4.4.2011

Vähennetään henkilöstöä, koska henkilöstöä pitää vähentää.

Valtion tuottavuusohjelmassa henkilöstön vähennykset etusijalla - tuottavuutta lisäävät toimenpiteet ovat jääneet osin epäselviksi
Tuloksellisuustarkastuksessa nousi esiin viisi erilaista toimenpidetyyppiä hallinnonalojen tuottavuusohjelman toteuttamisessa:

   1. Toteutetaan aidosti tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, joiden ansiosta henkilöstötarve pienenee.
   2. Ulkoistetaan tai yhtiöitetään toimintoja, jolloin valtion budjettitalouden henkilöstö pienenee, mutta tuottavuus ei automaattisesti parane.
   3. Pyritään vaikuttamaan palvelutarpeen pienenemiseen, jotta henkilökunnan tarve vähenisi.
   4. Vähennetään henkilöstöä sellaisista toiminnoista, joista katsotaan voitavan tinkiä.
   5. Vähennetään henkilöstöä, koska henkilöstöä pitää vähentää.
Aika hyvä "Vähennetään henkilöstöä, koska henkilöstöä pitää vähentää."
Mutta siinä se nyt on. Se, mitä Herra Kani on Sinulle harhaanjohtajien puheista Suomentanut: Työttömiä ja taas lisää työttömiä. Ja mikä hauskinta: He ovat sanoneet tämän suoraan päin naamaa

Ei muuta kuin äänestämään siitä! Ironian määrä tulee olemaan rajaton.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Tähän täytyy nyt sanoa, että valtiolla on tässä väen vähentämisessä ollut se pointti, että valtio yrittää vähentää valtion palveluksessa olevien määrää, koska ajatellaan, että tulossa on työvoimapula eikä valtio silloin saa olla rohmunnut itselleen liian suurta osaa työntekijöistä, koska se vaarantaisi muiden työnantajien mahdollisuudet saada työvoimaa. On laskettu joku prosenttimäärä, joka saa olla valtion töissä. Kun työikäinen väki meillä muutenkin vähenee, niin valtion työntekijöiden määrää pitää vähentää, jotta se prosentti pysyisi samana. Toivon kovasti, että ketään ei irtisanottaisi vaan riittäisi kun eläkkeelle jäävien tilalle ei oteta uusia.