10.12.2011

Klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

Wikipedian mukaan TARGET-järjestelmä on:
Euroopan keskuspankin maksumekanismista ja euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien omista maksujärjestelmistä muodostettu kansainvälinen maksujärjestelmä.
TARGET-järjestelmää käytetään euro-määräisten rahansiirtojen suorittamiseen sekä euromaasta toiseen että euromaiden sisällä.
...
ECB - TARGET2
...
Payment transactions are settled one by one on a continuous basis in central bank money with immediate finality. There is no upper or lower limit on the value of payments. TARGET2 settles operations of monetary policy and money market operations.

...
Hirvittävän huono Suomennos:
... Maksuliikennettä ratkaistaan yksi kerrallaan jatkuvasti keskuspankkirahalla välittömästi loppuun. Ei ole olemassa ylä- tai alarajaa maksun arvolle. TARGET2 asettaa rahapolitiikkaa sekä rahamarkkinoiden toimintoja.
...
Periaatteessa järjestelmä toimii näin: Professor Sinn misses the target
...
Target2 is the Eurozones’s “plumbing system” that enables these transfers. This works as follows. Eurozone banks maintain accounts with their country’s central bank. When an Irish bank writes a cheque to a German bank, the Target2 system deducts the Irish bank’s account at the Central Bank of Ireland and credits the German bank’s account at the Bundesbank. Technically, the Bundesbank incurs a new liability in the form of an increase in the value of the Bundesbank account of the bank cashing the cheque but this is offset by a claim against the ECB which appears as an asset on the Bundesbank’s balance sheet.
...
Huono Suomennos:
TARGET2 on kuin euvostoliiton "LVI-järjestelmä", joka mahdollistaa siirtoja. Tämä toimi seuraavasti. Euvostoliiton pankeilla on tili oman maan keskuspankissa. Kun Irlantilainen pankki kirjoittaa shekin Saksalaiselle pankille, TARGET2 -järjestelmä vähentää Irlantilaisen pankin tiliä, joka sijaitsee Irlannin keskuspankissa (Banc Ceannais na hÉireann), ja tilittää rahat Saksalaisen pankin tilille, joka sijaitsee Saksan keskuspankissa (Bundesbank). (*) Tarkasti ottaen, tämä aiheuttaa uuden vastuun (velan) Bundesbankille (Saksalaisen) pankin tilin arvon kasvaessa kun se lunastaa (Irlantilaiselta pankilta saadun) shekin, mutta tämä on vastine euvostoliiton keskuspankin saatavaan, joka näkyy hyödykkeenä Bundesbankin taseessa. (*)
(Vastuuvapauslauseke: (*) välinen teksti on niin huonosti suomennettua, ettei se todennäköisesti ole oikein.)

Rautalangasta väännettynä tämä tarkoittaa seuraavaa:
Euvostoliiton keskuspankki yhdessä paikallisten keskuspankkien kanssa pyörittää järjestelmää, jonka sisällä tapahtuvalla tilisiirrolla ei ole olemassa minkäänlaista ylä- tai alarajaa. Tilisiirrot eri maiden rajojen yli, keskuspankkien välillä, järjestetään "keskuspankkirahalla".

Jokaisella keskuspankilla on tili euvostoliiton keskuspankissa.

Jokaisen maan pankilla on tili oman maan keskuspankissa.

Transaktiot menevät jotakuinkin näin (kuva varastettu täältä PDF):


Vaikka itse järjestelmän sisällä ei ole olemassa minkäänlaista ylä- tai alarajaa, on niillä kuitenkin olemassa raja: “GIPS Euros” vs. “German Euros” – Debunking Hans-Werner Sinn, Vol. II
...private banks need central bank money when they want to carry out any Target 2 operation. If they do not have sufficient deposits at their local central bank, they will either borrow the liquidity on the money market from other private financial institutions or use an ordinary refinancing operation at their local central bank.
...
Huono Suomennos:
... yksityiset pankit tarvitsevat "keskuspankkirahaa" jos-ja-kun ne haluavat käyttää TARGET2 toimintoja. Mikäli niillä ei ole tarpeeksi talletuksia paikallisessa keskuspankissa, niiden täytyy lainata rahat muilta rahoituslaitoksilta tai käyttää tavallista perusrahoitusoperaatiota paikallisessa keskuspankissa.
...
Eli pankilla on oltava rahaa keskuspankin tilillä (että se voi suorittaa toimintoja TARGET2 -järjestelmässä) tai sitten sillä täytyy olla jotain vakuudeksi kelpaavaa, että se saa lainattua rahaa joko muilta rahoituslaitoksilta tai keskuspankilta itseltään.

Euvostoliiton keskuspankin tasolla lainojen ja velkojen summa on tasan nolla. Mutta jokaisen lainan vakuutena on loppujen lopuksi jonkun maan velkakirja tai vastaava ongelmajätepaperi.
Yksinkertaista? Jotakuinkin. Yksi pieni asia jäi vaivaamaan: kuka kantaa järjestelmän riskin? Noh, onneksi vastaus tähän löytyy Saksan keskuspankin sivuilta: Deutsche Bundesbank - Bundesbank TARGET2 balances
... no matter which national central bank executes the Eurosystem refinancing operation, the risks are always borne by the Eurosystem as a whole. The individual national central bank’s share of the risk or profit is calculated in line with the ECB’s capital key. National TARGET2 balances are consequently booked as claims vis-à-vis the ECB. Moreover, a loss event occurs only if a Eurosystem counterparty defaults and the collateral deposited by said counterparty fails to yield the full value of the refinancing operations collateralised using that collateral despite the risk control measures applied by the Eurosystem.
Huono Suomennos:
 ... ei ole merkitystä mikä kansallinen keskuspankki suorittaa eurojärjestelmän uudelleenrahoitusoperaatioita, riskin kustannukset jakaantuvat koko eurojärjestelmään. Yksittäisen kansallisen keskuspankin riskit ja voitot lasketaan euvostoliiton keskuspankin pääoma-avaimen perusteella. Kansalliset TARGET2 saldot ovat kirjattu saamisiksi suhteessa euvostoliiton keskuspankkiin. Lisäksi, tappiot ilmenevät vain mikäli eurojärjestelmän vastapuoli laiminlyö maksunsa eikä kyseisen vastapuolen tallettamasta vakuudesta, jota käytettiin uudelleenrahoituksen vakuutena, saada täyttä arvoa huolimatta eurojärjestelmän riskienhallintamenetelmistä.
Eli Sinä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, kannat tämän järjestelmän riskit.

Nonih. Nyt kun tämä on jotakuinkin epäselvää, niin mitä tämä tarkoittaa?

(kuvassa eri maiden TARGET2 tilien saldot)

Vastaus on varsin yksinkertainen: euvostoliiton keskuspankki, paikallisten keskuspankkien avustuksella (emergency liquidity assistance), on rahoittanut Euroopan historian suurimman pankkijuoksun (talletuspako) mm. Kreikasta ja Irlannista.

Toisin sanoen euvostoliiton keskuspankki mahdollisti (TARGET2 -järjestelmällä) Irlantilaisille ja Kreikkalaisille myönnettyjen lainojen (joita he eivät ikinä tule maksamaan) "muuntamisen" täysin turvallisiksi talletuksiksi Saksan keskuspankissa sijaitseville tileille (kuvassa DE).

Näin ollen euvostoliiton keskuspankin taseessa (paikallisten keskuspankkien kautta) on huomattavasti enemmän ongelmajätepaperia kuin kukaan oikeastaan olettaa. Ja Sinä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, olet viimekädessä vastuussa niistä.

Klassinen "voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan" -temppu.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

On kiva että meille tavallisillekkin ihmisille jaetaan vastuuta......

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa vaan olla liikaa tappioita kansallistettavaksi. Valmistautukaa "yleisesti" tunnetun historian merkillisimpään vuoteen. Paljon mahdollisia skenaarioita, joista mikään ei ole houkutteleva. Rotschilditkin yrittävät jo viritellä omanlaista versiota suorasta demokratiasta: http://thedailybell.com/3325/Rothschilds-Give-Formal-Support-to-US-Direct-Democracy

Anonyymi kirjoitti...

Soinikin päätti julkaista madonlukunsa:
http://timosoini.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91021-suomella-yli-35-miljardin-vastuut-eurokriisissa