16.1.2013

Nuo lainausmerkit eivät muuten ole tuossa mitenkään vahingossa

Bank for International Settlements - Group of Governors and Heads of Supervision endorses revised liquidity standard for banks
...
Mervyn King, Chairman of the GHOS and Governor of the Bank of England, said, "The Liquidity Coverage Ratio is a key component of the Basel III framework. The agreement reached today is a very significant achievement. For the first time in regulatory history, we have a truly global minimum standard for bank liquidity. ...
...
Huono Suomennos:
...
Mervyn King, GHOS:n puheenjohtaja ja Englannin keskuspankin pääjohtaja, sanoi: "Maksuvalmiusvaatimus (Liquidity Coverage Ratio) on keskeinen osa Basel III -säännöstöä. Tänään saavutettu sopu on merkittävä saavutus. Ensimmäistä kertaa sääntelyn historiassa, meillä on todellinen globaali minimistandardi pankkien maksuvalmiudelle. ...
...
Tämä kyseinen standardi on implementoitu paikallisten lakien kautta vähintään EU:n ja G20-maihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa em. maan taloudessa on koron mentävä aukko, joka on paikattava vientituloilla (eli ansaitsemalla vienti maassa lainattua ja kiertoon kulutettua velkaa) tai muuten maan talous romahtaa paikallisten pankkien pyörittämän velkapyramidiponzihuijauksen kaatumiseen.

Tätä järjestelmää voisi (parempaa nimeä etsiessä) kutsua velkapyramidijärjestelmäksi. Ja sen ensimmäinen ja viimeinen sääntö on: vie tavaraa ja vie sitä niin maan hevletisti.

Valitettavasti tyhjästä luotua eksponentiaalisesti kasvavaa velkaa ei ole mahdollista maksaa maapallon rajallisilla resursseilla. Ja niinpä tällainen järjestelmä tulee väistämättä aiheuttamaan hyvinkin mielenkiintoisia lieveilmiöitä:

Koska velkapyramidijärjestelmään osallistuvan maan talous, eli pankkien pyörittämä ponzi, on tärkeämpi kuin demokratia, tulevat maan kansalaiset huomaamaan valtion muuttuvan pikkuhiljaa autoritaariseksi.

Koska velkapyramidijärjestelmään osallistuvan maan talous, eli pankkien pyörittämä ponzi, on tärkeämpi kuin elinympäristö, ajautuvat maat kirjaimellisesti raiskaamaan luonnonvaransa ja kilpailun takia myymään ne mahdollisimman halvalla.

Jokainen velkapyramidijärjestelmään osallistuva maa ajautuu keinolla millä hyvänsä edistämään mahdollisimman suuren ja tätä kautta myös halvan teollisuudenvaratyövoimareservin (eli työttömiä) syntymistä. Tämä tehdään siinä toivossa, että halpa paikallinen työvoima houkuttelisi ulkomailta investointeja, jotka mahdollistaisivat paikallisten pankkien pyörittämän ponzin ylläpidon.

Teollisuudenvaratyövoimareservi eli massiivinen määrä työttömiä luodaan hyvin yksinkertaisella tavalla: tuhoamalla kansalaisten ostovoima. Tämä toteutetaan usealla eri tavalla ja jokaisen tavan perusteena tulee olemaan "kilpailukyky sitä" tai "kilpailukyky tätä".

Kansalaisten ostovoiman tuhoaminen aiheuttaa konkurssitsunamin, joka käytännöllisesti katsoen pyyhkäisee mennessään valtion verotulot. Valtion rahoituspohjan katoaminen yhdistettynä keskuspankin kieltoon rahoittaa viranomaisia tai julkista sektoria ajaa valtion ulkoistamaan sekä yksityistämään hallinnassaan olevat luonnolliset monopolit.

Yksi tällainen luonnollinen monopoli on koulutusjärjestelmä, joka yksityistämisen seurauksena jakautuu kahteen eri luokkaan: niihin joiden oppikirjoissa on tuotesijoittelua, kaupallisia tiedotteita sekä monikansallisten yritysten propagandaa ja niihin joilla tällaista ei ole. Luokka riippuu siitä onko vanhemmilla varaa maksaa lukukausimaksuja vai ei.

Valtion rahoituspohjan romuttuminen aiheuttaa sosiaaliturvajärjestelmän alasajon. Tämä aiheuttaa mm. sen, että useiden lääkkeiden hinnat karkaavat taivaanrannan taa.

Velkapyramidijärjestelmään osallistuva maa ajautuu tavalla tai toisella murskaamaan kaiken sellaisen, joka on esteenä "taloudelliselle kasvulle" eli paikallisten pankkien pyörittämän ponzin ylläpidolle. Yksi tällainen murskattava "este" on ay-liikkeet. Ay-liikkeiden hajottaminen aiheuttaa sen, ettei talouteen jää minkäänlaista vastavoimaa monikansallisille yrityksille. Tämä mahdollistaa sen, että monikansalliset yritykset kykenevät sanelemaan tuottajahinnat.

Vuosi toisensa perään teollisuudenvaratyövoimareservi vain jatkaa kasvamistaan. Tämä tapahtuu riippumatta siitä kuinka vimmatusti valtio "liberalisoi" markkinoita. Syynä tähän on mm. olematon koulutus, rappeutuva infrastruktuuri, periytyvä köyhyys, poliittinen epävakaus ja markkinoiden oligopolisoituminen.

Luonnollisten monopolien ja markkinoiden "liberalisointi" aiheuttaa sen, että valtio ajautuu auttamattomasti monikansallisten yritysten saneluvallan alaiseksi. Mm järjestäytymisvapauteen, sopimusvapauteen sekä elinkeinovapauteen tehdään pienen pieniä muutoksia joiden ainoana tarkoituksena on monikansallisten yritysten vallan sementoiminen sekä valtionhallintoon integroituminen.

"Kilpailukyvyn" menettämisen pelossa yksikään järjestelmään osallistuva maa ei suostu nostamaan palkkoja. Suurimmalle osalle (~90%) kansalaisista tämä tarkoittaa täysin olematonta ostovoimaa, mutta järkyttävän korkeita elinkustannuksia. Ostovoiman vähyyden takia jokaisen velkapyramidijärjestelmään osallistuvan maan vientitulot hiipuvat olemattomiin.

Talouden "liberalisoinnin" myötä järjestelmään osallistuvilla mailla ei ole juuri minkäänlaisia suojatulleja subventoitua tai halpatyömaissa tuotettua tuontikrääsää vastaan. Tämä tuhoaa paikallisen tuotannon ja kasvattaa teollisuudenvaratyövoiman massaa entisestään.

Kaikilla mailla ei voi olla ylijäämää samaan aikaan. Velkapyramidijärjestelmässä tällainen on yksinkertaisesti mahdotonta:
jotta jollakin maalla olisi ylijäämää, toisella täytyy olla alijäämä
Loppujen lopuksi paikallisten pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus kaataa jokaisen järjestelmään osallistuvan talouden ja degeneroi niiden yhteiskuntajärjestelmän Neofeodaaliseksi (synonyymi Plutokratialle).

Tässä globaalissa kilpajuoksussa pohjalle ei ole voittajia. Pitkässä juoksussa kaikki häviävät. Ja näin syntyy (uus)liberalien märkä uni: globaali neofeodalismi.

Mutta älä huoli. Tämä koko homma on täysin suunniteltu. Herra Kani ei usko hetkeäkään, että Baselin pankkikomitea olisi jotenkin vahingossa kämmännyt näin eeppisesti melkein koko maailman talouden.

Herra Kanista on äärimmäisen hienoa se että Suomeen ollaan perustamassa fanipuoluetta, joka aikoo uljaasti taistella kaiken edellä (yllä) mainitun eli Neofeodalismin puolesta. Tämä puolue kantaa nimeä "Edityspuolue" (nuo lainausmerkit eivät muuten ole tuossa mitenkään vahingossa) ja sen periaatteet, visio sekä agenda on mahdollista lyhentää näinkin ytimekkäästi:
- taloudellinen asema määrää koulutuksen tason
- elinajanodote määräytyy taloudellisen aseman perusteella
- talouden avulla ihmisiä valikoivasti jalostetaan
- taloudellinen asema periytyy
- ihmisten perustarpeet (esim. vesi) alistetaan voiton tavoittelulle
- se jolla on rahaa, laatii säännöt
- se joka laatii säännöt, saa kaiken rahan
- luokkayhteiskuntaa on vahvistettava
- plutokratia on ainoa oikea yhteiskuntajärjestelmän muoto
- jotta hinnat voivat olla vapaat, on ihmisiä suljettava vankilaan
- talouden liberalisoinnin avulla markkinat palautetaan takaisin luonnolliseen tilaan: kartellien kautta monopoleihin
- valtion väkivaltamonopolilla on suojeltava (monikansallisten) yritysten monopoleja
- arbeit macht frei
Ja niin edespäin.

Joten ei muuta kuin kannattajakorttia allekirjoittamaan! Tässä on todellinen tulevaisuuden puolue.

23 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jee, mitenkä asioita voidaankin katella eri tavalla.

Tässä eräs näkökulma.
Anna-Leena Nieminen
Totuuden etsintää ja vapauden, valtiottoman ja yksityisoikeudellisen yhteiskunnan puolestapuhumista.

Hyvinvointivaltion kieroutuneet kaavat (http://annaleena.puheenvuoro.uusisuomi.fi/130105-hyvinvointivaltion-kieroutuneet-kaavat)

Anonyymi kirjoitti...


Törkeän hyvä kirjoitus!

Siperia opettaa kirjoitti...

Edellisen ansiokkaan kirjoituksen keskusteluketjun kommenteista kopioituna:

"Valitettavasti ilman direktiivejä, lakeja ja sääntöjä väitteesi on vain mielipide. Ei tosiasia.

Tämä sama pätee muuten herra Kaniinkin."

Kun vertaan tämänkertaisen kirjoituksen loppuosan ranskalaisia viivoja ja Edistyspuolueen nettisivulla ilmoittamiaan kantojaan, kiinnostaisi kuulla, miten noiden kahden tekstin välille voitaisiin muodostaa tosiasiallinen yhteys?

Eli jäin kirjoituksessa kaipaamaan perusteluja, mihin tuo tämänkertainen tulkinta Edistyspuolueen tavoitteista mahtaa perustua?

Toki kiistämättä sitä tosiasiaa, että blogikirjoitus saa myös perustua puhtaille mielipiteille! :-)

Anonyymi kirjoitti...

Suomen vientitulot menevät öljyn ostamiseen (eivätkä riitäkään) Venäjältä. Öljyn hinta on moninkertaistunut 2000-luvulla.

Tästä ei julkisessa keskustelussa puhuta. Keskustelu vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamisesta ja palkkojen alennuksista on täysin hakoteillä. Ongelma ei ole kilpailukyvyn dramaattisessa heikentymisessä, vaan raakaöljyn korkeassa hinnassa. Sekä ne ulkomaille karkaavat korkomenot. Mutta pelkästään tuo korkealla pysyttelevä öljyn hinta on pidemmän päälle kestämätöntä Suomen kannalta. Miksiköhän tästä ei puhuta?

http://nuvatsia.terevaden.net/2013/01/10/kymmenen-dollaria-viisitoista-roviota/

t: pieni(ebola)Kani

Roope Luhtala kirjoitti...

Kiitos Edistyspuolueen mainostamisesta, vaikkakin olemme eri mieltä siitä mitkä ovat puolueen tavoitteet, kuten myös siitä onko nykyinen pankkijärjestelmä ponzihuijaus.

Todellisuudessa Edistyspuolue ajaa ensisijaisesti köyhien etua. Olen koittanut selventää asiaa seuraavassa blogikirjoituksessani: http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/127729-tulonsiirrot-koyhilta-rikkaille-lopetettava

Ebolakani kirjoitti...

"Kun vertaan tämänkertaisen kirjoituksen loppuosan ranskalaisia viivoja ja Edistyspuolueen nettisivulla ilmoittamiaan kantojaan, kiinnostaisi kuulla, miten noiden kahden tekstin välille voitaisiin muodostaa tosiasiallinen yhteys?"

Maailmalta löytyy muutamia empiirisiä testejä "liberalisoinnista" eli itävaltalais-uusklassisen talousteorian käytääntöönpanosta.

Pari pikaista esimerkkiä: Chile ja Haiti.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt mä hokasin.

"Suomessa monet työehtosopimukset ovat yleissitovia eli mikään yritys ei saa palkata työntekijöitä palkalla, joka alittaa sen alan ammattiliiton työnantajaliiton kanssa tekemän sopimuksen tason. [1]" (http://liberalismi.net/wiki/Ty%C3%B6ehtosopimus)

On siis tarkoitus siirtyä hyvinvointiyhteiskunnasta (vai oliko se oleskeluyhteiskunta?) almu- ja hikipajayhteiskuntaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä voisi melkein vaikka toimia, mikäli kansalaisilla olisi riittävä perustulo, eikä heidän tarvitsisi tehdä ihan mitä tahansa duunia, ihan millä tahansa palkalla, mutta mitenkäs tämän perustulon rahoitatte pelkästään verotuloilla, sillä haluatte ilmeisesti vähentää verotustakin? Tämä yhtälö vaikuttaa täysin mahdottomalta. Haluaisitteko esittää joitain laskelmia tai edes numeroita?

Todennäköisin lopputulos ohjelmallenne on, että työntekijät joutuvat tekemään töitä nälkäpalkalla ja 1 % omistaa 99% kaikesta mitä vain voi omistaa.

Popcornia hakemaa, odottaen mielenkiitoista vääntöä.

Ebolakani kirjoitti...

"On siis tarkoitus siirtyä hyvinvointiyhteiskunnasta (vai oliko se oleskeluyhteiskunta?) almu- ja hikipajayhteiskuntaan. "

Liberaalit ajattelevat vapailla markkinoilla tapahtuvan kilpailun olevan prosessi, joka eliminoi tehottomat tuotantotavat.

Valitettavasti he eivät kykene ymmärtämään sitä, ettei "vapaita markkinoita" ole olemassa ilman lakia ja sääntelyä. Laeilla sekä sääntelyllä varmistetaan se, ettei markkinoille synny toimijaa, joka kykenee manipuloimaan sitä.

Tämä tarkoittaa kolme asiaa.

1. Suomessa käytössä olevat työehtosopimukset ovat kilpailun karaiseman prosessin lopputulos. Eli "vapaiden markkinoiden" eliminointi prosessi on toiminut ja puhunut: työehtosopimusten yleissitovuus on tehokkain tapa ylläpitää ostovoimaa ja tätä kautta koko markkinoita. (Valitettavasti kukaan ei ottanut huomioon rahan syntymekanismia.)

2. Työehtosopimuksien yleissitovuuden poistamisen vaatiminen on yllyttämistä revanssiin. Taistelun "hävinnyt" osapuoli haluaa uusintaottelun.

3. "Vapaita markkinoita" ei ole olemassa ilman lakia ja hevletinmoista sääntelyä. Näin ollen markkinoilla on yksi osapuoli, joka kykenee manipuloimaan sitä: valtio. Tässä liberaalit ovat täysin oikeassa ja usein kritiikki on täysin perusteltua. Mutta mikäli tämä voimatekijä (valtio) poistetaan markkinoilta (mitä liberaalit vaativat), tulee tilalle joku muu täyttämään valtatyhjiön. Tässä tapauksessa monikansalliset yritykset.

Anonyymi kirjoitti...

Tätä kirjoitan foliotötterö päässäni.
Tässä työttömänä oleskellessani olen kuluttanut aikaani mm. telkkaria katsellessa. "Viihdeohjelmat" alkavat pääsisällöltään olla voittopuoleisesti erilaisia "putousohjelmia", joissa kuin leikkimielellä kilpaillaan "mies miestä" vastaan. Kilpailussa voi olla vain yksi voittaja. Luusereiden osaksi jää vain taputtaa voittajalle hymyillen käsiään.
Kukaan ei puhu todellisesta voittajasta, tuotantoyhtiöstä.
Ai niin se foliotötterö osuus.
Tuli rajalliseen tajuntaani ajatus, että ovatko nämäkin tv-ohjelmat jonkinmoisia mielenmuokkaus ohjelmia joissa vapaa kilpailu, yksilö vastaa yksilö, on kaunista ja ainut oikea tie Eldoradoon.
Eikä kukaan puhu todellisesta voittajasta "tuotantoyhtiöstä".

Ebolakani kirjoitti...

"Tämä yhtälö vaikuttaa täysin mahdottomalta. Haluaisitteko esittää joitain laskelmia tai edes numeroita?"

90% veroista on 100% turhia.

Valtio voi ja kykenee tulostaamaan omaa rahaa, jonka se voi kuluttaa kiertoon ostamalla kansalaisilta niitä palveluita joita he (kansalaiset) haluavat yhteisön (eli valtion) tuottavan.

Toisin sanoen kaikki julkiset palvelut voivat olla "ilmaisia".

Toisin sanoen perustulo on mahdollista toteuttaa n.y.t heti.

Mutta tätä ei tule tapahtumaan niin kauan kuin kuulumme EMU:n sekä EU:n.

Kani pahoittelee.

Ebolakani kirjoitti...

"Eikä kukaan puhu todellisesta voittajasta "tuotantoyhtiöstä"."

Kani on sitä mieltä, että olet täysin oikeassa.

Anonyymi kirjoitti...

"Valtio voi ja kykenee tulostaamaan omaa rahaa, jonka se..."

Itsekin olen tässä tämän päivän perustuloa tutkinut ja tullut siihen tulokseen, että sillä olisi vain positiivisia vaikutuksia kaikkien elämään, paitsi niiden, jotka haluavat tienata aivan järjettömästi riistämällä kaikkia muita ja muut suostuvat siihen, koska heillä ei ole vaihtoehtoa.

Kuitenkin käsitän myös realiteetit ja ymmärrän, että EU, Emu ja schengen-sopimus ryssivät hienon mahdollisuuden inhimillisempään elämään. En tosin olisi alkanut tutkia tätä ilman Edistyspuolueen manifestia, joten kiitos heille tästä.

Onko Kani enemmänkin pohtinut perustuloa ja sen suurutta? Olisiko jotain aatoksia levitellä aiheen tiimoilta?

T: Lintuinfluenssa

Ebolakani kirjoitti...

"Onko Kani enemmänkin pohtinut perustuloa ja sen suurutta? Olisiko jotain aatoksia levitellä aiheen tiimoilta?"

Kani on sitä mieltä, ettei syyperusteisesta sosiaaliturvasta pitäisi luopua.

Meitä kun on liian moneen junaan ja pariin kottikärryynkin.

Mikäli Suomessa olisi harkinnanvarainen sosiaaliturva sekä pari-kolme tapaa rahan syntymekanismille, ei perustuloa tarvittaisi.

Tästä syystä Kani ei ole miettinyt perustulon suuruutta.

Anonyymi kirjoitti...

Moni edistyspuoleen jäsen haluaisi yksityistää rahan,koska (normaalit perustelut tehokkuus,jne.)

Osaako herra Kani kertoa miten perustulo toteutettaisiin yksityisen rahan kautta?

Äärettömän mielenkiintoiseksi menisi,kun meillä olisikin yhtäkkiä 1000 yksityistä rahaa ja kaikki tarjoaa perustuloa,jos taas ootellaan parhaimman valikoitumista niin ottaa se aikaa ja perustuloa ei ole näkyvissä pitkään aikaan.

Edistyspuolueen tarjoama perustulo ohjelmassaan vaikuttaa niin kovin epärealistiselta toteuttaa millään keinolla mitä heillä on mielessä,koska se ei ole mahdollista nykyisessä ja yksityisessä tarjonnassa se tarjoaisi heti monopolin.

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka paljon jenkit voivat vielä velkaantua ? Todennäköisesti nostavat velkaantumisrajaansa taas hieman ja jatkavat samaan malliin.

Anonyymi kirjoitti...

Otetaanpa uudestaam. Onko herra Kani pohtinut tätä?

Suomen vientitulot menevät öljyn ostamiseen (eivätkä riitäkään) Venäjältä. Öljyn hinta on moninkertaistunut 2000-luvulla.

Tästä ei julkisessa keskustelussa puhuta. Keskustelu vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamisesta ja palkkojen alennuksista on täysin hakoteillä. Ongelma ei ole kilpailukyvyn dramaattisessa heikentymisessä, vaan raakaöljyn korkeassa hinnassa. Sekä ne ulkomaille karkaavat korkomenot. Mutta pelkästään tuo korkealla pysyttelevä öljyn hinta on pidemmän päälle kestämätöntä Suomen kannalta. Miksiköhän tästä ei puhuta?

http://nuvatsia.terevaden.net/2013/01/10/kymmenen-dollaria-viisitoista-roviota/

t: pieni(ebola)Kani

Ebolakani kirjoitti...

"Otetaanpa uudestaam. Onko herra Kani pohtinut tätä?"

Kani ei ole pohtinut tätä.

Vilkaisisitko tätä: http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/maat/venaja12/liitteet/2012_M12.pdf

Ebolakani kirjoitti...

"Edistyspuolueen tarjoama perustulo ohjelmassaan vaikuttaa niin kovin epärealistiselta toteuttaa millään keinolla mitä heillä on mielessä,koska se ei ole mahdollista nykyisessä ja yksityisessä tarjonnassa se tarjoaisi heti monopolin. "

Wut! "Edistyyspuolueella" on oma perustulomalli?

Tämä täytyy nähdä.

Ei!

Se pitää kokea!

:)

Ebolakani kirjoitti...

"Kuinka paljon jenkit voivat vielä velkaantua ?"

Melkein loputtomasti.

Velkakatto ja sitä seuraava keskustelu säästämisestä ja "elämisestä tulojen mukaan" on täyttä huijausta.

Ebolakani kirjoitti...

"Otetaanpa uudestaam. Onko herra Kani pohtinut tätä?"

Kani ei ole pohtinut tätä.


Eipä tuosta pdfästä mitään apua ollut.

Mielenkiintoinen ajatus.

Tämä herättää paljon kysymyksiä.

Kuten esimerkiksi subventoidaanko valtion velalla öljyn hinnan nousua?

Anonyymi kirjoitti...

Tämän Pikkuisen Suomen (kin) ongelma on että emme ole energiaomavaraisia, päinvastoin kuin esimerkiksi Norja on energiaomavarainen (Öljy).

Suomi kuitenkin yrittää saavuttaa energiaomavaraisuutta monopolisoimalla (käytännössä) Ydinvoimateollisuuden kautta.

Onko meilläkin odotettavissa samanlainen kauhuskennaario kuin Japanissa, jossa maa on täynnä ydinvoimaloita.

(Japanissa tosin tällähetkellä on 50 ydinvoimalasta käynnissä vain 2, koska muita voimaloita kiireenvilkkaa korjataan Tsunaminkestäviksi)

Anonyymi kirjoitti...

Aivan selvästi television viihdeohjelma tarjonta on sitä että tarjotaan kaikenkarvaisia "putous" ohjelmia, joilla prepataan katsojat uskomaan (muka leikkimielellä) että tämänlainen ohjelmatarjonta on muka hauskaa.

Tosiasiassa niiden ohjelmien kautta valmistellaan tosielämässä samaa tahtotilaa jossa kaikki polkevat toisiaan "suohon", se joka on läjässä korkeimmalla, selviää hengissä pisimpään, mutta sekään ei selviä kuitenkaan.

Ihmeen hyvin näkyy tämänkaltaiset aatteet uppoavan kansaan, erityisesti Ay-liikkeiden jäsenistöön suhteessa niihin jotka ei kuulu ay-liikkeisiin.