30.7.2010

Feodaaliselta ajalta.

China’s Policy Checkmate
Paljon asiaa. Ei yhtään kuvaa. Tämä pisti silmään:
...
European governments need not have borrowed from banks. They could have monetized their own debt. But the vested interests that are left over from feudal times – the landed aristocracy and the banking class – have fought back against the reforms early in the 20th century, to mount an economic Counter-Enlightenment. The population no longer can afford a good education. Emigration is stepping up. Labor’s wages are being squeezed. Governments are running deficits as result of not taxing wealth, but are taxing labor and raising its price, making the products of labor uncompetitive in world markets.
... 
Huono Suomennos:
...
Euroopan maiden hallituksien ei tarvitse lainata pankeista. Ne olisivat voineet setelirahoittaa velkansa.  Mutta Feodaaliajoilta jäänteenä olevat vallankäyttäjät - tila-aristokraatit ja pankkiiriluokka - ovat taistelleet uudistuksia vastaan 20. vuosituhannen alusta asti, pannakseen toimeen taloudellisen VastaValistumisen. Väestöllä ei enään ole varaa hyvää koulutukseen. Siirtolaisuus on kasvamassa. Työläisten palkkoja supistetaan. Hallitukset alijäämä (kestävyysvaje) johtuu siitä, ettei vaurautta veroteta, mutta sen sijaan verotetaan työtä ja se (vero) nostaa sen (työn) hintoja, tehden työvoiman tuotteista kilpailukyvyttömiä maailmanmarkkinoilla.
...
Kun Michael Hudson on oikeassa, hän on oikeassa.

Ei kommentteja: