2.12.2010

Juu-ja-joo. Olet oikeassa.

Yhteiskunnan, jonka rahajärjestelmä perustuu pankkien pyörittämälle velkapyramidiponzilhuijaukselle täytyy asettaa sekä toteuttaa erilaisia "suojamekanismeja" mm.
- Rajoitettu pääoman liikkuvuus.
- Korkea veroaste ylemmillä tuloluokilla sekä koroilla eläjillä.
- Suurin osa teollisuudesta ja sun muusta työllistävästä toiminnasta kohdistuu vientituotteisiin.
- Pankit joutuvat kierrättämään kaiken tai suurimman osan korkoina saatavista tuloista takaisin kiertoon (mm. palkkoina, veroina jne.).
- Ohjauskorko on päätettävissä, sekä säädettävissä omien ehtojen (markkinoiden) mukaan.
- Valuutta-alue on sama kuin verotusalue.
näin niin kuin muutaman mainitakseni.
Mitä tapahtuu julkiselle sektorille, kun kaikki em. "suojamekanismit" rikotaan? Ensimmäinen efekti on "verotulojen" aleneminen, joka on yhtäkuin julkisen sektorin käytettävissä oleva rahamäärä.

Miksi opettajien määriä on supistetetaan?
Miksi poliisien määrää supistetaan edelleenkin?
Miksi armeijan määrärahat supistuvat entisestään?
Miksi julkinen sairaanhoitojärjestelmä on rapautumassa?
Miksi julkinen sektori, toimiakseen, joutuu ottamaan velkaa?
Siksi, koska pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen "suojamekanismit" on rikottu.
Toisin sanoen julkinen sektori ei ole ongelma. "Suojamekanismien" purkaminen teki julkisesta sektorista ongelman.

Mutta "suojamekanismit" ovat olemassa siksi, koska niiden täytyy suojella jotain. Eli ne ("suojamekanismit") eivät ole ongelman alkuperäinen syy.

Ongelma alkaa pankkien pyörittämästä velkapyramidiponzijärjestelmästä. Eli oikea ongelma on rahan "syntymekanismissa". Tämä ongelma on ollut olemassa aina, eikä sitä ole kukaan, "suojamekanismeista" riippumatta, koskaan kyennyt hallitsemaan. Pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus on kerta kaikkiaan liian epävakaa minkäänlaisen edistyksellisen yhteiskunnan pyörittämiseen.

Jokainen joka väittää, että julkisen sektorin supistaminen on ratkaisu ahdinkoomme on väärässä. He puhuvat asian vierestä. Se on sitten täysin toinen asia tekevätkö he tämän tarkoituksellisesti tai tietämättään.

Tällä hetkellä, nykyisessä tilanteessa, julkisen sektorin supistaminen menisi täysin IMF "keittokirjan" mukaisesti. "Rakenteellinen uudistaminen" on IMF slangia. Ja tämän "uudistuksen" tulokset on hyvin dokumentoitu sekä tiedossa.

Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Neofeodalismi tai velaton raha.

Juu-ja-joo. Olet oikeassa. Julkisella sektorilla on ongelmia. Olen samaa mieltä. Mutta siitä (julkisesta sektorista) tuli ongelma (rahallisesti), koska siitä tehtiin sellainen.

Ei kommentteja: