17.12.2010

Velkakirjaponzin kitkerä lopputulos.

Exclusive: ECB eyes seeking capital hike -c.bank sources
The European Central Bank is considering requesting an increase in its capital from euro zone member states, euro zone central bank sources told Reuters, as a cushion against any potential losses from its bond buying.
...
Huono Suomennos:
Euvostoliiton keskuspankki harkitsee pyytävänsä euvostoliiton jäsen valtioilta korotusta sen pääomaan, euvostoliittolaisen keskuspankin lähde kertoi Reuters:lle, puskuriksi valtion velkakirjojen ostamisesta aiheutuvia mahdollisia tappiota vastaan.
...
Ja jatkuu: ECB may ask states for more capital
...
One source said among the options being discussed was a doubling of the ECB's capital. Another source said it was not yet clear how much the bank would ask for.
...
Huono Suomennos:
...
Yksi lähde sanoi, että eräs keskustelluista vaihtoehdoista oli euvostoliiton keskuspankin pääoman kaksinkertaistaminen. Toinen lähde sanoi, ettei ollut vielä selvää kuinka paljon pankki pyytää.
...
Paljonkos sitä pääomaa onkaan? Voiko EKP mennä konkurssiin?
...
Sen osakepääomaa vastaava oma pääoma on vain 5,8 miljardia euroa, ja euromaiden kansalliset keskuspankit mukaan lukien koko eurojärjestelmän vastaava lukema 78 miljardia euroa.

Taseen loppusumma – eli kaikkien varojen ja vastuiden kokonaismäärä – on EKP:llä 138 miljardia euroa ja koko eurojärjestelmällä yhteensä 1 915 miljardia euroa.

Oman pääoman suhde kaikkiin vastuisiin on niin EKP:llä itsellään kuin koko eurojärjestelmällä nelisen prosenttia. Tämä merkitsee toisin sanoen, että EKP:n ja eurojärjestelmän tasetta kannattelee noin 24-kertainen velkavipu.

...
Ja sitten kävi näin: European Central Bank Hikes Capital From €5.76 To €10.76 Billion, Cuts Its 331x Leverage In Half
As we speculated earlier in the week, the ECB just confirmed it is doubling its reserve capital from a token €5.8 billion to €10.8 billion.
...
Huono Suomennos:
Kuten tällä viikolla aikaisemmin spekuloimme, euvostoliiton keskuspankki on varmistanut tuplanneensa reservi pääoman symbolisesta 5.8 miljardista aina 10.8 miljardiin euroon.
...
Tämähän nyt oli täysin selvää, koska: Does the ECB/Eurosystem have enough capital?
...
No, the Eurosystem will not encounter the ‘Iceland problem’. It will always be able to create euro base money (either by issuing additional euro currency or by increasing euro bank reserves and similar deposits held with the Eurosystem by eligible counterparties) by any amount required to maintain its solvency.
...
Huono Suomennos:
...
Ei, eurojärjestelmä ei tule kohtamaan "Islannin ongelmaa". Se kykenee aina luomaan euroja (joko laskemalla liikkeelle euro valuuttaa tai kasvattamalla pankkien reservejä sekä vastaavan kaltaisia talletuksia eurojärjestelmässä siihen oikeutetuille vastapuoliile) mitä tahansa vaadittuja määriä ylläpitääkseen sen maksukykyä.
...

Ennen muinoin ihmiset (mm. rikkaat) "sijoittivat" rahojaan ostamalla valtionvelkakirjoja, koska mikään eikä kukaan ollut varmempi lainan takaisin maksaja kuin valtio. Tähän oli olemassa useita syitä mm. rahan luonti- sekä verotusoikeus ja ennen kaikkea työkalut pääoman liikkuvuuden rajoittamiseen.

Näin velkakirjaponzi toimi ennen kuin harhaanjohtajat toteuttivat (uusliberaalisia) laki uudistuksia, jotka romuttivat velkapyramidiponzihuijauksen "suojamekanismit". Ennen kuin euvostoliittoon liittyneet maat menettivät talouspolitiikan "suitset" ja niistä (maista) tuli auttamattomasti pankkijärjestelmän loppukäyttäjiä.

Ja nyt, tämän koko homman lopputulos (valtion velkakirjojen osalta) on siis selvä: Eurobond Trading Desk Commentary: "The ECB Is The Only Buyer Out There Right Now"
... Courtesy of a very spot on trading desk comment, we can confirm that nobody but the ECB is buying Greek, Portuguese, and Irish bonds.
...
Huono Suomennos:
... Huomaavaisen kaupankäyntiyksikön jämpti kommentti, voimme todeta, ettei kukaan muu paitsi euvostoliiton keskuspankki osta Kreikan, Portugalin sekä Irlannin velkakirjoja.
...
Eli tällä hetkellä ainakin Kreikan, Portugalin sekä Irlannin osalta velkakirjaponzi nousi uudelle sekä täysin kestämättömälle tasolle:
Pankit lainaavat euvostoliiton keskuspankilta rahaa 1% korolla. Tämän rahan pankit lainaavat eteenpäin 2-3% korolla (suosittelen huomioimaan, että pankit kymmen tai jopa satakertaistavat keskuspankilta lainaamansa rahan). Sitten tällä rahalla ostetaan valtionvelkakirjoja 4-7% korolla. Ja loppujen lopuksi valtion velkakirjat ostaa euvostoliiton keskuspankki.
+
Valtion velkakirjojen korot maksetaan kansalaisilta kerätyillä verotuloilla. Nämä (verotulot) ovat täysin riippuvaisia a) vientituloista (jotka ovat täysin riippuvaiset toisessa maassa otetusta sekä kiertoon kulutetusta lainasta) sekä b) kansalaisten, kuntien, yritysten sekä valtion ottamasta ja kiertoon kuluttamasta velasta.
+
Uusliberaaliset uudistukset (mm. rikkaita sekä koroilla elämistä suosiva verotus, pääoman vapaaliikkuvuus jne) aiheuttavat sen, että osa lainatusta rahasta (valtion, yksityisten, kuntien jne.) "valuu" valtion rajojen ulkopuolelle.
+
Korkea velkaantumisaste tarkoittaa korkeita lainanhoitokustannuksia. Ts. suurin osa valtionvelkakirjoilla lainatusta rahasta palautuu takaisin pankkeihin.
=
Täydellinen kykenemättömyys hoitamaan valtion (yksityisestä puhumattakaan, koska korot pitävät tästä huolen) velkaa.
Mitä tämä nyt sitten kaiken kaikkiaan oikein tarkoittaa? Herra Kanilla tulee pari asiaa mieleen.
- Valtioiden jatkuva ja loputon velkakierre, jossa jokaisen lainan lainaehtojen myötä lainsäädäntöä muutetaan suotuisammaksi velkojille sekä monikansallisille yrityksille.
- Keskuspankkikartelli pitää itse itseään pystyssä ostamalla valtioiden velkakirjoja (valtiolle jää mustamaija).
- Euvostoliiton jäsenvaltioita ollaan valjastamassa yksityisten osakeyhtiöiden, joita pankeiksi kutsutaan,  perintätoimistoiksi (verotusta ilman edustusta).
- Jokainen euvostoliiton maa tulee "kaatumaan" euvostoliitto/IMF saattohoitoon. Ranska, UK sekä Saksa eivät tule olemaan poikkeus. Paitsi että siinä vaiheessa kuin em. maat alkavat horjumaan, aletaan puhumaan uusista säännöistä. Ns. Uudesta Maailman Järjestyksestä, jonka tarkoituksena on kirjoittaa rahajärjestelmän pelisäännöt uusiksi.
- Harhaanjohtajat tietävät tilanteen täydellisen mahdottomuuden ja ovat pelaamassa aikaa koko rahajärjestelmän (euro sekä dollari) hallittuun purkamiseen (2013?). Siksipä he eivät tee mitään sellaista, joka korjaisi ongelmaa millään tavalla (tästä syystä velkaa velan päälle).

Ei kommentteja: