14.2.2011

Herra Kani jaksaa hämmästellä kuinka vtun tyhmiä harhaanjohtajamme ovat olleet kun ovat näitä väsänneet.

February 12 2011: Pensions, Treasuries, Fannie and Freddie: Ponzi's one and all
...
Pension schemes today are perhaps the most obvious example of a Ponzi character. We can all understand that in order to keep the schemes running as they have until now, you would need a large influx of new workers paying into the various systems, while at the same time the demand for pay-out rises fast, due to the baby boomer retirement schedule. First, you don't have that large influx of new workers. You have very high unemployment levels, and jobless people don't pay into pension plans. You also have a much broader segment of the population that make much less money than before even if they have jobs, and their contribution won't keep the schemes running either.

So you would need much larger contributions than ever before, and coming from far fewer people. What are you going to do? Double or triple contributions per worker?

...
Huono Suomennos:
...
Eläkejärjestelmät ovat ehkä selkeimmistä esimerkeistä ponzin luonteesta. Ymmärrämme kaikki, että pitääksemme (eläke)järjestelmän toiminnassa kuten tähänkin asti, tarvitsemme suuria määriä uusia työntekijöitä maksamaan useita eri järjestelmiä, mutta samaan aikaan kysyntä maksuille on nousemassa nopeasti, koska suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Ensinnäkin, Sinulla ei ole suuria virtoja uusia työntekijöitä. Sinulla on erittäin korkea työttömyysaste, ja työttömät eivät maksa eläkejärjestelmiin. Sinulla on myös huomattavasti laajempi osa väestöstä, jotka ansaitsevat vähemmän rahaa kuin ennen, vaikka heillä on työpaikka ei heidän panoksensa pidä (eläke)järjestelmää pyörimässä.


Joten tarvitset suurempaa panosta kuin aikaisemmin, ja huomattavasti vähemmältä määrältä ihmisiä. Mitä aiot tehdä? Kaksin- tai kolminkertaistaa osuuden per työntekijä?
...
Tämä vasta mielenkiintoinen kysymys.

Me kaikki tiedämme, että eläkejärjestelmä on ponzi (Herra Kani jaksaa hämmästellä kuinka vtun tyhmiä harhaanjohtajamme ovat olleet kun ovat näitä väsänneet). Toimiakseen se (eläkejärjestelmä) vaatii, että useampia työntekijöitä ilmaantuu työmarkkinoille kuin sieltä lähtee pois. Eli periaatteessa koko huoltosuhteen vinoutuma voidaan supistaa kahteen erilliseen ongelmaan: Syntyvyys ja raha.

Ja mitä tekevätkään harhaanjohtajat? Nostavat eläkeikää.

Jos-ja-kun harhaanjohtajilla on tätä tasoa olevat ongelmanratkaisukyvyt voit olla varma, että tämä tulee tapahtumaan Suomessakin:
Policymakers are working behind the scenes to come up with a way to let states declare bankruptcy and get out from under crushing debts, including the pensions they have promised to retired public workers.
...
Huono Suomennos:
Poliittiset päättäjä ovat kulissien takana työstämässä keinoa antaa osavaltioiden mennä konkursiin ja saada ne pois murskaavan velan alta, mukaan lukien eläkkeet jotka ne ovat luvanneet eläköityneille julkisen sektorin työntekijöille.
...
Tietenkin paikallisesti soveltaen.

Ei kommentteja: