8.1.2011

Mitä yhteistä?

Jatkoa tälle: Asiasta puuhun...
Mitä yhteistä seuraavilla valuutoilla on?

Ne kaikki tuhoontuivat hyperinflaation, eli rahan "arvon" alenemisen myötä.
Mutta (hyper)inflaatio ei ole syy. Se on seurausta jostain.

Syy em. rahojen "arvon" alenemiseen löytyy ulkomaanvelasta. Nimittäin jokaisessa maassa ulkomaanvelan maksuun tulostettiin tuhat, ellei jopa miljoona kertainen määrä rahaa verrattuna siihen mitä kulutettiin mm. sossumaksuihin, sotilaiden palkkoihin ja kaikkeen muuhun sisäiseen toimintaan.

Hyperinflaatio käynnistyi vasta kun ulkomaalaiset (mm. velkojat) ymmärsivät, ettei ko. maalla ole minkäänlaisia valuuttareservejä (kultaa, dollareita jne). Ts. Kyseisen maan valuutalla (Pengo, Zimbabwen dollari, Papiermark) sai ostettua tuotteita ja palveluita vain-ja-ainoastaan siitä maasta jossa se oli tulostettu. Ja kun tämä huomattiin jokainen "sijoittaja", keskuspankki, yritys jne. jolla oli maan valuuttaa lompakossa/tilillä/jne. yritti päästä siitä eroon keinolla millä hyvänsä. Pääsääntöisesti ostamalla mitä vain ko. maasta.

Tästä johtuen jokaisen maan osake- ja raaka-ainemarkkinoilla alkoi käsittämätön kuhina (nousua jopa kymmeniä tuhansia prosentteja).
Zimbabwe: Best Performing Stock Market in 2007?

Germany, during the Weimar Republic & the hyperinflation


Unkarista en löytänyt minkäänlaista käppyrää, mutta: Budapest Stock Exchange
...
When Hungary entered World War II, the exchange saw a period of unprecedented boom and equity prices in the heavy and military industries increased greatly.
...
Huono Suomennos:
...
Kun Unkari liittyi Toiseen Maailmansotaan, vaihto näki ennennäkemättömän kasvun ja osakekurssit raskaassa sekä sotateollisuudessa kasvoivat huomattavasti.
...
Eikä mikään laske rahan "arvoa" samalla tavalla kuin "keinottelu" raaka-aineilla. Raaka-aineiden hinnat vaikuttavat kaikkeen, mitä taloudessa tuotetaan. Ja tästä johtuen kierrossa olevalla rahamäärällä ja inflaatiolla näyttää olevan ilikiä korrelaatio
Lecture 8: Inflation
Figure 8-8
Inflation Rates and Money Supply Growth in the Hungarian Hyperinflation


Germany, during the Weimar Republic & the hyperinflation

Understanding the Zimbabwean crisis: A first step in planning its recovery

Unkarin pengo, Weimarin papiermark ja Zimbabwen dollari kaatuivat hyperinflaatioon siksi, koska harhaanjohtajat yrittivät maksaa massiivista ulkomaanvelkaa, joka oli "arvotettu" ulkomaan valuutassa, omaa valuuttaa tulostamalla. Ja tämä vasta tulostettu raha tuli takaisin kotiin.  Mutta tämäkään ei ole vielä (hyper)inflaation syy. Tämäkin on seurausta jostain. Mutta mistä? Inflation and War Finance
...
Economist Lawrence Parks has explained how the creation of the Federal Reserve Bank in 1913 made possible our involvement in World War I. Without the ability to create new money, the federal government never could have afforded the enormous mobilization of men and material. Prior to that, American wars were financed through taxes and borrowing, both of which have limits. But government printing presses, at least in theory, have no limits. That's why the money supply has nearly tripled just since 1990.
...
Huono Suomennos:
...
Ekonomisti Lawrence Parks on selittänyt miten Federal Reserve pankin luominen vuonna 1913 mahdollisti Ameriikan osallistumisen Ensimmäiseen Maailmansotaan. Ilman mahdollisuutta luoda uutta rahaa, liittohallituksella ei olisi ikinä ollut varoja kustantaa miesten ja materiaalien valtavaa mobilisointia. Ennen tätä ameriikan sodat rahoitettiin verottamalla ja lainaamalla,  joista molemmilla on omat rajansa. Mutta valtion tulostustus koneistolla, ainakaan teoriassa, ei ole mitään rajoja. Ja tästä syystä kierrossa oleva rahamäärä on kolminkertaistunut vuodesta 1990 lähtien.
...
Mikäli harhaanjohtajat voivat mielinmäärin tulostaa ja/tai lainata rahaa, eivät he tarvitse kansalaisiltaan minkäänlaista valtuutusta tekemisiinsä (kansalaiset seuraavat sitä, mistä rahaa saa). Näin ollen harhaanjohtajat ovat (hyper)inflaatioprosessin käynnistävä "voima", eli rahan "arvon" tuhoutumisen alkuperäinen syy.

EDIT:
Lue myös tämä: Vielä kerran (hyper)inflaatiosta. Selkeyttää asiaa kummasti.

Ei kommentteja: