18.5.2010

BASEL III

Mikäli BASEL -säännöstö mallia 1 tai edes 2 ei ole tuttu, niin kerrataanpas hieman.
Pankkien (ydin)liiketoiminta perustuu (yleensä) lainaamiselle. Lainaamista säätelee vakavaraisuusvaatimus, vähimmäisvarantovelvoite tai kassavarantovelvoite (velkapyramidiponzihuijaus perustuu tälle).
Em. velvoite määritellään BASEL -säännöstöllä jonka luo Baselin pankkivalvontakomitea.
Olipas kehno kertaus.
Jatketaan!
Me kaikki tiedämme, että raha on velkaa. Ennen kuin euro voidaan kuluttaa se täytyy lainata (korolla tietenkin).
Mikä tahansa muutos vakavaraisuusvaatimuksessa, vähimmäisvarantovelvoitteessa tai kassavarantovelvoitteessa vaikuttaa lainaukseen ja tätä kautta koko talouteen.
BASEL 2 -säännöstö astui voimaan alku vuodesta 2007, mutta sen implementoi kesti melkein vuoden.
Ja me kaikki tiedämme mitä tapahtui alku vuodesta 2008? Lainahanat menivät kiinni, koska vakavaraisuusvaatimusta muutettiin ja lama alkoi.
Ilmeisesti BASEL -säännöstöä mallia 3. ollaan jo sorvaamassa: Basel III won't materially alter bank ratings - S&P
The proposals, dubbed Basel III, are aimed at increasing the quantity, quality and transparency of capital held by banks, and will come into effect by the end of 2012....
Huono Suomennos:
Ehdotuksien, nimitykseltään Basel III, tarkoituksena on kasvattaa pankkien pitämän pääoman määrää, laatua ja avoimuutta, ja ne tulevat voimaan loppu vuonna 2012....
Basel III: Making Banks Stronger or Not?
The latest Basel proposals for the banking sector require far more capital to be raised -- well in excess of the capital already raised in response to The Great Unwind and The Great Reset....
Käsittämättömän huono Suomennos:
Viimeisin BASEL ehdotus pankkisektorille vaatii kerättäväksi huomattavasti enemmän pääomaa -- selvästi yli sen pääoman joka kerättiin vastauksena Suurelle takaisinkelaukselle tai Suurelle Resetille.
...

Suomeksi sanottuna: BASEL III:n myötä velkadeflaatio (= lama) tulee syvenemään entisestään.
Kaikki raha imeytyy takaisin sinne mistä se tulikin: pankkiin.

Itse asiassa, jos tämä pitää paikkansa julkisen sektorin leikkaukset, eläkeikien nostot tai mikään muukaan säästötoimenpide ei tule pelastamaan yhteiskuntaamme degeneroitumasta Neofeodaaliseksi.

Ei kommentteja: