16.4.2010

Omituinen otsikko. Sitä ei ymmärrä, vaikka sen lukisi kaksi kertaa.

Latvia’s Cruel Neoliberal Economic Experiment
Ekonomisti (isolla E:llä) Michael Hudson on kirjoittanut mielenkiintoisen artikkelin Latviasta.
Pari alkupalaa:
...
The International Monetary Fund (IMF) and European Union (EU) are key players in this about-face. They demand that governments impose austerity plans, scaling back employment and public spending on such basic necessities as schools and hospitals, and selling off public assets and enterprises to pay creditors.
...
Latvia had over 150 hospitals and clinics when the Soviet period ended in 1991. It now has only around 40, and the IMF and World Bank demand that it close down half of them.
...
Äärimmäisen huono Suomennos:
...
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Euvostoliitto (EU) ovat keskeisiä toimijoita tässä täyskäännöksessä. He vaativat, että hallitukset asettavat tiukan säästösuunnitelman työllisyyden alentamiseen ja julkisten menojen karsimiseen perustarpeissa kuten koulut ja sairaalat, ja myymällä julkisia varoja ja yrityksiä maksaakseen velkojille.

...

Latviassa oli yli 150 sairaalaa ja klinikkaa, kun Neuvostoliiton aikakausi päättyi vuonna 1991. Nyt on jäljellä enää noin 40 ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) sekä Maailmanpankki (WB) vaativat lakkauttamaan puolet näistä.
...

Ei kommentteja: