiasta, joka tulee ehkä-ehkä tapahtumaan. Hän kirjoittaa asiasta, joka on jo tapahtunut!

Valtiot voisivat luoda rahaa ja kuluttaa sen kiertoon milloin tahansa ja miten tahansa (harkitusti, hallitusti, hillitysti). Mutta eivät näin tee, koska (liike)pankit ovat kaapanneet vallan.

Kreikasta ja koko euvostoliitosta on tulossa surullinen esimerkki pankkien toteuttamasta politiikasta.

3.2.2012

Tämä on kerta kaikkiaan huima suoritus!

Herra Kanin käpälään sattui vähän aikaa sitten kirja nimeltään Toimiva talous


Tämän kirjan ovat kirjoittaneet Aku Miettinen, Ismo Linosmaa ja Kirsi Kannisto.

Teos on ensisijaisesti tarkoitettu kansantaloustieteen oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin. Lisäksi se soveltuu kurssikirjaksi kansantaloustieteen perusopintoihin niihin yliopistojen koulutusohjelmiin, joissa kansantaloustiede on sivuaineena.

Mennään suoraan itse asiaan. Tämä alkaa kyseisen kirjan sivulta 266.
Esimerkki luotonlaajennuksesta 
Kotitalous haluaa tallettaa määräaikaiselle talletustilille varoja, jotka sillä on jäänyt tuloistaan säästöön. Pankkivirkailija tekee asiakkaalle talletustodistuksen, ja talletus näkyy pankin taseessa velkana kotitalouksilta. Pankki on velvoitettu tekemään varantopohjansa rakenteen mukaan keskuspankkiin vähimmäisvarantotalletuksia, mikä vähentää pankin kykyä välittää rahoitusta eteenpäin. ...
...
Pankki välittää rahoitusta toiselle asiakkaalle. Kun luotto on myönnetty asiakkaalle, syntyy pankin taseeseen saatava. Rahoitusta välittävän pankin keskeiseksi riskiksi jää velallisen takaisinmaksukyky. Pankin taseen näkökulmasta myös saataviin ja velkoihin kytkeytyvillä korkosidoksilla on merkitystä pankin riskien hallinnassa. ...
Ja sitten seuraavalta sivulta (s.267) löytyykin ällistyttävän mielenkiintoinen kuvio (kuvio luotu google docs:lla alkuperäistä kuviota orjallisesti seuraten):


Nyt loppui Kanilta superlatiivit kesken. Tämä on kerta kaikkiaan huima suoritus! Kuvassa on moka. Juu-u, kyllä siinä vain sellainen on. Kani ei osaa sanoa tekivätkö kirjan kirjoittajat tämän tahallisesti, mutta korjataanpas se. Väliaikamusiikkia... ja voilà!

Nonnih! Nyt tässä on jotain järkeä: ilman luottoja ei ole tuloja ja/tai talletuksia eli velka = ostovoima = työpaikka. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, ettei tuotanto tai työ luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.

Eikä tässä vielä kaikki!

Pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainasopimuksessa lukevan summan verran. Mutta korkojen takia pankkiin on palautettava enemmän kuin sieltä on saatu. Näin ollen pankit pyörittävät... nyt kaikki yhdessä:

Velkapyramidiponzihuijausta!

Kiitoksia.

Tästäpä iltalukemista:
Esitetään yksinkertainen kysymys
Otetaanpas oikein huono esimerkki ja käytetään sitä äärimmäisen ontuvana vertauskuvana.
Mikä edellä mainituista lainoista on sellainen jota ei ole mahdollista maksaa takaisin ja miksi? sekä jatko-osa.

Tästä, tästä ja tästä aikaisemmat "kirja-arvostelut".

Mielenkiintoinen interaktiivinen kuva

Kiitoksia vihjeestä Anonyymi. Olet edelleenkin paras!

Saatavien sokkelo: Näiden maiden pankit pelaavat isoilla riskeillä velkamaissa
Kyseisen linkin takaa löytyy varsin mielenkiintoinen interaktiivinen kuva. Sitä klikkaamalla näet ulkomaisten pankkien saatavat ja sijoitukset eri maissa.

Kuvassa näyttäisi olevan pieni puute: summien yhteenlaskettu määrä on liian pieni.

Ehkäpä tilanpuutteen takia kuvaan ei ole saatu mahtumaan kaikkia Kansainvälinen järjestelypankin (BIS) tilastotietoja (PDF)?

Tässäpä kuva

Vicious Cycles Persist As Global Lending Standards Tighten

Tässäpä kuva, joka kertoo mitä tulee tapahtumaan, kun valtio allekirjoittaa (ja yrittää pitää kiinni) euvostoliiton budjettikuria tiukentavasta hallitusten välisestä sopimuksesta.

Kuvasta puuttuu yksi muuttuja: velka.

Tämä muuttuja on mahdollista sijoittaa ylimpänä olevaan nuoleen jossa lukee "aggregate demand and unemployment rises", joka tarkoittaa "kokonaiskysyntä supistuu sekä työttömyys kasvaa". Eli se voidaan muuttaa tällaiseksi "mitä vähemmän velkaa otetaan, sitä enemmän kokonaiskysyntä supistuu sekä työttömyys kasvaa".

Syy tähän on ällistyttävän yksinkertainen: Velka = Ostovoima = Työpaikka.