22.12.2010

Tyhmäähän se olisi.

Banks Best Basel as Regulators Dilute Capital Rules
More than 500 representatives from 27 nations, including top regulators and central bankers, met dozens of times this year to hammer out 440 pages of new rules to govern the world’s banks.
...
The committee’s most significant achievement, members say, an agreement to increase the amount of capital banks need to hold, won’t go into full effect for eight years.
...
There will be changes, but not fundamental changes to the banking model,” said Sheila Bair, who as chairman of the U.S. Federal Deposit Insurance Corp.
...
Huono Suomennos:
Yli 500 edustajaa 27 maasta, mukaan lukien ylimmät sääntelyviranomaiset sekä keskuspankkiirit, kokoontuivat kymmeniä kertoja tänä vuonna vasaroidakseen 440 sivua uusia sääntöjä, joilla säänneellään maailman pankkeja.
...
Komitean merkittävin saavutus, jäsenien mukaan, on sopimus korottaa pääomaa jota pankkien täytyy pitää, joka ei tule täysimääräisesti voimaan kahdeksaan vuoteen.
...
"Tulee olemaan muutoksia, mutta ei perustavaa laatua olevia muutoksia pankkitoimintamallissa", sanoi Sheila Blair, joka on ameriikan ihmemaan Federal Deposit Insurance Corp puheenjohtaja.
...
Kerrataanpas taas kerran minkälainen onkaan pankkien toimintamalli:
- Pankit luovat laillisella kirjanpitokikkailulla vain-ja-ainoastaan lainattavan pääoman.


- Kyetäksesi maksamaan lainasi korot on jonkun muun otettava velkaa sinun jälkeesi, sillä korot maksetaan omasta tai toisen ottamasta velasta.
Se, mikä tekee tästä touhusta äärimmäisen vaarallisen on se, että koko kierrossa oleva rahamäärä on luotu tällä mekanismilla. Tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että koko yhteiskuntajärjestelmämme on täysin riippuvainen pankeista ja niiden pyörittämästä velkapyramidiponzihuijauksesta.
Näin yli 150 maassa.
Mitäs sitä hienoa ponzia rikkomaan. Tyhmäähän se olisi.

Ei kommentteja: