27.4.2011

Mikä tässä on niin %#?&* epäselvää?

Mitä raha on? << Raha ja talous
...
Nettomääräisesti arvioituna rahan ja velan määrä taloudessa on kuitenkin aina nolla. Jokaisella positiivisella pankkitalletuksella on jossain taloudessa vastineena negatiivinen velka. Velka ja rahatalletukset ovat saman asian kaksi eri puolta. Tämä on nykymuotoisen rahatalousjärjestelmän toiminnan ymmärtämisen kannalta keskeinen seikka.

Rahan luonti nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä

Kuten edellinen tarkastelu osoitti, luovat pankit rahaa tyhjästä taloudellisten toimijoiden tarvetta vastaan. Tässä mielessä raha on taloudessa endogeeninen ilmiö, jonka määrä riippuu rahan kysynnästä, jota puolestaan määrittää taloudellisen toimeliaisuuden taso. Rahan määrä taloudessa ei siis ole riippuvainen keskuspankin kultavarannosta tai keskuspankin liikkeelle laskeman keskuspankkirahan määrästä, kuten ortodoksiseen talousteoriaan nojautuvat taloustieteilijät usein väittävät. Itse asiassa keskuspankkirahan määrä riippuu nykymuotoisessa rahajärjestelmässä juuri liikepankkien luomien velkojen ja pankkitalletusten määrästä.
...
Ja siellä se on taas! Ponzi!

Herra Kani haluaa ostaa talon. Talon "arvoksi" päätellään 100.000 euroa. Herra Kani päättää ostaa talon, mutta hänellä ei ole rahaa. Herra Kani kävelee pankkiin. Pankki on sitä mieltä, että rahat taloa varten voidaan lainata. Ja niinpä pankki luo Herra Kanin nimiin uuden tilin, jonne kirjoitetaan numeroita 100.000 edestä. Tämä tosin tehdään kahdella ehdolla, joihin molempiin on Herra Kanin suostuttava tai muuten hän ei saa lainaa.
1. Pankilta lainattu raha on palautettava sille 100% takaisin.
2. Pankista lainatusta rahasta on maksettava 2% korko.

Pankki lainaa vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman. Joten mistä korot maksetaan?

Vastaus tähän kertoo suoraan sen, että pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanottuna velkapyramidiponzihuijausta.

Minkälaisia sieniä yliopistoissa ihmisille oikein syötetään? Mikä tässä on niin %#?&* epäselvää? Tämä on niin selvää "pässinlihaa" kuin vain olla ja voi.

Kun joku voi luoda tyhjästä jotain ja lainata sen mitä tahansa vakuudeksi annettavaa "hyödyllistä asiaa" vastaan, on tämä huijaus.
Jos tämä joku vielä vaatii korkoa tämän jonkin lainaamisesta, jonka se löi tyhjästä vakuutta vastaan, on tämä ponzi. Sillä ainoa tapa, mistä-ja-miten korot voidaan maksaa, on jonkun muun vakuutta vastaan lainaamasta ja kiertoon kuluttamasta jostain.

Ei kommentteja: