28.3.2010

Ulkomainen bruttovelka (gross external debt)

Satuin törmäämään BIS, IMF OECD ja WB yhteiselle statiistiikka sivustolle, jonka nimi on osuvasti "BIS-IMF-OECD-WB External Debt Hub" eli "BIS-IMF-OECD-WB ulkopuolinen velkahubi"
Sieltä tuli vastaan tällainen käppyrä:
(luvut miljardeissa)


Suomen (keskus)pankin sivustolta löytyi samanlaista dataa pidemmältä aikajaksolta.
Mielenkiintoisinta tässä on se, että velkahubin ilmoittama luku suomen ulkomaisen bruttovelan summaksi vuoden 2009 Q3:lta on ~377 miljardia. Suomen (keskus)pankin ilmoittama luku vuoden 2009 joulukuulta on ~280 miljardia.
Hmm. Kumpikohan on oikeassa? Väittäisin, että velkahubi.
Oli miten oli. Julkisen sektorin ja yksityisten yhteenlaskettu velkamäärä ylittää kierrossa olevan rahamäärän (M3) 2-3 kertaisesti (BKT:lla ei ole mitään tekemistä velan kanssa!).
Suomennettuna: Suomi ei ikinä, eikä koskaan, tule maksamaan velkojaan pois.
Suomi tulee aina-ikuisesti-ja-aamen kantamaan "kymmenykset" kaikesta mahdollisesta taloudellisesta aktiviteetista yksityisille osakeyhtiöille, joita pankeiksi kutsutaan.
Mutta jos ei jotain hyvääkin.
Nämä luvut (oli kumpi tahansa oikeassa) vain vahvistavat sen, mitä kirjoitin aikaisemmin:
Suomi ei ole "toipunut" 90-luvun lamasta "terveellä" tavalla. Euvostoliittoon liittyminen aukaisi vain lainahanat ja taloudellinen nousukautemme on perustunut velalle.
(Euvostoliittoon liittyminen aukaisi vain lainahanat...)
Ainiin!
Gross External Debt on suomeksi Ulkomainen bruttovelka ja se tarkoittaa wikipedian mukaan:
External debt (or foreign debt) is that part of the total debt in a country that is owed to creditors outside the country. The debtors can be the government, corporations or private households. The debt includes money owed to private commercial banks, other governments, or international financial institutions such as the IMF and World Bank.
Aivan järkyttävän huono Suomennos:
Ulkoinen velka (tai ulkomainen velka) on osa kokonaisvelkaa, jonka maa on velkaa ulkopuolisille velkojille.
Velallinen voi olla hallitus, yritykset ja kotitaloudet.Velka sisältää rahaa joka on lainattu yksityisiltä liikepankeilta, muilta hallituksilta tai kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, kuten IMF tai maailmanpankki.
CIA:n faktakirjan mukaan
Debt - external
This entry gives the total public and private debt owed to nonresidents repayable in foreign currency, goods, or services. These figures are calculated on an exchange rate basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP) terms.
Vielä huonompi Suomennos:
Velka - ulkoinen
Tämä merkintä kertoo koko julkisen ja yksityisen sektorin velan määrän ulkomaalaisille ja joka  maksetaan takaisin ulkomaan valuutassa, tavaroina tai palveluina. Nämä luvut on laskettu valuuttakurssien perusteella, eli ei ostovoimaan (PPP) mitattuna.

Ei kommentteja: