28.12.2010

Kuningas on supissut.

Thanks for the tip Washington.

WikiLeaks cables: Mervyn King plotted banks bailout by four cash-rich nations
...
The leak may allow King to claim that he – rather than Gordon Brown – was one of the brains behind the bailout of the banks, which took place in October 2008.
...
Huono Suomennos:
...
Vuoto saattaa sallia King:n väittää että hän - eikä Gordon Brown - oli yksi pankkien taloudellisen pelastamisen takana olleista aivoista, joka tapahtui lokakuussa 2008.
...
US embassy cables: Mervyn King says in March 2008 bailout fund needed
...
Since last summer, the nature of the crisis in financial markets has changed. The problem is now not liquidity in the system but rather a question of systemic solvency, Bank of England (BOE) Governor Mervyn King said at a lunch meeting with Treasury Deputy Secretary Robert Kimmitt and Ambassador Tuttle.
...
Systemic Insolvency Is Now The Problem
...
Huono Suomennos:
...
Viime kesästä asti, rahoitusmarkkinoiden kriisin luonne on muuttunut. Ongelma ei enää ole järjestelmässä olevasta likviditeetistä, vaan pikemminkin kysymyksessä on koko järjestelmän (systeeminen) maksukyky, Englannin (keskus)pankin (BOE) puheenjohtaja Mervyn King sanoi lounas tapaamisella valtiovarainministeriön apulaisministerille Robet Kimmitt:lle sekä Suurlähettiläs Tuttle:lle.
...
Koko järjestelmän (systeeminen) maksukyvyttömyys on nyt se ongelma.
...
Ja kaiken lisäksi Herra King:llä oli jo tuolloin (vuoden 2008 marraskuussa) raamit siihen miten ja kuinka pankkijärjestelmä pelastetaan:
...A coordinated effort among central banks and finance ministers may be needed to develop a plan to recapitalize the banking system.
...
He said we need to find an auction system where banks could move paper they want to sell without fear of stigma that the market views selling at a low price as a sign that a bank is in trouble.

...
Hirvittävän huono Suomennos:
...
Saatetaan tarvita keskuspankkien sekä valtionvarainministerien keskuudessa koordinoitu ponnistus suunnitelman laatimiseen pankkien pääomittamisesta.
...
Hän sanoi että meidän täytyy löytää huutokauppajärjestelmä, jossa pankit voivat liikutella papereita joita ne haluavat myydä ilman pelkoa leimautumisesta markkinoiden näkemyksellä, että alhaisella hinnalla myyminen on merkki vaikeuksissa olevasta pankista.
...
Äläpäs vielä hättäile. Ei tämä vielä tähän lopu.
...The King proposals were not casual ideas developed in the course of luncheon conversation. It was clear that his principal objective in the meeting was to outline his outside-the-box thinking for Kimmitt. King included very few details about his proposals and was content to present broad concepts, thereby planting the seeds for future discussion.
Huono Suomennos:
... King:n ehdotukset eivät olleet satunnaisia ideoita, jotka kehittyivät lounaan aikaisessa keskustelussa. Oli selvää, että hänen pääasiallisena tarkoituksenaan tapaamisessa oli hahmotella laatikon ulkopuolista ajatteluaan Kimmitt:lle. King sisällytti hyvin vähän yksityiskohtia ehdotuksiinsa ja oli tyytyväinen esitellessään laajempia käsitteitä, siten istuttaen siemenet tulevaa keskustelua varten.
...

Herra Kani jaksaa hämmästellä keskuspankkikartellin kyvykkyyttä. Se vain on kerta kaikkiaan loppumatonta (puhumattakaan rahan luomisesta tyhjästä).

Keskuspankkikartellin edustajat ovat valovuosia edellä harhaanjohtajia (poliitikkoja) sekä talouspappeja. He ovat ennustaneet, analysoineet, ymmärtäneet, jauhaneet sekä pureskelleet vuonna 2008 alkaneen taloudellisen kriisin huomattavasti ennen muita.

Ei sinänsä mikään ihme. BASEL II, joka implementointiin vuosien 2006-2008 välisenä aikana, oli keskuspankkikartellin käsialaa. Se (BASEL II) nosti vakavaraisuusvaatimusta. Pankkien vakavaraisuusvaatimuksen kasvattaminen aiheuttaa lainahanojen sulkeutumisen ja sitä kautta systeemisen maksukyvyttömyyden.... Laman.

Anteeksi Herra Lama. Ei mitään sellaista, joka koskettaisi sinua.

Enää jää nähtäväksi, että mitä muuta jännää keskuspankkikartellin edustajat ovat harhaanjohtajien korviin supisseet.

Ei kommentteja: