18.4.2012

Ja tämä tässä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, on nerokasta!

Tiedämme, että Kreikka, Irlanti, Latvia sekä Liettua ovat jo konkurssissa. Perässä on tulossa Italia, Espanja sekä Portugali. Tiedämme myös, miksi näiden maiden taloudet ovat täysin säpäleinä (velkapyramidiponzihuijaus). Ja tiedämme myös mitä tällainen täysin keinotekoisesti aiheutettu kaaos aiheuttaa: Verkkomedia - Talouskasvun vaatimus, taantuma ja "kestävä kehitys"
Hollantilainen tutkija Merijn Knibbe ottaa esiin Baltian maat talouskurin kokeiluvaltioina, ja erityisesti Liettuan. Knibben mukaan tilastot näyttävät, että talouskuri olisi laskenut työttömyyttä Liettuassa – mutta kyseessä on tilastoharha. Työttömyyden lasku johtuu pääasiassa siitä, että suurin osa kynnelle kykenevistä liettualaisista on äänestänyt jaloillaan ja lähtenyt maasta. Myös Latvia on rajun väestökadon kourissa: arviolta 13 % koko maan väestöstä on jo lähtenyt ulkomaille, pakoon IMF:n "loistavia tuloksia".
Taloussanomat - Nuorisotyöttömyyden aikapommi tikittää jo
...
Kuvaavaa Espanjan tilanteelle on, että ennen huonossa asemassa olleita tuhateurolaisia kadehditaan. Tuhateurolaiseksi kutsutaan espanjalaisia nuoria, jotka saavat valmistuttuaan palkkaa tuhat euroa kuukaudessa.
...
Ihmiset ovat alkaneet pyörittää omaa pikkubisnestä tai suunnittelevat muuttoa ulkomaille, ...
Niinpä niin. Talouden syöksykierre aiheuttaa maastamuuttoa. Kaikki kynnelle kykenevät muuttavat pois maasta.

Muistatko tämän? Työntekijöiden liikkumiselle yhä esteitä EU:ssa - 13/07/2010
Komission julkaiseman raportin mukaan luvut osoittavat, että eurooppalaiset eivät vielä riittävän innokkaasti käytä oikeuttaan työskennellä missä tahansa EU:n alueella. Työvoiman vapaa liikkuvuus on yksi EU:n sisämarkkinoiden keskeisimmistä eduista ja avain sen menestykseen.
Ja nyt tämä "avain menestykseen" on kääntymässä lukossa ja aukaisemassa ovet ennennäkemättömään sisäiseen devalvaatioon.

Kyllä. Luit täysin oikein.

Taloudellinen ahdinko ajaa miljoonat ja taas miljoonat ihmiset etsimään töitä hinnalla millä hyvänsä, mistä maasta tahansa. Ja mikään ei laske palkkoja niin tehokkaasti kuin täysin hallitsematon sekä laillinen työperäinen maahanmuutto.

Kanada, UK ja varsinkin ameriikan ihmemaa ovat toteuttaneet juuri tätä samaa "työpolitiikkaa" varsin onnistuneesti viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajan. Tulokset ovat päätä huimaavat.

Mutta ei tässä vielä kaikki.

Euvostoliiton komissio on päättänyt avata pari muutakin ovea. Ilmeisesti ihan vain varmuuden vuoksi.
EUROPEAN COMMISSION - Proposal for a COUNCIL DECISION - 2012/0076 (NLE) (PDF)
... freedom of movement for workers between the Union and Turkey is to be secured by progressive stages.
...
This proposal for coordination of the social security systems of the Member States and Turkey will replace Decision No 3/80. The proposal is modelled almost identically on the package of six draft Association Council Decisions, respectively Stabilisation and Association Council Decisions, in respect of Algeria, Morocco, Tunisia, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Israel, ...
Kammottava Suomennos:
...  Työvoiman vapaa liikkuvuus Turkin ja euvostoliiton välillä varmistetaan asteittain.
...
... Tämä ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta Turkin ja jäsenvaltioiden kanssa korvaa päätöksen No 3/80. Tämä ehdotus on muotoiltu lähes identtisesti kuuden muun vakautus-ja assosiaationeuvoston päätösten osalta, koskien Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Kroatiaa, entisen Jugoslavian tasavallan Makedoniaa sekä Israelia, ...
CEPS - Whose Citizenship to Empower in the Area of Freedom, Security and Justice? - The Act of Mobility and Litigation in the Enactment of European Citizenship (PDF)
...
The EU has concluded Association Agreements or Euro-Mediterranean Agreements with countries such as Turkey, Morocco, Tunisia and Algeria, which grant freedom from discrimination on the basis of nationality to nationals from these countries in comparison with EU nationals in fields such as employment, freedom of establishment, service provision and social security.
...
Huono Suomennos:
...
Euvostoliitto on tehnyt yhdistymissopimuksen tai Euro-Välimeren sopimuksen maiden kuten Turkki, Marokko, Tunisia sekä Algerian kanssa, joka myöntää vapauden kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä näiden maiden kansalaisille euvostoliiton kansalaisiin nähden sellaisilla aloilla kuten työllisyys, liikkeenperustamisvapaus, palvelujenhankkiminen ja sosiaaliturva.
...
Ja tämä tässä, oi rakas euvostoliittolainen veronmaksaja, on nerokasta!

Ensin talous jätetään täysin liikepankkien armoille (velkasaturaatio vetää talouden syöksykierteeseen). Tämän jälkeen tuhotaan Ay-liikkeet, eläkkeet, sosiaaliturva jne. "välttämättömien" ja "tarpeellisten" leikkausten sekä säästöjen avulla. Näiden kahden em. toimenpiteen luonnollisena seurauksena on se, että miljoonat ja taas miljoonat ihmiset jättävät kotinsa, jonka seurauksena on massiivinen sisäinen devalvaatio (palkkojen alentuminen "halpatyövoiman" aiheuttaman "kilpailun" kautta), joka itsessään ruokkii talouden syöksykierrettä entisestään.

Enää ei tarvita muuta kuin hintashokki (esim. energiassa) nopeuttamaan prosessia ja se on sitten siinä pojat!

Neofeodalismi täältä tullaan!

Nyt ei voi muuta kuin nostaa hattua. Tämä on niin täydellistä, ettei mitään rajaa. Keskuspankkikartellin kekseliäisyys on kerta kaikkiaan rajatonta!

21 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Huomenta Kanille,

Aika hyvin päätelty.
Ja Tilanne Portugalissa on jo oheisenmukainen.
Tuhansia perheitä on revitty palasiksi koska miesten ja naisten on täytynyt lähteä töiden perässä ulkomaille.

Systeemi on pian täydessä vauhdissaan eikä mikään/kukaan pysty sitä enää estämään!

Meillä Puolalainen ja Virolainen hitsaaja tienaa kolmessa vuodessa saman määrän rahaa kuin kotimaassaan 20 vuodessa! Tämä on fakta ja perustuu haastatteluihin ko. työntekijöiden kanssa.

(Puolassa Huippu Inssi tienaa 900e/kk ja on RIKAS, Suomessa hitsaaja tienaa ylitöiden ja tuotantopalkkioiden kera jopa 40 000-55 000e/vuosi!)

Elämme globaalissa maailmassa jossa työvoiman hankinta on avointa kauppaa. Osaajille on töitä! Tämän nimenomaisen syyn takia Suomalainen, koulutettu inssi/maisteri On helveitn kuumaa tavaraa vieläkin. Johtuen koulutusjärjestelmästämme.

Duunarin hommat on jo menetetty ns. "halpatyövoimalle". Mutta TES:it ja niiden noudattamiset pitävät heidän palkkansa oikeana. Siis toistaiseksi.

Insseillä on kysyntää ja avoimia työpaikkoja pilvin pimein suomessa. Mol.fi ja tekniikka niin päsähtää 9 näytöllistä inssinpaikkoja ja ne on vain 70% kaikista avoimista inssin paikoista.

Osaajista on täällä pulaa! :)

Anonyymi kirjoitti...

Sininen aate pohjautuu varallisuuden kartuttamiseen ja punainen aate sen jakamiseen.

Koska punainen aate hukkasi reaalivarallisuutensa jo ajat sitten, on sen ollut pakko tyytyä siniseltä aatteelta tippuneisiin muruihin.

Sininen aate taas siirtää jakokelpoisen leikkirahan punaisten ulottumattomiin, mutta valitsemallaan mallilla punaisella aatteella ei ole muita vaihtoehtoja kuin peesata perässä.

Kumpaakin aatetta yhdistää leikkiraha, jonka arvolla ei ole mitään tekemistä reaalimaailman kanssa, joten koko puuhastelu on aivan irrationaalista. Jalat tukevasti ilmassa.

Teknologinen vallankumous, automaatio ja enemmistön ostovoiman lasku johtavat siihen, että niin sinisen kuin punaisen aatteen ulkopuolelle kasvaa nopeasti kriittinen massa, jonka etujen mukaista ei ole kumpikaan aate.

Kaikki keskitetyt hallintomallit ovat historian saatossa menneet "konkurssiin" ulkoisen paineen vaikutuksesta.

Yleensä ratkaisu löytyy täysin vastakkaisesta ilmansuunnasta. Koska tyhmyys ei katoa mihinkään, pitäisi keskittämisen sijaan hajauttaa. Silloin idiotismin seuraukset eivät leviä yhtä laajalle kuin nyt tapahtuu.

Vielä sininen vie ja punainen vikisee. Punanahkojen reservaateissa hymy karehtii suupielissä vuosisatojen jälkeen. Valkoinen mies joutuu ottamaan käyttöönsä heimokulttuuriin perustuvia sovelluksia.

Sotimatta se ei taida sitä osata tehdä. Alistamisen kulttuuri on liian pitkä.

t: iitimo

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin.

Ihmisten ei tarvitsisi ymmärtää kuin yksi asia: Kaikki raha on velkaa, eli velkaa mitä ei pysty maksamaan takaisin ilman lisävelkaa. Tämän ymmärtämisen jälkeen seurataan vain seuraavaa kaaviota:

1. Markkinat lainaavat valtiolle niin paljon rahaa, että se joutuu konkurssipisteeseen.
2. Kun valtio ei saa enää markkinoilta lainaa, sen täytyy kääntyä esim. ERVV:n tai IMF:npuoleen, mikä tarkoittaa, että muut valtiot takaavat sen seuraavat lainat pankeilta tietyin ehdoin.
3. Jotta valtio saisi edellä mainituilta tahoilta (lue: pankeilta) lisää lainaa, sen täytyy tehdä rankkoja menoleikkauksia.
4. Valtio alentaa kansalaistensa palkkoja ja eläkkeitä, sekä koventaa veroja ja poistaa etuuksia. Näin valtio pystyy maksamaan lainaajille lisää korkoa ja valtio voi lainata lisää rahaa.
5. Lainaajat ovat nyt saavuttaneet tilanteen, missä:
a. valtio ja sen kansalaiset maksavat lainaajille korkoja selkänahastaan.
b. lainaajat pystyvät määräämään valtion rahankäyttöä, eli ovat käytännössä valtion johdossa.
c. isot yritykset tekevät hyvää tulosta, koska palkkakustannukset ovat pudonneet rajusti.
6. Lopuksi valtiolle tulee tilanne, ettei voi enää leikata mistään (velkasaturaatio), mutta se ei enää tässä vaiheessa haittaa lainaajia. Lainaajat ovat valtiossa määräävässä asemessa ja kansalaiset ovat lainanantajan koronmaksuautomaatteja ja isojen yritysten halpatyövoimaa.
7. Jos valtion kansalaiset nousevat kapinaan ja syttyy sisällissota, löytyy aina jokin lainaajille myötämielinen liittouma, mikä menee lopettamaan kapinan ”humanitäärisiin syihin” vedoten.
8. Liittouman väliintulon jälkeen valtio kansalaisineen on viimeistään lainaajien omaisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Aivan kuin Kani ihailisi heitä.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2012/04/19/kreikkalaiskaupunki-toimii-luontaistaloutta-ja-uusi-valuutta/201227667/12

Kuulostaako tutulta! ;) Mites menikään saksassa eräässä pienessä kylässä!

Anonyymi kirjoitti...

http://www.aikapankit.fi/?page_id=49

Yhtykäämme kaikki tuohon puolueettomaan ja korottomaan järjestelmään!

Siperia opettaa kirjoitti...

Kyyti on kylmää; nostan hattua järjestelmän suunnitelleille euvostoliiton inkvisiittoreille!

Mihinköhän pääsisi järjestelmää karkuun... Ehkä Siperiaan?

Ebolakani kirjoitti...

"Aivan kuin Kani ihailisi heitä. "

Taloutta voisi verrata shakkipeliin. Sen pelitilanteita on arvoiden mukaan 10^43−10^50 (10 potenssiin 43-50) kappaletta eli hevletin paljon.

Toisin sanoen tietynlaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi Sinun on tiedettävä minkälaisia liikkuja teet.

Euvostoliitossa toteutettavaa talouspolitiikkaa ei yksinkertaisesti ole mahdollista keksiä istumalla vessassa paskalla ja samalla Aku Ankkaa lukien.

Tämä vaatii IMF keräämien "empiiristen kokeiden" tulokset, tiedot sekä taidot viimeisen 40 vuoden ajalta.

Tämä vaatii yliopisto-opetuksen "kaappaamista" tietynlaisen talousnäkemyksen opetukseen.

Tämä vaatii tutkijoiden, professoreiden ja sen sellaisten "ohjaamista" toteuttamaan tietynlaista tutkimusta (rahoitus).

Tämä vaatii tietynlaisten tutkimusten palkitsemista (työ, palkat, Nobel jne.)

Tämä vaatii tietynlaisen talouspoliittisen kirjallisuuden kustantamista ja julkaisemista (oppikirjat, kirjat jne.).

Tämä vaatii median huomion suuntaamista vain tiettyyn ainoaan taloudelliseen vaihtoehtoon (tietyt professorit, Nobel "voittajat" jne.).

Tämä vaatii tietynlaisen maailmankuvan omaavien ihmisten etsimistä sekä karsimista (kokeet, esseet, tutkimukset, puolueet, yritykset jne.), jotka sitten myöhemmässä vaiheessa ylennetään (eli asetetaan) oikeisiin paikkoihin yhteiskunnan hierarkiassa.

Tämä vaati ryhmäkuria, valtaa, resursseja sekä mission. Ja ennen kaikkea täydellisen hallinnan pyramidin huipulla.

Voi kyllä. Kani ihailee tätä. Sillä ihan kuka tahansa velimunaheittopussi ei kykene tällaista toteuttamaan.

Euvostoliitossa toteutettavat talouspoliittiset toimenpiteet eivät ole vahinkoja. Nillä on selkeä tarkoitus!

Ebolakani kirjoitti...

"Ihmisten ei tarvitsisi ymmärtää kuin yksi asia: Kaikki raha on velkaa, eli velkaa mitä ei pysty maksamaan takaisin ilman lisävelkaa. Tämän ymmärtämisen jälkeen seurataan vain seuraavaa kaaviota:"

Loistavasti kiteytetty!

Valitettavasti jotenkin jäi sellainen mielikuva niin kuin sana 'velkasaturaatio' olisi hieman väärässä paikassa. Mutta ei haittaa!

Ebolakani kirjoitti...

"Elämme globaalissa maailmassa jossa työvoiman hankinta on avointa kauppaa. Osaajille on töitä!"

Totta ja tässä se sudenkuoppa piileekin.

Ekonomisti Ha-Joon Chang
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ha-Joon_Chang) väittää kirjassaan "23 Things They Don't Tell You About Capitalism" seuraavaa:

Ainoa syy, miksi Sven (Ruotsalainen bussikuski) ansaitsee 50 kertaan enemmän Intialaiseen bussikuskiin verrattuna, on protektionismi eli maahanmuuttopolitiikka.

Mikäli tämä (protektionismi) poistetaan rikkaissa maissa jopa 80% työvoimasta menettää työpaikkansa - eikä vain ruumiillisen työn tekijät, tämä muutos ulottuu läpi koko työmarkkinoiden.


(Kani ei ole aivan vakuuttunut tuosta prosenttiluvusta.)

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Kani tästä terävästä kynän käytöstä. Tulostin tämän tänään töissä (ja otin valokopioita) ja laitoin jakoon työpaikalla. Ihmiset pyörittelevät silmiään. Tämä viimeisin postaus herätti hämmästystä ja kummastusta.

Sait uusia lukijoita.

T: Pieni(ebola)kani

Ebolakani kirjoitti...

"Tulostin tämän tänään töissä (ja otin valokopioita) ja laitoin jakoon työpaikalla."

Melkein tekisi mieli kysyä missä Pieni(ebola)kani on töissä, mutta enpäs kysykkään.

Kiitoksia lukijoista.

Anonymous kirjoitti...

Yhdyn kuoroon, joka kiittää hra Kania tänään erityisen painavasta sanottavasta.
Saanen liittää hra Kanin kommentin "Tämä vaatii..." -listan suosikkeihini.
Sieltä se saattaa sitten levitä (lähdettä mainiten) milloin mihinkin kommenttiini, yms. - jos hra Kani ei kiellä.

Ebolakani kirjoitti...

"Sieltä se saattaa sitten levitä (lähdettä mainiten) milloin mihinkin kommenttiini, yms. - jos hra Kani ei kiellä. "

Mitä tahansa tässä blogissa julkaistua materiaalia saa käyttää missä tahansa ja aivan mihin tarkoitukseen hyvänsä.

Anonyymi kirjoitti...

"
Mitä tahansa tässä blogissa julkaistua materiaalia saa käyttää missä tahansa ja aivan mihin tarkoitukseen hyvänsä."

Hyvä, ajattelinkin tehdä tästä blogista Pornoelokuvan!
"Big Joe ja velkasaturaation takaisinmaksu"

"Big Joen ja Kaninkosto velallisille."

Ebolakani kirjoitti...

Nuo vaikuttavat toiminta elokuvilta.

Pari lisää.

Ristiturpa 3: Kanin kosto
pääosaa esittää Bruce Willis poliisietsivä John McClanen roolissa.

Keskuspankkikartetelli 1, 2 ja 3
Pääosissa ovat Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton ja James Caan

Anonyymi kirjoitti...

"Tämä vaati ryhmäkuria, valtaa, resursseja sekä mission. Ja ennen kaikkea täydellisen hallinnan pyramidin huipulla. Voi kyllä. Kani ihailee tätä. Sillä ihan kuka tahansa velimunaheittopussi ei kykene tällaista toteuttamaan."

Minusta valtakäsityksesi ei ole tästä maailmasta. Jo missä tahansa pienporukassa jotain kompleksia asiaa, esimerkiksi jalkapalloa harrastamalla huomaa, kuinka valta alkaa helposti keskittyä kaikkein sisällöttömimmille ihmisille, ja tämä prosessi on aina sitä vahvempi, mitä vähemmän luottamusta (informaationoodeja) ihmisyksilöiden välillä on.

En usko, että maailmaa "hallitaan" millään järjellä, tai että kukaan missään klassisessa mielessä (suoralla väkivallalla tai edes suuremmalla koherentilla tietomäärällä) hallitsee sitä. Valtavat massat ihmisiä ovat mukana "tyrannisoimassa itse itseään" (tämä taisi olla Oscar Wilden tulkinta demokratiasta).

Talouden tragedia on enemmänkin juuri siinä, että se näyttäytyy niin monille niin luonnollisena olemisen tyylinä, ja että se tietyllä "antimeritokraattisella" tavalla palkitsee välistävetäjät (eikä edes niitä jotka pitävät peliä panoksellaan pystyssä, vaikka en toisaalta näe, että mikä järki olisi antaa kaikki ässämixit samoille tyypeille silloinkaan jos he olisivat todella "hyödyllisiä").

/Kihlakunnan Kreivi/

Ebolakani kirjoitti...

"En usko, että maailmaa "hallitaan" millään järjellä, tai että kukaan missään klassisessa mielessä (suoralla väkivallalla tai edes suuremmalla koherentilla tietomäärällä) hallitsee sitä"

Eli mm. six-pack nimisessä lakipaketissa olevat säännöt, jotka varmistavat taloudellisen itsemurhan ovatkin vain vahinko? Eräänlainen freudilainen lipsahdus väärästä virastosta tai ajatushautomosta?

Anonyymi kirjoitti...

Suosittelisin Kihlakunnan Kreiville lukemaan Sionin Viisaitten pöytäkirjat. Nerokas suunnitelma on esitetty hyvin loogisesti. Siinä on kätevät ohjeet, miten ohjata valtavat massat ihmisä (kirjassa ne toki sanotaan 'gojimiksi') ojataan tyranisoimaan toisiaan kunnes kaikki ovat yhten heimon orjia ("hajota ja hallitse"). Ihan samalla tavalla judo-mestari ohjaa vastustajansa vahingoittamaan itseään kun käyttäen ei niin suurta voimaa (mutta oikeassa paikassa ja oikealla hetkellä!) ohjaa vastustajan liikettä ja pakottaa menettämään tasapainonsa ja kaatumaan esimerkiksi oman pään päälle vääntäen omaa niskaansa.

Wikipedian omistajat väittävät sitä nerokasta kirjaa "väärennökseksi" - mutta se miten tämä väitetty väärennös ennustaa tapahtumien kulun 120:ksi vuodeksi etennpäin suorastaan hämmästyttää. Heti herää kysymys, jos Venäjän tiedustelupalvelu on niin viisas, että pystyy ennustamaan oman valtakunnan tuhon (ja ennustamaan jopa omat teloituksensa!) niin yksityiskohtaisesti - ei sitten tehnyt yhtään mitään ennustetta kirjaimellisesti noudattavan tapahtumasarjan estämiseksi?

Toinen yhtä hämmästyttävä kirja on Praktischer Idealismus, ja sekin osoittaa, että isot tapahtumat eivät ole mikään sattuma vaan tarkasti suunniteltuja. Siinä tekijä v. 1925 määrää, että tulee perustaa Euroopan Unioni. Ja kas kumma - ei kulu kuin 25 vuotta ja EU on perustettu. Toinen määräys: valkoisen rodun likvidointi ja sen korvaaminen aasialais-neekeriläisellä uudella luonnonvastaisella rotusekoituksetta. Ja kas kumma, riittää vilkaista minkä tahansa Euvostoliittolaisen kaupungin katukuvaa ja on pakko todeta - tässäkin 87 vuotta sitten annettu määräys noudatetaan kirjaimellisesti.
Tyhmät vain eivät näe metsää puista, eivät pysty yhdistämään hajanaiset havainnot selkeään ristiriidattomaan (!) isoon kuvaan.
Se on ikävä, koska se päättyy valkoisen sheeplen erittäin laajamittaiseen likvidointiin - jos ihmettä ei tapahdu.

Lisäksi Kihlakunnan kreivi ei ymmärrä sitä, että valitun kansan keskuudessa on yllin kyllin luottamusta johtoa kohtaan. Luottamus perustuu kiistattomaan tosiasiaan, että he pystyvät tuhoamaan ketä tahansa joka estää heidän nerokkaan suunnitelmaansa toteuttamista. Heillä aika ei ole ongelma, koska Suunnitelma elää saumattomasti sukupolvien yli. Hehän ovat lapsuudesta asti opetettu, että voima on yhtenäisyydessä ja että voima on oikeus. Ideologisen yhtenäisyyden paras lisäside on yhteinen veri ja uskomaton ylimielisyys sheepleä kohtaan. Tämä veriside ja jatkuvan voittamisen hurma kyllä synnyttää luottamusta Johtajiin. Minulla on sellainen henkilökohtainen kokemus, että keskustelin näistä asiosta sionisti aktivistin kanssa. Ja minun oli pakko myöntää, että vain ihme voi pelastaa meitä kuolemasta.

Minun johtopäätös tästä on se, että Kani näkee Suuren Suunnitelman olemassaolon oikein hyvin eli näkee metsää puista. Sen sijaan Kihlakunnan kreivi on joko tyhmä eikä näe yhtään mitään - tai on itse sisäpiiristä ja yritää mitätöidä/halventaa Herra Kanin auktoriteetin blogin lukijoiden silmissä.

Kanin Fani 0.159091

Ebolakani kirjoitti...

"... Herra Kanin auktoriteetin blogin lukijoiden silmissä."

Mitä hele... pyh auktoriteetti ja pah!

Anonyymi kirjoitti...

"Eli mm. six-pack nimisessä lakipaketissa olevat säännöt, jotka varmistavat taloudellisen itsemurhan ovatkin vain vahinko?"

No tietäähän en tätä tietenkään voi, mutta joo, kantani taloudesta on se, että vaikka jotkut hyötyvät siitä, jotkut luulevat hyötyvänsä siitä ja lopulta tasaisin väliajoin (lähes) kaikki kärsivät, niin luulen, että siinä on ilmiönä myös vahva sattumanvaraisuuskomponentti. Se on muodostunut nykymuotoonsa sivilisaation sisällä ja sisältä vähän kuin sairaus tai syöpäkasvain.

Nykylänsimaissa on esim. muitakin, sosiaalisesti kenties vähemmän vaarallisia talousjärjettömyyden (-uskonnon) tyyppisiä henkisiä rakenteita, kuten nyt vaikka joku "laihduttaminen".

On inhimillisesti erittäin vaikea nähdä "tyhjä morfeemi", asia, joka ei merkitse mitään. Luulen, että osaksi tästä syystä pieleen mennyt järjestelmä tai traaginen tapahtuma yritetään aina personoida. Esim. uskonnot ja vaikka yksilötason psyykkiset häiriötilatkin ammentavat siitä, että jokainen asia nähdään aktiivisena merkkinä.

Tämä ei tietenkään ollenkaan sulje pois Kanin pääpointteja eikä auktoriteettiakaan, jos joku auktoriteettia kaipaa!

Varsinkin on tähdennettävä, että saivartelen vain "ilokseni" siinä mielessä, että en osaa analysoida taloutta käytännössä, vaan vertaan sitä lähinnä nykyperspektiivistä "utooppisiin", mutta potentiaalisesti mahdollisiin "mielekkyyksiin", joissa se ei ole nykyisellä tavalla ylipaisunut ja kulttuuriin integroitunut sekasotku järkeä ja uskomuksia.

Eli luulen tosiaan, että talousjärjestelmään tarvitaan pienten porukoiden jonkinasteisen "pahuuden" (lainausmerkit eivät ehkä välttämättömät) lisäksi ihan vain sitä kulloistakin banaalia ja joka puolella näkyvää uskoa, että miten jokin homma "tehdään kunnolla", ja joka pyrkii jotenkin vakioitumaan kullakin yhteiskunnan kehityasteella.

Tässä mielessä voidaan tosiaan sanoa, että taloudellinen itsemurha voi olla ihan oikeasti vahinko, so. vaikka seurausta siitä, että yhteiskunnassa ei ole jostain syystä "uskottavasti" sanottavissa, että raha on huono peruste millekään, tai että se on ihan täysi vitsi.

Jos haluat olla uskottava, et yksinkertaisesti sano mitään sellaista. Jos taas sanot, oletkin jo "friikki", tai "jalo villi", tai mitä vain sensellaista. Logiikka toimii tässä molemmin päin.

/KK/