29.12.2011

Me kaikki olemme velkaorjia

Tässä se on: Euroopan oudoin pörssiosake
...
Se ei ole yllättävää, että Kreikan ja Belgian keskuspankit ovat osakeyhtiöitä. Niin on suurin osa maailman muistakin keskuspankeista. Samoin suuri osa muistakin keskuspankeista on alun perin yksityisiä yhtiöitä, lähinnä liikepankkien keskenään perustamia pankkien pankkeja.
...
Niinpä niin. Esimerkiksi Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), tuttavallisemmin "keskuspankkien keskuspankki", on juuri tällainen. Kansainvälinen osakeyhtiö, joka ei ole vastuuvelvollinen yhdellekään kansalliselle hallitukselle.

Loppujen lopuksi, kun kuoritaan strösselit ja kermavaahdot päältä, keskuspankkikartellin toimintaperiaate menee näin:
BIS hallitsee keskuspankkeja. Se on "keskuspankkien keskuspankki".
Kaikki keskuspankit ovat kartellissa keskenään. Ne tekevät saumatonta yhteistyötä uskonnosta, yhteiskuntajärjestyksestä tai ihonväristä riippumatta. Keskuspankit hallitsevat paikallisia pankkeja.
Kaikki paikalliset pankit ovat kartellissa keskenään, koska niiden vakavaraisuusvaatimus on sama (BASEL -säännöstö).
Vakavaraisuusvaatimusta nostetaan tai lasketaan BIS:n suosituksien perusteella.
Se joka hallitsee vakavaraisuusvaatimusta, hallitsee lainaamista ja näin ollen itse rahaa.
Se joka hallitsee rahaa, hallitsee valtiota.
Suomen (keskus)pankki, euvostoliiton keskuspankki ja yli 150 muun maan vastaavat ovat "itsenäisiä".
Yhteinen raha ja itsenäiset keskuspankit tarpeen
EKP:n erillisyys muusta päätöksentekojärjestelmästä, sen itsenäisyys, on tärkeää myös siksi, että rahapolitiikkaa voidaan toteuttaa onnistuneesti. Eurojärjestelmän ja yhteisen rahapolitiikan yksi kulmakivistä on, että sekä EKP että järjestelmään kuuluvat keskuspankit ovat itsenäisiä.
"Muulla päätöksentekojärjestelmällä" herra Hakkarainen tarkoittaa edustuksellisen demokratian, kommunismin tai minkä tahansa muun yhteiskuntajärjestyksen päätöksentekojärjestelmää. Rahapolitiikka on talouspolitiikkaa ja päinvastoin. Näiden erottaminen toisistaan on huijausta. Ja näin ollen keskuspankin "itsenäisyydellä" ei ole mitään muuta toimintoa kuin raudanlujaotteen varmistaminen maan taloudesta.

Esimerkiksi Suomen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että hallitus, eduskunta ja me, kansalaiset, olemme pankkijärjestelmän loppukäyttäjiä. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme velkaorjia.

Anteeksi mitä? Jaakko sieltä takaa huutelee, että miten niin?

Hyvä kysymys Jaakko. Ja hyvään kysymykseen on olemassa ällistyttävän yksinkertainen vastaus: tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa. Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.

28.12.2011

Mutta enemmistö yrittäjistä taitaa tämän jo tietääkin?

"...mutta kuten sanottu, että kun ongelmana niin yhdysvalloissa kuin meillä on tällä hetkellä se, että yksityinen sektori maksaa velkojaan pois, itse asiassa, yksityisen sektorin ylivelkaantumista puretaan, mikä tarkoittaa että yritykset eivät investoi, kotitaloudet eivät kuluta. No jos samanaikaisesti valtiokin rupee maksamaan velkojaan pois, eli lopettaa menojen rahoittamisen ja kiristää verotusta, niin se nyt tosivarmasti vie sitten talouden ihan nollille. Eli, eli täytyy ymmärtää että kokonaisuus ei kestä sitä, että kaikki maksaa velat pois samanaikaisesti."

Herra Korkman ilmaisi varsin selkeästi ymmärtävänsä klassisen Keynesiläisen ponzin periaatteen:
Julkinen ja yksityinen sektori vuorottelevat velkaantumisessa. Mutta mikäli molemmat makselevat velkojaan yhtä aikaa pois, on toisen mentävä konkurssiin. Konkurssiin menee se, jolla ei ole verotusoikeutta.
Mikä hauskinta, herra Hudson vahvistaa herra Korkman:n käsityksen klassisen Keynesiläisen ponzin periaatteesta täysin oikeaksi!

Nonih, nyt kun tämä asia on selvä, niin tehdäänpäs eräs toinenkin asia selväksi. Kestävyysvaje tarkoittaa
sitä, kuinka paljon valtiolta puuttuu rahaa tulevaisuudessa. Valtion täytyy ottaa uutta lainaa, jos kestävyysvajetta ei estetä. Siksi valtion täytyy saada tulot ja menot tasapainoon niin, että valtion kassaan ei tule vajetta.
Näin ollen kestävyysvajeen "korjaaminen" tarkoittaa verojen korotuksia ja/tai menojen leikkaamista, jotta valtion tulot ja menot saadaan tasapainoon. Ja tämä taas tarkoittaa klassisen Keynesiläisen ponzin hajoittamista sekä yksityisen sektorin konkurssiin ajamista.

Nyt kun tämä on selvä, voimmekin jatkaa eteenpäin: Korkman: Kestävyysvaje vaatii enemmän huomiota
...Kestävyysvaje ei ole saanut sitä huomiota talouspoliittisessa keskustelussa, jota se ansaitsee, Korkman sanoi Etlan tuoreen tutkimuksen julkistamistilaisuudessa tänään.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, joka saa rahoituksensa mm. elinkeinoelämän keskusliitolta (EK), käytännöllisesti katsoen suosittelee sekä kaikin mahdollisin keinoin tukee valtion tulojen ja menojen tasapainottamista eli klassisen Keynesiläisen ponzin tuhoamista sekä yksityisen sektorin konkurssiin ajamista.

Mutta hei! Ei hätää! ETLA:n touhut ovat täysin linjassa EK:n kanssa, jonka touhut taas ovat täyin linjassa euvostoliiton komission mission kanssa.

He kaikki yhdessä ovat luomassa Suomalaiselle yritystoiminnalle entistä parempaa toimintaympäristöä. Ja onko parempaa toimintaympäristöä olemassakaan kuin Neofeodalismi, jossa suurin osa työvoimasta on teollisuuden (halpa)varatyövoimaa, eli työttömiä ilman minkäänlaista (järkevää) työttömyysturvaa?

Herra Kanin mielestä tämä on aivan hysteeristä! Yrittäjien oma etujärjestö (EK) on ETLA:n kautta (ja tuella) ajamassa suurinta osaa edustamistaan yrityksistä konkurssiin.

Mutta enemmistö yrittäjistä taitaa tämän jo tietääkin?

22.12.2011

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaa herra Kani sekä Kapteeni Picard.

Viiden eri Talouspapin mietteitä

Aika kuunnella taloustieteilijöitä: 'mikä järjestelmässä mättää?'
Professori Buzaglo sanoo kaupan epätasapainolla olevan juuret luoton laajennuksessa ja Yhdysvaltain velassa. Richard C. Koo katsoo euroalueen toistavan Japanin virheitä. Marshall Auerback sanoo euroalueen ongelmien johtuvan EMU:sta. Randall Wray kehottaa valmistautumaan seuraavaan kriisiin.
Tässäpäs vasta mielenkiintoinen juttu. Kyseisessä juttussa on viiden eri Talouspapin mietteitä miten-ja-kuinka euvostoliitto on nykyisen ahdinkoonsa ajautunut, sekä miten se ehkä-ehkä voisi siitä ulos kaivautua.

21.12.2011

Jonkun muun lainaamasta rahasta.

Korkomatematiikka helpotti Espanjaa - Pankit tuottojen perässä
- Kun Euroopan keskuspankki (EKP) päätti, että rajattomasti voi saada kolmen vuoden rahoitusta pankeissa, niin minusta tuntuu, että monet espanjalaiset pankit ottavat yhdellä prosentilla lainaa Euroopan keskuspankista ja sijoittavat ne Espanjan valtion lainoihin ja saavat siitä mukavan korkotuoton. Ja sehän on ihan hyvä asia, sanoo Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman.
Esitetäänpäs kysymys: mistä tai kenen rahasta oletetut korkotuotot maksetaan? Eivät ne tyhjästäkään synny. Eivätkä taatusti työllä. Joten mistä ne tulevat?

Lue otsikko.

Tätä on velkapyramidiponzihuijaus.

Suomennettuna

EKP lainasi ennätysmäärän rahaa pankeille
– Pankkien osuus euroalueen lainanannosta on noin 80 prosenttia ja pankkitoiminta on ratkaisevan tärkeä rahoituksen saatavuudelle, hän sanoi.
Suomennettuna tämä tarkoittaa sitä, että talous on 100 prosenttisesti riippuvainen velasta ja velkaantumisesta.

Mutta näinhän tämä on! Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin). Eli ilman velkaa ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta.

Yeyeeaaah!

Saksalaislähteet: EKP suunnittelee pankkien pelastusoperaatiota
Euroopan keskuspankki suunnittelee suuroperaatiota pankkien luototusongelmien helpottamiseksi. Saksalaislähteiden mukaan EKP aikoo tarjota pankeille kolmen vuoden ajan rajoittamattoman määrän halpakorkoista lainaa.
Samasta aiheesta: Europe Banks May Flock to ECB’s ‘Free Money’
... The money will be lent at the average of the ECB’s benchmark rate -- currently 1 percent -- over the period of the loan. ...
Huono Suomennos:
...Raha tullaan lainaamaan euvostoliiton keskuspankin viitekoron mukaan -- tällä hetkellä 1 prosentti -- koko laina-ajalle. ...
Ja jatkuu: What The TF Is Up With LTRO?
So banks can borrow money for up to 3 years from the ECB.  They can buy sovereign bonds with that money.  Those bonds would be posted as collateral at the ECB.
...
The purchases would be focused on Italian and Spanish bonds with maturities less than 3 years.
...
Huono Suomennos:
Eli pankit voivat lainata euvostoliiton keskuspankilta rahaa korkeintaa kolmen vuoden maksuajalla. Tällä rahalla ne (pankit) voivat ostaa valtioiden velkakirjoja. Näitä velkakirjoja käytettäisiin vakuutena lainalle.
...
Ostot tultaisiin keskittämään Italian ja Espanjan velkakirjoihin, jotka "kypsyvät" alle kolmessa vuodessa.
...
Eli euvostoliiton keskuspankki lainaa pankeille rahaa 1% korolla. Tämän jälkeen pankit ostavat (lainaamallaan rahalla) Italian (korko ~3%) ja Espanjan (korko ~5%) velkakirjoja. Ostettu velkakirja käy lainan vakuutena euvostoliiton keskuspankille.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan euvostoliiton keskuspankki yrittää pelastaa pankkeja maksimoimalla niiden korkotuloja.

Tässä jutussa on (vähintään) kaksi pientä ongelmaa.

Ensimmäinen ongelma on korkotulojen määrä: Banks Will Still Be Under-Capitalized, UBS Does The LTRO Math
EUR 320bn × 2.56% = EUR 8.2bn.
Tämä siis per vuosi. Tämä summa ei riitä yhtään mihinkään. Se ei pelasta pankkeja, eikä "sulata" pankkien välistä luottokriisiä.

Toinen ongelma on tietenkin se, että mistä ihmeestä nämä korkotulot maksetaan? Niinpä niin. Italia sekä Espanja ajautuvat tekemään yhä vain suurempia leikkauksia sekä syvempiä säästötoimenpiteitä vapauttaakseen kansalaisensa rahoista, jotka he lainasivat pankeista, maksaakseen valtionvelan korot. Tämä tietenkin aiheuttaa työttömyyttä, lainanhoito-ongelmia, maksukyvyttömyyttä, konkursseja sekä mellakoita.

Espanja, Italia, [lisää euvostoliiton maa] ei nykyisessä ympäristössä kykene ylläpitämään klassista Keynesiläistä ponzia (julkinen ja yksityinen sektori vuorottelevat velkaantumisessa) ja tästä johtuen euvostoliiton keskuspankin toteuttama temppu on vain ajanpeluuta. Ei mitään muuta.

Eiköhän laiteta lauluksi. Kaikki yhdessä Queen - 'The Show Must Go On' mukaan: Ponzi must go on. Yeyeeaaah!

20.12.2011

Saavutus tämäkin

Kiitoksia vihjeestä rouva Söyring.

Kauppakorkean professori: Romahdus on meidän syytä
Jyväskylän kauppakorkeakoulun uusi professori Kimmo Alajoutsijärvi sanoo suorat sanat finanssikriisin tunareista. "Me kauppatieteilijät melkein romautimme maailmantalouden", professori tunnustaa. Alan oppikirjatkin sietäisi kirjoittaa uusiksi.
...
Täysin totta.

Herra Kani on käynyt läpi muutamia kansantaloustieteen oppikirjoja (sekä perusteorioita) Ja ne ovat eeppistä epäonnistumista parhaimmillaan.

Ainoa asia minkä em. mainitut kirjat ovat kyenneet selvittämään hyvinkin seikkaperäisesti, on velkapyramidiponzihuijauksen perusteet.

Saavutus tämäkin.

:)

Fanaattisia eurouskovaisia

Euro kuin Neuvostoliitto: "Usko määrittää politiikkaa"
1990-luvulla urataipaleensa etsikkoaikaa eläneet poliitikot eivät kuitenkaan ole Suomen ainoita eurouskovaisia. Myös vanhempi sukupolvi, 90-luvulla jo johtoasemissa olleet poliitikot, ovat määrätietoisesti vieneet Suomea EU:n ytimeen.
Herra Kani on sitä mieltä, että ilman hyvää kannustinta on täysin mahdotonta saada aikaiseksi posiitiivista psykologista vastetta tai efektiä.

Herra Farage kertoi euvostoliiton käyttämistä kannustimista varsin suorasukaisella tavallaan, kun kritisoi Kroatian liittymistä euvostoliittoon.

Hänen mukaansa Kroatian poliittinen eliitti on käytännöllisesti katsoen lahjottu kannattamaan euvostoliittoon liittymistä.

Mutta (aina se mutta) herra Kani väittää, ettei samaa ole tapahtunut Suomen tapauksessa. Tällaisilla kannustimilla ei ole mahdollista saada aikaiseksi täysin kritiikitöntä suhtautumista euvostoliittoon. Toisin sanoen meidän (harhaan)johtajamme ovat vain fanaattisia eurouskovaisia.

Tämä taas tarkoittaa sitä, että se mitä tällä hetkellä tapahtuu Kreikassa, tulee tapahtumaan myös Suomessa.

Keskuspankin "itsenäisyys" on 100% kusetus

Europe Is Now Officially Bazooko's Circus - Italy To Provide €23.5 Billion In IMF Cash To Bailout Italy
Otsikkon huono Suomennos: Eurooppa on nyt virallisesti Bazookon sirkus - Italia toimitti 23.5 miljardia euroa IMF:lle pelastaakseen Italian.
(kuvassa eri maiden IMF:lle suorittamat "lahjoitukset".)

Italia, maa joka on konkurssissa, lainasi IMF:lle ~23 miljardia euroa lainatakseen ne siltä myöhemmässä vaiheessa takaisin.

Järjetöntä? Hulluutta? Ei, ei todellakaan. Odotappas kun selitän: Katainen: Suomi vahvistaa IMF:ää 3,8 miljardilla
Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan Suomen osuus Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) vahvistamisesta on 3,8 miljardia euroa. Raha on lainaa Suomen Pankista valuuttarahastolle, eli raha ei tule valtion budjettivaroista.
On todennäköistä, että muiden maiden kohdalla järjestely on vastaavanlainen. Toisin sanoen:
Valtion keskuspankki lainasi rahaa IMF:lle. Tämän jälkeen IMF tulee lainaamaan lainaamansa rahat pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen takia taloudelliseen ahdinkoon ajautuneelle valtiolle takaisin.
Esitetäänpäs pari kysymystä?

Kuka takaa keskuspankin rahoituksen? Sinä, oi rakas veronmaksaja.
Kuka takaa IMF:n rahoituksen? Sinä, oi rakas veronmaksaja. 
Kuka takaa valtion rahoituksen? Sinä, oi rakas veronmaksaja.

Joten, miksi keskuspankki lainaa rahaa IMF:lle? Miksi keskuspankki ei lainaa rahaa suoraan valtiolle? Vastaus on ällistyttävän yksinkertainen. Pieni alustus on paikallaan.
Suomen (keskus)pankki, euvostoliiton keskuspankki ja yli 150 muun maan vastaavat ovat "itsenäisiä".
Yhteinen raha ja itsenäiset keskuspankit tarpeen

EKP:n erillisyys muusta päätöksentekojärjestelmästä, sen itsenäisyys, on tärkeää myös siksi, että rahapolitiikkaa voidaan toteuttaa onnistuneesti. Eurojärjestelmän ja yhteisen rahapolitiikan yksi kulmakivistä on, että sekä EKP että järjestelmään kuuluvat keskuspankit ovat itsenäisiä.
"Muulla päätöksentekojärjestelmällä" kirjoittaja tarkoittaa edustuksellisen demokratian, kommunismin tai minkä tahansa muun yhteiskuntajärjestyksen päätöksentekojärjestelmää.
...
Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen hallitus, eduskunta ja sen kansalaiset ovat pankkijärjestelmän loppukäyttäjiä.
...
Olipas huono alustus. Eteenpäin.

Keskuspankin ei oleteta sanelevan sisäpolitiikkaa, koska se on "riippumaton" ja erillään muusta päätöksentekojärjestelmästä (rahapolitiikka on talouspolitiikkaa ja päinvastoin. Näiden erottaminen toisistaan on huijausta. Ja näin ollen keskuspankin "itsenäisyys" on 100% kusetus). Mutta IMF:ää ei tällainen rajoitus purista. Eli kun Suomen (keskus)pankki lainasi rahaa IMF:lle, se tuki politiikkaa, joka on linjassa IMF:n lainaehtojen kanssa.

Toisin sanoen 13 eri keskuspankkia kusi maansa parlamentaarisen järjestelmän aamiaismuroihin.

Keskuspankit käytännöllisesti katsoen näyttivät keskisormea maansa yhteiskuntajärjestelmälle, joka tullaan ylikävelemään IMF:n lainaehtojen myötä.

19.12.2011

Mitä!

Only 9 Nations Will Be Needed To Ratify Europe’s Fiscal Treaty
A new treaty to impose tighter discipline among the 17 nations in the European Union that use the euro will come into force once nine countries approve it, according to a draft released Friday.
...
Huono Suomennos:
Uusi sopimus, joka määrää tiukempaa kurinalaisuutta euvostoliittoon kuuluvien 17 kansakunnan kesken, jotka käyttävä euroa, tulee voimaan, kun yhdeksän maata hyväksyvät sen, Perjantaina julkaistun luonnoksen mukaan.
...
Mitä!
... if one country held a referendum on the treaty and did not approve it, the decision would not block others from putting it in place once nine other nations ratified it. The terms of the treaty will, however, apply to each country only when the country ratifies it.
Huono Suomennos:
... mikäli yksi maa pitää sopimuksesta kansanäänestyksen, eikä hyväksy sitä,  päätös ei estä muita maita ottamasta sitä käyttöön. Sopimuksen säännöt ovat käytössä vain niissä maissa, jotka ovat sen ratifioineet.
Huoh!
If a euro nation fails to ratify the treaty, it would be in an “uncomfortable position” politically, said one European official who spoke on condition of anonymity. 
Huono Suomennos:
Mikäli maa epäonnistuu sopimuksen ratifioinnissa, se tulee olemaan poliittisesti "epämiellyttävässä asemassa", sanoi anonyymi euvostoliiton virkamies.
Mitä!

Onko Kani ainoa, joka on alkanut saamaan tarpeekseen tästä pelleilystä?

Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on!

(rumpujen pärinää)
Mario Draghi
"There’s no trade-off between fiscal austerity, and growth and competitiveness."
Huono Suomennos:
"Ei ole olemassa vaihtokauppaa taloudellisen säästäväisyyden, sekä kasvun ja kilpailukyvyn välillä."

Kapteeni, olisitko ystävällinen.

Tunnista Kim Jong-Il:n kanssa

Kim Jong-Il on kuollut
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-Il on kuollut 69 vuoden iässä. Hän kuoli sydänkohtaukseen lauantaina.
Tästä miehestä on jäänyt jälkeen mitä ihmeellisimpiä myyttejä. Ei niistä sen enempää. Mutta juuri kukaan ei tiedä herra Jong-Il:n julkaisemattomasta lastenkirjasta nimeltään: tunnista Kim Jong-Il:n kanssa.

Nyt, tänään, herra Kani julkaisee tämän kirjan. Ole hyvä. (Valitettavasti lontoon murteella, miksiköhän?)


18.12.2011

Foliohattu päähän, vie!

Anarkia yhdeksän aterian päässä" - näin ihmiset varautuvat
...
Erityisen suosittuja ovat valmisruokapaketit, joista riittää ruokaa nelihenkiselle perheelle kolmeksi kuukaudeksi. Ne valmistuvat pelkästään vettä lisäämällä.

 
Kyseinen valmisruokapaketti maksaa Britanniassa noin 1 800 euroa, joten se ei ole halpa. Ihmiset kuitenkin kokevat hankinnat tarpeellisiksi.
 
Kuvaillun kaltaisia ruokapaketteja myyvän B-Prepin asiakkaat koostuvat pitkälti pankkiireista, jotka kuluttavat keskimäärin 3 500 euroa ostoksiinsa.
 
”Se pistää ajattelemaan, mitä he tietävät tulevasta”, sanoo B-Prepin Dave Hannah Daily Mailille.
 
”Kun juttelemme, he sanovat, että koko homma kaatuu.”
Täydellistä foiohattumateriaalia.

:)

15.12.2011

Päästäkää raukkaparka jo eläkkeelle

Liikanen: Puheilla markasta yritetään heiluttaa vakautta
Liikasen mukaan Suomen Pankin tehtävänä on edistää Suomen ja euroalueen vakautta.
...
Talouden epävarmuuden voimakas lisääntyminen lykkää investointihankkeita myös Suomessa, ja investointien kasvu tyrehtyy.
...
Päästäkää raukkaparka jo eläkkeelle.

Eihän hän enää kykene edes valehtelemaan ilman kompastumista omiin sanoihinsa tai olemaan kertomatta, että hänen johtamansa pulju on epäonnistunut täydellisesti.

Yrittävätkö he pelastaa eläkejärjestelmää? Eivät todellakaan.

”Alin eläkeikä 65 vuoteen”
- Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunta tukee Elinkeinoelämän Keskusliiton näkemyksiä muun muassa alimman eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen samoin kuin varhaiseen eläkkeelle jäämiseen ohjaavien tukimuotojen lopettamista, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna sanoo.
Eihän tässä ole mitään järkeä.

Ensinnäkin, 55 ikävuoden jälkeen eläkemaksut kasvavat niin suuriksi, että vain harva yritys kykenee pitämään tämän ikäisiä palkkalistoillaan.

Toiseksi, mitä vanhemmaksi työntekijöitä yrityksessä pidetään, sitä vähemmän sillä on varaa palkata nuoria.

Kolmanneksi, hyvin harva ala on sellainen, että yli 60-vuotias kykenee työtehtävistänsä suoriutumaan.

Joten, yrittävätkö he pelastaa eläkejärjestelmää? Eivät todellakaan.

Koko eläkejärjestelmä on ponzi. Ja tästä johtuen kyseinen järjestelmä vaatii toimiakseen täsmälleen samat asiat kuin nykyinen rahajärjestelmämme:
- jatkuvaa velkaantumista, sillä pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.
- syntyvyyden kuusinkertaistamista (vähintään).
- ehtymättömät luonnonvarat.
Ja kuten voimme huomata, Suomen yrittäjien hallituksen työvaliokunta ei voi mitenkään edesauttaa edellä mainittujen asioiden todeksi tulemista.

Joten miksi ihmeessä Suomen yrittäjien hallituksen työvaliokunta tukee Elinkeinoelämän Keskusliiton näkemyksiä mm. alimman eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen?

Yksi syy. Yksi ainoa syy: Euro Plus Pact. Vai tiedätkö paremman syyn?

14.12.2011

Presidenttitenttiin!

MTV3 - Presidenttitentti
Kiinnostavassa tentissä ovat mukana kaikki eduskuntapuolueiden presidenttiehdokkaat. He pääsevät vastaamaan muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Katsojat voivat lähettää kysymyksiä ja kommentteja lähetykseen Facebookin ja Twitterin kautta.
Herra Iivarinen oli sitä mieltä, että on olemassa neljä kysymystä, joista ei tulla keskustelemaan vaaleissa.

Herra Kani on sitä mieltä, että tähän voisi tulla muutos n.y.t heti!

Tämän lisäksi olisi ällistyttävän mukavaa, jos Presidenttiehdokkaille esitettäisiin joku seuraavista kysymyksistä (ja tietenkin se, että he vastaisivat siihen):
- Ilman velkaa ei ole rahaa. Ilman rahaa ei ole taloutta. Miten velkaantumisesta johtuva ongelma voidaan ratkaista?
- Pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon. Miten velkaantumisesta johtuva ongelma voidaan ratkaista?
- Rahan kierto alkaa vasta sitten, kun joku on mennyt pankkiin, lainannut sieltä rahaa ja kuluttanut sen eteenpäin. Miten velkaantumisesta johtuva ongelma voidaan ratkaista?
- Kaikki raha on velkaa. Näin ollen jokaisella sentillä on täsmälleen yksi suunta: takaisin pankkiin. Miten tämä ongelma on mahdollista ratkaista säästämällä, leikkaamalla, eläkeikien nostoilla tai veronkorotuksilla?
- Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin). Miten velkaantumisesta johtuva ongelma voidaan ratkaista?
Näin niinkuin muutaman mainitakseni.

Pieni määrä spämmiä päivässä pitää mielen virkeänä (vihje, vihje).

13.12.2011

IMF ei ole ratkaisu. Se on ongelma.

Perussuomalaiset jättivät välikysymyksen eurokriisiin varautumisesta
...
Kolmanneksi jatkorahoitus voidaan hyväksyä vain suoraan IMF:n kautta - ilman välikäsiä kuten ERVV:tä. Kansainvälinen valuuttarahasto on se taho, jolla on sekä uskottavuus että kokemus velkakriisien ratkaisemiseen.
...
Ohgay.

Ensinnäkin, IMF:n epäonnistumisprosentti talouden vakauttajana ja pelastajana on tasan sata.

Toiseksi, jokainen maa, joka on ajautunut lainaamaan rahaa IMF:ltä, on ajautunut tuhoamaan (tavalla tai toisella) julkisen koulutus-, sosiaaliturva- sekä sairaanhoitojärjestelmänsä. Tästä syystä IMF:ltä voidaankin kysyä, että minkälaisiin tasoihin täytyy PISA-kokeessa ja elinajanodotteessa tähdätä, että velka saadaan maksetuksi?

Kolmanneksi, Suomi lainaa rahaa liikepankeilta, että se voi lainata rahaa IMF:lle. Tämän jälkeen IMF lainaa Suomelta lainaamansa rahat taloudellisessa ahdingossa olevalle maalle. Toisin sanoen velkaantumisesta johtuvaa ongelmaa yritetään ratkaista velalla. Ja vieläpä sellaisella rahalla jossa on koronkoronkorko! (meniköhän tuo oikein?)

IMF tuo enemmän ongelmia mukanaan, kuin se niitä ratkaisee. IMF ei ole ratkaisu. Se on ongelma.

Euvostoliiton taloudelliset ongelmat johtuvat rahan syntymekanismista: ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin). Tämä tarkoittaa sitä, ettei ilman velkaa ole rahaa. Ja ilman rahaa ei ole taloutta. Tämä on se ongelma joka pitäisi korjata!

Tämä ongelma on mahdollista korjata useilla kymmenillä, ellei jopa sadoilla eri tavoilla.
Toholammilla käytössä oma paikallisraha TOHO
Aikapankki - Oulu Helsinki
Colonial scrip - Wikipedia, the free encyclopedia
Social Credit: Synopsis of Social Credit
Suomen Talousdemokratia
Hilda K - Wörglin paikallisraha
Silvio Gesell - Wikipedia, the free encyclopedia
Kaninkolo - Hyödyt ylittävät moninkertaisesti haitat.
Creating New Money
Naturalmoney.org
LETS
WIR
Positive Money
(Muita, mitä ja missä?)
Mikä otetaan? Mikä on paras? Vai otetaanko vain parhaat puolet kaikista?

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos alijäämä panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. (Luotu käyttämällä puppulausegeneraattoria.)

Pieni alustus on paikallaan. Tällä kertaa alustuksen hoitaa herra Hudson. Olkaa hyvä.

"If governments cut back their spending to reduce the size of their budget deficits – or if they raise taxes on the economy at large, to run a surplus – then these surpluses will suck money out of the economy, leaving less to be spent on goods and services. The result can only be unemployment, further debt defaults and bankruptcies."
Huono Suomennos.
"Mikäli valtiot leikkaavat kulutustaan supistaakseen budjettialijäämäänsä - tai jos ne nostavat veroja yleisesti, saadakseen aikaan ylijäämän - niin nämä ylijäämät imevät rahaa pois taloudesta, jättäen vähemmän kulutettavaksi tuotteisiin ja palveluihin. Tuloksena voi vain olla työttömyyttä, lainanhoito-ongelmia ja konkursseja."

Kiitoksia. Eteenpäin!

Kreikan kriisi kaatanut 60 000 yritystä - pahempaa pelätään
Kreikan pienyrittäjien asiaa ajava järjestö ESSE laskee, että nyt käynnissä oleva kriisi on kaatanut maasta jo 60 000 yritystä. Ja pahempaa on tulossa.

Kiinan hyljätty väärennetty Disneyland

Abandoned fake Disneyland in China
Jutun otsikko menee jotakuinkin näin: Kiinan hyljätty väärennetty Disneyland. Kuvat puhukoon puolestaan (löytyvät linkin takaa).

"Sotaslangia"

Rehn: EU-huippukokous onnistui tehtävässään
Rehnin mukaan vakausrahastojen tulivoiman vahvistaminen on elintärkeää, jotta markkinoiden myllerrys kyetään rauhoittamaan.
On olemassa täsmälleen yksi syy, miksi harhaanjohtajamme viljelevät kommenteissaan "sotaslangia".
Michael Hudson - Europe’s Transition From Social Democracy to Oligarchy
... What is happening today is the equivalent of warfare – but against the power of government! It is above all a financial mode of warfare – and the aims of this financial appropriation are the same as those of military conquest: first, the land and subsoil riches on which to charge rents as tribute; second, public infrastructure to extract rent as access fees; and third, any other enterprises or assets in the public domain. ...
Huono Suomennos:
...Se, mitä tänään tapahtuu vastaa sodankäyntiä - mutta hallituksen valtaa vastaan! Se on ennen kaikkea taloudellista sodankäyntiä - ja tämän taloudellisenvarkauden tavoitteet ovat täsmälleen samat kuin sotilaallisen valloituksen: ensimmäiseksi, maan sekä maapohjan rikkaudet, joista voi kerätä suojelurahaa; toiseksi, puristaa julkisen infrastruktuurin käytöstä pääsymaksuina vuokraa; ja kolmanneksi, sekä mistä tahansa muusta julkisen sektorin yrityksestä tai omaisuudesta. ...
Esimerkkejä hävityistä taisteluista löytyy lukemattomasti. Fortum, Mehiläinen, valtion velka, autokatsastus, ERVV, Vakaus- ja kasvusopimus (tuleva euro plus packt) jne. jne.

Me olemme sodassa. Sodassa, jossa keskuspankistamme on tehty vihollisen komentokeskus. Jossa pankkimme on muunnettu vihollisen tukikohdiksi, joista käsin sotilaat (lainasopimukset) valloittavat valtakuntaa. Sodassa, jossa raha on luoteja, velka pommeja ja voittaja määrittelee talouspolitiikan.

12.12.2011

Ovelaa!

YLE aukaisi Presidentinvaalikoneen

Noh, ensinnäkin kyseinen kone on täynnä täysin triviaaleja kysymyksiä. Mm. pitäisikö Presidentin olla Facebookissa ja kuuluko Presidentin puolisolle näkyvämpi rooli yhteiskunnassa?

No joo. Annetaan nyt vähän löysää. Oli siellä yksi asiallinen kysymys. Pitäisikö Presidentillä olla mahdollisuus viedä haluamansa asia kansan äänestykseen?

Parasta kyseisessä valikoneessa oli tämä.
Klikkaa kaikkiin kysymyksiin vastaukseksi 'täysin samaa mieltä'. Katso tulos.
Seuraavaksi klikkaa kaikkiin kysymyksiin 'en osaa sanoa'. Katso tulos.
(molemmilla kerroilla herra Kani sai ehdokkaakseen herra Niinistön.)

Ovelaa!

Sattuipa hassusti matkalla Kauppalehden forumilla.

Rikolliset ovat siis vallassa?
Villimies.
Nykyinen Suomen tilannehan on ennenkuulumaton.

Perustuslakivaliokunta antoi yksiselitteisen päätöksensä, että Merkelin ja Sarkozyn, lue pankkiirien uusi EVM-sopimus ehdotus rikkoo Suomen perustuslakia, ja että Suomi ei siis sitä voi hyväksyä.

Lait ovat yksiselitteisiä, niissä ei voi käyttää "luovuutta" yms. mitä Stubb ehdotti.

Suomi meni EVM-rahastoon säännöillä jotka kunnioittivat Suomen perustuslakia ja että Suomella on tietenkin veto-oikeus rahastossa, jonka yksi maksaja se on.

Nykyinen tilanne, jota Katainen ja co. ajaa, eli Suomen perustuslain rikkomista, sekä Suomen sananvallan menettämistä rahastosta, jossa on suomalaisten veronmaksajien rahoja, on ennenkuulumattoman rikollista toimintaa, tämähän on suoraa maanpetoksellista toimintaa.

...
Herra Kani on samaa mieltä. Suomella täytyy ja pitää olla veto-oikeus rahastossa joka ei ole tilivelvollinen siitä miten-ja-kuinka se (Suomalaisen veronmaksajien) rahojaan käyttää: Anneli Jäätteenmäki - Mihin unohtui avoimuus?
...
Kaikessa julkisen rahan käytössä tulee olla julkinen tilivelvollisuus, julkinen tarkastus ja läpinäkyvyys. EU:n kriisirahaston toiminta ei voi olla mikään poikkeus. Siinäkin on noudatettava avoimuutta.

Avoimuus ja valvonta ovat sitä tärkeämpiä mitä suuremmista rahasummista on kyse. Ja kriisirahastoissa kyse on valtavista summista. Pankkisalaisuuteen ei voi vedota, koska kyse on julkisista rahoista.

Nyt on luotu euron pelastamiseksi sellainen tulonsiirtojärjestelmä, jota ei valvota ja jonka rahojen käytöstä ei saa tietoja. Uskomatonta, että näin voidaan toimia vuonna 2011.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei pääse valvomaan julkisten varojen käyttöä EU:n nykyisissä ja tulevissa kriisirahastoissa. Näissä puhutaan kuitenkin monta kertaa suuremmista summista veroeuroja kuin esimerkiksi EU:n koko vuosibudjetti on.
...
Leikitäänpäs yksi pieni ohikiitävä hetki, että olemme rationaalisia aikuisia.

Aika alkaa nyt!

Koko homma huijausta. Täyttä kusetusta, jos nyt näin suoraan voi sanoa. Näillä rahastoilla ei ole mitään tekemistä nykyisen ongelman ratkaisemisen kanssa (kaikki raha palaa takaisin pankkeihin). Velkaantumisesta johtuvaa ongelmaa ei ole mahdollista korjata velalla.

Ongelma on ällistyttävän yksinkertainen: ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).
Eli ongelma on rahan syntymekanismi. Kaikki muu on vain oiretta tästä. Paranna sairaus ja oireet katoavat.

Aika loppui.

Lipponen: Suomen oltava täysillä mukana EU:ssa - puheet markasta johtaa kansaa harhaan
Lipposen mielestä Suomen pitää myös osallistua valmisteilla olevaan Euroopan Pysyvään Vakausmekanismiin. Lipposen mukaan vakausmekanismin täytyy olla toimiva.

Luottamus on ponzin ensimmäinen ja tärkein aineisosa

EU Regulator Tells Banks to Raise $153 Billion in Fresh Capital
European Union banks must raise 114.7 billion euros ($152.8 billion) in fresh capital as part of measures introduced to respond to the euro area's sovereign-debt crisis.
Huono Suomennos:
Euvostoliiton pankkien on kerättävä 114,7 miljardia euroa (152,8 miljardia dollaria) uutta pääomaa osana toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön euroalueen velkakriisin vastaamiseen.
Tämä luku tuli EBA:lta eli euvostoliiton pankkiviranomaiselta. Sama porukka väitti muutama kuukausi sitten, että pääomituksen tarve olisi (lähteestä riippuen) 1.5 - 8 miljardia euroa.

Luottamus on ponzin ensimmäinen ja tärkein aineisosa. Onneksi euvostoliiton pankkiviranomaiset epäonnistuvat tämän (luottamuksen) luomisessa erittäin lahjakkaasti.

Euvostoliiton komissio ohjailee Suomen talouspolitiikkaa jo nyt

Katainen Ylellä: Komissio ei tule Suomeen tutkimaan
Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan jokaisen euromaan, Suomi mukaanlukien, tulee osallistua vakausväline EVM:ään. Kataisen mukaan uuden sopimuksen budjettikuri ei tarkoita sitä, että Euroopan komissio tulisi työntelemään nenäänsä Suomen asioihin.
...
– Ei komissio Suomeen tule tutkimaan, sillä me täytämme taloudelliset säännöt, Katainen sanoi.
...
Totta joka sana. Ei komissio sellaisenaan tule Suomea tutkimaan. Ei heillä ole tällaiseen aikaa.

Mutta euvostoliiton neuvostolla ei tällaista ongelmaa ole! Ja tästäpä viimeisin neuvoston lausunto Suomen rämpimisestä vakausohjelman tiellä (julkaistu 22.7.2011): COUNCIL RECOMMENDATION - on the National Reform Programme 2011 of Finland and delivering a Council opinion on the updated Stability Programme of Finland, 2011-2014 (PDF)

Dokumentissa on paljon mielenkiintoista asiaa. Mm. kehoitus "linkittää" lakisääteinen eläkeikä elinajanodotteeseen, koska se edistää työvoiman tarjontaa ja varmistaa riittävän eläketurvan. Suhteellisen suuret IT investoinnit eivät ole kasvattaneet julkisen sektorin tuottavuutta ja tämä kielii siitä, että se (julkinen sektori) tarvitsee rakenteellisia ja hallinnollisia muutoksia. Suomen vakausohjelmaan ei ole sisällytetty sitoumuksia Euro Plus Pactiin, mutta tämän ongelman odotetaan poistuvan uuden hallituksen myötä. Ja niin edelleen ja niin edelleen.

Ja nyt tuleekin mieleen kysymys: mikä ihme tämä oikein on?

Vastaus kysymykseen löytyy ko. dokumentin ensimmäiseltä sivulta. Suomeen sovelletaan Lissabonin sopimuksen (PDF) artiklaa 121 (2), ja siinä lukee seuraavaa:
2. Neuvosto laatii komission suosituksesta ehdotuksen jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi ja antaa niistä kertomuksen Eurooppa-neuvostolle.
...
Toisin sanoen euvostoliiton komissio ohjailee Suomen talouspolitiikkaa jo nyt.

Emme siis olekaan yhteensopivia?

HS: EK lopettaisi osa-aikaeläkkeen ja nostaisi eläkeikää
Eläkeiän noston lisäksi EK haluaisi leikata työttömyysturvaa sekä poistaa varhaiseläkkeelle vievät työttömyysputken ja osa-aikaeläkkeen. Osa-aikaeläkkeelle pääsee nyt 60-vuotiaana. EK haluaisi nostaa ikärajaa tai lopettaa koko järjestelmän.
Emme siis olekaan yhteensopivia Euro Plus Packtin kanssa? No jopas jotakin.

10.12.2011

Klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

Wikipedian mukaan TARGET-järjestelmä on:
Euroopan keskuspankin maksumekanismista ja euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien omista maksujärjestelmistä muodostettu kansainvälinen maksujärjestelmä.
TARGET-järjestelmää käytetään euro-määräisten rahansiirtojen suorittamiseen sekä euromaasta toiseen että euromaiden sisällä.
...
ECB - TARGET2
...
Payment transactions are settled one by one on a continuous basis in central bank money with immediate finality. There is no upper or lower limit on the value of payments. TARGET2 settles operations of monetary policy and money market operations.

...
Hirvittävän huono Suomennos:
... Maksuliikennettä ratkaistaan yksi kerrallaan jatkuvasti keskuspankkirahalla välittömästi loppuun. Ei ole olemassa ylä- tai alarajaa maksun arvolle. TARGET2 asettaa rahapolitiikkaa sekä rahamarkkinoiden toimintoja.
...
Periaatteessa järjestelmä toimii näin: Professor Sinn misses the target
...
Target2 is the Eurozones’s “plumbing system” that enables these transfers. This works as follows. Eurozone banks maintain accounts with their country’s central bank. When an Irish bank writes a cheque to a German bank, the Target2 system deducts the Irish bank’s account at the Central Bank of Ireland and credits the German bank’s account at the Bundesbank. Technically, the Bundesbank incurs a new liability in the form of an increase in the value of the Bundesbank account of the bank cashing the cheque but this is offset by a claim against the ECB which appears as an asset on the Bundesbank’s balance sheet.
...
Huono Suomennos:
TARGET2 on kuin euvostoliiton "LVI-järjestelmä", joka mahdollistaa siirtoja. Tämä toimi seuraavasti. Euvostoliiton pankeilla on tili oman maan keskuspankissa. Kun Irlantilainen pankki kirjoittaa shekin Saksalaiselle pankille, TARGET2 -järjestelmä vähentää Irlantilaisen pankin tiliä, joka sijaitsee Irlannin keskuspankissa (Banc Ceannais na hÉireann), ja tilittää rahat Saksalaisen pankin tilille, joka sijaitsee Saksan keskuspankissa (Bundesbank). (*) Tarkasti ottaen, tämä aiheuttaa uuden vastuun (velan) Bundesbankille (Saksalaisen) pankin tilin arvon kasvaessa kun se lunastaa (Irlantilaiselta pankilta saadun) shekin, mutta tämä on vastine euvostoliiton keskuspankin saatavaan, joka näkyy hyödykkeenä Bundesbankin taseessa. (*)
(Vastuuvapauslauseke: (*) välinen teksti on niin huonosti suomennettua, ettei se todennäköisesti ole oikein.)

Rautalangasta väännettynä tämä tarkoittaa seuraavaa:
Euvostoliiton keskuspankki yhdessä paikallisten keskuspankkien kanssa pyörittää järjestelmää, jonka sisällä tapahtuvalla tilisiirrolla ei ole olemassa minkäänlaista ylä- tai alarajaa. Tilisiirrot eri maiden rajojen yli, keskuspankkien välillä, järjestetään "keskuspankkirahalla".

Jokaisella keskuspankilla on tili euvostoliiton keskuspankissa.

Jokaisen maan pankilla on tili oman maan keskuspankissa.

Transaktiot menevät jotakuinkin näin (kuva varastettu täältä PDF):


Vaikka itse järjestelmän sisällä ei ole olemassa minkäänlaista ylä- tai alarajaa, on niillä kuitenkin olemassa raja: “GIPS Euros” vs. “German Euros” – Debunking Hans-Werner Sinn, Vol. II
...private banks need central bank money when they want to carry out any Target 2 operation. If they do not have sufficient deposits at their local central bank, they will either borrow the liquidity on the money market from other private financial institutions or use an ordinary refinancing operation at their local central bank.
...
Huono Suomennos:
... yksityiset pankit tarvitsevat "keskuspankkirahaa" jos-ja-kun ne haluavat käyttää TARGET2 toimintoja. Mikäli niillä ei ole tarpeeksi talletuksia paikallisessa keskuspankissa, niiden täytyy lainata rahat muilta rahoituslaitoksilta tai käyttää tavallista perusrahoitusoperaatiota paikallisessa keskuspankissa.
...
Eli pankilla on oltava rahaa keskuspankin tilillä (että se voi suorittaa toimintoja TARGET2 -järjestelmässä) tai sitten sillä täytyy olla jotain vakuudeksi kelpaavaa, että se saa lainattua rahaa joko muilta rahoituslaitoksilta tai keskuspankilta itseltään.

Euvostoliiton keskuspankin tasolla lainojen ja velkojen summa on tasan nolla. Mutta jokaisen lainan vakuutena on loppujen lopuksi jonkun maan velkakirja tai vastaava ongelmajätepaperi.
Yksinkertaista? Jotakuinkin. Yksi pieni asia jäi vaivaamaan: kuka kantaa järjestelmän riskin? Noh, onneksi vastaus tähän löytyy Saksan keskuspankin sivuilta: Deutsche Bundesbank - Bundesbank TARGET2 balances
... no matter which national central bank executes the Eurosystem refinancing operation, the risks are always borne by the Eurosystem as a whole. The individual national central bank’s share of the risk or profit is calculated in line with the ECB’s capital key. National TARGET2 balances are consequently booked as claims vis-à-vis the ECB. Moreover, a loss event occurs only if a Eurosystem counterparty defaults and the collateral deposited by said counterparty fails to yield the full value of the refinancing operations collateralised using that collateral despite the risk control measures applied by the Eurosystem.
Huono Suomennos:
 ... ei ole merkitystä mikä kansallinen keskuspankki suorittaa eurojärjestelmän uudelleenrahoitusoperaatioita, riskin kustannukset jakaantuvat koko eurojärjestelmään. Yksittäisen kansallisen keskuspankin riskit ja voitot lasketaan euvostoliiton keskuspankin pääoma-avaimen perusteella. Kansalliset TARGET2 saldot ovat kirjattu saamisiksi suhteessa euvostoliiton keskuspankkiin. Lisäksi, tappiot ilmenevät vain mikäli eurojärjestelmän vastapuoli laiminlyö maksunsa eikä kyseisen vastapuolen tallettamasta vakuudesta, jota käytettiin uudelleenrahoituksen vakuutena, saada täyttä arvoa huolimatta eurojärjestelmän riskienhallintamenetelmistä.
Eli Sinä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, kannat tämän järjestelmän riskit.

Nonih. Nyt kun tämä on jotakuinkin epäselvää, niin mitä tämä tarkoittaa?

(kuvassa eri maiden TARGET2 tilien saldot)

Vastaus on varsin yksinkertainen: euvostoliiton keskuspankki, paikallisten keskuspankkien avustuksella (emergency liquidity assistance), on rahoittanut Euroopan historian suurimman pankkijuoksun (talletuspako) mm. Kreikasta ja Irlannista.

Toisin sanoen euvostoliiton keskuspankki mahdollisti (TARGET2 -järjestelmällä) Irlantilaisille ja Kreikkalaisille myönnettyjen lainojen (joita he eivät ikinä tule maksamaan) "muuntamisen" täysin turvallisiksi talletuksiksi Saksan keskuspankissa sijaitseville tileille (kuvassa DE).

Näin ollen euvostoliiton keskuspankin taseessa (paikallisten keskuspankkien kautta) on huomattavasti enemmän ongelmajätepaperia kuin kukaan oikeastaan olettaa. Ja Sinä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, olet viimekädessä vastuussa niistä.

Klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

9.12.2011

Bloggaajia ei vahingoitettu tämän otsikon teossa vol. 3

Uusi sopimus jakaa EU:n kahteen leiriin
– Luomme eurolle uuden rahapoliittisen unionin, joka toimii vakausunionina luomalla velkajarrun kaikille euromaille ja kaikille niille maille, jotka siihen liittyvät, Merkel sanoi yön yli jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen.
Ja tästä "finanssipoliittisen perussopimuksen" (PDF) raamit.

Kyseisessä dokumentissa on paljon mielenkiintoista asiaa. Kolme asiaa pisti Kanin silmään.

Ensimmäinen asia on Euro Plus Pactin implementointi. Tämän pitäisi olla kehittyneempi versio vakaus- ja kasvusopimuksesta. Ja sitä se myös on! Euro Plus Pactiin on tungettu (melkein) parhaimmat uusliberalistiset ideat mitä maa päällään kantaa. Se sisältää mm. palkansaajien ostovoiman säilyttämisen lakkauttamisen (hei, hei Ay-liikkeet. Kiva kun kävitte.), työttömyysturvan alentaminen (tai poistaminen) jotta työn tekemisestä tulee "kannattavaa", eläkeikien nostamisen ja niin edelleen.

(Katohan kummaa. Koko euvostoliittoa on kaikessa hiljaisuudessa tehty yhteensopivaksi ko. sopimuksen kanssa. Herra Kani on hämmästynyt harhaanjohtajien aloitteellisuudesta. Hienoa!)

Toinen asia on tässä:
General government budgets shall be balanced or in surplus; this principle shall be deemed respected if, as a rule, the annual structural deficit does not exceed 0.5% of nominal GDP.
Huono Suomennos:
Julkisyhteisöjen budjetit on tasapainotettava tai oltava ylijäämäinen; tätä periaatetta katsotaan kunnioitettavan, mikäli pääsääntöinen vuotuinen rakenteellinen alijäämä ei ylitä 0,5% nimellisestä bruttokansantuotteesta.
Tämä on uusi juttu (ainakin Kanille). Ja tämän voisi nimetä "julkisyhteisöjen kaoottisuuden takaajaksi".

Nykyisessä järjestelmässä julkisyhteisöjen budjetti ei voi koskaan olla tasapainossa. Tämä on itse asiassa täysin mahdotonta. Ja nyt jos niiden budjettien (rakenteellinen)alijäämä saa olla vain-ja-ainoastaan 0.5% BKT:sta, aiheuttaa tämä sen että julkisyhteisöjen on siirryttävä täydelliseen kvarttaalitalouteen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että 90% julkisyhteisöjen työpaikoista muuttuu kestoltaan keskimäärin 4kk pituisiksi. Syy tähän on varsin yksinkertainen:
BKT ei ole kiinteä summa rahaa. Suurimmalta osaltaan se koostuu siitä, että yksi ja sama euro vaihtaa omistajaansa uudestaan ja taas uudestaan.
Pieninkin muutos vientituloissa, pankkien pyörittämässä ponzissa, valtion velkakirjojen myynnissä, pääoman liikkeissä jne. jne. (eli verotusalueen rahavirroissa) aiheuttaa ällistyttäviä heilahteluita BKT:ssa. Tämä taas aiheuttaa järkyttävää ailahtelua "julkisyhteisöjen kaoottisuuden takaajassa". Ja tämä taas aiheuttaa sen, että julkisyhteisöjen toimintakyky rapautuu täydellisesti, koska siellä ei tule enää olemaan minkäänlaista jatkuvuutta.

Ja sitten viimeinen kohta:
The rules governing the Excessive Deficit Procedure (Article 126 of the TFEU) will be reinforced for euro area Member States.
Suomeksi tämä tarkoittaa seuraavaa:
- vuosittaisen budjettialijäämän oltava pienempi kuin 3 % bruttokansantuotteesta.
- julkisen velan oltava alle 60 % BKT:sta.
- Julkisen velan suhde BKT:hen vähenee riittävästi, jos se on viimeisen kolmen vuoden aikana vähentynyt keskimäärin 1/20 (noin 5%) liiallista velkaa vuodessa (komission ehdotus vaatii 1/20 vähentämistä joka vuosi). 
Ja nämä säännöt yhdessä tarkoittavat seuraavaa:
Euvostoliiton sopimukset eivät anna minkäänlaista mahdollisuutta ylläpitää klassista Keynesiläistä ponzia. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan olemme umpikujassa. ... pankkien pyörittämä ponzi kaatuu silmille ja aiheuttaa laman.
Toisin sanoen, huippukokoukseen osallistuneet harhaanjohtajat eivät tehneet yhtään mitään nykyisen ongelman ratkaisemiseksi (kaikki raha palaa takaisin pankkeihin).

Mutta ei heitä kuitenkaan täysin toimeettomaksi voi sanoa! He asettivat uusia sääntöjä ja ehtoja siitä miten käyttäydytään kun (ei jos) pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus degeneroi yhteiskuntajärjestelmämme Neofeodaaliseksi.

8.12.2011

Bloggaajia ei vahingoitettu tämän otsikon teossa vol. 2

Tätä EU-huippukokoukselta odotetaan
Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy ovat esittäneet, että EU:n budjettikuri olisi nykyistä tiukempaa, budjettia valvottaisiin enemmän ylikansallisella tasolla ja budjettisääntöjä rikkoville langetettaisiin automaattisia rangaistuksia.
Herra Kani ei vieläkään ole löytänyt juuri minkäänlaisia yksityiskohtia Saksan ja Ranskan tekemistä esityksistä, mutta yksi asia on edelleenkin varmaa: koko touhu on täyttä kusetusta.

Miten Kani taas kerran on jo nyt päässyt tällaiseen johtopäätökseen? Yksinkertaista: Germany’s Top Trading Partners and Export Goods
Suurin osa Saksan vientituloista on täysin kiinni siitä kuinka "tuhlaavaisia" sen naapurimaat ovat. Eli, kun Saksa vaatii tiukempaa budjettikuria, se ampuu itseään jalkaan.

EDIT:
...
In fact, it is doubly ironic that Germany chastises its neighbors for their “profligacy” but relies on their “living beyond their means” to produce a trade surplus that allows its government to run smaller budget deficits. Germany is, in fact, structurally reliant on dis-saving abroad to grow at all. Current account deficits in other parts of the euro zone are required for German growth. It is the height of hypocrisy for Germans to berate the southern states for over-spending when that spending is the only thing that has allowed Germany’s economy to grow. It is also mindless for Germans to be advocating harsh austerity for the south states and hacking into their spending potential and not to think that it won’t reverberate back onto Germany.

...
Huono Suomennos:
...
Itse asiassa, on kaksin verroin ironista, että Saksa nuhtelee naapureitaan heidän "tuhlaavaisuudestaan", mutta on riippuvainen heidän "ylivarojen elämisestä" tuottaakseen vaihtotaseen ylijäämä, joka sallii sen (Saksan) hallituksen ylläpitää alhaisempaa budjettialijäämää. Saksa on itse asiassa rakenteellisesti riippuvainen ulkomaisten alhaisesta säästämisasteesta kasvaakseen ollenkaan. Euvostoliiton muiden osien vaihtotaseen alijäämä on vaatimus Saksan kasvulle. On siis tekopyhyyden huippua, että Saksalaiset haukkuvat eteläisten valtioiden ylikulutusta, kun juuri tämä kulutus on ainoa asia, joka on sallinut Saksan talouden kasvun. On myös täysin mieletöntä Saksalaisilta puoltaa ankaria säästötoimenpiteitä eteläisille valtioille ja näin murskata niiden kulutusmahdollisuudet ja olla ajattelematta, ettei tällainen kaikuisi myös Saksaan.
...

7.12.2011

Bloggaajia ei vahingoitettu tämän otsikon teossa

Urpilainen arvostelee Saksan ja Ranskan vakaussuunnitelmaa
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) torjuu osan Saksan ja Ranskan esityksistä Euroopan velkakriisin ratkaisemiseksi. Urpilainen sanoo, ettei Suomi voi hyväksyä sitä, että Euroopan pysyvän vakausmekanismin (EVM) käytöstä päätettäisiin määräenemmistöllä.
Herra Kani ei vielä ole löytänyt juuri minkäänlaisia yksityiskohtia Saksan ja Ranskan tekemistä esityksistä, mutta yksi asia on varma: koko touhu on täyttä kusetusta.

Miten Kani on jo nyt päässyt tällaiseen johtopäätökseen? Yksinkertaista: Geithner Backs French-German Plan for Tighter EU
A German-French push for closer economic ties in Europe won the backing of U.S. Treasury Secretary Timothy F. Geithner, ...
Huono Suomennos:
Saksa-Ranskan euvostoliittoon ajamat läheisemmät taloudelliset suhteet voitti ameriikan ihmemaan valtiovarainministeri Timothy F. Geithner:n tuen, ...
Kun Herra Geithner suosittelee (tai tässä tapauksessa tukee) jotain, se on valhe.

6.12.2011

Vai riittäisikö herra Van Rompuyn allekirjoitus?

Eurozone To Avoid Any Popular Vote In Treaty Change
"EU to avoid any votes - parliamentary or popular on treaty change - via obscure Lisbon Treaty 'passerelle' clause, Art. 126 (14) via protocol 12. "This decision does not require ratification at national level. This procedure could therefore lead to rapid and significant changes,"
Huono Suomennos:
"Euvostoliitto pyrkii välttämään äänestyksen - parlamentaarisen tai kansanäänestyksen sopimuksesta - hämärän "yhdyskäytävälausekkeen", Artikkeli 126 (14) protokollan 12 kautta. Tämä päätös ei vaadi minkäänlaista ratifiointia kansallisella tasolla. Tämä menettely voisi siten johtaa nopeisiin ja merkittäviin muutoksiin,"
Eli Sarkozyn ja Merkelin ehdottamat muutokset Lissabonin sopimukseen otetaan käyttöön jos-ja-kun euvostoliiton komissio päättää niin. Vai riittäisikö herra Van Rompuyn allekirjoitus?

Jos tämä todellakin on totta, Kani ei malta odottaa saada tietää mitä nämä muutokset pitävät sisällään.

5.12.2011

Hyvää itsenäisyyspäivää toivottaa...

Ja tietenkin ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankki eli FED

[NO COMMENT]

Mortgage Burden Looms Over Dutch

(kuvassa velat verrattuna tuloihin)

Kuin pilaantunut maksalaatikko

Italian leikkauspaketissa mukana iso yllätys
Italian pääministeri Mario Montin hallitus julkisti sunnuntai-iltana uuden leikkausohjelman, jonka tarkoitus on tasapainottaa maan budjetti vuoteen 2013 mennessä.

Ohjelma sisälsi suuren yllätyksen odotettujen veronkiristysten ja menoleikkusten lisäksi: Italia aikoo taata pankkiensa tappiot kolmesta kuukaudesta jopa viideksi vuodeksi osana maan uutta leikkauspakettia. Pankkien "obligaatiot" maa aikoo taata seitsemäksi vuodeksi.
Hohhoijaa. Se oli sitten siinä. Italia on mennyttä kalua.
 
Unicredit sekä Intesa Sanpaolon yhteenlaskettu "varallisuus" on yli 100% Italian BKT:sta.

Ei tässä vielä mitään.

Moody's:n mukaan (vuonna 2009) Unicreditin TCA (Tangible Common Equity) oli noin 6%. Toisin sanoen Unicredit kykenee ottamaan takkiinsa ~60 miljardin euron edestä tappioita ja se tipahtaa Italian veronmaksajien syliin kuin... öö... pilaantunut maksalaatikko (paremman metaforan voi jättää kommentteihin). Mikä hauskinta: tästä "turvapuskurista" on jo kymmenen miljardia kulutettu.

Toisin sanoen herra Monti saa tehdä aivan minkälaisia säästö- tai leikkausohjelmia tahansa ne eivät tule pelastamaan Italiaa totaaliselta taloudelliselta katastrofilta jonka pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus aiheuttaa.

Elekää ny viittikö kusettaa vanhaa

Joka kymmenes euroalueen työikäinen on työtön
Euroalueen työttömyys nousi lokakuussa 10,3 prosenttiin edelliskuun 10,2 prosentista.
...
Euroalueella oli tilastolaitos Eurostatin mukaan lokakuussa 16,3 miljoonaa työtöntä ja koko EU:n alueella 23,5 miljoonaa.
...
Real U.K. Unemployment is 5.5 million, the Jobless Economic Recovery?
Current official unemployment stands at 2.502 million which is against the total recorded as economically inactive of working age that stands at a new all time high of 8.159 million ...
Huono Suomennos:
Tämän hetkinen virallinen työttömien määrä on 2.502 miljoonaa, joka ei vastaa millään tavalla työvoimaan kirjaamattomien työikäisten määrää, joka on kasvanut uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä 8.159 miljoonaan ...
Tämä siis vuonna 2010. Nyt, vuonna 2011, kyseinen luku on hieman suurempi. Suoraan hevosen suusta: Office for National Statistics - Labour Market Statistics, November 2011 (PDF)
Inactivity level (aged 16 to 64) - Jul-Sep 2011 - 9.364 million
Ja kun tämä luku ympätään "viralliseen" työttömien määrään (2.62 miljoonaa) saadaan summaksi noin 11.9 miljoonaa.

Eli UK:ssa asuu ~70% (kröhm. moka) ~50% koko euvostoliiton työttömistä.

Terveisiä euvostoliiton tilastolaitokselle: elekää ny viittikö kusettaa vanhaa

1.12.2011

Keskuspankin virittämä taloudellinenvetypommi

PBOC Cuts Bank Reserve Requirements
China's central bank announced the lowering of reserve requirements for commercial lenders for the first time in three years
Huono Suomennos:
Kiinan keskuspankki ilmoitti alentavansa varantovelvoitetta kaupallisille lainanantajille ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen
(Kuvassa varantovelvoitteen kehitys.)

Mitä ihmettä Kiinassa oikein tapahtuu? Ensin he ennätysajassa pykäävät pystyy massiviisen velkapyramidiponzin, sitten vetävät käsijarrusta (tiukentivat lainaehtoja, varantovelvoitteita, kielsivät lainaamisen, jne.) ja nyt sitten ollaan antamassa löysää.

Ilmeisesti keskuspankin virittämä taloudellinenvetypommi jäi suutariksi? Mikäli näin on päässyt käymään, tarkoittaa tämä sitä, että aivan lähiaikoina Kiinan keskuspankki ilmoittaa toteuttavansa uuden "elvytyspaketin".

BKT:n supistuminen raportoidaan kaksinumeroisella luvulla

CIA:n faktakirjan mukaan vuonna 2011 Irlannissa asui ~4.7 miljoonaa ihmistä. Irlannin valtionvarainministeriön raportin (PDF) mukaan vuoden 2011 BKT on noin 156 miljardia euroa (ilmeisesti arvio).

Twilight of the Technocrats: Ireland, Italy, and Austerity
Let’s define austerity as a sharper than expected drop in government expenditure and a sharper than expected increase in taxes by a government experiencing a large budget deficit. To date there have been about 21 billion euros in austerity measures enacted in Ireland, with about the same amount to come in the future, and not a single riot.
Huono Suomennos:
Määritelläänpäs säästäminen niin, että se tarkoittaa julkisten menojen tavanomaisesta jyrkempää alenemista sekä tavallista suurempaa kasvua valtion verotuloissa jolla on suuri budjettivaje. Tähän päivään mennessä Irlannin säästöohjelmilla on kerätty 21 miljardia euroa, ja sama summa on tulossa tulevaisuudessa, ilman yhtään mielenosoitusta
...
Mikäli tämä pitää paikansa, eli Irlanti on todellakin toteuttanut 21 miljardin säästötoimenpiteet, ensi vuoden (2012) BKT:n supistuminen raportoidaan kaksinumeroisella luvulla (-10% tai enemmän).