7.10.2010

Saksan ydinkäyttöinen Panzerkampfwagen.

Germany's Massive Rebound Has Nothing To Do With Exports To Europe
Germany's exports to the rest of the world, not a dominance in European demand, has been the driving force behind the growth of its economy, according to Deutsche Bank.
...
Aivan järkyttävän huono Suomennos:
Saksan vienti muualle maailmaan, euroopan kysynnällä ei ole määräävää asemaa, on ollut kantava voima sen talouden kasvun takana, Deutsche Bank:n mukaan.
...
Eli Saksan massiivisella nousulla ei ole mitään tekemistä euvostoliiton kanssa.
Okei...
Asiaan menee tavaraa, mutta kenelle siellä?
Germany - Federal Foreign Office
...
Since 2002, China has been Germany’s second biggest export market outside Europe, after the USA and ahead of Japan. 
...
German companies import far more goods from China than China does from Germany
, which for some years now has resulted in a German trade deficit, though this has been trending downwards again since 2008. In 2009, it stood at just under EUR 19 billion.

...
Huono Suomennos:
...
Vuodesta 2002 lähtien, Kiina on ollut Saksan toiseksi suurin vientimarkkina-alue Euroopan ulkopuolella, Ameriikan ihmemaan jälkeen ja ennen Japania.

...
Saksalaiset yhtiöt toivat huomattavasti enemmän tavaroita Kiinasta, kuin Kiina tuo Saksasta, joka on jo vuosien ajan johtanut Saksan kauppataseen alijäämään, vaikkakin tämä suuntaus onkin aleneva jälleen vuodesta 2008. Vuonna 2009 se oli hieman alta 19 miljardia euroa.
...
Foreign trade with the People’s Republic of China: high-quality technical products in high demand (PDF)
...
From 1980 to 2007, exports to China grew by an average 13% each year, while imports rose by even 17%.

...
Huono Suomennos:
...
Vuodesta 1980 vuoteen 2007, vienti Kiinaan kasvoi keskimäärin 13% joka vuosi, samaan aikaan tuonti nousi jopa 17%

...
No tästä ei tullut kyllä hullua hurskaammaksi. Vientiä on, mutta tuontia on vieläkin enemmän. Äsh!
Ollaan oikein laiskoja ja vilkaistaan kokonaiskuvaa: Strong Export Industry
...In 2009, Germany exported goods worth a total of 826.4 billion euros (18.5% less than in 2008), and its surplus of exports over imports tallied 155.4 billion euros.
...
Huono Suomennos:
...Vuonna 2009 Saksa vei tavaroita yhteensä 826,4 miljardin euron arvosta (18,5% vähemmän kuin vuonna 2008), ja sen viennin ylijäämä tuontiin nähden täsmäsi 155,4 miljardiin euroon.
...
Hienoa Saksalaiset! Hyvä hyvä... Mutta (aina se mutta): Finance, taxes and public service
... In 2009, a financial deficit of EUR 105,5 billion was recorded for all public budgets.
...
The debt (Credit market debt and loans for strengthening cash resources) recorded in the overall public budget ran up to EUR 1,694.4 billion at the end of 2009.
...
Huono Suomennos:
...Vuonna 2009, 105,5 miljardin euron taloudellinen vaje kirjattiin kaikista julkista talousarvioista.
...
Velka (luottomarkkinoiden velka ja kassavaroja vahvistavat lainat) kirjattiin kasvaneeksi koko julkisen sektorin budjetissa 1,694 miljardiin euroon vuoden 2009 loppuun mennessä.
...
Sama asia, mutta käppyrä:  Federal Statistical Office - Financial balance of public budgets

Ja jatkuu: European parliament - Household Indebtedness in the EU (PDF)
Kuvan otsikko (niin kuin noin): Yhteenlaskettu kotitalouksien velka EU27 vuosina 2004, 2007 sekä 2009 (miljoonaa euroa)

Saksassa tehdään ja toteutetaan täsmälleen samaa touhua kuin muuallakin euvostoliitossa.
Vuosien mittaan suurin osa ylijäämästä on maksettu lainanhoidon (lyhennykset+korot) myötä pankkeihin.
Suomeksi sanottuna: Pienikin tönäisy ja Saksan "mahtitalous", joka perustuu täysin pankkien pyörittämälle velkapyramidiponzihuijaukselle, kaatuu samalla tavalla kuin ameriikan ihmemaan vastaava: Mahtavasti sisäänpäin.

Missä on se Saksan ydinkäyttöinen Panzerkampfwagen, joka vetää euvostoliiton pois lama suosta? Herra Kani ei sellaista tässä näe. Itse asiassa päinvastoin. (Eli se vetää euvostoliiton suohon.)

Ei kommentteja: