26.5.2011

Otsikko:

Samaan aikaan Valko-Venäjällä.

UPDATE 2-Belarus c.bank halts cash forex sales

...
The former Soviet republic is running out of foreign currency reserves due to a large trade deficit, earlier overspending by the government and high demand for cash dollars and euros among the population.
...

Huono Suomennos:
...
Entiseltä neuvostotasavallalta on ulkomaanvaluutan varannot hupenemassa suuren kauppataseen alijäämän takia, aiemmin hallituksen ylikulutuksen sekä suuren dollari ja euro käteisen kysynnän takia väestön keskuudessa.
...
Paikalliset vaihtoivat ruplia dollareihin ja euroihin siksi, koska saivat vihiä siitä, että keskuspankki saattaa muuttaa ruplan vaihtokurssia. Sitten alkoi oikein vaihtoralli: UPDATE 2-Belarus currency crisis deepens with cbank U-turn
...
Some Belarussians are now posting themselves money transfers to Russia, then driving across the border to pick them up in Russian roubles and sell them at a profit back home on the black market.
Ordinary Belarussians are having to wait for hours in lines to cash points to snap up whatever currency is sold by others.
...
Hirvittävän huono Suomennos:
...
Jotkut Valko-Venäläiset lähettävät itselleen rahalähetyksiä Venäjälle, tämän jälkeen ajavat rajan yli hakemaan lähetyksensä Venäjän ruplina, jonka jälkeen myyvät nämä voitolla kotimaan mustassa pörssissä.


Tavallisten Valko-Venäläisten joutuvat odottamaan tuntikausia jonoissa (pankki)automaatille saadakseen mitä tahansa valuuttaa, jota muut myyvät.
...
Ja sitten kävi näin: Belarus Just Devalued Its Currency By 56%
The National Bank of Belarus (NBB) is sharply devaluing the official rate of Belarusian ruble. The exchange rate as of May 24 was set at 4,930 rubles per dollar. a decrease of 56% from the 23 May.
...
Huono Suomennos:
Valko-Venäjän Keskuspankki devalvoi voimakkaasti Valko-Venäjän ruplan kurssia. Valuuttakurssi asetetaan 24. Toukokuuta 4,930 ruplaan per dollari. Laskua 56% 23. Toukokuusta.
...
Huhut pitivät paikkansa ja Valko-Venäjän keskuspankki devalvoi ruplan "arvoa" julmasti.

Miksi näin? Vastataksemme tähän kysymykseen on lähdettävä liikenteeseen melkein kahdenkymmenen vuoden takaa.

Tiedämme, että Valko-venäjä itsenäistyi vuonna 1991.

Vuonna 1990 (tulevan) Valko-Venäjän työllisistä oli 42% teollisuudessa, 38% palveluammateissa ja 20% maa- ja metsätaloudessa.

Vuonna 2003 (uudempaa tietoa ei löytynyt) Valko-Venäjän työlliset jakautuivat seuraavasti: Teollisuus 34,7%, palvelut 51,3% ja maa- ja metsätaloudessa 14%.

Tämä siirtymä "jälkiteolliseen palveluyhteiskuntaan" toteutettiin varsin yksinkertaisella tavalla: Ottamalla lainaa kansainväliseltä valuuttarahastolta. Ottaessaan lainan vastaan Valko-Venäjä suostui lainaehtoihin, joista yksi oli (vienti)teollisuuden voimistaminen. Tästä huolimatta Valko-venäjällä on ollut vuodesta 1995 "krooninen" kauppataseen alijäämä. Tosin tämä alijäämä on käytännöllisesti katsoen Venäjän kanssa, johtuen mm. energia riippuvuudesta.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ehtojen mukaisesti toteutettu teollisuuden vahvistaminen tehdään aina metsä- ja maatalouden kustannuksella. Ihmiset lähtevät töihin kaupunkiin paremman palkan perässä. Tällä tavalla toteutettu rakennemuutos aiheuttaa huomattavan heikennyksen ruoantuotantoon esim. ohran tuotanto -58%, lihatuotanto -47%, kaura -28%. Mutta ihmisen on pakko syödä, eikös juu?

Velalla pystyyn pykätty vientiteollisuus ja riippuvuus tuonti ruoasta sekä energiasta yhdessä aiheuttavat mielenkiintoisen ongelman: Jatkuvan velkakierteen. Valko-Venäjän keskuspankin mukaan ulkomainen bruttovelka (XLS) on vuosien 1997-2011 välisenä aikana paisunut yli 1300%. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosien mittaan käytännöllisesti kaikki talouden ylijäämä (viennillä ansaittu tai lainattu raha) on "imetty" pois taloudesta lainanhoitomaksujen myötä.

Tällaisen touhun luonnollinen syy-seuraus suhde on se, että keskuspankin ulkomaanvaluutan varannot hupenevat. Ja tässä vaiheessa iskee IMF: Belarus: Relying on Russia to Stave Off Devaluation
...
The IMF highlighted that the current account position is unsustainable without “significant adjustment measures”. The IMF recommended that the authorities should quickly make some “difficult decisions” to restore external sustainability, mentioning “exchange rate flexibility” (which we take to mean devaluation) as one of the possible means of adjustment and fiscal and monetary tightening as the others.
...
Huono Suomennos:
...
IMF korosti, että nykyinen vaihtotase on kestämätöntä ilman "merkittäviä sopeuttamistoimia". IMF suositteli, että viranomaisten pitäsi nopeasti tehdä joitakin "vaikeita päätöksiä" ulkoisen kestävyyden palauttamiseksi, mainiten "joustavuuden valuuttakurssissa" (joka mielestämme tarkoittaa devalvaatiota) yhdeksi mahdolliseksi keinoksi sopeuttamiseen ja julkisen talouden sekä rahapolitiikan tiukentamiseen kuin toiset.
...
IMF:n keittokirjassa kyseinen resepti lukee otsikon "Structural Adjustment Policies" alla, Suomeksi "Rakennemuutospolitiikka", jonka ensimmäinen ja viimeinen tarkoitus on tuhota paikallinen talous massiivisen ulkomaanvelan alle, joka toteutetaan devalvaation avulla.

Ja sitten 24. Toukokuuta Valko-Venäjän keskuspankki, IMF neuvojen mukaisesti, tuhosi maan talouden devalvoimalla maan valuuttaa yli 50%.

Tällä hetkellä Valko-Venäjällä on olemassa tusinoittain vaihoehtoja, mutta he ovat vain yhden perässä: lisää velkaa ja niin kuin heti, jolla maksetaan dollareissa "arvotettu" ulkomaanvelka. Tätä lainaa he yrittävät saada Venäjältä. Mutta Venäläisillä on omat kujeet mielessä. Welcome To Hyperinflation Hell: Following Currency Devaluation, Belarus Economy Implodes, Sets Blueprint For Developed World Future
"Unless Belarus heeds Russia’s call for mass privatization of state assets, it is headed for “hyperinflation, massive un- and under-employment, and a shutdown of production,”
Huono Suomennos:
"Mikäli Valko-Venäjä ei ota "vaaria" Venäjän vaatimuksesta massiiviseen valtion omaisuuden yksityistämiseen, se on matkalla kohti "hyperinflaatiota", massiivista alityöllisyyttä ja työttömyyttä, sekä tuotannon pysähtymistä."
(Tämä vastaus on suoraan IMF keittokirjasta. Mutta miksi se tulee Venäläisiltä? Siksi, koska Venäjä on IMF:n taskussa.)
Vaatimus yksityistämisestä sotii sitä vastaan minkälaista politiikkaa Herra Lukašenka ja hänen lähipiirinsä on viimeisen parinkymmenen vuoden ajan toteuttanut. Ottaen huomioon sen, ettei IMF koskaan lainaa rahaa sellaisille harhaanjohtajille, jotka ovat oikeasti kansanpuolella (tosin yksikään oikea johtaja ei IMF:ltä lainaa ottaisikaan) on Herra Kani on 100% varma, että tämä tulee päättymään äärimmäisen kurjasti Valko-Venäläisten kannalta.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Valko-Venäjä sai öljyä (tai yleensä energiaa) Venäjältä lähes ilmaiseksi, maksoivat ehkä viljassa. Mutta sitten Venäjä keksi alkaa vaatia Valko-Venäjältä öljystä (tai energiasta) samaa hintaa kuin muiltakin. Ja tästä alkoi Valko-Venäjän ongelmat. Talous oli perustettu halvan öljyn varaan.