13.12.2011

Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos alijäämä panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita. (Luotu käyttämällä puppulausegeneraattoria.)

Pieni alustus on paikallaan. Tällä kertaa alustuksen hoitaa herra Hudson. Olkaa hyvä.

"If governments cut back their spending to reduce the size of their budget deficits – or if they raise taxes on the economy at large, to run a surplus – then these surpluses will suck money out of the economy, leaving less to be spent on goods and services. The result can only be unemployment, further debt defaults and bankruptcies."
Huono Suomennos.
"Mikäli valtiot leikkaavat kulutustaan supistaakseen budjettialijäämäänsä - tai jos ne nostavat veroja yleisesti, saadakseen aikaan ylijäämän - niin nämä ylijäämät imevät rahaa pois taloudesta, jättäen vähemmän kulutettavaksi tuotteisiin ja palveluihin. Tuloksena voi vain olla työttömyyttä, lainanhoito-ongelmia ja konkursseja."

Kiitoksia. Eteenpäin!

Kreikan kriisi kaatanut 60 000 yritystä - pahempaa pelätään
Kreikan pienyrittäjien asiaa ajava järjestö ESSE laskee, että nyt käynnissä oleva kriisi on kaatanut maasta jo 60 000 yritystä. Ja pahempaa on tulossa.

Ei kommentteja: