30.11.2011

Ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankki (yrittää) pelastaa keskuspankkikartellin

30 November 2011 - Coordinated central bank action 
to address pressures in global money markets
The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve and the Swiss National Bank are today announcing coordinated actions to enhance their capacity to provide liquidity support to the global financial system.
...
Huono Suomennos:
Kanadan, Englannin, Japanin, Euvostoliton, Ameriikan ihmemaan sekä Sveitsin keskuspankit ilmoittivat tänään toteuttavansa koordinoituja toimia vahvistaakseen niiden kykyä tarjota likviditeettiä (rahaa) tukeakseen maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää.
...
Samasta aiheesta: Here Comes The Global, US-Funded Liquidity Bail Out
As expected, the Fed has just bailed out the world once again ... And as we have been writing every single day, the worldwide dollar crunch is now confirmed ...
Huono Suomennos:
Kuten odotettua, FED pelasti maailman jälleen kerran ... Ja kuten olemme kirjoittaneet joka'ikinen päivä, dollarit ovat tiukassa maailmanlaajuisesti ja nyt se on vahvistettu ...
Suomeksi: ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankki (yrittää) pelastaa keskuspankkikartellin avamaalla (taas kerran) melkein rajoittamattomat dollarin vaihtolinjat. Miksi näin? Syitä on vain yksi, ja se on luettavissa täältä.

Uusliberalismi on keino jolla yhteiskunta saadaan muokattua Neofeodaaliseksi

EKP-pomo tyrmää ajatukset keskuspankin roolin laajentamisesta
Yhdysvalloissa eilen puhunut Stark korosti keskuspankin riippumattomuutta sekä hintavakauden ylläpitämistä EKP:n päätehtävänä.
Hintavakauden ensimmäinen ja viimein tarkoitus on pitää tuottavan perusduunarin palkka mahdollisimman alhaisena.

Riippumattomuus loppui siihen paikkaan, kun euvostoliiton keskuspankki ryhtyi lähettelemään paimenkirjeitä
eri maiden harhaanjohtajille.

Toisin sanoen euvostoliiton keskuspankki tekee tietynlaista politiikkaa ja painostaa valtiot (tai harhaanjohtajia) toteuttamaan sitä. Tämä politiikka on uusliberalistista. Uusliberalismi on vain keino jolla yhteiskunta saadaan muokattua Neofeodaaliseksi. Tämä taas on synonyymi Plutokratialle.

Ei koske Suomea

Kolmen suomalaispankin luottoluokitus uhattuna
Luottoluokitusyhtiö Moody's uhkaa leikata jopa 87 eurooppalaisen pankin luottoluokitusta. Suomessa luottoluokituslasku uhkaa Pohjola Pankkia, Sampo Pankkia ja Nordeaa.
...
Hmm... katsotaanpas mitä tämän luottoluokitusyhtiön ilmoituksessa (PDF) oikein lukee:
...The ratings, financial reporting analysis, projections, and other observations, if any, constituting part of the information contained herein are, and must be construed solely as, statements of opinion and not statements of fact or recommendations to purchase, sell or hold any securities. ...
Huono Suomennos:
... Luokitukset, taloudellisen raportoinnin analysointi, arviot sekä muut huomiot, jos yhtään, jotka muodostavat asiakirjan tiedot ovat, ja on ymmärrettävä ainoastaan​​, mielipiteen ilmaisuna eivätkä ole tosiseikkoja saatikka suosituksia ostaa, myydä tai pitää arvopapereita. ...
Mitä tähän enää lisäisi? Nyt tiedän! Pääministeri Katainen, olkaa hyvä.

"Ei koske Suomea."
Kiitoksia.

EDIT:
EU-komissaarin vaatimus ällistyttää: ”Todellisuus halutaan salata”
... Käytännössä hän olisi ollut kieltämässä puolueettomien arvioijien luottoluokitusten julkaisut valtioiden osalta, jos ne olisivat negatiivisia. Melkoinen hyökkäys sananvapautta ja markkinoiden toimintaa vastaan. ...
Ei ne nyt niin puolueettomia ole. Mutta mitä väliä! Jokaisella on täysi oikeus ilmaista mielipiteensä.

27.11.2011

Hajota ja hallitse

Kerrataanpas meneillään olevia tapahtumia.
- yksityisen sektorin velkaantuminen on saavuttanut lakipisteensä eli on tapahtunut velkasaturaatio.Tästä johtuen pankit ovat lirissä, koska juuri kukaan ei kykene ylläpitämään niiden pyörittämää ponzia. Tämä mädättää pankkien holveissa olevat (arvo)paperit ja saa niiden taseet näyttämään valheellisilta.
- euvostoliiton pankkien välinen rahaliikenne (luottottaminen) on tyrehtymässä, koska ne eivät luota toinen toisiinsa (muistatko vuonna 2008 Lehmanin kaatumisen jälkeiset tapahtumat?) ja tämä yhdistettynä edelliseen (velkasaturaatio) aiheuttaa pankkien kaatumisia.
- Pankin kaatumien aiheuttaa sen, että jonkun on se pelastettava. Tämä joku on valtio, joka ajautuu tavalla tai toisella takaamaan sekä rahoittamaan kaatunutta pankkia. Tämä taas aiheuttaa sen, että pankkinsa pelastavan valtion luottoluokitusta alennetaan.
- ympäri euvostoliittoa eri valtioiden luottoluokitukset ovat laskemassa (jopa ilman sitä, että ne pelastavat pankkejaan). Tämä tarkoittaa sitä, että niiden on yhä vain vaikeampaa rahoittaa alijäämiään ja/tai maksaa vanhaa velkaa uudella.
- seuraavan kahden vuoden aikana euvostoliiton valtioiden pitäisi uudelleenrahoittaa noin 1,7 biljoonan euron edestä velkaa.
- ERVV (eli EFSF) toimintakyky on täysin riippuvainen sen rahoituksen takaavien maiden luottoluokituksesta.
- euvostoliiton komissio on saanut six-packiksi kutsutun lakihässäkän avulla valtuudet puuttua eri maiden budjettiraameihin.
- melkein jokaisessa euvostoliiton valtiossa suoritetaan erilaisia säästö- sekä leikkauspaketteja. Nämä alentavat kysyntää, koska ne aiheuttavat palkkojen alenemista sekä työttömyyttä. Ja tämä aiheuttaa ongelmia eri maiden viennille.
- eurobondeista toivotaan euvostoliiton pelastavaa tapaa ottaa velkaa (mutta voidaanko velasta johtuvaa ongelmaa korjata velalla?)
- kaikella rahalla, joka pankeista on lainattu, on vain yksi suunta: takaisin pankkiin.
Eli kaiken kaikkiaan, kaikki on päin helevettiä.

Noh, mitä seuraavaksi? Hitaasti mutta varmasti jokaisen euvostoliiton valtion (harhaan)johtajan katse kääntyy kohti euvostoliiton keskuspankkia (EKP). Ja he kaikki tulevat kovaan ääneen vaatimaan setelirahoituksen, eli keskuspankki rahoittaa valtioiden alijäämät, aloittamisen.

Ei tässä mitään. Hyvä idea.

Inflaatio ei ole ongelma. Euvostoliiton keskuspankki voi milloin tahansa siirtää YKHI indeksin vuoteen 2011 ja inflaation vauhti on tasan nolla (näin keinotekoinen se on). Tämän lisäksi velkasaturaatio pitää huolen siitä, että jokainen setelirahoituksen kautta talouteen ”pumpattu” euro katoaa lainanlyhennyksien kautta pankkeihin. Euron ”arvo” määritellään valuuttamarkkinoilla eli se on ns. kelluvavaluutta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli eurojen määrää kierrossa kasvatetaan, sen ”arvo” muihin valuuttoihin nähden alenee. Tämä tarkoittaa euron devalvointia.

Mutta (aina se mutta) asia ei ole näin yksinkertainen.

Ensimmäinen ongelma on Saksa. Se on ylläpitänyt älyttömän tiukkaa rahapolitiikkaa (suom.huom. Weimar syndrooma) Toisesta maailmansodasta lähtien. Toisin sanoen, Saksa ei tule (suurimittaista) keskuspankkirahoitusta sallimaan.

Toinen ongelma löytyy euvostoliiton valtarakenteista. Siellä on olemassa intressiryhmä, joka haluaa käyttää velkakriisiä hyväkseen ajakseen omaa agendaansa (yhdentymistä, integraatiota). Keskuspankkirahoitus sotisi heidän agendaansa vastaan ja siksi he eivät tule sitä sallimaan.

Kolmas ongelma on päin helevettiä koulutetut talouspapit (ekonomistit jne.jne.) joiden suositus tällaiseen ”radikaaliin” toimenpiteeseen on lämmin ei.

Neljäs ongelma on se, että euvostoliiton keskuspankkia on kielletty lainoittamasta viranomaisia tai julkista sektoria

Oletetaan, että edellisistä ongelmista päästään jotenkin yli. Oletetaan, että edellä mainitut (mielipide)ongelmat saataisiin jollain ihmeellisellä tavalla ratkaistua ja/tai ylikäveltyä ja setelirahoitus voi alkaa. Kaikki hyvin? Valitettavasti ei.

Nyt laukea ansa.

Ennen kuin menemme ansan yksityiskohtiin, on tehtävä pieni alustus.
BKT on kansantalouden tilinpitoa. Se on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kansantalouden toimintaa mitatuin suurein. Suure, jota mitataan, on rahaa (tässä tapauksessa euro).

Vuonna 2005 Suomi kykeni tuottamaan bruttokansantuotetta ~157 miljardin euron edestä. Samana vuonna Suomen työlliset jakaantuivat seuraavasti: yksityinen kotimarkkinasektori ~60%, julkinen sektori ~ 25% ja vientiteollisuus ~ 15%.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2005 Suomen työllisistä 85% kierrätti (tavalla tai toisella) samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan. Eli vuonna 2005 suurin osa Suomen BKT:sta koostui yhden ja saman euron liikkumisesta tililtä toiselle.

Oikea kysymys onkin, että montako kertaa yksi ja sama euro vaihtoi omistajaa? Tätä ei ilmeisesti tarkkaan tiedetä, mutta useat talouspapit väittävät sen olevan 1.5 kertaa. Eli yksi euro vaihdetaan vasemmasta kädestä oikeaan yksi ja puoli kertaa ennen kuin se palaa takaisin pankkiin.

Tämä kerroin voi kuitenkin olla huomattavasti suurempikin. Kerroin riippuu useasta tekijästä. Esimerkiksi julkisen sektorin koosta, velkataakasta (yksityiset jne.), verotusasteesta, onko tuonti suurempi kuin vienti? Ja niin edelleen.

Eli BKT ei ole kiinteä summa rahaa. Suurimmalta osaltaan se koostuu siitä, että yksi ja sama euro vaihtaa omistajaansa uudestaan ja taas uudestaan.
Olipas hieno alustus. Eteenpäin!

Ansa koostuu kolmesta osasta.

Ensimmäinen ansan osa löytyy lakipaketista nimeltään six-pack. Herra Kani on täysin varma, ettei euvostoliiton komissio suostu antamaan keskuspankkirahoitusta ihan mihin tai miten tahansa. Itse asiassa herra Kani on täysin varma siitä, että ennen kuin yksikään euvostoliiton maa voi/saa vastaanottaa keskuspankkirahoitusta, on sen täytettävä yksi kriteeri: julkisen velan on vähennyttävä riittävästi. Täsmälleen niin kuin lakipaketissa lukee:
Julkisen velan suhde BKT:hen vähenee riittävästi, jos se on viimeisen kolmen vuoden aikana vähentynyt keskimäärin 1/20 (noin 5%) liiallista velkaa vuodessa (komission ehdotus vaatii 1/20 vähentämistä joka vuosi).
Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei todellakaan ole. Jokainen vuosi, kun maa suorittaa leikkaus- sekä säästötoimenpiteitä, sen BKT supistuu supistumistaan. Otetaan esimerkiksi Suomi.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Suomen BKT oli ~180 miljardia euroa. Samana vuonna julkisyhteisöjen velkataakka oli 87 miljardia euroa. Eli julkisen velan suhde BKT:n oli noin 48%. Näin ollen Suomen olisi maksettava julkista velkaa pois 9 miljardin euron edestä, että velan suhde BKT:n laskisi 5%:lla.

Mitä tapahtuu BKT:lle, kun kierrosta katoaa 9 miljardia euroa? Aivan oikein! Se laskee, ja (riippuen useasta eri tekijästä) se voi laskea jopa kaksi kertaa enemmän kuin se summa joka käytettiin julkisen velan takaisinmaksuun.

Eli, mikäli Suomi lyhentäisi julkista velkataakkaansa yhden vuoden aikana 9 miljardin euron edestä, se voi aiheuttaa ~20 miljardin euron laskun BKT:ssa. Seuraavana vuonna Suomen BKT olisi noin 160 miljardia ja julkinen velkataakka 78 miljardia euroa. Laskiko julkisen velan määrä suhteessa BKT:n? Valitettavasti ei. Julkisen velan suhde BKT:n kasvoi melkein yhdellä prosentilla ~49%.

Mutta  tällä ei ole merkitystä (luit oikein!). Tämän ansan ideana on se, että taloudesta ”imaistaan” miljardeja euroja pois mahdollisimman pienen aikajänteen sisällä. Tämä aiheuttaa hirvittäviä ongelmia taloudelle (esimerkistä poiketen todellisuudessa ongelmat realisoituvat muutaman vuoden viivellä). Ensimmäinen ansa on siis taloudellinen itsemurha.

Ja sitten ansan toiseen ja kolmanteen osaan. Molemmat löytyvät euvostoliiton vakaus- ja kasvusopimuksesta.
- vuosittaisen budjettialijäämän oltava pienempi kuin 3 % bruttokansantuotteesta.
Vuonna 2010 Suomen BKT oli ~180 miljardia euroa. Kolme prosenttia tästä tekee noin 5,4 miljardia euroa. Eli vuonna 2010 Suomen budjettialijäämä ei olisi saanut olla suurempi kuin 5,4 miljardia euroa. Tämä on se laskentapa, miten-ja-kuinka määritellään se summa, jonka yksikään euvostoliiton valtio tulee keskuspankkirahoitusta vastaanottamaan (tietenkin laskutoimitus tehdään jokaisen maan omalla BKT:lla, doh!). Tällä summalla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ylläpitää klassista Keynesiläistä ponzia (yksityinen ja julkinen sektori vuorottelevat velkaantumisessa).
- julkisen velan oltava alle 60 % BKT:sta.
Tämä asettaa selkeän katon keskuspankkirahoituksen määrälle.

Kyllä, kyllä. Olet harvinaisen oikeassa. Suurimmalla osalla euvostoliiton valtioista julkisen velan määrä suhteutettuna BKT:n huitelee jo nyt yli 60%. Nämä valtiot tullaan pakottamaan jos jonkinlaiselle säästökuurille (kts. ansan ensimmäinen osa) ennen kuin ne voivat vastaanottaa keskuspankkirahoitusta.

Eli vaikka keskuspankkirahoitus saataisiinkin käyntiin, juuri kukaan euvostoliiton valtioista ei tule vastaanottamaan sitä niin paljoa, että se kykenisi ylläpitämään klassista Keynesiläistä ponzia.

Ja tässä koko homman hauskin osa: tämä ansa tullaan työntämään euvostoliiton valtioiden kurkuista alas kaikesta riippumatta.Tämä tulee tapahtumaan täysin riippumatta siitä kuinka paljon kättä väännetään keskuspankkirahoituksesta. Lakipaketti nimeltään six-pack pitää tästä huolen.

Keskuspankkirahoituksella tai ilman, koko euvostoliitto tulee ajautumaan lamaan.

Euvostoliiton sopimukset eivät anna minkäänlaista mahdollisuutta ylläpitää klassista Keynesiläistä ponzia. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan olemme umpikujassa. Harhaanjohtajat eivät voi mitenkään ”pelastaa” taloutta (ja sitä myötä kansalaisia) siltä, että pankkien pyörittämä ponzi kaatuu silmille ja aiheuttaa laman.

Eli mitä tapahtuu seuraavaksi?

Työttömyyttä, lainanhoito-ongelmia, maksukyvyttömyyttä, konkursseja, mellakoita, mielenosoituksia, lakkoja, leikkauksia, säästöohjelmia. Toisin sanoen (mikäli mitään ällistyttävää ei tapahdu) koko euvostoliitto tulee vajoamaan hitaasti, mutta varmasti kaaokseen.

Taloudellisen toimeliaisuuden rattaat tulevat pysähtymään (kaikki raha palaa takaisin pankkeihin) ja jokaisen maan kansalaisten aiheuttama paine (mellakat, lakot, jne.) tulevat aiheuttamaan sen, että harhaanjohtajien on käveltävä euvostoliiton komission sääntöjen sekä suosituksien yli. Jokainen euvostoliiton maa ajautuu rikkomaan euvostoliiton perustus- ja sun muita sopimuksia.

Euvostoliitto tulee kaatumaan. Se tulee hajoamaan.

Mutta tämä näyttäisi olevan koko touhun tarkoitus.

Harhaanjohtajat ja keskuspankkiirit eivät ole tyhmiä ihmisiä. He ovat montaa asiaa, mutta he eivät ole tyhmiä. Tällä umpikujalla, joka ajaa koko euvostoliiton liekkeihin, on selkeä tarkoitus: hajota ja hallitse.

Esitetään yksi kysymys: kuka tai mikä on se, joka millään tavalla voi hyötyä siitä, että euvostoliitto ajautuu kaaokseen? Taas kerran vastaus ällistyttävän yksinkertainen: velkojat. Tämä umpikuja aiheuttaa massiivinen omaisuuden uusjaon (omistusoikeusjärjestelmien keskittymiseen velkojien käsiin) sekä velkaorjuuteen alistaminen eli Neofeodalismin.

25.11.2011

Yksityistäminen on hieno asia

Mehiläisen salainen viesti julki: Näin rahat viedään Suomesta
Keskisuomalainen paljasti hiljattain, että (lääkäripalveluja tarjoava) Mehiläinen maksaa lähes 40 miljoonan euron voitostaan Suomeen veroa vaivaiset 360 000 euroa.  Voitot ja niistä maksettavat verot siirretään ulkomaille, ”lakien mukaisesti”, kuten yhtiössä työntekijöille selitetään.
Hmm... ilmeisesti keskimääräinen asuntolainan määrä on ~100.000 €. Näin ollen, yhdessä vuodessa, Mehiläinen "imuroi" johonkin veroparatiisiin (sumealla logiikalla laskettuna) ~396 asuntolainan edestä rahaa. Tämä raha on pois Suomen valtion veronkantoalueelta sekä rajojen ulkopuolella. Näin ollen se on poissa kierrosta (Suomesta).

Tästä johtuen ~396 asuntovelalliselle jää täsmälleen kaksi tapaa ansaita tämä raha takaisin ja ehkä-ehkä maksaa asuntolainansa täysimääräisenä pois. Ensimmäinen on vienti (ja tietenkin se, että pääsee osalliseksi viennistä saatavista tuloista). Toinen mahdollisuus on se, että joku muu menee pankkiin, lainaa sieltä rahaa ja kuluttaa sen kiertoon (ja tietenkin se, että toimillaan ansaitsee ne).

Me kaikki tiedämme, ettei kumpiakaan juurikaan enää tapahdu. Velkasaturaatio on jo täydellinen ja ympäri euvostoliittoa toteutettavat säästö/leikkaustoimenpiteet eivät tee mitään muuta kuin hallaa viennille.

Toisin sanoen, jokainen vuosi Mehiläinen ajaa toimillaan ~396 asuntovelallista konkurssiin.

No joo. Annetaan nyt vähän löysää. Tämä on vain pisara meressä. Voisi sanoa, että täysin merkityksetöntä esimerkiksi valtionvelan korkoihin suhteutettuna. Mutta esimerkkinä varsin loistava. Yksityistäminen on hieno asia.

P.s.
Kaikki raha on lainattu pankista. Tästä ei ole poikkeusta. Ei edes silloin kun kyse on vientituloista. Tuolloinkin raha on vain vienti (kohde) maassa lainattua ja kiertoon kulutettua, joka ansaittiin myymällä sinne tuotteita ja/tai palveluita.
Jotta jollakin maalla olisi ylijäämää, toisella täytyy olla alijäämää.
Mutta ennen kuin yhdelläkään maalla voi olla kumpaakaan edellä mainituista, on jonkun käveltävä pankkiin...

Elvistä lainatakseni

"Suomen kannattaa sanoa ei eurobondeille"
”Suomen ei kannata mennä mukaan eurobondeihin. Järjestelmän hyödyt ovat kyseenalaisia, mutta kustannukset selviä. Suomi joutuisi maksamaan yhteisistä velkakirjoista kovan hinnan sekä poliittisesti että rahallisesti”, summaa valtiotieteen tohtori Peter Nyberg ajatuksensa.
...
Six-packissä ei sellaisenaan ole mitään järkeä, mutta kun mukaan otetaan eurobondit. Elvistä lainatakseni: Ooh mama. Yhdessä ne täyttävät selkeän tarkoituksen.

Euvostoliiton komissio saa six-packin avulla (plus muilla valtuuksilla) täyden velvollisuuden sekä oikeuden "holhota" mitä tahansa euvostoliiton valtiota.

Eurobondien avulla komissio saa myös hallintaansa kukkaron nyörit.

Esimerkiksi Suomessa tällainen tarkoittaa sosiaaliturvajärjestelmän lopettamista sellaisenaan, koska se on liian "kallista" ylläpitää. Julkisen sektorin leikkauksia sekä tietenkin yksityistämistä.

Mutta tästä koko touhusta puuttuu jotain. Ja se jotain on tulossa kunhan harhaanjohtajat saavat väännettyä uudet ehdotukset ja muutokset euvostoliiton perustussopimukseen.

Herra Kanilla on sellainen kutina, että sieltä on tulossa sellaista tauhkaa, ettei edes herra Niinistö kehtaa niitä vakavalla naamalla tukea saatikka suositella (herra Stubb onkin sitten täysin toinen asia).

24.11.2011

Saas nähdä miten tässä käy...

Aircraft Carrier CVN-77 Parks Next Door To Syria Just As US Urges Americans To Leave Country "Immediately"
Ameriikan ihmemaan Damaskoksen lähetystö on kehoittanut maansa kansalaisia poistumaan Syyriasta. Saman kehoituksen teki myös Turkin ulkoministeri oman maansa kansalaisille.

Arabiliitto on ameriikkalaisten sekä eurooppalaisten liittolaisten avulla väsäämässä Syyrian ilmantilaan lentokieltoa. Tämän lisäksi kaksi ameriikkalaista lentotukialusta on parkkeerattu aivan Syyrian viereen.

Ilmeisesti seuraavan muutaman päivän (tai viikon) sisällä Syyria aiotaan pommittaa takaisin kivikauteen.

Noh, ei tässä vielä mitään. Kiina, Iran sekä Venäjä ovat ilmoittaneet, ettei tällainen peli vetele.

Saas nähdä miten tässä käy...

EDIT:
Arabiliitto antoi Syyrialle 24 tuntia aikaa sallia tarkkailijaryhmän pääsyn maahan. Muussa tapauksessa he jäädyttävät Syyrian varoja sekä estävät rahoitustapahtumien suorittamisen (huono Suomennos).

EDIT 2:
Ilmeisesti Venäjän sotalaivat ovat jo Syyrian rannoilla odottamassa ameriikan ihmemaan lentotukialuksia.

18.11.2011

Jokaisella velallisella on täysi oikeus mennä konkurssiin pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen takia

Raha ja talous - Korosta
...
Kuten tämän artikkelin kuviossa on esitetty, on korkojen maksu kuitenkin periaatteessa aina mahdollista silloin kuin taloudessa on useampia tai vähintään kaksi eri aikaan erääntyvää lainaa. Korkojen maksu ei siis vaadi jatkuvaa velkamäärän kasvua, kuten usein tunnutaan ajattelevan.
...

Jussi
Öö.. ei. Kuviossa esitettiin, ettei korkojen maksu ei sellaisenaan vaadi jatkuvaa velkamäärän kasvua. Tämä todistettiin vallan mainiosti (epä)täydellisen kusetuksen avulla. Sekä sillä, ettei kukaan tai mikään pakota ketään ottamaan (lisää) velkaa. Ja että jokaisella velallisella on täysi oikeus mennä konkurssiin pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen takia (niin kuin yritykselle loppujen lopuksi kävi).

Mutta ei tässä mitään. Jokaisella on täysi oikeus muuttaa mielipidettään. Herra Kani on päätynyt täsmälleen samaan johtopäätökseen kuin herra Ahokas (yllä lainattu Jussi): korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta rahasta. Ja näin ollen ne jotka ovat ottaneet lainaa eilen ja tänään, ovat velan takaisin maksamisessa täysin riippuvaisia niistä, jotka ottavat velkaa huomenna.

Tämä on ponzi. Tarkemmin sanoen velkapyramidiponzihuijaus.

16.11.2011

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)

Jorma Ollila
"Hyvinvointimme on rakentunut ja rakentuu talouden kasvulle, joka pitkällä aikavälillä yleensä perustuu pääosin tuottavuuden kasvuun."

Facepalm palkintoa ei myönnetä ihan kenelle tahansa. Palkinnon saajan täytyy todella ansiokkaasti tehdä tai sanoa jotain niin käsittämätöntä, ettei sen kommentointiin enää sanat riitä.
Mutta nyt on kommentoitava. Ihan pakko!
 
Kasvaako BKT, kun Kani kaivaa ojaa? Ei kasva.
Kasvaako BKT, kun Kani kaivaa ojaa ja saa siitä palkkaa? Kyllä kasvaa.

Kasvaako BKT, kun Kani kasvattaa pottuja? Ei kasva.
Kasvaako BKT, kun Kani kasvattaa pottuja ja myy ne? Kyllä kasvaa.

Eli tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Tämä on yksinkertaisesti mahdotonta! Mikään tuotanto ei automaattisesti tuota tuloa. Koko idea on abysmaalisen jälkijättöinen. Miksi näin? Syy tähän on ällistyttävän yksinkertainen.  

BKT:a ole olemassa ilman vaihdonvälinettä (raha). Ja vaihdonvälinettä saa vain-ja-ainoastaan pankista (lainaksi ja korolla tietenkin). Toisin sanoen: Tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
 
Jopa viisi vuotias lapsi kykenee ymmärtämään tämän!

Kapteeni, olisitko ystävällinen.

Onko näillä kahdella mitään yhteistä?


Vladimir Lenin
"... productivity of labour is the most important, the principal thing for the victory of the new social system. Capitalism created a productivity of labour unknown under serfdom. Capitalism can be utterly vanquished, and will be utterly vanquished by socialism creating a new and much higher productivity of labour."
Huono Suomennos:
"... työn tuottavuus on tärkein, pääasiallinen asia uuden sosialistisen järjestelmän voitossa. Kapitalismi loi työn tuottavuuden, joka oli tuntematonta maaorjuuden aikana. Kapitalismi on täysin voitettavissa, ja sosialismi tulee sen kerta kaikkiaan kukistamaan luomalla uuden sekä huomattavasti korkeamman työn tuottavuuden."

Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysi - Suuri kuoppa (PDF)
Kansakunnan vauraus riippuu kahdesta päätekijästä. Näistä ensimmäinen on tehtyjen työtuntien määrä. Vielä tärkeämpi on kuitenkin työn tuottavuus eli se, kuinka paljon työpanosta kohti syntyy tuotosta.
Onko näillä kahdella mitään yhteistä? Herra Gorbatšov, olisitko ystävällinen.

"European Union the new Soviet Union"
Suomeksi:
"Euroopan Unioni on uusi Neuvostoliitto."

15.11.2011

Paskanlosot!

Korkman Ylelle: Euro syntyi ikkunattomassa huoneessa
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman oli vuosina 1995–2005 Euroopan unionin ministerineuvoston talouspoliittisen osaston eli Ecofinin pääjohtaja eli vaikutusvaltaisessa asemassa euroa valmisteltaessa.

Hänen mukaansa nykyisen kaltainen tilanne, jossa joku euromaa uhkaa ajautua maksukyvyttömäksi, ei tullut esille yhteisvaluutta-aluetta pohjustettaessa.

– Silloin kun rahaliiton sääntöjä rakennettiin vuosina 1995–98, ja itse seurasin kyllä hyvin, hyvin laajasti näitä keskusteluja, niin kai täytyy sanoa, että silloin jaksettiin käydä loputonta keskustelua vakaus- ja kasvusopimuksen yksityiskohdista, mutta ei esimerkiksi koskaan kysytty, että entäs jos kaikista yrityksistämme huolimatta se pettää ja joku maa ajautuu maksukyvyttömyyden partaalle, Korkman sanoo Ylen MOT-ohjelmalle.
...
Suomennettuna:
"Ei me, niinku, tahallamme särjetty klassista Keynesiläistä ponzia (jossa yksityinen ja julkinen sektori vuorottelevat velkaantumisessa) rajoittamalla valtion budjettialijäämän 3% sekä julkisen sektorin velanmäärän 60% BKT:sta. Et, niinku, sori."
Noiden vuosien aikana kyseiseen prosessiin osallistui tuhansia ihmisiä (välillisesti ja välittömästi), joiden yhteenlaskettu työkokemus erilaisista byrokraattisista tehtävistä lähentelee (ehkä-ehkä) miljoonia tunteja. Ja nyt, herra Korkman, väitätte, ettei kukaan kyennyt ymmärtämään sitä mitä olitte tekemässä?!

Paskanlosot!

Te tiesitte tasan tarkkaan, mitä olitte tekemässä ja mitä se aiheuttaa.

13.11.2011

Umpilamassa.

Pääministerin ilmoitus Euroopan taloudellisesta tilanteesta 8.11.2011
Elintason ja hyvinvoinnin rakentaminen alati kasvavan lainan varaan on tie, joka tulee lopulta päähänsä.
Mutta kultaseni, mitään muuta tietä ei ole. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon. Ja näin ollen olemme täydellisessä umpikujassa.

Eikun... Umpilamassa.

Tähän voi reagoida täsmälleen yhdellä tavalla.

Veda syvään henkeä, ota hyvä asento ja lue: Eurozone bail-out fund has to resort to buying its own debt
The European Financial Stability Facility (EFSF) last week announced it had successfully sold a €3bn 10-year bond in support of Ireland.

However, The Sunday Telegraph can reveal that target was only met after the EFSF resorted to buying up several hundred million euros worth of the bonds.

...
Huono Suomennos:
Euvostoliiton rahoitusvakausväline (ERVV) julkisti viimeviikolla, että se myi onnistuneesti 3 miljardin euron edestä 10 vuoden velkakirjoja tukeakseen Irlantia.

Mutta, Sunday Telegraph paljasti, että tavoite saavutettiin vasta kun ERVV turvautui ostamaan usean sadan miljoonan euron edestä omia velkakirjojaan.
...
Tähän voi reagoida täsmälleen yhdellä tavalla.

Kun Kapteeni on oikeassa, hän on oikeassa.

Konsensuksella suurlamaan
Euroopan johtajien konsensuksen mukaan markkinoiden luottamus saavutetaan, kunhan euromaat sidotaan tuloeroja kasvattavan, joukkotyöttömyyden ikuistavan ja hyvinvointiyhteiskunnan tuhoavan talous- ja rahaliiton orjiksi.
...
Nykyisen sekoilun pahentaessa Eurooppaan jo rantautunutta taantumaa jäsenmaat voisivat yhtä hyvin kirjata perustuslakeihinsa, että työttömyysasteen on jatkossa oltava vähintään 25 prosenttia ja nuorisotyöttömyyden yli 50 prosenttia. Näillä tavotteilla olisi sentään hyvät mahdollisuudet toteutua!
...
 Kapteeni, mitä olet mieltä?

Herra Kani on täysin samaa mieltä.

9.11.2011

[NO COMMENT]

Italian 10-vuotisen bondin korko yli 7 prosentin
Italian 10-vuotisen valtionobligaation korko on noussut yli kipurajana pidetyn 7 prosentin.
Italian lainakorot ampaisivat jo 7,45 prosenttiin
Lainakorkojen nousu kielii sijoittajien epäuskosta Italian mittavan velanhoidon maksukykyyn.
Visualizing Where The Pain Is: Summary Of Biggest Exposures To Italy
(Otsikon huono Suomennos: Kivun paikantaminen visuaalisesti: yhteenveto suurimmista altistumisista Italialle.)

Siksi, koska mitään kriisiä ei ole.

Korkman: Italia on kohtalomme
Korkman sanoo kuitenkin uskovansa euroalueen selviävän kriisistään lopulta. Sitä ennen rämmitään suossa.
Ohgay.

Wikipedia mukaan kriisi on:
... ihmiselle tai organisaatiolle tapahtuvaa uusi tilanne, jossa aiemmin oppimamme ongelmien ratkaisukeinot eivät toimi.
Ja mitä harhaanjohtajamme keksivätkään ratkaistakseen tämän kriisin? Euvostoliiton rahoitusvakausvälineen (ERVV).

ERVV on ponzi ponzin sisällä. Sitä ollaan "vivuttamassa" (vähintään) viisinkertaiseksi. Se käyttää täsmälleen samoja mekanismeja kuin surullisen kuuluisa Enron käytti riskeiltä suojautuakseen (ja epäonnistui). Ja edellisten lisäksi sitä käytetään velasta ja velkaantumisesta kärsivien maiden luottottamiseen (niin kuin velalla olisi mahdollista korjata velkaantumisesta johtuva ongelma).

Joten miksi ihmeessä harhaanjohtajat edes kehtaavat käyttää samoja vanhoja keinoja, jotka alun perin aiheuttivat ongelman tai tiedetään aiheuttavan ongelmia, kriisin hoidossa? Siksi, koska mitään kriisiä ei ole.

Kaikki ne, jotka ovat sitä mieltä, että mikäli meillä olisi oikea kriisi kestäisikö harhaanjohtajilta yli kaksi vuotta keksiä siihen korjauskeino, joka on pussillinen vanhoja ongelmia?


Aivan oikein. Ei todellakaan kestäisi. Miksi näin? Kaikki yhdessä. Yy, kaa ja yykaakoonee

Koska mitään kriisiä ei ole!

Kyllä, kyllä. Olet täysin oikeassa. Meillä on velkaongelma (ja siihen on syynsä), mutta harhaanjohtajat eivät käsittele tätä tilannetta niin kuin se olisi ongelma saatikka kriisi. He käsittelevät tätä tilannetta niin kuin se olisi mahdollisuus, jota on hitaasti ja kylmän rauhallisesti rakennettu viimeiset kolme vuosikymmentä. Tämä ilmenee ällistyttävän selkeällä tavalla: he käyttävät jokaisen tilaisuuden hyväkseen edistääkseen agendaansa, jonka nimi on Neofeodalismi.

Tähän agendaan kuuluu koko euvostoliiton kattava ~50% työttömyys (teollisuuden varatyövoimaa). Palkkojen, elinajanodoteen sekä PISA-testien puolittaminen. Velkaorjuus (pankkien pääomittaminen, roskapankit). Siihen kuuluu julkisen sektorin yksityistäminen, sosiaaliturvajärjestelmien alasajo sekä "tullikoppitalouden" luominen (näin muutaman mainitakseni.).

Emme siis tule rämpimään suon läpi. Meidät upotetaan sinne!

8.11.2011

Sai ainakin herra Maon nauramaan.

Principles of economics, translated
Viteo. Valitettavasti lontoon murteella.

Sai ainakin herra Maon nauramaan.

On a long enough product lifecycle. The profitability rate of everyone drops to zero.

Aina silloin tällöin joku vetäisee hihastaan kysynnän ja tarjonnan "lain". Tämä voi tarkoittaa monia erilaisia asioita. Mutta Virallisentotuuden(tm) mukaan ko. "laki" tarkoittaa seuraavaa:


S on tarjonta (tuotanto). D on kysyntä (ostovoima). Price on hinta. Quantity on määrä. (Kuviossa on esimerkkinä positiivinen muutos. Kysyntä (D1) kasvaa (D2), joka johtaa hinnan (P) sekä määrän (Q) kasvuun). Eli
- mikäli kysyntä kasvaa ja tarjonta pysyy samana, niin se johtaa korkeampaan hintaan ja määrään.
- mikäli kysyntä alenee ja tarjonta pysyy samana, niin se johtaa alhaisempaan hintaan ja määrään.
- mikäli tarjonta kasvaa ja kysyntä pysyy samana, niin se johtaa alhaisempaan hintaan ja korkeampaan määrään.
- mikäli tarjonta alenee ja kysyntä pysyy samana, niin se johtaa alhaisempaan hintaan sekä määrän.
Loogista? Ainakin se näyttää siltä. Mutta (aina se mutta) esitetäänpäs muutamia kysymyksiä.

Kuinka moneen kuluttajaan tätä mallia voidaan käyttää? Täsmälleen yhteen. Tai miljoonaan identtiseen kuluttajaan, joiden tulot sekä kulutustottumukset ovat täsmälleen samanlaiset.

Kohtaako kuluttajan ostovoima (D) tarjonnan (S), jos hän työskentelee jossain vaiheessa tuotantoketjua? Ei välttämättä. Esimerkiksi Kiinalaisella siirtotyöläisellä ei todennäköisesti ole minkäänlaista (rahallista) mahdollisuutta ostaa tuottamaansa tietokonetta.

Fight Club elokuvaa vapaasti lainaten:
On a long enough product lifecycle. The profitability rate of everyone drops to zero. 
Huono Suomennos:
Tarpeeksi pitkällä tuotteen elinkaarella. Jokaisen kannattavuusaste laskee nollaan. 
Toisin sanoen mallia on mahdollista huijata. Kysyntää on mahdollista kasvattaa keinotekoisesti (hehkulamppuhuijaus).

Tuotannon tehostuessa (S1 -> S2) tuotettavan tuotteen määrä kasvaa (Q) ja samalla hinta alenee (P1 -> P2), eikö totta?


Ei välttämättä. Esimerkiksi Suomessa sähköntuotanto sekä sen kysyntä on viimeisen 30 vuoden aikana kasvanut julmasti. Silti, riippumatta huomattavista tuotannollisista edistyksistä (ydinvoima) sähkönhinta on pilvissä.

On olemassa täsmälleen kaksi tapaa tuottaa enemmän halvemmalla: offshoring tai automatisointi. Molemmat vaikuttavat negatiivisesti ostovoimaan, koska ne aiheuttavat työttömyyttä. Mitä tapahtuu tarjonnalle (S) ja kysynnälle (D), jonka siis pitäisi vastata ostovoimaa?  (Muista, etteivät tuotantoketjuun osallistuvat työläiset välttämättä kykene ostamaan lopputuotetta.)

Laitetaan kuvioon kolme erilaista tuotetta. Jumbojetti, välttämättömyystuote (esim. ruoka, vesi tai sähkö) sekä Pokemon peli. Mitä kuviossa tapahtuu ja käykö se järkeen? (Jos tämä ei yllätä, niin kokeile seuraavaa: lisää malliin kaksi D viivaa. Toinen herra Puliukolle ja toinen herra Wahlroos:lle.)

Kuinka monta tällaista mallia tarvitaan koko talouden mallintamiseen? Ensimmäiseksi tarvitaan jokaista kuluttajaa kohden yksi kysyntä (ostovoima) D viiva, sillä jokaisen kuluttajan ostovoima sekä kulutustottumukset ovat erilaiset. Sitten tarvitaan jokaiselle tuotteelle oma tarjonta (tuotanto) S viiva. Kun edelliset ovat valmiina, voimmekin aloittaa arvailun siitä, että mitähän ihmettä kukakin kuluttaja aikoo ostaa ja millä aikavälillä (huomaa, että mallista puuttuu kokonaan aika)?

Milloin tarjonta (S) kohtaa ostovoiman (D)? Minä tahansa hetkenä kun asiakas maksaa ostoksensa kaupan kassalla. Mutta mitkä ovatkaan ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen, että asiakas kykeni maksamaan ostoksensa kaupan kassalla? (Mallissa tämä kysymys ohitetaan täydellisesti.)

Ja jatkuu ja jatkuu... Herra Keen pitää kyseisestä asiasta varsin loistavan luennon (valitettavasti lontoon murtella).

Suoraan sanottuna Virallisentotuuden(tm) esittämä malli kysynnästä ja tarjonnasta on täyttä roskaa. Sillä ei tee yhtään mitään eikä sitä voi käyttää yhtään mihinkään. Se yleistää liika eikä ota huomioon juuri minkäänlaisia muuttujia.

Valitettavaa on se, että tätä mallia on opetettu kouluissamme viimeisen 50 vuotta (vähintään). Mutta vielä valitettavampaa on se, että kyseisen mallin opettajat toimivat yliopistoissa professoreina  ja jopa ministereiden talousneuvonantajina!

7.11.2011

GdF

Euron ongelmia ratkoo uusi varjoryhmä
Frankfurtin ryhmä -nimellä kulkeva joukko on käytännössä ottanut euroryhmän johtajuuden itselleen.
Samasta aiheesta: Euro has new politburo but no solution yet 
...
Forged in the fire of a bond market inferno, the shadowy so-called Frankfurt Group has grabbed the helm of the 17-nation currency area in a few short weeks.
...

Huono Suomennos:
...
Velkakirjamarkkinoiden infernaalisessa tulessa taottu, hämäräperäinen niin kutsuttu Frankfurtin ryhmä tartuu 17-kansakunnan ruoriin muutaman viikon sisällä.
...
Jatkuu: The powerful Frankfurt Group is behind the latest machinations in the eurozone crisis
...
Its most powerful members are Chancellor Angela Merkel of Germany and President Sarkozy of France, along with Christine Lagarde, head of the IMF. Also present are the chairmen of the Eurogroup finance ministers, the European Central Bank, the EU Finance Commissioner and the heads of the European Commission and European Council.
...
Huono Suomennos:
...
Sen voimakkaimmat jäsenet ovat Saksan Liittokansleri
Angela Merkel, Ranskan Presidentti Sarkozy sekä IMF:n johtaja Christine Lagarde. Mukana ovat valtionvarainministereiden euroryhmän puheenjohtajat, euvostoliiton keskuspankki, euvostoliiton talouskomissaari sekä euvostoliiton komission sekä euvostoliitto-neuvoston johtajat.
...
Nonih, nyt voimmekin soittaa meppimme takaisin kotiin. Uusi politbyroo tulee aivan varmasti kertomaan meille mitä meidän täytyy tehdä pelastuaksemme tältä täysin keinotekoiselta (velka)kriisiltä.

4.11.2011

Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä ja niiden ilmaisemiseen, mutta kenelläkään ei ole oikeutta kusettaa herra Kania.

Kukkuluuruu! Herra Ahokas. Niin juuri Sinä, joka kirjoittelet Raha ja Talous -blogille. Teit jotain, johon moni ei kykene: annoit Kanille toivoa, että ehkäpä nykyinen  rahajärjestelmä sittenkin olisi reilu. Että ehkä omalla työllä olisikin jotain merkitystä. Valitettavasti tämä toivo osoittautui (epä)täydelliseksi kusetukseksi.

Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä ja niiden ilmaisemiseen, mutta kenelläkään ei ole oikeutta kusettaa herra Kania.

Noh, tästäpä innostuneena Kani kävi läpi useita Raha ja Talous -blogille kirjoitettuja tekstejä. Ja sieltä alkoi nousta esiin hyvinkin mielenkiintoisia ristiriitaisuuksia (jotka nyt jäävät salaisuudeksi).

Näistä ristiriitaisuuksista johtuen herra Kani tuli seuraavanlaiseen johtopäätökseen: Tämä kuva (joka on (epä)täydellinen kusetus):


on opetettu herra Ahokkaalle. Hän ei itse ole tätä kyennyt keksimään. Itse asiassa se, että hän itse olisi em. kuvan (tai koko idean) keksimään, on herra Ahokkaalle täysin mahdotonta. Ja niinpä herra Kanilla on kysymys herra Ahokkaalle:

Mistä sait tämän?

Mistä tämä idea on peräisin? Kuka sen Sinulle opetti? Mikä onkaan tämän (epä)täydellisen kusetuksen alkuperä?

Olisitko ystävällinen ja vaivautuisit edes sen verran, että vastaisit tähän? Jokoosta.


Koska et voi tekstiäsi muuttaa, poistaa tai edes sitä puolustaa, on tämä vähintä mitä voisit herra Kanille tehdä.

Herra Kani kannattaa useita Raha ja Talous -blogille kirjoitettuja ideoita. Ne ovat oikeasti hyviä, järkeviä sekä loogisia. Mutta tämä yksi asia ei todellakaan kuulu niihin.

3.11.2011

Kani väärässä

Taas kerran oli Kani väärässä: EKP yllätti: Koronlasku jo nyt
Euroopan keskuspankki yllätti markkinat täysin ja laski keskeistä rahamarkkinoiden ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 1,25 prosenttiin neuvostonsa kokouksessa tänään.
Jokaisella eurolla on täsmälleen yksi suunta: takaisin pankkiin. Koron avulla hidastetaan tai nopeutetaan tätä prosessia. Eli käytännössä koronlasku hidastaa velkapyramidiponzin tyhjentymistä.

Mutta velkasaturaatio on jo täydellinen. Pankit ovat jo kyllästäneet markkina-alueensa. Eli onko enää ketään jäljellä, joka kykenisi ylläpitämään pankkien pyörittämää ponzia?

Eipä taida olla.

Asuntojenhintojen lasku, työttömyyden kasvu, viennin tyrhetyminen, pankkien toteuttamat leikkaukset, verojen nostot, jne. jne. kertovat meille, ettei enää ole jäljellä ketään, joka kykenisi pankkien pyörittämää ponzia ylläpitämään.

Näin ollen koron laskulla ei ole mitään merkitystä reaalitalouden kannalta.

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
Evangelos  Venizelos
"The next step is to activate, before the end of the year, the new support programme that provides Greece with an additional 130 billion euro and leads to a reduction of Greek sovereign debt of about 100 billion euro."
Huono Suomennos:
"Seuraavaksi on aktivoitava, ennen vuoden loppua, uusi tukiohjelma, joka tarjoaa Kreikalle lisäksi 130 miljardia euroa sekä laskee Kreikan valtionvelkaa noin 100 miljardia euroa."

JEAN-LUC!

Kuinka pitkälle uusliberaalit ovat valmiita menemään oman maansa tuhoamisessa ja kansalaisten kurjistamisessa?

IMF:kin vaatii Kreikkaa taipumaan - hallitus hätäkokoukseen
IMF:n johtaja  Christine Lagarde sanoo Athens Timesin mukaan, että myös Valuuttarahasto odottaa kansanäänestyksen tulosta, ennen kuin se vapauttaa apupaketin kuudennen osan Kreikalle.
Eivät he tällaisia odota! Pyh ja pah! He odottavat tätä: Greek PM 'history' governing lawmaker says
A Greek governing Socialist lawmaker says Prime Minister George Papandreou is "history," as lawmakers revolt against a planned referendum ...
Huono Suomennos:
Kreikka hallitseva sosialistinen lainsäätäjä sanoo pääministeri George Papandreoun olevan "historiaa", kun lainsäätäjät kapinoivat suunniteltua kansanäänestystä vastaan ...
Herra Kanilla on kutina, että kohta nähdään kuinka pitkälle uusliberaalit ovat valmiita menemään oman maansa tuhoamisessa ja kansalaisten kurjistamisessa?

Herra Sailas! Kapteenilla on Sinulle asiaa.

Sailas Ylelle: Eläkeikää pitää nostaa heti
– Ja kolmas on tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka joka tapauksessa ovat fiksuja, oli sitten taantuma tai noususuhdanne. Siinä tulen tähän työurien pidentämiseen, Sailas sanoi.


Hänen mukaansa Suomessa ollaan muun Euroopan tapaan nostamassa eläkeikää, ja nosto pitäisi tehdä heti.


– Huomenna. Niin pian kuin mahdollista, Sailas sanoi, kun häneltä kysyttiin, milloin eläkeiän nosto pitäisi tehdä.
OK. Sovitaan näin. Nostetaan eläkeikää. Hyvä. Tehty.

Nyt sitten voitaisiinkin esittää yksi kysymys: mitä sitten tapahtuu?

Lainataanpas Herra Heinosta.
...
Kaikki kulut, jotka yritys maksaa veroina, raaka-ainekuluina, energian hintana, vuokrina ja palkkoina, sisältyvät tuotteiden tai palvelusten hintaan. ...
...
Toisin sanoen, yritys ansaitsi rahansa tuottamalla tuotteita sekä palveluita. Eli yritykset ovat täysin riippuvaisia rahasta joka on jo kierrossa.

Rahan kierto alkaa vasta sitten, kun joku on mennyt pankkiin, lainannut sieltä rahaa ja kuluttanut sen eteenpäin.

Näin ollen jokaisella eurolla on olemassa täsmälleen yksi suunta: takaisin pankkiin.

Tämä taas aiheuttaa sen, ettei ole olemassa sellaista määrää työtä, tuotantoa, leikkauksia, yksityistämistä, veronkorotuksia jne. joilla tästä taloudellisesta ahdingosta voitaisiin ulos kaivautua.

Näin ollen eläkeikien nostolla ei ole merkitystä yhtään mihinkään!

Meillä on täsmälleen yksi ongelma. Täsmälleen yksi: rahan syntymekanismi.

Herra Sailas! Kapteenilla on Sinulle asiaa.


Mikäli herra Sailas sekä muut uusliberalistiset kumipäät vetäisivät Cuplatonit nenään, niin ehkä-ehkä voisimme välttyä tällaisilta aivopieruilta.

2.11.2011

Sattuipa hassusti matkalla Kauppalehden forumilla.

123,3 mrd. Kuluttajien velkataakka terveessä kasvussa syyskuussa
Gosplan Inc.
...
Suomen Pankin tilastoissa on vain se vika että kotitalouksien asuntovelkataakka näyttää liian pieneltä. Ystävälliset grynderit ovat nimittäin mahdollistaneet Asuntovarallisuuden™ hankintaan tarvittavan velkavivun maksimoinnin ottamalla uuteen asuntoon valmiiksi 70-80% velat sinun puolestasi. Suomen Pankin tilastoissa taloyhtiöiden velat näkyvät yrityslainojen, eivät yksityisen velan puolella.

Tilastokeskuksen tuoreessa pläjäyksessa on kuluttajien velkoihin lisätty laskennallinen "niille kuuluva osuus asuntoyhtiölainoista". Tilastokeskus väittää tämän osuuden kooksi 7 miljardia mutta silti se saa kotitalouksien kokonaisvelaksi 123,3 miljardia Q2:n lopussa mikä on peräti 16,5 miljardia enemmän kuin Suomen Pankin tuolloin tarjoama 106,7 miljardia.
...
Mielenkiintoista.

Verot ovat käteviä.

Solidaarisuusvero rikkaille muhii eduskuntaryhmissä
Ajatus erityisestä solidaarisuusverosta rikkaille muhii kolmen hallituspuolueen eduskuntaryhmässä. Vero olisi väliaikainen ja sen tuotto käytettäisiin palvelujen rahoittamiseen.
Verot ovat käteviä. Verot antavat rahalle "arvon" ja tämän lisäksi ne ovat yksi pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen "suojamekanismeista". Mitä korkeammat verot suurituloisilla ja koroillaeläjillä on, sitä paremmin ponzi pysyy pystyssä.

Mutta, että ne rahoittavat palveluita? Öö... miksi? Suomen valtion ei tarvitse kerätä senttiäkään veroja julkisten palveluiden pyörittämiseen. Suomi voi rahoittaa (lakiin kirjatut) julkiset palvelunsa ällistyttävän yksinkertaisella tavalla:
Valtio tulostaa omaa rahaa, jonka se kuluttaa kiertoon ostamalla kansalaisilta niitä palveluita joita he (kansalaiset) haluavat yhteisön (valtion) tuottavan. 
Totta. Olet oikeassa. Tällaisessa järjestelyssä olisi myös sivuvaikutuksia.

Yksi sivuvaikutuksista olisi sellainen, että ihmiset kykenisivät maksamaan pankkilainansa takaisin. Tällä hetkellä suurin osa velallisista on sellaisessa tilanteessa, etteivät he ikinä - koskaan - tule maksamaan lainojaan (korkoineen päivineen) takaisin. Tämä mahdottomuus juontaa juurensa kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Ja tästä johtuen ongelma on matemaattinen.

Toinen mahdollinen sivuvaikutus olisi sellainen, että ihmisiä työllistyisi erilaisiin työpaikkoihin. Raha ei enää olisi ensimmäinen este vaihdannalle.

Kolmas mahdollinen sivuvaikutus olisi sellainen, että verotusta voitaisiin laskea alle puoleen siitä mitä se nyt on. Tämä taas yhdessä supistuvan velkataakan kanssa kasvattaisi kilpailukykyä huomattavasti.

Hittolainen! Positiivisia sivuvaikutuksia. Mitäs hemmetin peliä se tällainen on?

Farssi, joka ei pääty onnellisesti.

Fitch: Kreikan kansanäänestys vakava uhka koko euroalueelle
Luottoluokittaja Fitch arvioi Kreikan kansanäänestyksen olevan vakava uhka niin Kreikan kuin koko euroalueenkin tilanteelle.
Niinpä niin. Suora Demokratia on uhka koko järjestelmälle.

Herra Kanilla on kutina, että tästä äänestyksestä tulee farssi, joka ei pääty onnellisesti.

1.11.2011

Pankkien kaikki (toiminta)kulut katetaan siitä rahasta, jonka olet niiltä lainannut.

Vähän aikaa sitten Suomen (keskus)pankki julkaisi raportin (PDF) rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Herra Kani löysi raportista useita mielenkiintoisia asioita. Mutta jokin tässä raportissa ei jättänyt Kani rauhaan. Noh, Kani otti ja luki raportin uudestan, ja sieltähän se löytyi:
Finanssivalvonta arvioi jo aiemmin Suomen pankkisektorin pysyvän varainhankinnan vajeen suuruutta osana EU:n laajuista arviota Basel III -sääntelyuudistuksen vaikutuksista. Vuoden 2009 lopun tasetietoihin pohjautuvan arvion mukaan vajeen suuruus Suomen koko pankki sektorille oli 25 mrd. euroa.

(Laskelmat perustuvat Aktia Pankin, Nordea Pankki Suomen, OP-Pohjola-ryhmän, Sampo Pankin ja Ålandsbankenin vuosikertomuksiin.)
...
Tulevien Basel III -säännösten myötä vaatimusta kasvatetaan vaiheittain 7 prosenttiin vuoden 2019 alkuun mennessä.
...
Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa seuraavaa: Aktia pankin, Nordea Pankki Suomen, OP-Pohjolan ryhmän, Sampo Pankin sekä Ålandsbankenin täytyy seuraavan kymmenen vuoden aikana kerätä 25 miljardia euroa rahaa täyttääkseen BASEL III -säännöstön vakavaraisuusvaatimuksen. Tämä tekee noin 2,5 miljardia vuodessa.

Lainataanpas Anonyymiä (olet muuten paras!)
palvelumaksut, tilisiirtomaksut, tilihoitomaksut, omistajien osingot, marginaalit ja kaikki muu, mitä pankki keksiikään asiakkaaltaan veloittaa maksetaan rahasta joka on niiltä lainattu.
Eli pankkien kaikki (toiminta)kulut katetaan siitä rahasta, jonka olet niiltä lainannut. Näin ollen tuo 25 miljardia on mahdollista kerätä vain yhdestä paikasta (tai summasta):
Suomalaisten pankkien luotonanto ja takaukset kotimaahan ja ulkomaille olivat vuoden 2010 lopussa yhteensä noin 203 mrd.
Mitä tämä tarkoittaa? Ällistyttävän yksinkertaista: työttömyyttä, konkursseja, maksuhäiriöitä, lainanhoito-ongelmia... kaikkea sitä, mitä vain voidaan saada aikaiseksi, kun vaihdonvälineestä tehdään (tai tulee) niukkaa.