11.2.2014

Kokeillaan onko se sitä!

Uusi Suomi - Puheenvuoro - tmalinen - Valtion alijäämien hoitoon ei ole olemassa ”poppakonstia”
...
Maan yksityisen sektorin kokonaistuotanto määrittelee valtion jakovaran. Valtion alijäämien kattaminen keskuspankkia hyväksikäyttäen johtaa erittäin helposti kestämättömään velkaantumiskehitykseen, minkä seurauksena maa ajautuu taloudelliseen kriisiin ja/tai nopeaan inflaatioon.

...
Haiskahtaa uusliberalismilta. Kokeillaan onko se sitä!

Aloitetaan ihmettelemällä mitä kokonaistuotanto tarkoittaa? Wikipedia osaa vastata tähän visaiseen kysymykseen:
Kokonaistuotanto on kansantaloudessa tietyssä ajanjaksossa, yleensä vuodessa, tuotettujen lopputuotteiden arvo.
Herra Malinen siis väittää, että "maan yksityissektorin tietyssä ajanjaksossa tuottamien lopputuotteiden arvo määrittelee valtion jakovaran". Tässä on nyt kyllä (ainakin) yksi ongelma. Nimittäin jonkin (loppu)tuotteen arvo realisoituu vasta myynti hetkellä. Ennen kuin (loppu)tuote on muutettu rahaksi eli myyty, on sen arvo fiktiivinen.

Onneksi kansantalouden tilinpito osaa auttaa meitä ratkaisemaan em. ongelman. Kokonaistuotannon mittarina käytetään bruttokansantuotetta. Tämä onkin järkevää, koska emmehän me halua mitata myymättömien tuotteiden tai palveluiden arvoa, emmehän?

Tällä hetkellä herra Malisen väite kääntyy näin: "maan yksityisen sektorin tuottama osa bruttokansantuotteesta määrittelee valtion jakovaran". Kolme ongelmaa. Bruttokansantuotteen laskumenetelmiä sattuu olemaan kolme erilaista:
Bruttokansantuote ... voidaan määritellä kolmella tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioilla; kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti); tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo, brutto).
Loppujen lopuksi on aivan täysin merkityksetöntä mitä versiota BKT:n laskutavasta käytetään. Syy tähän on ällistyttävän yksinkertainen: BKT on kansantalouden kirjanpitoa, jolla pyritään kuvaamaan kansantalouden toimintaa mitatuin suurein. Ja suure jota BKT:lla mitataan, on euro (ainakin eu:ssa).

Ja rahastahan tässä on ollut kyse koko ajan! Kun herra Malinen väittää "maan yksityisen sektorin tuottama osa bruttokansantuotteesta määrittelee valtion jakovaran", hän unohtaa erään pienen-pienen yksityiskohdan täysin kokonaan: Tuotanto ei luo talouteen tuotannon arvoa vastaavaa tuloa.

Mikään tuotanto ei automaattisesti tuota tuloa. Tämä on yksinkertaisesti mahdotonta! Tälle väitteelle on olemassa yksi äärimmäisen yksinkertainen syy: Laki Suomen Pankista (27.3.1998/214).
3 § Tehtävät
...
Suomen Pankin tehtävänä on myös:
1) huolehtia osaltaan rahahuollosta ja setelien liikkeeseen laskemisesta;
...
Tämä tarkoittaa seuraavaa:
Suomen Pankki laskee yksinoikeudella liikkeeseen eurosetelit ja -kolikot maassamme. ...
Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan suomen (keskus)pankilla on monopoli euroseteleiden ja kolikoiden liikkeelle laskemiseen.

Suomen pankki ei osta tulostamillaan seteleillä tai painamillaan kolikoilla yhdeltäkään taloudessa toimivalta yksiköltä yhtään mitään. Edellisen lisäksi sitä on kielletty luotottamasta julkista sektoria sekä viranomaisia (Laki Suomen Pankista 27.3.1998/214, 6 § Julkisen rahoituksen kielto). Näin ollen yhdelläkään taloudessa toimivalla yksiköllä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tuotteita ja/tai palveluita myymällä ansaita yhtään ainoaa euroseteliä tai kolikkoa.

Onneksi harhaanjohtajamme ovat jättäneet järjestelmään aukon. Ehkäpä eräänlaisen porsaan reiän. He ajattelivat, että on hyvä jos keskuspankin tulostuttamat eurosetelit ja kolikot on mahdollista vaihtaa yksi yhteen nk. liikepankkirahaan.

Liikepankkirahan syntymekanismi on ällistyttävän monimutkainen, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan se menee näin: pankit voivat melkein mitä tahansa vakuutta vastaan luoda liikepankkirahaa laillisella kirjanpitokikkailulla "tyhjästä".

Pankin ydinliiketoiminta on liikepankkirahan lainaaminen. Näin ollen pankin tuottama tuote on (liikepankki)raha. Eu:ssa rahanluontioikeus on delegoitu yksityisille osakeyhtiöille, joita myös pankeiksi kutsutaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin euro voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).

Keskuspankin tarvitsee vain toimittaa eurosetelit ja kolikot pankeille, pankkiautomaatteihin sekä yrityksille joilla on katetta tilillä (eli liikepankkirahaa) eli palttiarallaa 3-7% kierrossa olevasta rahan määrästä ja illuusio on täydellinen.

Juuri kukaan (varsinkaan uusliberaalit) eivät kykene tai jaksa ymmärtää, että ostovoimaa syntyy silloin kun pankki myöntää asiakkaalleen luottoa. Ja juuri tätä kiertoon kulutettua ostovoimaa eli velkaa palkkana, osinkoina ymv. ansaitsemme. Kierrossa olevasta rahan määrästä 93-97% on velkaa, liikepankkirahaa. Bittejä tietokannoissa (joita on mahdollista luoda lisää täysin rajattomasti).

Nykyisessä järjestelmässä Velka = Ostovoima = Työpaikka (tai kuten Rouva Söyring sitä kutsuu: Velka = Raha = Ostovoima = Työpaikka). Eli pankista lainattu raha luo tuotannon arvoa vastaavan tulon.

Ne jotka kävelevät pankkiin, lainaavat sieltä (liikepankki)rahaa ja kuluttavat sen kiertoon määrittelevät yksityisen sekä julkisen sektorin jakovaran. Pankkiin kävelijä voi olla kuka tahansa. Valtio, kunta, yritys tai vaikkapa kotitalous.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan herra Malisen väittämä on kamala yksinkertaistus käsillä olevasta ongelmasta, valhe ja tarkoitettu edistämään uusliberalismia. Herra Malisen väite on siis täysin puhdasoppista ja klassista uusliberalismia. Lisää vain vesi!

EU:ssa käytännöllisesti kaikki luotottaminen on vakuudellista. Jokainen vakuudellinen laina (esim. asuntolaina) jättää velallisen hankkimaan lainanhoitomaksunsa muualta taloudesta, muiden lainaamasta ja kiertoon kuluttamasta velasta. Tällä tavoin talouteen syntyy koron mentävä aukko, joka on täytettävä tavalla tai toisella. Muuten pankkien pyörittämä ponzi kuivuu kasaan ja aiheuttaa finanssikriisin eli laman.

EMU-maat ovat siirtyneet alijäämiensä markkinaehtoiseen rahoittamiseen, eli velanottoon kansainvälisiltä sijoittajilta (jotka ovat siis ansainneet tätä pankista lainattua ja kiertoon kulutettua liikepankkirahaa), koska alijäämien keskuspankkiehtoinen rahoittaminen on kielletty.

Valtion alijäämien kattaminen keskuspankkia hyväksikäyttäen johtaa erittäin helposti siihen, ettei kansalaisten (tai valtion) tarvitse velkaantua liikepankeille. Tällainen järjestely pysäyttäisi yhteiskuntajärjestelmämme degeneroitumisen Neofeodaaliseksi (synonyymi Plutokratialle).

Valtion velka keskuspankille on sama asia, kuin olisit velkaa itsellesi (maksun kanssa on vähän niin ja näin).

Valtion alijäämäinen budjetti kasvattaa yksityisen sektorin varallisuutta (säästöt jne.). Kierrossa oleva rahamäärä kasvaa ja taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy.

Valtion ylijäämäinen budjetti tuhoaa yksityisen sektorin varallisuutta (säästöt jne.). Kierrossa oleva rahamäärä supistuu. Näin ollen ylijäämäinen budjetti ei kerrytä minkäänlaisia varoja käytettäväksi myöhemmin eli minkäänlaista säästämistä ei tapahdu (itse asiassa juuri päinvastoin: yksityinen sektori velkaantuu ja ajautuu konkurssiin).

Inflaatio tarkoittaa hintojen nousua joka aiheuttaa ostovoiman heikkenemistä. Taloudessa on tuhansia muuttujia, jotka voivat vaikuttaa hintoihin niitä korottavalla tavalla huomattavasti suuremmalla volyymillä kuin kierrossa oleva rahan määrä koskaan. Tuotettujen palveluiden sekä tuotteiden hintoihin vaikuttaa mm. verotus (esimerkiksi ALV), spekulaatio raaka-ainepörssissä tai valuuttamarkkinoilla, korkoindeksien manipulointi ja niin edelleen.

Jokainen hyperinflaatio historiassa on peräisin valuuttamarkkinoista. Se juontuu hallitusten pyrkimyksestä heittää tarpeeksi omaa valuuttaansa markkinoille maksaakseen ulkomaiset velkansa.

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Raha ja talous blogissa väitetään hyperinflaation syyksi tuotantojärjestelmän romahdusta. Täällä syyksi väitetään valuuttamarkkinoita. Kumpi on oikeassa?

Ebolakani kirjoitti...

"Kumpi on oikeassa? "

Kani ei tiedä kumpi on oikeassa, mutta Kani tietää syyt miksi tuotantojärjestelmän romahdus ei voi aiheuttaa hyperinflaatiota.

Pieni hetki...

Anonyymi kirjoitti...

Miksi poistit Tyhmyrin linkkivalikoimastasi?

Ebolakani kirjoitti...

"Miksi poistit Tyhmyrin linkkivalikoimastasi? "

Tyhmyri käyttää samoja työkaluja järjestelmän kritisoimiseen, joilla nykyinen järjestelmäkriisi aiheutettiin.

Ainoastaan Trolli kykenee tekemään tällaista.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä tyhmemmällä järjellä ajateltuna inflaatio laukka - hyperinflaatio johtuu siitä että jollekkin taloudessa olevalle toimijalle tai henkilöryhmälle (lue: Eliitille) maksetaan valtion yhteisistä varoista - verotuloista kohtuuttoman suurta korvausta (lue: Vastikkeetonta rahaa) annetusta palvelusta tai tuotteesta - maan omassa valuutassa, ja sitten tämä taloudellinen toimija tai ryhmä käyttää kyseiset varat holtittomasti ja vastuuntunnottomasti, ostaen kulutushyödykkeitä ja/tai ulkomaista tuontitavaraa, maksaen maan valuutassa ns. "kultatrustille" / valuuttakeinottelijoille mitä tahansa, saadakseen tavaraa ulkomailta, juuri niinkuin Zimbabwessa kävi, kun luottamus maan rahan arvoon menee sitä rahaa kyseisessä maassa käyttävien suurten tahojen toimesta, siinä ei pienten tulojen/palkkojen saajilla ole mitään osuutta asiaan.
Aina vaan entistä suurempien rahojen painamisella tätä luottamusta ei paranneta vaan päinvastoin, aiheutetaan lopuillekkin kyseisen rahan käyttäjille uskonmenetys rahan arvoon, jolloin niille joilla on myytävänä välttämättömyystarvikkeita tai palveluita, maksuvälineeksi ei kelpaa enää maan oma raha, vaan kaikki täytyy maksaa Kullassa tai/ja ulkomaan valuutoissa (Dollarit).

Terveisin se 51 anonyymi

Ebolakani kirjoitti...

"Täällä tyhmemmällä järjellä ajateltuna inflaatio laukka - hyperinflaatio johtuu siitä että jollekkin taloudessa olevalle toimijalle tai henkilöryhmälle (lue: Eliitille) maksetaan valtion yhteisistä varoista - verotuloista kohtuuttoman suurta korvausta (lue: Vastikkeetonta rahaa) annetusta palvelusta tai tuotteesta - maan omassa valuutassa, ja sitten tämä taloudellinen toimija tai ryhmä käyttää kyseiset varat holtittomasti ja vastuuntunnottomasti, ostaen kulutushyödykkeitä ja/tai ulkomaista tuontitavaraa, maksaen maan valuutassa ns. "kultatrustille" / valuuttakeinottelijoille mitä tahansa, saadakseen tavaraa ulkomailta, juuri niinkuin Zimbabwessa kävi"

Kokeile tällaista.

Seuraa Zimbabwen dollarin vaihtokurssia ameriikan dollariin nähden ja kiertoon tulostetun rahan (zimbabwen dollari) määrää.

Summat ovat sitä luokkaa, ettei niitä ole voitu tulostaa pelkästään eliitille luksustavaroiden hankkimista varten. Tai vaikka olisikin, ei eliitti olisi kyennyt niitä rahoja kuluttamaan koko elinikänsä aikana.