30.3.2012

ERRV, EVM tai mikälie

Eduskunta - Suuri valiokunta hyväksyi Suomen neuvottelutavoitteet ERRV:n ja EVM:n kapasiteetista
...
Valiokunnan lausuman mukaan palomuurin uskottavuuden lisäämiseksi, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) osallistumisen varmistamiseksi sekä Suomen tosiasiallisten vastuiden ja riskien rajaamiseksi valiokunta pitää valtioneuvoston linjaa Euroopan vakausmekanismin (EVM) ja Euroopan rahoitusvakausvälineen kapasiteetista perusteltuna.

...
Palautetaanpas mieliin muutama asia.

Wikipedia - Euroopan vakausmekanismi
Euroopan vakausmekanismilla on tarkoitus korvata väliaikaiset Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV; engl. European Financial Stability Facility, EFSF) ja Euroopan komission ja budjetin alainen Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM; engl. European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM).
Lissabonin sopimus (PDF)
125 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 103 artikla)
1. Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi. Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi
Riikka Söyring - Suomi velkasuohon – hallitus hämärtää tosiasioita
...
Väliaikainen vakausväline eli tilapäinen vakausrahasto ERVV on artiklan 125 näkökulmasta laiton. Siksi sitä ei voitu perustaa EU:n rakenteisiin. Laittomuus ja yhteisvastuu-kielto aiheuttivat sen, että jouduttiin perustamaan EU:n ulkopuolelle luxemburgin osakeyhtiölain alainen yhtiö kriisimaiden takausjärjestelyn hoitoa varten.

Euroopan Unioni ei ole valtioiden välisen tilapäisen ERVV:n eikä tulossa olevan, pysyvän EVM-rahaston osapuoli. Pysyvän rahaston osalta EU:n perustuslakia pitää muuttaa yksimielisellä päätöksellä, koska Lissabonin sopimuksen mukaan se on nykyisen perustuslain näkökulmasta laiton järjestely.
Takaus- ja vakausjärjestelyt eivät ole EU:n toimivallassa.  Ne ovat itsenäisten jäsenvaltioiden välisiä sopimuksia.
...
Anneli Jäätteenmäki - Mihin unohtui avoimuus?
...
Nyt on luotu euron pelastamiseksi sellainen tulonsiirtojärjestelmä, jota ei valvota ja jonka rahojen käytöstä ei saa tietoja. Uskomatonta, että näin voidaan toimia vuonna 2011.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei pääse valvomaan julkisten varojen käyttöä EU:n nykyisissä ja tulevissa kriisirahastoissa. Näissä puhutaan kuitenkin monta kertaa suuremmista summista veroeuroja kuin esimerkiksi EU:n koko vuosibudjetti on.
...
Wikipedia - Euroopan rahoitusvakausväline on:
...16 euroalueen maan rahasto, joka voi myöntää lainaa ongelmiin ajautuneille maille. Euromaat antoivat rahastolle 440 miljardin euron takuut, jotka myöhemmin kasvatettiin 780 miljardiin euroon.
...
Kaikessa yksinkertaisuudessaan ERRV, EVM tai mikälie on vain mekanismi euvostoliittolaisten pankkien tappioiden siirtämiseksi valtiolle eli Sinulle, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja. Mitään muuta funktiota tällä mekanismilla ei ole! Eli klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

ERRV, EVM tai mikälie ei siis ole palomuuri. Vaan jotain täysin päinvastaista.

Nimittäin velkaantumisesta johtuvaa ongelmaa ei ole mahdollista korjata velalla.  Ja tästä johtuen ERRV, EVM tai mikälie tulee ottamaan kamalat tappiot, jotka Sinä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, tulet maksamaan.

29.3.2012

Cuplatonit nenään!

Kiitoksia vihjeestä Anonyymi.

OECD:n toimenpiteet nostaisivat elintasoamme noin 13%

Suositellut toimenpiteet:
  1. Työntekoon liittyvän verokiilan loiventaminen (=pienempi ansiotuloverojen progressio)
  2. Eläköitymisiän nostaminen 
  3. Aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden tehostaminen (=enemmän rahaa aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimiin)
  4. Työttömyysturvan rationailisointi (=ansiosidonnaisen työttömyysturva-ajan lyhentäminen ja loiventaminen)
  5. Irtisanomissuojan muutokset niissä maissa, joissa irtisanomissuoja on kohtuuton
  6. Sisämarkkinoiden tehostaminen tavaroiden osalta (??)
Yhdelläkään edellä mainitulla toimenpiteellä ei ole mahdollista kasvattaa elintasoa millään tavalla!

Miksi? Ällistyttävän yksinkertaista:
Velka = Ostovoima = Työpaikka
OECD:n ehdotukset eivät ole mitään muuta kuin oireen hoitoa. Itse sairauteen, eli rahan syntymekanismiin, ei puututa millään tavalla. Tästä johtuen nämä ehdotukset ovat vain uusliberalistisia aivopieruja, joilla ei saada aikaiseksi yhtään mitään muuta kuin yhteiskuntajärjestelmän degeneroitumisen Neofeodaaliseksi (synonyymi Plutokratialle).

Herra Kani suosittelee OECD "asiantuntijoille" Cuplatonin ottamista nenän kautta. Kuusi tippaa molempiin sieraimiin. Kyllä vaiva sitten helpottaa.

28.3.2012

Voi sitä kauhua

Tästäpä kahden eri herran laskelmat sekä päätelmät hallituksen toteuttamista verojen korotuksista. 

Esko Seppänen - Solidaarisuusvero, stiiknafuulia!

Niklas Herlin - Suomessa ei ole varaa solidaarisuuteen

Helmi löytyi herra Seppäsen kirjoituksen kommenteista.
Timo Isosaari:
...
Normaalissa palkkasuhteessa olevan työntekijän bruttopalkkaan täytyy käyttää kerrointa 1,8. Vasta tässä kohtaa on huomioitu kaikki työnantajalle kohdistuvat kustannukset työllistämisestä. Irtisanottaessa pitkäaikaista henkilöstöä tämäkään ei riitä.

Rautalangasta vielä kaiken varalta 2000 e/kk x 1.8 = 3600 e/kk

Työntekijätkin lienevät huomanneet, että tuosta bruttotulosta vähennetään vielä työntekijän osuus eläkemaksusta (tulevaisuusvero), sotu-maksut ja ennakonpidätys, eli käteen tuosta jää alle 1500 euroa.

Käteen jäävällä osuudella työntekijä ostaa tarvitsemiaan asioita, joihin sisältyy arvonlisäveroa, sanotaan keskimäärin 20 %, energiaverot, vakuutusmaksuverot, varainsiirtoverot, kiinteistöverot jne.

Näiden jälkeen työntekijällä onkin käytössään todellisuudessa vain luokkaa 500-800 euroa ostaa tuotteita tai palveluja (arvonlisäverottomin hinnoin)

Todellinen veroprosentti siis keikkuu tuolla 80 paikkeilla tai yli siitä summasta, mikä yrityksestä työntekijän ansiosta ulos lähti.
...
Tyrmistyttävää? Valitettavasti ei, tämä ei ole se tyrmistyttävin asia. Todellinen shokki tulee tässä:
90% veroista on 100% turhia
Voi sitä kauhua, kun ihmiset tajuavat tämän.

Uudistunut vauraus

Irlanti järjestää kansanäänestyksen EU:n talouskurisopimuksesta
Irlannin hallituksen mukaan EU:n taloussopimus on tie uudistuneeseen vaurauteen, joka kulkee koko euroalueella julkisen sektorin menojen leikkausten ja talouskurin kautta. ...
Irlannin hallitus (Syvällä rintaäänellä): "taloussopimus on tie uudistuneeseen vaurauteen".
Hahhahaaaa! Eikääh!

 
LOL!
Täysin käsittämätöntä! Aivan hervotonta! Hervottoman käsittämättömän uskomatonta. (sniiks.) Nämä harhaanjohtajat ovat kerrassaan vitsikkäitä tyyppejä. 
Mieti!

Ensinnäkin, maailman historiassa ei ole olemassa ainuttakaan maata, joka on vaurastunut säästämällä.

Toiseksi, euvostoliitossa keskuspankkeja on kielletty lainoittamasta viranomaisia ja/tai julkista sektoria. Ja niinpä luottoluokituslaitokset sekä valtioiden velkakirjoja ostavat pankit määrittelevät sen, millä hinnalla valtioiden talous pyörii.

Kolmanneksi,  velka = ostovoima = työpaikka.

Näin ollen "uudistunut vauraus" onkin uuskieltä ja tarkoittaa luottokorttiyhteiskuntaa. Eli täsmälleen sitä touhua, jota ameriikan ihmemaassa on toteutettu viimeisen 30 vuoden ajan. Palkalla et tule toimeen, joten ainoaksi keinoksi menojen tasaamiseen jääkin velka.

Ei hemmetti. Naurattaa vieläkin. Uudistunut vauraus... haha!

27.3.2012

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)

Jyrki Katainen
"Ja kun luottamus on ansaittu takaisin, kasvu tulee perässä, kuten olemme huomanneet Irlannin ja erityisesti Latvian tapauksessa

JEAN-LUC!

Nyt kun tarkkaan harkitset asiaa.

MMT- Moderni rahateoria tarjoaa uuden lähestymistavan velkakriiseihin
...
Australialainen taloustutkimusprofessori Bill Mitchell korostaa, että fiat-rahasysteemissä, jollainen meillä nykyisin on, fiat-raha on laillista, koska hallitus sanoo sitä rahaksi ja sitten säätää lain, joka tekee siitä laillista. Valuutalla ei itsellään ole mitään luontaista arvoa. Mikä antaa valuutalle arvon, mikä motivoi meitä käyttämään kyseistä valuuttaa on se, että - hallituksen avulla - kaikki verot määritellään ja maksetaan pois kyseisessä valuutassa.

Meillä ei ole vaihtoehtoa: jos asut esimerkiksi Yhdysvalloissa, verosi määritellään dollareissa ja sinun täytyy ne maksaa dollareissa. Joten valuutan tarve - sinällään arvotonta paperia - syntyy näistä veroja koskevista vaatimuksista.

"Kunhan harkitset asiaa, käsität välittömästi, että kansallisella hallituksella on monopoli valuutan luomiseen eikä se siksi voi koskaan olla rahan puutteessa," Mitchell sanoo.
...
Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että tämä: Valtionkonttori - valtionvelan kehitys:

on vain tietynlaista politiikkaa. Ei mikään luonnonvakio. Ei mikään kiveen hakattu asia. Vaan puhdasta politiikkaa. Wikipedian politiikka tarkoittaa:
... johonkin tiettyyn kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai jolla hoidetaan niitä.
ja tällä hetkellä vallitseva poliittinen suuntaus on uusliberalismi.

Uusliberalismi on vain epämääräinen paletti järjettömiä epäloogisuuksia, joilla yhteiskunta saadaan muokattua Neofeodaaliseksi (synonyymi Plutokratialle).

Nyt kun tarkkaan harkitset asiaa, käsität välittömästi mitä on tapahtumassa Kreikassa, Latviassa, Irlannissa, Portugalissa ja sen mitä tulee tapahtumaan koko euvostoliitossa.

26.3.2012

Suhdannevaihtelu (nousukausi, taantuma, lama) on "luonnollista" seurausta pankkien pyörittämästä velkapyramidiponzihuijauksesta.

Herra Keen:n luentojen seasta löytyi varsin mielenkiintoinen yhtälö:
Income = value of output = price times quantity
Huonosti Suomennettuna:
Tulot = tuotannon arvo = hinta kertaa määrä
Tämän yhtälön väsäsi aikoinaan herra nimeltään John Hicks, joka oli englantilainen tutkija ja yksi 1900-luvun merkittävimmistä taloustieteilijöistä.

Mielenkiintoisinta tässä yhtälössä on se, että sen tarkemmin sitä ajattelematta voi päätyä tällaiseen johtopäätelmään:
... Talouskasvua syntyy siis siitä, kun työn tuottavuus parantuu. ...
Eli mitä enemmän tuotetaan, sitä enemmän ansaitaan. Tai toisin sanoen tuotanto luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaan tulon.

Valittavasti tämä ei pidä paikkansa.  Tämä on vain ns. maagista ajattelua, jolla valittavasti ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa. Mikään määrä tuotantoa tai työtä ei automaattisesti tuota tuloa. Miksi? Koska ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se on lainattava (korolla tietenkin).

Itse asiassa herra Kanin väite on tarkistettavissa yhdellä ällistyttävän yksinkertaisella kysymyksellä: mikä onkaan sen laskennallisen yksikkön nimi, jolla (vai millä?) kaavassa oleva kohta 'tulot' ilmoitetaan? Niinpä niin. Euro, dollari tai ymv. Ja ainoa tapa miten-ja-kuinka esim. eurot päätyvät kiertoon (eli on ansaittavissa) on se, että joku kävelee pankkiin, lainaa sieltä rahaa ja kuluttaa sen eteenpäin. Vähän niin kuin näin: Raha ja Talous - Liite: Valtio, rahoittaminen ja velkaantuminen
(Kani suosittelee huomioimaan kuviossa tapahtuvan ällistyttävän hienon tapahtuman. Asiakas 1:n velkasuhde kuolettuu sen jälkeen kun maksuväline siirtyi Asiakas 2:lle. Miksiköhän näin tapahtui? Noh, Asiakas 1 meni konkurssiin.)

Mitä kuviossa tapahtuu, kun molempien asiakkaiden lainanhoitokustannukset "syövät" liikaa elämiseen jäävästä rahasta eikä kumpikaan kykene tai halua ottaa lisää velkaa? Niinpä niin. Koko järjestelmä lopettaa toimimasta. Jonka jälkeen on täysin merkityksetöntä miten alhaisiksi palkat alennetaan, mitä kauemmin työtä tehdään tai kuinka paljon krääsää tuotetaan. Vaihdonvälineestä on tullut ensisijainen este vaihdannalle. Näin ollen:
Tuotanto tai työ ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
Eli voiko herra Hicks:n kaavaa käyttää juuri mihinkään? Tavallaan kyllä. Ja se todennäköisin tapa miten-ja-kuinka sitä käytetään on tulevaisuuden ennustaminen. Vähän niinkuin tähän tapaan: "jos mää tuotan tän verran ja sit mää myyn tän verran niin mää saan tän verran fyffee". Mutta koska fyffen ansaitseminen on kiinni siitä, että joku menee pankkiin ja lainaa sieltä rahaa, ei tätä kaava ole järjellistä käyttää ilman tätä tietoa: Velallisten asuntokuntien velkaantumisasteet ikäluokittain 2002-2010, %
sillä tämä kertoo milloin markkina-alue on "tuottava" eli ihmisillä on varaa (mahdollista ottaa velkaa) ostaa tuottamaasi krääsää. Mutta tämän lisäksi kyseinen käppyrä (Herra Hicks:n kaavion kanssa) kertoo sen milloin on parasta siirtää tuotanto pois kyseiseltä markkina-alueelta (offshoring). Ne pirun palkkakustannukset kun tahtovat nousta velkaantumisen myötä...

Mutta palataanpas takaisin herra Ahokkaan kuvioon. Siinä nimittäin piilee pienen pieni totuuden siemen. Mutta ennen kuin tämä siemen paljastuu meille, on kuvioon tehtävä pieniä muokkauksia... väliaikamusiikkia... ja voilà!

Näinkin yksinkertaisilla muokkauksilla huomaamme, ettei järjestelmää ole mahdollista ylläpitää millään muulla tavalla kuin velkaantumalla. Ja tätä (velkaantumista) taas on mahdollista ylläpitää täsmälleen kahdella eri tavalla:
- syntyvyys (velallisten uusintaminen) on noin kuusi lasta per nainen
- ehtymättömät luonnonvarat
Mutta kuten tiedämme, me emme täytä edellä mainittuja ehtoja millään tavalla. Ja niipä koko järjestelmä on auttamattomasti päin hevlettiä. (Hei! tuo kuvio on varsin yksinkertainen. Seuraa rahaa. Ja muista nollasummapeli!). Mutta kaikkea toivoa ei ole vielä menetetty. Tämä kuvio yhdessä herra Hicks:n kaavan kanssa kertoo meille yhden varsin ällistyttävän asian:
Suhdannevaihtelu (nousukausi, taantuma, lama) on "luonnollista" seurausta pankkien pyörittämästä velkapyramidiponzihuijauksesta.
Mikäli velkapyramidiponzihuijaus ei ole tuttu asia, niin tässä nopea kertaus:
Pankki luo lainattavan pääoman laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä".  Näin ollen pankki lainaa vain sen summan, joka lainasopimuksessa lukee. Mutta korkojen takia on pankkiin palautettava enemmän rahaa kuin sieltä on saatu. Näin ollen lainan korot maksetaan omasta tai jonkun muun lainaamasta rahasta. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä miten raha ansaittiin, koska kaikki raha on jonkun ottamaa ja kiertoon kuluttamaa velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat ottaneet lainaa eilen tai tänään, ovat velan takaisinmaksussa täysin riippuvaisia niistä, jotka ottavat velkaa huomenna.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan koko tämä roska tarkoittaa (vähintään) seuraavia asioita.
Ei ole olemassa sellaista määrää työtä, tuotantoa, leikkauksia, yksityistämistä jne. joilla nykyisestä taloudellisesta ahdingosta voitaisiin ulos kaivautua.
Euvostoliitossa kenenkään työpanoksella (oli se sitten suuri tai pieni) ei ole mitään merkitystä! Ainoastaan sillä rahalla on merkitystä, joka pankista lainataan ja kiertoon kulutetaan.
Ilman velkaa ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta, verotuloja, työtä ja niin edelleen.
Ja niinpä meille jääkin vain yksi ainoa ongelma: rahan syntymekanismi.

21.3.2012

Herra Kani julistaa

Rikoslaki 19.12.1889/39
3 § (11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä

1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
...
Laki24:sta löytyi hieno selkokielinen selvitys rikoksesta ihmisyyttä vastaan:
Rikoksella ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä joko surmaa tai orjuuttaa toisen; tai, käy hänellä kauppaa; tai, kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään; tai tuhoaa väestöä asettamalla väestöä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai vastaavaa; tai, karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä; tai, vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden vastaisesti; tai aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen; tai, raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon tai harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa; tai, harjoittaa rotuerottelua tai vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä joko poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen taikka muun niihin rinnastettavan syyn perusteella. Rikoksesta ihmisyyttä vastaan tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava.
Ja niinpä herra Kani julistaa uusliberalismi nimisen talouspoliittisen suuntauksen Suomen lain (tai lakien) vastaiseksi.

Mutta mikä jännintä: budjettikuria tiukentavaa hallitusten välistä sopimusta ei voida Suomen rikoslain mukaan allekirjoittaa saatikka ottaa käyttöön

:)

18.3.2012

Foliohattu päähän, vie!

Masonic Secret Handshake eli vapaamuurien salainen kädenpuristus.

Taloussanomat - Trichet: Kriisissä kyse talouksien sopeutumisesta

Täydellistä foiohattumateriaalia.

:)

16.3.2012

Tosiasiassa euro onkin ulkomainen valuutta

Michael Hudson - MMT as the Austerity Alternative
...
The euro is not a fixed exchange rate system, but it’s not a sovereign currency either. It’s an exceptional case, an unprecedented experiment where the currency is divorced from the individual nations themselves. The euro is effectively a foreign currency to you. All 17 governments that use the euro are not issuers of the currency, but users of the currency. They lack the powers that a sovereign issuer has. Japan, the United States, the U.K., Canada, Australia, these are sovereign issuers. The euro is not a sovereign currency. Governments that adopted the euro must borrow the currency. They must pay whatever the bond markets require. They can run out of money. And they lack the policy space of a sovereign issuer.
....
Huono Suomennos:
Euro ei ole kiinteän valuuttakurssin järjestelmä, mutta se ei ole valtiovaluutta. Se on poikkeustapaus, ennennäkemätön kokeilu jossa valuutta on erotettu yksittäisistä valtioista. Tosiasiassa euro onkin ulkomainen valuutta. Yksikään 17 valtiosta, jotka käyttävät euroa, ei voi liikkeellelaskea euroja, vaan ovat kyseisen valuutan käyttäjiä. Niillä ei ole vastaavaa valtaa kuten itsenäisellä valuutan liikkeellelaskijalla on. Japani, ameriikan ihmemaa, Kanada, Australia, nämä ovat itsenäisiä valuutan liikkeellelaskijoita. Euro ei siis ole valtionvaluutta. Valtion, joka on omaksunut euron, on lainattava valuuttansa. Niiden on maksettava mitä tahansa velkakirjamarkkinat vaativatkaan. Valtiolta voi loppua rahat. Ja niiltä puuttuu itsenäisen liikkeellelaskijan poliittinen liikkumavara (suom.huom. talouspolitiikka).
"Tosiasiassa euro onkin ulkomainen valuutta". Ja tämä jos mikä selittää käsittämättömän paljon asioita.

Oikeastaan jäljelle jää yksi pienen pieni kysymys: kuinka paljon meidän on säästettävä, leikattava, nostettava veroja, yksityistettävä ja niin edelleen että säilytämme etuoikeuden lainata vaihdonvälineitä yksityisiltä osakeyhtiöiltä?

Ensimmäiseksi tapahtuu ihmisen tietoinen päätös kävellä pankkiin

Tämä joukko loi Suomeen 77 000 työpaikkaa
Vuosina 2001-2010 käytännössä kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat Suomessa syntyivät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Samalla kun niihin syntyi 77 000 uutta työpaikkaa, työpaikat suurissa yrityksissä vähenivät.
...
Ja syy siihen miksi-ja-miten työpaikat syntyivät onkin varsin selvä: kotitalouksien ja yritysten lainakannan kehitys

No joo. Olet oikeassa. Ensimmäiseksi tapahtuu ihmisen tietoinen päätös kävellä pankkiin ja allekirjoittaa lainasopimus. Vasta tämän jälkeen tulevat työpaikat.

Mutta tässä hommassa on yksi käsittämättömän suuri ongelma. Se menee näin:
Pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään "tuotteen hintana". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli.
Jopa viisivuotias lapsi kykenee ymmärtämään sen, ettei ole olemassa sellaista määrää työtä, tuotantoa, leikkauksia, yksityistämistä jne joilla tämä yhtälö on mahdollista murtaa.

14.3.2012

Vastaus on ällistyttävän yksinkertainen...

”4500 €/minuutti – nyt on leikattava”
...
Wallin perustelee säästötarvetta Suomen kiihtyvällä velkaantumisella. Pelkästään valtionvelan korkoihin on tänä vuonna arvioitu kuluvan noin 2,36 miljardia euroa. Korkomenot nousivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa yli kahden miljardin.
...
Hmm... ilmeisesti keskimääräinen asuntolainan määrä on ~100.000 €. Näin ollen, yhdessä vuodessa, valtionvelan korot "imuroi" ulkomaisille "sijoittajille" (sumealla logiikalla laskettuna) ~26 000 asuntolainan edestä rahaa. Tämä raha on pois Suomen valtion veronkantoalueelta sekä rajojen ulkopuolella. Näin ollen se on poissa kierrosta (Suomesta).

Tästä johtuen ~26 000 asuntovelalliselle jää täsmälleen kaksi tapaa ansaita tämä raha takaisin ja ehkä-ehkä maksaa asuntolainansa täysimääräisenä pois. Ensimmäinen on vienti (ja tietenkin se, että pääsee osalliseksi viennistä saatavista tuloista). Toinen mahdollisuus on se, että joku muu menee pankkiin, lainaa sieltä rahaa ja kuluttaa sen kiertoon (ja tietenkin se, että toimillaan ansaitsee ne).

Mutta me kaikki tiedämme, ettei kumpiakaan juurikaan enää tapahdu. Velkasaturaatio on jo täydellinen ja ympäri euvostoliittoa toteutettavat säästö/leikkaustoimenpiteet eivät tee mitään muuta kuin hallaa viennille.

Toisin sanoen jokainen vuosi valtionvelan korot ajavat ~26 000 asuntovelallista konkurssiin.

Ja nyt Kani haluaa esittää kysymyksen herra Wallin:lle:
Miten ja kuinka valtiontalouden tasapainottaminen auttaa ~26 000 asuntovelallista?
Vastaus on ällistyttävän yksinkertainen...

Väitätkö, että Suomen (keskus)pankki on väärässä?

KVKL - Kiinteistönvälitysalan suhdannetietoa

Valtiontalouden kuukausitiedote:


Google - BKT:n kasvuprosentti - Suomi


Suomen (keskus)pankki - Rahoitustilastot - Vuosikatsaus 2010


Ymmärräthän, ettei näillä neljällä ole todellisuudessa mitään tekemistä keskenään. Ne eivät korreloi toisiaan millään tavalla. Ihan tosi. Usko nyt! Hemmetti soikoon. Väitätkö, että Suomen (keskus)pankki on väärässä? Mhäh!

12.3.2012

Herra Kani on Sinusta ylpeä!

Raha ja Talous - Vyönkiristyspolitiikka ja marxilainen talousteoria
Edustamamme postkeynesiläisen taloustieteen keskeinen lähtökohta on havainto siitä, että raha luodaan talouteen velkasopimuksella. Juuri tämän vuoksi sekä kotitalouksien että yritysten on jatkuvasti huolehdittava omasta likviditeetistään. Muussa tapauksessa niitä uhkaa usein konkurssi tai velkavankeus.
...
Regulaatioteoreetikot eivät siis ymmärtäneet rahan tarjonnan olevan endogeenista: pankit eivät modernissa kapitalismissa välitä säästöjä, vaan luovat uutta velkarahaa. Keskuspankin tehtävänä on ainoastaan tukea yksityisten pankkien toimintoja tarjoamalla tarvittavat keskuspankkireservit.

...
Toisin sanoen
Tuotanto tai työ ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
Eli
Pankki luo lainattavan pääoman laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä".  Näin ollen pankki lainaa vain sen summan, joka lainasopimuksessa lukee. Mutta korkojen takia on pankkiin palautettava enemmän rahaa kuin sieltä on saatu. Näin ollen lainan korot maksetaan omasta tai jonkun muun lainaamasta rahasta. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä miten raha ansaittiin, koska kaikki raha on jonkun ottamaa ja kiertoon kuluttamaa velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat ottaneet lainaa eilen tai tänään, ovat velan takaisinmaksussa täysin riippuvaisia niistä, jotka ottavat velkaa huomenna. 
Joka kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanottuna velkapyramidiponzihuijausta.

Miksi tämä on tärkeää? Siksi, koska ilman velkaa ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta, verotuloja, työtä ja niin edelleen. Ja tästä syystä harhaanjohtajien ratkaisut mm. Kreikassa ovat osoittautuneet varsin kohtalokkaiksi (sama tulee tapahtumaan Suomessa).

Herra Kani haluaa lähettää herra Holapalle terveisiä:
Olet mitä ilmeisimmin (viimeinkin) sisäistänyt rahajärjestelmämme perusluonteen: velkapyramidiponzihuijaus. Ja tämä on mahtava asia. Herra Kani on Sinusta ylpeä! Mutta enää on jäljellä viimeinen ja ehkäpä se kaikkein vaikein askel: paljasta rahajärjestelmämme perusluonne sellaisella tavalla, että tyhminkin meistä (mm. Kani) ymmärtää sen. Lopeta kiertely ja kaartelu ja sano se suoraan! Sinulla ei ole mitään hävittävää.

11.3.2012

Kani luulee löytäneensä vastauksen

Rouva Ukkola kirjoitti Uuden suomen puheenvuoroon varsin mielenkiintoisen tekstin: Hyvinvointivaltion loiset.
Yleensä herra Kani poimii vain marjoja, tällä kertaa piti ottaa mukaan koko puska (heh!):

(Klikkaa kuvaa ja se suurenee.)

Herra Kani on varsin kauan ihmetellyt miksi-ja-miten uusliberaaleja oppeja toistelevat ihmiset kykenevät johdonmukaisesti ohittamaan selkeät syy-seuraussuhteet. Esimerkiksi tässä tapauksessa herra Kani kykenee kahdella lauseella kääntämään rouva Ukkolan esittämän ongelman sekä siihen esitetyt ratkaisut täysin päälaelleen:
Tuotanto tai työ ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
sekä tietenkin samalla luomaan noin sata muuta ongelmaa, jotka kaikki (edelleenkin) odottavat ratkaisua.

Mutta palataanpas takaisin itse aiheeseen, eli siihen miksi-ja-miten uusliberaaleja oppeja toistelevat ihmiset kykenevät johdonmukaisesti ohittamaan selkeät syy-seuraussuhteet. Noh, nyt Kani luulee löytäneensä vastauksen.

Oletko valmis? Aloitetaan.

Aliravitsemus.
Useat eri tutkimukset vahvistavat, että aliravitsemus aiheuttaa psyykkisiä ongelmia sekä mm. vajaaälyisyyttä ja oppimisvaikeuksia.
Natriumfluoridi
Viimeinen suomalainen kaupunki, joka lopetti juomaveden fluoraamisen, oli Kuopio noin 20 vuotta sitten (1992). Ja nykyään tätä jännää ainetta löytyy mm. hammastahnasta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseinen aine (mm.) alentaa älykkyysosamäärä.
Lyijy
Ennen tätä ainetta löytyi mm. polttoaineesta, maaleista, lasista ja jopa purkkiruoasta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseinen aine (mm.) alentaa älykkyysosamäärä.
Torjunta-aine 
Tässä tapauksessa Kani tarkoittaa aineita, joita käytetään kasvitautien, rikkakasvien ja tuholaishyönteisten torjunnassa. Suomessa torjunta-aineita on käytetty kauan ja tilastotietoja niiden myymisestä on kerätty 1950-luvulta lähtien. Näitä aineita on useita erillaisia ja joidenkin tiedetään (mm.) alentavan älykkyysosamäärää.
Kaikillä näillä on yhteistä se, että ns. suuret ikäluokat ovat alistuneet niistä jokaiselle. Ja kuten voimme arvata, nämä ovat vasta jäävuorenhuippu!

Voi kyllä, voimme väitellä älykkyysosamäärän mittausmenetelmistä vaikka tuomiopäivään asti. Mutta väittely tästä ei muuta millään tavalla sitä faktaa että em. aineiden tiedetään aiheuttavan hevletinmoisia ongelmia mm. aivoissa.

Anteeksi? Mitäs Pekka sieltä takarivistä huutelee? Ai, Kani väittää ruova Ukkolaa (?) vajaaälyiseksi? Ei väitä. Kani ei ole lääkäri eikä tunne rouva Ukkolan historiaa juuri ollenkaan. Eli Kani ei väitä rouva Ukkolaa vajaaälyiseksi, vaikkakin syntymävuoden perusteella (1943) hän on todennäköisesti altistunut kaikille em. aineille ja tätä kautta hänellä on käsittämättömän suuret mahdollisuudet olla juuri sitä.

Niin Lauri? Ei, Kani ei väitä sitä että uusliberalismin kannattajat olisivat jotenkin vajaaälyisiä. Tyhmään käyttäytymiseen on olemassa useita syitä mm. tietämättömyys tai jopa se, että palkkatulot riippuvat siitä, ettei ymmärrä jotain asiaa. Mutta jos poistetaan em. syyt (tietämättömyys ja palkkatulot) niin mitä jää jäljelle?

Kalle? Eli Kanin mielestä suurin osa uusliberalismin kannattajista on sittenkin jotenkin vajaaälyisiä? Ei pidä  paikkansa! Kani ei väitä, että näin olisi. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tutkia, kyseenalaistaa, oppia uusia asioita sekä seurata selkeitä syy-seuraussuhteita. Hyvin pieni osa suuresta ikäluokasta on päässyt "nauttimaan" koko  kemikaalikoktailin, joka on saattanut alentaa heidän kykyään hahmottaa kokonaisuuksia tai oppia uusia asioita. Sitä paitsi hyvin pieniosa suuren ikäluokan edustajista kannattaa uusliberalismia. Eli ei pidä paikkansa!

Niin Pasi? Kyllä olet oikeassa. Se, että ihmisen aivoissa on ongelma, joka on aiheutunut hänen elimistöön kulkeutuneista ja siellä vaikuttaneista aineista, ei ole hänen vikansa. Meidän pitäisi sääliä sairaitamme. Ihmisiä joiden älykkyys on alentunut kemikaalikoktailin ansiosta, ei pitäisi äänestää saatikka päästää päättämään asioistamme. Syykin on varsin selvä: vajaaälyisten tekemät lakialoitteet ja lait ovat yhtä vajaaälyisiä kuin niiden laatijat ovat.

Tiina, siinä eturivissä? No joo. Olet oikeassa. Kani puhui itsensä pussiin. Kani tunnustaa. Kanin mielestä rouva Ukkolan kirjoittama teksti on sairaanihmisen höpinää. Ihmisen, joka (ehkä) ei kykene oppimaan uusia asioita. Ihmisen, joka (todennäköisesti) ei kykene hahmottamaan kokonaisuuksia. Ihmisen, joka (hyvin ilmeisesti) ei kykene seuraamaan selkeitä syy-seuraussuhteita. Ja Kani säälii häntä tästä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että rouva Ukkola olisi vajaaälyinen! Ehkäpä ominaisuudet ovat vain iän mukanaan tuomia etuisuuksia? Mutta tämä ei edellenkään tarkoita sitä, että suuri osa suuren ikäluokan edustajista tai uusliberalismin kannattajista olisi jotenkin vajaaälyisiä. Vaikka totta on, että hevletin suuri mahdollisuus tälle kuitenkin on olemassa.

:)

9.3.2012

Vähän vielä lisää TARGET2:sta

Vähän vielä lisää TARGET2:sta, mutta tällä kertaa loppuhuipennuksella.

Centre for European Policy Studies - TARGET2 Unlimited (PDF):

Figure 2 above shows the dynamics of the TARGET2 mechanism and the flight of German capital out of Ireland (flowing back into Germany). Firstly, German banks reduce their exposure to Ireland. Foreign claims (item 1) of the German banking sector are declining, mirroring a reduction of foreign liabilities in the Irish banking sector’s balance sheet (item 2). While also reducing their domestic and foreign claims, Irish banks fill the gap left by the reduction in (foreign) financing sources by (over-)relying on central bank credit (item 3). As a result, open market operations increase (item 4) in the asset side of the Central Bank of Ireland‘s (CBI) balance sheet, and a similar increase in TARGET2 liabilities (item 5) follow. As the ECB intermediates the transfer of bank deposits – via TARGET2 – to the BB, the ECB’s TARGET2 liabilities to BB increase (item 7).  In its turn, BB books TARGET2 outflows among its assets (item 8) and credits the proceeds on the account of the recipient German bank (item 9). The German banking system, whose claims on the central bank have increased (item 10) now holds liquidity in excess of their reserve requirements. In order to minimise low-remunerated ‘excess’ liquidity (item 10), German banks reduce their reliance on refinancing operations at the BB (item 11), which is equivalent to declining claims of BB on German banks (item 12) and a reduction of liquidity (item 9).
...
Since the start of the crisis, claims on Irish banks (as well as TARGET2 liabilities in the CBI balance sheet) have sharply increased. This increase has been mirrored by an increase of TARGET2 claims (substituting previous claims on German banks) in the BB’s balance sheet.
Hevletin huono Suomennos:
Kuvio 2 esittää TARGET2 mekanismin dynamiikan sekä Saksan pääoman paon pois Irlannista (palaten takaisin Saksaan). Ensinnäkin Saksan pankit vähentävät altistumistaan Irlantiin. Saksan pankkisektorin ulkomaiset saamiset (item 1) vähenevät, peilaten ulkomaisten velkojen vähenemistä Irlannin pankkisektorin taseesta (item 2). Samalla tämä vähentää koti- ja ulkomaisia saamisia, Irlantilaiset pankit täyttävät (ulkomaisten) rahoituslähteiden alenemisesta jääneen aukon (yli)luottaen keskuspankin luototukseen (item 3). Tämän seurauksena, avomarkkinaoperaatiot kasvattavat (item 4) Irlannin keskuspankin (CHI) taseen vastattava-puolta, ja vastaavasti TARGET2 velat (item 5) kasvavat perässä. Koska euvostoliiton keskuspankki välittää pankkitalletusten siirron - TARGET2:n kautta - BundesBank:lle (BB), euvostoliiton keskuspankin TARGET2 velka BB:lle kasvaa (item 7). BB puolestaan kirjaa TARGET2 ulosvirtaukset (Suom.huom. ?) varallisuudeksi (item 8) ja siinä samalla luotottaa vastaanottavan Saksalaisen pankin tiliä. Saksan pankkijärjestelmä, jonka saamiset keskuspankilta kasvoivat (item 10) omistaa nyt likviditeettiä (suom.huom. rahaa) yli varantovelvoitteensa. Minimoidakseen kannattamattoman 'ylimääräisen'  likviditeetin (item 10), Saksalaiset pankit vähentävät riippuvuuttaan BB:n jälleenrahoitustoimiin (item 11), joka vastaavasti laskee BB:n saatavia Saksalaisilta pankeilta (item 12) sekä alentaa likviditeettiä (item 9).
...
Kriisin alun jälkeen, saamiset Irlantilaisista pankeista (kuten TARGET2 velat CBI:n taseessa) ovat kasvaneet jyrkästi. Tämä kasvu peilautuu BB:n taseessa TARGET2 saamisiksi (korvaten Saksan pankkien aikaisemmat saatavat).
Nonih, nyt kun TARGET2 -järjestelmän toimintaperiaate on selvä niin voimmekin jatkaa kohti loppuhuipennusta.

Edellisen perusteella herra Kani on nyt sellaisessa käsityksessä, että seuraava kuva: Saksaa jo hirvittää, Suomi maksaa mukisematta:

Tarkoittaa tätä:
... euvostoliiton keskuspankki mahdollisti (TARGET2 -järjestelmällä) Irlantilaisille ja Kreikkalaisille myönnettyjen lainojen (joita he eivät ikinä tule maksamaan) "muuntamisen" täysin turvallisiksi talletuksiksi Saksan keskuspankissa sijaitseville tileille (kuvassa DE).
Jolloin tämä Zyskowicz vastaa target-kyselyyn
Suomen kansantalouden ja pankkisektorin säästyttyä kriisiytymiseltä, Suomen Pankki kuuluu niiden keskuspankkien joukkoon, jotka nettomääräisesti vastaanottavat merkittäviä määriä rahapoliittisia talletuksia ja siten omaavat näitä velkaeriä vastaavan saatavan Euroopan keskuspankilta. Koska kansallisen keskuspankin TARGET 2 -saatava on saatava Euroopan keskuspankilta, ei siihen liity luottoriskiä.
on täydellisen väärin ymmärretty miten-ja-kuinka rahaa  TARGET2 -järjestelmässä luodaan sekä minkälaisia "hyödyllisiä asioita" (arvopapereita, velkakirjoja jne.) on velkojen vakuutena käytetty.

Kuka on oikeassa? Mikä on totuus? Mitä hele...


Kiitoksia Kapteeni. Veit sanat Kanin suusta.

8.3.2012

900 000 työpaikkaa n.y.t heti

Muistatko tämän: Työministeri lupaa 90 000 uutta työpaikkaa ?
...
-Hallitusohjelman kantava ajatus on se, että syntyy taloudellista kasvua. Kasvu taas syntyy siitä, että meillä on osaavaa työvoimaa, maahan investoidaan ja voimme kehittää sellaista tuottavuutta, joka ei lähde työvoiman saneerauksesta. Tuottavuus nähdään hallitusohjelmassa uudella tavalla, Ihalainen sanoo.
...
 
Noh, Kani juuri katsoi videon nimeltään: Silminnäkijä: Ei tällaista työtä. Ja nyt Kani haluaisi ehdottaa herra Ihalaiselle ällistyttävän yksinkertaisen keinon luoda 900 000 työpaikkaa n.y.t heti.

Pieni alustus on paikallaan.
Tiedämme, että käytännöllisesti katsoen joka alalle on olemassa työehtosopimus. Tämän lisäksi tiedämme, että ne (työehtosopimukset) ovat yleissitovia, ts. jokaisen työnantajan pitäisi niitä noudattaa. Työehtosopimuksien kautta saamme tietää eri alojen tuntipalkan, edut, korvaukset ja niin edelleen. Tämän lisäksi tiedämme, että jokaisesta työsuhteesta täytyy tehdä työsopimus.
Olipas hieno alustus. Eteenpäin!

Ehdotus menee näin.

- Työantaja tekee työntekijän kanssa työsopimuksen (joka perustuu työehtoihin), joka ilmoitetaan esim. verottajalle.

- Verottaja luo työsopimukselle yksilöllisen numerosarjan, jonka se ilmoittaa työnantajalle, työntekijälle sekä pankeille.

- Kun palkka tulee maksuun, työnantaja ilmoittaa pankkiin oman sosiaaliturvatunnuksen alkuosan sekä työsopimuksen (verottajalta saadun) yksilöllisen numerosarjan.

- Kun palkka tulee maksuun, työntekijä ilmoittaa pankille oman sosiaaliturvatunnuksen alkuosan sekä työsopimuksen (verottajalta saadun) yksilöllisen numerosarjan.

- Pankki muodostaa Suomen Markan sarjanumeron seuraavankaltaisella kaavalla:

työnantajan sosiaaliturvatunnuksen alkuosa 
verottajalta saatu yksilöllinen numerosarja 
päivämäärä ja kellonaika
+
työntekijän sosiaaliturvatunnuksen alkuosa.

Tämän jälkeen pankin asiakaspalvelija näppäilee tietokoneen näppäimistöä apuna käyttäen työntekijän pankkitilille summan, joka vastaa työsopimuksen mukaista palkkana maksettavaa rahamäärää (tarkistettavissa verottajalta yksilöllisen numerosarjan perusteella).

- Mikäli työnantaja ja/tai työntekijä eivät riitauta palkanmaksua esim. kuukauden sisään ilmoittaa pankki Setec Oy:lle, että laitappas tulostaen tällainen määrä Suomen Markkoja tällaisilla sarjanumeroilla. Tulostamansa Markat Setec Oy toimittaa mm. pankkiautomaatteihin, kauppoihin jne.

Ja siinä se on! Näin yksinkertaista on luoda 900 000 työpaikkaa.

Kyllä, kyllä. Olet oikeassa. Aukkoja sekä ongelmia on. Ehdotus ei ole aukoton, eikä läheskään täydellinen. Eikä sen sitä (tässä vaiheessa) pitäisikään olla. Se on idea!

7.3.2012

Mahtavaa! Eiku... anteeksi.

Tarvasjoki
Tarjoaa luonnonkauniin asuinympäristön vain kolmenkymmenen kilometrin päässä Turusta. Turvallinen yhtenäiskoulu yhdessä uimahallin ja jäähallin tarjoamien palvelujen kanssa tekevät siitä hyvän paikan etenkin lapsiperheille.
Ja faktojen perusteella näyttäisi siltä, että ainakin 1947 ihmistä on löytänyt tämän idyllisen asuinympäristön.

Vilkaistaanpaas muita faktoja. Tarvasjoen kunnan Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 - 13 (PDF)

Hmm... lasketaanpas. Tämä tekee (1995 asukasta * 4176 euroa =) 8 331 120 euroa velkaa. Tarvasjoen julkinen velkataakka on 8.3 miljoonaa euroa. Mahtavaa! Eiku... anteeksi. Ei tämä ole mahtavaa. Tämä on ikävää. Mutta se on mahtavaa, että Kani voi käyttää tätä mahdollisimman huonona esimerkkinä.

Aloitetaan.
Tarvasjoesta kirjattujen faktojen perusteella asukkaista 61,34 prosenttia on 15 – 64 vuotiaita. Tämä tekee 1193 asukasta.

Tilastokeskuksen mukaan Tarvasjoen 18 -74 vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 2010 noin 66,5 prosenttia. Kani ei tunne juuri ketään, joka olisi töissä vielä 74 vuotiaana ja tämän takia työllisyysasteesta (koska tarkempaa tietoa ei Kani löytänyt) vähennetään 0.5 prosenttia. Tämän lisäksi Kani käyttää 15-64 vuotiaiden lukumäärää työllisyysasteen laskennassa. Tämä tekee 787 asukasta.

Oletetaan, että jokainen edellä mainitusta 787 asukkaasta on onnellisesti sijoittunut työelämään ja tämän lisäksi heistä jokainen on kokoaikainen palkansaaja.

Tehdään vielä yksi olettamus. Oletetaan, että Tarvasjoen palkansaajien jakaantuminen eri sektoreille on identtinen kuin vuoden 2005 Suomessa:
Yksityinen kotimarkkinasektori ~60%, julkinen sektori ~ 25% ja vientiteollisuus ~ 15%.
Lasketaanpas (niks, naks poks). Yksityisellä kotimarkkinasektorilla olisi 472, julkisella sektorilla ~197 ja vientiteollisuudessa 118 palkansaajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 669 palkansaajaa (85%) liikuttelee yhtä ja samaa euroa vasemmasta kädestä oikeaan.

Vuonna 2010 kokoaikaisen palkansaajan keskimääräiset kuukausitulot olivat noin 3000€. Eli jokainen kuukausi 118 Tarvasjokilaista palkansaajaa (vienti) tuo kuntaan 3000 euron keskimääräisellä palkkatulollaan noin 354 000 euroa uutta rahaa. Vuodessa tämä tekee ~4.2 miljoonaa euroa.
Tilastokeskuksen mukaan Tarvasjokilaisten asukkaiden velkataakka on päätähuimaava:

Summa on noin 42 miljoonaa euroa. Kun em. summaan ynnätään kunnan velkataakkaan (8 miljoonaa) saadaan tulokseksi ~50 miljoonaa euroa. Kevyellä 2% koroilla kyseisestä lainasummasta sai vuonna 2010 pulittaa noin miljoonan euron edestä korkoja.

Mutta kuten tiedämme, korot ovat vain pieni osa lainasta maksettavaa kuukausierää. Eli itse lainanhoitokustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Yleensä kuukausierästä on noin 30% korkoja ja loput (70%) lainan takaisinmaksua. Periaatteessa lainanhoitokustannukset (korot+lyhennys) olisi tällä laskukaavaalla noin 3.4 miljoonaa euroa vuodessa.

Eli periaatteessa Tarvasjoen kuntaan tulee vuosittain "ylijäämää" melkein miljoonan euron edestä. (118 Tarvasjokilaista palkansaajaa tuo 3000 euron keskimääräisellä palkkatulollaan noin 354 000 euroa uutta rahaa kuntaan. Eli 4.2 miljoonaa euroa vuodessa. Ja tästä summasta vähennetään 3.4 miljoonan edestä lainanhoitokustannuksia.) Tämä on siis rahaa, jonka voisi ajatella olevan "puhdasta" tuloa, ja jolla voi sitten tehdä kaikkea muuta kivaa.

Mutta Kani ei ole laskenut mukaan tuonnista aiheutuvia menoja. Kani jätti laskematta sen summan millä Tarvasjoen kunta tai sen veronmaksajat ostavat tuotteita ja palveluita muista kunnista. Tämä summa on varmasti yli miljoona euroa. Kevyesti "ylijäämän" verran. Toisin sanoen, tämän kunnan "budjettitasapaino" tai "kestävyysvaje" tai "velkakestävyys" on ylitetty kauan aikaa sitten. Tämä tilanne tulee pysymään samana ainakin seuraavan vuosikymmen kunnes lainahoitokustannukset alenevat hieman.

Ja niinpä Tarvasjokilaisille jää täsmälleen kaksi vaihtoehtoa: kunnan tai kuntalaisten on otettava julmasti lisää velkaa tai heidän on tavalla tai toisella ansaittava vielä julmemmin uutta rahaa. Muussa tapauksessa kunnan talous, kuntalaisista itsestä puhumattakaan, pysähtyy vaihdonvälineen eli rahan puutteeseen.

Mitä tämä uusi raha tarkoittaa? Se tarkoittaa rahaa, joka ansaitaan toisista kunnista myymällä niihin Tarvasjoella tuotettuja tuotteita ja/tai palveluita. Vientituloja.

Mutta millä rahalla esimerkiksi Aura, Lieto, Kanniainen tai vaikkapa Turku ostavat Tarvasjokilaisten tuottamia tuotteita ja/tai palveluita? Aivan oikein! Liedossa, Kanniaisissa tai vaikkapa Turussa otetulla ja kiertoon kulutetulla velalla.

Huomaatko mitä Kani on tässä selittämässä?

Tarvasjoen kunnalla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia selviytyä velkataakastaan! Ja mikä hauskinta: Tämä sama pätee kaikkiin Suomen kuntiin. Miksi? Ällistyttävän yksinkertaista:
Tuotanto tai työ ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
Tosin sanoen kuntien yhdistäminen ei ratkaise velasta aiheutuvaa ongelmaa millään tavalla! On siis täysin merkityksetöntä onko Suomessa 8000 vai 80 kuntaa. Velkataakka sekä sen "pelisäännöt" eivät muutu millään tavalla:
Pankki luo lainattavan pääoman laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä".  Näin ollen pankki lainaa vain sen summan, joka lainasopimuksessa lukee. Mutta korkojen takia on pankkiin palautettava enemmän rahaa kuin sieltä on saatu. Näin ollen lainan korot maksetaan omasta tai jonkun muun lainaamasta rahasta. Tämä tapahtuu täysin riippumatta siitä miten raha ansaittiin, koska kaikki raha on jonkun ottamaa ja kiertoon kuluttamaa velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat ottaneet lainaa eilen tai tänään, ovat velan takaisinmaksussa täysin riippuvaisia niistä, jotka ottavat velkaa huomenna.
Kuntien yhdistäminen suurkunniksi on siis täysin turhaa, merkityksetöntä ja mikä parasta: oireen hoitoa. Oikea ongelma, itse sairaus, on velassa eli rahan syntymekanismissa.

EDIT:
Kani haluaa lähettää terveisiä jokaiselle kuntaliitoksen läpikäyneelle kunnalle ja kuntalaiselle: teitä on kusetettu. Ne palvelut tulevat katoamaan jokatapauksessa.

EDIT2:
Tarvasjoen talous pyörii tällä hetkellä huuruilla. Jäämillä velasta, jonka kuntalaiset ovat ottaneet ja kiertoon kuluttaneet. Mutta ei huolta. Täsmälleen sama tapahtuu muissakin Suomen kunnissa. Suomesta itsestä puhumattakaan.

5.3.2012

Vielä kerran (hyper)inflaatiosta

Vielä kerran (hyper)inflaatiosta. Edelliset yritykset jäivät jotenkin valjuksi.

Mitkä ovat ne asiat, jotka määrittelevät käytettävissä olevan rahan mallin (nimen) sekä sen "arvon"? Vastaus tähän löytyy seuraavista kysymyksistä:
- Minkälaisia objekteja pankki suostuu vastaanottamaan lainanlyhennyksenä tai maksuna koroista?
- Minkälaisia objekteja valtio/kunta suostuu vastaanottamaan maksuna veroista?
- Minkälaisia objekteja oikeus määrää maksamaan esimerkiksi korvauksena kivusta ja särystä ja siihen rinnastettavasta kärsimyksestä?
Nämä kolme asiaa yhdessä määrittelevät rahan mallin (nimen) sekä sen "arvon" eli vaihdonvälineen. Miten? Syy on varsin yksinkertainen: jätä verot maksamatta ja saat sakkoja. Jätä sakot maksamatta ja joudut vankilaan. Jätä velkasi hoitamatta ja menetät (lainarahalla) hankkimasi omaisuuden.

Nämä kolme syytä (velka, verot sekä sakot) ovat ainoat syyt rahan "arvolle". Riippumatta siitä onko kyseessä kultakanta, FIAT-raha tai joku muu järjestelmä. Kun em. syyt poistetaan, rahalla ei enää ole "arvoa". Toisin sanoen millään vaihdonvälineenä käytettävällä objektilla ei ole olemassa itseisarvoa. Vaihdonvälineen arvo syntyy keinotekoisesti luodusta tai oikeasta tarpeesta, parhaimmillaan jopa korvien välistä.

Nyt kun olemme määritelleet rahan "arvon" niin voimmekin määritellä inflaation. Wikipedian mukaan inflaatio tarkoittaa:
Inflaatio tarkoittaa taloustieteessä rahan ostovoiman heikkenemistä sekä siitä aiheutuvaa hintojen nousua.
Määritelläänpäs ostovoima:
Ostovoima tarkoittaa taloustieteessä sitä, kuinka paljon hyödykkeitä käytettävissä olevalla varallisuudella voi ostaa. Jos hinnat nousevat mutta tulot pysyvät ennallaan, ostovoima laskee. ...
Hetkinen! Herra Kanin valikoiva dysleksia tekee temppujaan. Lukeeko inflaation määritelmässä tosiaan näin, että (rahan) ostovoiman heikkeneminen aiheuttaa hintojen nousun. Mutta ostovoiman määritelmässä lukee että mikäli hinnat nousevat mutta tulot pysyvät ennallaan, ostovoimaa laskee? Tässä ei ole mitään järkeä. Korjataan se!
Inflaatio tarkoittaa hintojen nousua joka aiheuttaa ostovoiman heikkenemistä.
Noniin! Nyt tämä näyttää loogiselta ja on jopa perusteltavissa. Oletko ikinä lukenut maasta jossa inflaation vauhdin kasvu aiheutui ostovoiman eli palkkojen alenemisesta? Et ole, sillä jokaisessa inflaation runtelemassa maassa hinnat kasvoivat ensin. Ja vasta tämän jälkeen yritettiin epätoivoisesti ylläpitää kansalaisten ostovoimaa palkkoja nostamalla sekä toteuttamalla hintasäännöstelyä.

Herra Kani kykenee löytämään muutamia syitä miten-ja-kuinka hinnat voivat kasvaa:.
- palkat
- tuotantokustannukset
- lainanhoitokustannukset
- verot tai muut pakolliset maksut
- voittomarginaalin kasvattaminen
- raaka-aineiden hintojen kasvu
Mutta yksikään em. hintoihin vaikuttava asia (verot, palkat jne.) eivät mitenkään voi aiheuttaa esimerkiksi 89 700 000 000 000 000 000 000 prosentin vuosi-inflaatio vauhtia.

Maailmassa on olemassa täsmälleen yksi paikka, missä yksi euro voi muuttua kirjaimellisesti 0,5 euroksi tai jopa täysin arvottomaksi ja näin aiheuttaa vaikkapa 89 700 000 000 000 000 000 000 prosentin vuosi-inflaatio vauhdin. Arvaatko mikä tämä paikka on? Aivan oikein! Valuuttamarkkinat

Kani huomautus! Kelluvan valuutan "arvo" määräytyy valuuttamarkkinoilla sen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Näin ollen kelluvan valuutan inflaatio tarkoittaa devalvointia ja deflaatio tarkoittaa revalvointia.

Mutta jotain puuttuu. Valuutan vaihtoarvon muuttuminen on aina seurausta jostain. Mikä onkaan syy tälle seuraukselle? Herra Hudson osaa vastata tähän kysymykseen:
“every hyperinflation in history stems from the foreign exchange markets.  It stems from governments trying to throw enough of their currency on the market to pay their foreign debts.”
Huono Suomennos:
"jokainen hyperinflaatio historiassa on peräisin valuuttamarkkinoista. Se juontuu hallitusten pyrkimyksestä heittää tarpeeksi omaa valuuttaansa markkinoille maksaakseen ulkomaiset velkansa."
Ja tämä tässä selittää sen, mitä tapahtui Weimarin tasavallassa (Markka oli sidottu kultaan. Sotakorvaukset täytyi maksaa kullassa tai ulkomaisessa valuutassa) sekä Zimbabwen (Mugabe ostatti valuuttamarkkinoilta Zimbabwen dollareilla ameriikan dollareita maksaakseen ameriikan dollareissa arvotettua ulkomaan velkaa sekä tuontia) ja monta muutakin vastaavankaltaista tapausta.

Kani huomautus! Maa jonka valuutan vaihtoarvo painuu valuuttamarkkinoilla lähelle nollaa, saa tuottaa mitä ja kuinka paljon tahansa, eikä se silti kykene selviytymään edes ulkomaisen velan koroista. Vaihtoarvon ylläpitämisestä puhumattakaan. Itse asiassa maa, jonka valuutan vaihtoarvo painuu nollaan, ei kykene ostamaan edes öljyä, joka on käytännöllisesti katsoen kaiken tuotannon perusta. Toisin sanoen pelkkä tuotannon romahtaminen ei voi aiheuttaa massiivista hintojen kasvua (hyperinflaatiota).

Mutta ei tässä vielä kaikki! Kun "sijoittajat" huomaavat, että jonkin maan valuutan "arvo" on romahtamassa, he käytännöllisesti katsoen "dumppaavat" omistamansa valuutan sitä käyttävän maan pörssiin eli ostavat mitä tahansa, mikä ei ole naulattu kiinni. Tämä selittää sen, miksi hyperinflaatioon romahtavan maan pörssissä alkaa kauhea kuhina. Ja tämä aiheuttaa mm. sen, että paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden hinnat karkaavat pilviin, joka aiheuttaa hintojen nousun ja.... noh, vasta tulostettu raha tuli takaisin kotiin (eihän sillä muutakaan paikkaa ole).

Kani huomatus! Niin kauan kuin ameriikan dollaria käytetään öljykaupassa (petrodollari) sekä reservivaluuttana ei tämän valuutan "arvolle" tule tapahtumaan yhtään mitään. Itse asiassa ameriikka voi tulostaa dollareitaan niin paljon kuin sielu sietää, koska jokaiselle uudelle dollarille löytyy käyttöä muualta(kin) kuin pelkästään kotimarkkinoilta. Jos ameriikka dollari menettää em. statukset...noh, se on sitten adios muchachos ameriikan ihmemaa. Mukavaa hyperinflaatiota.

Ja sitten onkin kysymysten aika!
Onko kierrossa olevan rahamäärän kasvattaminen aina inflatorista (hintoja kasvattavaa)?
Vastaus on ällistyttävän yksinkertainen: kyllä. Juu-u. Luit oikein. Riippumatta siitä miten tai kuinka kierrossa olevaa rahamäärää kasvatetaan, se loppujen lopuksi aina aiheuttaa kasvua tuotteiden sekä palvelujen hinnoissa.
Tarkoittaako tämä sitten sitä, että rahan kvantiteettiteorian väite pitää paikkansa eli "rahavarannon tuplaus tuplaa hintatason"?
Kyllä ja ei (ohitetaan se kaava, se on täyttä roskaa!).

Reaalitaloudessa (talouden sektorit jotka tuottavat rakennuksia, koneita jne.) ei ole olemassa mitään mekanismia, joka automaattisesti reagoisi kierrossa olevan rahamäärän kaksinkertaistumiseen. Kyllä, kyllä, olet täysin oikeassa. Toimeliaisuus kasvaa julmasti, kun kierrossa oleva rahamäärä kasvaa. Mutta seuraavatko palkat kierrossa olevan rahamäärän kasvua?Eivät seuraa. Ja niinpä ainoa taloudessa toimiva sektori, joka aina reagoi kierrossa olevan rahamäärän kasvuun, on ns. FIRE sektori. Tämä koostuu rahoitus-, vakuutus- sekä kiinteistönvälitys -sektoreista. Eli mikäli kierrossa olevan rahamäärän kaksinkertaistaminen tapahtuu mm. "sijoittamisen", keinottelun, spekuloinnin, asuntovarallisuuden(tm) kautta niin kyllä vain hinnat kasvavat ja vieläpä täysin hallitsemattomasti.

Toiseksi, rahavarannon on kaksinkertaistuttava. Itse asiassa sen on moninkertaistuttava! Juu-u. Luit taas kerran oikein. Rahavarannon tuplaaminen (jonkin aikajakson sisällä) on järjestelmän ylläpidettävyyden kannalta pakollista. Miksi? Tässä muutama syy.
Väestö:
Wikipedian mukaan vuonna 1910 Suomessa asui 2 943 400 kansalaista. Mikäli edelleenkin käyttäisimme samaa rahamäärää, joka oli kierrossa vuonna 1910, miltä luulisit työllisyystilanteen näyttävän?
Erikoistuminen:
Raha mahdollistaa erikoistumisen. Mikäli edelleenkin käyttäisimme vuoden 1910 rahamäärää, olisiko meillä olemassa sellaisia ammatteja kuin vakuutusvirkailija, biotekniikan insinööri tai vaikkapa kulttuuriohjaaja?
Tuonti ja vienti:
Tarvitseeko tätä edes selittää?
Kani huomautus! Tässäpä oikeastaan kolme syytä, miksi jokainen harvinaiseen metalliin "sidottu" rahajärjestelmä on aina kaatunut omaan mahdottomuuteensa.

Kani huomautus! Riippumatta siitä onko kyseessä kultakanta, FIAT-raha tai joku muu järjestelmä säästäjät kärsivät aina. Vaihdonväline ei ole omaisuuden muoto. Vaihdonvälineellä hankitaan omaisuutta.

Eli kierrossa olevan rahamäärän on kasvettava. Sen on mukauduttava väestönkasvuun, taloudelliseen toimeliaisuuteen sekä erikoistumiseen. Oikeastaan kysymys onkin siinä, että tapahtuuko rahamäärän kasvu rakenteellisen muutoksen vai rakenteellisen kehityksen kautta (näissä kun on hevletin suuri ero!)
Noh, jos kerran rahavarannon, eli kierrossa olevan rahamäärän, kaksinkertaistaminen on pakollista, miksi sitten inflaation vauhtia edes mitataan ja tarkkaillaan?
Vastaus löytyy siitä mitä tapahtuu, kun tietty mitattu raja-arvo ylitetään. Otetaan esimerkiksi euvostoliitto:
Euvostoliitossa inflaatiovauhti on useiden hintojen muutosvauhtien keskiarvo.

Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että euvostoliitossa "inflaatio" lasketaan näin: Asetetaan indeksi=100 esim. vuoden 2005 hintojen mukaan (eli indeksi 2005=100) ja se on siinä.
Kun inflaation vauhti kasvaa enemmän kuin tietyn prosenttimäärän vuodessa, euvostoliiton keskuspankki reagoi siihen korkojen nostolla. 127% (riippuu koroista) velkaan perustuvassa järjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, että euvostoliiton keskuspankin ohjauskorko on ase. Se on Magnum 44, joka on asetettu jokaisen taloudessa toimivan ohimolle. Ja vaatimus on ällistyttävän yksinkertainen: palkat on pidettävä mahdollisimman alhaisina tai muuten...

Tämä taas tarkoittaa sitä, että euvostoliitossa inflaation vauhdin mittaamisen ja tarkkailun päätavoitteena on pitää köyhät köyhinä ja rikkaat rikkaina.

(Kanin ADHD sekä jännetuppitulehdus eivät anna minkäänlaista mahdollisuutta jatkaa tätä enää tämän pidemmälle.)