13.12.2011

"Sotaslangia"

Rehn: EU-huippukokous onnistui tehtävässään
Rehnin mukaan vakausrahastojen tulivoiman vahvistaminen on elintärkeää, jotta markkinoiden myllerrys kyetään rauhoittamaan.
On olemassa täsmälleen yksi syy, miksi harhaanjohtajamme viljelevät kommenteissaan "sotaslangia".
Michael Hudson - Europe’s Transition From Social Democracy to Oligarchy
... What is happening today is the equivalent of warfare – but against the power of government! It is above all a financial mode of warfare – and the aims of this financial appropriation are the same as those of military conquest: first, the land and subsoil riches on which to charge rents as tribute; second, public infrastructure to extract rent as access fees; and third, any other enterprises or assets in the public domain. ...
Huono Suomennos:
...Se, mitä tänään tapahtuu vastaa sodankäyntiä - mutta hallituksen valtaa vastaan! Se on ennen kaikkea taloudellista sodankäyntiä - ja tämän taloudellisenvarkauden tavoitteet ovat täsmälleen samat kuin sotilaallisen valloituksen: ensimmäiseksi, maan sekä maapohjan rikkaudet, joista voi kerätä suojelurahaa; toiseksi, puristaa julkisen infrastruktuurin käytöstä pääsymaksuina vuokraa; ja kolmanneksi, sekä mistä tahansa muusta julkisen sektorin yrityksestä tai omaisuudesta. ...
Esimerkkejä hävityistä taisteluista löytyy lukemattomasti. Fortum, Mehiläinen, valtion velka, autokatsastus, ERVV, Vakaus- ja kasvusopimus (tuleva euro plus packt) jne. jne.

Me olemme sodassa. Sodassa, jossa keskuspankistamme on tehty vihollisen komentokeskus. Jossa pankkimme on muunnettu vihollisen tukikohdiksi, joista käsin sotilaat (lainasopimukset) valloittavat valtakuntaa. Sodassa, jossa raha on luoteja, velka pommeja ja voittaja määrittelee talouspolitiikan.

Ei kommentteja: