8.10.2010

Vapaat markkinat. Missä?

Mikä seuraavista esimerkeistä kuvaa vapaita markkinoita parhaiten?
1. Jukka tapaa Pekan kadulla. Jukka haluaa ostaa Pekan takin kaivamalla taskustaan aseen ja kysyy: lyijyä vai takki?
2. Jukka tapaa Pekan kadulla. Jukka haluaa ostaa Pekan takin. Jukka tarjoaa siitä pottuja, oravannahkoja ja jopa possun. Pekka kieltäytyy. Jukka jää ilman takkia.
3. Jukka tapaa Pekan kadulla. Jukka haluaa ostaa Pekan takin. Jukka tarjoaa 75€. Pekka myy takkinsa Jukalle.
Yksi edellä mainituista esimerkeistä on vapaat markkinat. Mikä se on?

Mieti aivan rauhassa. On olennaisen tärkeää, että muodostat mielipiteesi tässä vaiheessa.

Oletko valmis? Hienoa! Ensimmäinen esimerkki on vapaat markkinat.

"Vapaat markkinat" tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ostaa mitä tahansa, millä tahansa hinnalla riippumatta yhteiskunnallisista, sosiaalisista, sosioekonomisista ja niin edelleen seurauksista ja/tai aiheuttamastaan kurjuudesta/riistosta. "Vapaat markkinat" ovat siis anarkismia puhtaimmillaan.
Anarkismi on taloudellisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista valtahierarkioista vapaata yhteiskuntaa tavoitteleva poliittinen ideologia.
...
Meillä Suomessa ei ole vapaita markkinoita. Tähän taas on olemassa yksi syy: laki.

Otetaan äärettömän huono esimerkki: Meillä (Suomessa) on laki omistusoikeudesta, kuluttajansuojasta, tuotesuojasta, työehtosopimuksista... laki siitä laki tästä. "Vapailla markkinoilla" ei tällaisia olisi.

Otetaan toinen äärettömän huono esimerkki: Uniform Commercial Code. Massiivinen paketti sääntöjä, lakeja ja sun muuta protokollaa, jonka tarkoituksen on harmonisoida ameriikan ihmemaan liiketoimet osavaltioiden välillä. "Vapailla markkinoilla" ei tällaista olisi.

Otetaan kolmas äärettömän huono esimerkki: "Merten perustuslaki" eli YK:n merioikeusyleissopimus. "vapailla markkinoilla" ei tällaista olisi.

Ja ennen kaikkea meillä on sopimus (laki) yhteisestä rahasta.

Meillä ei ole vapaita markkinoita. Markkinoita ei ole olemassa ilman yhteiskuntaa, yhteiskuntajärjestystä, lakia sekä tietenkin valtion väkivaltamonopolia.

Suomeksi sanottuna: markkinat ovat täysin riippuvaisia yhteiskunnista ja niiden säätämistä laeista.

Ja nyt kaikki yhteen ääneen: meillä ei ole vapaita markkinoita!

P.s.
Uusliberalismi on täysin oma lukunsa. Uusliberalismin tarkoituksena on muuntaa yhteiskunta lakien ja sääntöjen avulla Neofeodaaliseksi.

Ei kommentteja: