25.11.2010

Uusiakin kriisejä tulee "varmasti" tapahtumaan.

It's Official: There Is Not Enough Money To Bail Out Spain
The EU has EUR440 billion committed from member countries to its European Financial Stability Facility,
...
If Ireland requires between EUR80 billion and EUR100 billion--as officials indicate--and Portugal needs an estimated EUR50 billion to cover its sovereign debt refinancing needs, that barely leaves enough to cover Spain's sovereign debt rollover requirements over the next three years.
...
Huono Suomennos:
Euvostoliiton jäsen maat ovat osallistuneet 440 miljardilla eurolla Euvostoliiton Rahoitusvakausvälineeseen (EFSF)
...
Jos Irlanti tarvitsee 80 miljardia tai 100 miljardia euroa - kuten virkamiehet kertovat - ja Portugalin tarvitsee 50 miljardia euroa kattamaan valtion velan jälleenrahoitustarpeen, jäljelle jäävä tuskin riittää kattamaan Espanjan valtion velkojen uudelleenjärjestelyn edellytyksiä seuraavan kolmen vuoden aikana.
...
Jatkuu: ECB Weber: EFSF Should Convince Markets; If Not Will Do More
... The facility provides for up to E440 billion in government-guaranteed loans, which is in addition to a pre-existing E60 billion EU emergency fund. ...
...
"the crisis will be positive for the Eurozone," since it will oblige the governments to extend their surveillance structures and establish a permanent mechanism to deal with future crises, which will "certainly" occur,
...
...
Huono Suomennos:
.. Laitos tarjoaa jopa 440 miljardin euron edestä valtion takaamia lainoja, johon lisätään entuudestaan olemassa olevaan euvostoliiton hätärahaston 60 miljardia euroa . ...
...
"Tämä kriisi on positiivinen asia euvostoliitolle," koska se pakottaa hallituksia laajentamaan valvonnan rakenteita ja luomaan pysyviä järjestelmä tulevien kriisien käsittelyyn, joita tulee "varmasti" tapahtumaan, ...
...
(EFSB koostuu 440 lainatakuista, 60 hätärahastosta ja 250 IMF:ltä = 750 miljardia) 
Kelaa takaisin, painaa Toista.
...440 miljardin euron edestä valtion takaamia lainoja...
Kelaa takaisin, painaa Toista.
...440 miljardin euron edestä valtion takaamia lainoja...
Hetkinen. Sanoiko euvostoliiton keskuspankin neuvoston jäsen Herra Weber, että uusiakin kriisejä tulee "varmasti" tapahtumaan?

Kiitoksia varoituksesta Herra Weber. Mutta tämähän on täysin itsestään selvää.
Ylivelkaantuneet valtiot takaavat toiselle ylivelkaantuneelle valtiolle lainoja, jonka antaa ja myöntää yksityinen osakeyhtiö, jota pankiksi kutsutaan. Sitten tämä ylivelkaantunut valtio kuluttaa lainaamansa rahat yksityisten osakeyhtiöiden, joita pankeiksi kutsutaan, rahoittamiseen. Ja koko ongelma on lähtöisin yksityisten osakeyhtiöiden, joita pankeiksi kutsutaan, pyörittämästä velkapyramidiponzihuijauksesta.
Mitä muuta tästä voi saada aikaiseksi kuin "varmasti" tapahtuvan kriisin?

:)

Ei kommentteja: