9.3.2012

Vähän vielä lisää TARGET2:sta

Vähän vielä lisää TARGET2:sta, mutta tällä kertaa loppuhuipennuksella.

Centre for European Policy Studies - TARGET2 Unlimited (PDF):

Figure 2 above shows the dynamics of the TARGET2 mechanism and the flight of German capital out of Ireland (flowing back into Germany). Firstly, German banks reduce their exposure to Ireland. Foreign claims (item 1) of the German banking sector are declining, mirroring a reduction of foreign liabilities in the Irish banking sector’s balance sheet (item 2). While also reducing their domestic and foreign claims, Irish banks fill the gap left by the reduction in (foreign) financing sources by (over-)relying on central bank credit (item 3). As a result, open market operations increase (item 4) in the asset side of the Central Bank of Ireland‘s (CBI) balance sheet, and a similar increase in TARGET2 liabilities (item 5) follow. As the ECB intermediates the transfer of bank deposits – via TARGET2 – to the BB, the ECB’s TARGET2 liabilities to BB increase (item 7).  In its turn, BB books TARGET2 outflows among its assets (item 8) and credits the proceeds on the account of the recipient German bank (item 9). The German banking system, whose claims on the central bank have increased (item 10) now holds liquidity in excess of their reserve requirements. In order to minimise low-remunerated ‘excess’ liquidity (item 10), German banks reduce their reliance on refinancing operations at the BB (item 11), which is equivalent to declining claims of BB on German banks (item 12) and a reduction of liquidity (item 9).
...
Since the start of the crisis, claims on Irish banks (as well as TARGET2 liabilities in the CBI balance sheet) have sharply increased. This increase has been mirrored by an increase of TARGET2 claims (substituting previous claims on German banks) in the BB’s balance sheet.
Hevletin huono Suomennos:
Kuvio 2 esittää TARGET2 mekanismin dynamiikan sekä Saksan pääoman paon pois Irlannista (palaten takaisin Saksaan). Ensinnäkin Saksan pankit vähentävät altistumistaan Irlantiin. Saksan pankkisektorin ulkomaiset saamiset (item 1) vähenevät, peilaten ulkomaisten velkojen vähenemistä Irlannin pankkisektorin taseesta (item 2). Samalla tämä vähentää koti- ja ulkomaisia saamisia, Irlantilaiset pankit täyttävät (ulkomaisten) rahoituslähteiden alenemisesta jääneen aukon (yli)luottaen keskuspankin luototukseen (item 3). Tämän seurauksena, avomarkkinaoperaatiot kasvattavat (item 4) Irlannin keskuspankin (CHI) taseen vastattava-puolta, ja vastaavasti TARGET2 velat (item 5) kasvavat perässä. Koska euvostoliiton keskuspankki välittää pankkitalletusten siirron - TARGET2:n kautta - BundesBank:lle (BB), euvostoliiton keskuspankin TARGET2 velka BB:lle kasvaa (item 7). BB puolestaan kirjaa TARGET2 ulosvirtaukset (Suom.huom. ?) varallisuudeksi (item 8) ja siinä samalla luotottaa vastaanottavan Saksalaisen pankin tiliä. Saksan pankkijärjestelmä, jonka saamiset keskuspankilta kasvoivat (item 10) omistaa nyt likviditeettiä (suom.huom. rahaa) yli varantovelvoitteensa. Minimoidakseen kannattamattoman 'ylimääräisen'  likviditeetin (item 10), Saksalaiset pankit vähentävät riippuvuuttaan BB:n jälleenrahoitustoimiin (item 11), joka vastaavasti laskee BB:n saatavia Saksalaisilta pankeilta (item 12) sekä alentaa likviditeettiä (item 9).
...
Kriisin alun jälkeen, saamiset Irlantilaisista pankeista (kuten TARGET2 velat CBI:n taseessa) ovat kasvaneet jyrkästi. Tämä kasvu peilautuu BB:n taseessa TARGET2 saamisiksi (korvaten Saksan pankkien aikaisemmat saatavat).
Nonih, nyt kun TARGET2 -järjestelmän toimintaperiaate on selvä niin voimmekin jatkaa kohti loppuhuipennusta.

Edellisen perusteella herra Kani on nyt sellaisessa käsityksessä, että seuraava kuva: Saksaa jo hirvittää, Suomi maksaa mukisematta:

Tarkoittaa tätä:
... euvostoliiton keskuspankki mahdollisti (TARGET2 -järjestelmällä) Irlantilaisille ja Kreikkalaisille myönnettyjen lainojen (joita he eivät ikinä tule maksamaan) "muuntamisen" täysin turvallisiksi talletuksiksi Saksan keskuspankissa sijaitseville tileille (kuvassa DE).
Jolloin tämä Zyskowicz vastaa target-kyselyyn
Suomen kansantalouden ja pankkisektorin säästyttyä kriisiytymiseltä, Suomen Pankki kuuluu niiden keskuspankkien joukkoon, jotka nettomääräisesti vastaanottavat merkittäviä määriä rahapoliittisia talletuksia ja siten omaavat näitä velkaeriä vastaavan saatavan Euroopan keskuspankilta. Koska kansallisen keskuspankin TARGET 2 -saatava on saatava Euroopan keskuspankilta, ei siihen liity luottoriskiä.
on täydellisen väärin ymmärretty miten-ja-kuinka rahaa  TARGET2 -järjestelmässä luodaan sekä minkälaisia "hyödyllisiä asioita" (arvopapereita, velkakirjoja jne.) on velkojen vakuutena käytetty.

Kuka on oikeassa? Mikä on totuus? Mitä hele...


Kiitoksia Kapteeni. Veit sanat Kanin suusta.

8 kommenttia:

JL kirjoitti...

Tutkimattomat ovat Herran tiet.
vrt. Lloyd Blankfein Goldman Sachs
"Me teemme Jumalan työtä!"

Anonyymi kirjoitti...

Target2-kuviossa vesirajan eli nollarajan yläpuolella olevat valtiot tuntuvat olevan AAA-luotettavia. Saksalla eniten saamisia ja Suomen pääkin on vähän pinnan yläpuolella happea ryystämässä.

Vesirajan yläpuolella happea riittää ilman happiletkuja. Jos happiletkut irroitetaan niin meneekö target2 + - nollaksi.

Onko Target2 pelastamisen kohde ? Ihmisistähän ei välitetä, se on jo tullut sekväksi.

jari ojala kirjoitti...

Piirtelin hetken käppyröitä ja yritin selkeyttää ajatuksiani. Haluaisin mielelläni kuulla Kanin kommentit päätelmiini, vaikkei tämä ajatusleikkini suoranaisesti juuri tähän artikkeliin kuulukkaan.

Kun suljettu järjestelmä esim. Suomi ottaa velkaa, niin hetkellisesti järjestelmässä rahamäärä kasvaa, josta seuraa bkt:n kasvua jne. Pitkässä juoksussa rahamäärä kuitenkin vähenee, koska järjestelmästä poistuu lyhennysten lisäksi korot (korkoja ei palauteta tässä järjestelmään). Tästä taas seuraa, että ainoa todellinen keino kasvattaa Suomen varallisuutta/bkt:tä tms. on vienti. Viennin ollessa suurempi kuin tuonnin, niin käytännössä Suomi saa tuotteistaan voittoa, jota voidaan yhtä hyvin kutsua koroksi. Näin maat saadaan tappelemaan keskenään vientituloista. Ennen vanhaan sodissa valloitettiin maita ja laitettiin valloitetut maksamaan voittajan maahan verotuloja. Valloittajan "elintaso" nousi. Nykyään valloitetaan muita maita viennillä, josta kerätään "veroja" omaan maahan. Maiden pitää olla kilpailukykyisiä, jotta sen tuotteet menevät kaupaksi. Kreikan siis pitää saada vientinsä vetämään, mikäli se aikoo toipua "konkurssistaan". Kysymys kuuluu, mitä Kreikka pystyy viemään? Mistä muut maat ovat valmiita maksamaan?

Vientiteollisuus on huolissaan Suomen kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla. Onko aihetta?

Suomen huoltosuhteesta tuntuu kaikki olevan huolissaan. Lapsia syntyy vähän, joten uusia velanottajia on tulevaisuudessa vähän. Erästä sketsihahmoa lainatakseni, haittaaks se?

Ebolakani kirjoitti...

"Piirtelin hetken käppyröitä ja yritin selkeyttää ajatuksiani. Haluaisin mielelläni kuulla Kanin kommentit päätelmiini, vaikkei tämä ajatusleikkini suoranaisesti juuri tähän artikkeliin kuulukkaan. "

Olet juuri paljastamassa maailman toiseksi suurinta huijausta.

Kani auttaa hieman.

http://ebolakani.blogspot.com/2011/09/n-duighn.html

http://ebolakani.blogspot.com/2012/02/suuri-ja-armoitettu-kilpailukyky.html

jari ojala kirjoitti...

OK! Korko on siis tuontia, joka on katettava viennillä siten, että viennistä on saatava korko+voitto. Voitto lisää maan "rahallista" hyvinvointia, ja siis samalla kurjistaa muiden maiden elinoloja. Jotta voittoa saadaan, niin maan on oltava kilpailukykyisin myytäessä samaa tuotetta, tai ostajan on oltava hullu/hölmö. Korko on siis se mainitsemasi ase, jolla maa pakotetaan pääoman tahtoon. SURULLISTA!

Jani kirjoitti...

Olen nyt seurannut blokiasi jonkin aikaa mielenkiinnolla ja pidän kovasti tavastasi katsoa asioita hieman valtavirrasta poikkeavasti!

Sellainen kysymys on pakko esittää, että onko arvon Kani käyttänyt taloustuntemustaan oman vaurautensa kasvattamiseen esim. sijoittamalla, säästämällä tai kunnon lainakiikulla?

Ja ihan yleisestikin mitä mieltä olet tässä maailmantilanteessa siitä, kuinka yksityishenkilön kannattaisi taloudellisesti toimia?

Ebolakani kirjoitti...

"Ja ihan yleisestikin mitä mieltä olet tässä maailmantilanteessa siitä, kuinka yksityishenkilön kannattaisi taloudellisesti toimia?"

kani ei osaa sanoa. Pahoittelut.

Ebolakani kirjoitti...

"Korko on siis tuontia, joka on katettava viennillä siten, että viennistä on saatava korko+voitto. "

Voi tämän näinkin laittaa.

Kani on ajatellut asian menevän niin, että paikallisten pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus pakottaa maan tekemään mitä tahansa vienti tulojen eteen.