10.3.2011

Rahaa asian toteuttamiseen ei ole.

Keskustan vaaliohjelma vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. (PDF)
Keskustan tavoitteena on, että
1. talous saadaan vahvalle, työllistävälle kasvun uralle, jonka myötä valtion velkaantuminen pysäytetään ensi vaalikaudella.
2. Suomeen syntyy 150 000 – 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.
3. kaikille suomalaisille tarjotaan mahdollisuus työntekoon ja yrittämiseen.
4. suomalaisen työn pärjääminen maailmalla varmistetaan pitäen samalla huolta palkansaajien ostovoimasta.
5. Suomen asema korkean teknologian ja osaamisen edelläkävijämaana varmistetaan.
6. viime laman virheet, heikoimmilta leikkaaminen ja sen seuraukset, vältetään.
7. julkisten varojen säästämisen ohjenuorana on oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus.
8. kaikille suomalaisille varmistetaan tasa-arvoinen ja laadukas koulutus, terveydenhuolto ja ikääntyvien hoiva.
9. ihmisten omatoimisuutta, elämänhallintaa ja omaa vastuuta tuetaan.
10. käytetään koko Suomen, eri alueiden ja kaikkien suomalaisten voimavaroja edistämään Suomen hyvinvointia ja menestystä.
Koska idea nimeltään velaton raha on täydellisen järjenvastainen käsite, ei yhtäkään osaa tästä vaaliohjelmasta tulla toteuttamaan. Ei ainoatakaan. Syy tähän on äärimmäisen yksinkertainen: Ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin). Tällaisella järjestelmällä ei mitenkään voida taata Suomalaisille esimerkiksi tasa-arvoista koulutusta, terveydenhuoltoa ja/tai hoivaa ikääntyville. Puhumattakaan 150 000 - 200 000 työpaikasta. Ja näin ollen Keskustan vaaliohjelma on paperin (tässä tapauksessa bittien) tuhlausta. Se on merkityksetön turhake.

Jo nyt lääkärit joutuvat päättämään annetaanko hoitoa tai toteutetaanko jokin toimenpide potilaalle siltä pohjalta onko rahaa vai ei. Mieti! Työkalut, taidot ja materiaalit ovat jo olemassa sekä käytettävissä, mutta rahaa asian toteuttamiseen ei ole.

Annas kun toistan: Rahaa asian toteuttamiseen ei ole.

Rahaa, joka on yksityisen osakeyhtiön tuote, jota se lainaa kaikille halukkaille sillä ehdolla, että se on palautettava takaisin. Ja vieläpä korkojen kanssa!

Voiko enää järjettömämpää touhua olla olemassa?

Ei kommentteja: