29.9.2011

Eihän tämä ole enää todellista!

Vuoto: Italialaislehti paljasti EKP:n salaisen myllykirjeen Italialle
Euroopan keskuspankki lähetti elokuun alussa tiukkakielisen nuhtelukirjeen Italialle, kertoo maan suurin päivälehti Corriere Della Sera.
...
Näihin aikoihin paine Italiaa kohtaan kasvoi Euroopan lainamarkkinoilla. Elokuussa Italia runnoikin pikavauhtia läpi jopa 50 miljardin euron suuruisen säästöpaketin, jonka toteuttamista aikaistettiin aiemmista suunnitelmista.
Tässä euvostoliiton keskuspankin Italialle lähettämä (paimen)kirje:Trichet e Draghi: un'azione pressante per ristabilire la fiducia degli investitori
At the current juncture, we consider the following measures as essential:
...
a) A comprehensive, far-reaching and credible reform strategy, including the full liberalisation of local public services and of professional services is needed. This should apply particularly to the provision of local services through large scale privatizations.


b) There is also a need to further reform the collective wage bargaining system allowing firm-level agreements to tailor wages and working conditions to firms' specific needs and increasing their relevance with respect to other layers of negotiations. The June 28 agreement between the main trade unions and the industrial businesses associations moves in this direction.

c) A thorough review of the rules regulating the hiring and dismissal of employees should be adopted in conjunction with the establishment of an unemployment insurance system and a set of active labour market policies capable of easing the reallocation of resources towards the more competitive firms and sectors.
...
... It is possible to intervene further in the pension system, making more stringent the eligibility criteria for seniority pensions and rapidly aligning the retirement age of women in the private sector to that established for public employees. thereby achieving savings already in 2012. In addition, the goverment should consider significantly reducing the cost of public employees, by strenghtening turnover rules and, if necessary, by reducing wages.
...
Huono Suomennos:
Tässä vaiheessa, pidämme seuraavia toimenpiteitä olennaisina:
...
a) Kattava, kauaskantoinen sekä uskottava uudistusstrategia, mukaan lukien paikallisten julkisten palveluiden täydellinen liberalisaatio on tarpeellista. Tämän pitäisi koskea erityisesti paikallisten palvelujen hankkimista suurimittaisten yksityistämisten kautta.

b) On myös tarvetta edelleen uudistaa kollektiivisen palkkaneuvottelujen (tarkoittaa Ay-liikkeitä) järjestelmää mahdollistaen palkkojen sekä työolojen räätälöinnin liikeyrityksien tiettyihin tarpeisiin. Tärkeimpien ammattiliittojen ja teollisuuden yritysten 28. Kesäkuuta tekemä sopimus menee tähän suuntaan.

c) Työntekijöiden työhönoton sekä irtisanomiseen liittyvien sääntöjen perinpohjainen tarkastelu pitäisi hyväksyä yhdessä työttömyysvakuutusjärjestelmän kanssa sekä asettaa aktiiviset työmarkkinapolitiikat, jotka kykenevät helpottamaan resurssien uudelleenjärjestelyä kilpailukykyisempiin liikeyrityksiin sekä sektoreihin.
...
On mahdollista puuttua syvemmin eläkejärjestelmään, toteuttaen tiukempia kelpoisuusvaatimuksia vanhuus eläkkeelle tai kohdistamalla naisten eläköitymisikä yksityisellä sektorilla siihen, joka on perustettu valtion virkamiehille. siten saavuttaen säästöt vuonna jo 2012. Lisäksi hallituksen tulisi harkita julkisen sektorin kustannuksien merkittävää vähentämistä, vahvistamalla vaihtuvuus-sääntöjä (??), jos tarpeellista, alentamalla palkkoja.
...
Eihän tämä ole enää todellista! Millä mandaatilla euvostoliiton keskuspankki paimentaa Italiaa toteuttamaan tällaisia toimenpiteitä? Anteeksi. Ei pitäisi kysyä itsestään selvyyksiä.
Euvostoliiton keskuspankki palvelee vain liikepankkeja.(Pankkitukitalkoot!)
Jokainen euvostoliiton keskuspankin ehdottama toimenpide mahdollistaa sen, että Italia kykenee maksamaan enemmän rahaa velkojilleen. Tosin se samalla aiheuttaa paikallisen talouden taantumisen ja lopulta laman, mutta mitäs siitä.

Ei kommentteja: