16.4.2013

EKP:n rahapolitiikan keskipitkän tai pitkän aikavälin strategia (osa 5)

Jatkoa osille 1, 2, 3 ja 4.

Alla olevassa kuviossa on järkyttävä yksinkertaistus miten-ja-kuinka rahajärjestelmämme toimi Toisen maailmansodan jälkeen:


Juu, kyllä. Olet täysin oikeassa. Kuviosta puuttuu monia tärkeitä ominaisuuksia kuten valtionvelkakirjat, keskuspankin ohjauskorko, vientitulot ja niin edelleen. Mutta yhtä kaikki! Toisen maailmansodan jälkeen (melkein) jokainen länsimaalainen keskuspankki eli rahajärjestelmä toimi tällä tavalla (mm. Suomen (keskus)pankki markka-aikana). Itse asiassa Ison-Britannian, ameriikan ihmemaan, Kanadan, Japanin ja (ilmeisesti) Ruotsin keskuspankit toimivat tällä tavalla edelleenkin (tästä syystä kuvion oikeassa yläkulmassa lukee "tietokoneen näppäimistöä...")

Kyseinen järjestelmä antaa valtiolle ällistyttäviä etuja (PDF):
- toisin kuin yritys tai kotitalous, valtio on oman valuuttansa liikkeellelaskija (tästä johtuen valtiota ei voi verrata esim. yritykseen).
- valtion ei tarvitse lainata punaista puupenniäkään yksityiseltä sektorilta.
- luottoluokittajilla, velkakirjamarkkinoilla tai pankeilla ei ole mitään valtaa harjoitettuun talous-, finanssi-, jnepolitiikaan.
- valtion on ensin kulutettava (toteutettava alijäämäisiä budjetteja) ennen kuin se voi kerätä verotuloja.
- verotulot eivät rahoita valtion toimintoja. Alijäämät rahoittavat (doh!).
- valtio kykenee selviytymään mistä tahansa omassa valuutassa arvotetusta lakisääteisestä velvoitteesta. Toisin sanoen valtio ei voi koskaan mennä konkurssiin (toisin kuin yritys tai kotitalous).
- verotus luo markkinat eli tarpeen hankkia paikallista valuuttaa keinolla millä hyvänsä. Verotus "pakottaa" sellaiset tuotteet ja palvelut markkinoille, joita ei sieltä normaalisti ole saatavilla. Näin ollen valtio hallitsee markkinoita eikä päinvastoin.
- valtion alijäämäinen budjetti kasvattaa yksityisen sektorin varallisuutta (säästöt jne.). Kierrossa oleva rahamäärä kasvaa ja taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy.
- valtion ylijäämäinen budjetti tuhoaa yksityisen sektorin varallisuutta (säästöt jne.). Kierrossa oleva rahamäärä supistuu. Näin ollen ylijäämäinen budjetti ei kerrytä minkäänlaisia varoja käytettäväksi myöhemmin eli minkäänlaista säästämistä ei tapahdu (itse asiassa juuri päinvastoin: yksityinen sektori velkaantuu ja ajautuu konkurssiin).
- valtion budjetti on mahdollista tasapainottaa, mikäli vientitulot tai yksityisen sektorin velkaantuminen ovat suuremmat kuin alijäämät.
- valtion velka keskuspankille on sama asia, kuin olisit velkaa itsellesi (maksun kanssa on vähän niin ja näin).
- valtionvelkaa ei makseta (juuri ollenkaan) takaisin, koska alijäämien kautta kulutetusta rahasta tulee osa kierrossa olevaa rahamäärää.
- valtionvelka tai alijäämät eivät vaikuta millään tavalla verotusalueella tuotettavien tuotteiden tai palveluiden hintoihin (mikäli valtio ei ajaudu korjaamaan ongelmaa kokonaiskysynnässä esim. verotuksen avulla).
- valtion alijäämät (eli keskuspankkirahoitus) eivät aiheuta inflaatiota, mikäli valtio ei suostu ostamaan ylihinnoiteltuja tuotteita tai palveluita ja tehokkaasti verottaa nk. ansaitsematonta tuloa.
Ja niin edelleen ja niin edelleen.

Tämän järjestelmän tarkoituksena on yhteiskunnan rakenteiden (koulutus, tuotantovälineet, infra jne.) pitkäjänteinen kehittäminen ja täystyöllisyys.

Mutta (aina se mutta) ennen kuin yksikään valtio pääsee nauttimaan edellä mainituista etuisuuksista, täytyy sillä olla aivan ikioma valuutta (sekä tietenkin sellaiset harhaanjohtajat jotka ymmärtävät tällaisen järjestelmän potentiaalin) kuten Iso-Britannialla, ameriikalla, Japanilla, Kanadalla ja Ruotsilla on.

EMU-mailla ei ole omaa valuuttaa! Jokainen EMU:n liittynyt maa luopui omasta valuutastaan ja omasta keskuspankistaan liittyäkseen eurojärjestelmään.

EMU-maiden rahajärjestelmä, nimeltään euro, toimii jotakuinkin tällä tavalla:


Juu, kyllä. Olet taas kerran täysin oikeassa. Kuviosta puuttuu monia tärkeitä ominaisuuksia kuten Target-järjestelmä, valtionvelkakirjat, keskuspankin ohjauskorko, vientitulot ja niin edelleen. Mutta yhtä kaikki! EMU-maiden rahajärjestelmä toimii tällä tavalla.

Kyseisessä järjestelmässä on useita mielenkiintoisia ominaisuuksia:
- euro ei ole valtion valuutta. Valuutta on erotettu yksittäisistä valtioista ja ne (valtiot) ovat ko. valuutan käyttäjiä. Pankeilla on monopoli euroon (eli valuuttaan).
- jokaisen taloudessa toimivan (valtion, yritysten jne.) on lainattava vaihdon välineensä yksityisiltä osakeyhtiöiltä, joita myös pankeiksi kutsutaan.
- luottoluokittajat, velkakirjamarkkinat sekä pankit sanelevat valtion talous-, finanssi-, jnepolitiikaan.
- ennen kun valtio voi verottaa yhtäkään euroa, on jonkun ensin käveltävä pankkiin, lainattava sieltä rahaa ja kulutettava se kiertoon.
- valtionvelka ja verotulot rahoittavat valtion toiminnot. Toisin sanoen EMU:n liittynyt valtio voi mennä konkurssiin samalla tavalla kuin yritys tai kotitalous.
- velka luo markkinat ja tarpeen hankkia euroja keinolla millä hyvänsä. Velka "pakottaa" sellaiset tuotteet ja palvelut markkinoille, joita ei sieltä normaalisti ole saatavilla. Pankkien tuote on velka (eli raha, jota käytetään vaihdon välineenä) ja näin ollen ne hallitsevat markkinoita.
- valtion alijäämäinen budjetti kasvattaa valtionvelkaa, joka myöhemmässä vaiheessa aiheuttaa paineita mm. luonnollisten monopolien yksityistämiseen sekä verojen korottamiseen. Toisin sanoen alijäämäisten budjettien hyödyt ovat kokonaistaloudellisesti äärimmäisen lyhytaikaisia ja negatiivisia.
- valtion ylijäämäinen budjetti ajaa yksityisen sektorin konkurssiin. Julkinen ja yksityinen sektori eivät voi lyhentää velkojaan samaan aikaan. Toisen on annettava periksi ja mentävä konkurssiin (konkurssiin menee se, jolla ei ole verotusoikeutta).
- valtionvelka vaikuttaa jokaiseen verotusalueella tuotettuun tuotteen ja palveluun hintaan (korkea verotus).
- valtion budjettia ei ole mahdollista tasapainottaa, koska kierrossa oleva rahamäärä (velkaantuminen, velkojen maksamisen jne.) vaihtelee huomattavasti.
- mitä enemmän taloudessa toimivat yksiköt lainaavat rahaa sitä korkeammaksi tuotettujen tuotteiden ja palveluiden hinnat kasvavat. Toisin sanoen mitä enemmän pankit myöntävät luottoja sitä nopeammaksi inflaation vauhti kasvaa.
- kun velalliset lyhentävät lainojaan pankeille kierrossa oleva rahamäärä supistuu. Kun taloudessa toimivat yksiköt ottavat velkaa kierrossa oleva rahamäärä kasvaa (riippuen, että otetun velan määrä ylittää huimasti lainanlyhennyksinä maksetun määrän).
- kun kierrossa oleva rahamäärä supistuu ajautuvat taloudessa toimivat yksiköt tasaamaan tulojen ja menojen erotusta luotolla (rikollisuuden lisäksi muuta vaihtoehtoa ei ole).
- kierrossa olevaa rahamäärä on mahdollista ylläpitää äärimmäisen korkean syntyvyyden eli velallisten uusintamisen avulla.
- säästäminen ajaa muita taloudessa toimivia yksiköitä konkurssiin.
Ja niin edelleen ja niin edelleen.

Tämän järjestelmän ainoa tarkoitus on pankkien voittojen maksimointi. Tällä järjestelmällä ei ole muuta tarkoitusta! (Sitä vain jaksaa ihmetellä mikä olikaan suomalaisten harhaanjohtajien motiivi saada Suomi liittymään EU:n ja EMU:n?)

Maastrichtin ja Lissabonin sopimuksien ainoana tarkoituksena oli (ja edelleen on) leikata valtion ohjakset taloudesta ja sen suunnittelusta. Tällä tavalla aiheutettiin "valtatyhjiö", jonka rahoituslaitokset ja rahoituseliitti luonnollisesti ja varsin kätevästi täyttivät.

Kun taloudesta poistettiin ensisijainen rahan lähde (keskuspankkia kiellettiin rahoittamasta valtiota) ajettiin koko talous riippuvaiseksi ainoasta jäljelle jääneestä lähteestä: pankeista.

Rahoituslaitoksien ja rahoituseliitin liiketoimintasuunnitelmassa lukee, että kiinteistöt, työvoima, teollisuus sekä valtio kuormitetaan niin suurella määrällä korollista velkaa kuin vain on mahdollista. Eläkejärjestelmä, sosiaaliturva ja muut lakisääteiset (pakolliset)säästämisjärjestelmät ajetaan pelaamaan uhkapelejä maailman suurimpaan kasinoon (pörssiin), jotta rahoitusmarkkinat voivat kerätä ne (säästöt) parempaan talteen välitys-, käyttö- ja sun muina maksuina. Ay-liikkeiden tuhoamisen myötä jäsenmaksut "vapautetaan" ulosmitattaviksi mm. osinkoina, kohonneina elinkustannuksina ja lainanlyhennyksinä. Julkisten monopolien yksityistämisen myötä rahoituslaitokset ja rahoituseliitti saavat verotusoikeuden. Ja niin edelleen.

Rahoituslaitokset ja rahoituseliitti haluavat kaiken taloudellisen ylijäämän maksettavaksi korkoina, ei siis käytettäväksi elintason kasvattamiseen, sosiaalikuluihin, infran parantamiseen tai edes uusiin pääomasijoituksiin.

Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan EMU-maiden (ja siinä ohessa muiden EU-maiden) talouden tuhoaa rahajärjestelmän valjastaminen yksittäisen intressiryhmän maksimaaliseen voitontavoitteluun muiden taloudessa toimivien kustannuksella.

Mutta tällä "luovalla tuholla" on olemassa toinenkin tarkoitus ja se on koko tämän touhun päämäärä.

Jatkuu...

31 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Kyse on suurten finanssipankkien sodasta kansakuntia vastaan, suurpääoman hyökkäyksestä hyvinvointivaltiota vastaan, rahan sodasta ihmisyyttä, ihmisen sielua vastaan, rikkaiden ja vahvojen sodasta köyhiä vastaan."
Näin Kai Sandinmaa Jyväskylän Talven Rauhanseminaarissa

Lars Osterman kirjoitti...

Ei hullumpi vuodatus!

Anonyymi kirjoitti...

En oikein enää uskalla lukea näitä Kanin juttuja, koska lääkäri on varoitellut korkeasta verenpaineesta.

Nytkin luin vain puolet ja kun aloitin lukemaan miten tuo EMU-maiden järjestelmä toimii, niin piti heti vetää bongista henkoset.

-Ei se toinen eikä kolmas, vaan neljäs anonyymi

Anonyymi kirjoitti...

Bravo!

Anonyymi kirjoitti...

Tuota suoraa keskuspankkirahoitusta ei tietäkseni käytetä juuri muuten kuin sodissa. Yhdysvalloissa on sama laki kuin EU:ssa, että suora keskuspankkirahoitus on kielletty. Tämä tosin on helppo kiertää valtion omistamalla liikepankilla.

Toisen maailmasodan jälkeen valuuttakurssit pidettiin vakaana Bretton Woodsin avulla, jossa valuutat oli sidottu dollariin, joten ihan miten tahansa valtiot eivät rahaa voineet painaa, vaikuttamatta valuuttakursseihin.

Muilta osin joudun kyllä surukseni olemaan samaa mieltää kirjoittajan kanssa. EU on rakennettu "markkinoiden" armoille, vaikka en jaksa uskoa perustajien tätä kaikilta osin ymmärtäneen uusliberalistisissa höyryissään.

PS. kivoja piirustuksia

Anonyymi kirjoitti...

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=7545

" Suomen Valtio Pvm 2013-03-15

Osoite Mariankatu 2, FI-00170 Helsinki

Toimeksiantaja Dun & Bradstreet, Finland

Käsittelijä Duns Print Fi

D-U-N-S Nro 53-780-1784

Y- tunnus 09866740

Ei rating

Ratingperusteet Toiminta: Vakiintunut

Tausta: Ei rating

Talous: Ei reitattavissa

Maksutapa: Ei negatiivinen

Ratingmuutoshistoria: Pvm Rating Limiitti 2004-11-22

YLÖS!

Toiminta Vakiintunut

Yritysmuoto Valtion toimipaikka

Aputoiminimet The Republic of Finland

Kotipaikka Helsinki

Työntekijöiden lkm luokittelematon

Tarkista Y T J -Status 09866740

Toimiala 8411 / Julkinen yleishallinto

Tausta Ei rating

Tytäryhteisöt 18 rekisteröity

Osakepääoma D-u-n-s nro

Nimi Eur 36-891-7295

KANSANELÄKELAITOS Suomi 36-891-9135

Suomen Pankki Suomi 36-891-9606

Valtiontalouden tarkastusvirasto Suomi 53-780-0000

VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi 53-780-0018 VALTIOVARAINMINISTERIÖ, FINANSMINI Suomi 53-780-1750

Eduskunta Suomi 53-780-1875

Liikenne- ja viestintäministeriö Suomi 53-780-1966

Maa- ja metsätalousministeriö Suomi 53-780-2097

Oikeusministeriö Suomi 53-780-2196

Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomi 53-780-2287

Puolustusministeriö Suomi 53-780-2394

Sisäasiainministeriö Suomi 53-780-2436

Sosiaali- ja terveysministeriö Suomi 53-780-2501

Ulkoasiainministeriö Suomi 53-783-3100

Ympäristöministeriö Suomi 53-790-1543

SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO Suomi 54-015-5640

Tasavallan presidentin kanslia Suomi 54-048-4669"

Onko Suomi siis vain yksi yritys muiden joukossa?
Jos on niin johan menee mielenkiintoiseksi!

Ebolakani kirjoitti...

"Nytkin luin vain puolet ja kun aloitin lukemaan miten tuo EMU-maiden järjestelmä toimii, niin piti heti vetää bongista henkoset."

:)

Ebolakani kirjoitti...

"Ei hullumpi vuodatus!"

Kiitos.

Ebolakani kirjoitti...

"
Toisen maailmasodan jälkeen valuuttakurssit pidettiin vakaana Bretton Woodsin avulla, jossa valuutat oli sidottu dollariin, joten ihan miten tahansa valtiot eivät rahaa voineet painaa, vaikuttamatta valuuttakursseihin.
"

Totta.

Ebolakani kirjoitti...

"Onko Suomi siis vain yksi yritys muiden joukossa?"

Mielenkiintoista. Tästä täytyy ottaa selvää.

Anonyymi kirjoitti...

Vasemmistoliiton Silvia Modig piti tärkeänä sitä, että pankit eivät saa tehdä riskisijoituksia tavallisen säästäjän rahoilla.

Yllä mainittu on lainattu Kansan Uutisista, välikysymyspuheenvuoro.

Mites toi on, eikö säästäjän raha ole vain pankin velkaa. Voiko säästäjän rahoilla, pankin velalla säästäjälle, mitään sijoitustoimintaa tehdä? Olettaako kansanedustaja, että pankit lainaavat eteenpäin muiden sinne tallettamia rahoja.

Olen olettanut että pankit luotottavat, luovat rahaa. Ne eivät siis sijoittele säästäjien eli tallettajien rahoja.

Olenko minä vai kansanedustaja ihan kuutamolla.

Ebolakani kirjoitti...

"Olenko minä vai kansanedustaja ihan kuutamolla. "

Rouva Kansanedustaja on kuutamolla.

Kuten 90% äänestäjistä, talousproffista ja ekonomisteista.

Mutta!

Pankeilla on sijoituspalveluita, omaisuudenhoitopalveluita ja sen sellaisia.

Eli kyllä pankit tekevät toisten rahoilla "sijoitustoimintaa" mm. valtionvelkakirjoihin ja sen sellaisiin.

Anonyymi kirjoitti...

http://yle.fi/uutiset/opiskelija_joka_nolasi_talouseliitin/6591490

Lontooksi:

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22223190

Ebolakani kirjoitti...

Juu, Kani on tätä myrskyä seuraillut jo jonnin aikaa.

Herra Wray kiteytti tämän jutun varsin hienosti: "Their work doesn’t pass the smell test: if it smells like nonsense it probably is nonsense."

http://www.economonitor.com/lrwray/2013/04/17/no-rogoff-and-reinhart-this-time-is-different-sloppy-research-and-no-understanding-of-sovereign-currency/

Anonyymi kirjoitti...

Onko herra Kanilla muistikuvaa siitä, keitä olivat ne keskeiset suomalaiset poliitikot, jotka halusivat saattaa meidät EMUun?
(nimiä, kiitos).

t: pieni(ebola)Kani


Anonyymi kirjoitti...

Kania kiinnostaa varmaan tämä teksti:

http://www.zerohedge.com/news/2013-04-24/guest-post-why-krugman-and-keynesians-are-lackeys-neofeudal-debtocracy

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on uskomatonta, mutta valitettavasti totta, että harhaanjohtajamme voivat ajatella näin. Mielestäni työttömyys on hirvittävä henkilökohtainen tragedia, josta kärsii koko perhe.

Juhana Vartiainen:

"...– Mitä enemmän on työn hakijoita, sitä enemmän syntyy työsuhteita..."

http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2013/04/24/juhana-vartiainen-tyrmaa-kolme-myyttia/20135968/12t: Pieni(ebola)Kani

Anonyymi kirjoitti...

"rikkaiden ja vahvojen sodasta"

Tuo on paskaa. Numeroilla ja termeillä ei ole mitään väliä niin kauan kuin jotain raharunkkareita pidetään "vahvoina". Asia on päinvastoin, kaikki vitaalisuus on rahalle vastakkaista ja ilmenee rahan logiikasta riippumattomilla tavoilla. Tämä on kaiken aa ja oo, heikkomielisellä heikoksi heittäytymisellä ei voi saavuttaa yhtään mitään, eikä pidäkään.

Aivan kuten raha on pohjimmiltaan markkinahäiriö, myös rikkaus tai ihmisen sidonnaisuus siihen on tulkittava psykopatologiseksi ja elämällevieraaksi tilaksi, joka on itse asetettava problematisoinnin keskiöön. Tämä on itse asiassa tärkeämpää kuin kaikki hienoimmatkin laskelmat.

Ebolakani kirjoitti...

"Onko herra Kanilla muistikuvaa siitä, keitä olivat ne keskeiset suomalaiset poliitikot, jotka halusivat saattaa meidät EMUun?"

Tämä näyttäisi vakuuttavalta lähteeltä: http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php

Ebolakani kirjoitti...

"Kania kiinnostaa varmaan tämä teksti:"

Kyseinen kirjoitus oli varsin mielenkiintoinen umpikuja.

Ebolakani kirjoitti...

"Juhana Vartiainen:

"...– Mitä enemmän on työn hakijoita, sitä enemmän syntyy työsuhteita..."
"

Herra Kani lähtisi liikkeelle tästä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiihotus_kansanryhm%C3%A4%C3%A4_vastaan

Tämän lisäksi herra Kani käyttäisi jotain täältä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940750 löytyvää lakipykälää herra Vartiaisen erottamiseen. Hän ei selvästikään ole enää tehtäviensä tasalla.

Ebolakani kirjoitti...

"Aivan kuten raha on pohjimmiltaan markkinahäiriö, myös rikkaus tai ihmisen sidonnaisuus siihen on tulkittava psykopatologiseksi ja elämällevieraaksi tilaksi, joka on itse asetettava problematisoinnin keskiöön. Tämä on itse asiassa tärkeämpää kuin kaikki hienoimmatkin laskelmat."

Ymmärsikö Kani oikein: onko olemassa sellaista asiaa kuin raha-addiktio (rikkausriippuuvuus) ja aiheuttaako tämä mielenhäiriö yhteiskunnalle sietämättömiä ongelmia?

Anonyymi kirjoitti...

"Ymmärsikö Kani oikein: onko olemassa sellaista asiaa kuin raha-addiktio (rikkausriippuuvuus) ja aiheuttaako tämä mielenhäiriö yhteiskunnalle sietämättömiä ongelmia?"

Joo, tai suorastaan statusriippuvuus. Eikä siinä ole mitään sen demonisempaa kuin siinä seurakunnan nöyryydessä, joka pitää lukemattomissa muodoissaan järjestelmää yllä ja joka ilmenee juuri tuollaisissa möläyksissä kuin että rikkaat ovat "vahvoja".
Suuri osa kritiikistä on jonkinlaista tiedostamatonta armon anelua tyypeiltä, jotka eivät edes tajua toisten ihmisten olevan olemassa. Se sellainen kritiikki menee minusta suoraan kankkulan kaivoon.
Ei koske siis Kania, mutta aika monia muita "alan tekijöitä" kylläkin. Esimerkiksi koko vasemmisto olettaa taloutta järkeväksi järjestelmäksi, mihin on tietysti sisäänrakennettu tietynlainen defaitismi, eli vähän kuin "olemme hyvän, tuotantoa mahtavasti allokoivan järjestelmän mustia lampaita, herra armahda".

Ebolakani kirjoitti...

Tämä on erittäin hieno huomio!

Kani ei ole ajatellut asiaa tältä kantilta ollenkaan.

Anonyymi kirjoitti...

http://yle.fi/uutiset/uusien_asuntolainojen_maara_romahti/6613742

Joko kohta mennään? Suunnitelman mukaan?

Ebolakani kirjoitti...

Kanin mielestä pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus kaatui loppuvuodesta 2009.

Tämän jälkeen Suomen taloutta on pidetty pystyssä valtion velalla (klassinen Keynesiläinen ponzi).

Mutta naru on tulossa vetävän käteen.

Kaptah kirjoitti...

Alapuolella on lainaus taloussanomien verkkosivuilta. :)

"Ateenassa alle 25-vuotiaiden minimipalkkoja on laskettu jo 500 euroon kuukaudessa. Työtä ei silti tahdo löytyä."

Hmmm miksiköhän sitä työtä ei löydy? Siis kuka saa / tohtii ottaa korollista velkaa 500 €:n kuukausituloilla? Niin niin aivan, korollinen velkaponzipyramidihuijaus ko. kärpäsloukkuun ei ole enää pyrkyä.

http://www.vastavalo.fi/albums/userpics/15256/normal_260810-004.jpg <-Kuva kärpäsloukusta, jossa jokainen kita on "jokin" pankki. :)
Kiva kasvi, itselläni on ollut tuollaisia ;).

Ebolakani kirjoitti...

""Ateenassa alle 25-vuotiaiden minimipalkkoja on laskettu jo 500 euroon kuukaudessa. Työtä ei silti tahdo löytyä."

Tarvitsee vain kysyä, että kuinka paljon työllisyys kasvaa jos-tai-kun kaikkien palkat (muurarista, toimitusjohtajaan, virkamiehiä poislukematta) lasketaan nollaan?

JL kirjoitti...

Herra Vartiainenhan sanoo jotenkin näin!.

Mitä enemmän työttömiä, sitä enemmän töitä???...

Siis TÄ?.

JL kirjoitti...

Siis mitä enemmän työttömiä sitä enemmän töitä???.

TÄ?.

Saako tuo vartiainen oikein palkkaa noista lausunnoistaan?.

Ebolakani kirjoitti...

Ilmeisesti kyllä.

Hänen ideologiansa mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitsee täystyöllisyys.