5.3.2012

Vielä kerran (hyper)inflaatiosta

Vielä kerran (hyper)inflaatiosta. Edelliset yritykset jäivät jotenkin valjuksi.

Mitkä ovat ne asiat, jotka määrittelevät käytettävissä olevan rahan mallin (nimen) sekä sen "arvon"? Vastaus tähän löytyy seuraavista kysymyksistä:
- Minkälaisia objekteja pankki suostuu vastaanottamaan lainanlyhennyksenä tai maksuna koroista?
- Minkälaisia objekteja valtio/kunta suostuu vastaanottamaan maksuna veroista?
- Minkälaisia objekteja oikeus määrää maksamaan esimerkiksi korvauksena kivusta ja särystä ja siihen rinnastettavasta kärsimyksestä?
Nämä kolme asiaa yhdessä määrittelevät rahan mallin (nimen) sekä sen "arvon" eli vaihdonvälineen. Miten? Syy on varsin yksinkertainen: jätä verot maksamatta ja saat sakkoja. Jätä sakot maksamatta ja joudut vankilaan. Jätä velkasi hoitamatta ja menetät (lainarahalla) hankkimasi omaisuuden.

Nämä kolme syytä (velka, verot sekä sakot) ovat ainoat syyt rahan "arvolle". Riippumatta siitä onko kyseessä kultakanta, FIAT-raha tai joku muu järjestelmä. Kun em. syyt poistetaan, rahalla ei enää ole "arvoa". Toisin sanoen millään vaihdonvälineenä käytettävällä objektilla ei ole olemassa itseisarvoa. Vaihdonvälineen arvo syntyy keinotekoisesti luodusta tai oikeasta tarpeesta, parhaimmillaan jopa korvien välistä.

Nyt kun olemme määritelleet rahan "arvon" niin voimmekin määritellä inflaation. Wikipedian mukaan inflaatio tarkoittaa:
Inflaatio tarkoittaa taloustieteessä rahan ostovoiman heikkenemistä sekä siitä aiheutuvaa hintojen nousua.
Määritelläänpäs ostovoima:
Ostovoima tarkoittaa taloustieteessä sitä, kuinka paljon hyödykkeitä käytettävissä olevalla varallisuudella voi ostaa. Jos hinnat nousevat mutta tulot pysyvät ennallaan, ostovoima laskee. ...
Hetkinen! Herra Kanin valikoiva dysleksia tekee temppujaan. Lukeeko inflaation määritelmässä tosiaan näin, että (rahan) ostovoiman heikkeneminen aiheuttaa hintojen nousun. Mutta ostovoiman määritelmässä lukee että mikäli hinnat nousevat mutta tulot pysyvät ennallaan, ostovoimaa laskee? Tässä ei ole mitään järkeä. Korjataan se!
Inflaatio tarkoittaa hintojen nousua joka aiheuttaa ostovoiman heikkenemistä.
Noniin! Nyt tämä näyttää loogiselta ja on jopa perusteltavissa. Oletko ikinä lukenut maasta jossa inflaation vauhdin kasvu aiheutui ostovoiman eli palkkojen alenemisesta? Et ole, sillä jokaisessa inflaation runtelemassa maassa hinnat kasvoivat ensin. Ja vasta tämän jälkeen yritettiin epätoivoisesti ylläpitää kansalaisten ostovoimaa palkkoja nostamalla sekä toteuttamalla hintasäännöstelyä.

Herra Kani kykenee löytämään muutamia syitä miten-ja-kuinka hinnat voivat kasvaa:.
- palkat
- tuotantokustannukset
- lainanhoitokustannukset
- verot tai muut pakolliset maksut
- voittomarginaalin kasvattaminen
- raaka-aineiden hintojen kasvu
Mutta yksikään em. hintoihin vaikuttava asia (verot, palkat jne.) eivät mitenkään voi aiheuttaa esimerkiksi 89 700 000 000 000 000 000 000 prosentin vuosi-inflaatio vauhtia.

Maailmassa on olemassa täsmälleen yksi paikka, missä yksi euro voi muuttua kirjaimellisesti 0,5 euroksi tai jopa täysin arvottomaksi ja näin aiheuttaa vaikkapa 89 700 000 000 000 000 000 000 prosentin vuosi-inflaatio vauhdin. Arvaatko mikä tämä paikka on? Aivan oikein! Valuuttamarkkinat

Kani huomautus! Kelluvan valuutan "arvo" määräytyy valuuttamarkkinoilla sen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Näin ollen kelluvan valuutan inflaatio tarkoittaa devalvointia ja deflaatio tarkoittaa revalvointia.

Mutta jotain puuttuu. Valuutan vaihtoarvon muuttuminen on aina seurausta jostain. Mikä onkaan syy tälle seuraukselle? Herra Hudson osaa vastata tähän kysymykseen:
“every hyperinflation in history stems from the foreign exchange markets.  It stems from governments trying to throw enough of their currency on the market to pay their foreign debts.”
Huono Suomennos:
"jokainen hyperinflaatio historiassa on peräisin valuuttamarkkinoista. Se juontuu hallitusten pyrkimyksestä heittää tarpeeksi omaa valuuttaansa markkinoille maksaakseen ulkomaiset velkansa."
Ja tämä tässä selittää sen, mitä tapahtui Weimarin tasavallassa (Markka oli sidottu kultaan. Sotakorvaukset täytyi maksaa kullassa tai ulkomaisessa valuutassa) sekä Zimbabwen (Mugabe ostatti valuuttamarkkinoilta Zimbabwen dollareilla ameriikan dollareita maksaakseen ameriikan dollareissa arvotettua ulkomaan velkaa sekä tuontia) ja monta muutakin vastaavankaltaista tapausta.

Kani huomautus! Maa jonka valuutan vaihtoarvo painuu valuuttamarkkinoilla lähelle nollaa, saa tuottaa mitä ja kuinka paljon tahansa, eikä se silti kykene selviytymään edes ulkomaisen velan koroista. Vaihtoarvon ylläpitämisestä puhumattakaan. Itse asiassa maa, jonka valuutan vaihtoarvo painuu nollaan, ei kykene ostamaan edes öljyä, joka on käytännöllisesti katsoen kaiken tuotannon perusta. Toisin sanoen pelkkä tuotannon romahtaminen ei voi aiheuttaa massiivista hintojen kasvua (hyperinflaatiota).

Mutta ei tässä vielä kaikki! Kun "sijoittajat" huomaavat, että jonkin maan valuutan "arvo" on romahtamassa, he käytännöllisesti katsoen "dumppaavat" omistamansa valuutan sitä käyttävän maan pörssiin eli ostavat mitä tahansa, mikä ei ole naulattu kiinni. Tämä selittää sen, miksi hyperinflaatioon romahtavan maan pörssissä alkaa kauhea kuhina. Ja tämä aiheuttaa mm. sen, että paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden hinnat karkaavat pilviin, joka aiheuttaa hintojen nousun ja.... noh, vasta tulostettu raha tuli takaisin kotiin (eihän sillä muutakaan paikkaa ole).

Kani huomatus! Niin kauan kuin ameriikan dollaria käytetään öljykaupassa (petrodollari) sekä reservivaluuttana ei tämän valuutan "arvolle" tule tapahtumaan yhtään mitään. Itse asiassa ameriikka voi tulostaa dollareitaan niin paljon kuin sielu sietää, koska jokaiselle uudelle dollarille löytyy käyttöä muualta(kin) kuin pelkästään kotimarkkinoilta. Jos ameriikka dollari menettää em. statukset...noh, se on sitten adios muchachos ameriikan ihmemaa. Mukavaa hyperinflaatiota.

Ja sitten onkin kysymysten aika!
Onko kierrossa olevan rahamäärän kasvattaminen aina inflatorista (hintoja kasvattavaa)?
Vastaus on ällistyttävän yksinkertainen: kyllä. Juu-u. Luit oikein. Riippumatta siitä miten tai kuinka kierrossa olevaa rahamäärää kasvatetaan, se loppujen lopuksi aina aiheuttaa kasvua tuotteiden sekä palvelujen hinnoissa.
Tarkoittaako tämä sitten sitä, että rahan kvantiteettiteorian väite pitää paikkansa eli "rahavarannon tuplaus tuplaa hintatason"?
Kyllä ja ei (ohitetaan se kaava, se on täyttä roskaa!).

Reaalitaloudessa (talouden sektorit jotka tuottavat rakennuksia, koneita jne.) ei ole olemassa mitään mekanismia, joka automaattisesti reagoisi kierrossa olevan rahamäärän kaksinkertaistumiseen. Kyllä, kyllä, olet täysin oikeassa. Toimeliaisuus kasvaa julmasti, kun kierrossa oleva rahamäärä kasvaa. Mutta seuraavatko palkat kierrossa olevan rahamäärän kasvua?Eivät seuraa. Ja niinpä ainoa taloudessa toimiva sektori, joka aina reagoi kierrossa olevan rahamäärän kasvuun, on ns. FIRE sektori. Tämä koostuu rahoitus-, vakuutus- sekä kiinteistönvälitys -sektoreista. Eli mikäli kierrossa olevan rahamäärän kaksinkertaistaminen tapahtuu mm. "sijoittamisen", keinottelun, spekuloinnin, asuntovarallisuuden(tm) kautta niin kyllä vain hinnat kasvavat ja vieläpä täysin hallitsemattomasti.

Toiseksi, rahavarannon on kaksinkertaistuttava. Itse asiassa sen on moninkertaistuttava! Juu-u. Luit taas kerran oikein. Rahavarannon tuplaaminen (jonkin aikajakson sisällä) on järjestelmän ylläpidettävyyden kannalta pakollista. Miksi? Tässä muutama syy.
Väestö:
Wikipedian mukaan vuonna 1910 Suomessa asui 2 943 400 kansalaista. Mikäli edelleenkin käyttäisimme samaa rahamäärää, joka oli kierrossa vuonna 1910, miltä luulisit työllisyystilanteen näyttävän?
Erikoistuminen:
Raha mahdollistaa erikoistumisen. Mikäli edelleenkin käyttäisimme vuoden 1910 rahamäärää, olisiko meillä olemassa sellaisia ammatteja kuin vakuutusvirkailija, biotekniikan insinööri tai vaikkapa kulttuuriohjaaja?
Tuonti ja vienti:
Tarvitseeko tätä edes selittää?
Kani huomautus! Tässäpä oikeastaan kolme syytä, miksi jokainen harvinaiseen metalliin "sidottu" rahajärjestelmä on aina kaatunut omaan mahdottomuuteensa.

Kani huomautus! Riippumatta siitä onko kyseessä kultakanta, FIAT-raha tai joku muu järjestelmä säästäjät kärsivät aina. Vaihdonväline ei ole omaisuuden muoto. Vaihdonvälineellä hankitaan omaisuutta.

Eli kierrossa olevan rahamäärän on kasvettava. Sen on mukauduttava väestönkasvuun, taloudelliseen toimeliaisuuteen sekä erikoistumiseen. Oikeastaan kysymys onkin siinä, että tapahtuuko rahamäärän kasvu rakenteellisen muutoksen vai rakenteellisen kehityksen kautta (näissä kun on hevletin suuri ero!)
Noh, jos kerran rahavarannon, eli kierrossa olevan rahamäärän, kaksinkertaistaminen on pakollista, miksi sitten inflaation vauhtia edes mitataan ja tarkkaillaan?
Vastaus löytyy siitä mitä tapahtuu, kun tietty mitattu raja-arvo ylitetään. Otetaan esimerkiksi euvostoliitto:
Euvostoliitossa inflaatiovauhti on useiden hintojen muutosvauhtien keskiarvo.

Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että euvostoliitossa "inflaatio" lasketaan näin: Asetetaan indeksi=100 esim. vuoden 2005 hintojen mukaan (eli indeksi 2005=100) ja se on siinä.
Kun inflaation vauhti kasvaa enemmän kuin tietyn prosenttimäärän vuodessa, euvostoliiton keskuspankki reagoi siihen korkojen nostolla. 127% (riippuu koroista) velkaan perustuvassa järjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, että euvostoliiton keskuspankin ohjauskorko on ase. Se on Magnum 44, joka on asetettu jokaisen taloudessa toimivan ohimolle. Ja vaatimus on ällistyttävän yksinkertainen: palkat on pidettävä mahdollisimman alhaisina tai muuten...

Tämä taas tarkoittaa sitä, että euvostoliitossa inflaation vauhdin mittaamisen ja tarkkailun päätavoitteena on pitää köyhät köyhinä ja rikkaat rikkaina.

(Kanin ADHD sekä jännetuppitulehdus eivät anna minkäänlaista mahdollisuutta jatkaa tätä enää tämän pidemmälle.)

17 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jälleen lämoimät kiitokset päivän pilaamisesta, EbolaK ...
Velka, verot ja sakot olivat siis rahan arvon takaajina nyky-yhteiskunnassa.
Saanko ujuttaa sekaan puhtaan kanssaihmisten välisen luottamuksen, keskinäisen uskottavuuden ja arvostuksen ylläpidon tarpeet?
Niin kauan kuin ihmisellä on kasvoistaa menetettävää suhteessa muihin ihmisiin, hän pitää kiinni sovituista ja velvoitteistaan. Kunnia ja ystävyys ovat edelleen kovassa arvossa. Sosiaalinen pääoma? Kasvoton raha tai instituutio salaavat tämän perustarpeen...
Olisiko jonain päivänä mahdollista rakentaa vaihdonvälinettä perustuen yhteishenkeen, luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen - kaikkiin yksilöllisyyttä ja kilpailua korostavan talousrakenteen inhokkeihin?

Anonyymi kirjoitti...

Heippa Kani,

Lisäksi inflaation mittamiseen käytettävät välineet ovat vähintäänkin kyseenalaisia. Eurotrendi näyttäisi olevan että mikäli 'virallinen' inflaatiolukema ei pysy aisoissa niin vertaillaan energian hinnan sijaan tiskiharjojen hintakehitystä. Omasta mielestäni tulisi asettaa inflaatiomittastandardi (onko yhdyssana?:) Joka sisältäisi aina seuraavat artikkelit:

Asuntoneliö asutuskeskuksessa
Toimistoneliö asutuskeskuksessa
Varastoneliö asutuskeskuksessa
Bensiinilitra
Kilowattitunti
Polttoöljylitra
Kahvipaketti
Voipaketti
Maitolitra

Listaan toki voisi vielä lisätä tukun peruselintarvikkeita, mutta idea varmaan tuli ymmärretyksi.

Terkuin,
Tapiolan Torsti

Anonymous kirjoitti...

No hyvä. Tuli tuohon ikuiseen Zimbabwe-jankkaukseenkin lisävaloa: Sabotaasi.
Niin sanoo myös Bill Black, että on kumma, kun rikollisuutta epäillään tuskin koskaan syyksi finanssikriiseihin (oliko kyse euroalueesta, en muista), vaikka se on syistä todennäköisin.

Lukaisin Ms. Brownin tekstin ja niinpäs vain Zimbabwen ulkomaanvelkojen luotottajaksi mainittiin IMF. Muita ei nimetty.

Anonyymi kirjoitti...

Huhhuh Herra Kani! Kylläpä oli taas varsin mahtavaa tykitystä, mitä lupaan viedä koululaitokseni harhaanjohtajille eteenpäin tutkittavaksi ja vääräksi osoitettavaksi.. Uskon tämän(kin) olevan kuitenkin jo melko hyvä haaste talouskasvumme "erikoistumis" mahdollisuuksista nauttivalle taloustieteiden professorille :)

erno saukkonen kirjoitti...

tuo sinun rahakannan kasvuteorian pakollisuus on täyttä paskaa ja myös kultakannan mahdottomuus myös.. :) muuten ihan oikeaa pohdintaa.. Jos meillä olisi sama rahamäärä kuin 1910 ,niin rahalla olisi vain enemmän ostovoimaa/arvoa. Joku tavara mikä maksaisi markan vuonna 1910 voisi maksaa nyt vaikka 10penniä. Julistat nykyisen fiat-raha järjestelmän jossain jutussasi ponziksi/huijaukseksi josta kaikki ongelmat juontuvat ja taas tässä jutussa kehut sen aiheuttamaa rahan määrän lisäystä.. Sulla taitaa oikeasti olla se adhd.

Anonyymi kirjoitti...

Pidetäänkö keskituloiset keskituloisina, vai pyritäänkö ne myös kuppaamaan köyhiksi? Pitänee upgreidata omaa tulotasoa... Osaako kani antaa viisaita neuvoja eliittiin pääsyksi???

T: Kaikki on maksettava, mitä velkantuu, eikös juu...

Ebolakani kirjoitti...

"Julistat nykyisen fiat-raha järjestelmän jossain jutussasi ponziksi/huijaukseksi josta kaikki ongelmat juontuvat ..."

Tällä hetkellä rahamäärän lisäys tapahtuu velkana. Eli jokainen euro jota käytämme on jonkun ottamaa velkaa, joka on palautettava 127% (riippuu koroista) pankille. Tämä on velkapyramidiponzihuijaus

Rahamäärän kasvulle on yksi selkeä peruste: erikoistuminen.

Käännetään tämä toisinpäin.

Mitä luulet tapahtuvan nykyiselle yhteiskuntarakenteelle jos jotenkin maagisesti kaikki käytössä oleva raha katoaisi (eikä niin maagisesti, vaan ihan oikeasti lainantakaisinmaksun yhteydessä)?

Vastaus on yksinkertainen: yhteiskuntarakenteemme hajoaisi pienimpään mahdolliseen ylläpidettävään osaan. Esimerkiksi perhe. Ja me kaikki olisimme tuolla metsissä kaivelemassa sieniä ja marjoja syödäksemme.

Eli hei hei insinöörit. Hei hei autokoulunopettajat ja niin edelleen.

Kierrossa olevan rahamäärän on kasvettava. Ja oikeastaan kysymys onkin miten?

Tapahtuuko se niinkuin nyt, eli rakenteellisen muutoksen kautta (vrt. Kreikka). Vai tapahtuuko se rakenteellisen kehityksen kautta (vrt. Suomi sotien jälkeen).

Ebolakani kirjoitti...

"...lupaan viedä koululaitokseni harhaanjohtajille eteenpäin tutkittavaksi ja vääräksi osoitettavaksi.."

Lupaathan vielä kertoa Kanille mitä koululaitoksesi harhaanjohtajat sanoivat?

Ebolakani kirjoitti...

"Eurotrendi näyttäisi olevan että mikäli 'virallinen' inflaatiolukema ei pysy aisoissa niin vertaillaan energian hinnan sijaan tiskiharjojen hintakehitystä. "

Ameriikan ihmemaassa tämä kikkailu on viety huomattavasti pidemmälle. Kani suosittelee tutustumaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_price_index?

Ebolakani kirjoitti...

"Olisiko jonain päivänä mahdollista rakentaa vaihdonvälinettä perustuen yhteishenkeen, luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen - kaikkiin yksilöllisyyttä ja kilpailua korostavan talousrakenteen inhokkeihin? "

Kani ei osaa tähän vastata. Mutta Kani on täysin varmaa, että kun lyömme viisaat päämme yhteen saamme aikaiseksi mitä vain!

Ebolakani kirjoitti...

Pidetäänkö keskituloiset keskituloisina, vai pyritäänkö ne myös kuppaamaan köyhiksi?"

Ketään ei enää tarvitse kupata köyhäksi. Nykyinen rahajärjestelmä sellaisenaan pitää huolen siitä, että suurin osa keskiluokasta ajautuu köyhällistöön.

Anonymous kirjoitti...

Suomen riskit EKP:n kautta ovat kokonaan poissa puheenaiheiden joukosta. Joutuvatko suomalaiset veronmaksajat erityiskusetuksen kohteeksi, kun maksuun lankeaa 66 mrd euroa? Voiko tämä olla totta?

http://jhuopainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/99562-suomen-riskit-euroj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4

Ebolakani kirjoitti...

"Joutuvatko suomalaiset veronmaksajat erityiskusetuksen kohteeksi, kun maksuun lankeaa 66 mrd euroa? Voiko tämä olla totta? "

Kyllä se on totta.

Me, veronmaksajat, takaamme keskuspankin toiminan. Ja tämä rahasumma tulee meidän maksettavaksi.

Mutta älä huoli. Tämä on osa suunnitelmaa.

jari ojala kirjoitti...

"Inflaatio tarkoittaa hintojen nousua joka aiheuttaa ostovoiman heikkenemistä". Haluaa yksinkertaistaa. Markkinoilla on tuotteita, joiden hinta on 100 yksikköä ja ihmisillä on ostovoimaa 100 yksikköä. Yritykset nostavat hintaa 110 yksikköön, mutta ostovoimaa on edelleen vain 100 yksikköä. Kaikkia tuotteita ei siis voi mitenkään ostaa. Ostovoimaa pitää saada lisää, jotta tuotteet uusilla korkeammilla hinnoilla voidaan ostaa. Ajattelenko oikein? Järjestelmään lisää rahaa saadaan vain jonkun velkana, mutta miten se raha lisää ostovoimaa käytännössä? Tätä olen usein miettinyt. Keskuspankki työntää halpaa uutta rahaa yksityispankkeihin, joiden tehtävä on saada raha edelleen kuluttajien käyttöön uudeksi ostovoimaksi. Normi-ihmisen keino saada uutta "ostovoimaa" on lottovoitto tai palkankorotus. Uusi velka ei käytännössä lisää ostovoimaa, sillä pitäähän velat maksaa takaisin korkojen kanssa (velka kylläkin voi lisätä ostovoimaa, mikäli se saadaan tuottamaan enemmän kuin korosta aiheutuu kuluja). Onko lamassa kyse siitä, etteivät pankit onnistu syöttämään järjestelmään lisää rahaa? Meneekö rahasta isoin osa tuotteiden valmistamiseen, mutta ostovoimaa ei ole tuotteiden ostamiseen? On tämä järjestelmä sitten yksinkertainen?? Mielestäni nykymeno perustuu jatkuvaan kasvuun, mutta järjestelmä ontuu heti, mikäli kasvu ei jakaannu tasaisesti; johonkin jää mustapekka-kortti. Haastetaan riitaa ja yksinkertaistetaan lisää. Maailmassa on yksi myyjä ja yksi ostaja. Myyjä teettää ostajalla työt, jotta saa tuotteen markkinoille. Myyjä maksaa palkkaa ostajalle xx-oravannahkaa ja asettaa tuotteelle hinnan xxx-oravannahkaa. Toinen ei voi ostaa ja toinen ei saa tuotettaan myytyä. Toinen tekee konkurssin ja toisesta tulee työtön. Onko tässä mitään järkee...

Ebolakani kirjoitti...

"Haluaa yksinkertaistaa. Markkinoilla on tuotteita, joiden hinta on 100 yksikköä ja ihmisillä on ostovoimaa 100 yksikköä. Yritykset nostavat hintaa 110 yksikköön, mutta ostovoimaa on edelleen vain 100 yksikköä. Kaikkia tuotteita ei siis voi mitenkään ostaa. Ostovoimaa pitää saada lisää, jotta tuotteet uusilla korkeammilla hinnoilla voidaan ostaa. Ajattelenko oikein?"

Tai palkkoja alennetaan eli ostovoimaa alenee esimerkiksi 90 yksikköön. Sama efekti. Molemmille tapahtumille (hintojen nostolle tai palkkojen alenemiselle) on olemassa jokin syy (peruste). Seuraa lankaa...

"Järjestelmään lisää rahaa saadaan vain jonkun velkana, mutta miten se raha lisää ostovoimaa käytännössä?"

Lainan ottaminen kasvattaa väliaikaisesti ostovoimaa. Samalla se kuitenkin rampauttaa ostovoiman lainan takaisinmaksun ajaksi.

"(velka kylläkin voi lisätä ostovoimaa, mikäli se saadaan tuottamaan enemmän kuin korosta aiheutuu kuluja)."

Mutta mistä tuotto tulee? Niinpä niin. Jonkun muun ottamasta ja kiertoon kuluttamasta velasta.

"Onko lamassa kyse siitä, etteivät pankit onnistu syöttämään järjestelmään lisää rahaa?"

Kyllä ja ei. Tämän voisi yksinkertaistaa näinkin ontuvaan analogiaan:
Löysät lainaehdot ja/tai alhaiset korot = nousukausi
Kireät lainaehdot ja/tai korkeat korot = lama
Mutta velka voidaan ottaa täsmälleen niin paljon kunnes lainanhoitomaksut "syövät" liikaa elämiseen jäävästä rahasta. Ja niinpä ensimmäinen (löysät lainaehdot..) ei kaikissa tilanteissa pidä paikkansa. Esimerkiksi silloin, kun on saavutettu velkasaturaatio.

"Meneekö rahasta isoin osa tuotteiden valmistamiseen, mutta ostovoimaa ei ole tuotteiden ostamiseen?"

Automatisointi sekä halpatyömaa(t) ovat aiheuttaneet sen, että hyvin pieni osa rahasta kuluu tuotteiden tuottamiseen. Automatisointi sekä offshoring aiheuttavat (poikkeuksetta) työttömyyttä ja tätä kautta ostovoiman alenemista.

"Mielestäni nykymeno perustuu jatkuvaan kasvuun, mutta järjestelmä ontuu heti, mikäli kasvu ei jakaannu tasaisesti; johonkin jää mustapekka-kortti."

Olet oikeassa. Nykymeno perustuu jatkuvaan kasvuun: jatkuvaan velan kasvuun. Mutta tätä kun ei ole mahdollista ylläpitää. Meiltä puuttuu ehtymättömät luonnonvarat sekä kyky lisääntyä järjestelmän vaatimalla nopeudella. Nykyisessä järjestelmässä kasvu jakaantuu täysin tasaisesti: kaikille (jopa rikkaille) on jäämässä mustapekka-kortti käteen.

:)

"Maailmassa on yksi myyjä ja yksi ostaja. Myyjä teettää ostajalla työt, jotta saa tuotteen markkinoille. Myyjä maksaa palkkaa ostajalle xx-oravannahkaa ja asettaa tuotteelle hinnan xxx-oravannahkaa. Toinen ei voi ostaa ja toinen ei saa tuotettaan myytyä. Toinen tekee konkurssin ja toisesta tulee työtön. Onko tässä mitään järkee..."

Mikäli kierrossa on vain-ja-ainoastaan työnantajan ostajalle maksamat xx-oravannahkaa, tuli ostajasta juuri rikas. Työnantaja meni konkkaan ja siitä tuli köyhä. Juu ei tässä ole järkeä.

:)

misterjukka kirjoitti...

Hyperinflaatiosta osakkeisiin sijoittamisesta

Nyt jo ovat useimmat tavallista älykkäämmät sijoittajat, ja osa piensijoittajista Suomessakin tajunneet että pörssin pohjassa on ´ammottava aukko`, ja siksi he ovat vaivihkaa irroittaneet sijoituksiaan pois pörssiosakkeistaan ja sijoittaneet vakavaraisten paikallisosuuspankkien osakkeisiin, ostaneet suomalaisia metsiä, ostaneet osuuksia suomalaisista metsänomistajayhtymistä, ryhtyneet jopa uusiin (UPM Kymmene) metsänomistus järjestelyihin.
Jotkut ostavat mitä tahansa maapohjaa, peltoa, tontteja (kaikkea rakentamatonta), pohjavesiyhtiöitä, kaivosyhtiöitä, ja muuta sellaista jonka arvo ei ainakaan alene.
Minne sitten päätyvät ne osakeomistukset joista nämä muutamat viisaat nyt irroittautuvat? Ne ovat päätyneet enenevässä määrin piensijoittajien haltuun, sijoitusrahastojen kautta, sellaisiin rahastoihin joiden hallinnoijat itse eivät suin surminkaan sijoittaisi enää tässä vaiheessa, koska tietävät mitä on tulossa. Alaskirjaukset ovat tulossa, joissakin kohteissa alaskirjausta on tapahtunut kokoajan vuodesta toiseen 2008 lähtien, joihinkin toisiin on leivottu sisään ponzi, joka laukeaa kerralla, kunhan koko maailman talous jälleen kerran niiaa yhden pykälän.
Sijoitusrahastojen hallinnoijat silloin vaan levittelevät käsiään, kun agressiiviset piensijoittajat ottavat yhteyttä.
Eläkesijoitusyhtiöt ovat suurimmassa vaarassa sijoitustensa suhteen, ne tulevat nollaamaan sijoituksiaan kaikista eniten, koska niissä ei harjoiteta juurikaan sijoittaja vastuuta, ´vaan ne on jo sovittu `, kakkapaperien ostajiksi.
Neofeodalismi on todella uhkaamassa myös Suomalaisia perusihmisiä. Jotkut ovat kuitenkin näistäkin perusihmisistä osanneet hankkiutua turvallisempiin olosuhteisiin, -muuttaneet käytännössä asumaan kesämökilleen (asuvat vain nimellisesti vuokra-asunnoissa), etsiytyneet samanhenkisten ihmisten kanssa asumaan yhteisökyliin, (mm. Livonsaari), hankkineet asunnonrakentamisoikeuden yhteisöistä, ostaneet rakentamattoman tontin tai maapalan jostain syrjemmältä, vain sen varalta että jonain päivänä tässäkin Suomalaisessa yhteiskunnassa toimeentulon turva alkaa pettää tosi pahasti.


Se sijoitus on usein aika pieni, muutamista tuhansista euroista, muutamiin kymmeniin tuhansiin euroihin, ja tämä vaiva vain sen takia, ettei joutuisi kenenkään Neofeodalistin hyväksikäytettäväksi. Yhden kortin varaan ei koskaan kannata pelata, varsinkaan juuri nyt 2012.

Kokonaisverorasitus tulee aivan takuuvarmasti nousemaan sietämättömyyden rajojen ylikin, ja onkin jo osalla tavaroista ja palveluista sitä todellisuutta jo tänään, mutta on hyvä jos pystyy edes perheelleen takaamaan ravinnonsaannin sekä lämmintä talvenvaralle.

Meidän kaikkien varattomien ja velkaaottaneiden perusturvallisuus on vakavasti uhattuna juuri nyt ja lähitulevaisuudessa, toivottavasti itse pystyn pidättäytymään joutumasta Neofeodalistien kynsiin.

Anonyymi kirjoitti...

Olisi mahtavaa jos joku saisi ameriikan aseman kumottua, olisi hilpeää seurata heidän hyperinflaatiota... Jospa venäjä tai kiina siihen kykenisi?