4.10.2010

Achnold... (jatkuu)

Jatko tälle.
Companies Fleeing California For Utah Over Confiscatory Tax Rate
Artikkelissa on törkeän pitkä lista (yli 70 nimeä) yrityksistä, jotka ovat pakenemassa Kaliforniasta.

Pääsyy joukkopakoon on Kalifornian hirveä liiketoimintaympäristö ja korkeat verot.

Herra Kani haluaa lähettää terveisiä Kalifornian kuvernöörille Herra Schwarzenegger:lle:
Solution to California's predicament is quite simple. Answer lies in the way money is "born". Debt is money. Money is debt. Therefore before Dollar can be spent, it has to be borrowed (with intrest of course).
This means that:
- it is not possible to remedy the problem of indebtedness by taking on more debt.
- it is not possible to mend a problem caused by debt through taxation (because all money is some one's debt).
It is imperative to start to think "outside of the box" or the state of California will be bankrupt in the next 24 months.
Huono Suomennos:
Ratkaisu Kalifornian ongelmaan on varsin yksinkertainen. Vastaus piilee siinä, miten raha "syntyy". Velka on rahaa. Raha on velkaa. Joten ennen Dollari voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).
Tämä tarkoittaa sitä, että:
- ei ole mahdollista korjata velkaantumisesta johtuvaa ongelmaa ottamalla lisää velkaa.
- ei ole mahdollista korjata
velasta johtuvaa ongelmaa verotuksella (koska kaikki raha on jonkun velkaa).
On välttämätöntä aloittaa ajattelu "laatikon ulkopuolelta" tai Kalifornian osavaltio on konkurssissa seuraavan 24 kuukauden aikana.

Ei kommentteja: