10.6.2010

vihreä verso

Pankkien ongelmaluottojen määrä hitaassa laskussa Suomessa
...
Huhtikuussa pankkien järjestämättömien saamisten määrä oli 1 250 miljoonaa euroa. Tämä on vain hieman vähemmän kuin vuoden alussa (1 263 miljoonaa), mikä on ehkä hieman yllättävää. Varaa korkojen nousulle ei taida vieläkään olla, joten varoittelu liian innokaasta lainaamisesta on paikallaan.

 ...kuvassa ongelmaluotoilla tarkoitetaan järjestämättömien saamisten ja arvonalentumistappioiden yhteismäärää.
Mielenkiintoista.
Työttömyysprosentti alenee, ongelmaluotot ja arvonalentumistappiot laskevat ja tuontikin nousi lievästi plussan puolelle.
Sitä voisi nopeasti tuumata, että nyt alkaa tilanne helpottamaan. Taantuma, lama ja/tai järjestelmäkriisi on taltutettu.

Juu-ei.
Tämä "vihreä verso" ei ole mitään muuta kuin velkaa. Rahaa, joka täytyy palauttaa takaisin sinne mistä se tuli. Ja vieläpä korkojen kanssa!
Kukaan ei ole koskenut rahan "syntymekanismiin". Mitään ei ole muutettu.
Yhteiskuntamme on edelleenkin degeneroitumassa Neofeodaaliseksi ja tähän on olemassa kaksi syytä: Liikaa velkaa sekä rahan "syntymekanismi" eli ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).
Ihanaa lainata itseään:

Miksi Lama tulee syvenemään entisestään.
1. Raha, joka on lainattu ja kulutettu eteenpäin ei enää palaudu palkkoina kiertoon.
2. Raha, joka on lainattu ja kulutettu eteenpäin, on "tunneloitu" osakemarkkinoille ja veroparatiiseihin.
3. Edellä mainituista johtuen kierrossa oleva rahamäärä supistuu yksityisen/yritysten/kuntien/jne lainanhoidon (velanmaksu) takia.
4. Kaiken tuotettavan tavaran/palvelun hinta nousee pilviin.
Kolme syytä:
- Keinottelu raaka-aine markkinoilla (tänne "osakerahakin" tulee menemään kunhan "sijoittajat" tajuavat ettei reaalitaloudessa ole muuta kuin velkaa).
- Palkkojen aleneminen = verotulojen aleneminen = verojen nosto/subventoimisen väheneminen = kalliimmat tuotteet.
- Palkkojen aleneminen = vähemmän kulutusta = vähemmän rahaa yritykseen, jonka on pakko nostaa hintoja kasvaneen verotaakan/alenevan subvention takia. Velkaantuneiden yritysten hinnat tulevat nousemaan vieläkin korkeammalle, koska em. asiat kirjaimellisesti rampauttavat sen velanhoitokyvyn.
5. Työttömyys kirjaimellisesti ryöpsähtää silmille.
Kierrossa olevan rahamäärän supistumien = palkkojen aleneminen = ostovoiman aleneminen = vähemmän kulutusta = konkurssi = työttömyyttä yksityisellä sektorilla = vähemmän veroja = työttömyyttä julkisella sektorilla...
6. Koska kuluttajalla ei ole töitä, eivät pankit lainaa rahaa. Ja kun pankit eivät lainaa rahaa koko velkapyramidiponzi kuivuu kokoon, joka tarkoittaa niiden (pankkien) konkurssia. Kaikki kierrossa oleva "irtoraha” palaa takaisin pankkeihin. Pois lukien niiden rahat joilla on jo vtusti sitä ennestään.
(Meillä oli kapitalismi, josta vaivihkaa siirryimme Toverikapitalismiin, josta luontevasti olemme siirtymässä Neofeodalismiin.)

Ei kommentteja: