22.11.2010

Halloo! Ons tää englannis?

Deeper - Much Deeper - In Debt


•At the end of 2009-10 the real national debt stood at £7.9 trillion, over £300,000 for every single household in Britain
•During the last decade debt has more than tripled, soaring from 230 per cent of GDP (£2.3 trillion) up to 560 per cent of GDP (£7.9 trillion)
•Official national debt (quoted by the Chancellor in his budget) hugely underestimates taxpayer liabilities
•Relative to GDP this is by far the biggest national debt we have ever had since records began
Huono Suomennos:
• Vuoden 2009-10 todellinen valtionvelka oli 7,9 biljoonaa puntaa, yli 300.000 puntaa jokaista Britannian kotitaloutta kohti.
Viimeisen vuosikymmenen aikana velka on yli kolminkertaistunut, nousten huimasti 230 prosentista BKT:sta (2.3 biljoonaa puntaa) 560 prosenttiin suhteessa BKT:hen (7.9 biljoonaa puntaa)
• Virallinen valtionvelka (lainatakseni liittokaslerin
(ei typo) talousarviota) suuresti aliarvioi verovelvollisten velat
• Suhteessa bruttokansantuotteeseen tämä on ylivoimaisesti suurin valtion velka, mikä meillä on koskaan ollut, siitä asti kun kirjaa on alettu pitämään.
Britannia, Englanti... UK (rakkaalla saarivaltiolla on monta nimeä) tulee uppoamaan velkoihinsa. Täsmälleen samalla tavalla kuin loputkin euvostoliitosta.

Ei kommentteja: