20.6.2013

Juhannusarvoitus

Tiedämme, että kapitalismi on sangen vttumainen järjestelmä koska:
...se jättää ihmiset vaille perustarpeita (terveydenhuolto, vesi, ruoka, sähkö jne.), mikäli heillä ei ole ostovoimaa.
Mutta mistä tai miten ostovoima syntyy?

Jätä vastauksesi kommentteihin.

Anteeksi mitä, Kapteeni?
Käskystä Kapteeni!

18.6.2013

Kapitalismi on vttumainen järjestelmä

Sieltä täältä olemme viime aikoina saaneet lukea kuinka Kiinalaisten työläisten palkat ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Sitä voisi olettaa, että Kiinan harhaanjohtajat pyrkivät tällä tavalla pitämään työläiset iloisina, tyytyväisinä ja tietenkin hiljaisina. Mutta todellisuus taitaa olla aivan jotain muuta (varsinkin kun ottaa huomioon Kiinan historian työläisten "paratiisina"). Herra Kani väittää, että Kiinalaisilla harhaanjohtajilla on mielessään jotain aivan muuta kuin työläisten mielistely.

Annapas kun Kani selittää.

Ennen muinoin maat veivät toisiin maihin ylijäämänsä eli sen, mitä paikallinen talous ei kyennyt kuluttamaan.

Nykyään, johtuen siitä millä tavalla rahoitusjärjestelmämme toimii (taloudessa on koron mentävä aukko), maiden on pakko keksiä, tukea ja rakentaa tuotteita ja palveluita, jotka keskittyvät pelkästään vientiin.

Nykyään käytössä olevassa järjestelmässä on se positiivinen puoli, että mitä enemmän tuotteita ja palveluita tehdään puhtaasti vientitarkoitukseen, sitä vähemmän tuotteita ja palveluita tuotetaan sisämarkkinoille (kuten IMF:n surullisen kuuluisat "rahakasvit") ja tätä herkemmin sisämarkkinat reagoivat viennin takkuamiseen tai jopa valuuttakurssin vaihteluun.

Mutta mitä ihmettä Kiinalaisten työläisten palkkojen korotuksilla on tekemistä edellisen kanssa?

Noh, kapitalismi on tuotantojärjestelmä, joka on auttamattomasti riippuvainen rahoituksesta (velasta).

Yksikään itseään kunnioittava yrittäjä tai rahoittaja ei ole valmis ottamaan riskiä investoidakseen tuotantoon, mikäli se (riski) ei tuota edes itse sijoitusta takaisin (palkoista tai voitoista puhumattakaan).

Kapitalistisessa järjestelmässä ei ole olemassa investointeja, mikäli asiakkailla ei ole ostovoimaa.

Toisin (tai suoraan) sanoen, kapitalismi on siitä vttumainen järjestelmä, että se jättää ihmiset vaille perustarpeita (terveydenhuolto, vesi, ruoka, sähkö jne.), mikäli heillä ei ole ostovoimaa.

Huolehtimalla siitä, että Kiinalaisella työläisellä on ostovoimaa Kiinalaiset harhaanjohtajat varmistavat sen, että maahan (ja maassa) on järkevää ja ennen kaikkea tuottavaa investoida.

Tästä syystä Kiinalaiset harhaanjohtajat ovat sallineet työläisten palkankorotukset. He aikovat luoda vahvat sisämarkkinat. Kiinalaiset harhaanjohtavat aikovat sisämarkkinoita vahvistamalla minimoida maailmanlaajuisten markkinoiden suhdannevaihteluiden aiheuttamia (taloudellisia ja sosiaalisia) ongelmia.

Tosin tässä projektissa saattaa vierähtää jonnin aikaa....

Sitä vain jaksaa edelleenkin ihmetellä mitä ihmettä EU:n harhaanjohtajien päässä oikein liikkuu.

13.6.2013

Kun Kapteeni on oikeassa, hän on oikeassa.

Uusisuomi - Puheenvuoro - jhuopainen: "Poliittisista syistä"
Objektiivisesti tarkasteltuna yhteisvaluutta euro on epäonnistunut projekti, mutta sen tunnistaminen sellaiseksi on poliittisesti vaikeaa. Hankkeeseen mukaan lähteneiden maiden instituutioketjut pankeista poliitikkoihin ja yritysjohdosta älymystöön ovat laittaneet uskottavuutensa ja jopa olemassaolonsa peliin euron puolesta. Kun ymmärtää taustat, jatkokin saattaa olla helpompi arvata. Aloitan kuvauksella euron ensimmäisestä kriisistä 90-luvulla ja miten siihen päädyttiin, jatkan Suomen lopullisesta päätöksestä liittyä euroon Lipposen kaudella, kuvailen nykyisen eurokriisin epämiellyttävän olemuksen ja lopulta listaan tämänhetkisen tilanteen vaihtoehdot.
...
Kapteeni, mitä olet mieltä?


Samaa mieltä.

12.6.2013

Markkinatalouden vapaustaistelijat

Markkinatalouden vapaustaistelijoiden (mm. libera ja parin muun kumipään) viimeisimmistä aivopieruista inspiroituneena, Kanille tuli mieleen pienen pieni ajatus.

(uus)Liberaalien mielestä palkkojen täytyy määräytyä markkinaehtoisesti (kysyntä ja tarjonta) ja tuottavuuden perusteella. Edellisen lisäksi minimipalkkaa ei saa asettaa ja työehtosopimusten yleissitovuus on poistettava. Mikäli näin ei tapahdu, aiheutetaan työttömyyttä, kilpailukyky rapautuu ja keinot ylläpitää hyvinvointivaltiota katoavat.

Vaatimus on ällistyttävän mielenkiintoinen. Varsinkin, kun otamme huomioon sen, että Toisen maailmansodan jälkeistä "kulta-aikaa" (1945-1970) leimasi Ay-liikkeiden ja valtion yhteistyö, valtion alijäämien rahoittaminen keskuspankkirahoituksella, protektionismi ja muutama muu mainitsematon asia. Mutta väliäkö historiallisilla faktoilla! Tehdään kuten (uus)liberaalit tekevät: unohdetaan todellisuus ja pysytään itse asiassa. Esitetään kaksi kysymystä:
Mikä on (uus)liberaalien pienin yhteinen nimittäjä? 
Vastaus on osakkeenomistaminen.
Mitä osakkeenomistamisella ja em. (uus)liberaalien mielipiteellä on tekemistä keskenään? 
Vastaus on... noh, lue.

Offshoring ja/tai työn automatisointi vaativat julmetusti pääomaa.

Yrityksen ainoat keinot pääoman saamiseen ovat säästäminen, velkaantuminen pankeille (yrityslaina) tai julkinen velkaantuminen (osakeanti).

Säästäminen ei onnistu, koska suurin osa tuotoista jaetaan osakkeenomistajille (osingot, jne) sekä pankille lainanhoitomaksuina (lyhennys+korot).

Pankkilainalla toteutetun offshoringin tai automatisoinnin kustannukset ovat niin suuret, ettei minkäänlaista kilpailuetua saataisi (asia on täysin toinen, mikäli valtio subventoi jompaakumpaa toimenpidettä).

Pääoman kerääminen osakeannin kautta ei onnistu, koska nykyiset "omistajat" (eli osakkeenomistajat) eivät tällaiseen suostu, sillä osakeanti laskisi jo olemassa olevien osakkeiden arvoa (taas kerran asia on täysin toinen, mikäli valtio ostaa suurimman osan osakeannista).

Edellä mainitut asiat ajavat yrityksen umpikujaan ja rapauttavat sen kilpailukyvyn.

Näin ollen, olemassa olevalla ja vanhentuvalla tuotantojärjestelmällä, yrityksen ainoaksi mahdolliseksi keinoksi tukea osakkeenomistajien kulutustottumuksia (aina siihen asti kunnes yritys myydään pilkkahinnalla tai menee konkurssiin) jää sisäiset resurssit eli palkolliset. Ihanaa lainata itseään:
Joten seuraavalla kerralla kun yritysjohtaja päättää synnyttää tuottoa sisäisistä resursseista ylläpitääkseen kannattavuutta ja
- yt-neuvottelut alkavat
- yritys ottaa velkaa maksaakseen osinkoja
- yritys ostaa omia osakkeitaan
- tuotava tehdas laitetaan kiinni
- yritys siirtää toimintojaan halpatuotantomaihin
- yritys ulkoistaa toimintojaan
- yritys fuusioituu toisen yrityksen kanssa
- harhaanjohtajat puhuvat yhteisöveron alentamisesta
- vuokratyönantajasi soittaa kolmen aikaan aamulla
on kyseessä vain seuraus salkunhoitajien, rahoitusyritysten tai vaikkapa eläkerahastojen toteuttamasta omistajanohjauksesta. Omistajat siellä vain pitävät huolta sijoituksestaan, eikä tällaisesta tarvitse olla mitenkään huolissaan. Hyvää he vain tarkoittavat.
(Iltasatu)
Ahneus on siis se syy, miksi (uus)liberaalit vaativat palkkojen määräytymistä markkinaehtoisesti ja tuottavuuden perusteella sekä minipalkkojen kieltämistä ja työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista.