8.11.2012

Hävisimme sodan lainasopimus kerrallaan

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan keisarikunta käytännöllisesti katsoen purettiin. Tilalle pykättiin Weimarin tasavalta, joka Versailles’n rauhan sopimuksen perusteella pakotettiin maksamaan sotakorvauksina 269 miljardia kultamarkkaa (summa kyllä puolitettiin myöhemmin).

Kultamarkka oli nimensä mukaisesti kiinnitetty kultaan. Näin ollen Saksan sotakorvaukset vastasivat noin 100 000 tonnia kultaa eli yli 60% koko maailman sen hetkisestä kultavarannosta (joku kultabugi voisi varmistaa tämän Kanin puolesta?).

Valitettavasti Weimarilla ei ollut tuollaisia kultavarantoja olemassakaan ja niinpä se ajautui tulostamaan valtavia määriä omaa valuuttaansa. Näillä vasta tulostetuilla seteleillä ostettiin kultaa mm. valuuttamarkkinoilta. Kullalla maksettiin sotakorvauksia eli ulkomaista velkaa (sotakorvaukset vaadittiin maksettavaksi kullassa). Tämä aiheutti surullisen kuuluisan Weimarin tasavaltaa vaivanneen hyperinflaation.

Velkojien mielestä kyseinen tapahtuma oli äärimmäisen ongelmallinen. Weimarin tasavallalla (ent. Saksan keisarikunta) oli hyperinflaatioperiodin jälkeen vielä pienemmät mahdollisuudet selvitä täysin mahdottomista sotakorvauksista.

Noh, asia oli ratkaistava, tavalla tai toisella!

Herra Dawes kirjoitti raportin kyseisen ongelman ratkaisemisesta (Kani ei löytänyt tätä, pahoittelut). Ilmeisesti tämä raportti oli niin loistava, että joku (jossain) päätti ottaa sen käyttöön. Muodostettiin Dawesin komitea, joka suolsi pihalle Dawesin suunnitelman. Sen pääkohdat (ainakin Wikipedian mukaan) olivat seuraavanlaiset:
  • The Ruhr area was to be evacuated by Allied occupation troops
  • Reparation payments would begin at “one billion marks the first year, increasing to two and a half billion marks annually after five years" (Merrill 93).
  • The Reichsbank would be reorganized under Allied supervision.
  • The sources for the reparation money would include transportation, excise, and custom taxes.
Huono Suomennos:
  • Liittoutuneiden joukkojen oli poistuttava Ruhrin alueelta.
  • Sotakorvausten takaisinmaksaminen aloitettiin "ensimmäisenä vuotena yhdestä miljardista markasta, kasvaen viiden vuoden aikana vuosittain kahteen ja puoleen miljardiin".
  • Reichsbank (silloinen keskuspankki) uudelleen järjesteltiin liittoutuneiden valvonnassa.
  • Sotakorvauksia voitiin kerätä kuljetuksesta, valmisteveroista sekä muilla veromuodoilla.
Dawesin suunnitelma oli varsin suoraviivainen: osa valtionhallinnosta (valtionvarainministeriö, verotoimisto jne.) muunnettiin sotakorvausten perintätoimistoiksi. Kyseisessä suunnitelmassa oli kaksi muutakin äärimmäisen mielenkiintoista kohtaa: Monetary Sovereignty: The Politics of Central Banking in Western Europe (Sivu 33):

Suomennetaanpas vihreällä alleviivatut kohdat:
Reichsbank (silloinen keskuspankki) irroitettiin melkein kokonaisuudessaan Saksan valtion alaisuudesta.
Ja sitten punaisella alleviivatut kohdat:
Vastapalvelukseksi sotakorvausten alentamisesta Reichstag asetti uuden pankkilain Elokuun 30, 1924, joka rajoitti valtion luotottamista keskuspankkirahalla. ...
...
Nämä rajoitukset kattoivat valtion keskuspankkirahoituksen 100 miljoonaan markkaan ja maksimissaan kolmen kuukauden laina-aikaan, ...
Hmm... miten tämä on niin tuttua? Missä Kani on törmännyt vastaavaan?

Ainiin.

Täällä: Suomen (keskus)pankki - Yhteinen raha ja itsenäiset keskuspankit tarpeen
EKP:n erillisyys muusta päätöksentekojärjestelmästä, sen itsenäisyys, on tärkeää myös siksi, että rahapolitiikkaa voidaan toteuttaa onnistuneesti. Eurojärjestelmän ja yhteisen rahapolitiikan yksi kulmakivistä on, että sekä EKP että järjestelmään kuuluvat keskuspankit ovat itsenäisiä. Tämä turvataan sekä EU:n perustamissopimuksella että kansallisella lainsäädännöllä.
"Muulla päätöksentekojärjestelmällä" tarkoitetaan edustuksellisen demokratian, kommunismin tai minkä tahansa muun yhteiskuntajärjestyksen päätöksentekojärjestelmää. Dawesin suunnitelmassa Reichsbankin "itsenäisyys" turvattiin lailla ja se erotettiin muusta päätöksentekojärjestelmästä (myöhemmin herra Hitler palautti keskuspankin takaisin valtion hallintaan).

Ja tässä: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot (PDF) eli Lissabonin sopimus.
123 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 101 artikla)
1. Tilinylitysoikeudet ja muut sellaiset luottojärjestelyt Euroopan keskuspankissa tai jäsenvaltioiden keskuspankeissa, jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’, unionin toimielinten, elinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä samoin kuin se, että Euroopan keskuspankki tai kansalliset keskuspankit hankkivat suoraan niiltä velkasitoumuksia.
Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että euroopan keskuspankkia on kielletty lainoittamasta viranomaisia tai julkista sektoria. Tämän lisäksi jokaisen EMU maan paikallisella keskuspankilla on täsmälleen sama kielto. Dawesin suunnitelmassa ei ollut täydellistä kieltoa valtion alijäämien rahoittamiselle, vain rajoitus (100 milj. markkaa).

Sekä täällä: Euvostoliiton kansantalous tutuksi (PDF, sivu 33):
... (EU:n) talouspolitiikka muuntaa suuren osan valtionhallinnosta (mm. verohallinto sekä valtiovarainministeriö) pankkien sekä ”sijoittajien” perintätoimistoksi. Tästä syystä esimerkiksi valtionkonttorin julkaisemassa englanninkielisessä vuosikatsauksessa lukee näin: 

"Tavoitteemme on pitää velkakirjamme houkuttelevina sijoittajille."
Mutta mitä yhteistä näillä asioilla on?

Noh, Saksan keisarikunta valloitettiin väkivalloin, asein sekä pommein. EU:n liittyneet maat valloitettiin kynällä ja paperilla, valtio- sekä lainasopimuksilla. Edellisten lisäksi molempia kiristettiin/kiristetään rahalla (= velka) toteuttamaan valloittajien suosimaa talouspolitiikkaa.

Tässä kyseisessä sodassa keskuspankistamme tehtiin vihollisen komentokeskus. Pankkimme muunnettiin vihollisen tukikohdiksi, joista käsin sotilaat (lainasopimukset) valloittivat kansakunnan. Tässä sodassa raha on luoteja ja velka pommeja.

Me siis hävisimme sodan lainasopimus kerrallaan. Meidät on valloitettu:
Draghi (EKP:n pääjohtaja): Moni hallitus ei ole vielä ymmärtänyt, että he menettivät kansallisen suvereniteetinsä jo kauan sitten. Koska, kauan sitten, ne sallivat velan kasautua, ...
(Psst! Oletko joskus ihmetellyt miten-ja-kuinka täysin rauniona ollut Saksa kykeni muutamassa vuodessa hyökkäämään Puolaan? Kani antaa vihjeen: Metallurgische Forschungsgesellschaft m.b.H.)

25 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Pakko kirjoittaa asian vieretä:
Nalle "pääoma-pelle" laskee tänää Taloussanomissa sellaista soopaa suustaan, että oikeen hävettää.

Sorry, en pysty analysoimaan, kun viluttaa t-viivoilla niin kovasti
jutun lukeminen. Että oikeen tohtorismies.Toivottavasti kani laittaa linkin ja antaa palkinnon.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä se niin on, että pankkiirit ovat jo aikoja sitten kehittäneet menetelmän, millä saavat maat valloitettua velalla. Toki sota nopeuttaa asioita vielä hyvin. Tämän takia voisikin esittää kysymyksen, että kuka se oikeastaan aloittikin esim. 2. maailmansodan? Tässä alla pieni tutkielma, miten velan määrä väistämättä kasvaa, vaikka kierrossa oleva raha pysyy samana. Pahoitteluni, jos asettelu epäselvä, kopioitu suoraan taulukosta.

Alkutilanne:
Markkina-alueella ei ole kierrossa rahaa ollenkaan.
Markkina-alueen talous pyörii, kun kierrossa on koko ajan 100 rahaa.
Pankki antaa lainaa rahaa 5% korolla. Lainan takaisinmaksu on 5:ssä tasaerässä.
Oletuksena on, että pankin saama korkotuotto ei päädy markkina-alueelle.

hlö A ottaa lainan, että kierrossa oleva raha on 100 100,00
hlö A maksaa 1. lyhennyksen 21,00
hlö B ottaa lainan, että kierrossa oleva raha on 100 21,00
hlö A maksaa 2. lyhennyksen 21,00
hlö B maksaa 1. lyhennyksen 4,41
hlö C ottaa lainan, että kierrossa oleva raha on 100 25,41
hlö A maksaa 3. lyhennyksen 21,00
hlö B maksaa 2. lyhennyksen 4,41
hlö C maksaa 1. lyhennyksen 5,34
hlö D ottaa lainan, että kierrossa oleva raha on 100 30,75
hlö A maksaa 4. lyhennyksen 21,00
hlö B maksaa 3. lyhennyksen 4,41
hlö C maksaa 2. lyhennyksen 5,34
hlö D maksaa 1. lyhennyksen 6,46
hlö E ottaa lainan, että kierrossa oleva raha on 100 37,21
hlö A maksaa 5. lyhennyksen 21,00
hlö B maksaa 4. lyhennyksen 4,41
hlö C maksaa 3. lyhennyksen 5,34
hlö D maksaa 2. lyhennyksen 6,46
hlö E maksaa 1. lyhennyksen 7,81

Lopputilanne:
Hlö A on maksanut velkansa pankille korkoineen (5 x 21 = 105).
Tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei hlö B olisi ottanut pankilta lainaa.
Jotta markkina-alueen taloudessa olisi riittävästi rahaa kierrossa ja kaikki voisivat maksaa velkansa takaisin pankille,on jonkun mentävä pankkiin ja lainattava edellistä enemmän.
Lopulta velkaa on pankille enemmän, kuin rahaa on kierrossa.

Ebolakani kirjoitti...

Todellisuus on mielenkiintoisempi: http://ebolakani.blogspot.fi/2012/08/lakisaateisia-rahareikia.html

Anonyymi kirjoitti...

Niin,

Herra H ja NSDAP, olivat paha vastus korollista velkaa tyhjästä luoville kv. pankkiireille.

Syytä olikin pistää kampoihin. Kansa oli nälkäkuoleman partaalla kv. pankkiirien aiheuttaman inflaation ja spekuloinnin ja ensimmäisen maailmansodan epäreilujen rauhanehtojen ansiosta.
Sotakorvaukset olivat aivan hillittömiä vaikka Saksa ei aloittanut 1. maailmansotaa.

Tilannetta pahensi se, että keskuspankki oli siirretty pois Saksan valtion kontolta vihollisen haltuun.
Valtio ei pystynyt rahoittamaan menojansa, eikä auttamaan kansaa, muutoin kuin ulkomaisella lainarahalla, jos silläkään.

lähteitä:

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/articles/starvation1919.html

https://www.youtube.com/watch?v=STQS8U_Wf6M&feature=player_embedded

http://snippits-and-slappits.blogspot.fi/2012/05/how-hitler-defied-bankers.html

http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720

http://www.liveleak.com/view?i=c81_1345681620

http://snippits-and-slappits.blogspot.fi/2012/03/important-history-revealed-how-hitler.html

http://escapeesblog.wordpress.com/2012/05/08/how-hitler-saved-germany-from-the-bankers/

Anonyymi kirjoitti...

Herra Kani selvästi tuntee toisen maailmansodan todelliset syyt, pisteet siitä…

Olemme jo niin syvällä nykyisessä rahajärjestelmässä ettei siitä ole enää paluuta. Mitä tapahtuisikaan jos ilmoittaisimme että nyt perustamme oman keskuspankin ja maalle oman rahan? Seuraavana päivänä olisi kokoontuisi 150 maan ”Suomen ystävät”, lentokieltovyöhyke, kauppasaarto ja Suomi julistettu veriseksi diktatuuriksi. Ei hyvä vaihtoehto.

Me voimme suu vaahdossa uhota kuinka murhaava järjestelmämme on, ja niinhän se on. Valitettavasti uho ei johda mihinkään. Tarvitaan oikeita ideoita, uusia tai vanhoja, joilla me selviämme.
Järjestelmän kanssa pitää oppia elämään ja käyttämään sitä hyödyksi.

Itse pidän kuntapankkeja parhaana vaihtoehtona.

Kuntauudistus voisi olla kuntien rahaunioni. Isot kunnat voivat perustaa oman pankin, ja pienemmät kunnat perustavat yhdessä oman pankin. Kaikki kunnan rahaliikenne siirretään näihin pankkeihin. Kunnissa kuitenkin pyörii huomattava määrä rahaa… verot, vuokratulot… Kuntien lainat voidaan siirtää asteitain kokonaan kuntapankkiin. Korko (osittain) jää hyödyttämään kuntaa. Yleisesti pankkitoiminnan edut on jokaisen tätä blogia lukevan tiedossa joten ei niistä enempää.

Kertokaa minulle miksi tämä EI ole hyvä idea.

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa dekkarintyötä taas kerran, kiitos!

Ebolakani kirjoitti...

"Mitä tapahtuisikaan jos ilmoittaisimme että nyt perustamme oman keskuspankin ja maalle oman rahan? Seuraavana päivänä olisi kokoontuisi 150 maan ”Suomen ystävät”, lentokieltovyöhyke, kauppasaarto ja Suomi julistettu veriseksi diktatuuriksi. "

Olet täysin oikeassa.

Mikäli joku maa (esim. Suomi) yrittäisi irrotautua nykyisestä järjestelmästä se saisi kimppuunsa jokaisen kirjainhirviön (EKP, BIS, IMF, WB, jne) mitä maa päällään kantaa.

Tätä harhaanjohtajat pelkäävät.

Tästä syystä yksikään maa ei vielä ole eronnut EU:sta.

Ebolakani kirjoitti...

"Kertokaa minulle miksi tämä EI ole hyvä idea."

Tämä on hyvä idea. Mutta EU:ssa lait sekä direktiivit sanovat, että rahan luontioikeus on myönnetty yksityisille osakeyhtiöille joita myös pankeiksi kutsutaan.

Kuntapankin perustaminen rikkoisi näitä lakeja sekä direktiivejä ja aiheuttaisi aivan varmasti jonkin asteisia sanktioita sekä rangaistuksia.

Kani veisi tämän ehkä hieman pitemmälle: http://ebolakani.blogspot.fi/2011/07/se-on-idea.html

Ebolakani kirjoitti...

"Herra H ja NSDAP, olivat paha vastus korollista velkaa tyhjästä luoville kv. pankkiireille."

Kiitoksia linkeistä. Pitääpäs lueskella.

Anonyymi kirjoitti...

Kuntapankki on ehkä harhaan johtava nimi. Tarkoitin kunnan omistamaa pankkia.

Kyselin myös asiaa asiaan vihkiytyneiltä: http://www.talousdemokratia.fi/sivut/node/210

Anonyymi kirjoitti...

Muistakaa, että Suomikin on nyt kovasti lähettämässä hävittäjiä valvomaan Islannin ilmatilaa, jonka piskuinen kansa on äänestänyt väärin näissä rahavalta-asioissa.

Ebolakani kirjoitti...

"Muistakaa, että Suomikin on nyt kovasti lähettämässä hävittäjiä valvomaan Islannin ilmatilaa, jonka piskuinen kansa on äänestänyt väärin näissä rahavalta-asioissa. "

Jeps!

Ebolakani kirjoitti...

"Tarkoitin kunnan omistamaa pankkia. "

Herra Kani ymmärsi.

Tällainen on hieno idea, koska se "käyttäisi hyväksi" olemassa olevaa infraa rahan luomiseen.

Valitettavasti tätä "peliä" ei voi voittaa järjestelmän omilla (käsillä olevilla) säännöillä. Siksi Kani ehdotti idean pidemmälle viemistä.

Anonyymi kirjoitti...

Moro Hra Kani!

Sorry tulee nyt vähän mollissa viesti, ku hommien kelailu on vieny voiton ja vieteri on ollu suorana jo pitkään..

Se mitä sulta haluaisin kysyä, on että miten kummassa tämän linkin juttu on jäänyt niin pimentoon:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/9623863/IMFs-epic-plan-to-conjure-away-debt-and-dethrone-bankers.html

Ite en vielä hurrailis, että maailma on pelastettu, ku miettii tota "predator lender"- laitosta tuolla takana, mutta jos jotain positiivista, niin kyllä vaan IMF:kin myöntää 97% rahasta olevan yksityisen pankkisektorin tyhjästä luomaa velkaa - juuri niin kuin herra Kani on pitkään vääntänyt rautalangasta..

Olispa mielenkiintosta kuulla Kanin pointit kyseisestä tutkimuksesta!

T: KansAlainen

Ebolakani kirjoitti...

"
Olispa mielenkiintosta kuulla Kanin pointit kyseisestä tutkimuksesta!
"

Viralliselta totuudelta (TM) se on jäänyt huomioimatta, mutta ei muilta.

Mm. herra Iivarinen pureskeli ko. IMF:n teoksen varsin onnistuneesti: http://rahanvalhe.puheenvuoro.uusisuomi.fi/122196-imf-tutki-mita-jos-pankit-eivat-loisikaan-enaa-meidan-rahaamme

Tästä myös video: http://www.youtube.com/watch?v=tnehf-U527g

Anonyymi kirjoitti...

No voi ny... Pää lyö kyllä semmoseen jumiin ku hetkenkään tota kelailee ja peilailee tähän päivään. Ton systeemin aiheuttama vinouma kun ei oo ihan pikku juttu ja kun se on noinkin hyvin dokumentoitu ja faktat esillä, niin jääkö muuta vaihtoehtoa kun että täällä vallitsee joku rakenteellinen pahuus/huijaus joka pitää tota hommaa pimennossa kansoilta?

Tänään toki on käsittääkseni yleislakkoa portugalissa,espanjassa ja kreikassa ja olispa kiva kuulla onko siellä yleisessä tiedossa/keskustelussa kyseinen aihe.. Kotosuomessa kun tuntuu masentavan mahdottomalta, että kukaan asuntolainojensa ja oravanpyöriensä kanssa erehtyisi ihan oikeasti mietiskelemään puhumattakaan tekemään näille todellisille, sanoisinko ihmiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeille asioille mitään..
Uusliberaalin ideologian mukaan ollaan kyllä saatu taavi tasalakkikin hokemaan kilpailukyvyn nimiin ja sen että tässähän on kyse nyt ihan ihmisten ja varsinkin työelämään saapuvien ihmisten laiskuudesta ja saamattomuudesta.. "Jos vaan kaivettaisiin vielä enemmän sitä ojaa niin kyllä se talous siitä korjaantuu"

Toisaalta, kun erästä proffaa tiukkasin näillä talousjärjestelmän epäkohdilla ja ongelmilla, hän tarjosikin niitä ratkaisuksi...
Talousjärjestelmän romahduttamista ratkaisuksi nykyisen systeemin vääjäämättä muuten aiheuttamalle jonkunnäköiselle ihmiskunnan tuholle.. Resurssipula -> (ydin)sodat, ilmastonmuutos -> kriittisen pisteen ohittaessaan itseään voimistava ja pysäyttämätön ilmiö, joka monellakin tapaa lopettaisi elämän tellukselta..

T: KansAlainen

Ebolakani kirjoitti...

"Ton systeemin aiheuttama vinouma kun ei oo ihan pikku juttu ja kun se on noinkin hyvin dokumentoitu ja faktat esillä, niin jääkö muuta vaihtoehtoa kun että täällä vallitsee joku rakenteellinen pahuus/huijaus joka pitää tota hommaa pimennossa kansoilta?"

Tietämättömyys on autuutta. Eikä mikään lisää tietämättömyyttä sen paremmin kuin asiasta puhumattomuus.

Tämä touhu menee vähän niin kuin herra Myllyniemen blogin moderointilinja (http://susijumala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/) ""Rahan luonnin tyhjästä" -valistajat perustakoot pankin, älkääkä tulko tänne meluamaan. Tarpeen vaatiessa estolistaan. "

Ongelmasta puhumisen ensimmäinen sääntö on se, ettei ongelmasta puhuta!

Tulet huomamaan tämän saman linjan hyvin monessa paikassa. Että foliohattua vaan päähän.

:)

Anonyymi kirjoitti...

"Ongelmasta puhumisen ensimmäinen sääntö on se, ettei ongelmasta puhuta!"
Joo, ja sehän auttaa ettei ongelmista puhujien blogeja enää päivitetä. Poikkeuksena Kaninkolo, kiitos siitä. Muut ovat karanneet piiloon suljettuihin fb-ryhmiinsä keskenään haastelemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tuohon historia osioon on kyllä vähän annettava lisäystä:

Ensimmäinen maailmansota loppui osaltaan myös siihen kun saksalaiset, (Juutalaisomisteiset) pankit sekä yksityis henkilöt eivät enää halunneet rahoittaa sotaa.
Rahat loppui, velat jäi!

Hyperinflaatio Saksassa muodostui nimenomaan osaltaan siitä, että Valtio maksoi velkansa yksityisille sijoittajille ja pankeille takaisin käteisenä.
Mutta mitenkä velalle kävikään kun leipä maksoi 100 000 markkaa.

Käytännössä hyperinflaatiolla saatiin kätevästi velat kuitattua.

Tästä syystä myös juutalaiset osaltaan joutuivat Aatun vainon kohteeksi. "Heidän takia saksa hävisi sodan."

Anonyymi kirjoitti...

Järjestimme sunnuntaiksi pienimuotoisen keskustelutilaisuuden koskien taloutta (ja energiaa). Tulostin itselleni tueksi lähdemateriaalia (Ebolakanin parhaita kirjoituksia) ja muille jaettavaksi. Saa nähdä, meneekö edes osa viestistä perille...

T: pieni(ebola)Kani

Ebolakani kirjoitti...

"Käytännössä hyperinflaatiolla saatiin kätevästi velat kuitattua.

No joo. Tavallaan olet oikeassa, mutta pientä viilausta vailla.

Lue tämä: http://ebolakani.blogspot.fi/2012/03/viela-kerran-hyperinflaatiosta.html

Ota hieman kontrastia täältä: http://rahajatalous.wordpress.com/2010/12/23/keskuspankkirahoitus-ja-inflaatio/

Ebolakani kirjoitti...

"Saa nähdä, meneekö edes osa viestistä perille..."

Tällainen "mainonta" saa Kanin hieman hämilleen.

Kerro miten kävi?

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs jos Aatu teki sen mistä me nyt haaveillaan.. eli kun saksa oli aivan pohjassa kaikkineen velkoineen niin päättivät porukassa antaa kyytiä yksityisille pankeille ja laittoi oman pystyyn. Vai mistä saksa nousi muutamasta vuodesta voimakkaaksi. Toinen maailmansota aloitettiin saksaa vastaan tämän takia kun vapaamuurari ja muut eliitit pelästyivät tätä temppua. Joten saksaa turpaan ja hiljaiseksi sekä valhetta kehiin.
Katso blogi: Toinen näkemys.

Ebolakani kirjoitti...

"Vai mistä saksa nousi muutamasta vuodesta voimakkaaksi.

Kani antaa vihjeen: Metallurgische Forschungsgesellschaft m.b.H.

Anonyymi kirjoitti...

"Rahan luonnin tyhjästä" -valistajat perustakoot pankin, älkääkä tulko tänne meluamaan. Tarpeen vaatiessa estolistaan. "

http://celticanglopress.tumblr.com/post/34600440327/vonawesome-in-the-1920s-hitler-was-banned

Tuo PS:n ja Soinin "tästä ei sitten saa puhua" -touhu ei ole mitään uutta auringon alla. Myös oppositio on otettu näköjään haltuun.