19.6.2010

Kani nostaa hattua.

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta
Hallituksenmuodostaja Mari Kiviniemen johdolla lauantaina 19. kesäkuuta käydyt hallitusohjelmaneuvottelut on saatu päätökseen.
...
Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 19.6.2010
Hallitus ohjelma on täynnä mauahtavaa uuskieltä. Esimerkiksi:
Suomen talouden tulevaisuuden haasteita ovat globaalin talouden edellyttämät uudistukset,
=  työvoimakustannusten alentaminen kilpailukykyiseksi Kiinalaisten tai muiden vastaavien halpatuotantomaiden kanssa.
Suomi on elvyttänyt onnistuneesti kotimarkkinoita pitäen yllä kuluttajain luottamusta.
= Ottanut velkaa, kuluttanut sen eteenpäin ja näin ylläpitänyt velkapyramidiponzia.
Rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi Euroopan unionin alueella tehdyt ja kansallisesti
voimaan saatetut päätökset ovat perusta kestävälle talouskasvulle.
= Luottoluokitusyhtiöiden mielistely kansalaisten sekä demokratian kustannuksella ainoana tarkoituksena se, etteivät ne (luottoluokitusyhtiöt) laske Suomen luottoluokitusta.
Suomi tukee komission työtä kansainvälisten rahoitusmarkkinalainsäädännön aikaansaamiseksi.
=  Suomi tukee uuden maailman järjestyksen ja uuden valuutan luomista.
Hallitus laatii kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman julkisen talouden
vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi saatuaan käyttöönsä kolmikantaisesti tehtävän Kestävän talouskasvun ja työllisyyden -ohjelman valmistelun tulokset.
= Seuraavissa vaaleissa luvatut vero, eläke, työ tai mitkään muutkaan lupaukset, jotka liittyvät talouteen ja/tai julkiseen sektoriin, ovat valhetta.
Julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta vakautetaan alle 60 prosentin tasolle.
= Velalle ja velkaantumiselle ei aiota oikeasti tehdä mitään sellaista, joka voisi kasvattaa Suomen kilpailukykyä. Velka on ensimmäinen ja viimeinen este (globaalille) kilpailukyvylle.
Suomen selviytymisen elementit ovat kasvun rakentaminen, tuottavuuden nostaminen,
työurien pidentäminen ja työtä lisäävät uudistukset, verotuksen rakenteellinen uudistaminen verotulojen lisäämiseksi sekä menokuri.
= Koska taloutemme pyörii 100% velalla, eli velka = ostovoima = työpaikka, hallitus (seuraavan kahden vaalikauden aikana) ei tule tekemään mitään taloudellisen kasvun eteen, vaan tukee ja jatkaa yhteiskuntamme degeneroitumista Neofeodaaliseksi.
Selviytymisen uraa rakennetaan vaiheittain ja suunnitelmallisesti, äkkiliikkeitä välttäen, kasvua ja yhteiskunnan eheyttä tukien. 
= Graduaalinen muutos Neofeodalismiin. Yhtäkkinen pudotus kaoottiseen yhteiskuntaan, jossa julkisiapalveluita ei ole olemassa muille kuin rikkaille saattaisi herättää vastarintaa kansalaisissa.

Ja jatkuu... ja jatkuu.

Kaunista. Kani nostaa hattua.

Samasta aiheesta: Neuvottelutulos hallitusohjelmasta

Ei kommentteja: