11.9.2010

BASEL III (Eikä tässä vielä kaikki!)

Trichet calls for tougher euro rules
...
The ECB president travels this weekend to Basel, Switzerland, were he will chair talks on new “Basel III” capital rules for banks. He refused to comment in detail ahead of the meeting, but warned banks that they could not in future expect the world’s taxpayers to put at stake such huge sums in rescue packages as in the past three years. “We cannot do that twice. The people in our democracies would not accept that.”
...
Huono Suomennos:
Euvostoliiton keskuspankin johtaja matkustaa tänä viikonloppuna Sveitsin, Baseliin, jossa hän osallistuu keskusteluihin uuden "BASEL III" pääoma säännöistä pankeille. Hän kieltäytyi kommentoimasta kokouksen yksityiskohtia, mutta varoitti pankkeja että ne eivät voi jatkossa odottaa maailman veronmaksajilta valtavia summia pelastuspaketteina kuin viimeisten kolmen vuoden aikana. "Emme voi tehdä sitä kahteen kertaan. Ihmiset demokratioissa eivät hyväksy sitä."
...
Euvostoliiton ja monen muun maan keskuspankin pääjohtajat sekä muutama vanhempi pankkisääntelijä (?) kokoontuvat (nyt) viikonlopun aikana keskustelemaan ja päättämään uudesta BASEL III -säännöistä.

Herra Trichet oli kuitenkin ystävällinen ja antoi selkeän varoituksen: Uudet säännöt tulevat aiheuttamaan kierrossa olevan rahamäärän supistumisen.
Enää jää yksi kysymys: kuinka paljon? Bank Panel Nears Deal On Tighter Regulations
...
The Association of German Banks has said the new requirements could reduce lending in the country by 1 trillion euros, or $1.27 trillion, as banks struggled to raise the additional capital. 
...
Huono Suomennos:
...
Saksan pankkiyhdistys sanoi, että uudet vakavaraisuussäädökset voivat vähentää luotonantoa maassa jopa 1 biljoonan euron, tai 1,27 biljoonan dollarin edestä, kun pankit kamppailevat nostaakseen/kasvattaakseen pääomaa.

....
CIA:n faktakirjan mukaan euvostoliitossa oli vuonna 2008 kierrossa ~21 biljoonan euron edestä puhdasta velkaa.
Mikäli pelkästään Saksan pankkiyhdistykseen kuuluvien pankkien luotonanto alenee pyöreän biljoonan edestä BASEL III -säädösten myötä, tarkoittaa tämä aivan käsittämättömiä ongelmia.

Eikä tässä vielä kaikki!

BASEL -säännöt koskevat yli 150 maata (kaikkia, jotka ovat mukana velkapyramidiponzijärjestelmässä) ja voit vain kuvitella mitä tapahtuu kun (melkein) kaikki pankit ympäri maailmaa laittavat lainahanat kiinni?

Ei kommentteja: