10.10.2011

[NO COMMENT]

Suomen Pankilla jo miljardeja kriisimaiden velkapapereissa
Euroopan velkakriisin patoamisyritykset ovat tuoneet myös Suomen Pankin vastuulle miljardien eurojen sijoitusriskit. Kriisivaltioiden velkakirjoista lähes kolme miljardia euroa on Suomen Pankilla. Kahdessa kuukaudessa summa on yli kaksinkertaistunut.
Laki Suomen Pankista 27.3.1998/214
6 §
Julkisen rahoituksen kielto

Suomen Pankki ei saa antaa luottoa Euroopan unionin toimielimille tai laitoksille, Euroopan unionin jäsenvaltiolle, sen alueelliselle, paikalliselle tai muulle viranomaiselle taikka muulle julkisyhteisölle.

Suomen Pankki ei myöskään saa merkitä 1 momentissa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemia velkasitoumuksia.
...

2 kommenttia:

Anonymous kirjoitti...

Onko laissa mitään kansalaisten omaisuudensuojasta? Eivätkö hallituksen lupaukset lahjoittaa kansalaisten varat ulkomaiden valtionbudjetteihin sekä pankeille ja sijoittajille ole rikos omaisuudensuojalakia vastaan?
On mahdoton ajatus, että lahjotut puoluepoliitikot voivat vedota tässä demokraattiseen päätöksentekoprosessiin, jonka turvin ryöstö tehdään.

Ebolakani kirjoitti...

Tuota noin.

Ei ole olemassa mitään lakia tai sääntöä johon voisit tukeutua.

Miksi?

Siksi, koska me olemme sodassa.