9.12.2010

Kannustaa niin muaan prkeelesti. Vol. 2

MIELENOSOITUS nuorten puolesta!
... Hallitus on esittänyt että täysi-ikäiselle, alle 25-vuotiaalle, myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voitaisiin leikata silloin, kun hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän tällä perusteella ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. 
...
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös:
Hyväksytty
Ihanaa lainata itseään:
Tämä on kovin normaalia toimintaa Neofeodalismiin degeneroituvalta entiseltä hyvinvointiyhteiskunnalta.
Lisää hyviä kannustimia luvassa. Uskokaa pois. 

(Kannustaa niin muaan prkeelesti.)

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Oiva tapa vähentää nuorisotyöttömyyttä. Siivotaan työttömät koulutukseen. Vanha hyväksi todettu keino ja juuri sopivasti ennen vaaleja. Näin voi valtapuolueet taas kusettaa vaalikarjaa, mainostamalla työttömyyden vähentymistä. Ja läpi menee kuin häkä.

Ebolakani kirjoitti...

Perustuslaissa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Lukee aikasta selvästi että:

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.


Oikeus on täysin eri asia kuin velvollisuus. Tai pakottaminen.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä pointti ja huomio. Sinänsä tämä hallitus ja eduskuntahan on kuulu, huonosti toteutetuista ja perustuslain vastaisista laeista, kuten jätevesilain lieventäminen tietyin sosiaalisin perustein, joka kylläkin sitten sotii yhdenvertaisuutta vastaan, joka myöskin on perustuslaissa määritelty.