17.8.2011

Valikoiva dysleksia.

Suomi ja Kreikka sopivat vakuuksista
Valtiovarainministerien neuvotteleman sopimuksen mukaisesti Kreikka tallettaa Suomen valtion tilille summan, joka yhdessä sille saatavien korkojen kanssa kattaa pitkällä tähtäimellä Suomen takausta vastaavan lainasumman. Kreikan uuden lainaohjelman suuruus ja Suomen osuus siitä ovat vielä toistaiseksi avoimia, mutta kyse on noin 1,5 miljardista eurosta.
Herra Kanin valikoiva dysleksia tekee temppujaan. Lukeeko tuossa tosiaan niin, että Suomi lainaa Kreikalle rahaa, josta se (Kreikka) tallettaa osan vakuutena Suomen valtion tilille?

Jos tuossa todellakin näin lukee, on asia selvä: koko touhu oli ja on täyttä kusetusta. Missään vaiheessa ei ole ollut minkäänlaista tarkoitusta pelastaa Kreikkaa saatikka tukea sen mahdollisuuksia selvitä velkataakastaan.

Kun Kreikka ajautui "kriisiin" (2010) sen velkataakka oli noin 300 miljardia euroa (~130% BKT:sta). "Pelastuspakettien" jälkeen Kreikan velka on yli 400 miljardia euroa (~150% BKT:sta)

Kreikka ajautui pyytämään apua euvostoliitolta (sekä IMF:ltä), koska se ei selvinnyt veloistaan. "Pelastuspaketit", jotka Kreikalle annettiin, ovat lainoja. Ne ovat velkaa. Eikä velkaantumisesta johtuvaa ongelmaa voida korjata velalla! Tämä on kerta kaikkiaan mahdotonta.

Kreikan säästötoimenpiteet ovat viemässä sitä kohti syvempää lamaa. Tällä hetkellä BKT on supistumassa. Arvioiden mukaan seuraavan parin vuoden aikana velka suhteessa BKT:n kasvaa ~170-180%.

(Sivuhuomautus: BKT koostuu suurimmalta osaltaan saman euron siirtelystä vasemmasta kädestä oikeaan. Tästä johtuen BKT:a ei oikeastaan voi verrata velkaan, joka on kiinteä summa rahaa.)

"Pelastuspaketeilla" lainatut rahat ovat jo poistuneet Kreikasta. Niillä maksettiin vanhoja velkoja. Toisin sanoen koko touhu oli massiivinen pankkituki, joka jätti Kreikkalaiset puille paljaille.

Herra Kani haluaa lähettää Kreikkalaisille terveisiä:
Instead of rioting and protesting just refuse to pay any direct tax, (personal) loan(s) and cost of it (interest). Your wallet is the heart of this system. Refuse to pay and the whole system goes down. If you don't do this, your (mis)leaders are sentencing your country in to a debt servitude for generations to come.
Huono Suomennos:
Mellakoimisen ja protestoinnin sijaan kieltäydy vain maksamasta mitä tahansa välitöntä veroa, (henkilökohtaista) lainaa (lainoja) ja sen kustannuksia (korkoja). Lompakkosi on tämän järjestelmän sydän. Kieltäydy maksamasta ja koko järjestelmä sammuu. Jos et tee näin, (harhaan)johtajasi tuomitsevat maasi velkaorjuuten sukupolvien ajaksi.

EDIT:
Finnish contribution rendered void
Finland’s share in the 109-billion-euro package amounts to about 1 billion, which Helsinki will pay to Greece but Athens will repay it through a new loan contract to be signed for this purpose and which will be valid for the next 25 years ...

This means in practice that Finland’s contribution to the new package will be returned in full and deposited in a special account to be created by the Finnish government.

The 1 billion euros will be returned by 2036 with full interest provided Greece meets its targets, otherwise the 1 billion will automatically revert to Finnish possession.
...
Venizelos stated that the scheme created “does not include any assets,”
...
Huono Suomennos:
Suomen osuus 109 miljardin euron paketista on noin 1 miljardi, jonka Helsinki maksaa Kreikalle, mutta Ateena takaisinmaksaa tämän uudella tähän tarkoitukseen tehdyllä lainasopimuksella ja joka on voimassa seuraavat 25 vuotta ...

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen osuus paketista palautetaan kokonaisuudessaan ja talletetaan Suomen valtion tilille.
1 miljardi euroa palautetaan 2036 mennessä korkoineen, mikäli Kreikka saavuttaa tavoitteensa, muussa tapauksessa 1 miljardi siirretään automaattisesti Suomen haltuun.
...
Venizelos totesi, ettei järjestely "sisällä minkäänlaista varallisuutta", ...

Ei kommentteja: