24.11.2010

Hengitä Irlanti, Hengitä! (Dame el desfibrilador!!)

€85bn fund for banks and public finances
The European Union and the International Monetary Fund will offer the Government an €85bn facility, which can be used to recapitalise the banks and fund the public finances.
...
Huono Suomennos:
Euvostoliitto ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) tulevat tarjoamaan hallitukselle 85 miljardin euron mahdollisuutta, jota se voi käyttää pääomittaakseen pankkeja sekä rahoittaa julkista taloutta.
...
Ja samasta aiheesta: Live updates: Govt four-year plan unveiled
The National Recovery Plan, which aims to restore order to the public finances and boost competitiveness, has been published by the Government.
...
* €15bn correction over four years

* Public expenditure down €10bn, tax up €5bn

* Corporation Tax will remain at 12.5%

* Social Welfare to be cut by €2.8bn by 2014

* VAT will rise to 23% by 2014

* Health spending to fall by €1.4bn over term of the plan

* Minimum wage to fall to €7.65 per hour

* Property tax in place by 2012

* Domestic water charges to be in place by 2014

* Plan includes 'full implementation of the Croke Park deal'

* New entrants to Public Service will face a 10% pay cut

* Public Service pensions to be cut by an average of 4%

* A new government could renegotiate plan - Enda Kenny

...
Huono Suomennos:
Kansallinen elvytyssuunnitelma, jolla pyritään palauttamaan järjestys julkiseen talouteen sekä tehostaa kilpailukykyä, julkaisi hallitus.
...

* € 15 miljardin korjaus neljän vuoden aikana
* Julkiset menot alas 10 miljardia euroa €, verot ylös 5 miljardia euroa.
* Yhtiöverotus pysyy 12,5%
* Sosiaalitukia supistetaan 2,8 miljardia euroa vuoteen 2014 mennessä.
* Alv nousee 23% vuoteen 2014
* Terveydenhuolto menoja lasketaan 1,4 miljardia euroa suunnitelman aikana.
* Minimipalkka lasketaan 7,65 euroa per tunti
* Kiinteistövero käytössä vuoteen 2012 mennessä
* Kotimaan vesimaksut käytössä vuoteen 2014 mennessä
* Suunnitelma sisältää "Croke Park suunnitelman täydellisen implementoinnin".
* Julkisen sektorin uudet työntekijät joutuvat kohtaamaan 10% leikkauksen palkkaan.
* Julkisen sektorin eläkkeitä leikataan keskimäärin 4%
* Uusi hallitus voi uudelleen neuvotella suunnitelman - Enda Kenny

...
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
How Budget 2010 says the State's finances will turn out over the next year
Mukavaa lainata itseään:
Näissä säästötoimenpiteissä on muutama ongelma.
1. Säästötoimenpiteillä kerätyt rahat menevät (tod.näk.) kokonaisuudessaan julkisen velan hoitoon. Näin ollen tämä raha pois ko. valtion taloudesta. Mikäli säästötoimenpiteillä pois pumpattua rahaa ei korvata tavalla tai toisella, esim. kansalaisten velkaantumisella tai viennillä, on seurauksena vain entisestään syvenevä lama.
2. Julkinen sektori ja yksityinen sektori eivät voi lyhentää velkojaan samaan aikaan. Toisen on annettava periksi ja mentävä konkurssiin. Veikkaisin sitä jolla ei ole verotus oikeutta.
3. Säästötoimenpiteet tulevat aiheuttamaan kulutuksen supmistumisen. Tämä taas tarkoittaa ongelmia niille maille jotka vievät tavaraa säästötoimenpiteitä suorittavaan maahan.
Herra Kani haluaisi lähettä terveisiä Irlantilaisille.
Voisitteko samalla kysyä IMF:ltä, että minkälaisiin lukuihin Irlantilaisten täytysi PISA-kokeessa ja elinajanodotteessa tähdätä, että velka saadaan maksetuksi?

Pankit ajoivat Irlannin (koko euvostoliiton) talouden 180 km/h lasissa betoniseinään. Ja ensiapuryhmä yrittää elvyttää aivokuollutta.

Ei kommentteja: