16.11.2010

Lyhyt näytelmä nimeltään FED.

(Terkkui Herra Crowille. Tää oli nyt toka. Eka tulee perässä.)

PrologiFederal Reserve System, tuttavallisimmin FED, on ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankki. Se (FED) valvoo 12 haarakonttoria, Federal Reserve pankkia, joista jokainen valvoo oman alueensa jäsen pankkeja.

Ensimmäinen näytös
12 haarakonttoria

Jokaisen haarakonttorin omistaa paikalliset pankit: Federal Reserve System
Each member bank (commercial banks in the Federal Reserve district) owns a nonnegotiable share of stock in its regional Federal Reserve Bank. However, holding Federal Reserve Bank stock is unlike owning stock in a publicly traded company. The charter of each Federal Reserve Bank is established by law and cannot be altered by the member banks. Federal Reserve Bank stock cannot be sold or traded, and member banks do not control the Federal Reserve Bank as a result of owning this stock. They do, however, elect six of the nine members of the Federal Reserve Banks' boards of directors.
....
Huono Suomennos:
Jokainen jäsen pankki (haarakonttorin piirissä oleva liikepankki) omistaa siirtokelvottoman osuuden osakkeita sen paikallisesta haarakonttorista (Federal Reserve pankki). Osakkeiden omistaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin osakkeiden omistaminen julkisesti vaihdettavissa olevasta yhtiöstä. Federal Reserve pankin (haarakonttori) perustamiskirja on kirjattu lakiin, eivätkä jäsen pankit voi sitä muuttaa. Haarakonttorin osakkeita ei voi myydä taikka vaihtaa, eivätkä jäsen pankit omista sitä (haarakonttoria) omistamalla osakkeita. Ne voivat kuitenkin valita kuusi jäsentä yhdeksästä Federal Reserve pankin hallitukseen.
...
Suomeksi sanottuna: Ameriikan ihmemaan keskuspankkijärjestelmän haarakonttorit ovat yksityisten "omistamia" ja hallitsemia organisaatioita.

Toinen näytös
The FED

Haarakonttori (Federal Reserve pankki) toimii ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankkin (Federal Reserve System), eli FED:n tiukan valvonnan alla. Mutta mikä tai kuka FED oikein on? Who owns the Federal Reserve?

The Federal Reserve System is not "owned" by anyone and is not a private, profit-making institution. Instead, it is an independent entity within the government, having both public purposes and private aspects....
Huono Suomennos:
Ameriikan keskuspankkien keskuspankkia ei kukaan "omista", eikä se ole yksityinen voittoa tuottava instituutio. Sen sijaan se on itsenäinen (riippumaton) yksikkö hallituksen sisällä, omaten julkisen tarkoituksen sekä yksityiset näkökohdat
...
Ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankin (FED) johtajaporukka valitaan 14 vuodeksi kerrallaan ja
The seven members of the Board of Governors of the Federal Reserve System are nominated by the President and confirmed by the Senate.
...
Huono Suomennos:
Ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankin johtokunnan seitsemän jäsentä nimittää Presidentti, jonka senaatti vahvistaa.
...
Suomeksi sanottuna:  Ameriikan ihmemaan keskuspankkien keskuspankki (FED) ei ole yksityinen, se on astetta pahempi: Se on itsenäinen.

Epilogi: FED ja EKP ovat omien alueidensa (ameriikka ja euvostoliitto) keskuspankkien keskuspankkeja. Ja ne ovat itsenäisiä (riippumattomia) yksiköitä. Mutta niiden yläpuolella on vielä joku, joka koordinoi pankkijärjestelmää globaalilla tasolla: Kansainvälinen järjestelypankki, eli Bank for International Settlements.
Tämä pulju on kansainvälinen osakeyhtiö. Siihen ei voida käyttää mitään muuta toimivaltaa kuin kansainvälistä oikeutta . Sillä ei ole mitään tekemistä (lume)demokraattisesti valittujen harhaanjohtajien kanssa. Tämä on musta aukko. Sitä on todella vaikea havaita suoraan. Mutta sen voi havaita vaikutuksen perusteella (BASEL III).

Näytelmän juonessa on muutama aukko:
- Voiko rahalla vaikuttaa Presidentin valintaan?
- Kuka tai ketkä kertovat ameriikan ihmemaan Presidentille, että tämä tai tuo tyyppi voisi olla sopiva FED:n johtoon?
- Voiko olla mahdollista, että poliitikko valtaan päästyään tekee palveluksia niille, jotka häntä tukivat?
- Onko ameriikan ihmemaan äänestyskoneisto "korruptoimaton"? (parit viteot: 1 ja 2)
- Voiko ameriikan ihmemaan muutamiin käsiin keskittynyt media vaikuttaa ratkaisevalla tavalla vaalien tuloksiin? (8 giant media companies dominating the US media PDF)- Miten yksityinen osakeyhtiö, jota pankiksi kutsutaan, voi saada haltuunsa haarakonttorin osakkeita. Varsinkaan kun niitä ei voi julkisesti myydä ja/tai vaihtaa? (Section 4. Federal Reserve Banks)
- FED on itsenäinen. Sen haarakonttorit (Federal Reserve pankit) ovat yksityisiä. Kuka sitten hallitsee rahaa? (Federal Reserve Note ja Section 16. Note Issues)

Ei kommentteja: