27.1.2010

Kuinka tähän pattitilanteeseen on päästy?

 Keskiluokka maksaa velkakriisin jälkilaskun
...

Länsimaiden velkamäärät ja varsinkin julkisen talouden kattamattomat vastuut ovat jo kasvaneet ohi sen pisteen, josta selvitään talouskasvulla.
...
Velkataakan keventämiseen on tarjolla vain ikäviä vaihtoehtoja, joista tärkeimmät ovat inflaatio, velkojen laiminlyöminen sekä vyönkiristys eli veronkorotukset ja julkisten palveluiden karsiminen.
...
Jos velkakuormaa kevennetään vyötä kiristämällä, merkitsee se veronkorotuksia ja julkisten palveluiden karsimista. Pienituloisilla ei ole mistä ottaa ja todella suurituloisia on liian vähän, jotta heidän verojaan korottamalla päästäisiin pinteestä.
....
Siksi vain suuren keskituloisen enemmistön verottaminen voi tuoda todellista helpotusta julkisen talouden ongelmiin. Kansalaisten enemmistö kärsisi myös julkisten palveluiden karsimisesta.
Jos taas julkisia velkoja aletaan maksaa inflaatiolla, tekee tulojen ja säästöjen reaaliarvon mureneminen useimmista kansalaisista entistä köyhempiä. Asuntovelkaiset saisivat siipeensä siinä kuin muutkin, sillä korkojen nousu kasvattaisi lainanhoitomenoja jyrkästi.
Valtioiden maksuhäiriöistä voisi niistäkin koitua eniten haittaa niin sanotulle tavalliselle kansalle. Velkaisten valtioiden suurimpia rahoittajia ovat länsimaiden eläkerahastot, joille koituisi valtioiden maksuhäiriöistä ja niiden välillisistä seurauksista mittavia tappioita. Tämä veisi pohjaa pois eläkkeiltä ja niiden rahoitukselta.
Mietitäänpäs tätä pieni hetki...
Kuinka tähän pattitilanteeseen on päästy?
Kaikki raha on velkaa. Ennen kuin Euro voidaan kuluttaa, se pitää lainata (korolla tietenkin).
Mitään muuta syytä ei ole. Kaikki muut ongelmat ovat vain oireita tästä (em.).
Mutta mitäs jos korjaisimme tämän pienen epäkohdan tekemällä jomman kumman, tai vaikka kummankin seuraavista asioista?
- Kaikki korot, jotka maksetaan mistä tahansa lainasta pankeille, kierrätetään 100% valtiolle. Valtio käyttää nämä rahat esimerkiksi sosiaalietuuksien tai sen sellaisien velvoitteiden hoitamiseen.
- Valtio tulostaa omaa rahaa, jonka se kuluttaa kiertoon ostamalla kansalaisilta niitä palveluita joita he (kansalaiset) haluavat yhteisön (valtion) tuottavan.
Helppoako? Äärimmäisen yksinkertaista. Syykin on selvä: Luuletko, että tyhjästä luotua eksponentiaalisesti kasvavaa velkaa voidaan maksaa maapallomme rajallisilla resursseilla?

Ei kommentteja: