28.8.2012

Lakisääteisiä rahareikiä

Herra Kanin käpälään sattui vähän aikaa sitten kirja nimeltään Pankkitoiminnan käsikirja


(Teoksesta löytyy uudempikin painos, jota Kani ei tähän hätään löytänyt)

Kirjassa valotetaan pankkitoiminnan perusteita, sääntelyä ja valvontaa, rahoitusmarkkinoita sekä riskienhallintaa. Seikkaperäisesti käsitellään myös eri pankkipalveluja, kuten säästämistä ja sijoittamispalveluja, luotonantoa ja muita rahoituspalveluja sekä maksujenvälityspalveluja.

Pankkitoiminnan käsikirja sopii pankkien toimihenkilöille käsikirjaksi, finanssialaa opiskeleville oppikirjaksi ja alalle tuleville perehdyttämisoppaaksi.

Käsikirja esittelee pankit rahoituksen välittäjinä, joiden ensisijainen tarkoitus on kanavoida varoja rahoitusylijäämäisiltä talousyksiköiltä rahoitusalijäämäisille.

Tämä on varsin mielenkiintoinen väite.

Ensinnäkin, mikäli pankit todellakin toimisivat näin, kierrossa oleva rahamäärä ei koskaan kasvaisi tai supistuisi luotottamisen tai lainan takaisinmaksun myötä.

Toiseksi, kierrossa olevan rahamäärän pitäisi ylittää pankkisektorilta lainatun yhteenlasketun velkamäärän (rahoitusylijäämäiset taloudet myös kuluttavat, maksavat veroja ja sen sellaista).

Kolmanneksi, mikäli pankkisektorilta lainattu yhteenlaskettu velkamäärä ylittää kierrossa olevan rahamäärän, ne (pankit) lainaavat samaa rahasummaa uudestaan ja yhä uudestaan.

Neljänneksi, mikäli pankit todellakin toimisivat näin (eli toimivat vain rahoituksen välittäjinä), koko EU-alue olisi täysin riippuvainen vientituloista, jotka saataisiin sellaisista maista, joissa keskuspankki kykenee rahoittamaan valtion alijäämiä (UK, ameriikan ihmemaa, Japani jne.).

Eli mikäli pankit todellakin toimisivat niin kuin kirjassa annetaan olettaa, ne (pankit) eivät ainoastaan pyöritä massiivista kusetusta, vaan tämän lisäksi koko EU-alueen valuvika on huomattavasti vakavampi kuin kukaan on edes osannut olettaa: EU-alueen sisämarkkinat ovat täysin riippuvaiset ulkomaanvaluutasta!

Mutta edellinen ei ole kirjan huiminta antia.

Käsikirja antaa ymmärtää, että pankkien pääasiallinen tulonlähde on rahoituskate eli korkokate. Tämä muodostuu pääosin luotoista saatujen korkotuottojen sekä talletuksista ja muusta varainhankinnasta maksettujen korkokulujen erotuksesta. Edellisen lisäksi pankit saavat muita tuottoja maksuliikenteen hoitamisesta, toimitusmaksuista ja -palkkioista sekä takaustoiminnasta.

Käsikirjan sivulla 10 esitellään perinteisen pankkiyrityksen yksinkertaistettu tase- ja tuloslaskelma-asetelma (kuvio luotu google docs:lla alkuperäistä kuviota orjallisesti seuraten):


Kyseinen laskelma-asetelma antaa ymmärtää pankkien toimivan kädestä suuhun. Kaikki tulot hupenevat menoihin eli pankki kierrättää ansaitsemansa korkotulot (eli rahoituskatteen) 100% takaisin talouteen.

Tämä on absurdia sekä täysin paikkansa pitämätöntä!

Yhdelläkään pankilla ei ole mekaanista, puoliautomaattista saatikka automaattista mekanismia, joka korkotulojen kasvaessa kasvattaisi menoja samassa suhteessa.

Edellisen lisäksi pankilla on useita lakisääteisiä rahareikiä, kuten velvollisuus kartuttaa omia varoja (1), talletussuojarahaston jäsenmaksu (2), vakavaraisuuden (3) ylläpito jne. (kassasta mitään puhumattakaan).

Tämän lisäksi melkein jokainen pankki on lainannut keskuspankilta ns. keskuspankkirahaa, joka on korollista velkaa pankille. Lain mukaan keskuspankki on velvoitettu rahastoimaan yli puolet "ansaitsemistaan" korkotuloista (4).

Mitään puhumattakaan alueellisista ongelmista (Inarissa otetun asuntolainan pääoma "valuu" esim. rakennusurakoitsijan kautta veroparatiisiin. Lainasta maksetut korot "valuvat" osinkoina Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin kautta ulkomaisille "sijoittajille").

Eli kaikessa yksinkertaisuudessa yksikään pankki ei koskaan - ikinä - palauta ansaitsemiaan korkotulojaan 100% takaisin talouteen.

Mitä tämä tarkoittaa?

Tämä tarkoittaa sitä, että korot maksetaan omasta tai toisen lainaamasta pääomasta.

Tämä tarkoittaa sitä, että ne jotka ovat ottaneet velkaa eilen ja tänään ovat lainan takaisinmaksamisessa täysin riippuvaisia niistä, jotka ottavat velkaa huomenna.

Tämä tarkoittaa sitä, että pankit pyörittävät ponzia. Tarkemmin sanottuna velkapyramidiponzihuijausta.

Käsikirjan kirjoittajat tekevät kaikkensa pyrkiessään esittämään pankit eräänlaisina vilpittöminä, vaatimattomina, lainkuuliaisina rahoituksen välittäjinä, joilla on ylevä tarkoitus yhteiskunnan toiminnallisuuden kannalta. Valitettavasti kaikki tämä vaiva on turhaa. Ja niinpä kirja jatkaa hyvin iloisella tavalla tutuksi tullutta katkeamatonta linjaa, jota muutkin "taloustieteen" kirjat kuorossa laulavat: pankit pyörittävät ponzia.

Tästä, tästä ja tästä aikaisemmat "kirja-arvostelut".

Lähteet, viitteet jne.
1) Laki luottolaitostoiminnasta 9.2.2007/121 - 87 § Omien varojen kartuttamisvelvollisuus
2) Laki luottolaitostoiminnasta 9.2.2007/121 - 99 § Talletuspankin kannatusmaksun suuruus
3) Laki luottolaitostoiminnasta 9.2.2007/121 - 55 § Omien varojen vähimmäismäärä
4) Laki Suomen Pankista 27.3.1998/214 - 21 § Rahoitustulo ja voiton käyttö

25.8.2012

Riemukas syysretki

Herra Kani sekä muutama muu uhkarohkea allekirjoittanuttakin vakaumuksellisempi nimeltämainitsematon henkilö ryhtyivät vähän aikaa sitten "ristiretkelle", jonka tarkoituksena on selvittää rahan syntymekanismi niin, ettei selvitys jätä enää minkäänlaista selittelyjen varaa.

Ennen kuin koko riemukas syysretki ehti edes kunnolla alkamaankaan, herra Kani löysi jotain ällistyttävän mielenkiintoista: Laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993)
1 § Soveltamisala
Tämä laki koskee liiketoimintaa, jossa ammattimaisesti hankitaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä ja jossa näillä varoilla tarjotaan omaan lukuun luottoja ja muuta niihin verrattavaa rahoitusta joko suoraan tai samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen välityksellä.
Aika yksiselitteinen vai mitä? Yksityinen osakeyhtiö, jota pankiksi myös kutsutaan, hankkii talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä joita sitten käytetään mm. luotottamiseen. Noh, nykyään kyseinen laki näyttää tältä: Laki luottolaitostoiminnasta (9.2.2007/121)
4 § Luottolaitostoiminta
Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta.
Muutos on aika ilmeinen. Enää (nykyään) pankit eivät tarjoa luottoja rahoista, jotka on niille lainaksi annettu (talletettu), vaan jostain täysin muualta.

Tämä kyseinen muutos herätti enemmän kysymyksiä, kuin antoi vastauksia. Mutta kuitenkin yksi asia näyttäisi olevan varsin selvää: pankit eivät ole tehneet ns. maturiteettitransformaatiota (eli muunna lyhytaikaisia talletuksia pitkäaikaisiksi lainoiksi) ainakaan viimeiseen ~20 vuoteen.

23.8.2012

Kani tarvitsee Sinun apuasi

Näyttää siltä, että melkein jokaisessa keskustelussa, jossa puhutaan rahasta sekä sen luonteesta pyritään tukeutumaan jonkun professorin kommentteihin, asiantuntijalausuntoihin tai parhaimmassa tapauksessa jopa kuolleen taloususkonnonylipapin teksteihin (Keynes, Marx, Mises (jne.).

Näyttää siltä, että melkein jokaisessa keskustelussa, jossa puhutaan rahasta sekä sen luonteesta ohitetaan laki, säännöt, ohjeistukset sekä direktiivit.

Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan keskustelu rahasta sekä sen luonteesta näyttää perustuvan uskolle ja uskottavuudelle.

Kani ei enää suostu tällaiseen. Tällainen ei käy laatuun.

Ja nyt Kani tarvitsee apuasi. Juu-u, luit täysin oikein. Kani tarvitsee Sinun apuasi.

Herra Kanin valikoiva dysleksia ei anna minkäänlaista mahdollisuutta käydä läpi tuhansia ja taas tuhansia rivejä lakijargonia. Ja tässä tehtävässä Kani tarvitsee apua.

Auta Kania löytämään 110% faktaan (lakeihin, direktiiveihin) perustuva tieto pankkien toiminnasta. Luovatko ne rahaa laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä" vai eivät? Jos eivät, niin miten-ja-kuinka raha syntyy? Ei mitään selityksiä, vaan 110% faktaa. Juuri sitä ihteään: lakia sekä direktiiviä.

Kerro tietosi, aukaise sanainen arkkusi Uuden Suomen Puheenvuorossa (ei enää, koska Kani bannattiin), Facebookissa tai vaikkapa Kaninkolossa.

Auta laittamaan piste tälle turhauttavalle keskustelulle miten-ja-kuinka raha toimii tai ei toimi.

21.8.2012

Suoraan naulankantaan

Anonyymi kirjoitti...
Tervehdys.

Luin "yllätyksesi" ja voin sanoa, että en yllättynyt.

Siinä oli juuri tätä samaa taloususkontojargonia, jota näyttää löytyvän joka paikasta. Aina vedotaan johonkin professoriin, asiantuntijalausuntoon tai vaikkapa taloususkonnonylipappiin (Keynes, Marx jne.).

Teoksesta näytti löytyvän vain yksi ainoa faktuaalinen viite miten raha oikeasti toimii: Laki Suomen Pankista 27.3.1998/214. Kaikki muut lähteet olivat täyttä huttua.

Oikeaa faktaa peliin! Lait sekä direktiivit ovat juuri näitä. Ilman näitä tämä "velka = ostovoima = työpaikka" tai "raha on velkaa" väittely on täysin turhaa vääntöä, joka on saamassa uskonnollisia mittapuitteita. 
Rakas Anonyymi. Iskit suoraan naulankantaan.

Raha ja talous: Toimittaja Rossi ja rahan endogeenisuus
Rahan endogeenisuus ei ole ainoastaan yksi näkökulma muiden taloustieteellisten näkemysten joukossa. Rahan endogeenisuus on fakta.
Talousdemokratia.fi: Suomen Pankin vastaus
Kun pankille maksetaan laina takaisin, niin kyllä se raha katoaa. Aina, jos asiakas maksaa pankille eikä toiselle asiakkaalle, rahan määrä supistuu.
Kaninkolo: Euvostoliiton Kansantalous Tutuksi
... euvostoliitossa pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville tai tarvitsevalle, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään "tuotteen hintana". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli.
Ei yhtään lakia saatikka direktiiviä sanojen perusteina. Vain sanoja ja viittauksia joihinkin itseään älykkäämpien ihmisten kirjoittamiin teksteihin. Ei itse faktaa eli miten-ja-kuinka järjestelmä oikeasti (lakien ja direktiivien mukaan) toimii.

Olet täysin oikeassa. Täydellisen oikeassa. Totaalisen oikeassa!

Teit juuri jotain ällistyttävän kaunista. Kiitoksia tästä, oi rakas Anonyymi (olet edelleenkin parhain!).